Підготовка користувачів інформаційно-комунікаційних технологій, які є службовцями органів місцевого самоврядування icon

Підготовка користувачів інформаційно-комунікаційних технологій, які є службовцями органів місцевого самоврядування


Схожі
Лекція 1 Фінансова діяльність держави...
План Поняття місцевого самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування...
С. Г. Давтян " " березня 2010 року...
У рефераті наведені лише найпоширеніші думки І концепції з поодинокими конкретними прикладами...
План Закон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування...
Учнівське самоврядування з досвіду роботи педагога-організатора Лютинської загальноосвітньої...
Неузаконенный севастополь 4...
Оврядування в україні як європейській державі ІV всеукраїнська науково-практична конференція...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
С. Г. Давтян " " березня 2010 року...
Організація обслуговування користувачів дітей з використанням новітніх інформаційних технологій...
С. Г. Давтян " " червня 2010 року...Загрузка...
скачать

Підготовка користувачів інформаційно-комунікаційних технологій, які є службовцями органів місцевого самоврядуванняОсобливості управлінської праці персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування обумовлюють необхідність запровадження інституціональних засад професіоналізації державного управління та місцевого самоврядування, найважливішою складовою якої є результативна діяльність потужної системи професійної підготовки та післядипломної освіти державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Курс України на Європейську інтеграцію вимагає створення системи державного управління та державної служби, орієнтованої на запровадження стандартів реальної демократії, похідними яких є демократичні інституційні стандарти професійної діяльності службовців. Реформування державної служби передбачає необхідність визначити та запровадити стандарти професійної діяльності державних службовців на засадах стратегічного планування діяльності державних органів із запровадженням результативного та ефективного обслуговування потреб населення, фізичних і юридичних осіб.

Результативність діяльності системи професійного навчання може бути досягнута за умови відповідності професійної підготовки та післядипломної освіти вимогам освіти для суспільства, побудованого на знаннях і інформації, а саме: освіта протягом усього життя; освіта без кордонів, що ґрунтується на інформаційно-комп’ютерних технологіях і доповнює традиційні методи і технології новими можливостями; освіта за креативними моделями навчання та індивідуальними освітніми траєкторіями; освіта, що розвивається на основі фундаментальних знань.

Система навчання застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні полягає в необхідності застосування новітніх інформаційних технологій в комунікативних стратегіях управління соціально-економічним розвитком території. Ефективність регіонального управління значною мірою залежить від повноти, своєчасності та достовірності інформації, яка використовується при прийнятті управлінських рішень з питань стратегічного та оперативного розвитку регіону.

Таким чином, управління на місцевому рівні, знаходиться в залежності від рівня розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, основними компонентами якої є: єдина система інформаційних ресурсів як інтегрований базис, що сприяє вирішенню економічних і соціальних завдань регіону; телекомунікаційне середовище, що забезпечує доступ користувачів до інформаційних ресурсів; організаційно-економічні рішення та заходи, що забезпечують функціонування та взаємодію всіх суб’єктів інформаційних відносин.

Система органів місцевого самоврядування від етапу інформатизації управлінської праці окремих службовців і відомчих функцій управління переходить до етапу інформатизації процесу управлінської діяльності, спрямованого на досягнення основних цілей розвитку регіону.

Програми підготовки розроблені автором магістерської роботи і з успіхом використовуються в Київському районі. Програми наведені в табл. 3.6 і 3.7.


Таблиця 3.6

Програма підготовки користувачів з числа фахівців і керівників органів місцевого самоврядування (22 години)
Загальна принципи роботи з операційною системою (8 год)1

Устрій комп`ютера та основні принципи його роботи, інформація, операційні системи та програми користувічів, взаємодія операційної системи з комп‘ютером та переферійними пристроями.

Лекція

1 год

2

Використання клавіатури. Використання маніпулятора "миша". WINDOWS: вікна, робочий стіл, панель задач, основні елементи управління. Файлова система. Довідникова система.

Практика

3 год

3

Стандартні програми WINDOWS. Збереження інформації в файлі, утворення папок та основні операції з файлами.

Лекція

1 год

4

Практична робота зі стандартними програмами та файловою системою. Усунення збоїв файлової системи. Робота у локальній мережі.

Практика

3 год
Текстовий процесор Word ( 4 год)5

Основні положення, форматування тексту і абзаців. Використання шаблонів

Лекція

1 год

6

Робота з текстом в WORD

Практика

1 год

7

Таблиці, буфер обміну, вставка малюнків, графіки та діаграми.

Лекція

1 год

8

Складання документів в WORD XP

Практика

1 год
Електроні таблиці Excel (5 год)9

EXCEL: основні положення, оформлення таблиць, використання формул

Лекція

1 год

10

Складання таблиць в EXCEL

Практика

2 год

11

Графічне відображення інформації, графіки та діаграми.

Практика

2 год
Засоби забезпечення збереження інформації (1 год)Закінчення табл. 3.6

12

Комп`ютерні вируси та антивірусні програми. Архівація файлів.

Лекція

1 год
Робота з мережею INTERNET (4 год)13

Принципи і техніка функціонування, загальні сервіси

Лекція

1 год

14

MICROSOFT INTERNET EXPLORER: Web-доступ, навігація, збереження інформації.

Практика

1 год

15

MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS: електрона пошта

Практика

1 год

16

Пошук інформації за ключовими словами і тематичними каталогами .

Практика

1 год


Таб.3.7

Програма підготовки фахівців з обслуговування ІКТ (22 години)
Загальна принципи роботи з операційною системою (4 год)1

Операційна система Windows 98. Загальні положення

Лекція

1 год

2

Операційна система Windows XP. Загальні положення

Лекція

1 год

3

Інсталяція та налагодження операційної системи

Практика

1 год

4

Засоби та програмні продукти забезпечення нормальної роботи операційної системи

Практика

1 год
Пакет програм MS Office XP ( 5 год)5

Основні положення. Склад. Взаємозв`язок компонентів.

Лекція

1 год

6

Відмінності WORD XP, 2003 та Excel XP, 2003 від попередніх версій

Практика

1 год

7

Система керування базами даних Access 2002/2003.

Лекція

1 год

8

Складання простої бази даних

Практика

2 год
Локальні очислювальні мережі (ЛОМ) (5 год)9

Апаратна частина ЛОМ

Лекція

1 год

10

Програмна частина ЛОМ

Практика

2 год

11

Налагодження ЛОМ та усунення відмов роботи ЛОМ

Практика

2 год
Переферійні присторої комп`ютерів (2 год)12

Принтери та сканери

Практика

1 год

13

Модеми

Практика

1 год
Засоби забезпечення збереження інформації (2 год)14

Комп`ютерні вируси та антивірусні програми.

Лекція

1 год

15

Архівація файлів.

Лекція

1 год
Ліцензування програмних продуктів (4 год)16

Законодавство України щодо авторських та суміжних прав

Лекція

1 год


Закінчення табл. 3.7

17

Ліцензування програмних продуктів корпорації Microsoft

Лекція

1 год

18

Придбання програмних продуктів інших виробників

Лекція

1 год

19

Програмні продукти, що вільно розповсюджуються

Лекція

1 год


У процесі вивчення мають бути передбачене досягнення таких цілей:

одержати систематизовані знання щодо інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і системи інформаційних ресурсів на регіональному і місцевому рівні;

сформувати уявлення про основні напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів державної влади і місцевого самоврядування та інформаційного забезпечення державного управління на регіональному і місцевому рівні;

ознайомитися з сучасними концепціями, підходами та моделями телекомунікаційної та інформаційної взаємодії на регіональному і місцевому рівні, інтеграції регіональних інформаційно-телекомунікаційних інфраструктур та регіональних інформаційних ресурсів до Єдиного інформаційно-телекомунікаційного середовища та Єдиного веб–порталу органів виконавчої влади України;

сформувати уміння аналізувати процеси які відбуваються в системі телекомунікаційної та інформаційної взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування між собою та з фізичними і юридичними особами на регіональному і місцевому рівні;

удосконалити навички щодо аналізу складових інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів державної влади і місцевого самоврядування та національних інформаційних ресурсів на регіональному і місцевому рівні;

розвити вміння щодо розробки пропозицій для впровадження в практику регіонального управління компонентів інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, системи регіональних інформаційних ресурсів та практичного використання інформаційного забезпечення державного управління на регіональному і місцевому рівні для підтримки та прийняття управлінських рішень.

Після вивчення курсу слухачі повинні знати:

тенденції, основні риси та напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів державної влади і місцевого самоврядування;

основні положення теорії комунікацій та моделі інформаційної взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування між собою та з фізичними і юридичними особами;

основні поняття і підходи щодо створення та використання спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи як першої черги Національної системи конфіденційного зв’язку;

структуру та основні процеси інтеграції регіональних телекомунікаційних середовищ до Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи;

нормативне-правове забезпечення інформаційно-телекомунікаційної взаємодії на регіональному і місцевому рівні;

основні поняття та положення інформаційного забезпечення державного управління на регіональному і місцевому рівні;

основні складові системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади і місцевого самоврядування;

основні поняття та структуру регіональних інформаційних ресурсів;

концепцію, основні положення та процеси щодо інтеграції регіональних веб-ресурсів до Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України.

Посадові особи місцевого самоврядування після проходження навчання повинні вміти:

застосовувати сучасні складові інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури у повсякденну практичну діяльність;

застосовувати інформаційне забезпечення державного управління для підтримки на прийняття управлінських рішень;

використовувати інтеграційні процеси у інформаційно-телекомунікаційної галузі і галузі інформаційного забезпечення для підвищення якості міжрегіональної взаємодії та надання інформаційних послуг;

здійснювати діагностику та оцінювання компонент інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та системи національних інформаційних ресурсів.

При використанні традиційних методів, засобів і форм навчання це вимагає значної кількості додаткових висококваліфікованих викладацьких кадрів, збільшення кількості навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і збільшенню їх навчальних потужностей, частих та тривалих відривах від роботи керівних працівників.

Одним з виходів є перехід на новий виток спіралі, на якісно новий рівень очно-заочного навчання - дистанційну освіту. Роботи в цьому напрямку активно ведуться в усіх розвинутих країнах світу. Дистанційну освіту умовно поділяють на Case-технологію (з використанням переважно паперових носіїв та традиційної поштової пересилки) та мережеву технологію (з використанням Іnternet-технологій). Використання мережевої технології дистанційного навчання, тобто нових інформаційних та комунікаційних технологій, технології Іnternet має вирішити проблеми, пов’язані з неможливістю донести викладацьку майстерність досвідчених фахівців до кожного слухача.

Система дистанційної освіти є версією тієї системи, що зараз зветься заочним навчанням або, якщо говорити точніше, це - заочне навчання на новому етапі розвитку, хоч різниця між ними досить відчутна. Дистанційне навчання дало змогу наблизити процес заочного навчання до рівня стаціонарного завдяки бурхливому розвитку інформаційних технологій, побудованих на використанні персональних комп’ютерів і телекомунікацій, відео- і аудіотехніки, засобів Multіmedіa, космічного та оптоволоконного зв’язку.

Прикладом системи дистанційної освіти для державних службовців і службовців місцевого самоврядуванню може служити Програми підвищення кваліфікації державних службовців (http://center.uct.ua/dіstants/index.htm рис. 3.3).Рис. 3.3. Центр дистанційної освіти регіональних інститутів НАДУ при Президентові України


Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що перед системою навчання і підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування в Україні зараз стоять завдання, обумовлені часом, які потрібно вирішувати. Для цього сьогодні необхідні нові шляхи і методи. Інформатизація навчання, впровадження нових освітніх технологій в підготовку та перепідготовку кадрів дозволять підняти на якісно новий рівень систему підвищення кваліфікації державних службовців та значно підвищити ефективність очного, заочного і дистанційного навчання.
Скачати 129.19 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір129.19 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх