Учнівське самоврядування з досвіду роботи педагога-організатора Лютинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів icon

Учнівське самоврядування з досвіду роботи педагога-організатора Лютинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


Схожі
План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2008-2009 навчальний рік...
План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2010-2011 навчальний рік...
План роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2011/2012 навчальний рік...
О. М. Антюшина 21 жовтня 2011 року...
Високопільська районна рада...
Пілотна програма роботи осередку екологічної освіти в школі при...
Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Міський методичний кабінет...
Ідеї В. О. Сухомлинського живуть І розвиваються на Онуфріївщині з досвіду роботи методичного...
«Енергозбереження- вимога часу»...
План Поняття місцевого самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування...
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської міської ради...
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти...Загрузка...
скачать


Рабешко О.М


Учнівське самоврядування


з досвіду роботи


2010


Упорядник: Рабешко О.М. – педагог-організатор

Лютинської ЗОШ І-ІІІ ст.


Відповідальний за випуск – Костюк Г. В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи Лютинської ЗОШ І-ІІІ ст.


Учнівське самоврядування

з досвіду роботи педагога-організатора

Лютинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.


Комп’ютерний набір: Рабешко О. М.


Зміст 1. Кому потрібне самоврядування?.............................................3
 1. Який варіант самоврядування обрати?...................................4
 1. Чому Учнівське Товариство?.................................................. 7
 1. Функції органу учнівського самоврядування в школі…… .7
 1. Презентація органу учнівського самоврядування

Лютинської ЗОШ І-ІІІ ступенів………………………….…..….9


 1. Планування роботи……………………………………….....11
 1. Бюджет самоврядування. ………………………………..….13
 1. Діловодство…………………………………………………..14
 1. Взаємодія органів учнівського самоврядування з іншими організаціями і об’єднаннями на прикладі організації Пласт. ………………………………………………………...16
 1. Як діє самоврядування………………………………………19
 1. Школа самоврядування………………………………….….201. Кому потрібне самоврядування?

Складно переоцінити роль учнівського самоврядування, однак у педагогічній практиці важко впроваджується цей компонент гро­мадянської, правової, політичної, економічної освіти, важливої для особистісного становлення школяра, виховання таких його якостей, як ініціативність, відповідальність, самостійність, незалежність.

Кому ж потрібне самоврядування. Перш за все це держава, суспільство, школа та самі діти. Проте ставлення до учнівського самоврядування традиційно скептичне. Вважається, що основна мета школи - дати ді­тям освіту - зазвичай розуміється як навчання з метою здачі іспитів та вступу до ВНЗ. Досвід, який отримують діти у самоврядуванні недооцінюється. Однією з причин є замовне самоврядування за вказівкою «зверху». В багатьох випадках таке самоврядування дає позитивні результати. Проте, часто самоврядування - це спосіб виконати виховну роботу школи руками дітей. Дітям пропонується реалізація виховних планів школи. Використову­ється ігрова форма, що припускає створення структур («президент»,«уряд», «парламент»), які на ділі є органами, що працюють над ви­конанням цих самих планів. Оці­нюючи таку форму, не можна не визнати, що це крок уперед. Діти тут не просто пасивні «спостерігачі», а учасники певної діяльності. Однак чи самовряду­вання це, чи інтерактивна форма виховної роботи?

Реалізація підходу з впровадження повноцінного самоврядування є важкою справою, існують деякі проблеми, вирішення яких лежить за можливостями шкіл.

Перша з них — недо­лік кваліфікованих педагогічних кадрів, що орієнтуються в політиці, праві, менеджменті. (Одна тема з правознавства про самоврядування і все).

Друга — неготовність адміністрації передава­ти свої повноваження. Є ряд питань, які не врегульовані на законодавчому рівні та традиції, які не дозволяють самоврядуванню зайняти своє місце.

Третя — матеріальні ви­трати на реалізацію самоврядування, здійснення демокра­тичних процедур тощо.

Проте випускник, який пройшов школу самоврядування стоїть на голову вище свого однолітка. Основним критерієм випускника, на мою думку має бути не тільки атестат, але і рівень особистісної й соці­альної зрілості. Можливо з атестатом про успішність варто видавати атестат громадянина, чи робити в атестаті запис про суспільну та громадську значимість?


^ 2. Який варіант самоврядування обрати?

Учнівське самоврядування є не тільки основною ланкою у становленні дитячого колективу та самообслуговування, але є школою для майбутніх лідерів та громадян нашої держави. Воно уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, виступає ініціатором в проведенні різноманітних заходів.

У школах органи самоврядування представлені трьома основними варіантами:

^ 1. Представницький варіант. До учнівського комітету входять старости всіх класів. Така структура дає змогу оперативно доводити до відома учнів, особливо у великій школі, рішення учнівського комітету, організувати будь-яку акцію, підбити підсумки.

^ 2. Комунарський варіант. Передбачає при організації конкретної справи створення тимчасового штабу або ради із зацікавлених учнів. Члени ради залучають весь колектив школи до справи, дають доручення, організовують роботу. Після їх завершення штаб (рада) самоліквідується, натомість виникає інша тимчасова структура для нової справи.

^ 3. Комісійний варіант. Згідно з ним на загальних зборах чи конференції формується учнівський комітет. Вони обирають зі свого складу голову, заступника, секретаря комітету, решта очолюють комісії, до яких добирають активістів класів. Такий склад комітету є поширеним, але часто він буває заформалізованим або взагалі бездіяльним.

В Лютинській ЗОШ представлений варіант, який має назву – адміністрація (додаток 1). Він є поєднанням кількох варіантів з вище перерахованих. Зокрема представник кожного класу та об’єднання входить в учнівську Раду школи, яка в певній мірі представляє весь учнівський контингент школи відповідно до віку та роду занять та впливає на роботу адміністрації. Адміністрація має комісії, які виконують адміністративні функції (дисципліна, майно, фінанси, інформація) і комітети (організаційний та правовий), які координують роботу між адміністрацією та центрами .

Отже ми в якійсь мірі відійшли від поширеної практики, коли в самоврядуванні представлено близько десяти комісій. Однією з причин було те, що в однокомплектній сільській школі немає такої кількості активних дітей, аби повноцінно представити всі комісії. Друга причина це та, що неможливо створити стільки комісій, щоб охопити всі напрямки.

Конкретна справа в такому варіанті реалізується наступним чином: адміністрація забезпечує умови для реалізації, колектив школи (постійний або тимчасовий) береться за її виконання утворюючи центр (штаб).

Вищим органом учнівського самоврядування в школі є Загальношкільні учнівські збори, які проходять у формі лінійки для визначення завдань на новий навчальний рік і оцінки діяльності адміністрації (додаток 1).

Законодавчим органом УТ є Рада Учнівського Товариства, яка двічі на рік – осінню, і весною збирається на чергові засідання, де

 • формується новий склад ради;

 • розглядається і затверджується бюджет УТ;

 • схвалюються доповнення до положень;

 • вносяться зміни до статуту;

 • приймається звіт адміністрації УТ

Рада Учнівського Товариства в разі потреби може зібратись на позачергове засідання (додаток 1).

Свою роботу виконавчий орган планує на півріччя орієнтовно за такими розділами:

1. Вступ (короткий аналіз роботи за попередній період, завдання на новий).

2.Організаційна робота. Засідання Ради, Адміністрації, режим роботи, планування напрямків і види заходів.

^ 3. Загальношкільні заходи.

4. Заходи зі самоврядування.

5. Навчання активу.

У плані роботи враховують обов'язкові справи, в організації яких участь виконавчого органу об'єктивно необхідна (День самоврядування, робота з благоустрою, налагодження чергування у школі та класах, підготовка до опалювального періоду, підготовка до канікул тощо).

Під час організації масштабних та епізодичних заходів можуть бути поєднані зусилля постійних органів самоврядування з тимчасовими (ради, штаби, ініціативні групи, клуби, творчі об'єднання, центри тощо).

Основною структурною одиницею у самоврядуванні є класний колектив (додаток 1).

Колективним органом самоврядування в класі є збори класу. На зборах класного колективу обговорюють актуальні, зрозумілі питання повсякденного життя (підготовка заходу, випуск газети, підсумки діяльності, навчання за семестр, визначні події, сучасні досягнення, моральні проблеми). Періодичність їх проведення залежить від конкретних умов діяльності класу.

Крім класів структуру самоврядування доповнюють організації, об’єднання, гуртки, клуби, загони, секції, які формуються відповідно до роду занять (волонтери, пластуни, ерудити, краєзнавці, спортсмени, ін.) і утворюють Палату Об’єднань в Учнівській Раді школи.

Цим забезпечується демократичність, відкритість роботи органів самоврядування, оскільки всі учні знають, де, коли, які питання обговорюються, можуть брати в обговоренні участь, пропонувати нове, оригінальне, цікаве, впливати на життя колективу. Участь в роботі учнівського самоврядування розвиває відповідальність за шкільні справи, допомагає набути організаторських здібностей дітей, сприяє духовному зростанню.

^ 3. Чому Учнівське Товариство?

Створюючи учнівське самоврядування спершу виникло питання про назву, яку має отримати цей орган. З власного шкільного досвіду пригадуються комісії: навчальна, культурно-масова, спортивна, ін. із загальною назвою Учком, очолюваний Головою Учкому. Самоврядування діяло в тіні піонерської організації школи. Багато в чому робота дублювалась і повторювалась. Наприклад стінгазети висіли поряд, називались по-різному, але писали в них одне й те ж саме, одним і тим же почерком.

Разом з тим демократичні зміни в державі і школі дали можливість створювати «Країни», «Держави», «Республіки», «Королівства», «Мерії» і таке інше. Очолюють такі учнівські самоврядування президенти, королі, гетьмани, мери …

Розглядалися різні варіанти, проте жоден з них не обрали. Хотілося чогось іншого, оригінального, нового. До назви «Учнівське Товариство» підштовхнула ідея спудейських (студентських) братств Києво-Могилянської та Острозької академій, інших українських університетів. По аналогії зі студентським братством утворилася назва учнівське товариство. Оскільки поняття братство є більш глибоким і передбачає більші обмеження, більші обов’язки, то для шкільного самоврядування ця назва не підходила. Товариство ж носить простіші взаємовідносини, засновані на спільному інтересі. Крім того поняття «товариства» зустрічаємо в класиків української літератури, в історії взаємовідносин в Запорозькій Січі, врешті-решт в українських казках нерідко зустрічаємо вислів: «…потоваришували якось….», «…от і потоваришували…».

Тому назва органу учнівського самоврядування школи - «Учнівське Товариство».


^ 4. Функції органу учнівського самоврядування в школі.

Функції органу учнівського самоврядування у школі виходять з можливостей, які надає адміністрація школи та рівня самоорганізації учнівського колективу. Зазвичай це:

 • захист прав та інтересів дітей;

 • контроль за створенням належних умов для навчання, творчого розвитку та дозвілля;

 • ініціювання, розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу;

 • участь у розробці планів навчально-виховної роботи закладу;

 • участь у проведенні педагогічних, батьківських рад, Ради школи у пи­таннях організації життєдіяльності колективу, внесення від імені дитячого колективу пропозицій та ідей;

 • заохочення учнів до навчання та участі в громадському житті навчального закладу;

 • організація допомоги учням, які не встигають;

 • підтримка та захист інтересів творчо обдарованих дітей;

 • пошук шляхів налагоджування стосунків між учнями, батьками, педагогами, адміністрацією;

 • організація і проведення заходів, спрямованих на покращення екологічно­го стану свого навчального закладу та на території села;

 • участь у благоустрої навчального закладу;

 • підготовка та проведення тематичних заходів з питань превентивного, правового та громадянського виховання;

 • проведення соціологічних опитувань з проблем життєдіяльності колек­тиву;

 • організація роботи з молодшими учнями;

 • організація діяльності волонтерів;

 • організація самообслуговування;

 • контроль за порядком під час чергуван­ня класу у школі, під час проведення масових заходів;

 • організація роботи шкільного прес-центру;

 • організація дозвілля дітей, підлітків та молоді;

 • визначення найактивніших членів самоврядування, їх стимулювання та відзна­чення.

Загалом всі функції Учнівського Товариства чогось варті, якщо воно:

– вирішує реальні проблеми учнів і приймає реальні рішення;

– представляє і захищає інтереси всіх учнів школи;

– вчить самоорганізації.

5. Презентація

органу учнівського самоврядування

^ Лютинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Учнівське самоврядування є не тільки способом самоорганізації в шкільному колективі. Це школа майбутніх лідерів, керівників та провідників, які займатимуть активну позицію не чекаючи уваги від влади, а творитимуть на благо собі та суспільства.

Структура органу учнівського самоврядування Лютинської загальноосвітньої школи нагадує державну структуру. Тим самим формується уявлення про організацію, установу, взаємовідносини в державі (додаток 1).

1. Назва органу учнівського самоврядування: “Учнівське Товариство”

2. Метою діяльності “Учнівського Товариства” Лютинської школи є:

 • оптимізація навчального процесу;

 • захист інтересів усіх учнів школи;

 • організація самообслуговування;

 • створення умов для організації дозвілля;

 • творчий розвиток особистості кожного учня ;

 • отримання досвіду управління і самоврядування.

3. Діяльність УТ регулюються:

 • Статутом - приймається на загально-шкільних зборах

 • Положеннями - затверджує Рада УТ

 • Рішеннями - видає адміністрація УТ

3. Членами УТ є всі учні школи, які визнають Статут і виконують його вимоги (додаток 2).

4. Вищим керівним органом УТ є Загальношкільні учнівські Збори,

 • Дається оцінка роботи Адміністрації УТ за минулий рік (погано, задовільно, добре)

 • Висловлюються пропозиції, щодо подальшої діяльності товариства.

 • Проводиться ознайомлення з новим складом учнівської Ради школи та адміністрації

5. Законодавчим органом УТ є Рада Учнівського Товариства, яка двічі на рік – осінню, і весною збирається на чергові засідання, де

 • формується новий склад ради;

 • розглядається і затверджується бюджет УТ;

 • схвалюються доповнення до положень;

 • вносяться зміни до статуту;

 • приймається звіт адміністрації УТ


6. Виконавчим органом Учнівського Товариства Лютинської школи є:

Адміністрація Учнівського Товариства.

7. Голова Учнівського Товариства (Президент) обирається терміном на 1 рік більшістю голосів при таємному голосуванні всіх учнів школи і самостійно формує Адміністрацію УТ куди входять:

 • заступник з питань організації діяльності

 • заступник з питань захисту прав учнів

 • заступник з питань дисципліни

 • заступник з питань господарства

 • заступник з питань фінансів

 • заступник з питань інформації

 • 8. Гербом Учнівського Товариства є фігурки людей у вигляді пазлів, що символізує єднання заради мети і напис: Учнівське Товариство Лютинської загальноосвітньої школи (додаток 3)


9. В межах УТ можуть діяти різні організації, об’єднання, клуби за інтересами.


^ 6. Планування роботи.

Планування справ здійснюється на багатьох рівнях.

Загальний план роботи Учнівського Товариства складається з:

 • пропозицій окремих учнів, ініціативних груп, класних колективів, комісій та комітетів УТ, організацій, об’єднань, гуртків, секцій, клубів, що діють в межах школи;

 • пропозицій вчителів, адміністрації школи, громади села, позашкільних установ;

Пропозиції подаються учнівській адміністрації та Раді товариства. Пропозиції, які подані на Раду учнівського товариства мають бути представлені членам Ради, пройти обговорення та затвердження. Пропозиції затверджені Радою товариства включаються до плану роботи обов’язково, решта пропозицій – виходячи з можливостей та бюджету самоврядування.

Безпосереднє планування заходів учнівського товариства здійснює адміністрація Учнівського Товариства. Планування відбувається наступним чином:

- ^ Аналіз планування з минулого року (що вдалося зробити попередній комісії а що не мало успіху і чому такі результати);

- Пошук нових заходів. З цією метою використовується інформація про досвід інших навчальних закладів та організацій.

- ^ Створюється новий власний захід на основі вже відомих. Інколи використовується такий прийом де комбінуються різні форми, наприклад індивідуальний конкурс малюнка можна зробити масовим з тим, аби намалювати великий спільний малюнок, де кожен клас буде малювати якимось одним кольором чи тільки одну частину або фрагмент навіть не підозрюючи про загальний вигляд, ін.

- ^ Скласти план роботи. Маючи всю необхідну інформацію включаються запропоновані, знайдені та створені заходи і складається план роботи комісії чи товариства загалом.

Часто виникає запитання, який об’єм заходів має запланувати і реалізувати орган самоврядування. Тут в значній мірі виходимо з того скільки ми можемо зробити. Велика кількість заходів насичує шкільне життя, робить його цікавішим, змістовнішим, але разом з тим тільки захід, який пройшов усі етапи підготовки може принести задоволення як організаторам так і учасникам. Велика кількість заходів призводить до перевантаження, знецінення значущості і відвідуваності. Тому важливо зробити менше але краще. Зазвичай Учнівське Товариство планує один масовий захід, кілька дрібних та навчальні заняття кожної комісії щомісяця. Серед масових заходів може бути від одного до трьох великих проектів на рік.

Деякі заходи можуть повторюватися з року в рік, але від цього інтерес до них не зникає а зберігається незмінним. Наприклад конкурс «Дюймовочка», де діти початкових класів показують свої таланти в одних і тих же номінаціях. Для деяких заходів важливо міняти форми роботи. Наприклад для відзначення дати чорнобильської трагедії один рік можна провести конкурс малюнків, на другий – виставку, на третій – презентувати поетичну збірку, реферати, наступний – лінійку, лекцію, фільм, ін.

Одним з прийомів складання плану роботи самоврядування є складання календаря на навчальний рік.

- Складаючи календар, починати треба від зазначення подій, які не залежать від самоврядування, але впливають на його роботу це - канікули, релігійні та державні свята, визначні дати, шкільні заходи (зустріч випускників), позашкільні заходи (районний зліт лідерів самоврядування).

- Далі включаємо організаційні заходи (планування роботи, звіт адміністрації, вибори…).

- Потім варто включити традиційні заходи самоврядування, які проводимо в школі з року в рік (Рейтинг успішності, активності та професійності).

- Згодом визначитися з датами реалізації масштабних проектів і заходів.

- На завершення включити решту менших заходів.

Цікавим може бути те, що в поточному році складаються пропозиції до плану роботи УТ на наступний рік. Записи виконуються в колонці «примітка» навпроти графи в плані роботи (пропозиції, ідеї, думки, які виникають поза планом) (додаток 7).

Планування роботи на рік - це ще не все. Кожен захід потребує окремого планування. Варто визначитися хто цей захід буде реалізовувати, розділити його на етапи і розподілити завдання, зазначивши об’єм роботи та виконавців .

^ 7. Бюджет самоврядування.

Одним із важливих чинників роботи самоврядування є наявність бюджету. Він дозволяє в повній мірі реалізувати програму роботи самоврядування. На жаль цей чинник часто недооцінюють, вказуючи, що можна робити багато справ без використання коштів. Проте володіння коштами, вміння їх розподіляти це необхідна умова сьогодення і ніде інде як у школі, в роботі самоврядування можна навчити цьому дітей. Адже при цьому формується поняття фінансова дисципліна, діти вчаться ефективно використовувати кошти, звітувати про свої витрати.
Бюджет Учнівського Товариства - це прогнозований на майбутній рік план видатків і доходів, затверджений Радою Учнівського..Товариства.
Фінансами Учнівського Товариства розпоряджається Адміністрація Учнівського Товариства. Повсякденно ними займається скарбник і фінансова комісія. Вони дбають про старанність і ретельність рахунків та планів. Кожен рахунок повинен схвалити скарбник і Голова Учнівського Товариства. Фінансову документацію систематично контролює Рада Учнівського Товариства на яку покладені ревізійні та контролюючі функції. Наприкінці року Адміністрація

представляє Раді фінансовий звіт (додаток 8).

^ Доходи Учнівського Товариства складаються:
• Сальдо (залишок) з попереднього року.
• Систематичні внески класів/учнів чи одноразовий внесок.
• Доходи від спортивних, театральних, музичних акцій, ярмарків тощо.
• Доходи від посередництва з продажу вживаних підручників і товарів.
• Фонди, отримані від Батьківської Ради, місцевого самоврядування, спонсорів (мрія).
^ Видатки Учнівського Товариства складаються:
• Нагороди, відзнаки, призначені Учнівським Товариством.
• Офісні матеріали, необхідні для щоденної роботи.
• Обладнання (музичний інвентар, спортінвентар, реквізит, фотоапарат, видатки на комп’ютер, принтер, ін).
• Організація акцій на території школи.
• Дотації на цілі, схвалені учнями (допомога інвалідам, сиротам, тощо).
• Оснащення і ремонт приміщень виділених для Учнівського Товариства (культурно-дозвіллєвий комплекс: фарби, пензлі, столи, ін.).
• Видання газети Учнівського Товариства.

• Відрядження для участі в районних заходах.

Всі розрахунки в бюджеті проводяться в національній валюті, але за окремі види робіт на користь УТ активісти винагороджуються «квитками» (аналог грошової валюти) за якими можна проходити на концерти, змагання, дискотеки, обмінювати на гривні, розраховуватись один з одним. Кількість виданих і проданих квитків ретельно обліковується у фінансовій книзі Учнівського..товариства.
Адміністрація Учнівського Товариства може витрачати гроші виключно на цілі, вказані у бюджеті, і у встановлених там квотах. Бюджет Учнівського Товариства повинен бути збалансованим, це означає, що доходи бюджету мають дорівнювати видаткам.


8. Діловодство

Важливим елементом в навчанні лідерів учнівського самоврядування є привчання до ведення ділової документації. Основною вимогою в даному разі є розумний мінімум, оскільки зайве перевантаження паперовою роботою зменшує інтерес до самоврядування і забирає багато часу. Тому кожен діловод веде свою документацію, яка містить інформацію про завдання комісії та допомагає виконувати покладені обов’язки. Документація виконується у вигляді бланків, що є зрозумілим і нескладним у заповненні З метою впорядкування документації всі комісії мають свої папки де збирається вся необхідна інформація. Загалом всі файли папок мають приблизно однаковий зміст для всіх комісій, наприклад:

 1. Титульний листок (додаток 5);

 2. Положення про комісію (додаток 4);

 3. Склад комісії та план її роботи (додаток 5);

 4. Акти, протоколи, звіти, списки, пропозиції, ін.

Крім того кожен діловод може мати додаткову документацію з інформацією про стан справ.

Наприклад комісія з питань дисципліни має звіт чергового класу в якому робляться записи про дату чергування, черговий клас, хід чергування, види порушень дисципліни, оцінка за дисципліну кожному класу, виставляється оцінка черговому класу.

Фінансова комісія веде книгу спрощеного бухгалтерського обліку де здійснюються записи про всі кошти, які обертаються у самоврядуванні.


дата

Запис про рух коштів

прибутки

витрати

баланс

підпис

14.10.10 р.

Призи на свято

-

29 грн

315 грн.

V

16.10.10 р.

Квитки на дискотеку 50 шт. № 059- 109

25 грн.

-

340 грн.

V


Оскільки за вхід на окремі заходи товариства передбачено плата, то відвідувачам видаються квитки, які мають нумерацію та триступеневий захист. Кількість виданих і використаних квитків ретельно обліковується на сторінках книги бухгалтерського обліку.

Комсія з питань господарства має книгу де веде облік всього майна та літератури, яке використовується товариством.
Назва майна, літератури

К-сть

вартість

місцезнаходження

примітка

1.

Підсилювач № 0253647

1

1000 грн.

препараторська

чорний


Комісія з питань інформації веде додаткову папку з матеріалами стінгазети учнівського самоврядування, де збирається інформація про всі випуски, протоколи.

Загальна документація Учнівського товариства знаходиться в окремій папці де розміщена символіка, Статут, різноманітні положення що регулюють окремі питання, структура самоврядування, списки членів адміністрації, план роботи, договори, ін. Члени Адміністрації УТ та лідери самоврядування класів мають можливість отримати необхідні знання з діловодства на тренінгах (додаток 7, 8, 9, 10)


^ 9. Взаємодія органів учнівського самоврядування з іншими організаціями і об’єднаннями.

Структуру Учнівського Товариства складають класні колективи школи. Учні старших класів маючи більший авторитет та досвід входять до складу учнівської адміністрації школи, відповідають за підготовку і проведення масових заходів, організацію чергування та дисципліну. Учні середніх класів займаються організацією дрібніших справ, організовують самообслуговування в їдальні та виконують шефські функції над учнями початкових класів та представляють їх інтереси на Раді УТ.

Крім того до складу органу учнівського самоврядування на паритетних умовах входять різноманітні організації, об’єднання, клуби, гуртки, секції, рухи, центри, ін. Вони представлені в Раді Учнівського товариства в Палаті Об’єднань і впливають на прийняття рішень, розподіл бюджету, можуть обирати і бути обраними в органи учнівського самоврядування.

Одним з таких прикладів є участь у самоврядуванні осередку Національної скаутської організації Пласт, що діє в школі майже двадцять років. Пласт в Україні має майже віковий досвід виховної роботи з молоддю, що заснована на самовихованні. Секрет успіху Пласту полягає в тому, що діти залучаються до планування роботи і активної діяльності від найменшого віку. Пластове новацтво (6-10 років) планує короткотривалі, невеличкі за об’ємом справи, юнацтво (11-17 років) вчиться поступово здійснювати планування справ на сходини, місяць, квартал, а згодом на весь рік. Старшопластуни (18-30 років) займаються виховною діяльністю та планують роботу організації загалом. Структуру організації складають пластові рої та гуртки, які об’єднуються в гнізда (новаки) і курені (юнаки та старшопластуни). Загалом структура Пласту нагадує структуру, яка була задіяна в козацтві для швидкого прийняття рішень і керування підрозділами. Звідси і схожі назви пластових і козацьких частин (рої, гуртки, гнізда, курені, ін.). Керівництво організацією здійснює пластова старшина, до складу якої входить голова, скарбник, писар, господар. Вищим керівним органом є З’їзд або Збір. Законодавчі функції покладені на Пластову Раду, виконавчі – на Пластову Старшину. Як бачимо по структурі організація Пласт багато в чому схожа на самоврядування.

Проте самоврядування і організація дещо відмінні поняття. Участь в організації вимагає більшої віддачі, обмеження певних прав, більші обов’язки, згуртованість її членів, обов’язковість виконання певних вимог. Самоврядування передбачає дещо лояльніші взаємовідносини.

То що чим же Пласт може прислужитися самоврядуванню?

Перш за все своєю оперативністю, організованістю, надійністю. До того ж Пласт представлений у Раді Учнівського Товариства і є повноцінною складовою самоврядування а це в свою чергу:

 • участь в плануванні заходів самоврядування;

 • можливість обирати і бути обраними до керівництва;

 • вплив на розподіл бюджету;

 • використання ресурсів товариства;

 • участь в заходах товариства;

 • організація спільних заходів.


Чим Пласт може бути корисний для самоврядування?

 • Пластуни мають досвід з організації масових заходів різноманітного спрямування, тому використовують знання для роботи в товаристві: організації теренових ігор, фестивалів; спартакіад; орликіад; великомасштабних акцій, зустрічей.
 • Досвід з організації масових заходів. Пласт, маючи значно більші ресурси ніж самоврядування, може дозволити навчання своєї старшини на спеціальних тренінгах. Згодом ці знання передаються лідерам Учнівського Товариства: дії в екстремальних ситуаціях, секрети залучення волонтерів, пошук ресурсів, психологія колективу та інше.

 • В Пласті є велика кількість методичної літератури з різних тем, тому вона використовується в роботі Учнівського Товариства для організації заходів: ігри; історичні матеріали; інформація про край; медична допомога; майстрування.
 • Одним з методів виховного впливу в Пласті є співжиття з природою, тому організація має необхідне туристичне спорядження: намети; інструменти; кухонне приладдя; засоби навігації.
 • За багато років в Пласті розроблена ефективна система ведення ділової документації у вигляді книг, бланків, звітів, що дозволяє вести і обліковувати роботу: книги, бланки, звіти, протоколи, посвідки.


Пласт є самостійною організацією, тому Учнівське Товариство не може впливати на діяльність організації (планування роботи, вибори старшини, розподіл бюджету), але Пластовий осередок може співпрацювати з товариством на взаємовигідних умовах. Пластуни приймають участь в заходах товариства, надають необхідну методичну, практичну і матеріальну допомогу, оскільки мають достатньо різноманітної літератури, великий досвід організації заходів, туристичне спорядження.

Для реалізації поставленої мети організація використовує різноманітні форми роботи:

 • сходини і збірки – основна форма роботи з юнацтвом;

 • вишколи, семінари, тренінги – для підготовки виховницьких кадрів;

 • мандрівки і табори – формують вміння жити серед природи;

 • зустрічі і свята – забезпечують потребу в спілкуванні;

 • фестивалі, екскурсії– слугують для розвитку творчих здібностей і пізнання;

 • змагання, олімпіади – сприяють фізичному вдосконаленню;Пластуни володіють знаннями з організації теренових ігор, фестивалів, великомасштабних акцій, мандрівок. На окремих заняттях навчають бажаючих встановлювати намети, розпалювати вогонь, готувати їжу, орієнтуватись на місцевості, надавати першу медичну допомогу.

Одним із прикладів взаємодії є організація і проведення пластунами великої екологічної гри, до участі в якій запрошуються всі бажаючі з учнівського товариства. В ході гри виконується важлива суспільно-корисна робота – прибирається територія села.

Також деякі пластові ігри можна адаптувати до роботи Учнівського Товариства (додаток 11)

Ще одним з прикладів взаємодії Пласту та Учнівського Товариства є навчання лідерів самоврядування вмінню діяти в екстремальних ситуаціях, секретам залучення волонтерів, пошуку ресурсів, психології колективу та інше .


^ 10. Як діє самоврядування

Загальношкільні Учнівські збори висувають пропозиції щодо подальшої діяльності.

Рада УТ формує пріоритетні напрямки (спорт, мистецтво, екологія, ін…) і затверджує бюджет.

Обирається Голова Учнівського Товариства, яка самостійно формує Адміністрацію УТ.

Адміністрація складає план роботи з урахуванням своїх можливостей та рекомендацій і пропозицій Ради УТ.

Черговий захід Учнівського Товариства загалом виходить з плану роботи, проте у виняткових випадках можливі позапланові заходи та зміни в їх плануванні (зміни зумовлені об’єктивними причинами, додаткові заходи, зміни у фінансуванні, ін…).

Адміністрація УТ на початку кожного місяця обговорює план роботи на місяць. Аналізуються заплановані заходи, визначаються доручення комісій адміністрації щодо фінансового, інформаційного, господарського забезпечення та дисципліни.

Заступник з питань захисту прав учнів узгоджує питання захисту прав по конкретному заходу.

Заступник з питань організації діяльності узгоджує питання взаємодії адміністрації з колективами, які беруть безпосередню участь в підготовці і проведенні заходів (класи, організації, об’єднання, гуртки), утворюючи тимчасовий штаб. Кількість організаторів може складати від одного до кількох або всіх колективів плюс адміністрація товариства.

Штаб реалізовує (готує, проводить, аналізує і звітує) захід.

Адміністрація дає оцінку проведеному заходу.


^ 11. Школа самоврядування

Як бачимо весь механізм діяльності самоврядування досить складний і уявити, що він діє тільки від бажання самих учнів було б помилковим. Діти зазвичай хочуть зробити конкретний захід і найближчим часом. Написання статуту, положень, складання програми діяльності в їх плани не входить. Необхідно тактовно і методично переконувати їх в потребі відноситися до питання самоврядування більш відповідально. Тут важливим було і залишається думка, слово і допомога педагога. Допомога педагога в питаннях самоврядування має бути каталізатором а не двигуном.

З огляду на вище сказане напрошується кілька висновків.

- Загалом роботу Учнівського самоврядування не варто надто формалізувати. Безумовно, має бути узгоджена структура, Статут, положення про діяльність, протоколи, плани роботи, але перш за все це активна, свідома робота кожного на благо всього товариства. При складанні документації (статут, положення…) не обійтись без участі педагогів, а от ведення документації цілком під силу самим дітям.

- Діяльність органів самоврядування не варто плутати з діяльністю громадських організацій або зводити функції органу самоврядування до виконання виховних завдань школи.

- Бюджет самоврядування можна вважати достатнім для здійснення організаційних процедур, але говорити про реалізацію якихось масштабних проектів не доводиться. Сьогодні діти не хочуть задовольнятися тільки випуском стінгазети, а сучасною технікою в повній мірі забезпечені далеко не всі школи. Вимоги мають відповідати можливостям.

Виходячи з реальної ситуації постала потреба ретельно збирати, аналізувати систематизувати і вивчати досвід самоврядування інших шкіл, навчальних закладів, організацій, зокрема і організації Пласт. Передумовою такому рішенню слугували реальні потреби вчитися самоврядуванню належним чином, оскільки діти, як і значна частина українського суспільства не мають досвіду самоврядування. Можна сказати, що українське суспільство не розуміє можливостей, які відкриває самоврядування, покладаючись у своїх потребах на владу. Самоврядування в умовах школи має деякі переваги, зокрема діти можуть помилятися в своєму виборі, в своїх діях, але такі помилки можна поправити, мінімізувати втрати завдяки педагогам-консультантам.

Отже перефразувавши відомий вислів можна сказати:

- Ми зобов’язані вчитися самоврядуванню належним чином!

Скачати 267.04 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір267.04 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх