Програма економічного І соціального розвитку барського району на 2012 рік icon

Програма економічного І соціального розвитку барського району на 2012 рік


Схожі
Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського...
Заходи щодо реалізації програми економічного І соціального розвитку Сумської області на 2012 рік...
Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011...
Освіта саратщини – 2012: нові стандарти – якісні зміни...
Серпнева конференція – 2012 Матеріал до доповіді...
Розпорядження
План роботи відділу освіти Синельниківської райдержадміністрації на 2012 рік І вступ...
Авторський колектив коментарю до Водного кодексу України...
План. Вступ. Глава Теоретичні засади економічного розвитку: Концепція сталого розвитку...
"Підтримка розвитку державної служби в Україні "...
На обкладинці: Свято-Миколаївська церква с. Миропілля Краснопільського району...
Реферат на тему...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення позачергової 8 сесії районної ради 6 скликання
від 10 січня 2012 рокуПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАРСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2012 РІК

м. Бар


З М І С ТСтор.Вступ

3

І.

Оцінка соціального та економічного розвитку району


4

ІІ.

Цілі та пріоритети на 2012 рік28

ІІІ.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей


29

ІV.

Ризики та можливі перешкоди


51
Додаток:Основні показники економічного і соціального розвитку Барського району на 2012 рікВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Барського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної ситуації в районі за попередній період та визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток району. Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні району.

Програма розроблена відповідно розпорядження голови облдержадміністрації від 6 жовтня 2011 року № 546 та розпорядження голови райдержадміністрації від 21 жовтня 2011 року №610.

Програмою визначені головна мета та пріоритети розвитку Барського району на 2012 рік. Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України "Україна – для людей" та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", схваленої 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ, у Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери району.

Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку району в 2012 році, відповідно до стратегії та пріоритетів розвитку на основі об’єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадськості, посилення економічної активності і забезпечення збалансованого економічного зростання.

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку району на 2012 рік розроблені на підставі статистичних даних Держкомстату України та головного управління статистики у Вінницькій області з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і відображають наміри структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ і організацій та виконкомів місцевих рад районних установ і організацій щодо результатів їх діяльності у наступному році.

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку району у 2011 році, визначення нагальних проблем розроблено основні напрями розвитку, пріоритети діяльності, а також основні завдання і заходи на 2012 рік.

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників завдання і заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, профспілок та роботодавців.

Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, факторний аналіз, принципи стратегічного планування.

Організацію щодо виконання Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з районними установами і організаціями та виконкомами місцевих рад, які розробили відповідні розділи Програми.

Програму розглянуто на засіданні комісії районної ради, доопрацьовано з урахуванням пропозицій та зауважень.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються районною радою за поданням районної державної адміністрації.

І. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Протягом 2011 року райдержадміністрацією разом із місцевими органами виконавчої влади проводиться цілеспрямована робота спрямована на стабілізацію економіки Барського району та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району.

Аналіз соціально-економічного розвитку району 11 місяців 2011 року свідчить, що в економіці району спостерігаються позитивні зрушення щодо нарощування темпів економічного зростання. Відповідно прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2012 рік по очікуваним даним за 2011 рік буде досягнуто наступних результатів:

 • ріст обсягу промислового виробництва на 4,5%;

 • збільшення надходжень до загального фонду бюджету району на 4%;

 • зростання роздрібного товарообороту у порівняльних цінах на 10%; обсягу реалізованих послуг на 15,7%

 • зростанням середньомісячної заробітної плати на 18%;

 • збільшення введення в експлуатацію газових мереж на 70%

 • збільшення прямих іноземних інвестицій майже на 9%;

 • збільшенням інвестицій в основний капітал на 6%.

Незважаючи на певну кількість непростих проблем, які були у 2011 році, Барському району вдалось зберегти соціальну стабільність.

Головним завданням податкової політики є налагодження партнерських відносин з платниками податків та формування у населення позитивної громадської думки щодо цього питання.

Використання в роботі лише силових методів не виправдовує себе, тому що не досягається основна мета ідеологічної політики державної податкової служби – забезпечення добровільної сплати податків. Суб’єктам підприємницької діяльності потрібно допомагати, консультувати по питаннях, які виникають у них при здійсненні підприємницької діяльності. Кінцева ціль такого консультування – навчити підприємців надавати допомогу самим собі. Це особливо необхідно для прискореного розвитку, реальної підтримки і захисту малого та середнього підприємництва. На ньому увага акцентується тому, що такий бізнес – основа регіональної економіки. Він забезпечує зайнятість багатьом громадянам, полегшує і пом’якшує процес їх адаптації до ринкових реалій. І податкова політика повинна сприяти розвитку такого бізнесу. Адже саме на податках постійно пересікаються інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.

Малому бізнесу треба спочатку допомогти стати на ноги, а потім вже обкладати податками. Так працюють всі розвинуті країни світу, підтримуючи ініціативи малого та середнього підприємництва, яке дає значні надходження до скарбниці.

Не менш важливим завданням податкової служби є концентрація зусиль, спрямована на розвиток виробництва у районі. Не можна забувати про головне: виробництво треба підтримувати, а не душити, слід сприяти зростанню його обсягів, підвищенню конкурентоспроможності продукції та реалізації інших, не менш важливих завдань.

Незважаючи на поглиблення економічної кризи надходження до місцевого бюджету зростають.. Так, до місцевого бюджету в 2005 році мобілізовано 12373,9 тис. грн., в 2006 році – 16593,8 тис. грн., в 2007 році –23034,3 тис. грн., в 2008 році – 30807,7 тис. грн., в 2009 році - 31844,9тис. грн., в 2010 році - 36412,3 тис. грн., за 10 місяців 2011року- 32586,3 тис.грн. податків і зборів.

Зусилля працівників податкової служби сприяють зміцненню в державі господарської і фінансової дисципліни, поступовому наведенню порядку в розрахунках і платежах, зміцненню основи для стабілізації виробництва та економічного піднесення.

Не менш важливим ми вважаємо утвердження в суспільній свідомості принципів законослухняності, дисципліни і відповідальності, формування сучасної податкової культури.

Це підтверджується істотним збільшенням обсягів добровільної сплати податків. Саме на засадах добровільності та партнерства будують свої стосунки з податківцями ВАТ „Барський машинобудівний завод”, ТОВ „Барський птахокомбінат”, ТОВ “Альтаїр”, ТОВ “Лігатерм”, ТОВ «Консервний завод «Поповецький» та інші.

В січні - жовтні 2011 року до Зведеного бюджету мобілізовано 45754,0 тис. грн. податків і зборів. В порівнянні з аналогічним періодом 2010 року надходження збільшились на 8324,5 тис. грн. Планові показники, доведені за 10 місяців 2011 року виконані на 106,5 %.

До Державного бюджету мобілізовано 13167,7 тис. грн., що на 5055,1 тис. грн., більше, ніж за відповідний період 2010 року.

До місцевого бюджету забезпечено надходжень в сумі 32586,3 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 3269,4 тис. грн., або на 11,2 %.

Середньомісячний збір до загального фонду Державного бюджету у 2010 році 1454,6 тис.грн., середньомісячний збір за 10 місяців 2010 року 1312,2 тис.грн., середньомісячні надходження за 10 місяців 2011року 1803,6 тис.грн., що на 491,4 тис.грн. більше 10 місяців минулого року та більше середньомісячних 2010 року на 349 тис.грн.

Бюджетоутворюючими платники по збору до Державного бюджету ТОВ»Лігатерм», ТОВ «Консервний завод «Поповецький», ТОВ»Барський птахокомбінат» ,ВАТ «Барський машинобудівний завод», ТОВ «Альтаїр»,ТОВ «Пфаннер-Агро», Бартеплокомуненерго.

За рахунок заходів, вжитих фіксальними підрозділами інспекції з початку року надійшло до Державного бюджету 1790,5 тис. грн., в т.ч.:

 • податкового контролю юридичних осіб –971,8 тис. грн.

 • погашення прострочених податкових зобов’язань – 325,2 тис. грн.

 • фізичні особи – 493,5 тис. грн.

Підсумки виконання бюджету району за 11 місяців 2011 року свідчать про належне використання наявних ресурсів, що сприяло задовільному наповненню місцевих бюджетів.

За 11 місяців 2011 року до загального фонду бюджету району надійшло 26111,4тис. грн. власних і закріплених доходів. Виконання складає 101,7 відсотків до показників затверджених місцевими радами з урахуванням змін, понад призначення отримано 431,7 тис. грн. До показників Міністерства фінансів України на рік виконання складає 91,5 відсотків.

В цьому році зберігаються тенденції попередніх років щодо зростання надходжень доходів до місцевих бюджетів району. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги надходжень зросли на 1674,5 тис. грн., або на 6,8 відсотка.

Фінансування видатків передбачених в бюджеті району проводиться в межах коштів, що надходять до бюджету. В першу чергу кошти бюджету загального фонду спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери району у тому числі:

- на заклади освіти використано 50780,9 тис. грн.

- на охорону здоров’я – 22675,3 тис. грн.

- на соціальний захист та соціальне забезпечення (з врахуванням субвенцій з держбюджету) – 44354,1тис. грн.

- на культуру і мистецтво –5076,9 тис. грн.

- на фізичну культуру та спорт 799,7 тис. грн..

Продовження в 2011 році політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом, в Барському районі визначаються такими принципами:

- повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходження до бюджету на відповідний бюджетний період;

- самостійність бюджетів забезпечується правом відповідних рад незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети;

- бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного та соціального розвитку району та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюється відповідно до затверджених методик та правил.

Враховуючи соціальну спрямованість бюджету, першочергова увага приділялась фінансуванню видатків на утримання закладів соціально – культурної сфери. Це такі, як освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культура і мистецтво, фізична культура і спорт та утримання органів місцевого самоврядування.

В районі забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль до перерахунку пенсійних виплат.

Станом на 01.11.2011 року в УПФУ у Барському районі перебуває на обліку – 18312 чол., з них в сільській місцевості – 13100

Для виплати пенсій у Барському районі на 2011 рік необхідно – 218618744,04 грн.

За 10 місяців 2011 року виплачено пенсій та допомоги на суму 178944872,75 грн., в сільські місцевості – 124841546,63 грн., на доставку пенсій – 1443396,24 грн., сформовано 669 разових доручень для виплати допомоги на поховання на суму 1351685,49 грн., 268 разових доручень для виплати недоодержаної пенсії на суму 280316,13 грн. та 2 разових доручення для виплати пенсій при виїзді за кордон на суму 11465,88 грн. Оформлено та виплачено 357 поштових переказів для виплати аліментів та штрафів на суму 108646,02 грн.

Також за 10 місяців 2011 року виплачено:

На виплату згідно із ЗУ «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців» - 2820820,96 грн.; чорнобильцям – 847804,44 грн.; шахтарям – 228842,47 грн.; надбавки за особливі заслуги – 2313181,35 грн..

Сформовано та перераховано за 10 місяців 2011 року соціальному центру «Милосердя» - 173281,05 грн. на утримання пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, ВДВС – 75463,60 грн..

В УПФУ у Барському районі на 2012 рік планується виплата пенсій та допомог в сумі 240000000,00 грн.

Відповідно до бюджету управління із загальної суми надходжень 31,1 % складають власні надходження, решта 68,9 % - дотації з Державного бюджету та інших джерел фінансування.

Планом власних надходжень за 10 місяців 2011 року заплановано 61780,3 тис.грн. З початку року надійшло власних коштів в сумі 55736,5 тис.грн., планове завдання виконано на 90,2% .

За 10 місяці 2011 року надійшло коштів на 1219,2 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. Даний ріст склався завдяки збільшенню надходжень страхових внесків від платників району.

В управлінні Пенсійного фонду України у Барському районі зареєстровано :

- юридичних осіб – 573; фізичних осіб - 2512.

Загальний борг по всіх платежах до Пенсійного фонду по управлінню станом на 01.11.2011 року складає 2542,2 тис. грн., в т.ч.

- підприємств-банкрутів та щодо яких порушено процедуру банкрутства -1129,0 тис.грн. або 44,0% ;

- безнадійний борг - 398,2 тис.грн. або 15,5 %;

- дієвий борг(в т.ч.особливий) - 1036,6 тис.грн.або 41 % .:

в т.ч. – страхові внески- 702,6 тис.грн.

 • єдиний внесок- 334,0 тис.грн.

Борг станом на 01.11.2011 року в порівняні з боргом станом на 01.01.2011 року збільшився на 252,9 тис. грн. в цілому. В тому числі борг по страховим внесках зменшився на 74,4 тис.грн.,а по єдиному соціальному внеску відбувся приріст на 327,3 тис.грн.


Управлінням Фонду вживалися заходи щодо примусового стягнення боргу:

За 10 місяців 2011 року підготовлено і передано на розгляд окружного адміністративного суду Вінницької області 18 позовних заяв на загальну суму 447,9 тис. грн. боргу,в тому числі 14 заяв на суму 289,4 тис. грн. по страхових внесках, 3 на суму 95,00 тис. грн. по ЄСВ та 1 заява на суму 63,5 тис. грн. по заборгованості по пільгових пенсіях.

Прокурором Барського району в інтересах Пенсійного фонду порушено 14 справ на суму 303,4 тис. грн. Станом на 01.11.2011 року задоволено 12 позовних заяв на суму 360,2 тис. грн. Три позова оскаржується відповідачем в суді вищої інстанції на суму 87 тис. грн.

Решта позовних заяв знаходяться на розгляді в окружному адміністративному суді Вінницької області.

На виконанні в ДВС знаходиться 8 виконавчих листів на суму 328,0 тис. грн. Крім того, направлено вимоги боржникам на суму 1237,4 тис. грн., з них 34 вимоги передано на виконання в ДВС на суму 508,9 тис. грн.

Від заходів надійшло 194,9 тис. грн. Самостійна сплата -78,9 тис. грн.

Проектом бюджету на 2012 рік заплановано власних надходжень на суму 85868,3 тис. грн. в т. ч.- страхові внески – 85822,7 тис. грн.

- пільгові пенсії -751,2 тис. грн.

- відсотки банку - 39,8 тис. грн.

^ Регіональна промислова політика була спрямована на створення сприятливих умов її розвитку.

Основу промислового комплексу району складають 10 підприємств, що входять до основного кола звітності і представляють такі галузі як машинобудування, легка промисловість, галузь металургія і оброблення металу, харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів та інша продукція – виробництво та реалізація теплової енергії.

За 10 місяців 2011 року 9 діючими підприємствами-виробниками району вироблено товарної продукції на суму 174,2 млн. грн.. Порівняно з минулорічним періодом промислової продукції вироблено менше на 300 тис. грн., що складає 99,8 % до відповідного періоду минулого року. Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості як металообробна – майже 10%, машинобудівна – 18%, , легка – 26%.

Краще спрацювали такі підприємства як ТОВ «Консервний завод «Поповецький», ТОВ «Барська швейна фабрика», ВП «Бархліб» ПАТ «Концерн Хлібпром», УВП УТОС та ВАТ «Барський машзавод» і наростили обсяги виробництва товарної продукції до відповідного періоду минулого року на суму більше 19 млн. грн.

Харчова промисловість, а це 5 підприємств, – є найбільшою галуззю по кількості підприємств в районі і її частка в загальній сумі всієї товарної продукції склала 52,5 відсотків. Машинобудівна та металообробна галузі (два підприємства) – 45,3%.

Важливим фактором, який впливає на динаміку харчової промисловості залишається поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) у сільськогосподарському виробництві. При належній товарній базі по випуску м’ясної продукції м’ясопереробні підприємства досягли би збільшення випуску товарної продукції, зменшення оптових цін. Тому сьогодні ними одержано скорочення виробництва відповідної продукції в діючих цінах на 25% до минулорічного періоду.

По виробництву хлібобулочних та кондитерських виробів за відповідний період цього року отримано зменшення на 6% до аналогічного періоду 2010 року.

Щодо виробництва соку концентрованого, то за 10 місяців поточного року двома переробними підприємствами вироблено соку в кількісному виразі на 17,5 % менше до минулорічного періоду.

Одним підприємством легкої галузі в поточному періоді вироблено продукції більше чим на 30%. Швейна фабрика в основному працює на внутрішній ринок.

В галузі машинобудування, а саме Барським машзаводом виготовляється понад 50 найменувань обладнання для різних галузей промисловості, велику гаму котлів опалювальних газових, електричних, котлів на твердому паливі та апаратів для лазень (саун)теж на твердому паливі, розробляється нове устаткування та модернізується існуюче.

В порівнянні з минулорічним періодом, то всіх котлів випущено на 14% більше і по основних машинах - це обладнання для консервної, хлібопекарної, кондитерської промисловості – більше майже на 20 відсотків.

Вся продукція захищена патентами, сертифікована, також сертифікована система управління якістю.

В галузі металургія та оброблення металу - УВП УТОС, де працюють інваліди по зору теж маємо збільшення як в сумарному вигляді так і по видах продукції, а саме: кришки за катувальної для потреб населення в кількісному виразі вироблено на 35 відсотків більше до аналогічного періоду того року.

За попередніми даними промислових підприємств району обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах за січень – жовтень 2011 року склав 185 млн. грн. і до аналогічного періоду минулого року становить 108 %.

^ Розвиток аграрного сектору.

Посівні площі в 2011 році становили 55,3тис.га, із них зернові культури 26,4тис.га, з яких озимі – 12,8тис.га, технічні – 16,9тис.га, в тому числі озимий ріпак – 3,3тис.га, соняшник – 5,3тис.га, соя – 7,9тис.га.

По всіх категоріях господарств району, планується отримати 108,2тис.тонн зерна у вазі після доробки, при урожайності 40,5цнт/га, що більше минулого року на 30тис.тонн.

Соняшнику вироблено 10,0тис.тонн при урожайності 18,5цнт/га, сої отримано 9,7тис.тонн при середній урожайності 13,7цнт/га.

Насінням ярих зернових культур господарства району забезпечені на 100%. Все наявне засипане насіння високо репродукційне та відповідає посівним кондиціям.

Зябу в районі виорано 30,0тис.га, що становить 85% до прогнозу.

Під урожай 2011 року господарства району придбали і використали понад 7тис.тонн міндобрив, що на 2тис.тонн більше 2010 року.

Для формування урожаю 2012 року господарствами та населенням району посіяно 12,4тис.га озимих колосових культур, що становить 100% до прогнозу, в тому числі 10,4тис.га озимої пшениці. Озимого ріпаку посіяно на площі 3,7тис.га. На сьогодні всі посіви озимих культур, крім ріпаку, знаходяться в доброму та задовільному стані. Посіви ріпаку знаходяться в задовільному та незадовільному стані, близько 1тис.га буде пересіяно.

Планується виробити 28,0тис.тонн фруктів, що складає майже третину від загального обласного виробництва.

Найвищу урожайність зернових культур отримали господарства: ТОВ «Міжлісся» с. Міжлісся – 68цнт/га, ТОВ «Комарівці» с. Комарівці -70,8цнт/га, ТОВ «Краєвид Поділля» – 69,4цнт/га, ТОВ «Агрофірма Шаргород» - 69,6цнт/га.

Господарствами району постійно проводиться впровадження нових високоефективних технологій в агропромислове виробництво, внаслідок чого значно підвищується якість зернових та технічних культур, що значною мірою підвищує клас зернових культур, олійність олійних. Проводиться оновлення машинно-тракторного парку шляхом придбання техніки в лізинг, згідно державних програм. Галузь механізації району формується за рахунок якісного та кількісного оновлення техніки, розширенням її парку, що відповідає вимогам енерго- та ресурсозберігаючим технологіям.

Так за останні три роки господарства району закупили 106 одиниць сільськогосподарської техніки, в тому числі: 2008 рік – 69од., 2009 рік – 18 од., 2010 рік – 19од. В 2011 році господарства закупили 36 одиниць техніки на загальну суму 11,5млн.грн.

Станом на 01.11.2011р. в усіх категоріях господарств району утримується 13158голови ВРХ, в тому числі 8422 голови корів, 7684голови свиней, 1065голів овець, 928голів коней, 141268голів птиці.

За 11 місяців 2011 року організованим сектором вироблено 4376цнт молока, вирощено в живій вазі 1402цнт м’яса. Надій молока на середньорічну корову склав 2135кг. Середньодобові привіси по ВРХ становлять 301гр, по свинях 364гр.

Галузь тваринництва на зимовостійловий період кормами забезпечена на рівні 27,8цнт кормових одиниць на умовну голову, при потребі 25,0 цнт кормових одиниць.

Для стабілізації ситуації із нарощуванням поголів’я всіх видів тварин в районі впроваджується ряд заходів:

- відновлено роботу 4 свиноферм, на яких утримується більше 400 голів свиней;

- підготовлено документи до затвердження статусу племінного репродуктора по розведенню спеціалізованої м’ясної породи «Абердин-Ангуська» в господарстві ПАФ «Вікторія» с. Українське.

Загальна площа орендованих земель складає 46301,1га. Нараховано орендної плати на суму 11325,2тис.грн., що складає 3,17% від грошової оцінки земель.

Станом на 01.11.2011р. розрахунок за оренду земельних паїв господарствами району склав 9259,6тис.грн., що становить 81,8% від нарахованого.

За оренду майнових паїв за 2011 рік господарства розрахувалися на суму 39,7тис.грн. із нарахованих 42,6тис.грн., що складає 63,2%.

Аналіз фінансового стану сільськогосподарських підприємств району по очікуваних результатах за 2011 рік свідчить про наступне: передбачається рентабельність в цілому плюс 28,8 відсотки, в тому числі рослинницької галузі – плюс 34,5 відсотки .

В галузі рослинництва очікується 33,1млн.грн. прибутків. В галузі тваринництва, через низьку продуктивність, 137,8тис.грн. збитку, в цілому по району буде одержано 30,4млн.грн. прибутку від реалізації продукції.

Від реалізації с/г продукції в цілому планується одержати 135,9млн.грн. виручки.

По очікуваних результатах 15 підприємств закінчать рік з прибутками, де отримають 30,4млн.грн. прибутку. В цілому від зернових культур планується отримати 14830,8тис.грн. прибутку, від фруктів – 8631,9тис.грн. прибутку. Рентабельність фруктів складе плюс 28,5 відсотки, зернових плюс 43,7%.

Високою залишається собівартість 1-го центнера рослинницької та тваринницької продукції. Собівартість 1-го центнера зернових по очікуваних результатах складає 78,84грн., собівартість цукрового буряка 16,27грн., м’яса ВРХ 1348грн., м’яса свинини 1850грн., молока 194,51грн.

Досягнуть непоганих фінансово-господарських результатів такі підприємства як: ТОВ «Краєвид Поділля» де планується отримати чистого прибутку від реалізації 7660,0тис.грн., від реалізації рослинницької продукції 10507,0тис.грн., рівень рентабельності складе плюс 22,3відсотків,ТОВ „Міжлісся” с.Міжлісся, де планується отримати чистого прибутку від реалізації 7503,4тис.грн., від реалізації рослинницької продукції 7503,4тис.грн., рівень рентабельності складе плюс 41,6 відсотків, ТОВ „Комарівці” с. Комарівці отримають 5273,8тис.грн.чистого прибутку, СТОВ «Нива» с. Мар’янівка – 2405,5тис.грн. прибутку, СВАТ «Вінниччина» с. Шипинки отримають 1801,0тис.грн. прибутку, ТОВ „Маньківці” с.Маньківці отримають 1489,0тис.грн. прибутку і рівень рентабельності складе 35,7 відсотка.

Заборгованість із заробітної плати по сільгосппідприємтвах станом на 01.11.2011 року відсутня.

Завдяки зростанню аграрного сектора, нарощенню сировинної бази в 2012 році буде забезпечена позитивна динаміка розвитку харчової і переробної галузі, яка є однією із найпотужніших серед областей України.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства по району за 9 місяців 2011року склав 68670,8 тис. грн., проти відповідного періоду минулого року 54402,0 тис. грн. В розрахунку на одну особу населення роздрібний товарооборот становить 1254,6 грн. проти відповідного періоду минулого року 994,6 грн.

Населення району обслуговує 383 підприємств роздрібної торгівлі, в тому числі 25 закладів громадського харчування. Завдяки розгалуженій мережі торговельних закладів населення в повному обсязі забезпечено товарами народного споживання. Фактична забезпеченість населення торговою площею магазинів у розрізі товарних груп та місцями у закладах громадського харчування перевищує діючі нормативи.

Обсяг реалізованих послуг за січень-жовтень 2011 року становить 16695,9 тис. грн.

Щодо зовнішньої торгівлі, то торговельний оборот району за січень – вересень 2011 року становив 2710,9 тис. дол.. США, в т. ч. експорт 2441,2 тис. дол. США, що становить до минулорічного періоду 137,3 % та імпорт 269,7 тис. дол. США, або 82 % до аналогічного періоду 2010 року. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 2171,5 тис. дол.. США


Торгівельними партнерами є Білорусь, Російська Федерація, Австрія, Польща, Іспанія, Швейцарія, Молдова, Словаччина, Грузія та ін..

В районі особлива увага приділяється інвестиційній політиці, яка є невід’ємною частиною економічної політики, що проводиться державою.

Зберігається позитивна тенденція нарощування обсягів інвестицій в економіку району. Барська районна державна адміністрація постійно приділяє велику увагу по залученню іноземних інвестицій в економіку району. Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1.10.2011 року становив 10902,1 тис. дол.. США. (станом на 01.01.2010 року - 10091,0 тис. дол.. США), або приріст до 01.01.2011 року +636,7 тис. дол. США. Обсяг прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 2011 р. на одну особу склав 199,7 дол. США.

В районі основними інвесторами є наступні підприємства з сукупним залученим капіталом - ТОВ „Пфаннер Бар”, ТОВ „Пфаннер Агро та ТОВ «Консервний завод «Поповецький». В 2010 році до списку підприємств з іноземними інвестиціями добавилися два, які спеціалізуються в галузі рослинництва, а саме садівництвом. Це ТОВ «Сади Поділля» с.Терешки та ТОВ «Агрокомплекс Барський» с. Терешки, до яких надійшли інвестиції із Росії. Дані підприємства займаються вирощуванням та збутом яблук.

Інвестиції в основний капітал.

За 9 місяців 2011 року залучено капітальних інвестицій в сумі 112835 тис. грн., в тому числі в основний капітал - 108527 тис. грн., а це становить 284,2% в порівнянні з відповідним періодом 2010 року. В тому числі інвестиції в житлове будівництво склали 8696 тис. грн.., що складає 8% до загального обсягу інвестицій в основний капітал.

За 9 місяців поточного року введено в експлуатацію всього житлового будівництва в кількості 4546 кв. м. (9 міс. 2010 року – 4990 кв. м. житла), що становить 91,1% до відповідного періоду минулого року. Вартість введених в дію основних фондів склала 12420 тис. грн.. В тому числі введено в експлуатацію індивідуальних житлових будинків в кількості 3196 кв. м., або 64% до аналогічного періоду минулого року. Вартість введених в дію основних фондів по індивідуальних забудовах склала 8696 тис. грн..

Із 94 населених пунктів району газифіковано 50. У поточному році здано в експлуатацію 57,38 км газових мереж, що майже в три рази більше минулорічного періоду. Запалали голубі вогники в селах Матейків, Ульянівка, Степанки, Кузьминці, Голубівка. Загальна протяжність підвідних і розподільчих мереж газопостачання, які експлуатуються в районі, складає близько 560 км.

^ Житлово-комунальне господарство – одна з ключових галузей господарського комплексу району. Галузь має життєво важливе значення як для населення, так і для функціонування господарства області. Взагалі, без розвинутої інфраструктури, яка створюється та забезпечується підприємствами житлово-комунального господарства, неможливе повноцінне існування будь-якої адміністративно-територіальної одиниці.

На даний момент на території Барського району існує 5 підприємств що спеціалізуються на наданні послуг у сфері житлово-комунального господарства, чисельність працюючих яких становить 249 ч., три з яких: «Бартеплокомуненерго»; «Барводоканал»; Барський комбінат комунальних підприємств є комунальними підприємствами Барської міської громади та Копайгородський комбінат комунальних підприємств є комунальною власністю селищної ради; Приватне підприємств “Оберіг” с. Войнашівка надає послуги з водопостачання, водовідведення та житлово-комунальні послуги населенню Войнашівської сільської ради.

Дані підприємства надають послуги населенню з водовідведення і водопостачання, теплопостачання, експлуатації житлового фонду та благоустрою територій.

Розроблена «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Барського району Вінницької області на 2011-2015 роки», затверджена 4сесією 6 скликання Барської районної ради від 11.02.2011 року.

Розроблена програма «Питна вода» на 2006-2020 роки. Затверджена 20 сесією 4 скликання від 25.01.2006 року.

Розроблена районна програма з «Використання поновлювальних джерел енергії в Барському районі на 2009-2013рр.» і прийнята рішенням 16 сесії районної ради 5 скликання від 20.01.2009 року.

Забезпечується в установленому порядку виконання даних програм.

Проводиться робота по енергозбереженню і виділенню коштів місцевих бюджетів для співфінансування об’єктів на 2011 рік відповідно до вимог Постанови КМ України № 270 від 09.03.2006 року “Про реалізацію ст. 54 Закону України про державний бюджет України” а саме в 2011 році:

- переведення на електроопалення с. Каришків Барського р-ну. В термін до кінця IV кварталу 2011 року в с. Каришкові проводяться роботи по переведенню на електрооопалення житлового фонду та соціальної сфери на суму 1018 тис. грн..(І пусковий). Загальна кошторисна вартість - 3962,05 тис. грн.. Замовником по даному будівництву виступило Управління капітального будівництва облдержадміністрації.

- .переведено на електроопалення приватний житловий фонд в с. Слобода Гулівська на суму 1900 тис.грн.

- в с. Гулі ведуться роботи по переведенню житлового фонду на суму в розмірі 300 тис. ( встановлення і заміна ЛЕП на більш потужніші опори 10Квт та переведення мереж на СІП).

На виконання програми по енергозбереженню продовжується встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон в загальноосвітніх школах району.

На даний час встановлено 46 вікон.(Барська ЗОШ №2, №3, №4, Гармаківська, Матійківська, Поповецька ЗОШ).

- В котельні Копайгородської ЗОШ проведеноя капітальний ремонт обладнання.

- В НВК «ЗОШ I-III ст.. №2 – гімназія» м. Бара проведена реконструкція системи опалення. Повністю замінені металеві труби на пластмасові та встановлені нові батареї опалення. Також в цій школі побудовано 2-ва опалювальних пункти з метою переведення опалення школи з централізованого теплопостачання на індивідуальне.

Проведено інвентаризацію майна у сфері житлово-комунального господарства та створено реєстри майнових комплексів, що перебувають у власності територіальних громад сіл,селищ, міст та спільній власності територіальних громад

Створено 8 ОСББ в м. Бар а саме: «Фортеця –Бар» вул.Гагаріна 3; «Надія» вул. К.Маркса, 6; «Ласточка» Нахімова, 23; «Прогрес+» вул.. К.Лібкнехта,7; «Мрія -2» вул.. Тер. Цукрового заводу; «Наш дім», вул. Пролетарська,19; «Каштан-Бар» ,вул.. Соборна, 11; «Залізничник-1» , вул.. Вокзальна,19а с. Заможне.

Забезпечено укладання договорів про балансоутримання та управління багатоквартирним будинком,надання житлово-комунальних послуг населенню.

На території Барського району виконанням робіт з будівництва, реконструкції, тримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг займається філія Барський райавтодор» на балансі якого рахуються дороги загального користування державного значення.

Щодо ремонту доріг комунальної власності які нараховують всього 650,98 км із них з асфальтовим покриттям - 57,8 км, відсипані -173,745 км, ґрунтові - 419,435 км то згідно ст.91 Бюджетного кодексу будівництво, реконструкція , ремонт та утримання доріг місцевого значення проводиться за рахунок доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. А саме за рахунок місцевих податків і зборів, плати за землю, фіксованого сільськогосподарського податку.

В поточному році Головним управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку облдержадміністрації були профінансовані витрати, пов’язані з капремонтом комунальних доріг Комаровецької сільської ради (605 тис. грн.. вул.. Першотравнева), Барської міської ради ( капремонт вул. Соборна та частково М.Кривоноса на суму 1800 тис. грн.), Гаївської сільської ради ( 804 тис. вул.. Гуршала). .

Основним завданням розвитку систем питного водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості. За 2011 рік підприємством «Барводоканал» проведені наступні ремонтні роботи для зменшення аварійних ситуацій та енергозбереження у водопостачанні та водовідведенні

Замінено на всіх свердловинах насосні агрегати, подібні роботи проводяться через кожні 6 місяців експлуатації, щоб забезпечити максимальну ефективність використання свердловин, зменшення витрат електроенергії та коштів на технічне обслуговування та ремонт.

 • Проведено технічне обслуговування запірної арматури та насосного обладнання машинного залу.

 • Замінено ультрафіолетові лампи в установці знезараження води.

 • Проведено реконструкцію водогону по вул.. Кармелюка в м. Бар ( 130 м.п.)

 • Підключено абонентів по вул.. Суворова – Рахімова до водопровідної мережі м. Бар (95 м.п.)

 • Замінена стара водопровідна лінія д-50 мм на нову д- 250 мм (біля 100 м.п.) по вул.. Соборна

 • Побудовано водопровідний колодязь та встановлено запірну арматуру ( на випадок ремонту) на вул.. Енгельса

 • Відремонтовано 10 водопровідних колодязів

 • Побудовано приміщення для компресорної установки, яка використовується для промивки станції знезалізнення.

 • Відремонтовані усі павільйони свердловин

 • Відремонтовані приміщення водозабору

 • Встановлено більш як 90 засобів обліку води у абонентів підприємств.

З метою покращення санітарно-гігієнічного стану сміттєзвалищ міському, селищному і сільським головам вказано про те, щоб кожен населений пункт був забезпечений організованим сміттєзвалищем, згідно вимог санітарного законодавства; щорічно корегувати схеми санітарної очистки населених пунктів, розвивати мережу пунктів збору вторинної сировини.

 • Районною державною адміністрацією проведено наради з сільськими, селищними та міським головами, керівниками підприємств та установ, які безпосередньо відповідають за санітарний стан населених пунктів, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, висаджування дерев, квітів, вапнування бордюрів тротуарів, впорядкування братських могил, кладовищ, памяток історії та культури, збереження наявних та створення нових парків,скверів, лісопарків, тощо.

 • Органами місцевого самоврядування розроблені і затверджені планові заходи по благоустрою та очистці територій.

 • Проведені засідання робочої групи по проведенню благоустрою в районі.

 • Затверджена робоча група та План заходів де визначено загальний перелік робіт з благоустрою на території району. Крім того за кожним підприємством, організацією, установою району закріплені відповідні прилеглі території.

 • Розроблена карта-схема по благоустрою придорожніх смуг Барського району

 • В оперативному порядку відбуваються наради за участю членів робочої групи, на якій розглядаються звіти керівників оперативних груп, за результатами проведених перевірок, закріплених за ними населеними пунктами.

- Проведені інформаційно - просвітницькі заходи - 3 круглі столи, 6 радіопередач , 12 статей в пресі, 68 бесід в навчальних та інших закладах району

 • Щоп’ятниці на території району ведуться роботи по прибиранню та впорядкуванню вулиць і доріг, ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Розроблені схеми санітарної очистки вулиць, затверджено графік прибирання дворових та прибудинкових територій житлових будинків м. Бар, а також за кожним підприємством та організацією закріплена на території району придорожня смуга щодо її впорядкування.

Створено 7 оперативних груп з членів робочої групи, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, працівників районної СЕС, правоохоронних органів з перевірки проведення благоустрою населених пунктів району.

Працівниками районної державної адміністрації спільно з фахівцями Барської рай СЕС проводились виїзні рейди по виявленню несанкціонованих сміттєзвалищ, де складались працівниками Барської рай СЕС відповідні акти відповідно до їх повноважень.

Дільничними інспекторами закріпленими за певною територіальною громадою разом з працівниками сільських рад проведено 9 рейдів та складено 24 протоколи на громадян, щодо порушення правил благоустрою та санітарних норм.


Важливою ланкою в економіці району є мале підприємництво.

В районі розроблена Програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки.

Станом на 1 грудня цього року започаткували діяльність 149 суб’єктів підприємництва, з яких 16 юридичних та 133 фізичних осіб – підприємців. Крім того припинено діяльність 388 СП ( 31 юридичних та 357 фізичних осіб підприємців).

Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. наявного населення становить 27 од.

Середня кількість працюючих зайнятих в малому підприємництві біля 4-х тис чол., або 46 % від чисельності працівників зайнятих економічною діяльністю в районі.

Велика увага приділяється сфері торгівлі та послуг, оскільки саме тут зайнято близько 85,0% суб’єктів малого підприємництва.

Фізичні особи і юридичні особи - підприємці займаються таким видом діяльності як виробництво, а саме: виготовлення інших металевих виробів, виготовлення каркасних конструкцій і покрівель, оброблення деревини та в-во виробів з деревини, інших меблів, одягу та аксесуарів, будівельних виробів з пластмас, будівельних металевих виробів, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для в-ва напоїв і прянощів, вирощування зернових та технічних культур, в-во рибних продуктів, молочних, м’ясних продуктів, перероблення молока та виробництво сиру та багато ін. значна кількість підприємців займається перукарством та іншими видами послуг.

Одним з дієвих шляхів відродження підприємницької діяльності в сільській місцевості є фермерство. Станом на 01.11.2011 року в реєстрі знаходилось 88 фермерських господарств, з яких діючих 62 на яких зайнято 241 працівник. В користуванні фермерських господарств знаходиться  12,7 тис. га сільськогосподарських угідь. Із 88 працюючих на території району господарств – 15 займаються вирощуванням садів. Загальна площа зайнята під садами складає 259 га, середня урожайність складає 180 цнт/га.

Вирощування зернових, зернобобових та технічних культур займаються в 68 фермерських господарствах, середня урожайність зернових культур складає 34,6 цнт/га.

Сільське господарство в даний час створює певну базу для розвитку харчової промисловості. Галузь має потенційні можливості забезпечити стабільне нарощування обсягів виробництва готової продукції на базі переробки сільськогосподарської сировини.

Зростає роль малого бізнесу у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів. В загальній сумі надходжень до бюджетів усіх рівнів по району за 9 місяців 2011 року частка малого підприємництва становить 26,2%.

Також за січень-вересень надходження до місцевих бюджетів від малого підприємництва склали 17,9%.

Сьогодні працюють єдиний реєстраційний та єдиний дозвільний офіси райдержадміністрації, що дозволяє значно спрощувати процедуру реєстрації особам, які виявили бажання розпочати власну справу.

Державним реєстратором, адміністратором дозвільного офісу, працівниками ДПІ та районного центру зайнятості постійно проводиться робота по наданню роз’яснювально-консультаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності при реєстрації та подальшій діяльності підприємницьких структур.

В січні місяці цього року набув чинності Закон України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування». Органами місцевого самоврядування спільно з МДПІ та райдержадміністрацією було здійснено ряд заходів, щодо виконання даного Закону.

За результатами прискореного перегляду регуляторних актів сільськими, селищною та міською радою переглянуто 74 регуляторних актів. З них відповідають принципам державної регуляторної політики – 5, не відповідають принципам державної регуляторної політики та які були визнані такими, що втратили чинність, або скасовані – 65, не відповідають принципам державної регуляторної політики та щодо яких було прийнято рішення про внесення до них змін – 4.

В червні місяці поточного року проведено нараду-семінар з представниками органів місцевого самоврядування на тему «Регуляторна політика Барського району у сфері господарської діяльності» за участю представників облдержадміністрації та Барської міжрайонної податкової інспекції, які надали роз’яснення щодо оформлення регуляторних актів на новий бюджетний рік. До середини липня місяця органами місцевого самоврядування проведені всі заходи.

Управлінням економіки райдержадміністрації створено реєстр діючих регуляторних актів прийнятих міською, селищною та сільськими радами для подальшого їх розміщення разом з текстами регуляторних актів в електронному вигляді на веб-сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрації. .

^ В районі відмічаються позитивні зрушення в організації оплати праці. Регіональна політика у сфері оплати праці здійснювалась на засадах повного дотримання державних соціальних гарантій та забезпечення випереджаючого зростання заробітної плати щодо росту споживчих цін.

Як наслідок, в районі збережено позитивну динаміку зростання доходів населення.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в районі за січень-вересень 2011 року збільшилась в порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 20,8% і склала 1855 грн..

В районі станом на 01.11.2011 року заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності або банкрутства, складає 13,7 тис. грн.. Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно-активних підприємствах становить 52,4 тис. грн..

У 2012 році планується погасити заборгованість із виплати заробітної плати у повному обсязі.

Заборгованості із виплати заробітної плати по сільськогосподарських підприємствах району немає.

Протягом 2011 року на ринку праці району спостерігались ряд негативних тенденцій. Чисельність незайнятого населення, що перебувало на обліку в центрі зайнятості збільшилась до попереднього року на 8,5 %. Також на 26,2% збільшилась кількість одержувачів допомоги по безробіттю.

Дещо зменшилась питома вага безробіття в сільській місцевості. У середньому питома вага безробітних мешканців села в загальній кількості безробітних за 2011 рік – 64%, проти 66% – у 2010 році.

Районним центром зайнятості в повному обсязі надаються соціальні послуги безробітним та виплачується матеріальне забезпечення. За сприяння служби зайнятості за 10 місяців 2011 року працевлаштовані 1288 осіб, рівень працевлаштування склав 38,5%, проти минулорічного – 40,2%.

В оплачуваних громадських роботах взяли участь 348 осіб. Для цього використовувалися кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та кошти роботодавців.

Проводилися заходи з метою недопущення негативного впливу світової економічної кризи на сферу зайнятості району. Спільними зусиллями органів влади та роботодавців району вдалося максимально зберегти робочі місця, шляхом запровадження роботи в режимі неповного робочого тижня, вдалося уникнути відтоку працівників з ринкоутворюючих підприємств, насамперед ВАТ „Барський машинобудівний завод”, який відновив роботу у повному обсязі.

Згідно районної програми зайнятості населення на 2012-2013 роки, передбачено створення щорічно 680 та 685 робочих місць відповідно. Завдання щодо створення нових робочих місць у 2010 році виконано на 200,8 % (створено 803 робочих місця, при річному завданні – 400).

Щодо створення робочих місць в районі, то завданням визначеним Міністерством праці та соціальної політики України, у 2011 р. передбачено створити 550 робочих місць. За 10 місяців 2011 року виконання районної програми зайнятості становить 185% ( 1022 нових робочих місця).

В призначенні та виплаті державної соціальної допомоги та допомоги сім’ям з дітьми, вирішена головна проблема – забезпечується своєчасна помісячна її виплата. Середній розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям за 10 місяців 2011 року становив – 401,2 грн., що більше в порівнянні з 2010 роком на 30%.

За 10 місяців 2011 року сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям призначено та виплачено допомоги 3650 одержувачам, на суму 25265,3 тис. грн..

У 2011 році 9 прийомним сім’ям та будинку сімейного типу профінансовано допомоги на суму 1064,9 тис. грн..

^ Житлові субсидії залишаються суттєвою підтримкою для багатьох родин.

Житлові субсидії протягом 10 місяців 2011 року призначено 2122 сім’ям, на суму 2291,3 тис. грн.., виплачено – 2070,8 тис. грн., з урахуванням заборгованості за 2010 рік. Заборгованість складає 445,5 тис. грн..

За рахунок коштів місцевого бюджету фінансується виплата компенсацій особам, які постійно надають соціальні послуги. Станом на 01.11.2011 року на обліку перебуває 216 осіб, яким призначено 227,9 тис. грн., та виплачено 141,0 тис. грн..

Протягом 2011 року через управління праці та соціального захисту населення покращили своє здоров’я 26 ветеранів війни та інвалідів. 94 інвалідам війни, які на протязі 2-х років не отримали санаторно-курортних путівок, виплачена грошова компенсація в сумі 27,8 тис. грн.. Також компенсацію на суму 6,8 тис. грн. отримали 34 інваліди внаслідок загального захворювання, які на протязі трьох років не отримували санаторно-курортних путівок.

У 2011 році засобами пересування та реабілітації забезпечено 50 чол., компенсацію на транспортне обслуговування та бензин отримали 273 чол., на суму 39,4 тис. грн..

Для забезпечення цілісної системи соціального захисту населення, забезпечення адресного надання пільг окремим категоріям громадян, в області на даний час сформовано Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Загальна чисельність пільговиків внесених до Реєстру – 18313 чол.

^ Важливим питанням є соціальний захист дітей та запобігання насилля в сім’ї.

Служба у справах дітей райдержадміністрації усю свою роботу спрямовує на соціальний захист дітей. Працівниками служби проводиться цілий комплекс заходів соціально-економічного та правового характеру щодо забезпечення прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичне обслуговування, надання матеріальної підтримки.

Станом на 1 грудня 2011 року на первинному обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 105 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, із них 26 дітей-сиріт та 79 позбавлених батьківського піклування. Із них в сім’ях опікунів та піклувальників проживає 87 дітей, 4 – в інтернатних закладах, 2 – у Жмеринському центрі соціально-психологічної реабілітації, 1 – у Вінницькому християнському центрі для дітей-сиріт, 11 – у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу нашого та інших районів області.

Рішенням позачергової 3 сесії 6 скликання Барської районної ради від 06.01.2011 року затверджено районну програму «Соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах на 2011-2015 роки». Згідно кошторису місцевого бюджету на виконання цієї програми виділено 63 тис. гривень.

З метою створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, активізації роботи щодо підвищення поінформованості населення з питань усиновлення громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування культури національного усиновлення, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться ряд заходів.

В даний час на території Барського району функціонує 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 6 дітей та 5 дитячих будинків сімейного типу, де проживає 33 дитина-сирота та позбавлена батьківського піклування, посиротілих у нашому та інших районах області. За кожною із цих сімей закріплено кураторів із числа депутатів районної ради та керівників провідних промислових підприємств району, які надають прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу посильну допомогу.

Протягом 2011 року громадянами України було усиновлено двоє малолітніх дітей. Під опіку влаштовано 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом під опікою перебуває 87 дітей.

З метою захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, службою у справах дітей подано звернення до виконавчих комітетів сільських, селищної та міської рад за місцем походження дітей з метою надання детальної інформації щодо наявності житла, майна, земельних паїв статусних дітей. У разі відсутності у дитини житла або житло перебуває у непридатному для проживання стані, виконкомам рекомендовано постановку дітей на квартирний облік.

Службою у справах дітей Барської райдержадміністрації своєчасно виявляються та ставляться на облік діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, вчасно надається статус, систематично ведеться контроль за умовами проживання дітей під опікою, піклуванням, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.

Традицією стало проведення службою у справах дітей різноманітних за тематикою місячників та акцій. А саме: «Зігріта щедрістю дитина в обіймах Новорічної країни», „Ми маємо право на подарунок”, «Зігріта щедрістю дитина в обіймах Великодньої країни»; «З радістю до школи», місячники «Щаслива дитина в сім’ї та родині»; конкурс дитячих творчих робіт «Світ очима дітей», «Моя матуся найкраща у світі»; щорічні екскурсійні поїздки пільгової категорії дітей до всеукраїнського Дня захисту дітей. В ході проведення та підсумків усіх цих заходів дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях опікунів, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах вручаються різні подарунки.

Службою у справах дітей райдержадміністрації 25 травня 2011 організовано екскурсійно-розважальну поїздку у кількості 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, в сім’ях опікунів до міста Львова та дві поїздки для пільгової категорії дітей у кількості по 45 чоловік у м. Київ для участі у святкуванні Новорічних та Різдвяних свят в Палаці «Україна» 4 січня 2011 року. До відзначення Новорічних та Різдвяних свят, Дня Святого Миколая (2011 рік) планується екскурсійна розважальна поїздка у дитячий розважальний центр «Рошен».

Службою у справах дітей Барської РДА з метою вивчення умов проживання дітей в сім’ях кризових категорій обстежено 56 сімей. Проведено 32 профілактичних рейди «Нічне місто», «Діти вулиці», «Комп’ютерні клуби», «Дискотека», «Нічне кафе».

Проведено 18 засідань районної комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 56 звернень громадян з питань: позбавлення батьківських прав, спори по вихованню та визначення місця проживання дітей, усиновлення.

Щодо захисту прав та законних інтересів дітей взяли участь у 45 судових засіданнях.

Ефективною формою роботи є оздоровлення дітей кризових категорій. Протягом 2011 року усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування пройшли курс оздоровлення у пришкільних таборах, санаторіях с. Кашпирівка Козятинського району, с. Заболотне Крижопільського району, с. Митки Барського району. З початку 2011 року двоє дітей-сиріт із прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу пройшли оздоровлення в оздоровчому таборі «Артек», іще двоє дітей в даний проходять оздоровлення у Бердянському санаторії.

^ Молодіжна політика :

Розроблена та діє районна програма підтримки молоді Барського району на 2010- 2015 роки, затверджена 22 сесією 5 скликання районної ради від 14.05.2010 року.
залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації23.10.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх