Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки icon

Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки


Схожі
Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Концепція Програми «Освіта Авдіївки...
Програми розвитку освіти на 2007-2011 роки звіт по хід виконання районної Програми розвитку...
Звіт про виконання програми розвитку фізичної культури І спорту за 2007-2011 роки...
Звіт про хід виконання районної програми розвитку освіти на 2007-2011 роки...
Про стан виконання Програми захисту прав споживачів на 2003 2005 роки у 2005 році...
Україна
«Стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року та впровадження нового...
Міська комплексна програма «Молодь. Сім’я...
Узагальнена інформація...
Завдання Програми розвитку психологічної служби в закладах освіти міста на період до 2012 року...Загрузка...
скачатьУКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА


МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


Від 15.12.2010 № 14 II сесія VI скликання


м. Вознесенськ


Про затвердження проміжного звіту

про хід виконання Програми розвитку

освіти міста Вознесенська

на 2009-2015 роки


Заслухавши проміжний звіт начальника Управління освіти Вознесенської міської ради про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням ХІ сесії V скликання міської ради від 30.12.2008 року № 4, відповідно до розпорядження міського голови від 30.11.2006 року № 185-р «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» , керуючись пп..22 ч.1 ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


В И Р І Ш И ЛА:


1.Затвердити проміжний звіт про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки ( додається).


Міський голова Ю.І.Гержов


Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення II сесії

міської ради VI скликання

від 15.12.2010 № 14


ЩОРІЧНИЙ

проміжний звіт про хід виконання Програми розвитку освіти міста

Вознесенська на 2009-2015 роки


І.Мета та головні напрями Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки


Метою Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки (далі-Програма) є:

1.Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти міста відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.

2.Формування позитивного іміджу освіти та перспектив її розвитку.

3.Створення прозорої, відкритої системи, яка успішно взаємодіє з державними та громадськими організаціями для блага кожної дитини.

4.Створення реальних умов для творчої самореалізації особистості кожного учасника навчально-виховного процесу.

Програма затверджена рішенням № 4 ХІ сесії V скликання від 30 .12. 2008 року.

До складу Програми входять підпрограми :

 • «Вчитель»;

 • «Науково-методична робота»;

 • «Дошкілля»;

 • «Обдарована дитина»;

 • «Функціонування української мови»;

 • «Медіапростір освіти»;

 • «Психологічна служба»;

 • «Профільне навчання старшокласників»;

 • «Позакласний час»;

 • «Позашкільна освіта»;

 • «Фізична культура і спорт»;

 • «Оздоровлення»;

 • «Модернізація матеріально-технічної бази»

Виконавці Програми- Управління освіти Вознесенської міської ради, науково-методичний центр Вознесенської міської ради та навчальні заклади міста.

Термін дії Програми – 2009-2015 роки.


2.Виконання завдань і заходів


На виконання Програми в 2010 році проведено ряд організаційних заходів: проведена вибірка заходів на 2010 рік для фінансування та контролю ;забезпечено наступність виконання заходів Програми між Управлінням освіти, науково-методичним центром та навчальними закладами; здійснюється щоквартально аналіз виконання Програми на апаратних нарадах Управління освіти, на засіданні колегії Управління освіти в листопаді 2010 року розглянуте питання про результативність роботи закладів щодо виконання Програми.

Враховуючи комплексний характер Програми, проміжний звіт про її виконання побудований за підпрограмами.

І.На виконання підпрограми «Вчитель»:

Проводиться системна робота щодо забезпечення навчальних закладів кадрами. Активізована профорієнтаційна робота по залученню молоді до учительської професії. Налагоджений тісний взаємозв’язок навчальних закладів міста з МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Проведений «Ярмарок професій», де значна увага приділялася професії вчителя, міський конкурс професіограм «Обираємо професію: вчитель». Забезпечено участь педагогів та учнів у конкурсі «Вчитель – моє покликання». В результаті цих заходів 24 випускники навчальних закладів міста 2010 року вступили до МНУ.

Управління освіти щорічно формує замовлення на підготовку педагогічних працівників. Створено електронний банк відомостей про педагогічних працівників, які бажають працевлаштуватися в навчальних закладах міста.

Так, на початок 2010-2011 н.р. в школах міста працевлаштовано 6 випускників МНУ ім. В.О. Сухомлинського та 1 – Новобузького педколеджу, а також 2 молодих спеціалісти, які ще навчаються заочно. Педагогічну практику проходили 11 студентів.

Одним із пріоритетним напрямом роботи науково-методичного центру визначено роботу щодо ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, особливо з молодими спеціалістами, їх працює в школах міста 24. Створено систему професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців через діяльність Школи молодого вчителя І-го, ІІІ-го курсу при науково-методичному центрі та кожному навчальному закладі. Є плани роботи з молодими фахівцями науково-методичного центру, навчальних закладів , наставників безпосередньо. Методисти науково-методичного центру проводять для цієї категорії педагогів навчально-методичні консультації.

Протягом 2010 року функціонувала Школа кадрового резерву керівних кадрів для навчально-виховних закладів міста. На засіданнях розглядалися кадрові, юридичні, методичні питання, проводилися тренінги та семінари практичного спрямування.

З метою забезпечення необхідних умов для вдосконалення професійного та методичного рівня педагогів, піднесення рівня їх компетентності протягом навчального року приділялась увага творчому зростанню ділових якостей новопризначених заступників директорів. Діяла «Методична майстерня молодого завуча». Провідне місце в роботі було відведено індивідуальній роботі, забезпечувався системний підхід до практики втілення інновацій у роботу заступників з вчителями.

Проводиться активна робота щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників в рамках підпрограми «Науково - методична робота». Забезпечується виконання багатоваріативних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників через денну(120 вчителів), заочну(10вчителів), дистанційну (5 вчителів) форми навчання. забезпечена курсова перепідготовка педагогів відповідно до плану у кількості 94 вчителів; всім виплачені кошти на відрядження;

Відпрацьована система морального та матеріального стимулювання педагогічної праці. За результатами міського етапу конкурсів «Вчитель року – 2010» виплачені премії :

І м. -3 вчителі – 1000грн.грн.

ІІм. – 5 вчителів – 800рн.

ІІІ м. –5 вчителів – 600грн.

За результатами 2009-2010 н.р.:

- нагороджені премією Миколаївської облради в номінації «Загальна середня освіта» – 3 вчителя;

- відзначено:

Грамотою Управління освіти Вознесенської міської ради – 27 педпрацівників;

Подякою Управління освіти Вознесенської міської ради – 3 педпрацівники;

Грамотою управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації – 21 педпрацівників;

Грамотою Миколаївської облдержадміністрації – 1 педпрацівник;

Почесною грамотою МОН- 6 працівників;

Нагрудним знаком «Відмінник освіти і науки України» - 6 працівників;

Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» - 2 працівники.

- виплачено щорічну винагороду «За сумлінну працю» у розмірі 178,8 тис.грн.

З 2010 року Управлінням освіти міської ради за підтримки міського голови Гержова Ю.І. започатковано Книгу пошани , до якої вносяться відомості про кращих педагогічних працівників міста за номінаціями: «Загальна середня освіти», «Дошкільна освіта», «Позашкільна освіта», «Управління навчальним закладом», «Партнерство в освіти». Всі особи, відомості про яких було внесено до Книги пошани в 2010 році , отримали сертифікати та разову винагороду у розмірі по 1000 грн.

Досягнення у професійній діяльності вчителів міста висвітлюється в місцевих та обласних засобах масової інформації. Передовий досвід освітян міста презентувався в друкованій продукції. Протягом року було підготовлено та випущено 78 видань.

Забезпечена взаємодія адміністрацій навчальних закладів та профспілкових комітетів з питань соціального захисту працівників, підтримки ветеранів праці тощо. Так, голови первинних ветеранських організацій закладів освіти проводять велику роботу безпосередньо за місцем проживання ветеранів, вивчають умови проживання , складають банк даних про стан здоров’я кожного пенсіонера. Особлива увага приділяється ветеранам Великої Вітчизняної війни. Адміністрації закладів і профкоми щорічно надають їм до Дня Перемоги, Дня визволення України, Дня визволення Вознесенська матеріальну допомогу, запрошують на вогники та святкові урочистості.

Організовуються та проводяться на належному рівні заходи із вшанування пенсіонерів та ветеранів з нагоди знаменних дат і подій, зокрема до Дня працівника освіти, Дня захисника Вітчизни, Міжнародного дня прав жінок і миру, річниці від дня аварії на Чорнобильській АЕС, Дня Перемоги, Дня скорботи, Дня Конституції та Дня Незалежності України, річниці від дня визволення України та м. Вознесенська від німецько-фашистських загарбників, Міжнародного дня людей похилого віку, Міжнародного дня інвалідів, Дня вшанування пенсіонерів та інших державних та професійних дат і свят. Постійно первинні ветеранські організації піклуються про надання матеріальної допомоги продуктовими наборами учасникам бойових дій, одиноким громадянам.

Між адміністрацією і профспілковою організацією кожної первинної організації укладено колективний договір, яким передбачена матеріальна й моральна підтримка ветеранів, надання працюючим пенсіонерам додаткової відпустки. Згідно з умовами колективного договору, пенсіонери отримують матеріальну допомогу: на лікування, на придбання ліків, з нагоди ювілею. За рахунок коштів профспілкової організації виписано газету «Ветеран» для пенсіонерів колективу. Члени ветеранських організацій беруть активну участь у житті міської ветеранської організації, активно співпрацюють зі своїми колегами, виконують велику роботу з патріотичного виховання молоді. В кожному навчальному закладі створено банк даних про ветеранів Великої Вітчизняної війни, закріплено за ними членів учнівських волонтерських та пошукових загонів. Традиційно проводяться зустрічі поколінь - учнів з ветеранами та людьми похилого віку.

Разом з тим, гострою залишається проблема житлового забезпечення педагогічних працівників, так в 2010 році виділена 1 квартира, а в даний час на квартирному обліку знаходяться 28 педагогічних працівників.


ІІ. На виконання підпрограми «Науково-методична робота» впроваджується модель науково-методичної роботи, розроблена науково-методичним центром. Серед основних напрямків цієї підпрограми навчання педагогічних кадрів, залучення до конкурсних проектів, видавнича діяльність, вивчення та поширення перспективного досвіду, активне залучення до впровадження інформаційно- комунікаційних технологій.

Так, систематично проводяться заходи по залученню педагогічних працівників міста до різноманітних конкурсів та виставок:

- в лютому 2010 року місто взяло участь у Всеукраїнській виставці педагогічних досягнень, за результатами ЗОШ №10 нагороджена бронзовою медаллю за внесок у модернізацію освіти України; в жовтні 2010 року – науково-методичний центр нагороджений золотою медаллю Всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті – 2010», Управління освіти, гімназія № 1, Комп’ютерний центр, загальноосвітня школа № 5 нагороджені дипломами двічі;

- проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» , в якому взяли участь 19 вчителів , та забезпечено участь в обласному етапі вчителів з 5 номінацій; вчитель хімії ЗОШ№ 8 Яргункіна О.О. посіла 4 місце;

- взято участь в обласному заочному конкурсі відеоматеріалів «Педагогічний досвід освітян регіону – 2010»: активними учавсниками стали Яргункіна О.О., ЗОШ №8, Терзілова Л.М., ЗОШ №10, Літвінчук Т.М., ЗОШ №5, Грижимайло О.М., ліцей «Інсайт», Левенець Т.В., КДНЗ №12, Ковальська Т.Г., ЗОШ №6, а КДНЗ №14 (завідуюча Калініченко Г.К.) нагороджено дипломом ІІІ ступеня;

- в обласному конкурсі навчально-методичних розробок з української мови «Енциклопедія дидактичних матеріалів» вчитель ліцею «Інсайт» Грижимайло О.М. нагороджена дипломом ІІІ ступеня та цінним подарунком;

- відбувся міський конкурс на кращий методичний посібник з української мови, літератури, етнографії, народознавства серед навчальних закладів міста, на конкурс було подано 16 робіт

- за розробку уроку «Зміни клімату» в рамках Національного туру Міжнародного конкурсу «Енергія і середовище – 2010» Чебану Н.М., вчитель географії гімназії, нагороджена Сертифікатом учасника;

Значна увага приділяється впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес:

- проведено міський конкурс на кращу організацію роботи в навчальних закладах міста по впровадженню ІКТ в навчально-виховний процес;

- вчителі міста взяли участь в Інтернет – конференції «Особливості проведення ЗНО та ДПА -2010», яка проводилась на сайті МОІППО; у вебінарі

- педагогічні працівники міста взяли активну участь в он-лайн опитуванні вчителів з питань використання ІКТ в навчально-виховному процесі, яке проводилось в рамках Міжнародного інноваційного дослідження викладацької діяльності та системи навчання;

- до роботи на Форумі сайту Управління освіти Вознесенської міської ради залучились вчителі інформатики .

Проведено міські конкурси з метою активізації навчальних закладів у напрямках, які стали актуальними в останні роки:

- на кращу організацію роботи психологічної служби в ЗНЗ міста;

- на кращу організацію роботи з обдарованими учнями.

Проводяться традиційні форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Щомісячно забезпечується робота всіх методичних угруповань, їх загальна кількість - 57. Проведено семінари керівних кадрів на базі ЗОШ№ 5, з виховної роботи - на базі ЗОШ № 2 та спеціалізованої школи № 1; семінар завідуючих ДНЗ на базі ДНЗ № 5, 10.

Впроваджується система професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців навчальних закладів для забезпечення їх професійного становлення і зростання через індивідуальні консультації, методичні рекомендації, відвідування уроків методистами. Кожен молодий фахівець був забезпечений на початок навчального року методичним посібником з свого предмету, сформованими методистами НМЦ.

Здійснюється навчання керівників методичних об’єднань: проведено семінар з керівниками шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів на базі ЗОШ№10. Продовжується співпраця вчителів англійської мови на базі гімназії № 1 з волонтером Корпусу миру.

Налагоджена видавнича діяльність: випущено 8 номерів періодичного інформаційно- методичного журналу «Паралель», видані методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2010-2011 навчальному році, випущено інформаційні бюлетені, до видавничої діяльності активно залучені навчальні заклади міста.

Створювались умови педагогічним працівникам шкіл для самостійної творчої праці з використанням Інтернет технологій - на базі міського МНВК «Комп’ютерний центр» діє методичний кабінет, в якому до наявного банку уроків з використанням проектної методики Інтел для вчителів міста додано методичне забезпечення з історії України та української мови. Вчителі мають можливість використовувати ресурси Інтернет мережі для самостійної підготовки до уроків та використання бази створеного банку уроків в біліотеці науково-методичного центру та в навчальних закладах. Створено каталог сайтів, які знайомлять з освітніми ресурсами, порталами Державних науково-педагогічних бібліотек вчителів історії, української мови щодо швидкого доступу до різноманітних джерел інформації. Постійно забезпечується комп’ютерний всеобуч працівників освіти, директорів та заступників директорів шкіл . Проведено науково-практичнцу конференцію щодо впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.

Проведено моніторингові дослідження:

- рівня сформованості у випускників ЗНЗ навичок використання ІКТ у практичній діяльності;

- якості навчальної літератури для 8-х класів ЗНЗ 2008 року випуску;

- з питань переходу на 12-річний термін навчання;

- ефективності організації профільного навчання в ЗНЗ міста.

Реалізація підпрограми «Науково-методична робота» здійснюється ефективно, її впровадження передбачає розвивальну спрямованість , зміст заходів має сучасний, актуальний особистійно-орієнтований характер .

З метою економії коштів не проведено навчання кадрового резерву керівників поза межами міста та виїзні семінари для керівників навчальних закладів.


ІІІ. 2010 рік став роком пильної уваги щодо забезпечення суспільного дошкільного виховання, що пов’язане із змінами, які відбулися у законодавчій базі нашої держави: дошкільне виховання стало обов’язковим , особливо це стосується дітей 5-ти річного віку. На виконання підпрограми «Дошкілля» направлені заходи, які сприяють фаховому зростанню педагогічних працівників, удосконаленню системи управління, створенню умов для реалізації права дітей на дошкільну освіту тощо.

У зв’язку із впровадженням Базової програми дошкільної освіти «Я у світі» активізувалася методична робота:

- здійснюється методичний супровід впровадження програми;

- проведено міський конкурс дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів;

- забезпечена курсова перепідготовка керівників та вихователів, медичних працівників;

- проведені методичні активи педагогів дошкільної освіти з питання організації навчально-виховного процесу у 2010-2011 н.р.;

- педагоги дошкілля поповнили свою методичну скарбничку через придбання науково-методичної літератури за залучені кошти;

- на базі ЗОШ № 5 успішно пройшло міське засідання педагогів дошкілля та 1-х класів з питання адаптації дітей 1-го класу до навчання в школі;

- на базі ДНЗ № 2 відбувся практичний семінар з питання забезпечення наступності в роботі дошкільної та початкової освіти.

Значна увага приділяється питанням управлінської діяльності. Впроваджуються концепції розвитку навчальних закладів, ДНЗ № 14 успішно реалізує програму Центру фізичного розвитку дитини. Забезпечена атестація ДНЗ№ 4, 11. Проведено семінари для завідуючих ДНЗ на теми: «П’ятирічки: стан, проблеми, перспективи», «Духовність і моральність: виховний аспект» (на базі ДНЗ №15). Завідуючі ДНЗ взяли участь у роботі обласної серпневої конференції педагогічних працівників області, де завідуюча ДНЗ № 5 Шершньова І.Ю виступила з питання забезпечення освіти дітей п’ятирічного віку. Завідуючі ДНЗ взяли участь в обласному навчальному семінарі за участю представників МОН «Контроль та керівництво дошкільним навчальним закладом».

Постійно ведеться процес поліпшення умов перебування дітей в дошкільних навчальних закладах. Збережена мережа груп, в липні цього року їх кількість збільшена на 1 в ДНЗ № 16, який входить до НВК «Школа-сад» для реалізація права дітей на дошкільну освіту. Проведено загальноміський конкурс серед вихованців старших груп ДНЗ «Юний ерудит-2010» (призове місце зайняла вихованка ДНЗ № 2). Здійснені моніторингові дослідження готовності дітей старшого віку до навчання в школі, питання заслухано на засіданні методичної ради науково-методичного центру. Проводяться заходи по забезпеченню безпеки життєдіяльності: проведено конкурс - огляд спортивних майданчиків, тиждень безпеки, поліпшуються матеріально - технічні умови в рамках підпрограми модернізації навчальних закладів.

В дошкільних навчальних закладах активізувалася робота щодо проведення батьківського всеобучу. Здійснюються заходи щодо створення розвиваючого середовища, забезпечено впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання за особистісно - орієнтованою моделлю.


ІУ. Значна увага приділена реалізації підпрограми «Обдарована дитина», яка в останні роки займає пріоритетне місце в розвитку галузі.

Удосконалюється система науково-методичного забезпечення педагогічних працівників з питань роботи з обдарованими дітьми.

- доповнено банк даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями та навчальних програм для секцій Малої академії наук;

- проведено міський конкурс на кращу модель роботи з обдарованими дітьми серед навчальних закладів міста, міський семінар для керівників секції МАН;

- поновлено банк обдарованої учнівської молоді з урахуванням єдиних науково-методичних підходів;

- створено на базі загальноосвітніх начальних закладах опорні майданчики:

- впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій, вітчизняних та іноземних педагогічних методик розвитку здібностей;

- удосконалення форм, методів і засобів пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді;

- з вивчення англійської мови на базі гімназії та спеціалізованої школи І ступеня №1

Сформована система виявлення обдарованої молоді та проведені заходи щодо створення умов для її розвитку:

- для залучення дітей до науково-дослідницької роботи на базі станції юних техніків працює 17 секцій МАН, в яких зайнято 285 учнів;

- в гімназії №1 та ліцеї “Інсайт” працюють наукові товариства, де задіяні 59 учнів;

- створена мережа профільних класів – 14 класів на 380 учнів ( ЗОШ № 2, 4, 8, 10, гімназія № 1, ліцей «Інсайт», відкрито 6 класів на170 учнів з поглибленим вивченням окремих предметів ( ЗОШ № 8, гімназія № 1);

- працює при Малій академії наук школа для підготовки учнівської команди міста до участі в предметних олімпіадах і турнірах, надання учням і вчителям організаційно-методичної допомоги;

- укладено двосторонні угоди щодо творчої співпраці вищих навчальних закладів: між гімназією №1 та ОНДУ ім.І.І.Мечникова, Одеською національною академією харчових технологій, Чорноморським державним університетом імені Петра Могили, Миколаївським національним університетом імені В.Сухомлинського, Миколаївським державним аграрним університетом, Вознесенським коледжем.

Відпрацьована програма якісного проведення різноманітних міських конкурсів, до яких залучається достатньо велика кількість дітей та учнівської молоді, бо, як правило, міські конкурси є другими етапами при їх проведенні. Так, управління освіти та науково-методичний центр провели традиційні заходи:

- Конкурс “Найкращий учень року ”

- Фестиваль “Твоє майбутнє, Вознесенськ»

- «Свято Наума»;

- Конкурс читців»Поетична пристань»;

- Конкурс солістів-вокалістів «Дзвіночки Вознесенська»;

- Конкурс «Юні інспектори руху»;

- Конкурс « Юні пожежні»;

- Конкурс КВК з дорожнього руху ;

- Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт членів Ману;

- Спортивні змагання (в рамках підпрограми «Фізична культура»).

Крім того, учні взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, Інтернет - олімпіадах , всеукраїнських, обласних, міських конкурсах , наприклад, в обласному етапі щорічного регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач 2009/2010 н.р.», ІХ Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт 2010» ( 2 призових місця - КЦ, ЗОШ № 5), Національному турі міжнародного конкурсу «Енергія і середовище», в обласній Інтернет - олімпіаді з математики ( 4 призові місця - гімназія № 1, ЗОШ № 10), у відбірковому турі ІІІ Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе» (гімназія № 1), у ІVВсеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України» (гімназія , ЗОШ №5,8), в обласному конкурсі читців-декламаторів «Кобзар у нашому домі» (2 місце – ЗОШ №6).

Забезпечена участь учнів шкіл міста в міжнародних проектах:

- на базі Вознесенської гімназії №1 з 2002 року працюють волонтери, представники “Корпусу Миру США” за програмою ACTR\FCCELS;

- забезпечена участь обдарованої молоді в міжнародній програмі обміну для майбутніх лідерів “FLEX” : учні гімназії № 1 та ЗОШ № 8 навчалися в США один рік;

- учні гуманітарного класу під керівництвом завідуючої Ресурсним центром Карпікової О.Л. листуються з американськими школярами по електронній пошті в межах Міжнародної програми “Flags and Friends”;

- Вознесенська гімназія №1 працює за програмою польсько-українського партнерства «Разом більше, ніж обмін»;

- в Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» взяли участь 87 учнів; в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 610 учнів ; в Х Міжнародному конкурсі імені Петра Яцика – 143 учні; у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» - 266 учнів; у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» - 418 учнів.

В обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні міста показують успішний результат:

- ІІІ місце з фізики Ободов Володимир, гімназія 8 клас

- ІІІ місце з біології Чебанова Юлія, ЗОШ№8 8 клас

- ІІІ місце з біології Касаєва Валерія, ліцей «Інсайт», 10 клас

- ІІІ місце з географії Черкес Сергій, ЗОШ№8, 10 клас

- ІІІ місце з географії Чередніченко Денис, гімназія, 11 клас

- ІІІ місце з англійської мови Синявська Аліна, ЗОШ№8, 11 клас

- ІІІ місце з французької мови Кулініч Аліна, гімназія, 9 клас

- ІІІ місце з хімії Крестич Кирило, гімназія, 8 клас

- І місце з хімії Барбалат Дмитро, гімназія, 10 клас

- ІІІ місце з української мови Мартинюк Юлія, гімназія, 11 клас

- ІІ місце з економіки Шихмахер Олег, ЗОШ № 8, 10 клас

З метою формування позитивного ставлення до творчої діяльності дітей здійснюється моніторинг результативності участі учнів у міських, обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, конкурсах тощо, який є складовою рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів «Крок до успіху» за результатами навчального року. Перше місце в 2009-2010 н.р. в цій номінації посіла гімназія № 1. Проведено конкурс-захист проектів щодо організації роботи з обдарованою молоддю серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

З цією ж метою організовано систематичну роботу із засобами масової інформації щодо висвітлення досягнень та проблем роботи з обдарованою молоддю.

Забезпечений механізм адресної підтримки та морального стимулювання обдарованої молоді шляхом виплати відповідних стипендій та вручення подарунків. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради 16 учнів отримують стипендію щомісяця протягом року, із них: 9 – учасники конкурсу “Кращий учень” по 100 грн., 1 – переможець міського етапу цього конкурсу - 130 грн.; 6 учасників конкурсу «Твоє майбутнє, Вознесенськ» отримують по 100 грн.; 214 учасників конкурсу «Свято Наума» та 12 конкурсу «Юний ерудит» отримали цінні подарунки.

Забезпечено відпочинок обдарованих дітей: в пришкільних таборах було зайнято 414 учнів.

Підпрограма «Обдарована дитина» виконується практично у повному обсязі.

V. Підпрограму «Функціонування української мови» було розроблено з метою формування мовного середовища, виховання шанобливого ставлення до історії та традицій українського народу, формування патріотизму у дітей, майбутніх громадян України.

Для реалізації програми виконані заходи для підвищення майстерності вчителів та залучення їх до інформаційно-комунікаційних технологій:

- забезпечено проходження курсової перепідготовки вчителів української мови та літератури відповідно до плану підвищення кваліфікації; функціонування методичного об’єднання вчителів української мови і літератури;

- забезпечено на базі ЗОШ №10 вивчення української мови учнями з числа національних меншин;

- проведено науково-методичну конференцію «Методика навчання учнів української мови у полікультурному середовищі» (ЗОШ №10, листопад); організовано постійно-діючі семінари «Аспекти підготовки до ЗНО», діє творча група «Створення тестової бази з української мови для тематичного оцінювання з використанням ІКТ»; випущено збірку тестових завдань «Крок за кроком до ЗНО» (Синтаксис. Пунктуація);

- взято участь в обласному конкурсі для вчителів на кращу розробку виховного заходу, присвяченого Міжнародному дню рідної мови; організовано педагогічні виставки в межах міського конкурсу на кращий методичний посібник з української мови, літератури, етнографії, народознавства;

- вивчено стан викладання української мови в ЗОШ № 8, 10, ліцеї «Інсайт»;

- в ході атестації спеціалізованої школи І ступенів №1, ЗОШ №7 вивчено стан викладання української мови та виконання Закону про мови;

- поповнено картотеку перспективного педагогічного досвіду з проблеми навчання дітей рідної мови засобами інноваційних технологій;

- забезпечено школи підручниками з української мови та літератури.

Активно до творчої роботи залучаються учні :

- в навчальних закладах проведено Свято української мови , урочисті святкові заходи, семінари з проблем розвитку та функціонування державної мови, присвячені Дню української писемності та мови, Дню рідної мови, Шевченківським дням;

- забезпечено участь учнів у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням; обласному конкурсі творчих і дослідницьких робіт «Як парость виноградної лози, плекайте мову», Міжнародному конкурсі ім.П.Яцика, проведено І,ІІ етапи Всеукраїнської олімпіади з української мови;

- започатковано міський конкурс «Майстер орфографії»;

- залучено учнів до науково-дослідницької роботи з української мови шляхом через організацію роботи в секціях української мови та літератури міської МАН .

Для розвитку полікультурної школи в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10 треба додаткове фінансування на розширення варіативної частини робочого навчального плану та забезпечення гурткової роботи відповідно до Концепції розвитку; також необхідно активізувати процес удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів української мови і літератури.

VІ. Підпрограма «Медіа простір» забезпечує адаптацію усіх учасників навчально-виховного процесу в інформаційному просторі, сприяє впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес.

Функціонує і постійно поновлюється сайт Управління освіти та веб-сторінки окремих навчальних закладів; активно впроваджується електронний документообіг через електронні пошти ( усі загальноосвітні навчальні заклади мають вихід в Інтернет ) , формується медіатека науково-методичного центру та навчальних закладів, щомісячно виходить інформаційно-методичний журнал «Паралель» та щоквартально інформаційний бюлетень.

Проведено конкурс «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес», придбані за залучені кошти мультимедійні комплекси в ЗОШ № 6, 7, 10. Використовуються електронні навчальні програми в ЗОШ 3 4, 8, ліцеї «Інсайт».

Постійно проводяться заходи по акції «Живи, книго!», в яких приймають участь всі шкільні колективи. В рамках акції в 2010-2011 навчальному році передбачається проведення міського конкурсу на кращу шкільну бібліотеку. Започатковано роботу Клубу юних журналістів, школи міста взяли участь у обласному конкурсі шкільних газет , за результатами якого відзначені видання ЗОШ № 3, гімназії № 1.Управління освіти, науково-методичний центр є активними дописувачами газети «День за Днем».

Проте, із-за відсутності відповідних коштів не були обладнані бібліотеки навчальних закладів міста комп’ютерами з відповідним програмовим забезпеченням «Ірбіс».


VІІ. В сучасній організації освітнього процесу значна роль належить психологічній службі. На виконання підпрограми «Психологічна служба» забезпечено розвиток її мережі :у 2010 році відповідно до нормативних документів введені посади психологів в дошкільних навчальних закладах.

Для забезпечення методичної підготовки психологів функціонує міське методичне об'єднання практичних психологів, Школа молодого психолога, проводяться семінари для практичних психологів та класних керівників «Форми та методи роботи з батьками». Ведеться систематична робота щодо підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу через просвітницькі статті в журналі «Паралель» та міській газеті «День за днем». Сформована діагностична карта виявлення рівня професійної компетентності практичного психолога, розроблені показники продуктивності діяльності практичного психолога, що атестується. З метою здійснення контролю за використанням у діяльності практичного психолога психодіагностичних методик та корекційно-розвивальних програм проведена експертиза психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста практичними психологами.

Проведено моніторинг «Роль вчителя у формуванні навичок здорового способу життя» в ЗОШ № 8. Забезпечено психологічний супровід атестації навчальних закладів міста за планом роботи Управління освіти.

Організовано міський конкурс на кращу організацію роботи психологічної служби та кращий психологічний кабінет. Робочі психологічні кабінети працюють у гімназії №1, ЗОШ № 3, 4, 8, 10; ДНЗ № 14, у ЗОШ № 2, 5, 6, 7, СШ №1, вечірній школі, в усіх ДНЗ в якості робочих кабінетів спеціалістами психологічної служби використовуються інші придатні для цього приміщення (суміщають робочий кабінет з іншими спеціалістами закладу). Питання обладнання психологічних кабінетів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 року №691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» потребує для вирішення фінансування, бо їх оформлення повинно відповідати рекомендованим санітарно-гігієнічним, технічним нормам та естетичним вимогам, а наявні умови діяльності психологів не забезпечують психологічний ефект,

Крім того, не укомплектовані школи посадами соціальних педагогів, а позашкільні навчальні заклади посадами психологів.


VІІІ. Вагомим компонентом в змісті загальної середньої освіти є забезпечення профільного навчання старшокласників. На виконання підпрограми «Профільне навчання» в 2010-2011 навчальному році в місті відкрито профільні 10-11 класи за напрямками: в гімназії № 1- математичний, природничий, іноземної філології, в ЗОШ № 4 –інформаційно - технологічний, ЗОШ № 8 – фізико- математичний, ліцеї «Інсайт» - математичний та правовий, ЗОШ № 2 –інформаційно-технологічний, ЗОШ №10 –інформаційно-технологічний та історичний . В ЗОШ № 5 10 клас працює за універсальним профілем. Таким чином, всі учні 10-х класів навчаються в профільній старшій школі. З учнів 11-х класів профільним навчанням охоплено 60% від загальної кількості. Всі школи забезпечені відповідними програмами.

Окреслюючи перспективи профільного навчання Управлінням освіти проведено аналіз стану мережі навчальних закладів, яка відіграє важливу роль у формуванні системи профілізації. Здійснена реорганізація мережі ЗОШ № 3 та ЗОШ №7 : сформовано оптимальну мережу класів. Для забезпечення підготовки дітей по художньо-естетичному та спортивному напрямку у місті працюють позашкільні заклади: станція юних техніків, дитяча спортивна школа та Центр дитячої творчості.

Управління освіти та навчальні заклади постійно здійснюють моніторинг відповідних процесів, забезпечуючи систему профорієнтаційної роботи, яка ведеться в рамках спільної угоди між центром зайнятості та Управлінням освіти . В цій системі допрофільне навчання є одним із важливих чинників свідомого вибору майбутньої професії випускниками школи. І воно є одним із проблемних питань на підготовчому етапі до переходу на повне профільне, бо заклади не змогли забезпечити його у повному обсязі. У 2010-2011 н.р. поглиблене вивчення предметів введене в ЗОШ №8 та гімназії, ним охоплено 170 учнів, що становить 19 % від загальної кількості учнів 8-9-х класів.

Результати працевлаштування показали, що продовжують навчання у ВУЗах І-ІV рівнів акредитації майже 85% випускників 2010 року.

Серед основних ВУЗів, які користуються найбільшим попитом серед випускників залишаються юридичні та економічні, збільшилась кількість випускників, що вступають до технічних та педагогічних вищих навчальних закладів.

Профорієнтаційною роботу охоплені всі учні шкіл міста відповідно до їх вікових особливостей та відповідних планів роботи. В жовтні 2010 року проведено Ярмарок професій, де відбулася зустріч з представниками вищих навчальних закладів м. Миколаєва та Одеси, продовжується співпраця з Миколаївським університетом ім.. В.О.Сухомлинського, з Миколаївським аграрним університетом, з Одеським університетом холоду та Одеським університетом харчових технологій.

Продовжена активна інформаційно - роз’яснювальна робота з усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо підготовки учнів до вибору майбутньої професії та з питань підготовки до ЗНО. З цією метою активно використовуються сторінки газети «День за днем», сайт Управління освіти, профорієнтаційні термінали. В 2010 році портал встановлений в ЗОШ № 2.

Вчителі продовжують навчатися за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього». Навчання організоване науково-методичним центром за підтримки Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти за каскадною моделлю; курси безпосередньо на базі навчальних закладів ведуть тренери з числа вчителів закладу.

Для впровадження інформаційно- комунікаційних технологій при забезпеченні профільного навчання учні гімназії, ЗОШ № 5 та КЦ з 2010-2011 року розпочали вивчати факультативний курс «Інтел. Шлях до успіху», учні ЗОШ № 5 беруть участь у проекті «Інтершкола».

Міським науково-методичним центром відпрацьовані та роздруковані методичні рекомендації для організації профільного навчання «Порадник методиста» у складі збірок:

- нормативно - правова база профільного навчання;

- про упровадження допрофільного навчання;

- психолого-педагогічний супровід профільного навчання.

Місто стало активним учасником обласного конкурсу на кращу організацію профільного навчання і в цьому конкурсі зайняли ІІ місце.

На виконання програми проведено ряд організаційних заходів: вивчалися освітні запити учнів 7-9-х класів; проведено діагностування учнів 9-х класів всіх шкіл міста щодо підготовки до навчання в профільній школі; проведені загальноміські батьківські збори учнів 9-х класів та анкетування батьків учнів 9-х класів щодо подальшого навчання їх дітей у старшій школі; розроблена структура профільного навчання в місті.

Проблемними в реалізації програми є забезпечення допрофільної підготовки учнів в 8-9 класах через забезпечення поглибленого навчання, відсутність підручників для учнів 10-х класів, складність мотивації в учнів та батьків вибору навчального закладу на ІІІ ступені навчання, відсутність коштів на обладнання для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


ІХ. Метою підпрограми «Позакласний час» було створення умов для гармонійного розвитку особистості, забезпечення рівномірного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку дітей на основі їх потенційних здібностей та інтересів. Для забезпечення мети сформовано цілісну систему та проведено ряд заходів, спрямованих на розвиток здібностей і талантів дітей, формування творчого потенціалу учнівської молоді.

Так, в навчальних закладах міста напрацьовані та впроваджуються в реалізацію Концепції :

- ЗОШ № 2 – «Школа успіху та радості»;

- ЗОШ № 3- «Школа громадської активності»;

-ЗОШ № 4 - «Школа розвитку життєвих компетенцій»;

- ЗОШ № 5 - «Школа громадянського виховання»;

- ЗОШ № 6- «Школа родинного виховання»;

- ЗОШ № 7- «Школа самовираження особистості»;

- ЗОШ № 8- «Адаптивна школа розвитку особистості»;

- ЗОШ № 10-«Полікультурна школа»

Забезпечено діяльність учнівського самоврядування для учнів 8-11 класів, впроваджуються різні форми самоврядування для учнів початкової ланки (Країна Веселкова СШ №1, Країна Барвінкова ЗОШ № 2,5, Козачата – ЗОШ №10тощо).

На виконання Програми екологічного виховання в місті діє громадська дитяча екологічна організація “Зелений промінь”, яка охоплює 45% учнів загальноосвітніх закладів міста. Діяльність організації забезпечена за напрямками: пізнавальним, просвітницьким, дослідницьким, практичної діяльності. В ЗОШ № 4 активно діє шкільне лісництво «Дубок».

Управлінням освіти у 2010 році оголошено конкурс на кращу модель створення Євроклубу в навчальних закладах міста. Головною метою діяльності євроклубів є ознайомлення учасників та місцевої громади з Європейським Союзом і з Європою у цілому, пропагування загальноєвропейських демократичних цінностей, ознайомлення із способом життя і культурою населення інших країн Європи, уміння представити власну культуру, країну, спосіб життя.

За спільним планом роботи управління освіти та Центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді впроваджується проект спільно з Корпусом Миру «Молодь за здоровий спосіб життя».

Забезпечена ефективна організація заходів під час шкільних канікул, їх відповідне фінансування.

Організація виховної роботи у позакласний час забезпечується через мережу факультативів та гуртків різного напрямку: в 2010-2011 н.р. працює 101 шкільний гурток, в яких займається 1567 учнів.

Робота з учнями в позакласний час супроводжується відповідним методичним супроводом: постійно проводяться семінари заступників з виховної роботи; на серпневих нарадах працівників позашкільних навчальних закладів, заступників директорів з виховної роботи, класних керівників визначені пріоритетні напрямки роботи на новий навчальний рік; вивчається стан виховної роботи в позакласний час в навчальних закладах міста.

Практично підпрограма «Позакласний час» виконується відповідно до запланованої.


Х. Підпрограма «Позашкільна освіта» є цілісною складовою забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, учнівської молоді в позашкільних закладах, доступності позашкільної освіти, гарантування права громадянам на її здобуття.

В місті забезпечена мережа гуртків позашкільних навчальних закладів як одного із засобів організації дозвілля учнівської молоді. Мережа гуртків в ПНЗ така: :

 • Центр дитячої творчості (40 гуртків ,600 учнів);

 • Станція юних техніків (32 гуртків, 450 учнів);

 • Дитяча юнацька спортивна школа(41 секція, 600 дітей).

Всього 1935 дітей (44,1%) охоплено гуртковою роботою в ПНЗ.

Свою навчально - виховну діяльність Центр дитячої творчості спрямовує за напрямками:Профіль

2010р.

кільк груп

кільк дітей

1

Художньо-естетичний

23

345

2

Еколого-натуралістичний

2

30

3

Науково-технічний

8

120

4

Туристсько-краєзнавчий

5

75

5

Інші

2

30
Всього:

40

600


Станція юних техніків спрямовує діяльність дітей за науково – технічним напрямком. Крім того, на базі СЮТ працюють 19 секцій міської Малої академії наук, якими охоплені 285 учнів.

В Дитячій юнацькій спортивній школі діють спортивні секції з:

- футболу;

- баскетболу;

- волейболу;

- настільного тенісу;

- шахів.

Керівники гуртків позашкільних закладів залучають до роботи в гуртках дітей «групи ризику».З метою надання позашкільної освіти більшій кількості учнів в різних мікрорайонах міста працюють філії Центру дитячої творчості, Станції юних техніків. Забезпечено роботу гуртків позашкільних навчальних закладів на філіях ЗОШ № 3, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5.

Навчально-виховний процес у СЮТ та ЦДТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, а також за авторськими програмами.

За програмами, рекомендованими Міністерством освіти та науки України в ЦДТ працює 93,62% гуртків, за авторськими програмами ухваленими та рекомендованими Вченою радою Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти працює 6,4 % гуртків (Петрова В.М.).

Більшість керівників гуртків та секцій СЮТ працюють за державними програмами. За авторськими програмами працюють керівники СЮТ Ованесіян В. В. (гурток радіо конструювання), Гресь В.Г. (судно- модельний).

ДЮСШ працює за державними програмами підготовки дітей.

В методичних кабінетах позашкільних закладів створена добірка програм рекомендованих МОН України для роботи в позашкільних навчальних закладах. Для поповнення бібліотечного фонду проводиться підписка періодичних видань: газети «Освіта України», «Відкритий урок», журнали: «Інформаційний збірник МОНУ», «Позашкілля», «Позакласний час», «Директор школи», «Завуч» і інші. Створена бібліотечка передового педагогічного досвіду та досвіду роботи педагогів, авторські програми керівників гуртків. Для надання методичної допомоги керівникам гуртків, які відвідують учні девіантної поведінки, методистом СЮТ розроблені пам’ятки для проведення профілактичної роботи з даними учнями.

Забезпечено фінансування матеріальних витрат, пов’язаних з підготовкою та перепідготовкою кадрів позашкільних навчальних закладів. Форми підвищення кваліфікаційного рівня педагогів (курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти) здійснюється (1 раз на 5 років) відповідно до перспективного плану. Крім того, відповідно до планів проведення обласних теоретичних семінарів щорічно керівники гуртків ПНЗ підвищують свою майстерність та професійний рівень, приймаючи активну участь в семінарах за профілем.

Керівники гуртків ЦДТ та СЮТ вивчають нові програми і складають авторські, додатковий науковий матеріал, оволодівають новими прийомами організації діяльності учнів на заняттях, систематично вивчають спеціальну і педагогічну літературу. Кожен педагог систематизує свій досвід та творчі доробки в описовій формі в спеціальних папках. В закладах накопичено науково-методичну скриньку з кращих праць вчителів, є методичні розробки з різних напрямків та видано методичні рекомендації для керівників гуртків того чи іншого профілю.

Забезпечено участь дітей в різних рівнях конкурсах та їх проведення на базі ПНЗ в позаурочний та канікулярний час. Традиційними заходами є :

- конкурс “Найкращий учень року”;

- фестиваль вокальних колективів “Пісенний вернісаж»;

- міський фестиваль “Твоє майбутнє, Вознесенськ”;

- міський конкурс солістів-вокалістів “Дзвіночки Вознесенщини”;

- міський конкурс читців “Поетична пристань”;

- виставка творчих робіт вихованців під час проведення свята “День Вознесенської родини”;

- розважальна програма до Дня захисту дітей;

- святковий концерт юних талантів, присвячений Дню незалежності;

- міський конкурс «Новорічний подарунок»;

- конкурс юних художників «Веселий маркер»;

- ерудит-гра «Фортуна»;

- конкурс повітряних зміїв.

За результатами конкурсу - огляду позашкільних навчальних закладів СЮТ, ДЮСШ та ЦДТ посіли І місце в області. Неодноразово вихованці та педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів презентують свою роботу на обласних та міських виставках. В засобах масової інформації висвітлюються питання позашкільної освіти та діяльності педколективів позашкільних закладів.

Залишається у процесі роботи питання про видачу свідоцтв про позашкільну освіту вихованцям. Гострою є проблема старіння кадрів та недостатність фінансування для поліпшення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

ХІ. Цілеспрямовано проводяться заходи на виконання підпрограми «Фізична культура». Управління освіти має чіткий календар спортивних заходів, спрямованих на залучення якомога більшого числа дітей до фізичної культури та спорту. Активне впровадження підпрограми сприяє формуванню навичок здорового способу життя, вихованню бережливого ставлення до здоров’я усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Традиційно проведені міська спартакіаді допризовної молоді, відбувся загальноміський захід «Козацькі розваги» до Дня Захисника Вітчизни ( на базі ЗОШ № 6), проводяться міські змагання з кульової стрільби серед учнів 10-11-х класів на базі ЗОШ № 8.

Крім того, протягом 2010 року відбулися міські змагання з :

 • футболу (180 учнів);

 • “Шкіряний м`яч” (378 чоловік);

 • Легкої атлетики (90 чоловік );

 • “Старти надій” (180 чоловік);

 • “Олімпійська надія” (140 чоловік);

 • «Нащадки козацької слави»-(140чоловік).

Проведені спортивні ігри школярів та забезпечено участь команд у обласних змаганнях, де наші спортсмени виступали в 9-ти фіналах і показали другий результат в загальнокомандному заліку серед міст і районів області.

В дошкільних закладах у вихованні здорового способу життя відіграють “Дні здоров’я і фізичної культури». В усіх ДНЗ в різних формах забезпечено дитячий туризм, пішохідні переходи, фізкультурні розваги.

В загальноосвітніх школах проводиться ранкова гімнастика, проходять змагання та спортивні свята. В рамках свята Вознесенської родини проведено міське свято «Тато, мама і я – спортивна сім’я», в якому взяли участь 10 сімей шкіл міста.

За ініціативи Управління освіти створено дівочу команда з футболу, яка взяла участь у фінальних змагання України «Діти - олімпійська надія України», де посіли 5 місце. Провели дружні ігри в рамках міжнародних турнірів з футболу: в нашому місті з спортсменами Південно-Африканської республіки та в євротурнірі в м. Радомску ( Польща), де зайняла І місце. Пройшов у нашому місті футбольний турнір дівочих команд до 66 річниці визволення України.

Відбулася І спартакіада вчителів міста Вознесенська, де взяли участь 96 педагогів. В обласній спартакіаді вчителів команда педагогів посіла І місце.

Інформація про спортивне життя навчальних закладів активно висвітлюється на сторінках газети «День за днем».

Не зважаючи на те, що в 2010 році на придбання обладнання ( спортивна форма, інвентар) було витрачено 28,1 тис. грн., є потреба у продовженні заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази спортивних залів.

ХІІ. Відповідно до підпрограми «Відпочинок та оздоровлення дітей і підлітків» на території м. Вознесенська було заплановано та організовано відпочинок 565 дітей у 10 пришкільних таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх шкіл міста з 8-ми годинним робочим днем, триразовим харчуванням, денним сном за шестиденним режимом.

У порівнянні з минулим роком мережа таборів повністю збережена.

Термін перебування дітей у пришкільних таборах з денним перебуванням - 17 днів, з 1 червня до 19 червня включно, в ЗОШ № 8, у зв’язку з проведенням зовнішнього незалежного оцінювання учнів – 14 днів, з 5 червня по 21 червня.

Забезпечено першочерговий відпочинок дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, талановитих і обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання), дітей, які перебувають на диспансерному обліку, бездоглядних та безпритульних дітей.

Із загальної кількості вищезазначених дітей пільгових категорій було забезпечено організованим відпочинком у пришкільних таборах:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 18 дітей;

 • діти-інваліди – 5 дітей;

 • діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи – 10 дітей;

 • діти з малозабезпечених та багатодітних сімей – 86 дітей;

 • діти з девіантною поведінкою – 5 дітей;

Крім того, було забезпечено організованим відпочинком 27 дітей, що знаходяться на диспансерному обліку та 414 талановитих і обдарованих дітей.

В рамках запланованих заходів у таборах проводились спортивні ігри, змагання, інтелектуальні ігри, вікторини, конкурси малюнків, гуморесок, пантомім, походи до кінотеатрів, до бібліотек, екскурсії до музеїв міста, на страусину ферму, до лісу, до військової частини А-2920 тощо.

Дошкільні навчальні заклади були переведені з 1 червня до1 вересня 2010 р. на санаторний режим роботи з введенням додаткового другого сніданку у межах запланованих коштів, з виконанням повітряних, водних загартовуючих процедур, фізкультурно-оздоровчих заходів, екскурсійних програм. В дошкільних установах було оздоровлено 1267 дітей.

Для проведення організованого відпочинку були виконані усі необхідні заходи: оформлені акти готовності; організована робота комісії по прийомці таборів; заклади були забезпечені медичними працівниками; скоординовано дії на літній період з усіма службами виконавчого комітету та міської ради, які відповідають за організацію відпочинку та оздоровлення; табори були укомплектовані відповідними кадрами ; до організації якісного відпочинку дітей були залучені позашкільні навчальні заклади тощо.

Фактично розмір виділених з місцевого бюджету коштів на проведення відпочинку дітей в пришкільних таборах влітку поточного року складає 104885 грн .

ХІІІ. Продовжено виконання заходів, спрямованих на удосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста. В рамках підпрограми «Модернізація матеріально-технічної бази» виконані такі роботи:

КЕКВ

заклад

Зміст

виконавець

заплановано

виконано

2133

ЗОШ

№ 4

Ремонт даху

ПП «САМ»

95375,00

95375,00

2133

КДНЗ

№ 9

Капітальний ремонт інженерних мереж

КП

«Аква-Сервіс»

85000,00

85000,00

2133

КДНЗ

№ 1

Ремонт даху (ПРООН), завершуються

ПП «Буд забезпечення»

56280,00

52598,52

2133

КДНЗ

№ 11

Ремонт інженерних мереж(ПРООН)

КП

«Аква-Сервіс»

103278,00

96521,49

2133

ЗОШ

№ 6

Ремонт даху (ПРООН)

ПП «САМ»

49970,00

49970,00

2133

ЗОШ

№ 2

Ремонт опалення

ДП «Крокус-Пріма»

80000,00

88000,00

2133

ЗОШ

№ 6

Ремонт інженерних мереж

ПП «Універсал»

44866,00

44866,00


Крім того, виконано в рамках програми:

- часткову заміну вікон в гімназії № 1, спеціалізованій школі № 1;

- проект реконструкції будівлі майстерні під їдальню з прибудовою допоміжних приміщень гімназії № 1;

- проекти грозозахистів в ЗОШ № 8, ДНЗ № 2,9,14;

Поповнено медичні кабінети навчальних закладів медикаментами , спортивні зали – інвентарем.

Поповнено матеріально-технічну базу харчоблоків:

- придбано електричні плити в КДНЗ № 10, 12, ЗОШ № 6;

- придбано холодильне обладнання в КДНЗ № 5, 15, ЗОШ № 5, № 10;

- закуплені нові водонагрівачі для якісного миття посуду та забезпечення харчоблоку гарячою водою у ЗОШ № 3, 5, 10;

- придбано електронні ваги в ДНЗ № 10;

- придбано жарочну шафу та протирочну машину в ЗОШ № 10;

- закуплено посуд для КДНЗ № 1, 5, 12,14, 15, ЗОШ № 4.

Разом з тим, підпрограма «Модернізація матеріально-технічної бази» виконана не у повному обсязі через недостатнє фінансування галузі.


3.Оцінка ефективності виконання Програми


Робоча група, яка здійснювала аналіз ходу виконання Програми, прийшла до висновку, що протягом року Управління освіти, науково-методичний центр та навчальні заклади максимально забезпечили виконання заходів, спрямованих на розвиток галузі. Досягнуто мети Програми: поліпшено якісний склад педагогічних працівників, сформована модель активної методичної роботи з педагогічними працівниками, створено систему роботи з обдарованими дітьми, забезпечено освітнє середовище для збереження здоров’я та соціальний захист дітей, здійснені заходи на удосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів , забезпечена відкритість системи. В цілому, вся діяльність Управління освіти, науково-методичного центру, навчальних закладів спрямована на модернізацію змісту, форм і методів роботи, системи управління, які забезпечують гарантоване право кожного учасника навчально-виховного процесу на отримання доступної, якісної освіти.


4.Фінансування Програми


У 2010 році заходи Програми виконувалися за рахунок коштів місцевого бюджету та залучених коштів.

№ з/п

«Вчитель»

«Науково-методична робота»

«Дошкілля»

«Обдаровані діти»

«Функціонування української мови»

«Медіапростір освіти»

«Психологічна служба»

«Профільне навчання старшокласників»

«Позакласний час»

«Позашкільна освіта»

«Фізична культура і спорт»

«Оздоровлення»

«Модернізація матеріально-технічної бази»

РАЗОМ

видатки ( тис.грн.)

план

170,7

26,1

8,3

24,5

2,8

46,2

191,0

56,5

23,5

21,1

28,3

155

5900

6654

Факт


193,1

11,3

16,4

17,5

1,4

35,3

117,6

72,0

17,2

15,0

27,5

104,9

1200

1829,2

% виконання

113

43,3

197,6

71,4

50,0

76,4

61,6

127,4

73,2

71,1

97,2

67,7

20,3

27,55.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми


Для подальшого виконання Програми необхідно при формуванні бюджету на 2011 рік передбачити по галузі освіти фінансування заходів у повному обсязі, зокрема, на реалізацію підпрограми «Модернізація матеріально-технічної бази». Крім того, є потреба у доповненні підпрограми «Позашкільна освіта» заходами щодо забезпечення функціонування позашкільних навчальних закладів.


Начальник Управління освіти

Вознесенської міської ради С.В.Кисільова


Скачати 415.68 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір415.68 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх