6. 050202 „Автоматизація та комп ` ютерно – інтегровані технології” факультету кібернетики. icon

6. 050202 „Автоматизація та комп ` ютерно – інтегровані технології” факультету кібернетики.


Схожі
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі...
Програма дисципліни "Моделювання енергозберігаючих та екологічних систем" для напряму підготовки...
Робоча програма методичні| вказівки| та контрольні| завдання| з дисципліни| «Мікропроцесорна...
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “ Автоматизація технологічних процесів ” (за...
Програма вступного випробування з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» за...
Програма дисципліни “ Числові методи І математичне моделювання на еом” для напрямів підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни "метрологія та основи вимірювань" (за кредитно-модульною...
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І комплекси ” (за...
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “ Ідентифікація та моделювання технологічних...
Робоча навчальна програма з дисципліни “ Цифрові системи керування та обробки інформації ” (за...
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни „ Адаптивні І оптимальні системи керування та...Загрузка...
страницы:   1   2
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання


з дисципліни «Операційні системи та бази даних»

для студентів 2 курсу

для спеціальностей 7. 091401 « Системи управління і автоматики» та 7. 092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

напряму підготовки 6.050201„Системна інженерія”

6.050202 „Автоматизація та комп`ютерно – інтегровані технології”

факультету кібернетики
Херсон-2008

Укладачі: доц. Корніловська Н. В. , Лур’є І. А.

Рецензент : доц. Круглий Д. Г.


Розглянуто на засідання кафедри інформатики і комп’ютерних технологій

Протокол №4 від 8 лютий 2008р.

Завідувач кафедри Рогальський


Вступ.


^ В ході вивчення дисципліни «Операційні системи та бази даних» студенти заочної форми навчання повинні ознайомитися с такими питаннями:

 • Системи управління базами даних. MS Access. Загальна характеристика СУБД MS Access. Основні складові. Робота з таблицями: створення, редагування, вилучення.

 • Системи управління базами даних. MS Access. Встановлення зв’язків між таблицями. Використання запитів для пошуку інформації;

 • Системи управління базами даних. MS Access. Створення та використання форм.

 • Системи управління базами даних. MS Access. Використання фільтрів для пошуку інформації.

 • Системи управління базами даних. MS Access. Створення та використання різноманітних запросів , звітів.
Для перевірки матеріалу, викладеного в дисципліни «Операційні системи та бази даних», студент заочної форми навчання повинен виконати домашню контрольну роботу і надати її для перевірки в установлений термін.

Контрольна робота складається з двох частин:

 1. Два теоретичні питання, наведені в п.1.

 2. Практичне завдання, наведене в п.2.
Вибір варіанта контрольної роботи здійснюється згідно табл. 1, табл. 2. Титульний лист контрольної роботи наведено в табл. 3.

Оформлення контрольної роботи:

 1. Титульний лист.

 2. Теоретичні питання надається в роздрукованому вигляді та в електронному виді на CD або DVD диску файл – фамілія-група(теор).doc, наприклад (Лєсков-2зА(теор).doc).

 3. Практичне завдання також надається в роздрукованому та електронному вигляді на CD або DVD диску :

 • Електронний вид – файл фамілія-група(прак).mdb, наприклад (Лєсков-2зА(прак).mdb).

 • Роздрукований вид – згідно п.3 (хід виконання роботи) перенести екранні форми із СУБД ACCESS в WORD.
1. Теоретичні питання.

 1. Що таке база даних?

 2. Яке призначення програми Access?

 3. З яких об'єктів складається файл бази даних?

 4. Що таке запис?

 5. Наведіть приклади баз даних.

 6. Які є способи створення таблиці в базі даних?

 7. Що таке структура таблиці бази даних?

 8. Які є властивості полів?

 9. З яких структурних елементів складається таблиця бази даних?

 1. Які об'єкти може містити файл бази даних?

 2. Що таке база даних в Access?

 3. Яке призначення баз даних?

 4. Що таке поле?

 5. Наведіть приклад запису.

 6. Які є типи полів?

 7. Як створити структуру бази даних?

 8. Що означає модифікувати структуру бази даних?

 9. Як ввести дані у базу даних?

 10. Які закладки має головне вікно БД?

 11. Як сховати чи показати стовпці в таблиці?

 12. Що таке умова на значення поля?

 13. Як вставити нове поле в структуру?

 14. Для чого призначене повідомлення про помилку введення?

 15. Як упорядкувати записи в таблиці?

 16. Яке призначення конструктора таблиці?

 17. Як вилучити поле зі структури таблиці?

 18. Як ввести в таблицю новий запис?

 19. Які види сортування вам відомі?

 20. Як змінити назву поля в таблиці?

 21. Як збільшити шрифт під час введення даних у БД?

 22. Наведіть приклади значень числового і грошового полів.

 23. Яким способом задають тип поля? Які є типи полів?

 24. Яка різниця між назвою файлу БД і назвою таблиці цієї БД?

 25. Що таке майстер підстановки?

 26. Яка різниця між записом і полем?

 27. Що таке форма?

 28. Яке призначення форм?

 29. Які є способи відображення даних з БД для візуального огляду?

 30. З чого складається форма?

 31. Що таке обчислювальний елемент керування?

 32. Які є способи створення форми?

 33. Форма — це файл з даними чи спосіб відображення даних?

 34. Яке призначення конструктора форм?

 35. Що таке елемент керування? Які є елементи керування?

 36. Які дані наводять у вигляді форми?

 37. Які переваги таблиць над формами?

 38. Які дані можна розмістити у формі?

 39. Які переваги використання майстра форм над конструктором?

 1. Як вставити заголовок у форму?

 2. Як виконати обчислення в формах?

 3. Як нарисувати у формі прямокутник?

 4. Як ввести у форму деякий текст?

 5. Які є стилі форм?

 6. Що таке комбінований спосіб створення форми?

 7. Які переваги форм над таблицями?

 8. Як переміщати об'єкти по полю даних конструктора форми?

 1. Як вставити кнопку у форму?

 2. Як створити підпорядковану форму?

 3. Як змінити розміри складових форми?

 4. Як можна гортати форми?

 5. Для чого у форму вставляють елементи керування?

 6. Як ввести будь-який текст у форму?

 7. Як вилучити запис у формі? Чи буде він вилучений з бази даних?

 1. Як приписати створюваній кнопці конкретну дію?

 2. Як створити форму з закладками?

 3. Як у форму вставити свою фотографію?

 4. Що спільного між таблицями і формами?

 5. Як видрукувати форму? Як вставити новий запис у форму?

 6. Як вставити у форму картинку?

 7. Як редагувати дані у формі?

 1. Яке призначення баз даних?

 2. Як у базі даних відшукати потрібні записи?

 3. Яке призначення фільтрів?

 4. Для чого призначена команда Застосувати фільтр?

 5. Які є типи запитів?

 6. Як створити запит?

 7. Як виконати пошук по текстовому полю?

 8. Чи можна з відфільтрованих записів створити нову таблицю?

 9. Що таке запит?

 1. Яка різниця між використанням фільтра і запиту?

 2. Яке призначення команди ВІДМІНИТИ фільтр?

 3. Що таке простий запит на вибірку?

 4. Яке призначення конструктора запитів?

 5. Як створити нову таблицю за допомогою запитів?

 6. Як побудувати умову зі сполучником "або" у запиті?

 7. Що таке запит на доповнення?

 8. Які є способи створення запитів?

 9. Як додати таблицю у вікно конструктора запитів?

 10. Як перемістити поля з таблиці у бланк запиту?

 11. Як упорядкувати записи, використовуючи запит?

 12. Як змінити тип запиту?

 13. Як побудувати умову зі сполучником "і" у запиті?

 1. Що таке запит з параметром?

 2. Як модифікувати запит?

 3. Як скопіювати частину структури таблиці у нову таблицю?

 4. Як створити таблицю з обчислювальним полем?

 5. Як відшукати і вилучити з таблиці записи, що повторюються?

 6. Що таке реляційні таблиці?

 7. Як налаштовувати реляційні зв'язки?

 8. Яке призначення ключового поля?

 9. Як додати дві таблиці в конструктор запиту?

 10. Як зв'язати два поля у двох таблицях?

 11. Яке призначення звітів?

 12. Які є способи утворення звітів?

 13. З яких частин складається звіт?

 14. Що таке реляційний запит?

 1. Якою командою задають реляційні зв'язки?

 2. Як зліквідувати зв'язок таблиць?

 3. Який спосіб утворення звітів є оптимальним для початківців?

 4. Для чого призначений верхній колонтитул?

 5. Як вибрати об'єкт у полі конструктора звіту?

 6. Як змінити шрифт тексту всередині об'єкта?

 7. Наведіть приклад зв'язку один до одного між таблицями.

 8. Для чого встановлюють зв'язки між таблицями?

 9. Що таке реляційний звіт?

 10. У чому полягає комбінований спосіб створення звіту?

 11. Як перемістити об'єкт на сторінці в режимі конструктора звіту?

 12. Як розмалювати частини звіту різними кольорами?

 13. Що таке реляційна форма?

 14. У яких випадках записи у звіті групують?

 15. Наведіть ознаки, за якими можна групувати записи у звітах.

 16. Як перемкнути режим конструктора і перегляду взірця звіту?

 17. Для чого призначений Попередній ОГЛЯД?

 18. Що таке книжкова й альбомна орієнтація сторінки звіту?

 19. Яка різниця між таблицею, формою і звітом?

 20. Як змінити тип зв'язку між таблицями?

 21. Чи можна редагувати дані у звіті?

 22. Чи можна редагувати підписи полів у звіті і як?

 23. У якій частині звіту можна поставити свій підпис як виконавця звіту?

 24. Як змінити структуру звіту?

 25. Конструктор звіту має панель елементів майже таку, як конструктор форм. Як нарисувати прямокутник навколо рейтингової суми?

 26. Яка різниця між таблицею і звітом?^ 2. Практичне завдання СУБД ACCESS.


3. Хід виконання роботи:


1. Заповнити по 10 записів у кожну таблицю.

2. Увести по 3-4 умовами на заповнення різних полів. Наприклад, при введенні в поле "Посада" посади викладач комп'ютер повинен видавати повідомлення "ТАКОЇ ПОСАДИ БУТИ НЕ МОЖЕ!!!"

3. Створити "стрічкову" й "в один стовпець" форми для уведення даних у таблиці.

4. Створити із забезпеченням цілісності даних схему БД, тобто створити ключові поля, за допомогою яких здійснити зв'язку між таблицями.

5. Створити запит, що дозволяє відобразити дані про члени екіпажа, із вказівкою стажу роботи й інших даних.

6. Створити форми для пп.5-6.

7. Створити звіти для пп.5-6.

8. Створити 3 параметричних запити по власному розсуді.

9. Створити 3 запити на вибірку по власному розсуді.

10. Створити запит на відновлення по власному розсуді.

11. Створити запит на видалення по власному розсуді.

12. Створити запит на створення таблиці по власному розсуді.

13. Створити перехресний запит по власному розсуді.

14. Створити запит з використанням угруповання.

15. Створити складну форму й розмістити в ній діаграму по власному розсуді.

16. Створити складний підсумковий звіт.

17. Створити кнопкову форму, для ведення БД із запитами й звітами.

18. Роздрукувати вихідні форми на аркушах формату А4. Кожна вихідна форма повинна бути підписана, що вона позначає.

19. Вставити верхній колонтитул із прізвищем і групою.


ВАРІАНТ 1.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік клієнтів готелю.^ ВАРІАНТ № 2.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік сельхозробіт у колгоспі.


^ ВАРІАНТ № 3.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік хворих у лікарні.


^ ВАРІАНТ № 4.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік аудіокасет в аудиотеке.


^ ВАРІАНТ № 5.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік мешканців у ЖЕКЄ.^ ВАРІАНТ № 6.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік міської інформації.
^ ВАРІАНТ № 7.

Створити базу даних (БД), що містить відомості по обліку внесків в ощадбанк.


^ ВАРІАНТ № 8.

Створити базу даних (БД), що містить відомості по обліку зарплати.


^ ВАРІАНТ № 9.

Створити базу даних (БД), що містить відомості по обліку матеріалів на складі.


^ ВАРІАНТ № 10.

Створити базу даних (БД), що містить відомості по обліку автомобілів в автотранспортному підприємстві.


^ ВАРІАНТ № 11.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про футбольні команди .


^ ВАРІАНТ № 12

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік кредитів банку.


^ ВАРІАНТ № 1.3.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про диски.


^ ВАРІАНТ № 14.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік операцій із цінними паперами (ЦБ).


^ ВАРІАНТ № 15.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік податкових декларацій фізичних осіб .


^ ВАРІАНТ № 16.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік дітей у дитсадку/яслах.


^ ВАРІАНТ № 17.

Створити базу даних (БД), що містить відомості по обліку руху поїздів на вокзал^ ВАРІАНТ № 18.

Створити базу даних (БД), що містить відомості по обліку автопорушників у ДАІ .


^ ВАРІАНТ № 19.

Створити базу даних (БД), що містить відомості по обліку книг у бібліотеці.


^ ВАРІАНТ № 20.

Створити базу даних (БД), що містить відомості по обліку товару в магазині.


Табл. 1
^ Три останні цифри залікової книжки

номери питань

Три останні цифри залікової книжки

номери питань

^ Три останні цифри залікової книжки

номери питань

Три останні цифри залікової книжки

номери питань

^ Три останні цифри залікової книжки

номери питань

Теоретичні питання

001

91,110

011

92,109

021

93,108

031

94,107

041

95,106

Практичне завдання

1

2

3

4

5

Теоретичні питання

002

 

90,111

012

 

89,112

022

 

88,113

032

87,114

042

86,115

Практичне завдання

 

20

 

19

 

18

17

16

Теоретичні питання

003

 

71,130

013

 

72,129

023

 

73,128

033

74,127

043

75,126

Практичне завдання

 

1

 

2

 

3

4

5

Теоретичні питання

004

 

70,131

014

 

69,132

024

 

68,1

034

67,2

044

66,3

Практичне завдання

 

20

 

19

 

18

17

16

Теоретичні питання

005

 

51,18

015

 

52,17

025

 

53,16

035

54,15

045

55,14

Практичне завдання

 

1

 

2

 

3

4

5

Теоретичні питання

006

 

50,12

016

49,13

026

48,14

036

47,15

046

46,16

Практичне завдання

 

19

18

17

16

20

Теоретичні питання

007

 

31,100

017

32,30

027

33,29

037

34,28

047

35,27

Практичне завдання

 

1

2

3

4

5

Теоретичні питання

008

 

30,101

018

29,102

028

28,103

038

27,104

048

26,105

Практичне завдання

 

20

19

18

17

16

Теоретичні питання

009

 

11,120

019

12,119

029

13,118

039

14,117

049

15,116

Практичне завдання

 

1

2

3

4

5

Теоретичні питання

010

10,121

020

9,122

030

8,123

040

7,124

050

6,125

Практичне завдання

20

19

18

17

16

Табл.2

^ Три останні цифри залікової книжки

номери питань

Три останні цифри залікової книжки

номери питань

^ Три останні цифри залікової книжки

номери питань

Три останні цифри залікової книжки

номери питань

^ Три останні цифри залікової книжки

номери питань

051

96,105

061

97,104

071

98,103

081

99,102

091

100,101

6

7

8

9

10

052

85,116

062

84,117

072

83,118

082

82,119

092

81,120

15

14

13

12

11

053

76,125

063

77,124

073

78,123

083

79,122

093

80,121

6

7

8

9

10

054

65,4

064

64,5

074

63,6

084

62,7

094

61,800

15

14

13

12

11

055

56,13

065

57,12

075

58,11

085

59,10

095

60,9

6

7

8

9

10

056

45,17

066

44,18

076

43,19

086

42,20

096

41,21

15

14

13

12

11

057

36,26

067

37,25

077

38,24

087

39,23

097

40,22

6

7

8

9

10

058

25,106

068

24,107

078

23,108

088

22,109

098

21,110

15

14

13

12

11

059

16,115

069

17,114

079

18,113

089

19,112

099

20,111

6

7

8

9

10

060

5,126

070

4,127

080

3,128

090

2,129

100

1,130

15

14

13

12

11
^ 4. Питання до іспиту.


При підготовці до іспиту на питання треба відповідати максимально докладно, з обов’язковим наведенням прикладів.
 1. Що являється об'єктами бази даних.

 2. Які нові можливості має Mіcrosoft Access 2000.

 3. Основні поняття й термінологія банків даних..

 4. Яким чином відбувається керування даними?

 5. Що таке реляційні банки даних, для чого вони потрібні та де використовуються.

 6. Як відбувається проектування таблиці.

 7. Призначення імен полів.

 8. Які існують типи даного поля.

 9. Як відбувається визначення розміру поля.

 10. Визначення параметрів поля.

 11. Додавання й видалення полів.

 12. Установка первинного ключа.

 13. Як зберегти таблицю.

 14. Що таке форми та для чого вони потрібні.

 15. Як швидко створити « Автоформы».

 16. Опишіть створення "Автоформы" за допомогою кнопки "Создать".

 17. Як відбувається відкриття форми.

 18. Як відбувається введення даних у режимі "Формы".

 19. Як відбувається створення форми за допомогою "Майстра" .

 20. Як відбувається видалення "Автоформи" .

 21. Що таке запити, які типи запитів ви знаєте.

 22. Опишіть створення запиту за допомогою конструктора.

 23. Що таке сортування та для чого воно потрібне.

 24. Що таке і як зробити запит на вибірку.

 25. Що таке і як зробити запит з параметром (параметричний запит).

 26. Що таке звіт, для чого він використовується..

 27. Опишіть докладно створення звіту за допомогою Майстра.

 28. Що таке «Группировка» записів, в яких випадках її доцільно використовувати. .

 29. Які бувають «Интервалы группировки».

 30. Для чого використовується кнопка «Итоги».

 31. Створення звіту за допомогою конструктора.

 32. Зміна розмірів звіту і його розділів

 33. Яким чино можливо додавати вираження, що обчислюються, у форми і звіти

 34. Панель інструментів конструктора.

 35. Опишіть порядок створення підпорядкованих форм (ієрархічних).

 36. Що таке реляційні системи, в яких випадках їх доцільно використовувати.

 37. Що таке відношення «один-до-одного».

 38. Що таке відношення «один-до-багатьох» .

 39. Що таке відношення «багато-до-одного».

 40. Що таке відношення «багато-до-багатьох».

 41. Що таке схема даних, як її можливо редагувати.

 42. Опишіть порядок зв'язування таблиць на схемі даних

 43. Використання фільтрів для пошуку інформації.

 44. Типи фільтрів.

 45. Порядок створення фільтру.

 46. Для відміни дії фільтру.

 47. Звичайний фільтр.

 48. Порядок створення звичайного фільтру.

 49. Розширений фільтр.

 50. Підсумкові запити.

 51. Перехресний запит.

 52. Запит на створення таблиці.

 53. Запит на відновлення.

 54. Запит на додавання записів.

 55. Запит на видалення записів.

 56. Для чого потрібен запит на створення таблиці, опишіть докладно процедуру створення.

 57. Для чого потрібен запит на відновлення, опишіть докладно процедуру створення..

 58. Для чого потрібен запит на додавання записів, опишіть докладно процедуру створення..

 59. Для чого потрібен запит на видалення записів, опишіть докладно процедуру створення.

 60. Створення діаграм різними способами.

 61. Що таке операційна система.

 62. Які операційні системи вам відомі?

 63. Початкові відомості про Lіnux

 64. Які вимоги до апаратних засобів?

 65. Що робити із програмами під DOS?

 66. На вашу думку яка ОС на цей час являється найкращою?


залишити коментар
Сторінка1/2
Дата конвертації25.08.2011
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх