Про стан виконання Програми захисту прав споживачів на 2003 2005 роки у 2005 році icon

Про стан виконання Програми захисту прав споживачів на 2003 2005 роки у 2005 році


Схожі
Україна
Звіт про виконання програми розвитку фізичної культури І спорту за 2007-2011 роки...
Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011...
Про виконання Плану заходів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту...
Про хід виконання Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки...
Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Міська комплексна програма «Молодь. Сім’я...
Закону України «Про видавничу справу»...
Закону України «Про видавничу справу»...
Положення про організацію виконання та захисту бакалаврської дипломної роботи...
Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Петропавлівського...Загрузка...
скачать


Довідка

про стан виконання Програми захисту прав споживачів

на 2003 – 2005 роки у 2005 році


Протягом 2005 року Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики та його територіальні органи забезпечували координацію робіт і дієвий контроль за виконанням заходів щодо виконання Програми.

На виконання заходів щодо забезпечення дієвого контролю за вирішенням питань, пов’язаних із захистом прав споживачів в областях створені і діють обласні Ради з координації дій місцевих органів контролю і нагляду, що здійснюють державний захист прав споживачів. Ради є постійно діючим дорадчим органом при облдержадміністраціях, до складу яких ввійшли керівники контролюючих органів регіонів, основними завданнями яких є організація комплексного державного контролю за якістю товарів і послуг, сприяння насиченню споживчого ринку регіонів необхідною кількістю якісної продукції, в першу чергу місцевих виробників, та забезпечення дотримання державних стандартів якості продукції, товарів, робіт, послуг на споживчому ринку області.

Робота територіальних органів у справах захисту прав споживачів протягом 2005 року була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань, визначених Президентом України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям”, відповідними рішеннями Уряду та дорученнями і розпорядженнями Держспоживстандарту України.

Для ефективного забезпечення прав громадян, як споживачів, на належну якість та безпеку товарів Держспоживстандартом України та його територіальними органами у справах захисту прав споживачів протягом 2005 року систематично проводився аналіз стану споживчого ринку України.

Протягом звітного періоду спеціалістами територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів перевірено більше 46 тис. суб‘єктів господарської діяльності сфери торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

Кожне третє підприємство перевірено у взаємодії з працівниками правоохоронних органів та органів державного контролю і нагляду. За результатами здійснення державного контролю за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів більше ніж у 43 тис. підприємств (94 % від перевірених) виявлено і упереджено майже 205 тис. порушень прав споживачів.

Необхідно відзначити, що, незважаючи на постійний контроль стану споживчого ринку спеціалістами обласних управлінь у справах захисту прав споживачів, кількість підприємств, на яких виявлені порушення законодавства про захист прав споживачів, не зменшується, а збільшується. В той же час проведення профілактичної роботи на споживчому ринку з контролю за дотриманням суб‘єктами господарювання законодавства про захист прав споживачів сприяло зменшенню, у порівнянні з 2004 роком, кількості порушень реалізації товарів, робіт (послуг), які не відповідають вимогам нормативних документів — на 21,1 %, порушень реалізації товарів (робіт, послуг) без відповідних супровідних документів — майже на 15 %, порушень реалізації товарів (робіт, послуг) без видачі розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі або надання послуг, — на 24,3 %, порушень щодо надання своєчасної, необхідної, доступної та достовірної інформації про товари, роботи (послуги) споживачам — на 9,1 %. При цьому кількість фактів обману покупців і замовників по Україні у 2005 році у порівнянні з 2004 роком збільшилась на 10,6 % .

Протягом 2005 року перевірено якість та безпеку товарів, робіт (послуг) на суму 240,4 млн. грн., з них забраковано та знято з реалізації товарів, робіт (послуг) на суму 80,5 млн. грн. або 33,5 % від перевіреного.

За систематичне порушення прав споживачів майже 128 тис. разів тимчасово припинялось виробництво, відвантаження, реалізація товарів, робіт (послуг) та видано біля 24 тис. приписів про припинення порушення прав споживачів.

Для вжиття відповідних заходів правоохоронним органам, органам державного контролю і нагляду, місцевого самоврядування та їх виконавчим комітетам направлено майже 13 тис. матеріалів.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто біля 43 тис. осіб, на яких накладено штрафи на суму більше 4,8 млн. гривень. До суб'єктів господарської діяльності, в яких виявлені порушення, застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму більше 16 млн. гривень.

Протягом звітного періоду до державних органів у справах захисту прав споживачів надійшло близько 37 тис. звернень громадян, з яких задоволено вимоги на користь громадян практично у 92 % від одержаних звернень. Керівництвом територіальних органів у справах захисту прав споживачів на особистому прийомі було прийнято більше 20 тис. громадян.

Протягом 2005 року територіальними органами у справах захисту прав споживачів у засобах масової інформації було висвітлено 7,4 тис. матеріалів, у тому числі взято участь у теле- та радіопередачах, надано матеріали до друкованих видань.

Антимонопольний комітет України у 2005 році, як і в попередні роки, продовжував роботу з вирішення питань, що стосуються захисту прав широких кіл споживачів, першочергову увагу приділяв розв'язанню проблем на ринках товарів і послуг, які мають вирішальний вплив на підвищення добробуту, досягнення гідного рівня життя громадян нашої держави.

Протягом звітного періоду до органів Антимонопольного комітету України надійшло 6058 заяв та подань від юридичних і фізичних осіб про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Органами Комітету протягом звітного періоду припинено 3248 порушень законодавства про захист економічної конкуренції та дій внаслідок внесення рекомендацій щодо запобігання таким порушенням.

За 12 місяців 2005 року органами Антимонопольного комітету України припинено порушень:

- зловживань монопольним (домінуючим) становищем – 1748;

- антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю – 779.

Крім того, було припинено:

- 82 порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді анти конкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання;

- 29 порушень у вигляді недобросовісної конкуренції;

- 610 порушень у вигляді недотримання вимог законодавства при концентрації суб’єктів господарювання та поданні інформації на запит органів Комітету.

Протягом 2005 року органами Комітету та на підставі їх рішень застосовано відповідальність до порушників законодавства про захист економічної конкуренції у розмірі 20,0 млн. грн. відповідно до законів України "Про захист економічної конкуренції" та "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Порушниками законодавства про захист економічної конкуренції всього сплачено 17,4 млн. грн.

Сума відшкодованої шкоди, заподіяної внаслідок порушень законодавства про захист економічної конкуренції, склала 15,0 млн. грн., а сума економічного ефекту припинення порушень для юридичних та фізичних осіб – 245,2 млн. грн.

Органами Антимонопольного комітету підготовлено або опрацьовано проекти 2169 нормативно-правових актів з питань, що позначаються на розвитку конкуренції, в тому числі 372 – на загальнодержавному рівні.

За звітний період органами Комітету органам державної влади та органам місцевого самоврядування надано 2225 рекомендацій щодо проведення заходів, спрямованих на розвиток підприємництва та конкуренції, в тому числі 39 стосовно загальнодержавних ринків.

З числа рекомендацій органів Комітету щодо сприяння розвитку підприємництва й конкуренції за 12 місяців 2005 року враховано 1617, в т.ч. на загальнодержавному рівні — 23.

Протягом 2005 року органами Комітету проведено перевірки 1122 суб'єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів адміністративно-господарського управління та контролю. За результатами цих перевірок розпочато розгляд 175 справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Пріоритетна увага при виявленні та припиненні порушень законодавства про захист економічної конкуренції приділялася соціально-важливим ринкам, нафтопродуктів, продуктів харчування, житлово-комунальних послуг, транспорту, послуг мобільного зв’язку.

Внаслідок вжитих у 2005 році Комітетом заходів, зокрема:

- налагоджено механізми відшкодування населенню та підприємцям збитків у випадках надання неякісних послуг тепло- та водопостачання неналежної якості. За п'ять років громадянам України повернуто більш ніж 1 мільярд 600 мільйонів гривень, в тому числі за 2005 рік (станом на 01.05.05) — понад 200 мільйонів гривень;

- створено передумови для зменшення необґрунтованого зростання цін на послуги з оформлення та державної реєстрації на право власності на нерухоме майно, включаючи інвентаризаційні роботи;

- припинено непоодинокі порушення при організації та проведенні місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування конкурсів на пасажирські автоперевезення;

- знижено тарифи на грошові перекази в Україну з окремих регіонів США, в 2,5 раза — на перекази грошей із Росії, а також у 2 — 4 рази — на перекази з Португалії, Іспанії та Італії. Якщо зважити на ту обставину, що, за деякими оцінками, за кордоном працюють близько 7 мільйонів громадян України, то, з урахуванням членів їхніх родин, заходи Антимонопольного комітету щодо усунення монопольних зловживань на ринку послуг міжнародних грошових переказів забезпечили захист інтересів близько 20 мільйонів наших співгромадян;

- скасовано неправомірні вимоги щодо надання “довідок про несудимість” при оформленні громадянами України закордонних паспортів;

- попереджено необґрунтоване збільшення тарифів на послуги кабельного телебачення в м. Києві і в ряді великих міст;

- усунуто обмеження конкуренції на ринку обов'язкового особистого страхування дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків;

не допущено підвищення цін на спирт ;

- припинено ряд випадків недобросовісної конкуренції, що забезпечило захист прав та ділову репутацію широко відомих виноробів, ряду інших підприємців, що діють на ринках безалкогольних напоїв, кондитерських виробів, засобів масової інформації та туристичних послуг.

Міністерством транспорту та зв’язку України та його підвідомчими підприємствами, організаціями та установами постійно проводиться робота, спрямована на підвищення рівня надання послуг населенню: оновлюється рухомий склад; ремонтуються та реконструюються вокзали; запроваджується програма швидкісного руху; тривалий час зберігаються незмінними тарифи на пасажирські перевезення; застосовуються сучасні засоби зв’язку.

Зокрема, у пасажирському господарстві залізниць України удосконалюються технології надання послуг пасажирам на вокзалах, поїздах. Розширюється асортимент послуг та зростає рівень культури обслуговування. Так, при оформленні залізничного квитка одночасно оформлюється договір страхування пасажирів. Для оперативного реагування на звернення та скарги пасажирів на всіх залізничних вокзалах створено інспекції по якості обслуговування пасажирів.

Державним департаментом морського і річкового транспорту розроблена і введена у дію Програма соціально-економічного розвитку морських торговельних портів до 2010 року. Заходами, зазначеними у програмі, передбачено модернізацію існуючих і будівництво нових суден. Так, у 2004 році розпочато будівництво двох вантажів і одного круїзного судна для ВАТ „Українське Дунайське пароплавство”. Програмою оновлення буксирного флоту до 2010 року передбачено будівництво 34 нових буксирів різного класу на вітчизняних суднобудівних заводах.

У рамках виконання Програми Кабінету Міністрів України „Назустріч людям” здійснюється реалізація першого етапу проекту створення ГСХ „Дунай Чорне море”.

У Державному департаменті автомобільного транспорту на виконання пункту 1 заходів Програми ведеться робота щодо захисту прав пільгових категорій населення, а саме щодо реалізації певними категоріями пасажирів права на пільговий проїзд. Крім того, Укравтотрансом постійно опрацьовується ряд скарг на діючих перевізників та здійснюються відповідні заходи, до яких входять як попередження перевізників, так і передача скарг до Головної державної інспекції на автомобільному транспорті для вжиття відповідних заходів.

Укравтотранс як замовник перевезень на міжобласних та міжнародних автобусних маршрутах організовує та проводить конкурси на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладає договори на перевезення пасажирів з автоперевізниками переможцями конкурсів і, у подальшому, контролює їх виконання, впроваджує політику щодо оновлення рухомого складу та розумного співвідношення якості та вартості послуг, що надаються автоперевізниками.

Державною податковою адміністрацією України для забезпечення дієвого контролю за вирішенням питань, пов’язаних із захистом інтересів споживачів, протягом поточного року було здійснено ряд заходів, направлених на вилучення з обігу недоброякісних товарів виявлення підпільних виробників.

З метою виконання завдань, поставлених Урядом України щодо підвищення ефективності протидії злочинності у сфері економіки, посилення боротьби з незаконним переміщенням товарів через кордон та подальшою їх реалізацією на території України, збільшення надходжень до бюджету, силами підрозділів Державної податкової адміністрації України у взаємодії з іншими правоохоронними та контролюючими органами продовжується комплекс заходів “Контрабанді стоп”.

З початку цієї операції із незаконного обігу вилучено товарів на суму 446,7 млн. грн., з них:

189,8 тис. дал спирту на суму 9,6 млн. грн.;

100,3 тис. дал алкогольних напоїв на суму 13,1 млн. грн.;

1,5 млн. пачок тютюнових виробів на суму 2,7 млн. гривень.

За результатами матеріалів порушено 2004 кримінальні справи. Виявлено 669 підпільних цехів по виготовленню фальсифікованих підакцизних товарів.

До адміністративної відповідальності притягнуто 2102 особи, до яких застосовано адміністративних штрафів на суму 777 тис. гривень.

На виконання доручення Уряду вживались організаційно-практичні заходи щодо поліпшення ситуації, що склалася у сфері обігу м’яса. Всього з незаконного обігу вилучено 1277 тонн м’яса на суму 14 млн. грн., з них незаконно ввезеного із-за кордону 950 тонн на суму 10,6 млн. гривень.

Значну роль у вирішенні законних інтересів споживачів в рамках реалізації заходів Програми на регіональному рівні є схвалення місцевими радами регіональних програм захисту прав споживачів в усіх областях України, Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі. Аналогічні Програми захисту прав споживачів прийняті у більшості міст і районів кожного регіону.

З метою ефективного забезпечення виконання регіональних програм розпорядженнями голів облдержадміністрацій утворені обласні міжвідомчі комісії з питань захисту прав споживачів. Підписані спільні з регіональними державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації, ДПА, УМВС області плани скоординованих заходів щодо виявлення та вилучення з обігу фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів.

У рамках реалізації заходів регіональних програм захисту прав споживачів органами місцевого самоврядування, обласними державними адміністраціями значна увага приділялась розвитку мережі сучасних супермаркетів, які забезпечують максимум зручностей та комфорту для покупців. Для стимулювання товаровиробників та збільшення обсягів реалізації їх продукції надавалась допомога органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у розширенні мережі фірмових магазинів.

Продовжується розвиватися і мережа закладів ресторанного господарства, закладів побутового обслуговування, реконструкція продовольчих і непродовольчих ринків, зростає кількість туристичних, спортивних, оздоровчих та готельних закладів. Все більш популярним стає сільський зелений туризм. Зокрема, у Івано-Франківській області понад 300 сільських господарств готові прийняти гостей у своїх садибах.

З метою забезпечення насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами в областях розроблено заходи, направлені на підтримку вітчизняних товаровиробників. Так, наприклад, у Миколаївській області у 2005 році було проведено 21 ярмарок-продаж основних споживчих товарів та укладено 56 довгострокових договорів на поставку в область продовольчих та промислових товарів.

Особливе занепокоєння викликає реалізація на споживчому ринку регіонів харчових продуктів, одягу, взуття невідомого походження, яке виготовлене з порушенням технології виробництва, не має документів, що підтверджують їх якість і безпеку. З метою запобігання порушень у сфері захисту прав споживачів на ринках в регіонах функціонують громадські приймальні та консультативні пункти з розгляду звернень споживачів. Так, наприклад, Дубенською райдержадміністрацією у Рівненській області, крім створеної громадської приймальні з метою попередження порушень прав споживачів, проводяться виїзні прийоми громадян в селах району керівниками структурних підрозділів райдержадміністрацій. Провідні фахівці територіальних органів, підпорядкованих Держспоживстандарту України, беруть участь у роботі виїзних комісій громадських приймалень облдержадміністрацій з метою своєчасного реагування на звернення, скарги та пропозиції громадян.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2001 року №1502 “Про щорічний Всеукраїнський конкурс якості” та наказу Держспоживстандарту від 19.05.2003р. №89 “Про затвердження нормативно-правових актів, що стосуються Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – “100 кращих товарів України”, територіальними органами проведена робота та створені регіональні конкурсні комісії Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – “100 кращих товарів України” .

Підведені підсумки регіональних конкурсів якості та нагородження переможців конкурсу “100 кращих товарів2005” в регіонах та направлені матеріали до участі фіналістів у Всеукраїнському конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів“ у 2005 році.

На виконання ст.101 Закону України “Про захист прав споживачів” для забезпечення більш ефективної роботи в регіонах з питань захисту прав споживачів в органах місцевого самоврядування створено 117 структурних підрозділів в кількості 233 чоловік та введено посади спеціалістів з питань захисту прав споживачів в органах місцевого самоврядування в кількості 181 чоловіка.

При окремих районних державних адміністраціях за рахунок місцевих бюджетів введено 39 підрозділів з питань захисту прав споживачів, а в деяких введено посади спеціалістів в кількості 51 чоловіка.

На сьогодні всі спеціалісти створених структурних підрозділів пройшли стажування в територіальних управліннях захисту прав споживачів та отримали методичну допомогу з питань щодо проведення роботи у сфері захисту прав споживачів в регіонах. Спеціалістами структурних підрозділів проводиться просвітницька робота щодо роз’яснення законодавства про захист прав споживачів.

Для забезпечення правової освіти підприємців, які працюють на споживчому ринку України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року №845-р утворено Українську академію бізнесу та підприємництва (далі Академія) з віднесенням її до сфери управління Держпідприємництва України. Цим розпорядженням, зокрема, передбачено, починаючи з 2005 року, державне замовлення Академії на підготовку кадрів у сфері підприємництва. Програма Академії передбачає всебічну підготовку кадрів, в т.ч. і правову освіту підприємців усіх категорій щодо започаткування, ведення власної справи та інших правових аспектів у сфері підприємництва.

Інститутом підготовки кадрів Державної служби зайнятості розроблені програми модульно-блочної підготовки підприємців, які включають теоретичну та практичну підготовку. Теоретична підготовка безробітних дає змогу засвоїти основи юридичних та правових знань, основи податкового та трудового законодавства, менеджменту та маркетингу. Практична – дозволяє пройти стажування на реально працюючому підприємстві та адаптуватися до роботи в умовах ринку. Підготовленні та апробовані навчальні програми „Вступ в організацію підприємницької діяльності” та „Основи організації підприємницької діяльності з вивченням комп’ютерної техніки”.

З метою підвищення ділової активності молоді, розвитку її творчого потенціалу в регіонах проводиться робота щодо організації навчання молоді основам бізнесу, здійснюється її підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. Навчання основам підприємництва запроваджено в навчальних закладах загальної, професійної та вищої освіти.

Міністерством освіти і науки України взято участь у розробці та впровадженні Програми правової освіти підприємців, які працюють на споживчому ринку України. Організуються і проводяться тематичні семінари для підприємців за тематикою “Фінансовий менеджмент”, “Технології ефективного продажу”, “Тайм-менеджмент”, “Управління персоналом” тощо.

З метою поліпшення правової освіти суб’єктів господарської діяльності та споживачів у 2005 р. територіальними органами Держспоживстандарту України, було надано близько 18 тис. тільки письмових юридичних консультацій та роз’яснень. За матеріалами перевірок здійснено більше 7,4 тисяч публікацій, теле- і радіотрансляцій.

Територіальними органами, підпорядкованими Держспоживстандарту України, проведено семінари для суб’єктів господарської діяльності з питань споживчої політики, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації.

Провідні спеціалісти територіальних органів Держспоживстандарту України постійно беруть участь у виїзних засіданнях управлінь облдержадміністрацій, які щомісяця проводяться в районах областей з метою донесення до населення актуальних питань державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Укравтотрансом постійно ведеться робота щодо інформування автоперевізників стосовно змін у нормативно-правовій базі, яка регулює діяльність галузі автомобільного транспорту шляхом: надання консультацій у телефонному, письмовому режимі на запити перевізників; проведення нарад, конференцій за участю представників засобів масової інформації, а також шляхом надання певної правової інформації через друковані засоби масової інформації, такі як „Перевізник” та „UAService”.

Держспоживстандартом України налагоджена співпраця з Міністерством освіти і науки України з метою популяризації споживчих знань, формування громадської свідомості у молоді, виховання у неї культури та поваги до прав споживачів. Затверджено спільну Програму дій щодо запровадження спецкурсу “Основи споживацьких знань” в системі загальної освіти.

На її виконання Міністерством освіти і науки України до типової навчальної програми “Основи правових знань” для учнів професійно-технічних навчальних закладів (професійних ліцеїв), які отримують повну загальну середню освіту , включено розділ, що охоплює такий навчальний матеріал: права та обов’язки споживача; оформлення договору (юридична сторона); залучення юридичних органів при виникненні непорозумінь у галузі торгівлі, побутового обслуговування населення та ресторанного господарства; захист господарських прав та інтересів; розгляд господарських суперечок.

Учням професійно-технічних навчальних закладів, які є учасниками щорічного Всеукраїнського конкурсу “Мої права”, рекомендована тематика творчих робіт, рефератів, плакатів, включаючи і проблеми споживача. Розділи “Основи споживацьких знань” включено до програм з “Основ економіки” для загальноосвітніх закладів та до програм “Основи правових знань” для учнів професійно-технічних закладів (професійних ліцеїв).

Запроваджено курс за вибором навчального закладу ”Основи споживчих знань“ для 8 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерством освіти і науки України розроблено заходи щодо підвищення рівня професійної підготовки та перепідготовки працівників сфери захисту прав споживачів. Розроблено та затверджено Державні стандарти вищої освіти з напрямку “Торгівля” (шифр 0503) та “Економіка і підприємництво” (шифр 0501).

До навчальних програм вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з освітнього напрямку “Торгівля”, а також навчальними закладами післядипломної освіти при наданні другої вищої освіти, питання захисту прав споживачів обов’язково включаються до навчальних курсів “Комерційна діяльність”, “Основи підприємництва”. Інститутом вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету, Інститутом післядипломної освіти Львівської комерційної академії започатковано надання освітньої послуги з перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” та “Бакалавр” за спеціальностями “Експертиза товарів та послуг” та “Товарознавство та експертиза товарів у митній справі”. Міжгалузевим інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації при Полтавському університеті споживчої кооперації України та Інститутом післядипломної освіти Львівської комерційної академії постійно здійснюється підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів системи споживчої кооперації України.

Відповідно до діючих стандартів вищої освіти, які запроваджені у вищих навчальних закладах залізничного транспорту І – ІІ рівнів акредитації, до навчальних планів всіх спеціальностей включено дисципліну „Основи підприємницької та управлінської діяльності”, де вивчаються основи споживацьких знань.

До програми підвищення кваліфікації викладачів курсу “Основи економічних знань” також включені питання з основ споживацьких знань.

Підвищення кваліфікації керівного та технічного персоналу з напрямку стандартизація, метрологія та сертифікація здійснюється Українським учбово-науковим центром з питань стандартизації, метрології та якості продукції.

Одним із дієвих заходів, направлених на підвищення професійного рівня фахівців сфери захисту прав споживачів, є тісна співпраця з Київським національним торговельно-економічним університетом. Щорічно тут здійснюється підготовка фахівців із спеціальності “Експертизи товарів і послуг”. На сьогодні за цією спеціальністю, яка акредитована за найвищим рівнем , навчається 150 студентів, а за останні роки здійснено випуск 123 фахівців.

Між Держспоживстандартом України та Університетом укладено довгострокову Угоду про співробітництво.

З метою реалізації заходів співпраці Університетом:

  • розроблено загальну концепцію підготовки спеціалістів, в основу якої покладені сучасні прогресивні підходи до захисту прав споживачів;

  • вперше в Україні науковцями Університету розроблено державний стандарт вищої освіти для спеціальності “Експертиза товарів і послуг”;

  • здійснено науково-методичне забезпечення нових професійно орієнтованих дисциплін “Організація захисту прав споживачів”, “Організація та технологія інспектування”, “Експертиза товарів та послуг” та інших;

  • створені підручники та навчальні посібники, а саме: “Історія розвитку консумеризму”, автор Язвінська О.М.; “Експертиза товарів та послуг”, автори Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л.; ”Організація та технологія інспектування”, автор Салухіна А.А. та інші;

  • підготовлено наукові монографії “Захист прав споживачів: соціально- правовий аспект” під загальною редакцією Ніколаєвої Л.В., готуються нові наукові роботи, методичні видання з актуальних питань консумеризму.

Студенти товарознавчого факультету, на якому здійснюється підготовка фахівців із захисту прав споживачів, відвідують відповідні структурні підрозділи Держспоживстандарту України під час вивчення різних дисциплін (проведення практичних, лабораторних робіт), знайомляться з нормативною базою захисту прав споживачів під час проходження різних за спрямуванням видів практики (з організації захисту прав споживачів, з експертизи товарів та послуг, переддипломна), працюють з матеріалами реальних справ захисту прав споживачів, беруть участь у перевірках діяльності суб’єктів господарської діяльності.

Теми дипломних та магістерських робіт узгоджуються з Держспоживстандартом України і носять актуальний характер, їх захист відбувається при безпосередній участі керівництва Держспоживстандарту України. У 2004 — 2005 навчальних роках головами Державної екзаменаційної комісії рівня “бакалавр” був директор Українського центру з проблем захисту прав споживачів; ”спеціаліст” та “магістр” — начальник Управління споживчої політики та контролю послуг Держспоживстандарту України.

Випускники Університету успішно працюють в багатьох структурних підрозділах Держспоживстандарту України: територіальних управліннях у справах захисту прав споживачів, Українському центрі з проблем захисту прав споживачів, інших підрозділах. Також є домовленість з Інститутом вищої кваліфікації Університету про підвищення кваліфікації працівників сфери захисту прав споживачів Держспоживстандарту України із спеціальності “Експертиза товарів і послуг”.

У 2005 році щомісяця виходив додаток до газети “Кіевскій телеграфъ” “Потребитель плюс рынки”. Це спільний проект Держспоживстандарту України і ЗАТ “Інформаційно-видавничої групи “Телеграфъ”, що дало можливість доводити до широкого кола споживачів державну політику у сфері захисту прав споживачів та технічного регулювання, встановити неформальний зворотний зв’язок з читачами через газету.

Крім того, у 2005 році розпочато випуск відомчого журналу “Захист споживача”.

З метою вдосконалення правового регулювання захисту прав та інтересів споживачів та впровадження вимог директив Європейського Союзу прийнято нову редакцію Закону України “Про рекламу”.

З метою подальшого удосконалення законодавства у сфері реклами Держспоживстандартом було підготовлено 4 законопроекти:

- „Про внесення зміни до статті 22 Закону України „Про рекламу” (щодо заборони реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв засобами зовнішньої реклами), який наразі знаходиться у Верховній Раді України (від 06.09.2005 р. № 8094);

- „Про внесення зміни до Закону України „Про рекламу” (щодо спонсорування з використанням знаків для товарів та послуг, інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої). В установленому порядку надано до Кабінету Міністрів України;

- „Про внесення зміни до Закону України „Про рекламу” (стосовно врегулювання питань здійснення маркетингових комунікацій, програм та заходів рекламного характеру, забезпечення прав споживачів на одержання достовірної, об’єктивної та повної інформації про продукцію та її виробників), знаходиться на правовій експертизі у Мін’юсті України;

- „Про внесення змін до Закону України „Про телебачення і радіомовлення” (стосовно квоти на телебаченні та радіомовленні). Законопроект після перевізування у жовтні в установленому порядку було надіслано до Кабінету Міністрів України.

Крім того, Держспоживстандартом України протягом 2005 року проводилась робота по розробці проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів”, в основу якого покладено вимоги законодавства Європейського Союзу щодо захисту прав споживачів.

Зазначений Закон було прийнято Верховною Радою України 1 грудня 2005 року.

Цей Закон дозволить :

- підвищити рівень захисту прав та інтересів споживачів при укладенні договорів купівлі-продажу поза діловими приміщеннями, в дистанційних контрактах, у сфері споживчого кредитування ;

- встановити загальні засади розміщення і розповсюдження на ринку безпечної для життя і здоров’я споживачів продукції, положення стосовно регулювання відносин між органами виконавчої влади, виробниками, розповсюджувачами та споживачами продукції;

- усунути зайві технічні бар’єри у торгівлі, що буде сприяти прискоренню процесу вступу України до Світової організації торгівлі та Європейського Союзу.

Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики на основі Європейських директив було розроблено та подано до Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про загальну безпеку продукції” (реєстраційний № 6043). На засіданні Верховної Ради України 22 вересня 2005 року законопроект запропоновано відхилити і зняти з розгляду. Комітетом з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради України запропоновано розглянути законопроект “Про безпеку продукції”, поданий народними депутатами України, на черговому засіданні Верховної Ради України.

Закон встановлює загальні засади розміщення і розповсюдження на ринку продукції, безпечної для життя та здоров’я людей, та регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, розповсюджувачами та особами, які користуються послугами ринку.

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що станом на 16.01.2006 року на розгляді Верховної Ради України знаходяться 2 проекти Закону України “Про права пацієнтів в Україні”, внесені на розгляд народним депутатом України С. Шевчуком (реєстр. №2649 від 16.01.2003 р.) та народними депутатами України П.Симоненком, В.Сіренком, М.Лободою (реєстр. № 2649-1 від 21.02.2005 р.).

За повідомленням Міністерства освіти і науки України розробка технічних умов виробництва харчових продуктів, які виготовляються з використанням генетично модифікованих організмів (далі ГМО), як і цілої низки інших нормативних документів, необхідних для організації і забезпечення функціонування системи державної реєстрації, контролю, маркування, оцінки безпеки харчової продукції з вмістом ГМО, може бути реалізована лише за умови наявності в Україні відповідної законодавчої бази. Правовою основою для введення в обіг трансгенної продукції, у тому числі і харчових продуктів, має бути Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні ГМО”. Наразі зазначений законопроект (реєстр. №2017) після прийняття в першому читанні перебуває на доопрацюванні (постанова Верховної Ради України від 28.11.2002 №270-ІV). В ньому визначені основні терміни, сфери діяльності, що підлягають регулюванню, органи виконавчої влади, відповідальні за функціонування системи біобезпеки, та розподіл повноважень між ними.

Верховною Радою України 06.09.2005 було прийнято Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”, яким передбачено здійснення реєстрації та ведення Державного реєстру харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання і функціональних харчових продуктів, дієтичних добавок, харчових добавок, ароматизаторів та ін.

До остаточного формування необхідної законодавчої основи (прийняття Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні ГМО”) розробка технічних умов виробництва харчових продуктів, що виготовляються з використанням генетично модифікованих організмів, є неможливою.

Законом України “Про телекомунікації”, який набрав чинності 23.12.2003, було передбачено створення незалежного регуляторного органу у сфері телекомунікацій – Національної комісії з питань регулювання звязку України (НКРЗ). Указом Президента України від 19.04.2005 р. №664/2005 такий орган був створений.

До кола повноважень НКРЗ Законом віднесено:

- забезпечення державного нагляду за додержанням суб’єктами ринку законодавства про телекомунікації;

- здійснення ліцензування та реєстрації у сфері надання телекомунікаційних послуг;

- розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного ресурсу;

- контроль за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням попиту споживачів;

- питання тарифного регулювання у сфері телекомунікацій та взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій;

- надання дозволів операторам, провайдерам телекомунікацій на встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;

- здійснення організаційно-правового забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

Також, на виконання вимог Закону Державний комітет зв’язку та інформатизації України започаткував розробку низки нормативно-правових та нормативних актів. Зокрема, протягом 2004 – 2005 років розроблені та постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 720 затверджені Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг. Цей документ розроблявся з урахуванням відповідних вимог документів міжнародних організацій, в ньому враховані вимоги, зокрема, Директиви 97/13/ЄС Європейського парламенту та Ради про структуру надання загальних дозволів та індивідуальних ліцензій у сфері телекомунікаційних послуг від 10.04.1997 року.

Протягом року Держспоживстандартом України спільно з міністерствами і відомствами проводилась робота щодо вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює взаємовідносини між споживачами та суб’єктами господарської діяльності. За звітний період опрацьовано та надано пропозиції і зауваження до понад 200 проектів нормативно-правових актів.

Зокрема, з метою реалізації заходів Програми щодо:

впорядкування обігу біологічно активних добавок;

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 23.07.04 р. № 942 “Про запровадження Порядку проведення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів і висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу продукцію”. У 2004 році Україна приєдналася до вимог стандартів Кодекс Аліментаріус, які дозволять розширити перелік харчових добавок, у тому числі біологічно активних, з урахуванням вимог міжнародного законодавства;

надання населенню послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет ;

Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку із залученням фахівців Держспоживстандарту України, відповідно до Закону України від 18 листопада 2003 року № 1280-ІV розробив нормативно-правовий акт „Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 № 720, який містить розділи щодо порядку надання та отримання послуг мобільного зв’язку та послуг з доступу до Інтернет;

надання населенню ритуальних послуг;

Впродовж 2003 2005 років Держжитлокомунгоспом України спільно з Держспоживстандартом України, Мінекономіки України, Мін’юстом України розроблено та затверджено ряд нормативно-правових актів, які врегульовують відносини у сфері надання населенню ритуальних послуг.

Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року №193 затверджено Типове положення про ритуальну службу в Україні, зареєстроване Міністерством юстиції 8 вересня 2004 року за № 1110/9709; “Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення”, зареєстрований Міністерством юстиції 8 вересня 2004 року за №1110/9711; Порядок утримання кладовищ, інших місць поховань, зареєстрований Міністерством юстиції 8 вересня 2004 року за №1110/9712.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 року №1963, затверджено Порядок поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1445 затверджено Порядок безоплатного поховання померлих осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, надання освітніх послуг у сфері вищої, професійної та загальної освіти.

З метою нормативно-правового забезпечення надання освітніх послуг у сфері вищої, професійної та загальної освіти Міністерством освіти і науки України спільно із заінтересованими органами центральної виконавчої влади розроблено, узгоджено та подано на розгляд до Кабінету Міністрів України проект Закону України ”Про освіту дорослих”, який забезпечить створення більш сприятливих умов і розширення доступу до здобуття формальної та неформальної освіти громадянами України впродовж життя. Міністерством освіти і науки України також розроблено проект Державної програми розвитку професійно-технічної освіти на 2005 — 2010 роки та проект Методичних рекомендацій щодо розрахунку мінімального рівня фінансового забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних закладів та вартості підготовки одного кваліфікованого робітника.

Станом на 1 січня 2006 року Держспоживстандарт України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року №1371 „Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” представляє державу в 9 міжнародних і регіональних організаціях, зокрема: Міжнародній організації з стандартизації (ISO), Міжнародній електротехнічній комісії (IEC), Європейському комітеті з стандартизації (СЕN), Європейському комітеті з стандартизації в електротехніці (CENELEC), Міждержавній Раді з стандартизації, метрології та сертифікації (МДР), Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML), Організації Євроазіатського співробітництва державних метрологічних установ (COOMET), Організації національних метрологічних установ держав Європи (EUROMET), Генеральній конференції мір та ваг (СGPM).

Українські фахівці беруть участь у роботі близько 15 % технічних комітетів, створених ISO. Найбільш активно вони співпрацюють у таких галузях, як суднобудування, лісова промисловість, інформація та документація, промислові гідроприводи та гідроавтоматика, змащувальні системи, ракетна і ракетно-космічна техніка, аналіз газів та інші. Зокрема, 66 національних технічних комітетів стандартизації (ТК) працюють в 260 технічних підрозділах ISO (комітетах та підкомітетах) у статусі Р (активний)- та О (наглядач)- члена.

На сьогодні 39 ТК працює у 126 структурних підрозділах ISO у статусі активного члена, 28 українських ТК працюють у 124 технічних підрозділах IEC (комітетах та підкомітетах), 9 ТК працюють у статусі активного члена у 31 структурному підрозділі IEC, 19 ТК мають статус О-члена і працюють в 93 комітетах та підкомітетах IEC. Європейський комітет зі стандартизації (CEN) у жовтні 2004 року підписав угоду про надання Держспоживстандарту України статусу Партнерського органу зі стандартизації. Цей статус дає змогу безпосередньо брати участь в роботі з європейської стандартизації, що дало змогу заявитися в роботі деяких комітетів CEN, галузь діяльності яких має особливе значення для економіки України, зокрема, обладнання машини і устаткування для виробництва шкіри, взуття, вичинки хутра, а також методи випробувань якості шкір та шкіряної сировини. Планується розширити сферу діяльності у комітетах, які займаються розробленням стандартів у галузі будівельних матеріалів, лісоматеріалів та методів їх випробувань тощо. Крім цього, Держспоживстандарт України співробітничає з Європейським комітетом зі стандартизації в електротехніці (CENELEC) в якості філії, яка приєдналася для участі в технічній роботі.

Необхідно відзначити такий напрямок роботи, як активна участь у засіданнях міжнародних організацій.

Протягом 2005 року взято участь у роботі 28-ї Генеральної Асамблеї Міжнародної організації з стандартизації (ISO), 78-му засіданні Ради ISO та 15-му засіданні Робочої групи з політики в галузі стандартизації і співробітництва з питань нормативного регулювання Комітету з розвитку торгівлі, промисловості та підприємництва ЄЕК ООН, у 69-х Генеральних зборах Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС). Під час роботи проводились зустрічі і переговори з представниками міжнародних організацій, керівниками національних органів з стандартизації. Зокрема, членство в Раді ISO – керівному органі міжнародної організації дає можливість брати безпосередню участь у вирішенні найважливіших питань життєдіяльності цієї впливової міжнародної організації

Держспоживстандарт України вживає заходи щодо налагодження двостороннього співробітництва та укладення міжнародних договорів про співробітництво у сфері захисту прав споживачів.

З метою налагодження співробітництва у сфері адаптації законодавчої бази у сфері захисту прав споживачів до європейських норм і правил, впровадження політики корпоративної соціальної відповідальності виробників та постачальників, обміну досвідом у цій сфері протягом 2005 року укладено 5 міжнародних договорів:

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та якості;

- Меморандум про взаєморозуміння у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та якості між Держспоживстандартом України та Бюро індійських стандартів;

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності, якості та акредитації ;

- Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Литовської Республіки про співробітництво у сфері стандартизації, метрології і оцінки відповідності;

- Угода між Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики і Національною радою захисту прав споживачів при Міністерстві юстиції Литовської Республіки.

Держспоживстандарт вживає заходів щодо активізації переговорного процесу з країнами – торговельними партнерами з метою створення договірно-правової бази співробітництва у сфері оцінки відповідності та стандартизації відповідно до статті 6 Угоди ТБТ/СОТ.


Директор Департаменту споживчої

політики та захисту прав споживачів Т.В. Коваленко

Скачати 286.99 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір286.99 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх