Чернігівська державна обласна універсальна наукова icon

Чернігівська державна обласна універсальна наукова


Схожі
Комунальний заклад культури Донецька обласна універсальна наукова бібліотека Ім. Н. К...
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки...
М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Ганна Олександрівна Козачук Біобібліографічний...
“Українська мова державна мова України...
Національний педагогічний університет імені М. П...
Бізнес-план Інвестиційного проекту виробництва сульфатної кислоти Вартість проекту: 1 692 800...
ІІ. Керівництво проведення універсіади...
Міністерство освіти І науки україни хмельницька обласна рада хмельницький університет управління...
Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка...
Програма вивчення дисципліни "політологія" Київ 2002 Підготовлено доктором політичних наук В. О...
Кіцманська районна державна адміністрація чернівецької області відділ освіти...
Лубенська районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти наказ...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать
ЧЕРНІГІВСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА

БІБЛІОТЕКА ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА

ЛІТЕРАТУРА

ПРО ЧЕРНІГІВСЬКУ ОБЛАСТЬ за 2005 рік

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


Чернігів-2007


ББК91.9

Л64

У щорічнику «Література про Чернігівську область за 2005 рік» вміщено бібліографічний опис книг і статей з періодичних видань. Матеріал систематизований за розділами, які в комплексі відображають основні питання краєзнавства. Література згрупована згідно рекомендаціям Державної історичної бібліотеки України.

Бібліографічний опис супроводжується короткими анотаціями. Довідковий апарат складається з алфавітного покажчика авторів і назв статей, іменного та географічного покажчиків.

Опис літератури здійснено відповідно існуючим державним стандартам.

Щорічник «Література про Чернігівську область за 2005 рік» може бути корисним викладачам і студентам вузів, журналістам і літераторам, бібліотечним і музейним працівникам, всім, хто вивчає історію рідного краю.


Складачі: Гонза Н. Ф., Каганова І. Я., Солонікова В. І., Студьонова Л. В.

Відп. за випуск: Грищенко П. В.

Комп'ютерний набір: Міхалько Л. М., Студьонова Л. В.

Ризограф ОУНБ ім. В. Г. Короленка

Тираж 75 прим.


^ ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ

 1. ВІЗИТ представника ООН [в Чернігів обл. з приводу реалізації Чорнобильської програми відродження та розвитку] //Десн. правда. - 2005. - 1 берез.

 2. ЖУРАВЛЬОВА Т. Чернігівщина і Польща: Космічні зв'язки //Скарбниця української культури: 36. наук, праць. - Чернігів, 2005. - Вип.5. - С. 18-24.

 3. КАРАНДА О., Шняк В. Візит [голови Верховної Ради] В.М.Литвина на Придесення був багатий на зустрічі і спільні пошуки шляхів розв'язання наболілих проблем //Орієнтир. - 2005. - №2 (черв.). - С. 3-8.

Візит відбувся 25 трав. 2005 р..

 1. КЛОПОТ С. Маршрутами слави та пам'яті: [Дводенний автопробіг «Європейська держава Україна. Чернігівщина від минулого до сьогодення», присвячений 14-й річниці Незалежності України] //Десн. правда. - 2005. - 27 серп.

 2. КОВАЛЕЦЬ Я. Поєднала земляків столиця: [З традиційного річного зібрання т-ва "Чернігів, земляцтво" у Києві] //Орієнтир. - 2005.- №1(берез.). - С. 12-13.

 3. КОВАЛЬОВ В.О. Незалежна Україна - втілення в життя прагнення українців бути вільними господарями на батьківській землі //Орієнтир. - 2005. - №3(верес). - С. 3-5.

На прикладі Чернігівщини. Ст. голови облради.

7. КРЮКОВА-КАЧУРОВСЬКА Л. 7 днів у відомій і незнаній Україні //Укр. культура. - 2005. - №9-10. - С. 12-13.

Враження від перебування на Чернігівщині відомої перекладачки і мистецтвознавця з Мюнхена.

 1. ЛИТВИНЕНКО Н. «Вудка» замість «риби»?: [Втілення Чорнобил. програми ООН на Чернігівщині] //Вісн. Чорнобиля. - 2005. - 12 листоп. - С. 2-6.

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ державними нагородами України з нагоди 14-ї річниці незалежності України //Уряд. кур'єр. - 2005.- 2 верес, -С. 10-13.

Серед відзначених представники Чернігівщини: В.Г.Пасічник, А.О.Бондар, О.М.Гавриш, М.Л.Дідовець. Н.М.Деримедвідь, В.В.Іщенко, В.К.Молочко, В.М.Темнюк, А.Ю.Ясинський.

 1. ТИЩЕНКО М. Симфонія Сіверянського краю: Фотоальбом. - Чернігів: РВК «Десн. правда», 2005. — 160 с. — (Укр., рос, англ. мовами).

 2. ТКАЧЕНКО В.В. З любов'ю до отчого краю /Бесіду вів І.Кужільний //Орієнтир. - 2005. - №1(берез.). -С. 8-11.

Розмова з гол. ради т-ва «Чернігів, земляцтво» у Києві.

12. ШВЕЙЦАРСЬКИЙ посол на Чернігівщині [з метою перевірки виконання Чорнобил. Програми відродження та розвитку ООН в Україні] //Вісн. Чорнобиля. - 2005. - 23 квіт.

ДЕМОГРАФІЯ

13. ВОРОНКО О. Динаміка демографічних процесів в Україні і Чернігівській області: Порівняльний аспект проблеми //Сіверян, літопис. - 2005. -№4-5. - С.3-10.

14. НАСЕЛЕННЯ Чернігівської області. 2004: [Демогр. щоріч.] /Гол. упр. стат. у Чернігів, обл. - Чернігів, 2005.- 136 с.

15. ОЛІЙНИК О. Не зникай, село: [Народонаселення сіл. поселень Чернігівщини: тенденція до зниження] //Сіверщина. - 2005. - 18 лют. - С.6.

16. ОЛІЙНИК О. Пробач, Михайлівко!: [Про вимираючи села Чернігівщини] //Сіверщина. - 2005. - 25 листоп. - С.7.

17. ЧЕРНИГОВ: смертность увеличиваетея /Юбьявления + Семь дней. т 2005. - 7 дек. - С.З.

18. ЧЕРНЯВСЬКА Я. У Чернігівській області зникло 5 сіл: Демогр. криза //Дзеркало Чернігівщини. - 2005. - 21 жовт. -С.З.


^ ВИДАТНІ ДІЯЧІ І ОБЛАСТЬ. ВИДАТНІ УРОДЖЕНЦІ ОБЛАСТІ

19. БІЛОЮНЬ С. Щоденник Федора Ернста про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920 - 1930-х роках: Публ. текстів //Пам'ять століть. - 2005. - №3-4. -С. 61-137.

У «Щоденнику» є дані про діячів укр. культури, життя і діяльність яких пов'язані з Чернігівщиною.

СЛІЗ: Козловська Валерія Євгенівна (20.06.1889-6.05.1956) - укр. археолог і музейних. Уродженка с. Бузимка Ічнян. р-ну. Померла у СНІ А.

С.118: Вайнштейн Марко Григорович (20.08.1894-?) -мистецтвознавець. Завідував Чернігів, держ. музеєм.

С.118: Дубровський Василь Васильович (10.05.1897 - 23.04.1966) - історик України, проф. Народився у Чернігові. ПомеруСША.

С.124: Шугаєвський Валентин Андрійович (16.04.1884 -2.11.1966) - археолог, нумізмат. Працював у Чернігів, музеях. ПомеруСША.

С.126-127: Бистрицький Михайло Самсонович (1885-?) антиквар. Працював у Госторзі. Репресований. Народ, у Михальчиній слободі Новгород-Сіверського р-ну.

С.130: Пилипенко Борис Кузьмович (16.07.1892-3.11.1937) - музейник, графік. Завідував відділом Чернігів, істор. музею. Вчителював па Чернігівщині. Репресований і розстріляний у Сандармосі. Уродженець Чернігова.

С.130-131: Василенко Марко Сергійович (4.03.1895-25.10.1937) - рад. діяч. Ув'язнений і розстріляний. Народ, у с. Виповзове Остер, пов. (нині Козелец. р-ну).

С.133: Спаська Євгенія Юріївна (1.01.1892-12.09.1980) - мистецтвознавець. Народ, у Ніжині.

20. РОЗИНКО В. І с>уіді, і прокурори: Наші земляки //Десн. правда. - 2005. - 8 жовт.

Розповідь про юристів-чернігівців різних істор. епох.

 1. САИОН В. Чи немає у Чернігові достойників? ...: [Про звання «Почесний громадянин Чернігова»: історія і сьогодення] //Десн. правда. - 2005. - 8 верес. - С.13.

 2. ЧЕРНІГІВСЬКІ Юрії (Георгії"): [Біографії видатних вчених, діячів культури, істориків, військових, котрих назвали Юріями] //Біла хата. - 2005. - 6 трав.

 3. ФОМІЧОВ А. Родом із Сіверського краю: [Портр. видатних чернігівців на філателіст, вид.] //Десн. правда. -2006. - 22 січ.

* * *

24. ЧАЛИЙ С. Ідеальна родина Алчевських: [Початок беруть з Борзни] //Укр. газ. - 2005. - 26 жовт. - 1 листоп. - С. 23.

 1. ОНИЩЕНКО Н. Ніжинські Богомольці [з яких походить вчений-патофізіолог О.О.Богомолець] //Уряд. кур'єр. - 2005. - 26 трав. - СЮ; Слово Просвіти. - 2005. -№21(трав.).-С12.

 2. СТЕЖЕРИНСЬКИЙ А. 91-річний Василь Будник і досі навчає літати ракети: [Нарис про В.С.Будника [24.06.1913) - акад. ПАН України, Героя Соц. Праці, лауреата Ленін, премії, першого гол. конструктора «Південмашу», керівника створеного ним КБ «Південне», уродженця Семенівки] //Чернігів, відом. - 2005. - 7 квіт. -С. 19.

27. ВЕСНЯНЕ вітання [укр. філософу, проф., академіку укр. акад. політ, наук, засл. діячеві науки і техніки Г.І.Волинці (1.05.1949), уродженцю Ніжина] //Освіта. - 2005. -№19(трав.).-С.П.

28. АКАДЕМІК Максим Федотович Гулий [3.03.1905]: До 100-річчя від дня народження /НАН України. - К., 2005. -160 с.

Вчений-біохімік. Народ, в с. Нова Басань Бобровиц. р-ну.

29. МАРИНЧИК С. Майстер скульптурного портрета: До 175-річчя П.П.Забіли [1830-1917] //Десн. правда. - 2005.

- 27 серп.

Видатний укр. скульптор. Народ, в с. Монастирище

Ічнян. р-ну.

30. ГОЛОВКО О. «Мама Шура»: Є така картина [нар. худож. України з Харкова В.І.Ковтуна, уродженця с. Мезин Короп, р-ну] //Нові горизонти. - 2005. - 13 серп.

31. КАВА В. Людина живе любов'ю: Штрихи до портр. М.П.Компанця. - Ніжин: ТОВ «Вид-во «Аспект- Поліграф», 2005. - 204 с: 40 с. іл.

Докум. розповідь про міністра хлібопродуктів та одного з провідних укр. зернових бізнесменів, уродженця с. Смолин Чернігів, р-ну.

32. СОЛОНІН Ю. Хто вони - петербурзькі Косачі?: [Чернігів, родовід батька Л.Українки] //Літ. Україна. - 2005.

- 17 листоп. -С.7.

33. СМОЛ ЇЙ В. А., Пінчук Ю.А., Ясь О.В. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Ецикл. довідн. /Вступ, ст. і заг. ред. В.А.Смолія. - К: Вища шк.., 2005. - 543 с: іл.

У виданні відображені особисті, наук, та літ. зв'язки М.Костомарова із с.Дідівці Прилуц. р-ну.

34. ПІНЧУК Ю.А. Мемуари про Миколу Костомарова графині Катерини Юнге, Надії Білозерської, Аліни Костомарової: Історіогр. нариси з додатком спогадів О.Куліш, В.Мордовцевої та ст.О.Багалій. - К.: Вища шк., 2005. - 142 с: іл.

35. АСМАКОВСЬКА О. Хірург від Бога: [Ф.Ф.Лисенко (24.01.1942) - гол. хірург Центр, мед. упр. дипломат, корпусу при МЗС Росії, засл. лікар РФ, уродженець Семенівки] //Життя Семенівщини. - 2005. - 12 жовт.

36. ВЛАД М. Вершина його любові - Україна: [Нарис про Л.Г.Лук'яненка (24.08.1028) - колишнього дисидента, Еероя України, депутата Верх. Ради України, уродженця с. Хрипівка Городнян. р-ну] //Літ. Україна. - 2005. - 22 верес. -С.4.

37. МАРИНЧИК С. Геній родом з Ічні: 250-річчю від дня народження класика скульптурного мистецтва І.Мартоса присвячується //Культура і життя. - 2005. - 16 лют. - С.6.

38. ЯВІР В. Видатний живописець Олександр Мурашко дитячі роки провів у Борзні: [До вивчення теми] //Вісті Борзнянщини. - 2005. - 10 верес.

39. САМОЙЛЕНКО О. Ніжинська сторінка професора Лева Окіншевича [1898-1980]: (За матеріалами спогадів вченого та арх. док.) //Український вимір: Міжнар. зб. інформ., освітніх, наук., метод, ст. і матеріалів з України та діаспори до 200-літгя Ніжин, вищої шк. - Ніжин, 2005. - С.176-187.

Відомий історик укр. держ. права.

40. КІПІАНІ В. Мазепа-Політковська з Костобоброва до Москви. Через Чечню //Біла хата. - 2005. - 25 берез. - С.6.

Рос. журналістка А.Політковська та її кн. «Друга чеченська». Авторка українка з дівочим прізвищем Мазепа, її батько народ, у с. Костобоброве Семенів, р-ну.

41. ЖУРАВЛЬОВА-ПОНОМАРЕНКО В. І про кохання, і про долю /Розмову вів О.Єрастов //Десн. правда. - 2005. - 9 квіт.

Бесіда із вдовою композитора, нар. арт. СРСР Г.Ф.Пономаренка(1921-І99б), який народився в с. Моровськ Козелец. р-ну. Передрук з газ. «Труд» (2005. - №21).

 1. САНДУЛ В. На всі руки космонавт [Л.Попов -випускник ЧВВАУЛ] //Уряд, кур'єр. - 2005. - 2 верес. - С.7.

 2. ЖУКОВА О. Повелитель музики: Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження видатного укр. диригента Н.Рахліна, [що народився у Щорсі 10.01 1906 (за новим стилем)] //День. - 2005. - 28 груд. - С. 7.

ЗОЗУЛЯ С. Ніжинські корні Розенбаума - кілька штрихів сімейної історії //Ніжинська старовина. - 2005. -Вип.1(4).-С.107-123.

Йдеться про родословну відомого рос. співака, нар. арт. РФ О.Розенбаума.

45. ШАПОВАЛ Ю. Дмитро Соловей та головна тема його життя //Дзеркало тижня. - 2005. - 13 серп. - С.21.

Д.Соловей (23.10.1888-?) - історик та громад, діяч, уродженець Срібного.

46. РОДИНА Терещенків: Прагнення до суспільних благ: [Цукрозаводчики, меценати, походженням з Чернігівщини] //2000. - 2005. - №26 (июль). - С.7.

47. БУШАК Г. Француз, який змалював Україну: 150 років тому створено рукописний альбом Де ля Фліза [1787-1861] //Уряд, кур'єр.- 2005. - 15 січ. - С.8.

Укр. етнограф, топограф, худож. франц. походження жив у Ніжині і в с. Синявка (тепер Григоро-Іванівка) Ніжин, р-ну.

48. ШЕМШУЧЕНКО Ю. Вибране. -К.: Юрид./думка, 2005.-592 с.

Наук, та публіцист, праці відомого укр. правознавця, акад. НАН України та АПН України. Народився 14.12.1935 р. у Глухові Чернігів, (тепер - Сумської) обл.

49. СМІХОТВОРЕЦЬ Микола Яковченко: Спогади, твори, док. /Авт. - упоряд. І.Матяш. - К., 2005. - 192 с. (Регіон, від-ня Прилуц., Срібнян., Талалаїв. р-нів Т-за «Чернігів, земляцтво» за сприяння ген. дирекції Київ, міськради з обслуговування іноземних представництв).

Нар. арт. України М.Яковченко (16.05.1900-1974) -уродженець Прилук.

^ ПАМ'ЯТНИКИ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ

50. АВЕР'ЯНОВАН. Хто поліг-тим...//Уряд, кур'єр. -2005.-13жовт.-С.17.

Виявлення, упорядкування та увічнення могил і поховань часів Вел. Вітчизн. війни обл. інспекцією з охорони пам'яток історії та монументального мистецтва.

51. АНТОНЕНКО П. Батурин. Воскресіння //Слово Просвіти. - 2005. - 6-12 трав. - С.4.

Відкриття пам'ятника жертвам трагедії 1708 р. у Батурині. Авт. - лауреат Над. премії ім. Т.Шевченка А.Гайдамака.

 1. БЬІЧЕК О. Город, красотою на Киев похож: [Архит. памятники Чернигова] //Натали. - 2005. - №7. - С.252-257.

 2. КАРНАБЕД А. Чернігів гине як одне з історичних міст України //Гарт. - 2005. - 20 січ. - С.19.

Такою є точка зору голови обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури.

54. КОВАЛЬ Л. Земля сіверянська промовляє історією...: [Збереження пам'яток архіт. Чернігівщини] //Робітн. газ. - 2005. - 15 лют.

55. КОТ О. Изваяния из Кордовки //Весть. - 2005. - 28 июля. - СІ6.

Таємницю скульптур біля Палацу урочистих подій у Чернігові розкрито. Створювались з 23 лип. до 20 верес. 1990 р. 15-а майстрами.

56. КОЦЮБИНСЬКИЙ І. Пам'ятнику - півстоліття: До 50-річчя відкриття пам'ятника М.М.Коцюбинському в Чернігові //Сіверщина. - 2005. - 22 лип.

57. КУЗНСЦОВ Г.О. Священна пам'ять війни: Чернігів 1941-1945. - Чернігів, 2005. - 24 с. - (Буклет).

 1. МИКОЛАЄНКО В., Зінкевич А. Перший мільйон на відродження пам'яток Батурина [виділив новостворений фонд «Друзі Батурина»] //Десн. правда. - 2005. - 5 квіт.

 2. ОНИЩЕНКО Н. Пам'ятник огірку [у Ніжині] //Уряд, кур'єр. - 2005. - 27 груд. - С. 16.

60. ПАНЧЕНКО В. Дворянське гніздо Миколи Костомарова: Під Прилуками руйнується будинок, у якому десять років мешкав славетний укр. історик //Літ. Україна. - 2005.-1 груд.-С.18.

61. ПОЛИВАЧ К.А. Історико-кульгурна спадщина як фактор розвитку регіонів та населених місць України //Укр. геогр. журн. - 2005. -№ 1. - С.55-62.

Є дані про пам'ятки націон. і місцевого значення на Чернігівщині.

62. РУДЕНОК В. Здание бьівшего поземельного крестьянского и дворянского банка //Обьявления + Семь дней.-2005.-7дек.-СЛ5.

Історія будівлі, де нині розміщується Чернігів. ОУНБ ім. В.Г.Короленка.

 1. САПОН В. Простіть нас, солдати...: [Про те, як на Чернігівщині зберігаються пам'ятники Вел. Вітчизн. війни] //Десн. правда. - 2005. - 27 жовт. - С.13.

 2. СГІАССКИЙ И.Г. Нежин: Нежинские каменицьі //Ніжинська старовина. - Ніжин, 2005. - Вип.1(4).- СІ 29-136.

 3. СТЕЖЕРИНСЬКИЙ А. Вокзал для всіх: [Минуле і сучасне залізнич. вокзалу в Чернігові] //Чернігів, відом. -2005.-23ЛИСТОП.-С.11.

 4. СТЕЖЕРИНСЬКИЙ А. Добудувати Алею Героїв завадила «перебудова» //Чернігів, відом. - 2005. - 28 верес. -

-С.15.

Про історію визначної пам'ятки Чернігова.

67. СТЕЖЕРИНСЬКИЙ А. «Стародавній» помолодшав. На 2 мільйони 60 тисяч гривень //Чернігів, відом. - 2005. – 7 січ.-С.З.

Про завершення першого етапу ремонтно-реставрац. робіт на істор. пам'ятках Нац. іст. - архіт. заповідника «Чернігів стародавній».

68. ЦАПЕНКО М. Визначні будівлі північної Гетьманщини //Пам'ятки. України. - 2005. - №1. - С.95-103.

Фрагменти укр. перекладу кн. відомого історика архіт. «Земля Брянская» (М., 1972), присвяченої пам'яткам Почепа, Стародуба, Погара та Трубчевська, які до 1917 р. входили до складу Чернігів, губ.


КРАЄЗНАВСТВО

 1. ІГНАТЕНКО М.М. Історичне краєзнавство у вищих навчальних закладах Чернігівщини //Література та культура Полісся. - Ніжин, 2005. - Вип. 25. - С. 200-205.

 2. МИЦИК Ю. Подорожні нотатки літа 2005 року:

[Іст. - краєзн. експедиція по Чернігівщині] //Слово Просвіти.

- 2005. - №34 (верес). - С.13.

* * *

 1. КУЗЬМЕНКО В. Літописець рідного краю: До 80-річчя від дня народження І.П.Дудка [журналіста і краєзнавця з Городні] //Літ. Чернігів. - 2005. - №4. - СІ 50-153.

 2. ВІЧНА пам'ять: Дмитро Панасович Калібаба [18.06.1925-9.01.2005] //Наше слово. - 2005. - 15 січ.

Краєзнавець з Мени.

73. СОЛОМКО А. Збирач народних скарбів [Д.П.Калібаба] //Шлях перемоги. - 2005. - 26 січ. - С.13.

74. ВІДІЙШОВ у вічність [А.А.Карнабед (1927-2005) -архітектор і краєзнавець з Чернігова] //Гарт. - 2005. - 31 берез. -С.З.

 1. ПОТАПЧУК Н. Умер защитник Чернигова [А.А.Карнабед] //День. - 2005. - 7 апр. -С.6.

 2. КУЗНСЦОВ Г.О. Стежками рідного краю: (36. публ.) /Редкол.: П.М.Гребінь, С.Л.Лаєвський та ін. - Чернігів, 2005.-164 с.

Ст., повідомл., розвідки з археології і краєзнавства Чернігівщини.

 1. ДЕВ'ЯТИМ Почесним громадянином Чернігова став Герард Кузнєцов [23.09.1925] //Чернігів, відом. -2005. -14 верес. - С.2.

РУДЕНОК В. З розбишаки та романтика у Почесні громадяни: [Нарис про Г.О.Кузнєцова з Чернігова] //Чернігів, відом. - 2005. - 21 верес. - С. З.

79. САПОН В. Герард Кузнєцов : «В Чернігові стільки таємниць минулого...» //Десн. правда.- 2005. - 22 верес. -

С.13.

80. МИХАИЛЕНКО В. Вчений - подвижник з

поліської глибинки: [В.С.Куриленко - відомий краєзнавець з с. Мезин Короп, р-ну] //Нові горизонти. - 2005. - 24 верес.

81. ПАВЛЕНКО С. Все починалось з Батурина /Розмову вела Н.Онищенко //Слово Просвіти. - 2005. -

2-8 черв. - С.7.

Дослідник Гетьманщини, лауреат премій ім. Б.Грінченка, В.Стуса, І.Мазепи - про свій творчий пошук і доробок. Живе у Чернігові.

 1. ЧЕПУРНИЙ В. Сергію Павленку - 50! //Біла хата. -2005.- 16 верес.

 2. ЗАБАРНИЙ О. Слово про вчителя: [До 70-річчя Г.В.Самойлснка - ироф. НДУ ім. М.Гоголя і краєзнавця] //Літ. Чернігів. - 2005. - №1. - СІ67-170.

^ ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ. АРХЕОЛОГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ ДОПОМІЖНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ГЕРАЛЬДИКА

84. АДРУГ Г. Без гербів жити можна. Але з гербами цікавіше //Орієнтир. - 2005. - №1 (берез). - С.57-58; Наш край. - 2005. - 19 лют. - С.З.

Становлення геральдики Чернігів, р-ну. Публ. кольорові герби сіл Андріївка, Анисів, Довжик, Роїше. Седнів.

 1. ЛІСНИЧЕНКО О. Герб і прапор села Талалаївка [Ніжин, р-ну] //Знак. - 2005. - №35 (лют.). - С.6.

86. МІСТА-ПОБРАТИМИ Чернігова: Гомель, Митищі, Брянськ, Меммінген, Тарнобжег //Чернігів, відом. - 2005. -21 верес.-С.16.


АРХЕОЛОГІЯ

87. ГАЛЧИН О. До таємниць підвалів Колегіуму дісталися чернігівські археологи //Україна молода. - 2005. - ЗОгруд.-С.З.

88. ДО 60-РІЧЧЯ Олексія Володимировича Чернецова [1.03.1945]//Археологія.- 2005. -№1.-СІ 08-109.

Дослідник Давньої Русі і стародавніх пам'яток Новгорода-Сіверського та Чернігова. Уродженець Москви.

 1. КУРИЛЕНКО В.Є. В Чернігово-Сумському Подесенні: Записки засновника Мезин. археол. музею [Короп, р-ну]: (Коротка історія краю). - Шостка: Зодіак, 2005. -140с.:іл.

 2. МЕЗЕНЦЕВ В. Звіт про археологічні розкопки у Батурині 2003-2004 рр. //Молодь України. - 2005. - 10 лют. -С.4.

91. МИЦИК Ю. Листи Б. Жука до митрополита Іларіона (Огієнка) //Сіверян, літопис. - 2005. - №1. - С.98- 106.

Б.Жук (1878-після 1955) - відомий укр. археолог, мистецтвознавець, спеціаліст у галузі історії укр. нар. мистецтва. В його листах згадується В.Шугаєвський (1884-1966) - зав. відділом укр. старовини Чернігів, держ. музею у 1917р., досліди, грошового обігу на Чернігівщині у ХУІІ-ХУШ ст.

 1. МОСКАЛЕНКО О.Ю. Стародавня історія України з археологією: Навч. посібн. - Ніжин, 2005. - 288 с. - (НДУ їм. М.Гоголя).

 2. НОГІН Є. Неолітичні племена ямково-гребінцевої кераміки Чернігово-Сіверського Полісся //Сіверян, літопис. -2005.-№6.-С.З-9.

94. СИТИЙ І. Ніжин археологічний і літописний //Ніжинська старовина. - Ніжин, 2005. - Вип.ї(4). - С.7-12.

 1. СМАЛЬ О., Смаль Г. Таємниці підземель Чернігівщини //Біла хата. - 2005. - 15 квіт. - С.7.

 2. ШЕВЧЕНКО Ю.Ю. Рсликвия из величайшей пещерной святьіни христианского мира //Славянский ход 2005: Маї ериальї и исслед. - Хантьі-Мансийск; Сургут, 2005. -ВИП.2.-С. 126-159.

Археол. знахідки з території «Красного двору» у Чернігові 1958 р.

 1. ЯСЕНЧУК О. У Батурині розкопують дитяче кладовище: [Поховання 1708 р., коли було знищено гетьманську столицю] //Сіверщина. - 2005. - 15 лип. - С.8.

 2. ЯСНОВСЬКА Л. Давньоруські старожитності Новгород-Сіверського Подесення //Сіверян, літопис. - 2005.

- №6. - С.9-26.

99. ЯСНОВСЬКА Л. Знавець рідного краю: [До 70-річчя відомого археолога з Чернігова О.В.Шекуна] //Десн. правда. - 2005. - 18 січ.

ЕТНОГРАФІЯ

 1. АДРУГ А. Писанки Чернігівщини: історія і сучасність /Відп. ред. О.Б.Коваленко. - Чернігів: Чернігів, обереги, 2005.-60 с.

 2. АДРУГ В. Чудодійні джерела: [Про криниці у Седневі, Ладинці (Чернігів, р - ну), Батурині] //Чернігів, віси.

- 2005.-17 черв.-СЛ5.

102. НЕСЕМ І. Про хліб і довкола нього //Укр. культура. -2005.-№ 9-Ю.-С.38-39.

Використання хліба в укр. обрядах і звичаях на прикл. Чернігівщини.

103. Ш У РИГА І. Таємниці ушівської криниці [Новгород-Сіверського р-ну] //Чернігів, вісн. -2005. -18 черв.


ІСТОРІЯ

104. БАКЛАН О.М. Перепідпорядкування Макіївки протягом двох тисячоліть: Довідн. - К., 2005. - 48 с.

Село Носів, р-ну.

 1. ВАСИЛЕНКО А. Написання складних слів самостійних частин мови: (Урок-подорож [історичною Чернігівщиною]) //Український вимір: До 200-ліття Ніжин, вищої шк. - Ніжин, 2005. - Вип.З. - С.6-77.

 2. ВИДАТНІ діячі Батуринського краю: Матеріали наук. - практ. конф., присвяченої 230 - ій річниці з дня народження П. І. Прокоповича /ЧДІГУ ім. Т.Шевченка, Батурин. держ. історико - культ, заповідник «Гетьманська столиця». - Ніжин: ТОВ «Асиект-Поліграф», 2005. - 144 с.

Із змісту: Слєсарєв С.А., Гурець М.П. Бджолярська школа Петра Прокоповича, с.9-11. Половникова С. Петро Іванович Прокопович: продовження родоводу, сі2-18. Кіяшко Л.Г. Продовжувачі справи П.І.Прокоповича в Батурині в 20-х рр. XX ст., сі9-24. Горська Н.Д. Лазар Баранович і Батурин, с.33-39. Бузун О.В. Догетьманський період в історії Батурина, с.58-70. Петренко Г.А. «Диво-палац» [Розумовського] над Сеймом, с.97-89. Шевченко 1-М. Козацькі реліквії в колекції українських старожитностей Василя Тарновського - молодшого, с.90-94. Терех М.І. Батуринська свічкова фабрика, с.95-102. Акічев Ш.М. Батурин в публікаціях Київських видань початку XX ст., сі03-105. Білоконь СІ. Краєзнавець і патріот Батурина Василь Різниченко, с 106-120. Заваліна Н.П. Творча спадщина Гната Яременка у зібранні Чернігівського обласного художнього музею, с 121 -128. Ситий Ю.М. Вклад Олександра Костянтиновича Кодакова у формування археологічної колекції Батуринського заповідника, сі29-132. Семенюк О. Перебування Т.Г.Шевченка в Батурині, с.138-142.

107. ВІРКО Т.А, Гайдай Г.Ф. Іваниця. Земля козацька: Історико-краезн. нарис. - Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф»,

2005.-215 с.:іл.

Село Ічнян. р-ну.

108. ДУБРОВСБКИЙ В. Проблеми історичного вивчення Чернігівщини /Підгот. до друк); передм. і приміт. О.Коваленка //Сіверян, літопис. - 2005. - №1. - С.93-97.

В.Дубровський (19.05.1897-23.04.1966) - укр. історик, уродженець Чернігова, де закінчив духовне училище і семінарію. Випускник Ніжин, історико-філол. ін-ту. До сер. 20-х рр. ХХст. жив і працював у Чернігові. Помер у США. Публ. його листування з М.С.Грушевським.

109. ДУДКО І. Рідна Хрінівка моя [Городнян. р-ну]: Дослідж., нариси, етюди, вірші. - Городня, 2005. - 92 с

110. ЗВІДКИ походить назва вашого села? /Ред. С.М.Горобець.- [Чернігів], 2005. - 84 с- (Історико-дослідн. альманах Чернігів, р-ну «Краєзнавство». Вип.10).

До зб. вміщено розробки В.Сапона, Р.Дем'яненко, Ю.Кругляка, Л.Студьонової про історію походження назв сіл

Чернігів, р-ну.

111. КЕДУН І.С. Топографічні домени давньоруського Новгорода-Сіверського //Література та культура Полісся. - Ніжин, 2005. -- Вип.28. - С.21-24.

112. КИРИЧОК Б.І. Нариси з історії Дмитрівки

[Бахмац. р-ну].- К., 2005. -112 с.

113. КОВАЛЕНКО О.Б. «Ми не просто зобов'язані пошанувати своє місто»: До 1100-ліття першої літописної згадки про Чернігів /Розмову [з деканом істор. ф-ту ЧДПУ ім. Т.Шевченка] вів В.Сапон //Десн. правда. - 2005. - 9 квіт.

114. КОТЛОБУЛАТОВА В. Джерельце на Лукавцях: (Публіцист, розповідь викладача з Бахмача про долю нім. переселенців] //Березіль. - 2005. - №12. - СІ 57-164.

115. КУЖІЛЬНИЙ І. Там, де несе чисті води Немильня: До 300-річчя Добрянки | Ріпки, р-ну] //Життя Полісся. - 2005. - 23 лип.

116. КУРОВСЬКА О. Тут коріння мого роду: Нариси історії рідного краю [с. Коломійцівка Носів, р-ну]. - Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2005. - 344 с.

Авт. - учителька, юрист, бізнесвумен з Києва.

 1. ЛАНТУХ О. Наумівка - моє святе село [Корюків. р-ну]. -Чернігів, 2005. -16 с.

 2. ЛЕЩЕНКО М. Гурбинці [Срібнянського р-ну] колись і тепер: Істор. нарис. - Тернопіль: Підручн. і посібн.. 2005.-224 с.

119. ЛІТЕРАТУРА та культура Полісся: Вип.ЗО. Культура Полісся та Україна в істор.. філолог.- мистец. контексті /Відії. ред. і упоряд. Г.В.Самойленко. - Ніжин: Вид- во НДУ їм. М.Гоголя, 2005. - 259 с.

Із змісту: Уривалкін О.М., Кузьменко Ю.В. Історико-легендарний образ Ніжина, с.86-92. Кедун І.С. До питання уточнення історичної топографії Новгорода-Сіверського: топографічні реалії, с.93-98. Самойлснко О.Г. Участь вчених Ніжинської школи в археологічних дослідженнях Лівобережної України у 2-й пол. XIX - 1-й третині XX ст. , с.99-105. Острянко А.М. Василь Ляскоронський і Ніжинська вища школа, с. 105-111. Самойленко О.Г. Культура Ніжина та інших полкових міст ХУП-ХУПІ ст. в історіографії, сі42-157. Ляшенко Т.В. Музично-освітня діяльність Євгена Богословською на Чернігівщині (початок XX ст.), сі73-177. Дмитренко Н.М. Ніжинський окружний музей 20-30-х років XX ст., с.177-181. Самойленко О.Г. Засновник Ніжинського драматичного театру, актор і режисер Борис Лучицький, сі93-212.

119а. НІЖИНСЬКА старовина: Наук, історико -культоролог. зб.: Вип. 1 (4) / Ред. рада: О.Б.Коваленко (голова), О.І .АстафЧв, О.Д.Бойко та ін. - Ніжин: ТОВ „Вид-во „Аспект -Поліграф", 2005. -160с.

Розглядаються проблеми походження та історії давньоруських городищ-ймовірних попередників сучасного Ніжина. Представлено також козацьку добу. Окремі розвідки присвячені вихованцям Ніжин, вищої шк.

120. ПЕНСЬКИЙ А., Мотовиловець Л. Селище Козелець: минуле //Новини Придессння. - 2005. - 21 трав.

З історії поселення. Видатні персоналі!*.

 1. ПИРІГ П. З історії Ріпок //Сіверян, літопис. -2005. -№2-3.- С.26-30.

 2. ПОТАПЕНКО Л. Літопис від Марії Чернігівської: [Донька Чернігів, князя Михайла - авторка кн. про свого батька «Житіє Михайла Чернігівського»] //Десн. правда.-2005,-бжовт.-С.14.
 1. ПРИХОДЬКО М. «Славннй и нежньїй град. Любимий нами» [Нежин] /УЗеркало недели. -2005. - 16 июля. -С.29.

 2. РЕБРОВА Н. Батурин учора, сьогодні, завтра //Літ. Україна. - 2005. - 1 груд. - С.З.

 3. РИЧКА В.М. Києво - руські студії. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2005.- 136 с

 4. САПОН В. Таємниці назв наших міст і сіл.-Чернїгів: Чернігів, обереги, 2005.- 64 с.

 5. СКАРБНИЦЯ української культури: 36. наук, праць. Вий.6 /Редкол.: О.Б.Коваленко (гол.), С.Л.Лаєвський, Л.П.Линюк та ін. - Чернігів, 2005. - 164 с

До зб. увійшли матеріали, що висвітлюють окремі стор. історії Чернігівщини, каталоги музейних колекцій.

128. СКИДАН М. Володимир Мономах і Юрій Долгорукий в історії м. Остер //Новини Придессння. - 2005. - 24 верес.

 1. СОСНИЦЬКИЙ край у серці України: [Історія і сьогодення] /М.П.Адаменко та ін. - Харків: Прапор, 2005. -264 с.

СУХОВЕРСЬКИЙ А. Голубівка [Прилуц. р-ну]: Історико - краєзн. нарис. - Чернігів, 2005. – 62 с.

 1. УРИВЛЛКІН О.М., Кузьменко Ю.В. Літописні назви Ніжина в історії та легендах міста II] Іітсратура та культура Полісся. - Ніжин, 2005. - Вип. 28. - С.36-42.

 2. ЯСЕНЧУК О. На порозі історичного ювілею: [До 1100-річчя з часу першої літописної згадки про Чернігів] //Сіверщина. - 2005. - 10 черв. - С.9.

XVII - XVIII ст.

133. ГЕДЬО А. Грецькі громади Ніжина та Північного Приазов'я в актових матеріалах середини ХУІІ-ХІХ ст. - К.: Ін-т іст. України ПАН України, 2005. -416 с.

134. ГРИВА А. Вірний холоп і найнижчий підніжок царського трону: [Чернігів, землі за часів гетьмана І.Брюховецького] //Укр. слово. - 2005. - 21 лип. - 2 серп. - С.8.

135. КИСІЛЬ І. Міщани в соціальній структурі населення міст Гетьманщини (50-60 рр. XVIII ст.) //Пам'ять століть. - 2005. - №3-4. - С. 224-234.

На прикладі Чернігівщини (Козелець, Мглин, Ніжин, Погар, Стародуб, Чернігів) та ін. регіонів Лівобережної України.

136. КОВАЛЕНКО О. Свідок минувшини: Ніжинський літопис ХУІІ-ХУШ ст. //Ніжинська старовина. -2005.-Вип. 1(4).-С.70-74.

 1. КОНДРАТЬСВ І. Під Литвою, Москвою та Польщею: (До іст. сіл Чернігів, р-ну у XV - першій пол. XVII ст.). - Чернігів: Чернігів, обереги. 2005. - 152 с.

 2. КОРБАЧ І. їхала цариця нашим краєм: Істор. хроніка в оповідях [про приїзд Катерини II на Чернігівщину]. - К.: Укр. Центр духовної культури, 2005. - 268 с.

149. КРИВОШЕЯ В.В. Українська козацька старшина: 4.1. Урядники гетьманської адміністрації. - 2-е вид.,доп., уточн. і випр. - К.: Стилос, 2005. - 259 с.

Урядовці по полках:

С. 53-73: Чернігівському.

С. 74- 103: Ніжинському.

С. 104- 124: Стародубському.

С. 125 - 136: Прилуцькому.

140. ЛЕНЧЕНКО В. Полкове місто Гетьманщини Стародуб та його пам'ятки //Пам'ятки України. - 2005. - №1 .- С.84-94.

У XVII ст. Стародуб був містом Ніжин, полку, пізніше став центром, головним містом Стародуб. полку.

141. МАЗЕПИНА книга/Упоряд. та вступ, ст. І.Ситого; відп. ред. СЛепявко; ред. С.Павленко. -Чернігів: ЦНТІ, 2005.

- 524 с.

У виданні вперше публ. текст унікальної пам'ятки укр. рукописної спадщини - Мазеииної книги 1726 р., яка містить описи Батурина, Любеча та 72 сіл, хуторів, слобод, частина з яких належала І.Мазепі.

^ 142. МИШАНИЧ Я. Единомьішленники из Гетьманщини: Новгород - Северский кружок автонохмистов: возрождение украинского державотворчества [конец XVIII

- нач. XIX в.] //День. - 2005. - 14 мая. - С.7.

143. ПЕТРЕЧЕНКО І. Описи Чернігівського намісництва останньої чверті XVIII ст.: Історія створення //Сіверян, літопис. - 2005. - №4-5. - С. 31 - 42; №6. С.61- 77.

 1. ПИРІГ П. Північна Чернігівщина у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. //Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук. - метод, семінару. - Чернігів, 2005. - Вип.7. - С.68-88.

 2. ПИРІГ П. Про грошовий обіг на Лівобережній Україні другої половини XVII століття //Сіверян, літопис. -2005. -№4-5. -С.18-19.

В т.ч. і на Чернігово-Сіверщині.

146. ПИРІГ П. «Смута» в Росії початку XVII столітгя і Чернігівщина //Сіверян, літопис. - 2005. - №1. - С.31-36.

147. САПУХІНА Л.П. Документальні матеріали українських істориків у фондах Сумського обласного краєзнавчого музею //Укр. істор. журн. - 2005. - №3. - СІ 75- 191.

У ст. подається інформація про докум. зібрання з фондів музею щодо чотирьох укр. істориків зі знаних на Чернігівщині старшинських родів - О.Ф.Шафонського, Ф.И.Туманського, О.М.Марковича. Ф.М.Уманця.

148. СИТИЙ І. Забута Україна, або місто Почеп 250 років тому //Пам'ятки України. - 2005. - №1. - СІ04-113.

У XVIII ст. місто належало до Чернігів, земель.

149. СОКИРКО О. «іМалоросійська ручниця» і переозброєння козацького війська 1728-1750 рр. //Київ, старовина. - 2005. - №6. - СЗ-12.

На прикладі Прилуц., Ніжин., Чернігів., Стародуб. та і.н. полків.

150. ЧУХЛІБ Т. Стародубщииа українська: від історичної величі до сучасного забуття //Пам'ятки України. - 2005. -№1.~С66-83.

Історія повіту Чернігів, губ. XI - поч. XX ст. У 1919 р. був переданий до меж РФ.


персоналії

151. ЧУХЛІБ Т. Гетьмани і монархи: Укр. держава у міжнар. відносинах 1648 - 1714 рр. - 2-е вид., доопр. - К.: Арістей, 2005. -640 с: іл.

С.81, 168, 180, 181, 219, 327, 439: С Беньовський, Чернігів, воєвода, дипломат.

С.408, 411, 412: Д.Горленко, Прилуц. полковник, дипломат.

С.261: Ю.Лизогуб, Чернігів, полковник. СІ 33,147.150,339: ЯЛ изогуб, Чернігів, полковник, наказний гетьман.

С261, 262, 286, 291-293, 294, 298, 299, 301, 336, 337-339, 360, 361-364, 367, 377, 378, 381-398, 553, 554. 579, 585,590,594: СПалій, Фастів, полковник, уродженець Борзни.

С.345, 350: ССамойлович, Стародуб. полковник, дипломат.

 1. АДРУГ А. Портрет Василя Дуніна-Борковського [Чернігів, полковника]. - Чернігів, 2005. - 32 с.

 2. ІЩЕНКО О. Чернігівський Дракула: [Одна з легенд про полковника В.Дуніна-Борковського] //Чернігівщина. - 2005. - 22 груд.
 1. МОРОЗОВ О. Ніжинські полковники брати Золотаренки: Історико - біогр. нарис //Ніжин, старовина. -2005.-Вип.1(4).-С44-60.

 2. БОВГИРЯ А.М. До питання реконструкції «Достовірного руського літопису» //Укр. істор. журн. - 2005. -№6.-С.198-203.

Пам'ятка укр. історіописання ХУІІ-ХУШ ст. за назвою «Собрание историческое». Написана відставним обозним Лубенського полку СЛукомським 1770 р. у Прилуках. Видана у Києві 1878 р.

156. ПАВЛЕНКО С. Іван Мазепа як будівничий української культури. -- К.: Видавн. дім «КМА», 2005. - 304 с.

157. СТУПАК Ф.Я. Доброчинна діяльність гетьмана І.Мазепи //Укр. істор. журн. - 2005. - №1. - СІ38-148.

На прикладі Чернігова. Ніжина, Густині, Козельця, Києва.

158. ПРОВОЗІН П. Упорядник знаменитого письма [О.І.Мезенець - ред. „Печатного двора" у Москві 1654 р., народжений у Новгороді-Сіверському] //Сіверський край. - 2005.- 15 січ.

159. ЛИТВИНОВА Т. Господарські проекти М.П.Миклашевського [бл. 1756-1847] //Сіверян, літопис. - 2005. №2-3.-0.49-55.

Виходець з козацько-старшин. родини. Мав великі маєтності на Чернігівщині. Вписаний у родовідну книгу губернії.

160. ШЕВЧУК В. Муза Роксоланська: Укр. літ. XVI- XVIII ст.: У 2-х кн. Кн.2: Розвинене бароко. Пізнє бароко. - К.іЛибідь, 2005.-726 с.:іл.

С.61, 98, 253, 310, 332, 341, 391, 394, 401, 403, 404, 435-437, 441,444, 448, 461, 463, 467, 481, 483, 485, 486, 521, 523, 524, 530, 532-536, 549, 596,621, 646, 647: Чернігів, полковник, наказний гетьман П.Полуботок. Його образ у худож. літ.

161. СЮНДЮКОВ І. Пам'ятка героїчної доби //День. 2005.-№126 (лип.).-С.7.

Автор припускає, що творцем «Літопису Самовидця» був наказний Ніжин, полковник Р. Ракушка-Романовський (1622-1703).

 1. ШЕМШУЧЕНКО Ю. Український гетьман [К.Розумовський] за кермом Російської Академії наук і мистецтв //Шемшученко Ю. Вибране. - К., 2005. - С.437-440.

 2. ГУРЕЦЬ М. Димитрій Ростовський-науковець //Освіта України.-2005.-15 лют.

Д.Ростовський (Туптало Д.С. 1651-1709) -визначний релігійний діяч, письменник, книговидавець, просвітитель, архімандрит Густинського монастиря під Прилуками, проповідник Успенського собору Єлецького монастиря у Чернігові.

164. ГРИНЬ О. Нові відомості до біографії Івана Халанського //Література та культура Полісся. --Ніжин, 2005. -Вип. 28.-С.251-256.

І.І.Халанський (1749-1825) уродженець Курської губ. Стояв біля джерел розбудови нар. освіти на Чернігіво-Сіверщині. Життям і діяльністю пов'язаний з Новгород-Сіверським.

залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації22.10.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх