Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури icon

Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури


3 чел. помогло.
Схожі
С. М. Березненко являється співвиконавцем та науковим керівником держбюджетної тематики по...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі...
Реферат робота присвячена розробці ефективної технології виготовлення взуттєвих деталей із...
Урок №1 Плетіння гачком як вид декоративно -ужиткового мистецтва. Види гачків...
Нформаційний пакет напрям підготовки 0921 “Будівництво ” Спеціальність 092101 “Технологія...
Тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів”...
Робоча програма...
Робоча програма...
Загальні відомості про ліплення із пластичних матеріалів (солоного тіста)...
Загальні відомості про ліплення із пластичних матеріалів (солоного тіста)...Загрузка...
страницы: 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
повернутися в початок
скачать
Тематичний план


пор.

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ. Значення лісу для народного господарства. Значення галузі лісового господарства. Професії лісового господарства

2

2

Ліс і його середовище. Зростання, розвиток і будова лісу. Лісовідновлення та лісорозведення

16

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20


Програма
пор.

Кіль-кість

годин

Назва

теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Вступ

Лісове господарство як галузь народногосподарського комплексу. Лісовий фонд України, регіону. Стан і перспективи розвитку галузі. Відповідальність за порушення закону про охорону лісу. Професії лісового господарства

Обґрунтовує значення лісового господарства як галузі народногосподарського комплексу;

аналізує стан і перспективи розвитку галузі;

формує відповідальність за порушення закону про охорону лісу;

називає професії лісового господарства


2


16


^ Ліс і його середовище. Зростання, розвиток і будова лісу. Лісовідновлення та лісорозведення

Загальні поняття про ліс та його компоненти. Єдність лісу й навколишнього середовища. Водоохоронне, ґрунтозахисне, водорегулююче, кліматичне та санітарно-гігієнічне значення лісу. Розподіл дерев у лісі за зростанням і розвитком. Штучні, природні, прості й складні лісостани та їхні особливості. Поняття про ріст і розвиток деревних рослин. Чинники, що на них впливають. Основні вікові періоди й етапи розвитку лісу. Рослинні елементи лісу (деревостан, підлісок, підріст, трав’яний покрив). Заходи, що сприяють природному відновленню лісу. Зберігання самосіву й догляд за ним. Лісорозведення


Розрізняє і називає основні компоненти лісу;

обґрунтовує питання єдності лісу й навколишнього середовища;

здійснює аналіз розподілу дерев у лісі за зростанням і розвитком;

ознайомлюється з поняттям штучних, природних, складних і простих лісостанів;

визначає умови розвитку й зростання лісу, рослинні елементи лісу; чинники, що впливають на зростання і розвиток лісу;

ознайомлюється з визначеннями понять «деревостан», «підлісок», «підріст», «трав’яний покрив»;

визначає заходи, які сприяють природному відновленню лісу;

здійснює комплекс заходів для якісного зберігання самосіву, догляду за ним;

розробляє технологію вирощування посадкового матеріалу

3

2

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності (щодо лісовідновлення)

Здійснює аналіз результатів, підсумовує роботуОрієнтовний перелік об’єктів праці

Лісове господарство, лісові угіддя, дослідна ділянка.


Інструменти, обладнання та приладдя

Інструменти для садіння молодих дерев, саджанців; інструменти для підготовки ділянки під садіння; обладнання для зберігання самосіву та догляду за ним.


Матеріали

Матеріали для виготовлення конструкції парника; матеріали для обгородження саджанців.


Література


1. Библюк Н.І. Екологічні проблеми Гуцульських Карпат та шляхи їх вирішення / Н.І. Библюк, В.І. Ковальчук, О.А. Стиранівський // Історія Гуцульщини. — Львів: Логос, 2001. — Т.VІ.

2. Вадченко Н.Л. Сад без турбот: Сучасний календар садівника. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007.

3. Гайдук Л. Заповідні перлини України // Карпатський національний. — 1999. — № 6.

4. Кондратюк А.З. Лісова скринька. — К.: Молодь, 1983.

5. Корнєєв В. Світ природи — невичерпне джерело знань // Рідна школа. — 2003. — № 9.

6. Охорона природи: Посібн. для учнів ст. класів загальноосвіт. шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів / В.М. Бровдій, Н.В. Вад-зюк, А.Д. Гончар [та ін.]; За ред. В.М. Бровдія. — К.: Генеза, 1997.

7. Швиденко А.Й. Лісознавство: Підручник / А.Й. Швиденко, Б.Ф. Остапенко. — Чернівці: Зелена Буковина, 2001.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАКЕТІВ

МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

(Автор В.  Крутофіст)


Пояснювальна записка


Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з технологією виготовлення й оздоблення макетів малих архітектурних форм.

Малі архітектурні форми мають конкретне змістове навантаження, як-от: інформаційні вітрини, вказівні знаки, дошки оголошень. Більшість з них — альтанки, криниці, брами тощо — поєднують у собі художні й ужиткові функції. Під час виготовлення й оформлення малих архітектурних форм велике значення має врахування регіональних особливостей.

Виготовлення макетів малих архітектурних форм передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.


^ Тематичний план
пор.

Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні відомості про малі архітектурні форми

2

2

Проектування й виготовлення макетів малих архітектурних форм

16

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20


Програма


пор.

Кіль-кість годин


Назва теми та її зміст

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості малі архітектурні форми

Короткі відомості про малу архітектуру. Види малих архітектурних форм. Матеріали та інструменти для виготовлення макетів малої архітектури. Правила безпеки роботи й сані-тарно-гігієнічні вимоги, організація робочого місця. Ознайомлення з технологією виготовлення макетів малих архітектурних форм

Визначає види малих архітектурних форм, технологію виготовлення макетів малої архітектури;

характеризує матеріали, що використовуються для виготовлення макетів малих архітектурних форм;

добирає інструменти й приладдя для роботи;

обґрунтовує добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог


2
16
Проектування й виготовлення макетів малих архітектурних форм

Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Створення банку ідей і пропозицій. Робота з інформаційними джерелами. Вибір оптимального варіанта й обґрунтування проекту. Визначення основних параметрів і граничних вимог. Розробка ескізного малюнка виробу. Технологічна послідовність виготовлення макета:

– добір матеріалів;

– добір інструментів, обладнання;

– добір технології обробки деталей макета, їх з’єднання, оздоблення;

– дотримання технологічної, трудової дисципліни, культура праці.

Контроль якості виробу. Екологічне й економічне обґрунтування виробу


Формулює і усвідомлює проблему;

формує ідеї та варіанти конструкцій проекту;

складає план роботи з виконання проекту й план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує і систематизує інформацію;

розробляє ескізний малюнок виробу;

добирає матеріали, інструменти, обладнання;

визначає спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

виконує оздоблення виробу;

контролює розміри, якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці, сані-тарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу


3


2

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

Оцінювання проекту. Захист проекту (за планом)

Захищає проект;

здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками


Орієнтовний перелік об’єктів праці

Макети криниць, колиб, альтанок, воріт, вказівних знаків тощо.


Інструменти, обладнання та приладдя

Інструменти для ручної та механічної обробки деревини.


Матеріали

Деревина (смерека, вільха, липа).


Варіативний модуль


^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИШИВАННЯ ТЕХНІКОЮ МЕРЕЖКИ


Пояснювальна записка


Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва — вишивкою як видом оздоблення текстильних матеріалів. Мережка — прозора лічильна техніка вишивання. Вироби, оздоблені з використанням цієї техніки, завжди мають вишуканий вигляд.

Вишивання мережок і оздоблення ними виробів передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект. Виготовляти задуманий виріб можна, поєднуючи поверхнево-нашивні й прозоро-лічильні техніки вишивання.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця й санітарно-гігієнічним вимогам.


^ Тематичний план
пор.

Назва теми


Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію виконання мережки

2

2


Проектування й виготовлення виробу, оздобленого мережкою

16

3


Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20


Програма
пор.


Кіль-кість годин


Назва теми та її зміст

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію виконання мережки

Прозорі техніки вишивання. Оздоблення одягу, білизни, інших виробів із текстильних матеріалів. Мережка — прозора лічильна техніка вишивання. Композиція виробу, оздобленого мережкою. Особливості поєднання поверхнево-нашив-них і прозоро-лічильних технік під час вишивання виробів. Матеріали та інструменти для виконання мережки. Найпростіші види мережки: «одинарний прутик», «подвійний прутик». Правила безпечної праці під час виконання мережки. Організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги. Оздоблення виробів мережкою. Обробка країв виробу торочками, закріпленими мережкою «одинарний прутик»

^ Має уявлення про оздоблення одягу, білизни прозорими техніками вишивання, композицію виробу, оздобленого мережкою;

характеризує матеріали, що використовуються;

добирає інструменти для роботи;

розпізнає види мережки («одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик»);

уміє вишивати мережки «одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик», обробляти краї виробу торочками, закріпленими мережкою «одинарний прутик»;

дотримується правил безпечної праці й сані-тарно-гігієнічних вимог під час вишивання


2
16
Проектування й виготовлення виробу, оздобленого мережкою

Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систематизація інформації. Розробка ескізного малюнка виробу. Створення композиції виробу, оздобленого мережкою. Технологічна послідовність виготовлення виробу, виконання мережок:

– вишивання закріпок, підрізання і висмикування ниток між закріпками;

– закріплення вишивальної нитки в мережці;

– обкручування «прутиків»;

– виконання найпростіших видів мережки;

– поєднання поверхнево-нашивних і прозоро-лічильних технік у вишивці;

– обробка країв виробу торочками, закріпленими мережкою «одинарний прутик»;

– остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за вишитими виробами. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами


^ Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує та систематизує інформацію;

розробляє ескізний малюнок виробу;

створює композицію виробу, оздобленого мережкою;

добирає матеріали та інструменти для виконання роботи;

вишиває закріпки;

виконує найпростіші види мережки;

поєднує прозоро-лічильні техніки вишивання з поверхнево-нашивними;

обробляє краї виробу;

оздоблює виріб;

виконує волого-теплову обробку виробу;

контролює якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці, сані-тарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

розробляє рекламу


3


2


Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)


Характеризує складові портфоліо;

компонує портфоліо;

захищає проект;

здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загальними естетичними й функціональними показниками
Орієнтовний перелік об’єктів праці

Серветки, рушники, доріжки, деталі одягу, скатерті, фіранки, наволочки.


Інструменти, обладнання та приладдя

Голки, ножиці, лезо, сантиметрова стрічка, п’яльця, олівець, лінійка.


Матеріали

Тканина (лляна або бавовняна, батист, маркізет), нитки (бавовняні, шовкові, муліне).


Література


1. Гура Л.П. Прикрась свій дім / Л.П. Гура, Л.Є. Жоголь. — К.: Техніка, 1990.

2. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання. — К.: АСК, 2002.

3. Литвинець Е.М. Голки, нитки, намистинки. — К.: Веселка, 1989.

4. Лена: Рукоделие. — 2008. — № 10, № 11.

5. Сорокина Л.М. Учись вышивать. — К., 1989.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО НАБИВАННЯ НА ТКАНИНІ

(Автори А. Іваночко, Д. Проців, Д. Білоус)


Пояснювальна записка


Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Модуль успішно реалізувався в основній і старшій школі Івано-Франківщини ще в 1990-х роках.

Набивання на тканині є одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва, яким захоплюються як діти, так і дорослі. Техніка художнього набивання розвиває увагу, творче мислення, естетичний смак, координацію рухів. Реалізація цього модуля не вимагає значних матеріальних затрат, тим часом як готові вироби можуть стати окрасою помешкань, класів, робочих кабінетів.

Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітар-но-гігієнічним вимогам.


^ Тематичний план
пор.

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ. Загальні відомості про художнє набивання на тканині

2

2

Технологія виготовлення виробу технікою художнього набивання на тканині

16

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20Програма
пор.

Кіль-кість годин


Назва теми та її зміст

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Вступ

Відомості про художнє набивання на тканині як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Демонстрування зразків художніх виробів, виконаних цією технікою. Зв’язок вивчення модуля з образотворчим мистецтвом, народознавством, окремими розділами програми трудового навчання, креслення тощо. Ознайомлення з професіями типу «людина — художній образ». Вибір об’єкта проектування

^ Називає вироби декоративно-ужиткового мистецтва;

виділяє вироби, виконані технікою художнього набивання на тканині;

характеризує професії типу «людина — художній образ»


2


16


Технологія виготовлення виробу технікою художнього набивання на тканині

Матеріали, інструменти, приладдя, необхідні для роботи. Будова голки й техніка (правила) користування нею. Тканина, підготовка її до роботи та закріплення в робоче положення (у рамку, п’яльця тощо). Добір візерунка та його перенесення на тканину. Робота з інформаційними джерелами. Добір кольорових ниток, підготовка й заправляння їх в голку. Тренувальні вправи на роботу голкою. Техніка безпеки й виробнича санітарія в процесі роботи. Виготовлення виробу технікою художнього набивання. Використання додаткових художніх технік, оздоблювальних елементів, підстригання петель, добір способів та обробка країв і зворотного боку виробу, оздоблення іншими матеріалами тощо


Добирає інструменти, приладдя, матеріали для роботи;

здійснює пошук інформації;

виконує малюнок і переносить його на тканину;

користується інструментами;

обґрунтовує свій виріб;

планує свою діяльність відповідно до потреб виконання виробу;

виконує роботу згідно з розробленим проекту;

контролює якість і естетичний вигляд виробу;

обґрунтовує зміст виконаних технологічних операцій;

дотримується правил безпечної праці й сані-тарно-гігієнічних вимог;

аналізує виріб;

визначає його собівартість


3


2


Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

Захист проекту (за планом). Збирання, систематизація, узагальнення матеріалів та презентація виконаного виробу технікою худож-нього набивання на ткани-ні. Обґрунтування і захист проекту


^ Захищає проект;

здійснює оцінювання ви-готовленого виробу та процесу праці за загаль-ними естетичними й функціональними показ-никами

Орієнтовний перелік об’єктів праці

Вироби дитячої тематики (птахи, квіти, тварини, плоди), предмети інтер’єру (декоративні панно, подушки, килимові вироби), оздоблювальні елементи дитячого одягу тощо.


Інструменти, обладнання та приладдя

Спеціальні голки для художнього набивання, голки побутові, нитки, ножиці, папір, олівець, клей, п’яльця чи рамки.


Матеріали

Щільна тканина, кольорові нитки.


Література


Методичні рекомендації до реалізації модуля «Художнє набивання на тканині». — Івано-Франківськ, 2005.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ПЛЕТІННЯ СПИЦЯМИ

(Автор Б. Кузнецова)


Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програма модуля передбачає закріплення знань про плетіння спицями.

Плетіння спицями — один з найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва, що був відомий ще в Стародавній Греції, Малій Азії, на Кіпрі в ІХ–Х ст. до н.е. В Україні плетені речі з’явилися в ХІ ст.

Виготовлення виробу технікою плетіння спицями передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Ручне плетіння дає можливість стати дизайнером власного одягу й виготовити оригінальну, ексклюзивну річ. Різноманітні кольорова гама, фактура пряжі, невичерпність орнаментальних рішень, фасонів і моделей, а також велика кількість способів плетіння — усе це повною мірою сприяє виявленню фантазії, смаку й майстерності під час виготовлення оригінального трикотажного виробу.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та сані-тарно-гігієнічним вимогам.


^ Тематичний план
пор.

Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні відомості про техніку плетіння спицями

2

2

Проектування й виготовлення плетеного виробу

16

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20

Програма
пор.

Кіль-кість

годин


Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про техніку плетіння спицями

Короткі історичні відомості про виникнення й розвиток техніки плетіння спицями. Місце й роль техніки плетіння спицями в сучасному декоративно-ужитковому мистецтві. Види плетива. Матеріали для плетіння спицями, їхні властивості. Інструменти й приладдя для плетіння спицями (спиці, пряжа, голки, шпильки, шпульки, трафарет, сантиметрова стрічка, ножиці, лічильник рядків). Правила безпечної праці й санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця

^ Називає вироби, виготовлені технікою плетіння спицями, їх застосування;

розрізняє види плетива;

характеризує матеріали, що використовуються для плетіння спицями;

добирає інструменти й приладдя для роботи;

обґрунтовує добір матеріалів залежно від призначення виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог


216
Проектування й виготовлення плетеного виробу

Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз та систематизація інформації. Розробка ескізного малюнка виробу. Добір візерунка плетива. Технологічна послідовність виготовлення виробу:

– виготовлення робочої викрійки;

– розрахунок кількості пряжі;

– добір способу плетіння;

– плетіння виробу;

– волого-теплова обробка трикотажних деталей;

– з’єднання деталей трикотажними швами;

– остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами


^ Складає план роботи з виконання проекту й план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує і систематизує інформацію;

розробляє ескізний малюнок виробу;

створює візерунок;

добирає пряжу, інструменти, приладдя;

визначає спосіб з’єднання деталей;

оздоблює виріб;

здійснює волого-теплову обробку виробу;

контролює якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці, сані-тарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

розробляє рекламу


3


2


Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)


Характеризує складові портфоліо;

компонує портфоліо;

захищає проект;

здійснює оцінювання виготовленого виробу та процесу праці за загальними естетичними й функціональними показниками
Орієнтовний перелік об’єктів праці

Килимки, декоративні подушки, серветки, скатерті, ажурні хустки, накидки, шарфи, пальто, светри, сукні, спортивний одяг, дитячий одяг тощо.


Інструменти, обладнання та приладдя

Спиці, трафарет, голка, шпульки, шпильки, ножиці, наконечники для спиць, лічильник рядків, корзина для рукоділля, сантиметрова стрічка, праска, прасувальний стіл.


Матеріали

Пряжа натуральна й синтетична, плетені зразки, нитки кольорові.

Література


1. Прикрась свій дім / Л.П. Гура, Л.Є. Жоголь, Н.М. Ісупова [та ін.]. — К.: Техніка, 1988.

2. Заславская Э. Модное вязание спицами. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.

3. Лепина Т.П. Вяжем сами. — Л.: Лениздат, 1989.

4. Максимова М.В. Азбука вязания. — М.: Легпромбытиздат, 1988.

5. Максимова М.В. Азбука вязания: Науч.-попул. кн. — К.: Глобус, 1992.

6. Огурцова Л.С. Вязание-1987: Альбом моделей. — М.: Легпромбытиздат, 1987.

7. Огурцова Л.С. Вязание-89: Альбом моделей. — М.: Легпромбытиздат, 1989.

8. Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах: Пособие для руководителей кружков. — М.: Просвещение, 1988.

9. Сабрина. — 2000. — № 4.

10. Энциклопедия досуга: Школа рукоделия: Спец. вы-пуск. — № 23.

11. Энциклопедия досуга: Школа рукоделия: Спец. вы-пуск. — № 25.


^ ТЕХНОЛОГІЯ РЕЛЬЄФНОГО РІЗЬБЛЕННЯ

(Автор В. Крутофіст)


Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів різьблення по дереву — рельєфним (об’ємним) різьбленням.

Для виготовлення виробів цією технікою використовуються матеріали, що відповідають задуму й композиції, зокрема, липа, береза, клен, явір, груша, горіх, червоне дерево та інші породи, що найбільш придатні для виконання тонкого різьблення.

Рельєфне різьблення застосовують у монументально-декоративному оформленні приміщень, декоруванні різноманітних предметів побуту. Ця техніка надає зображенню реалістичного, об’ємно-пластичного характеру, тобто наближає зображення до натури.

Виготовлення виробу технікою рельєфного різьблення передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи за змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та сані-тарно-гігієнічним вимогам.


залишити коментар
Сторінка10/12
Шульга Тетяна Іванівна
Дата конвертації03.10.2011
Розмір2.58 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
плохо
  1
хорошо
  1
отлично
  3
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх