Вимоги до навчальних програм з позашкільної освіти icon

Вимоги до навчальних програм з позашкільної освіти


1 чел. помогло.
Схожі
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Затвердити Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до...
01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49...
Навчальні програми на всіх ступенях освіти повинні забезпечувати...
На конкурс не надійшли рукописи навчальних програм з предметів: всесвітньої історії...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх...
Конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних...
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
повернутися в початок
скачать
^

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№№

ТЕМА

Кількість годин

Всього

Теорет.

Практич

1

Аналоговий та цифровий методи запису та відтворення зображення

36

18

18

2

Знайомство та робота з технічними приладами запису та відтворення зображення.

66

12

54

3

Комп’ютерна обробка фотозображення.

42

12

30

4

Комп’ютерний запис відеозображення.

36

12

24

5

Редагування та монтаж відеозображення.

66

21

45

6

Практичне створення презентацій-ного слайдфільму та відеофільму.

78

12

66
Разом

324

87

237
^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

3. 1. Аналоговий метод запису та відтворення зображення (36 годин)

Принцип перетворення оптичного зображення в електричні коливання та навпаки: геометрична оптика; об’єктив; матриця ПЗС; цифрово-аналогове перетворення зображення; складові відеосигналу; композитний та компонентний сигнали, синхронізація; відеопідсилення, аналоговий монітор (телевізор).

Аналоговий метод запису та відтворення зображення (магнітний відео-запис на плівку).

Цифровий запис зображення на плівку.


^ Вихованці повинні знати:

 • Принцип побудови проекції об’єкту крізь лінзу.

Вихованці повинні мати уявлення про:

 • Принцип перетворення оптичного зображення у електричні сигнали.

 • Цифрово-аналогове перетворення відеосигналу.

 • Принцип отримання зображення на екрані телевізора.

 • Принцип запису відеосигналу на магнітну плівку.

Вихованці повинні вміти:

 • Побудувати геометричне зображення проекції об’єкту крізь лінзу.^ 3. 2. Знайомство та робота з технічними приладами запису та відтво-

рення зображення (66 годин)

Цифровий фотоапарат: принцип дії, будова, елементи управління. Поняття про різкість зображення, глибину різкості, діафрагму, видержку тощо.

Поняття про композицію кадру, освітлювання об’єкту.

Практична фотозйомка.

Відеокамера: принцип дії, будова, елементи управління. Баланс кольору. Варіооб’єктив.

Поняття про композицію сюжету, кінематографічні плани, монтажні переходи.

Принципи відеозйомки: панорамування, користування варіооб’єктивом, ручне фокусування, використання освітлення.

Знайомство з додатковим обладнанням: штатив, освітлювальні прилади тощо.

Правила техніки безпеки при користуванні апаратурою.

Практична відеозйомка сюжетів.

Вихованці повинні знати:

 • Принцип дії, будову та елементи управління фотоапарату.

 • Принцип дії, будову та елементи управління відеокамерою.

 • Технічні параметри додаткового обладнання.

 • Правила техніки безпеки при користуванні апаратурою.Вихованці повинні мати уявлення про:

 • Поняття про композицію кадру, освітлювання об’єкту при фотозйомці.

 • Поняття про композицію сюжету, кінематографічні плани, монтажні переходи при відеозйомці.Вихованці повинні вміти:

 • Користуватися та проводити зйомку фотоапаратом.

 • Користуватися та проводити зйомку відеокамерою.^ 3. 3. Комп’ютерна обробка фотозображення (42 години)

Перезапис файлів з фотоапарату у ПК. Комп’ютерна програма перегляду та редагування фотозображення „ACDC”. Формати файлів. Конвертація файлів. Сортування файлів. Створення слайдшоу.

Знайомство з програмою „Photoshop”: інтерфейс, відкриття та збереження файлу, команди малюнку та редагування, палітра інструментів, виділення фрагменту, переміщення фрагменту, робота з шарами, „гарячі” клавіші, конвертація зображення.

Практична обробка попередньо відзнятих учнями фото.


Вихованці повинні знати:

 • Формати графічних файлів.

 • Принципи редагування графічного зображення.

Вихованці повинні мати уявлення про:

 • Піксельну будову графічного зображення.

 • Комп’ютерну графіку та сфери її застосування.Вихованці повинні вміти:

 • Переносити фотофайли з фотоапарату до ПК.

 • Відкривати та сортувати файли.

 • Конвертувати файли у різні формати.

 • Редагувати та обробляти фотозображення.

 • Створювати слайдшоу.

 1. ^ 4. Комп’ютерний запис відеозображення (36 годин)

Технічне забезпечення для запису відео на ПК (відеокарта, карта відео-захвату та нелінійного монтажу, „Fire Ware”), підключення відеокамери до ПК.

Програмне забезпечення для відеозахвату. Відеоформати. Формат DV.

Запис зображення з камери (відеомагнітофону) у аналоговому режимі.

Перенос файлів з цифрової відеокамери до комп’ютера.

Практичний запис відеозображення у комп’ютер.

Попереднє редагування та сортування відеофайлів.


^ Вихованці повинні знати:

 • Програмне забезпечення для відеозахвату.Вихованці повинні мати уявлення про:

 • Принципи кодування відеосигналу та параметри DV формату.Вихованці повинні вміти:

 • Підключити відеокамеру до ПК.

 • Цифрувати зображення з камери через аналоговий вхід.

 • Переносити файли DV формату на ПК.

 • Робити попереднє редагування та сортування відеофайлів.^ 3. 5. Редагування та монтаж відеозображення (66 годин)

Принципи монтажу: чергування та довжина планів, монтажні переходи на формі, монтажні переходи на русі, послідовний та паралельний монтаж, переходи на деталях та посередниках тощо.

Комп’ютерні програми монтажу (огляд).

Програма нелінійного монтажу „Adobe Premiere”. Інтерфейс. Попередні установки. Створення нового проекту, вибір його параметрів. Робочий простір програми: Вікно проекту. Вікно монітору. Вікно ефектів. Вікно переходів. Навігатор. Вікно монтажу. Відео доріжки. Доріжки накладення та переходів. Інструментарій.

Імпорт файлів у проект. Збирання кліпів у вікні монтажу. Переміщення кліпів у вікні монтажу. Редагування кліпів та склейка „в стик”.

Відеопереходи: вибір, настроювання, параметри, зміна напрямку. Зміна швидкості та довжини кліпу. Ефекти: типи, параметри, установки. Фільтри: типи, параметри, установки.

Аудіодоріжки. Імпорт аудіофайлів. Регулювання рівня за маркерами. Мікшування аудіодоріжок.

Титри. Інструментарій вікна титрів. Статичні титри. Рухомі титри. Використання відеоефектів для створення рухомих титрів.

Перегляд проекту на екрані телевізора. Експортування проекту у відео файл.

Запис відеофайлу на CD-диск.


Вихованці повинні знати:

 • Принципи монтажу.

 • Програму монтажу „Adobe Premiere”.Вихованці повинні вміти:

 • Відкрити новий проект з необхідними параметрами.

 • Імпортувати відео- та аудіофайли у проект.

 • Змонтувати файли у проекті з використанням можливостей програми „Adobe Premiere”

 • Експортувати проект у відеофайл.

 • Записати відеофайл на CD-диск.^ 3. 6. Практичне створення презентаційного слайдфільму та відео-фільму (78 годин)

Розробка плану слайдшоу. Підбір місць зйомок. Вибір точок зйомок та об’єктів. Композиційна побудова зйомок. Організація зйомок. Фотозйомки. Перегляд, аналіз, відбір знятих кадрів. Оформлення та обробка знятих кадрів. Створення титрів. Компоновка слайдфільму. Написання та начитка тексту. Підбір музики. Монтаж музики. Оформлення слайдфільму.

Розробка теми та плану-сценарію відеофільму. Написання сценарію та дикторського тексту. Розкадрування (експлікація). Вибір місць та об’єктів зйомок. Організаційна підготовка зйомок. Відеозйомки.

Попереднє редагування у комп’ютері. Монтаж. Добір монтажних переходів, фільтрів, ефектів. Створення титрів. Озвучення (текст, музика).


Вихованці повинні знати:

 • Композиційну побудову слайдшоу, відеофільму.Вихованці повинні мати уявлення про:

 • Принципи виробництва відео(слайд)фільмів.

 • Взаємодії різних ланок у виробництві відео(слайд)фільмів.Вихованці повинні вміти:

 • Скласти сценарний план відео(слайд)фільму.

 • Користуватися фото- та відеотехнікою.

 • Написати та начитати дикторський текст.

 • Підібрати музичне оформлення.

 • Змонтувати відео(слайд)фільм.

 • Продемонструвати відео(слайд)фільм.4. Модуль III (вищий рівень, 3 - й рік навчання)

^ ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ: СТВОРЕННЯ ВІДЕОФІЛЬМУ/ТЕ-ЛЕПЕРЕДАЧІ
залишити коментар
Сторінка4/17
Дата конвертації25.08.2011
Розмір0.99 Mb.
ТипРеферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх