Вимоги до навчальних програм з позашкільної освіти icon

Вимоги до навчальних програм з позашкільної освіти


1 чел. помогло.
Схожі
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Затвердити Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до...
01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49...
Навчальні програми на всіх ступенях освіти повинні забезпечувати...
На конкурс не надійшли рукописи навчальних програм з предметів: всесвітньої історії...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх...
Конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних...
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів...Загрузка...
страницы: 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
повернутися в початок
скачать
^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Графічний редактор Corel Draw (66 годин).

 1. Вступ (1 година).

Графічні системи. Формати графічних файлів. Апаратні пристрої. Пам'ять. Фрагментація файлів та її вплив на швидкість роботи комп’ютера. Поняття векторної та растрової графіки.

Знати:

 • формати графічних файлів,

 • апаратні пристрої,

 • фрагментація файлів,

 • поняття векторної та растрової графіки.

Вміти:

 • дефрагментувати файли та HDD,

 • здійснювати відкриття та запис малюнків у різних форматах.

 1. Інтерфейс (10 годин).

Вікно Corel Draw (СD) та його складові. Головне меню (“Файл”, “Правка”, “Вид”) та їх команди. Перегляд зображень. Налагодження інтерфейсу. Довідкова система Corel Draw (СD). Збереження документів.

Призначення інструментів панелі інструментів. Палітри. Кольорові режими. Стрічка стану (складові, налагодження). Лінійки. Сторінки. Панель властивостей. Діалогові вікна. Згортки. Анатомія, призначення, доступ. Графічні примітиви. Налагодження параметрів інструментів.

Знати:

 • вікно Corel Draw (CD) та його складові,

 • призначення інструментів панелі інструментів,

 • палітри,

 • кольорові режими,

 • стрічка стану (складові, налагодження),

 • лінійки, сторінки,

 • панель властивостей,

 • діалогові вікна,

 • згортки.

Вміти:

 • налагоджувати інтерфейс Corel Draw,

 • працювати зі згортками,

 • користуватись панеллю властивостей, лінійками, палітрами, діалоговими вікнами,

 • використовувати довідкову систему Corel Draw.
 1. Інструменти малювання та заливок (11 годин).

Групування та розгрупування об'єктів. Поєднання, зварка. Інструменти Outline Pen (призначення). Діалогове вікно. Робота з об'єктами СD (виділення, переміщення, копіювання, вилучення, відродження). Масштабування. Інструменти Outline Color. Робота у діалоговому вікні. Прямі та криві. Однокольорова заливка. Спіралі. Лінійки. Сітка. Редактор кольорів. Палітра. Заливка. Створення малюнків з використанням простих графічних примітивів та заповнення їх кольорами.

Знати:

 • призначення інструментів малювання та заливок,

 • робоча область та робочий лист,

 • групування та розгрупування об'єктів,

 • поєднання,

 • поняття прямих та кривих,

 • масштабування.
Вміти:

 • групувати та розгрупувати об’єкти,

 • використовувати робочу область та робочий лист,

 • використовувати усі інструменти малювання та заливок,

 • користуватись лінійками та сіткою,

 • створювати різноманітні графічні примітиви.

 1. Криві (4 години).

Криві та їх складові. Вузли та їх типи. Згорток редактора вузлів. Панель стану та визначення її складових. Криві Біз’є. Базові фігури. Створення кривих. Перетворення вузлів. Робота з вузлами. Замикання та сполучення шляхів. Повороти, розтяжки, вирівнювання. Дзеркальне редагування.

Знати:

 • криві та їх складові, вузли та їх типи,

 • криві Біз’є,

 • панель стану.

Вміти:

 • визначати вузли та їх типи,

 • викликати та працювати з редактором вузлів,

 • замикати та сполучувати шляхи,

 • редагувати криві,

 • користуватися панеллю властивостей,

 • виконувати повороти, розтяжки, вирівнювання,

 • вести дзеркальне редагування.

 1. Заливки (6 годин).

Кольорові режими. Типи заливок. Згортки та діалогові вікна при роботі з кольорами. Редактор кольору. Створення власних кольорів. Градієнтна заливка та її типи. Діалогове вікно. Двокольорові та багатокольорові заливки. Налагодження градієнтних заливок. Узори. Створення власних заливок та використання бібліотеки. Добавляння нових, вилучення. Текстури. Бібліотека текстур. Перегляд текстур. Заливка об'єктів текстурною заливкою.

Знати:

 • кольорові режими (RGB,CMYK, HSB),

 • типи заливок (градієнтна, узор, текстура).

Вміти:

 • визначати кольорові режими та застосовувати їх у роботі,

 • виконувати заливки різних типів,

 • створювати власні заливки та записувати їх у бібліотеку,

 • користуватись бібліотекою заливок.

 1. Контури (3 години).

Контури та їх основні поняття. Ширина, тип лінії, колір, кути, стилі. Діалогове вікно Outline Pen. Положення відносно заливки. Масштабування. Параметри контурів. Діалогове вікно Outline Color. Створення власних кольорів. Вибір моделей. Доповнення палітри. Присвоєння імен кольорам. Згорток “Абрис”.

Знати:

 • контури та їх основні поняття,

 • параметри контурів,

 • діалогові вікна: Outline Pen, Outline Color.

Вміти:

 • створювати контури,

 • виконувати роботу у діалогових вікнах: Outline Pen, Outline Color.

 1. Макетування та монтаж (6 годин).

Автоматизація вибору використання контурів та заливок. Комбінування. Зміни. Головне меню. “Макет” та визначення дії його команд. Робота зі згортками. Включення об'єктів до гурту та виключення їх. Компонування. Визначення режимів прозорості. Склейка та зварювання. Порядок розміщення об'єктів. Монтаж, групування, розгрупування, розгрупування всіх. Швидкі клавіші. Відміна перетворень. Об'єднання та роз'єднання об'єктів. Переміщення. Перетворення (розміри, повороти, скоси, відображення). Швидкі клавіші. Згортки (пересічення, оберт, об'єднання) та засвоєння робіт з ними.

Знати:

 • головне меню “Макет” та визначення його команд,

 • включення об'єктів до гурту та виключення їх,

 • компонування,

 • визначення режимів прозорості,

 • склейка та зварювання,

 • порядок розміщення об'єктів.

Вміти:

 • виконувати компонування,

 • визначати режими прозорості,

 • виконувати склейку та зварювання,

 • визначати порядок розміщення об'єктів,

 • користуватись швидкими клавішами,

 • відмінити перетворення,

 • об’єднувати та роз’єднувати об’єкти,

 • переміщувати об’єкти. 1. Шари (4 години).

Поняття шару. Анатомія диспетчера шарів. Активний шар. Меню диспетчера шарів. Прихований шар. Робота на шарах. Копіювання, переміщення, вилучення. Перехід від шару до шару. Визначення імені шару та його перейменування.

Знати:

 • основні поняття шару (активний та прихований шари),

 • анатомію диспетчера шарів,

 • меню диспетчера шарів, прихований шар.

Вміти:

 • виконувати роботи на шарах,

 • вести копіювання, переміщення, вилучення,

 • здійснювати перехід від шару до шару,

 • задати ім'я шару та здійснити його перейменування,

 • користуватись диспетчером шарів. 1. Тексти (3 години).

Поняття простих та фігурних текстів. Створення рамок простих текстів. Форматування та редагування простих текстів. Фігурні тексти. Створення фігурних текстів, розташування текстів вздовж кривих. Перетворення текстів у криві. Інтервали між символами. Масштабування.

Знати:

 • основні узгодження для простих та фігурних текстів.

Вміти:

 • створювати прості та фігурні тексти,

 • виконувати форматування та редагування простих та фігурних текстів,

 • розташовувати тексти вздовж кривих,

 • змінювати інтервали між символами.

 1. Ефекти (4 години).

Складні векторні ефекти: перспектива, оболонка, пошаговий перехід, контур, лінза. Інтерактивна прозорість та деформація. Кольорові ефекти для растрових зображень (фільтри).

Знати:

 • основні поняття та узгодження.

Вміти:

 • виконувати складні векторні ефекти: перспективу, оболонку, по шаговий перехід, контур, лінза,

 • використовувати кольорові ефекти для растрових зображень (фільтри).

 1. Імпорт/експорт малюнків. Сканування (3 години).

Поняття імпорту та експорту. Перетворення векторної графіки у растрову. Робота у діалогових вікнах. Тип файлів. Сканування. Типи сканерів. Дозвіл та його вплив на розмір файлу. Запис файлів. Попередній перегляд. Друк. Діалогове вікно. Перегляд завдань принтера.


Знати:

 • основні поняття імпорту та експорту малюнків,

 • типи файлів та сканерів,

 • дозвіл та його вплив на розмір файлу,

 • вплив типу файла на його якість при скануванні та друку, на розмір.

Вміти:

 • імпортувати та експортувати малюнки,

 • перетворювати векторну графіку у растрову,

 • виконувати роботу у діалогових вікнах сканера та принтера,

 • виконувати запис файлів у різних форматах,

 • вести попередній перегляд файлів перед друком,

 • вести перегляд завдань принтера,

 • задавати кольорові режими для якісного друку,

 • виконувати друк.
 1. Створення ілюстрацій (7 годин).

Створення ілюстрацій до казки Г.Х.Андерсена «Дикі лебеді». Створення ілюстрації з текстом до вступу поеми О.С.Пушкіна «Руслан і Людмила» (У лукоморья …).

 1. ^ Залік (5 годин).Редактор зображень Photoshop (66 годин)

 1. Вступ. (2 години)

Призначення, склад, плюси та мінуси. Пам'ять. Сумісність. Апаратні пристрої. Поняття цифрових та растрових зображень. Початок та закінчення робіт з Photoshop.

 1. Інтерфейс. (15 годин)

Призначення, склад, плюси та мінуси Photoshop. Пам'ять. Сумісність. Апаратні пристрої. Поняття цифрових та растрових зображень. Початок та закінчення робіт з Photoshop. Поділення інструментів на групи. Призначення груп. Режими вікон зображень. Масштабування. Відомості про документ. Фон, фарба. Палітри параметрів інструментів. Параметри товщини лінії. Палітра Info та її складові. Виклик. З'єднання, роз'єднання палітр гурту. Управління. Палітри гурту Color. Палітра Layers (Channels, Path). Палітри гурту Actions (History).

Знати:

 • призначення, склад, плюси та мінуси Photoshop,

 • пам'ять, сумісність, апаратні пристрої,

 • поняття цифрових та растрових зображень,

 • палітри та їх анатомію.

Вміти:

 • почати та закінчити роботу з Photoshop 5.0,

 • отримати та використати відомості про документ,

 • викликати файли зображень та вести їх перегляд,

 • встановлювати режими вікон зображень,

 • масштабувати зображення,

 • задавати параметри для нових зображень,

 • викликати та налагоджувати палітри,

 • користуватись палітрою інструментів,

 • керувати палітрами.

 1. Робота з файлами зображень. (3 години)

Формати слайдів Photoshop та їх призначення. Вікно зображення. Копіювання, вставка зображень. Швидкі клавіші. Запис файлів у різних форматах. Виклик файлів, перегляд, робота у діалоговому вікні. Редагування, збереження, попередній перегляд.

Знати:

 • формати файлів Photoshop та їх призначення,

 • структуру вікна зображення,

 • швидкі клавіші при копіюванні, вставці, відміні дій,

 • структуру діалогових вікон.

Вміти:

 • викликати та записувати файли зображень різних форматів,

 • працювати з діалоговими вікнами,

 • вести копіювання, вставку зображень,

 • користуватись швидкими клавішами,

 • працювати у діалогових вікнах. 1. Зміна розмірів полотна, кольорового режиму та дозволу. (4 години)

Дозвіл растрових зображень. Визначення дозволу зображення. Зміна розмірів полотна та зображення. Збільшення/зменшення зображень. Кольорові режими, які використовує Photoshop. Перетворення напівтонового зображення у кольорове і навпаки. Таблиця кольорів. Збереження, завантаження.

Знати:

 • дозвіл растрових зображень,

 • визначення дозволу зображення,

 • зміна розмірів полотна та зображення,

 • збільшення/зменшення зображень,

 • кольорові режими, які використовує Photoshop,

 • таблиця кольорів, збереження, завантаження.

Вміти:

 • визначати та встановлювати дозвіл растрових зображень,

 • змінювати розміри полотна та зображення,

 • встановлювати зображення на полотні,

 • збільшити/зменшити зображення,

 • визначати кольорові режими,

 • користуватись таблицею кольорів.

 1. Робота з інструментами виділення. (5 годин)

Виділення областей різних профілів. Інструменти виділення та їх використання. Використання меню Select. Виділення областей інструментами групи Marquee. Використання інструмента Group. Робота з виділеними областями. Виділення областей інструментами групи Lasso та Magic Wand. Виділення по кольоровому діапазону. Модифікація, перетворення, збереження, завантаження.

Знати:

 • виділення областей різних профілів,

 • інструменти виділення,

 • використання меню Select,

 • виділення областей інструментами групи Marquee,

 • глобальні функції виділення.

Вміти:

 • виділення областей різних профілів,

 • користуватись інструментами виділення,

 • використовувати меню Select,

 • виділяти області інструментами групи Marquee,

 • використовувати інструменти Group,

 • вести роботу з виділеними областями,

 • виділяти області інструментами групи Lasso та Magic Wand,

 • виконувати роботу з виділеними областями.

 1. Інструменти редагування та клонування. (3 години)

Використання інструментів Color Picker, Eyedropper, Color Sample. Робота з інструментами Airbrash, Paintbrash, Pencil. Параметри (встановлення, налагодження). Клонування (Rubler Stamp, Pattern Stamp). Управління розмірами пензлів. Створення, збереження, редагування, виклик, вилучення, відродження.

Знати:

 • використання інструментів Color Picker, Eyedropper, Color Sample,

 • робота з інструментами Airbrash, Paintbrash, Pencil,

 • параметри (встановлення, налагодження),

 • клонування (Rubler Stamp, Pattern Stamp).

Вміти:

 • використовувати інструменти Color Picker, Eyedropper, Color Sample,

 • працювати з інструментами Airbrash, Paintbrash, Pencil,

 • встановлювати та налагоджувати параметри інструментів,

 • виконувати клонування інструментами Rubler Stamp, Pattern Stamp,

 • керувати розмірами пензлів,

 • створювати, зберігати, редагувати, викликати, вилучати, відроджувати пензлі.

 1. Шари. (4 години)

Палітра Layers та види робіт на ній. Режими. Встановлення прозорості. Вирівнювання та розподіл зв’язаних шарів. Трансформування у шарах. Встановлення режимів накладення. Редагування на шарах. Суміщення шарів. Зведення зображень. Шари та розмір файла. Приховані шари. Групування шарів. Текстові шари. Параметри тексту. Додавання.

Знати:

 • палітра Layers та види робіт на ній,

 • режими палітри,

 • встановлення прозорості,

 • режими роботи на шарах,

 • трансформування у шарах,

 • суміщення шару,

 • зведення шарів,

 • групування шарів,

 • текстові шари,

 • параметри тексту.

Вміти:

 • встановлювати прозорість шару(ів),

 • встановлювати режими роботи на шарах,

 • виконувати трансформування у шарах,

 • виконувати роботи по суміщенню шарів, зведенню, групуванню,

 • приховувати та відроджувати шари,

 • задавати імена та перейменовувати,

 • створювати текстові шари та вести їх редагування,

 • встановлювати параметри тексту.

 1. Покращення зображень, відродження, ретуш. (3 години)

Налагодження кольорового балансу. Гістограми. Діалогові вікна: Levels, Curves, Color Balance. Корегування областей світла і тіні. Ретуш. Відродження. Налагодження різкості зображення. Редагування, розмиття. Збільшення/зменшення різкості. Змазування зображень.

Знати:

 • кольоровий баланс та гістограми,

 • анатомію діалогових вікон: Levels, Curves, Color Balance,

 • що таке корегування областей світла й тіні зображення,

 • навіщо потрібна ретуш зображення,

 • що входить до поняття “відродження зображення”,

 • що входить до поняття різкості зображення.

Вміти:

 • регулювати кольоровий баланс та користуватись гістограмами,

 • працювати у діалогових вікнах Levels, Curves, Color Balance,

 • корегувати області світла й тіні зображення,

 • затушувати зображення, відродити зображення, покращити/розмити якість зображення,

 • виконувати змазування зображень.

 1. Управління різкістю та корегування кольорів. (3 години)

Створення контурів виділених областей. Інструменти. Криволінійні контури. Використання палітри Path. Налагодження різкості. Використання розмиття для підкреслювання деталей. Інструменти Blur, Shear pen. Smude.

Знати:

 • інструменти для створення контурів виділених областей,

 • криволінійні контури,

 • призначення палітри Path та види робіт на ній,

 • що входить до поняття “налагодження різкості зображення”,

 • використання розмиття для підкреслювання деталей зображення.

Вміти:

 • створювати контури виділених областей,

 • користуватись інструментами Blur, Shear pen. Smude,

 • виконувати роботи на палітрі Path,

 • вести налагодження різкості зображення,

 • використовувати розмиття для підкреслювання деталей зображення.

 1. Робота з виділеними областями. (4 години)

Призначення імен та збереження контурів, перетворення контуру у кордон виділеної області. Імпорт/експорт контурів. Обводка та заливка контурів. Створення контурів довільних форм. Перетворення існуючого контуру. Використання інструменту Magnetic Pen.

Знати:

 • використання виділених областей зображення,

 • призначення імен та збереження контурів,

 • перетворення контуру у кордон виділеної області,

 • імпорт/експорт контурів,

 • види робіт з контурами.

Вміти:

 • виділяти області зображень,

 • давати імена контурам та вести їх збереження,

 • перетворювати контури у кордон виділеної області,

 • імпортувати/експортувати контури,

 • використовувати різні види робіт з контурами,

 • виконувати обведення та заливку контурів,

 • перетворювати контур у кордон виділеної області,

 • створювати контури довільних форм,

 • перетворювати існуючий контур,

 • використання інструменту Magnetic Pen.
 1. Фільтри та спец ефекти. (7 годин)

Організація фільтрів у Photoshop. Фільтри для поліпшення якості та художніх ефектів. Фільтри спецефектів та імітація малювання пензлем. Фільтри технічного корегування якості зображення. Художні фільтри. Фільтри освітлення. Фільтри деформації.

Знати:

 • організація фільтрів у Photoshop,

 • які фільтри використовуються для поліпшення якості зображення,

 • які фільтри використовуються для художніх ефектів,

 • які фільтри використовуються для створення спецефектів та імітації малювання пензлем,

 • фільтри технічного корегування якості зображення,

 • художні фільтри, фільтри освітлення, фільтри деформації.

Вміти:

 • здійснювати доступ до фільтрів Photoshop,

 • користуватися фільтрами для поліпшення якості зображення,

 • використовувати фільтри для створення художніх ефектів,

 • користуватися фільтрами для створення спецефектів та імітації малювання пензлем,

 • користуватися фільтрами технічного корегування якості зображення,

 • використовувати художні фільтри,

 • використовувати фільтри освітлення,

 • використовувати фільтри деформації.

 1. Оцифровка, друк. (2 години)

Підготовка зображення до друку. Одиниці виміру. Оцифровка при збільшенні або зменшенні зображень. Вибір кольорової моделі.

Знати:

 • попередній перегляд зображення,

 • підготовку зображення до друку,

 • одиниці виміру друку,

 • оцифровка при збільшенні або зменшенні зображень,

 • вибір кольорової моделі.

Вміти:

 • встановлювати параметри друку,

 • працювати у діалоговому вікні “Друк”,

 • налагоджувати принтер,

 • переглядати та відмінювати завдання у черзі на друк,

 • встановлювати кольорові режими друку,

 • вести оцифровку при збільшенні або зменшенні зображень.

13. Залік. (6 годин). Створення зображень за індивідуальними завданнями.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Олтман Рик. Corel Draw 7 для профессионалов. Пер. с англ. – К.: ЮНИОР, М.:ЭТНОП, 1997.- 528 с. с ил.

 2. Corel Draw 8. Библия пользователя. Пер. с англ. – К., М., СПб.: «Диалектика», 1998.- 624 с. ISBN 966-596-150 х.

 3. Пономаренко. Corel Draw 8. – СПб, 1998.- 352 с.

 4. Д. Миронов. Corel Draw 10. Учебный курс. – М., Х., К., СПб, 2002. – 448 с.

 5. В. Шнейдеров. Фотография, реклама, дизайн на компьютере. – СПб.: Питер, 2002. – 320 с. с ил.

 6. Мак-Клеллинд Дик. Photoshop 5 для Windows. Библия пользователя. Пер. с англ. – М.: «Диалектика», 1998. – 784 с.

 7. Дэн Джордан и Стив Мориц. Использование Addobe Photoshop. Учебное пособие. Основные навыки. Пер. с англ. – М., СПб.,К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 256 с. с ил.ПРОГРАМА

^ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В ЕКОНОМІЦІ”


Укладач:

Старікова Олена Михайлівна - керівник гуртка економіки


ЗМІСТ 1. Пояснювальна записка

 2. Тематично-навчальний план

 3. Зміст програми

 4. Вимоги до знань та вмінь учнів

 5. БібліографіяПояснювальна записка

Мета та завдання програми “Основи наукових досліджень”:

 1. Виховання у дітей старшого шкільного віку економічного світогляду, готовності до самостійної підприємницької діяльності.

2. Адаптація дітей у сучасних соціальних умовах.

Програма розрахована на учнів, які вивчають економічні дисципліни в школах, гімназіях та ліцеях, профільних класах загальноосвітніх шкіл.

Працюючи у системі Малої академії наук України заняття за програмою ставлять за мету надання навичок інтелектуальної праці, тобто:

 • вивчення теоретичного курсу програми,

 • індивідуальне поетапне написання науково-дослідної роботи на економічну тематику з особистим вкладом автора, як дослідника за розробленим календарним та тематичн планом, застосовуючи знання теоретичного розділу,

 • надання вміння працювати з літературою та знаходити, опрацьовувати потрібні інформаційні поля, вибирати найбільш достовірну інформацію, аналізувати її,

 • спілкуватися з фахівцями, відвідувати тематичні виставки, ярмарки, підприємства, проводити власні дослідження,

 • оволодівати навичками ведення наукової дискусії, нормами та правилами наукової етики.
Тематика науково-дослідницьких робіт формується для кожного учня індивідуально за його бажанням (з урахуванням рекомендації психолога). Розробляється та ведеться обліковий лист науково-дослідницької роботи, який зберігається в навчальному закладі.

Форми та методи роботи:

 • робота з усією групою при вивченні теоретичного матеріалу;

 • відвідування виставок, ярмарок, підприємств, організацій, редакцій, музеїв, установ тощо;

 • робота з літературою у бібліотеках;

 • робота в мережі INTERNET, з комп’ютерною технікою;

 • аналіз інформації зі СМІ;

 • участь у тренінгах для навчання публічного виступу;

 • проведення власних досліджень;

 • участь у конференціях МАН.Термін програми становить 172 години, 36 годин теоретичного матеріалу та 136 годин практики.

Вік учасників навчально-виховного процесу – 9 –10 клас.

Програма апробована впродовж восьми років у Малій академії управління бізнесу Комунарського районного центру молоді та школярів та у гуртку економіки Центру науково-технічної творчості учнівської молоді “ГРАНІ” .

^ Тематично-навчальний план


Загальна погодинна структура навчальної програми: 172 години
залишити коментар
Сторінка14/17
Дата конвертації25.08.2011
Розмір0.99 Mb.
ТипРеферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх