“Технічне обслуговування і ремонт еом (надійність, контроль, діагностика)”. icon

“Технічне обслуговування і ремонт еом (надійність, контроль, діагностика)”.


Схожі
Рекомендації д о самостійної роботи студентів з...
О.І. Малєєв Рецензент: М. О. Шульга...
Методичні вказівки...
Міністерство освіти І науки україни...
Д. О. Шушляков Методичні вказівки...
3 мета вивчення дисципліни технічне обслуговування машин спеціальна фахова дисципліна...
М іністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства...
Харківська національна академія міського господарства збірник текстів І завдань для самостійної...
Програма навчальної дисципліни «контроль І діагностика складних систем» за кредитово-модульною...
План лекції: Вступ. Особливості обміну вітаміну д в організмі...
Конспект лекцій та нормативно-довідковий матеріал до вивчення курсу для студентів 5 курсу денної...
Лекція за темою №2...Загрузка...
скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ОНАХТ“ЗАТВЕРДЖУЮ”
заст. директора з НР
__________Уманська В.І.

“__”__________2010року.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для самостійної роботи


з предмету “Технічне обслуговування і ремонт ЕОМ (надійність, контроль, діагностика)”

по темі «Діагностика комп‘ютерних вірусів»

Тема


Курс ІІІ р


Спеціальність 5.091504.Обслуговування комп‘ютерних та інтелектуальних систем і мереж


Розглянуто на засіданні

циклової комісії ЕОТ

Голова комісії ЕОТ_______Іванова Л.В.

“__”_________2010року


Одеса 2010


ПЕРЕДМОВА

  1. Самостійній (поза аудиторній) роботі учнів відводиться питома вага при навчанні. При цьому організовувати і контролювати її традиційними засобами досить складно. Використання ж електронних технологій в організації самостійної роботи студентів дозволяє в значній мірі інтенсифікувати процес навчання. Дана поза аудиторна (самостійна робота) основана на опрацюванні теоретичних відомостей по темі «Діагностика комп‘ютерних вірусів» з предмету «Технічне обслуговування і ремонт ЕОМ (надійність, контроль, діагностика)» з використанням on-line тестів в платформі MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environmen – Модульне динамічне об’єктно орієнтоване середовище для навчання) в мережі Інтернет.

Впровадження платформи MOODLE, дає наступні можливості:

 • реалізація індивідуальної траєкторії студента при вивченні матеріалу, забезпечення можливості багатократного повторення;

 • самоконтроль у вигляді перевірочних тестів;

 • аналіз викладачем інформації про типові помилки студентів, яких потім може ефективно використовувати на очних заняттях;

 • асинхронна взаємодія на додаток до очних зустрічей дає можливість студенту ставити питання і отримувати коментарі від викладача в будь-який час.

В методичних рекомендаціях для поза аудиторної (самостійної) роботи в мережі Інтернет в платформі MOODLE при вивченні матеріалу з діагностики комп‘ютерних вірусів вивчаються такі розділи:

 • Класифікація комп’ютерних вірусів. Історія вірусів (лекція1, перевірочний тест 1)

 • Способи зараження файлів та комп’ютерних систем. Способи маскування вірусів (лекція 2, перевірочний тест 2)

 • Типові пошкодження ОС, програм та даних вірусами (лекція 3, перевірочний тест 3)

 • Класифікація антивірусних програм та пакетів (лекція 4, перевірочний тест 4)

 • Суміжні області антивірусного захисту та забезпечення
  безпеки комп’ютерів та мереж (лекція 5, перевірочний тест 5)

Підведення підсумків проводиться із використанням остаточного тестування в присутності викладача.

ТЕМА «Діагностика комп‘ютерних вірусів»

МЕТА: Закріплення знань студентів щодо діагностики комп‘ютерних вірусів програмного забезпечення персонального комп‘ютеру

ОБЛАДНАННЯ: IBM-сумісна ПЕОМ із доступом в Інтернет. Операційна система Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Програми-браузери MS Internet Explorer, Mozilla Firefox.


^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ:

Студенти повинні мати деякі знання з предметів “Інформатика” та “Архітектура ЕОМ ”.

Студенти повинні ЗНАТИ:

 • Віруси, троянські програми, черв'яки.

 • Проявлення вірусів.

 • Загальні рекомендації щодо запобігання вірусному зараженню.

 • Класифікацію. антивірусних програм.

 • Засоби зберігання та відновлення інформації.

Студенти повинні ВМІТИ провести:

 • діагностику, пошук та усунення впливу вірусів на продуктивність персонального комп’ютера.Стислі теоретичнеі зведення

Вірус — програма, яка має 2 ознаки:

• здатність до самовідтворення;

• нанесення шкоди (захаращення пам’яті та місця на диску, поглинання інформації, зниження продуктивності роботи користувачів).

Комп’ютерні віруси — різновид шкідливих програм, характерною особливістю яких є здатність до розмноження (самореплікації). На додачу до цього, вони можуть пошкоджувати чи повністю знищувати дані, підконтрольні користувачу, від імені якого була запущена заражена програма. Віруси розповсюджуються, вписуючи себе у виконуваний код інших програм. Слід зазначити, що, будучи програмою, вірус може заразити лише програму.

Три умови існування шкідливих програм

Операційна система або прикладна програма може піддатися вірусному нападу в тому випадку, якщо вона має можливість запустити програму, що не є частиною самої системи. Даній умові задовольняють усі популярні "настільні" операційні системи, багато офісних програм, графічні редактори, системи проектування та інші програмні комплекси, що мають убудовані скриптові мови.

Причиною появи комп'ютерних вірусів, черв’яків, троянських програм у конкретній операційній системі або додатку є одночасне виконання наступних умов:
• популярність, широке поширення даної системи;
• наявність різноманітної та достатньо повної документації по системі;
• незахищеність системи або існування відомих уязвимостей у системі безпеки.
Кожна перерахована умова є необхідною, а виконання всіх трьох умов одночасно є достатнім для появи різноманітних шкідливих програм.
Класифікація
В даний час не існує єдиної системи класифікації і іменування вірусів (хоча спроба створити стандарт була зроблена на зустрічі CARO (Computer Antivirus Research Organization) в 1991 році). Прийнято розділяти віруси за об'єктами, що вражаються (файлові віруси, завантажувальні віруси, скриптові віруси, мережні черв'яки), за операційними системами й платформами, що вражаються (DOS, Windows, Unix, Linux, Java та інші), за технологіями, використовуваними вірусом (поліморфні віруси, стелс-віруси), за мовою, якою написано вірус (асемблер, високорівнева мова програмування, скриптова мова та ін.).
Класичні віруси
Типи комп'ютерних вірусів розрізняються між собою по наступних основних ознаках:
• середовище існування;
• спосіб зараження.
Під «середовищем існування» розуміються системні області комп'ютера, операційні системи або застосування, в компоненти (файли) яких упроваджується код вірусу. Під «способом зараження» розуміються різні методи впровадження вірусного коду в об'єкти, що заражаються.
Середовище існування
За середовищем існування віруси можна розділити на:
• файлові;
• завантажувальні;
• макро;
• скриптові.
Класифікація файлових вірусів за способом зараження
За способом зараження файлові віруси (віруси, що впроваджують свій код у виконувані файли: командні файли, програми, драйвери, початковий код програм і ін.) розділяють на:
• перезаписувачі;
• паразитичні;
• віруси-посилання;
• віруси-черв'яки;
• компаньон-віруси;
• віруси, що вражають початкові тексти програм і компоненти програмного забезпечення (VCL, LIB і ін.).

Типові пошкодження ОС, програм та даних вірусами

 • „Ігрові” ефекти
  Історично це перший різновид шкоди, яку заподіювали віруси комп’ютерам Перші віруси були жартами, і писалися з метою продемонструвати колегам чи приятелям свої програмістські навички. Такі віруси не чіпали даних чи програм, і досить легко видалялися.

 • Руйнування даних та структур даних у файлі, файлової системи тощо.

 • Руйнування програм, уповільнення їх роботи, приведення програм у неробочий стан.

 • Переповнення пам’яті, засмічення каналів зв’язку
  DoS-атака (від англ. Denial of Service — «відмова в обслуговуванні») і DDoS-атака (Distributed Denial of Service — «розподілена відмова обслуговування») — це різновиди атак зловмисників на комп'ютерні системи. Метою цих атак є створення таких умов, при яких легітимні (правомочні) користувачі системи не можуть одержати доступ до ресурсів, що надаються системою.

 • Порушення функціонування операційної системи ОС.

 • Фізичне пошкодження комп’ютерів.
  Для виявлення, видалення і захисту від комп'ютерних вірусів розроблено декілька видів спеціальних програм, які дозволяють виявляти і знищувати віруси. Такі програми називаються антивірусними.

Класифікація антивірусних пакетів

Розрізняють наступні види антивірусних програм:
— програми-детектори
— програми-доктори або фаги
— програми-ревізори
— програми-фільтри
— програми-вакцини або іммунізатори

— антивірусні пакети


Вивчення більш детальніший інформації щодо впливу комп‘ютерних вірусів на продуктивність роботи комп‘ютерних систем та методи діагностики і боротьби з ними із завданнями у вигляді перевірочних тестів у on-line режимі проводиться в мережі Інтернет на платформі MOODLE.


ЗАВДАННЯ

1.Зайти на сайт Одеського технічного коледжу ОНАХТ www.otk.od.ua . Вид Головної сторінки представлено на рис.1Рис.1 Вид Головної сторінки сайту ОТК ОНАХТ

 1. Перейти за посиланнями Для студентів  Комісія електронно-обчислювальної техніки  Технічне обслуговування та ремонт ЕОМ  Завдання для самостійної роботи  Діагностика комп‘ютерних вірусів  Інтернет – Освіта  http://moodle.ukma.kiev.ua/

 2. Зареєструватися на сайті. Натисніть на кнопку Ви не пройшли ідентифікацію Вхід (див.рисунок 2)Рис.2 Вид головної сторінки сайту Інтернет-Освіта. Переїхід на реєстрацію студента.

 1. Створити новий обліковий запис учня (форму, що містить дані про

студента) (див.рисунок 3):

 1. Ввести Логін та Пароль.

 2. Натиснути кнопку Вхід.Рис.3 Створення нового облікового запису студента

7. В Основном меню завантаженого вікна знайдіть Доступні курси і натисніть на посилання Комп‘ютерна вірусологія.

8. Вивчити матеріали, що представлені у вигляді лекцій і пройти тести в режимі on-line.

 • Класифікація комп’ютерних вірусів. Історія вірусів (лекція1, перевірочний тест 1)

 • Способи зараження файлів та комп’ютерних систем. Способи маскування вірусів (лекція 2, перевірочний тест 2)

 • Типові пошкодження ОС, програм та даних вірусами (лекція 3, перевірочний тест 3)

 • Класифікація антивірусних програм та пакетів (лекція 4, перевірочний тест 4)

 • Суміжні області антивірусного захисту та забезпечення
  безпеки комп’ютерів та мереж
  (лекція 5, перевірочний тест 5)

9. ^ Підсумковий тест за темою «Діагностика комп‘ютерних вірусів» проводиться очно в присутності викладача дисципліни «Технічне обслуговування і ремонт ЕОМ (надійність, контроль, діагностика)»

Контрольні запитання

 1. Що таке комп'ютерний вірус?

 2. Яким чином вірус заражує комп'ютер?

 3. Яким чином діють комп'ютерні віруси?

 4. Які ви знаєте джерела зараження комп'ютерним вірусом?

 5. За якими ознаками можна виявити факт зараження комп'ютерним вірусом?

 6. Які ви знаєте типи вірусів? Які деструктивні дії вони здійснюють?

 7. Які заходи рекомендується вживати, щоб запобігти зараженню комп'ютерним вірусом?

 8. Що таке антивірус? Які типи антивірусів ви знаєте?

 9. Що таке евристичний аналізатор? Які функції він виконує?

 10. Наведіть приклади антивірусних програм. Коротко охарактеризуйте їх.Список літератури:
 1. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації – К.: Наукова думка, 1999. 200 с.

 2. Собейкис В. Абетка хакера 3. Комп‘ютерна вірусологія Видавництво Майор. 2006. 513 с.

 3. Касперский Е.В. Компьютерные вируси в MS-DOS М.: 1992. 60 с.
залишити коментар
Дата конвертації25.08.2011
Розмір1.25 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

хорошо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх