Дптнз «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» icon

Дптнз «Чернігівський центр професійно-технічної освіти»


Схожі
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти...
Методичні рекомендації щодо розробки державних стандартів професійно-технічної освіти України...
Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в...
Міністерство освіти україни...
Державний стандарт професійно...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Методичний вісник...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Л. А. Руденко // Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...Загрузка...
скачать
ДПТНЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти»
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Зміст виховної роботи в центрі ПТО визначається, виходячи з її пріоритетів, зокрема:

 • забезпечення пріоритету розвитку людини в соціумі;

 • виховання людини з інноваційним типом мислення;

 • виховання свідомих громадян і патріотів рідної землі;

 • сприяння становленню і творчому розвитку особистості, її фізичного і морального здоров’я;

 • формування в учнів загальнолюдських та особистісних цінностей.

Нова мета освіти – це особистісно орієнтована модель освітнього процесу, яка спрямована на формування освіченої людини, що добре орієнтується та активно і творчо діє в умовах демократичного суспільства.

Тому, в нашому навчальному закладі реалізація даних завдань спрямована на:

 • психологічну перебудову діяльності педагогів з проблем виховання, переорієнтація на особистісний підхід до учнів;

 • роз’яснювальну роботу серед учнів і їхніх батьків, переконання в необхідності самовдосконалення учнів;

 • формування в учнів умінь і навичок самопізнання, осмисленню своїх потреб, умінь прогнозувати власне життя;

 • включення учнів у процес самовиховання, самоосвіти;

 • корекцію діяльності учнів з проблем самовдосконалення.

Комплексний підхід у виховній роботі проявляється у єдності впливів на свідомість, почуття, поведінку учня, тобто на всі сторони особистості: інтелектуальну, емоційну, вольову і практичну. Це можливо при забезпеченні органічної єдності навчальної та позаурочної виховної діяльності учнів, зосередженні наших зусиль не на хаотичному нагромадженні виховних заходів, а на тому, щоб підтримати, розвинути в учневі кращі моральні якості, духовні та громадянські цінності.

Відповідно, системний підхід до формування особистості знаходить відображення у річному плані центру ПТО, розділ «Організація позаурочної роботи», де планується зміст заходів, спрямованих на поглиблення професійних знань і вмінь та виховання учнів, який реалізується через інтегровані напрями виховання, що в своїй єдності мають забезпечити гармонійний розвиток, можливості для активної творчої діяльності та самовиховання учнів, а саме:

 • духовно-моральне виховання;

 • техніко-трудове виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • правове виховання;

 • фізико-спортивний розвиток.

На це спрямована і обласна комплексна програма «Молодь Чернігівщини», розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики, яка окреслює пріоритетні напрямки діяльності центру ПТО, що працює над вирішенням проблем молоді – забезпечення духовно-культурного, фізичного розвитку молоді, формування морального-правової культури.

Особливістю організації позаурочної виховної роботи в умовах особистісно-зорієнтованого виховання є пріоритет індивідуальних та групових форм роботи, вивільнення часу викладача (майстра виробничого навчання) й учня для вільного спілкування і діяльності.

Індивідуальній виховній роботі відповідатимуть методи, що допомагають реалізувати виховну взаємодію на основі поваги і довіри. Це бесіди, індивідуальні заняття, консультації, доручення, створення виховних ситуацій, приклад, переконання тощо.

Використовуються групові форми позаурочної діяльності учнів і об’єднання учнів за інтересами, групові збори, виховні години, години спілкування, круглі столи, дискусії, перегляди фільмів, тренінги, Дні здоров’я, тижні методичних комісій, презентації, конкурси професійної майстерності, огляди художньої самодіяльності, тематичні виставки, тощо.

ФОТОФАКТ


Щорічний традиційний захід для учнів І курсу «Професійна естафета»Презентація нових видів товарів на позаурочному заході

«Осінній вернісаж»Тематична виставка квіткових композиційДень здоров’яМайстер – класи з предметних гуртків
Концертна програма

«Это праздник

с сединою на висках»Співпраця з волонтерами громадських організаційУчасть учнів ЧЦ ПТО

у ярмарках професій
Представлення учнями тематичних газет з предметів
Представлення учнями тематичних газет з предметів

Сутність технології колективного творчого виховання – формування особистості в процесі роботи; в організації певного способу життя колективу, де все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості. Сьогодні учень керує, організовує, творить спільно з такими ж зацікавленими людьми, завтра він же з такою ж самою зацікавленістю візьме участь у новій колективній творчій справі, але вже в ролі виконавця.

Учнівське самоврядування «Перспектива» в нашому навчальному закладі дає можливість удосконалювати систему виховної роботи, створювати належні умови для виявлення, підтримки та розвитку здібностей, обдаровувань учнів, задоволення їх інтересів, потреб. Ми поважаємо власну гідність кожного учня, його індивідуальну життєву мету, створюємо сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Основними сферами діяльності учнівського самоврядування центру ПТО «Перспектива» є:

 • організація самообслуговування учнів, дотримання встановленого режиму, чистоти, порядку та дисципліни;

 • організація дозвілля учнів, позакласних виховних заходів, конкурсів, вечорів, екскурсій;

 • організація участі у спортивних змаганнях;

 • організація діяльності гуртків, конкурсів в різних напрямках виховання;

 • організація взаємодопомоги учнів у навчанні, аналіз успішності учнів;

 • організація суспільно-корисної праці, допомога в ремонті наочних посібників, інвентаря, організація роботи бригад на практиці, практично-лабораторних заняттях;

 • забезпечення захисту честі й гідності учнів, співпраця з практичним психологом центру ПТО;

 • співробітництво з громадськими організаціями, участь в інформаційно-просвітницьких програмах;

 • координація і здійснення контролю, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом;

 • своєчасне інформування учнів, гласність;

 • підготовка та випуск інформаційних матеріалів;

 • участь у професійній орієнтації учнів шкіл.

Демократизація виховної діяльності навчального закладу передбачає широкий спектр напрямків формування активної особистості і пробудження національної самосвідомості учнів, розвиток самостійності, готовності займати активну позицію в колективній діяльності й брати на себе відповідальність, вміння відстоювати власні та колективні інтереси, розвиток здатності до розв’язання нестандартних проблем тощо.

Орієнтуючись на це, в ЧЦ ПТО було створено учнівське самоврядування «Перспектива», до складу якого входять такі центри.

 • інформаційний навчально-пізнавальний,

 • професійної діяльності,

 • дисципліни і порядку,

 • «Правова вітальня»,

 • «Психологічний всеобуч»,

 • бібліотечний центр «Етикет»,

 • «Етнографія і фольклор України»,

 • «Кафедра здоров’я»,

 • «Культура дозвілля».

Враховуючи традиції, особливості діяльності нашого навчального закладу, інтереси та побажання учнів, Рада учнівського самоврядування складає план роботи на навчальний рік, який доповнюється протягом року.

Кожен із центрів учнівського самоврядування контролює певну ділянку роботи.

ФОТОФАКТ


Правова вітальня


«Психологічний всеобуч»
Бібліотечний

центр «Етикет»
Центр «Етнографія і

фольклор України»
«Кафедра здоров’я»
Центр «Культура і дозвілля»
Важливим напрямком навчально-виховного процесу є спільна робота керівників навчальних груп, викладачів, адміністрації.

В центрі діють творчі групи педагогів в співпраці з методичною комісією керівників навчальних груп по таким напрямкам:

 • правове та громадянське виховання (правовий гурток, інформаційно-правовий консультаційний пункт, психологічний консультаційний пункт);

 • художньо-естетичне виховання та культура поведінки учнів (етнографічний гурток, гуртки художньої самодіяльності, бібліотека, лабораторія естетичного виховання);

 • трудове виховання (предметні гуртки, майстри виробничого навчання);

 • статеве виховання (мед. працівник, практичний психолог, спеціалісти з міського центру соціальних служб для молоді, представники громадських організацій);

 • фізичне виховання (керівники спортивних секцій).

Всі ці творчі групи в процесі виховної роботи з учнями тісно переплітаються одна з одною, направляють свою роботу на вироблення програми дій, визначення основних напрямів удосконалення виховного процесу.

Вся виховна система – це чітка гармонійна система заходів, які спрямовані на формування компетентної особистості, а насамперед, проведення щотижневих (кожної середи) виховних годин на різноманітну тематику з використанням інноваційних методів роботи – ділові ігри, круглі столи, проблемні семінари

Підведення підсумків заходів дає можливість оцінити ефективність діяльності кожного керівника навчальної групи, обмінятись думками, поділитись досвідом, а також зробити висновок про результативність та ефективність роботи методичної комісії.

Для аналізу роботи методичної комісії було проведено анкетування 20 керівників навчальних груп і поставлено питання та запропоновані варіанти відповіді:

Який вплив має робота методичної комісії керівників навчальних груп на підвищення якості Вашої роботи?

 1. Удосконалення раціональної організації виховної роботи

 2. Поєднання різних форм роботи в групі, вибір доцільних форм і методів виховання.

 3. Удосконалення напрямів виховної діяльності керівника навчальної групи.

 4. Можливість застосування сучасних технологій при проведенні виховної роботи в групі.

Відповіді розподілились наступним чином:Всі державні документи розвитку освіти України зазначають про необхідність виховання високоосвічених, компетентних енергійних всебічно розвинених молодих людей. Тому, головною метою виховного процесу в ЧЦ ПТО є формування в учнів соціального досвіду, унаслідування духовних цінностей українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування особистісних рис громадянина української держави, розвинутої духовності, фізичного розвитку, моральної, художньо-естетичної , правової, трудової і екологічної культури.

Соціальні перетворення в Україні вимагають внесення доцільних змін у зміст індивідуального розвитку учня, що передбачає індивідуально-особистісний підхід до виховання. Це й визначило шляхи методичної роботи з керівниками навчальних груп.

^ Мета роботи методичної комісії керівників навчальних груп: на основі особистісно-розвивального підходу ство­рити систему виховної роботи у ПТНЗ, спрямовану на соціалізацію учнів, з урахуванням потенційних можливостей кожного учня, утвердження його як особистості, включення в суспільне життя закладу, міста, держави як актив­ної дієвої сили.

Наукова новизна даного шляху полягає у створенні нової моделі системи виховної роботи на основі психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості, що максимально оптимізує процес психолого-соціального та духовного розвитку особистості учня та педагога.

Пріоритетним напрямом даної роботи є організація на діагностичній ос­нові цілісного виховного процесу, спрямованого на особистісний розвиток учнів центру.

^ Все це обумовило зміст методичної роботи з організаторами виховної роботи в ЧЦ ПТО:

 • з психологом: діагностика всіх учасників навчально-виховного про­цесу, засоби обробки результатів та проектування методичної освіти керівників навчальних груп, адміністрації, надання допомоги учням, колекти­вам груп за результатами діагностики, налагодження продуктивної взаємодії учасників навчально-виховної роботи;

 • з адміністрацією центру: планування та організація роботи за діагностичними даними щодо проблем та потенційних можливостей учнівського, педагогічного колективів та медпрацівника;

 • із заступником директора з навчально-методичної роботи: планування варіативного компоненту навчання, факультативів, гуртків, виходячи з результатів діагностики ціннісних орієнтацій та пріоритетів учнів;

 • із заступником директора з навчально-виховної роботи: проектування, планування, організація виховної роботи з учнями та їх батьками;

 • з керівниками навчальних груп: напрями роботи з учнями щодо керування розвитком кожного учня, мікрогрупи, групи, проектування виховного процесу як умови і засобу забезпечення особистісно-розвивального підходу до виховання учнів, технології конструювання та проведення корекційно-виховної роботи.

З метою засвоєння засобів та формування навичок психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості в системі роботи нав­чального закладу розроблено систему постійно діючих теоретико-методичних заходів для учасників виховного процесу.

На основі діагностично-прогностичного аналізу результатів дослідження щодо пошуків ефективних шляхів організації виховної системи було конкре­тизовано мету, основні напрями й форми методичної роботи з керівниками навчальних груп.

 • ^ Головною метою було визначено:

«Роль керівника навчальної групи в розвитку особистості учня, його здатності до самовдосконалення, виробленні ціннісного ставлення до власного життя».

Для досягнення поставленої мети було розроблено план роботи методичної комісії. Пріоритетними напрямами методичного забезпечення виховної системи визначено:

 • аналітично-інформаційний,

 • організаційно-методичний,

 • корекційно-виховний,

 • підсумко­вий.

Зміст роботи охоплює адміністрацію закладу, керівників навчальних груп, учнів та їх батьків, громадськість. Особливістю цієї роботи є те, що до кожного етапу розроблено шляхи, за якими працюють керівники навчальних груп, практичний психолог, керівники гуртків і секцій та заступник директора з навчально-вихов­ної роботи.

Форми та методи методичної роботи з організаторами виховної роботи залежать від мети кожного етапу.

Наприклад, для аналітико-інформаційного, метою якого с розробка концепцій виховної системи на діагнос­тичній основі, забезпечення цілеспрямованої взаємодії та створення умов для соціальної активності, самовизначення усіх учасників виховного проце­су, притаманно організація і проведення:

 1. Круглий стіл: «Класний керівник: вчора, сьогодні, завтра»

 2. Круглий стіл: «Подолання конфліктно-стресових ситуацій в групі та шляхи їх подолання»

 3. Проблемний семінар: «Самовиховання керівника навчальної групи – постійно і безперервно»

 4. Круглий стіл: «Підвищення теоретичного рівня підготовки керівників навчальних груп із питань психології та педагогіки»

 5. Проблемний семінар «Вивчення та застосування керівниками навчальних груп прогресивного педагогічного досвіду виховної роботи»

 6. Диспут «Взаємодія керівника навчальної групи і учнів: позитивний досвід і проблема»

 7. Ток – шоу «Я так думаю» на тему: « Учнівське самоврядування: яким йому бути»

 8. Диспут «Педагогічна творчість керівника навчальної групи. З чого вона складається?»

 9. Ток – шоу «Я так думаю» на тему: «Ціннісні орієнтації і потреби сучасної молоді. Молодіжна субкультура»

 10. Панорама творчих ідей на тему: «Майстерність керівника навчальної групи, його творча ініціатива, удосконалення методів і форм роботи з учнями»

 11. Круглий стіл на тему: «В центрі уваги – особистість»ФОТОФАКТ

Заходи з практичним психологом:

 1. «Розвиток комунікативних навичок керівників навчальних груп: проблема та альтернатива»

 2. «Залучення учнів у діяльності позаурочних заходах з метою корекції їх негативних якостей і вивчення особистих інтересів та нахилів»

 3. Доповідь «Що таке професійний стрес і як ним боротися?»

 4. Розкрити роль самовиховання у формуванні особистості учня. Виробити практичні рекомендації по самовихованню учнів.

 5. Проведення діагностичного дослідження рис особистості за проектною методикою «Намалюй свій характер»

 6. Семінар – практикум «Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання» (психологічний аспект)

 7. Тренінгові заняття «Профілактика стресів у педагогічній діяльності» з використанням тесту «Прихований стрес»

 8. Доповідь: «Розвиток комунікативних навичок та умінь педагогічних працівників»

 9. Діагностика та профілактика психічного здоров’я педагога (діагностика направленості особистості педагога, емоційних станів)

 10. Виступ «Робота з підлітками, схильними до суїциду»

 11. Виступ «Особливості конфліктної поведінки підлітків»

 12. Виступ на тему: «Адаптація учнів – першокурсників»

 13. Виступ на тему: «Етикет викладача як важливий фактор успішної діяльності»

 14. Виступ на тему: «Робота з обдарованими учнями»

ФОТОФАКТЗаходи з бібліотекарем:

 1. «Вирішення проблеми професійно – педагогічної підготовки керівника навчальної групи»

 2. «Підвищення теоретичної підготовки керівників навчальних груп з інноваційних технологій виховання»

 3. «Ознайомлення з картотекою передового педагогічного досвіду та традиціями народної педагогіки»

 4. Експрес-огляд «Бібліотечний фонд та шляхи його використання у процесі виховної роботи в ПТНЗ»

 5. Ознайомлення з новими надходженнями (підручники, посібники, періодичні видання)

 6. Використання провідних ідей педагогів – класиків в роботі керівників навчальних груп.

 7. Ознайомлення з новими надходженнями (підручники, посібники, періодичні видання)

 8. Бібліотека – інформаційне середовище для учнів та керівників навчальних груп.

ФОТОФАКТДля забезпечення підвищення професійного рівня заступником директора з навчально-виховної роботи, головою МК, методистом, практичним психологом, бібліотекарем і керівниками навчальних груп до кожного заходу готується пакет документів:

 • інфор­маційні довідки, накази, методичні рекомендації;

 • інформація про досвід ро­боти керівників навчальних груп інших закладів;

 • розробки планів з виховної роботи;

 • анкети, тести діагностики, матеріали для експертизи та самоекспертизи виховної ро­боти з учнем у центрі, в групі, діаграми, порівняльні таблиці з результатами діагностики вихованості учнів, виховної роботи керівників навчальних груп;

 • мето­дичні розробки з виховної роботи;

 • рекомендації щодо організації роботи учнів;

 • плани заходів профілактики девіантної поведінки тощо

ФОТОФАКТ
Важливою частиною методичної роботи центру є робота з молодими та малодосвідченими керівниками навчальних груп, яка повинна мати творчий, конструктивний характер.

Ще В. Сухомлинський сказав, що:

«молодий спеціаліст стає хорошим учителем перш за все завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів».

За останні роки склалася певна система організації роботи з моло­дими керівниками навчальних груп. Зрозуміло, що ці молоді спеціалісти мають неповні

уявлення про методику, оскільки теоре­тичні знання, які вони отримали у вищих навчальних закладах, не підкріпленні повною мірою практичними навичками роботи в ПТНЗ, тому систематична робо­та з ними сприяє становленню фахівців сучасного рівня.

Результативною формою роботи є ^ Школа молодого керівника навчальної групи,

Мета: Допомога керівнику навчальної групи у розв'язанні на уроці і в позаурочний час конкретних проблем щодо методики виховної роботи.

Під час засідань молоді керівники навчальних груп вчаться планувати виховну роботу, готувати виховний захід, організовувати роботу з батьками, робити діагностику осо­бистості учня та учнівського колективу, вчаться правильно вести ділову-докумен­тацію керівника навчальної групи. Враховуючи те, що наша робота з підлітками потребує емоціональної віддачі, робимо акцент на збереженні здоров'я учнів керівником навчальної групи під час навчання та виховання.

Заняття проводяться у формі консультацій, практикумів, ділових ігор, тренінгів, огля­дів методичної літератури та ін.

До уваги молодих керівників навчальних груп послуги куточка методичної комісії керівників навчальних груп в методичному кабінеті і бібліотеки, де вони можуть ознайомитися з новинка­ми методичної літератури.


ФОТОФАКТТам же мож­на ознайомитися із зібраними найбільш цікавими розробками, матеріалами роботи керівників навчальних груп, знайомлячись з якими вони вивчають педагогічний до­свід своїх колег підчас за слухання і обговорення доповідей за наступною тематикою:

 1. «Вивчення особистості учня»

 2. «Соціально – психологічні проблеми правопорушень. Спільна робота керівника навчальної групи і практичного психолога з девіантними підлітками»

 3. «Формування здорового способу життя»

 4. «Вироблення у учнів практичних умінь і навичок дотримання та перетворення їх в стійки звичаї повсякденного життя»

 5. «Заохочення та покарання, як засіб морального виховання учнів»

 6. «Конфліктні ситуації в групі та шляхи їх подолання»

 7. «Творчість керівника навчальної групи: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів»

 8. «Зв'язок з батьками – успішна робота групи»

 9. «Паління і алкоголь – ворог твоєму здоров’ю»

 10. «Проблема важковиховуваності в учнів професійно-технічних закладів»

 11. «Виховання особистості через колектив»

 12. «Педагогіка співробітництва керівника навчальної групи з учнями»

 13. «Шляхи згуртування колективу»

 14. «Майстерність керівника навчальної групи, його творча ініціатива, удосконалення методів і форм роботи з учнями»

 15. «Учнівське самоврядування в ПТНЗ: сьогодні, завтра»

 16. «Впровадження нових підходів до роботи з батьками»

 17. «Формування і розвиток професійних інтересів учнів»

 18. «Особливості виховної роботи в групі»

 19. «Основні принципи виховної системи»

 20. «Педагогічна концепція С.Ф. Русової»

 21. «Сучасні підходи до виховання учнівської молоді»

 22. «Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості»

 23. «Розвиток пізнавальної самостійності учнів»

 24. «Чи хочуть учні, щоб їх так «виховували»?»

 25. «Виховання здорового учня, охорона здоров’я – основна проблема всіх часів»

 26. «СНІД – загроза безпеці людства»

 27. «Моральний світ учня та його протиріччя»Така система організації роботи з молодими керівниками навчальних груп забезпечує їх послідовне, поступове, фахове становлення, полегшує адаптацію в сучасних умовах.

Діяльність роботи методичної комісії дає змогу вивчити та оцінити зміни у виховному процесі, проаналізувати головні чинни­ки розвитку інновацій в виховній роботі, скласти прогноз розвитку закладу на майбутній період. З цією метою було розроблено показники, критерії та діагностичний інструментарій для проведення моніторингу діяльності методичної комісії.

У проведенні моніторингових досліджень брали участь керівники навчальних груп, тому що такі до­слідження сприяють оволодінню новими методиками, підвищують їхню кваліфіка­цію, вдосконалюють навички виховної діяльності, поглиблюють вивчення здіб­ностей учнів, підвищують ефективність роботи.

Отже, дослідження роботи методичної комісії керівників навчальних груп спонукають керівників навчальних груп до виявлення динаміки розвитку й вихованості; підвищення педа­гогічної майстерності та культури; мотивації на якісне виховання учнів; формування здатності викладача до творчості.


«Діти, як квіти.
Доторкнись до кожної із них – і вона задзвенить,

і розсиплеться аромат, не схожий один на одного»

В. О. Сухомлинський


Одне з найголовніших завдань освіти – зробити людину творчою особистістю. Тому і навчально-виховний процес в центрі ПТО тісно поєднує в собі спрямованість на розвиток здібностей учнів, як на уроках, так і в позаурочний час.

В центрі ПТО забезпечено:

 • засвоєння учнями навчального плану з урахуванням індивідуальних можливостей учнів;

 • можливість розвитку індивідуальних можливостей учнів через участь в гуртках, секціях, конкурсах;

 • організація практичної та духовної діяльності;

 • організація спілкування усіх учасників навчально-виховного процесу.

Особистісно зорієнтоване навчання допомагає виявити здібних та обдарованих учнів, працювати з ними, розвивати їхній дар, привчати до щоденної роботи над собою. Робота з обдарованими учнями центру ПТО включає в себе: діагностичну (психологічну та педагогічну); організацію навчальної діяльності (індивідуальні заняття, посилена увага з боку викладачів, майстрів виробничого навчання, участь в конкурсах професійної майстерності, майстер-класах, конкурсах художньої самодіяльності, змаганнях, конкурсах, презентаціях); організацію пізнавальної діяльності (гурткова робота, волонтерська робота); аналіз успіхів та досягнень учнів; моральне та матеріальне їх заохочення; рекомендації батькам, учням, викладачам стосовно роботи в даному напрямі.


Проведено психологічне діагностування по виявленню обдарованих учнів, розвиток самопізнання та самопрезентації учнів, тренінгові заняття «Хто Я?», дискусія з учнями по темі «Гармонійна особистість, яка вона?», круглий стіл на тему: «Як я бачу своє майбутнє», навчальний тренінг з обдарованими учнями по програмі «Рівний – рівному».


Отже, робота в центрі ПТО налагоджена таким чином, щоб надати всім учням можливість проявити себе в різних галузях.


ФОТОФАКТ


Результативність роботи в цьому напрямі очевидна, оскільки учні центру – активні учасники обласних конкурсів, змагань.

Так, протягом 2008 – 2009 навчального року учні та педколектив центру приймали активну участь в обласних виховних заходах.

В обласному ярмарку творчих молодіжних проектів «Світ наших захоплень» за розкриття змісту проекту «Творчість, активність, ініціатива – основа самоврядування у навчальному закладі» заступник директора з НВР Мохнач І.Г. нагороджена грамотою НМЦ ПТО, в наказі НМЦ ПТО відзначено оригінальність та активність учасників номінацій: декоративно-ужиткове мистецтво, фото аматорів, професійно-технічна творчість.

ФОТОФАКТ
На ІІ форумі лідерів рад учнівського самоврядування та бібліотечних активів ПТНЗ області відзначено виступ-презентацію ЧЦ ПТО (бібліотекар Курданова Т.М.)

Учні центру стали лауреатами обласного історико-краєзнавчого конкурсу «Велика Вітчизняна війна очима дітей» в номінації «Герої поруч з нами».

Психологічний кабінет ЧЦ ПТО визнано переможцем обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів ПТНЗ, методичні матеріали направлені на другий етап Всеукраїнського огляду-конкурсу психологічних кабінетів ПТНЗ.

практичний психолог Губко Ю.М.
В обласному конкурсі професійної майстерності серед кухарів ПТНЗ І місце посів учень центру ПТО Кисіль Сергій.


У Всеукраїнському огляді-конкурсі «Робітнича професія – 2009» дипломом І ступеня – переможців Конкурсу нагороджено в номінації «Викладачі» Куліш С.Г. за документальний нарис про ЧЦ ПТО, диплом ІІ ступеня – лауреата конкурсу в номінації «Викладачі» нагороджено Марценюк Л.І. за сценарій виступу агітбригади «ПТУ-шки», диплом ІІ ступеня – лауреата Конкурсу в номінації «Майстри виробничого навчання» нагороджено Шакун Н.В. – за сценарій презентації професії «Касир (в банку)».

ФОТОФАКТМ
Перелік додається


атеріали методичних розробок позаурочних виховних заходів членів педагогічного колективу ЧЦ ПТО надруковані в періодичних українських виданнях. • Дотиком пера

Найголовнішим завданням виховання А.С. Макаренко вважав: вироблення дисциплінованості, працездатності, чесності, політичної свідомості.

Сучасний процес виховання ставить собі за головну мету – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини. Мета виховання – сформувати людину з незалежним високорозвиненим розумом, людину, яка реалізує в житті свою незалежну думку.

Софія Русова.
Скачати 242.99 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.10.2013
Розмір242.99 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх