Річний план роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи на 2010-2011 навчальний рік Розділ 1 icon

Річний план роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи на 2010-2011 навчальний рік Розділ 1


1 чел. помогло.
Схожі
Вступ до річного плану роботи Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на 2010-2011...
Розділ І аналіз освітньої діяльності Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1...
План роботи районних методичних структур вчителів початкових класів 2010...
План роботи наукової лабораторії регіонального змісту освіти на 2009-2010 навчальний рік...
Робочий навчальний план Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської...
Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської...
План роботи наукової лабораторії особистісно-орієнтованого навчання на 2008-2009 навчальний рік...
План методичної роботи на 2010-2011 навчальний рік І...
Пояснювальна записка....
План роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов луцької спеціалізованої школи №5...
План роботи маловодянської середньої загальноосвітьої школи на 200 6...
План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи
на 2010-2011 навчальний рікРозділ 1.ВСТУП (ст.2-11)

РОЗДІЛ 2. Організаційно-педагогічне забезпечення базової загальної середньої освіти (12-15)

РОЗДІЛ 3 Управління підвищенням професійної майстерності учителів( 16-17)

РОЗДІЛ 4. Організація діяльності педагогічного колективу (18-26)

4.1.Тематика педрад (18)

4.2.Тематика засідань методичної ради (19)

4.3. План засідань шкільного методичного осередку ( 20-21)

4.4 План засідань методичного об'єднання вчителів початкових класів (22-23)

4.5.Тематика нарад при директору (24-26)

РОЗДІЛ 5.Управління процесом розвитку особистості (27 -29)

Додаток. Планування виховної роботи (30-37)

РОЗДІЛ 6. Співробітництво школи та сім'ї, позашкільних та громадських організацій з метою розвитку особистості учнів (38-39)

РОЗДІЛ 7.Зміцнення та раціональне використання матеріальної бази школи. (40)

РОЗДІЛ 8. Охорона здоров'я та техніка безпеки (41-42)


РОЗДІЛ 9.Контрольно – аналітична діяльність і координація внутрішкільного управління (43-49)

9.1. Напрямки контрольно-аналітичної діяльності адміністрації (43-44)_

9.2. Контрольно-аналітична діяльність в початковій школі (45-47)

9.3. контрольно-аналітична діяльність в основній школі (48-49)


І. ВСТУП

Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2009-2010 навчальний рік             Педагогічний  колектив Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої  школи  у  2009-2010  навчальному  році  працював  над  втіленням  у  життя  законодавства  про  реформування  і  розвиток  загальноосвітньої  школи  та  практичною  реалізацією  основних  положень  Національної  доктрини  розвитку  освіти  України.

В  основу  діяльності  школи  покладено  діючі  законодавчі  та  освітні  нормативні  документи  України. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут  школи,   зареєстрований  Юр'ївською районною державною адміністрацією від 05.02.1999р. за №56.

- правила внутрішнього трудового розпорядку,   затверджені  зборами  трудового   колективу  у  березні  2001 року.

Типові  документи  відповідають  діючому  законодавству,  всім  нормативним  документам,  що  регламентують  перебування  учнів  у  закладі  освіти,  Конвенції ООН "Про права дитини".

            Продовжувалася  робота  над  втіленням  Концепції  12-річної  середньої  загальноосвітньої  школи.  Забезпечувалося  право  дітей  6-18  років  на  повну  загальну  середню  освіту.

Педагогічний  колектив  спрямовує  свою  діяльність  на  реалізацію  проблемних  питань  школи  та  села.

Основними  напрямками  роботи  школи  є:  вивчення  історії  рідного  краю,  ознайомлення  учнів  з  культурною  спадщиною  українського  народу,  з  народними  традиціями,  формування  в  учнів  кращих  якостей  національного  характеру,  виховання  громадянина  України;  використання  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноосвітньої  школи.

У  школі  навчалося  89  учнів  у  9-ти  класах.

            12  учнів  закінчили  навчальний  рік  із  високим  рівнем  знань (13,5%),  достатнім  -  26  учнів  (29,2%),  39  учні - з  середнім  рівнем  знань  (43,8%), з початковим рівнем – 12 учнів (13,5%).  Якість  знань  - 43,8%. За результатами річного оцінювання 2 учнів 3-4 класів та 8 учні 5-8 класів нагороджені Похвальним листом.

            Із  9 випускників  9-х  класу  здобуватиме  повну  середню  освіту  у  навчальних  закладах  І-ІІ  рівня  акредитації  - 3 учні,  у  ПТУ  - 6 учнів.

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти облдержадміністрації, відділу освіти Юр'ївської райдержадміністрації на основі навчального плану школи та навчальних програм з предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Викладання навчальних дисциплін здійснювалось державною мовою.

На вивчення предметів навчального плану в 2009-2010 навчальному році було виділено 240 годин. Із них 13,5 годин на вивчення російської мови, додаткові заняття з фізкультури та індивідуальні заняття.

У  школі  приділяється  увага   допрофільній  підготовці. Учні 2-4 класів мали змогу вивчати курс «Сходинки до інформатики», а 9 – « Інформатика».

            Навчальні екскурсії в 1-4 класах та навчальні екскурсії і навчальна  практика  у  5-8-х  класах  проведена  у  відповідності  до  рекомендацій  Міністерства  освіти  і  науки  України.

Документація  школи  (фіксація  рівня  навчальних  досягнень  учнів  у  класних  журналах,  особових  справах)  ведеться  з  дотриманням  єдиного  мовного  режиму.

Систематично  проводиться  перевірка  дотримання  єдиного  мовного  режиму:  стану  ведення  учнівських  зошитів,  щоденників.

Проведення  та  оцінювання  практичних,  лабораторних,  самостійних  робіт,  проводяться  згідно  з  навчальними  програмами  та  оцінюються  згідно  з  критеріями  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  і  враховується  при  тематичному  оцінюванні.

            В школі  створюються  умови  для  розвитку  здібностей  обдарованих  дітей  та  заохочення  їх  до  творчої  самостійної  роботи.  Але, на жаль, в минулому навчальному році учні школи не стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. Тому вчителям-предметникам слід посилити роботу з обдарованими та здібними учнями, активізувати позакласну роботу з навчальних дисциплін, роботу предметних гуртків.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ №58 від 04.09.2009р. по школі «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію в 2009-2010 навчальному році».

В школі організовано роботу методичної ради, методичного осередку, методичного об'єднання вчителів початкових класів та методичного об'єднання класних керівників.

Методична рада школи всю роботу спрямовувала на організацію роботи педагогів над науково-методичною проблемою, координувала роботу методичних об'єднань, методичного осередку, творчої групи вчителів. Протягом року було проведено 5 засідань методичної ради, на яких обговорювалися наступні питання:

 • Наступність початкової та середньої ланок в умовах модернізації освіти;

 • Впровадження рівневої диференціації як засобу індивідуалізації навчання;

 • Застосування інтерактивних методик, їх ефективність у формуванні знань, умінь та навичок;

 • Сучасні інноваційні концепції;

Робота направлена була на створення психологічних умов для розвитку творчого вчителя, вивчення, узагальнення, розповсюдження передового педагогічного досвіду вчителів школи.


Методичний осередок школи керувався у своїй роботі такими пріоритетними напрямками:

 • удосконалення методик навчально-виховного процесу, орієнтованих на особистість учня;

 • використання нетрадиційних інноваційних технологій в процесі навчання;

 • запровадження активних форм узагальнення досвіду вчителів школи та ін..

В роботі методичного осередку приймали участь 8 педагогів, з них 4 – вчителі вищої категорії, 2- вчителі другої категорії, 3- спеціалісти. Вчителі приймали участь у проведенні предметних тижнів(Чумак Т.О. – тиждень іноземних мов, Ільченко І.В. – тиждень історії та права, Толстунова Л.В. – тиждень природничих наук), педагогічних рад. Варто відзначити, що вчитель правознавства Ільченко Ірина Валентинівна стала переможцем районного конкурсу «Учитель року» в номінації «Правознавство» та лауреатом обласного конкурсу «Учитель року».

Вчителями методичного осередку накопичено певний досвід по особистісному підходу до учнів, впровадженню нових технологій та інновацій. Ці проблеми розглядались під час дискусій, обміну досвідом.

Протягом року проведено 5 засідань методичного осередку, на яких розглянуто питання:

 • Забезпечення навчально-виховного процесу в закладі. Реалізація допрофільної підготовки.

 • Проблеми профілактики девіантної поведінки серед неповнолітніх;

 • Соціально-педагогічні умови модернізації сільської школи;

 • Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій.

 • Роль громадянознавчих дисциплін у становленні учнівської молоді.До складу методоб'єднання вчителів початкових класів входять 4 вчителі, з них 3 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Організаційна та навчально-виховна робота в 1-4 класах спрямовувалася на формування у молодших школярів вміння вчитися, основних компетентностей, яких потребує сучасне життя, для забезпечення подальшого становлення особистості школяра, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей. Методична робота спрямована на методологічну переорієнтацію навчання, на розвиток особистості учня, на варіативність організації навчально-виховного процесу, уміння вибору інтерактивних технологій. Протягом року було проведено 5 засідань методичного об'єднання, на яких розглядалися питання :

 • Особливості розвитку пам'яті учнів 1-4 класів;

 • Використання малих фольклорних жанрів – один з прийомів розвитку зв'язного мовлення;

 • Організація самостійної роботи на уроках математики;

 • Використання ігрових прийомів та методів навчання на уроках у 1-4 класах.

Свою роботу учителі п/ класів спрямували на розвиток творчих здібностей дітей, виховання у них активної життєвої позиції. Тому традиційними стали у школі: Свято Осені, Свято Миколая, новорічний ранок, Стрітення, Для любої матусі, День Матері, Свято піонерської каші, Свято Букваря, Прощання з початковою школою, День Захисту дітей. Учні початкової школи є активними учасниками конкурсів малюнків « Моя рідна школа», «Бережи природу», « Моя улюблена казка», « Через терни до зірок», Славні захисники Вітчизни.

Учителями початкових класів було проведено ряд відкритих уроків та виховних заходів: «Осінь, до побачення !», «Свято Букваря» ( Малай О.Г.),урок -казка «Вправи для закріплення знань про іменник», виховна година « Хай добро у серці нашому живе» ( Свінцова С. П.), Свято Миколая, Прощання з початковою школою ( Бойко Г. М.).

Учні початкової школи з великим захопленням приймають участь у волонтерській роботі. Кожен клас –це група, яка опікується над людьми похилого віку, вітає їх зі святами, приходить з концертами. Учні стали учасниками акцій « Допоможи ближньому», «Салют , ветерани».

Одним з напрямків роботи школи є краєзнавчий. Понад 30 років у школі діє історико-краєзнавчий музей, який є справжнім центром навчально -виховної роботи. Матеріали музею – це скарбниця для проведення уроків та виховних заходів. Діти продовжили роботу по збору матеріалів для книги « Минуле стукає у наші серця». Разом з учителями відвідали та записали свідчення очевидців голодомору, відвідали виховну годину « 33 хвилинки» присвячену пам'яті жертв голодомору. На базі музею учителями початкової школи було проведено ряд виховних заходів: урок мужності « Не згасне пам'яті вогонь». «Скарби бабусиної скрині», « Декоративно - прикладне мистецтво», Моє рідне село та його люди» (1 клас), «Учися бачити красу», «Славні захисники Вітчизни»,» Українська вишивка» (2 клас), « Наші обереги» . « Українська вишивка», « Подорож до давньої української хати» (3 клас), « Стежинами партизанської слави», « Здобутки нашого села»,« Професії мого краю» ( 4 клас).

З великим нетерпінням чекають діти тижня початкових класів, бо саме тут вони максимально можуть показати свої здібності, кожен знайде для себе щось цікаве, нове. В цьому році тиждень початкових класів став для них справжнім святом , так як був присвячений казці. Дітей чекали вікторини, конкурси, ігри. Для 1 класу було проведено класну годину « У пошуках щастя», гру « На казковому полі або хід конем», екскурсію по казковій країні; учні 2 класу інсценували казку « Курочка ряба», взяли участь у конкурсі « Казкова мозаїка», провели КВК, учні 3 класу побували на казковій ярмарці, для них було проведено конкурс « Розумники та розумниці» та гру « Що, де, коли», у 4 класі проведено брейн - ринг, гру

« Найрозумніший» та казкову олімпіаду. Завершився тиждень балом казкових героїв.

Учні початкових класів активні учасники танцювального гуртка, охоче відвідують заняття з вокалу. Вони активні учасники художньої самодіяльності, приймають участь у концертах та шкільних святах. Жителям села подобаються танці « Бариня», « Веселі гуси», « Буратіно» у їхньому виконанні.

Щорічно у районі приходить конкурс « Міс Аліса». Нашу школу на ньому представляла учениця 3 класу Ільченко Аліна.

Багато уваги приділяється зміцненню здоров' я дітей .На перервах проводяться рухливі ігри на спортивному майданчику, щоденно заняття починаються з ранкової гімнастики і обов'язкові фізкультхвилинки під час уроків. .

Методичне об'єднання класних керівників працювало під проводом Живодьор Т.Я.. До його складу ввійшло 5 класних керівників. Пріоритетними напрямками роботи є формування соціально-активного, здібного, духовно збагаченого громадянина України; створення умов для розвитку та самореалізації учня; пізнання та вивчення історії рідного краю, збереження історичних, культурних цінностей; відродження українських звичаїв, обрядів, свят, традицій; вивчення природи рідного краю, розвиток бережливого ставлення до неї; зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я молоді, запровадження здоров'язберігаючих технологій освітнього процесу.

Протягом року на засіданнях обговорювалися наступні питання:

 • Розвиток учнівського самоврядування – важливий фактор удосконалення навчально-виховного процесу в школі;

 • Конструктивні підходи до формування моральних якостей учня;

 • Методи та форми роботи з учнівським самоврядуванням;

 • Роль класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу.

Також проведено семінар для класних керівників «Ефективність виховного процесу: сучасні підходи і технології».

Згідно з річним планом було організовано роботу Школи молодого вчителя: видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, планування задач уроку, управління процесом навчання на уроці. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих учителів та наставників.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка. В 2009-2010 н.р. перепідготовку пройшли учителі початкових класів Малай Ольга Григорівна та Свінцова Софія Петрівна. Атестація педагогічних працівників 2009-2010 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації медпрацівників; закріплення вчителів за членами атестаційної комісії, оформлення методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіка проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2009-2010 навчального року кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено Бойко О.О. (вчитель української мови), Живодьор Т.Я. (вчитель фізики), Малай О.Г. (вчитель початкових класів). Бойко О.О. присвоєно звання «старший учитель».

Кількість  працівників,  які  працюють   у  закладі,  19  осіб.  З  них  педагогічних  працівників  14 осіб .  Із  них  мають  кваліфікаційні  категорії:  вища  категорія  -  7,  ІІ  категорія  -  2,  спеціаліст  -  5.  Звання  учитель-методист  мають  2  учителів.

Вищу  освіту  мають  11  учителів,    с/спеціальну  -  2 учителів, загальну середню – 1(навчається заочно).

У  школі  сформовано  резерв  керівних  кадрів:  на  посаду  директора  школи  -  Бойко Ганна Миколаївна (вчитель початкових класів),  заступника  з  навчально-виховної  роботи  -  Малай О.Г.  (учитель  початкових класів).

У  школі  проводиться  робота  щодо  комп’ютеризації  закладу,  впровадження  нових  інформаційних  технологій  у  навчально-виховний  процес  та  адміністративну  діяльність.  Кількість  комп’ютерів  в  школі  -  5 шт.  Більшість  програмного  забезпечення  ліцензоване.  У  школі  є  вихід  у  світові  інформаційні  мережі.  Ефективно  використовується  можливість  виходу  в  Інтернет.

У  школі  проводиться  робота  щодо  поповнення  бібліотеки  підручниками,  художньою  та  методичною  літературою.  Розподіл  та  використання  підручників  проводиться  пропорційно  до  кількості  учнів  у  класах.  Всі  підручники,  які  використовуються,  мають  гриф  МОН,  застарілі  підручники  використовуються  з  депозиту  за  потребою.  Підручники,  які  вийшли  з  використання  та  застарілі  за  змістом,  списані.

  Навчальний  план  виконано,  варіативна  складова  реалізована  повністю.  З  усіх  навчальних  предметів  є  навчальні  програми.  Календарно-тематичне  планування  з  навчальних  предметів  відповідає  діючим  програмам.

У  закладі  проведено  підписку  на  серію  фахових періодичних  видань,  збірник  наказів МОН  України,  обласних періодичних видань «Нива знань», «Джерело». Навчально-методичні  матеріали  для  учнів  (підручники,  посібники,  додаткова  література,  робочі  зошити,  атласи,  контурні  карти,  практикуми  тощо),  зміст  яких  відповідає  нормативним  документам,  рекомендаціям  Міністерства  освіти  і  науки  України  закуповується  за  батьківські  кошти.

Із  2002  року  у  школі  діє  дитячо-юнацька  організація  „Вогник”.  У  її  складі  два  дитячі об’єднання:  „Країна  Барвінкова”  -  об’єднання  учнів  1-4  кл.,  „Вогник”  -  об’єднання  учнів  5-9  кл..

Головний  напрямок  роботи  дитячої  організації  -  національно-патріотичне  виховання,  вивчення  історії  рідного  краю,  звичаїв  свого  народу;   туристсько-краєзнавча  робота.  Юні  барвінчата ,  крокуючи  стежинами  Країни  Барвінкової,  дізнаються  про  історію  свого  рідного  селища,  школи,  походження  власного  роду,  традиції,  вчаться  шанувати  героїчне  минуле  свого  народу,  вчаться  бути  сильними,  сміливими,  спритними.  Продовжується  пошукова  робота  по  вивченню  історії  рідної  школи,  села  Вербуватівка та  народознавчих  звичаїв  і  обрядів.

Процес державоутворення в Україні, загальна демократизація і гуманізація суспільства потребують змін у вихованні підростаючого покоління.

Стратегічною метою виховання особистості є її підготовка до виконання комплексу соціальних ролей, необхідні для суспільного життя: діяча сім'янина, товариша.

Національна доктрина розвитку освіти України У XXI столітті та Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначили пріоритетні завдання виховання й основні напрямки їх виконання на сучасному етапі.

Адміністрація Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи та творчий союз вчителів продовжують працювати над втіленням в практику роботи школи педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського та ідей гуманізації. Мета якої прагне досягти колектив: створення атмосфери підтримки учнів, розвитку їхніх здібностей та можливостей становлення особистості.

Виховна робота у Вербуватівській НСШ включає в себе такі компоненти:

 • виховання в процесі навчання;

 • позакласна виховна робота;

 • позанавчальна діяльність;

 • позашкільна виховна робота;

 • формування стилю відносин у шкільному колективі; створення соціально-психологічного клімату;

 • робота з батьками та громадськістю.

Відповідно для реалізації роботи над проблемами ставились такі виховні завдання:

 • формування особистості патріота України, який усвідомлює свою незалежність до сучасної Європейської цивілізації;

 • виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;

 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

 • формування в учнів національної свідомості, людської гідності;

 • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я;

 • розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, при цьому відійти від орієнтації на «середнього» вихованця. Серед загальноприйнятих основних напрямків виховання у Вербуватівській школі є пріоритетними: екологічне виховання, громадське виховання, правове виховання, фізичне виховання, виховання інноваційної особистості.

Використовуючи матеріали популярної літератури, наукової літератури, класні керівники та психолог Бражнікова Т.В. проводили дослідження психолого-фізіологічних особливостей учнів. При цьому підбиралися професійні методи, які дозволяють досягти мети: вивчати психолого-фізіологічні особливості кожного учня для забезпечення подальшої продуктивної індивідуальної, групової навчально-виховної роботи з учнями, результатом став ряд психолого-педагогічних консиліумів «Адаптація учнів 1 класу», «Адаптація учнів 5 класу», де вчителі змогли отримати цінну, грунтовану характеристику на кожну дитину, відповідно зробити висновки і вибрати оптимальні методи, форми навчально-виховної роботи, діти з інтересом ідуть на контакти при дослідженнях, тестуваннях, анкетуваннях, адже загальним девізом цієї роботи є гасло: «Пізнай себе».

Учні школи, працюють в гуртках: з футболу від ДЮСШ (керівник Онищук О.В), хореографічному гуртку (керівник Жданова З.Я.), шкільному хорі (керівник Ситник В.Я.), музичній школі (вчитель Ситник В.Я.), краєзнавчому гуртку (керівник Ільченко І.В.).


Школа пишається своїми традиціями, тож відповідно до цього обрані форми включають в себе

- масові форми (вікторини, КВК, заочні подорожі, змагання);

 • тематичні вечори проводяться до знаменних дат та згідно календаря школи. Осінній бал, Мудрий порадник – вчитель, Міс Аліса, Новорічна казка, Все від жінки…, День Святого Валентина,Свято Стрітення, Свято Матері, День захисту дітей, Шевченківські дні, День рідної мови, тощо;

 • групові (огляд преси, класні години, години спілкування, інформаційні дайджести);

 • індивідуальні (відповідно до нахилів інтересів учнів)

Становлення особистості відбувається поступово в двох вікових організаціях учнівського самоврядування:

- піонерська організація «Вогник» (5-9 класи)

- дитяча організація «Барвінчата» (1-4 класи)


Турбота про живе й прекрасне поступово ввійшла в життя дітей. Досвід підтверджує, що добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, а людяність, доброта, лагідність народжуються в праці, турботах, хвилювання про красу навколишнього світу. В школі стали традиційними такі акції:

 • акція «Первоцвіт»

 • акція «Посади своє дерево»

 • акція «Школа – мій рідний дім»

В цьому році навесні школа приймала активну участь у проведенні Весняної толоки. Учні разом з вчителями та працівниками господарства «Зоря» (керівник Зоренко В.Г.) висадили березові алеї на території села та школи , прибрали сміттєзвалище, прибрали та підбілили лісопосадку;прийняли участь у дні Довкілля.

У нас працюють волонтерські загони, які надають посильну допомогу ветеранам, вчителям пенсіонерам одиноким, доглядають за пам'ятниками села.

Важливим є те, що діти усвідомлюють величину своєї роботи і розуміють, що це далеко не все, що потрібно робити. За звітний період педагогічний колектив школи приділяв значну увагу роботі у вихованні достойних майбутніх громадян своєї країни у дусі поваги до закону та символів держави. За програмами «Громадське виховання», «Профілактика злочинності » , «Діти Дніпропетровщини» створено план спільних дій. На виконання згаданих завдань було проведено таку роботу:

 • уточнено банк даних про учнів, схильних до правопорушень;

 • спланована профілактична робота на рік;

 • проведено бесіди, індивідуальні розмови, зустрічі з батьками учнів, що схильні до правопорушень та бродяжництва(Ковальов С., П'єлик В., Дуднік В., Іваненко Ю.). Постійно проводились рейди в сім'ї таких дітей

У кожному класі ведеться робота по профілактиці злочинності серед учнівської молоді: з учнями 1-9 класі відповідно до їх віку проводяться бесіди на вказану тематику: «Важкий учень це який?» «Чи потрібна смертна кара?», «Що таке злочин?», «В чому корінь зла?». На початку року кожен класний керівник визначає учнів, які дуже легко потрапляють під чуткий вплив. Систематично проводяться контроль за поведінкою та навчанням таких учнів.

Оскільки здоров'я наших дітей - це здоров'я нації в майбутньому, в школі проходить методичний огляд дітей лікарями Юр'ївської лікарні, постійно проводяться заходи на виконання програм «Здоров'я через освіту», «Репродуктивне здоров'я нації». Учні школи-постійні учасники учасники районних спортивних змагань, у вересні традиційно проводилось тиждень фізкультури, день здоров'я, по на шкільних свята проводяться спортивні естафети, першість з футболу та ін. Класні керівники здійснюють навчально-виховний процес на основні використання рухливих народних ігор, святкової обрядовості, багатовікового досвіду культури та здоров'я народу.

Діти приймають активну участь у конкурсах малюнків «Здоровою сім'єю у XXI століття», «Зумій сказати НІ!»». В школі створено Наркопост, який пропонує здоровий спосіб життя, висвітлює небезпеку захоплення тютюнопалінням, наркоманією, алкоголізмом. Проводяться бесіди по профілактиці шкідливих звичок.

Адміністрація школи, педагогічний колектив перебуває в атмосфері порозуміння та співпраці з батьківською громадськістю, батьківською радою (голова Зайко Н.П.). Створюють умови для незалежного навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться лекції, анкетування, бесіди.

В 2010-2011 н.р. педагогічний колектив продовжить роботу по підвищенню моральної культури учнів, розвитку творчих здібностей дітей, розвитку фізичних здібностей, громадянсько-патріотичного виховання.


У  школі  працює  історико-краєзнавчий  музей , заснований Заслуженим учителем України Кальницькою Галиною Омелянівною.

Проводиться  систематична  робота  з  органами  охорони  здоров’я  щодо  виявлення  дітей  з  особливими  потребами  (щорічні  медичні  огляди

Здійснюється  соціальний  захист  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,    дітей  з малозабезпечених сімей, із неблагонадійних сімей (забезпечення  шкільною  формою  і  навчальним  приладдям, безкоштовним гарячим харчуванням, путівками в дитячі табори).

У  закладі  створені:  рада  школи,  батьківський  комітет,  профспілковий  комітет,  які  функціонують  у  тісній  співпраці  з  адміністрацією  та  педагогічним  колективом  школи.  Формальним  і  недієвим  є  створення  піклувальної  ради.

Питання  піклувальної  ради  частіше  вирішує  батьківський  комітет  школи.  Систематично  проводяться  загальноосвітні  та  батьківські  збори.  Документація  про  роботу  даних  структур  управління  оформлена.

Педагогічний  колектив  співпрацює  в  тісному  зв’язку  з  батьками.  Раз  на  чверть  проводяться  класні  батьківські  збори  з  питань  навчання,  поведінки  учнів,  планування  класних  виховних  заходів,  господарських  питань,  пов’язаних  з  ремонтом  та  обладнанням  класних  приміщень,  матеріального  стану  малозабезпечених  родин,  морального  та  матеріального  стану  неблагонадійних  родин.

Засідання  батьківського  комітету  школи  проводяться  щомісяця.  Розглядаються  питання  навчання  та  поведінки  учнів,  схильних  до  правопорушень,  з  неблагонадійних  родин,  надання  матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  та  багатодітним  сім’ям,  дітям-сиротам,  господарські  питання  школи.

Учителі  та  учні  школи  беруть  активну  участь  у  громадському  житті  села. Депутатом  сільської  ради  є  Офіцерова Н.В.

Недостатньо  працювала  в  минулому  навчальному  році  школа  з  питань:

-  підвищення  професійного  рівня  педагогів  шляхом власної науково-дослідницької  діяльності; 

-  відсутність  послідовності  та  наступності  у  роботі  з  учнями  всередині  дитячої  організації  при  переході  їх  з  одного  об’єднання  в  інше.

Зусилля  адміністрації  спрямовані  на  створення  атмосфери  співробітництва,  взаємодопомоги,  розкутості,  прояву  ініціативи,  творчого  підходу,  самостійності  в  роботі  як  учителів,  так  і  учнів.

Адміністрація  школи  в  тісному  контакті  із  профкомом  сприятимуть  зростанню  авторитету  вчителя,  престижності  його  предмета,  покращення  умов  його  роботи,  матеріального  стану,  створюватимуть  і  підтримуватимуть  в  педколективі  вимогливість,  творчий  мікроклімат,  атмосферу  чуйності  і  доброзичливості,  сприятимуть  дальшому  втіленню  в  життя  шкільного  колективу  демократичних  засад,  дбатимуть  про  перспективний  розвиток  школи.         

Проаналізувавши стан викладання, рівень знань та вихованості учнів за 2009-2010 н.р., діяльність педагогічного колективу в 2010-2011 н.р. направити на розв'язання наступних пріоритетних завдань школи.


^ Пріоритетні завдання школи на 2010-2011 н.р.

1.Забезпечення виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, виконання державних програм по здійсненню початкової, базової та загальної середньої освіти. Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовкою до професійного самовизначення.


2. Підвищувати якість навчально-виховного процесу, рівень підготовленості учнів з усіх навчальних предметів на основі передових досягнень педагогічної науки, запровадження інноваційних технологій, посилення дієвості методичної роботи та психологічної служби. Працювати над впровадженням до профільної підготовки в базовій школі.


3. Посилити персональну відповідальність кожного педагога за збереження життя і здоров’я дітей, навчального майна та приміщень, обладнання кабінетів, шкільної їдальні, спортивного інвентарю. Продовжити дієву роботу з пропаганди здорового способу життя, попередженню інфекційних захворювань, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед школярів.


4. Продовжити роботу по виконанню державної та регіональної програм “Освіта. Україна ХХІ століття”, концепції 12-річної загальної середньої освіти.


5. Розпочати цілеспрямовану роботу над провідною науково-методичною обласною проблемою “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості ”, відповідно до якої здійснювати роботу над провідною загальношкільною проблемою “Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини”. Продовжити роботу над програмами “Громадянське виховання”, “Творча обдарованість”, “Обдаровані діти – надія України”, “Здоров’я – через освіту”.


6. Надати більшої дієвості виховній та позакласній роботі з учнями, забезпечити їх моральний, культурний та фізичний розвиток, посилити індивідуальну роботу з дітьми на основі психологічних досліджень. Підвищити роль ради школи, батьківських комітетів, громадськості, спрямувати їх зусилля на розв’язання нагальних потреб школи, покращення її матеріальної бази.

^ 2.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
п/п

Зміст

Термін

Відповідальний

В. вик.

1

2

3

4

5

2.1.

З метою забезпечення базової загальної середньої освіти передбачити заходи:

Визначити мікрорайон школи


Провести облік дітей від 6 до 18 років у мікрорайоні школи;

Забезпечити організований прийом учнів до школиДо 20.08.2010


До 05 .09


До 30.08Адміністрація

Вчителі

Директор

Вчителі2.1.1

2.1.2.

Провести набір дітей 6-7 років у 1 клас

До 30.08

ОфіцероваН.В.
2.1.3.

Провести зустріч з батьками майбутніх першокласників

серпень 2010 р

січень 2011р

Бойко О.О.

Свінцова С.П.
2.2.

Укомплектувати 9 класів

І – 1

2 – 1

3 – 1

4 – 1

5 – 1

6 – 1

7 – 1

8 – 1

9 – 1


Серпень
Офіцерова Н.В.

Бойко О.О.


2.1.

2.3.

Контролювати подальше навчання випускників 9 класу

Вересень

Бойко О.О.

Гончар А.О.
2.3.1

Провести нараду з класними керівниками з питання працевлаштування учнів 9 класу


Вересень

Бойко О.О.

Гончар А.О.
2.4.

Передбачити режим роботи школи та його дотримання відповідно до санітарних норм і вимог

Протягом року

Адміністрація
2.5.

Організувати безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 класів та пільгових категорій

Протягом року

Офіцерова Н.В.
2.5.1.

Забезпечити гарячим харчуванням учнів 5-9 класів школи.

Протягом року

Офіцерова Н.В.

Кл. керівники
2.5.2.

Контролювати якість та асортимент продукції.

Забезпечити контроль за роботою їдалень з боку батьківської громадськості

Щоденно


Протягом року

Офіцерова Н.В.


Батьківський комітет
2.6.

Створити умови для навчання дітей з малозабезпечених та проблемних сімей

Протягом року

Офіцерова Н.В.

Бойко О.О.
2.7.

Організувати контроль за навчанням дітей пільгових категорій. Підтримувати постійний зв’язок з батьками та опікунами дітей

Протягом року

Бойко О.О.

2.8.

Виходити з пропозиціями щодо поліпшення умов життя дітей з проблемних сімей (у тому числі про позбавлення батьківських прав) на засідання служби в справах неповнолітніх

Протягом року

Бойко О.О.

Кл.керівники
2.9.

Виявити учнів, схильних до правопорушень, взяти їх на облік.

Проводити роботу за індивідуальними планами виховної роботи з такими дітьми

До 05.09


Постійно

Зайко О.М.


Кл. керівники
2.10.

Виявити учнів, що потребують навчання вдома, організувати навчання для них.

До 01.09

Адміністрація школи
2.11

Забезпечити школярів підручниками та додатковими дидактичними матеріалами

Серпень-

вересень

Живодьор Т.Я.
2.12

Поповнювати фонд бібліотеки примірниками класичної української літератури та історії України, періодичними виданнями

Протягом року

Живодьор Т.Я.
2.13

Проводити рейди-огляди збереження підручників

Щочверті

Живодьор Т.Я.
2.14.

Призначити класних керівників

До 30.08

Офіцерова Н.В.
2.15.

Погодити з профспілковим комітетом оформити наказ по школі, передбачивши:

 • розподіл навчального навантаження, факультативів, індивідуальних занять і консультацій, курсів за вибором з урахуванням базового і шкільного компонентів;

 • призначення класних керівників;

 • призначення керівників гуртків, спорт секцій;

 • призначення керівників шк .комісій

серпень

Офіцерова Н.В.


2.16.

Скласти і затвердити:

 • розклад уроків (базовий рівень);

 • розклад факультативів, індивідуальних занять, консультацій, курсів за вибором (шкільний компонент);

 • календарні плани;

 • плани виховної роботи;

 • плани роботи учнівських громадських організацій;

 • плани роботи шкільних комісій;


До 1.09

До 12.09


До 8.09

До 10.09

До 10.09


До 07.09

Офіцерова Н.В.

Бойко О.О.


2.17.

Оформити особові справи прибулих до 1-х класів

До 05.09

Бойко О.О.
2.18.

Провести звірку Списків учнів та алфавітної книги з класними журналами та особовими справами

До 07.09

Кл. керівники

Офіцерова Н.В.
2.19.

Забезпечити виконання навчальних програм з усіх предметів. З цією метою:

 • перевірити відповідність календарних планів програмам;

 • обговорити на шкільних МО підсумки виконання навчальних програм, наслідки підсумкових контрольних робіт;

 • забезпечити якісну заміну уроків учителів, які відсутні;

 • перевіряти виконання навчальних програм не менше 2 разів на рік, підсумки перевірок підбити наказом по школі


До 07.09.09. 07.01.10


Травень


Протягом року


Січень

травень


Офіцерова Н.В.

Бойко О.О.
2.20.

Організувати підготовку й проведення державної атестацій учнів. З цією метою:

 • провести наради при директорі по визначенню напрямків й терміну державної атестації учнів;

 • розробити заходи по підготовці до державної атестації учнів;

 • оформити інформаційні стенди для вчителів, учнів і батьків про порядок закінчення навчального року, та державну атестацію учнів;

 • завести папки з документами про порядок підготовки й проведення державної атестації учнів.


Січень

До 01.04.2008

До 10.05


До 10.05


Бойко О.О.

2.21.

Організувати проведення шкільних олімпіад з предметів (за окремим планом відповідно до наказу по школі)

Жовтень – листопад (згідно графіку)

Бойко О.О.
2.22.

Створити переможцям шкільних олімпіад та їх керівникам умови для підготовки до участі в районних олімпіадах

До 20.10.

Бойко О.О.
2.23.

Сприяти забезпеченню учнів підручниками та шкільною формою

До 1.09

Офіцерова Н.В.
2.24.

З метою попередження неуспішності, відсіву та профілактики правопорушень серед учнів утворити “Раду профілактики”

До 1.09

Зайко О.М.
2.25.

Організувати психолого-педагогічні індивідуальні консультації для батьків дітей, які потребують особливого педагогічного підходу

31.09

Вчителі 1-4 кл

Кл. керівники
2.26.

Провести засідання Ради школи з питання: “Спільна робота школи та сім’ї по виконанню нормативно – правових документів про освіту»

Лютий

Офіцерова Н.В.
2.27.

Продовжити практику проведення днів “Відкритих дверей” для батьків

2 рази

за семестр

Адміністрація

Вчителі
2.28.

Продовжити практику щоденного контролю за виконанням закону “Про освіту” шляхом ведення “Сигнального журналу”, проведення рейдів “Урок”

З 01. 09

Адміністрація

Вчителі 1-4 кл

Кл. керівники
2.29.

Проводити педагогічні консиліуми у 5, 7, 9 класах

За графіком

Адміністрація


^ 3. УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ

ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ


Провідна науково - методична проблема області:

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості »


Шкільна науково - методична проблема:

«Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини»


Пріоритетні напрямки роботи педагогічного коллективу:


-забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільської молоді;

-формування соціально-активного, здібного, духовно збагаченого громадянина України;

-створення умов для розвитку та самореалізації учня;

-пізнання та вивчення історії рідного краю;

-збереження історичних, культурних цінностей;

-відродження українських звичаїв, обрядів, свят, традицій;

-вивчення природи рідного краю, розвиток бережливого ставлення до неї;

-зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу.


^ 3.1. Підвищення фахової і загальнокультурної підготовки вчителівЗміст

Термін

Відповідальний

Виконання
1

2

3

4

5
3.1.1

Організація атестації педагогів:

- призначення складу атестаційної комісії:

- збір заяв, які дають право на атестацію,

- призначення тих вчителів, кому потрібно пройти атестацію.


до 20.09.10


Офіцерова Н.В.


Бойко О.О.

до 07. 10. 10

1. Співбесіда з вчителями, які проходять атестацію з питань удосконалення стилю, форм і методів роботи.
Адміністраціяжовтень 10 -

березень 11
2. Відвідування уроків та позакласних заходів, які проводять учителі, що атестуються.
3. Оформлення на базі методкабінету довідкових матеріалів

"На допомогу тим, хто атестується".

вересень 10


Бойко О.О.
3.1.2

Спланувати роботу атестаційної комісії, скласти графік відкритих уроків, творчих звітів. Для вчителів, які атестуються на другу та першу категорії, організувати звітування в формі "Творчих портретів" (за окремим графіком)

вересень 10

Члени атестаційної комісії


3.1.3

Провести корекцію графіка проходження курсової перепідготовки, направляти на курси підвищення кваліфікації при ДОІППО учителів за окремим графіком.

протягом

року

Бойко О.О.
3.1.4

3 метою більш повного розкриття потенціалу учасників педагогічного процесу, систематично проводити аналіз динаміки розвитку особистості учня та зростання педагогічної майстерності вчителів. Провести діагностування інтересів та труднощів учителів у сфері педагогіки, психології та методики навчання.

Впродовж

року

Методрада,

керівники ШМО,

заступник

директора

3.1.5

Спланувати роботу методичної ради школи, забезпечивши високий рівень функціонування та ефективності науково — методичної роботи.

серпень 09

Голова МР, заступник директора з НВР
3.1.6

Створюючи оптимальні умови для роботи з педагогічними кадрами, спланувати роботу методичного кабінету школи. Продовжити роботу з поповнення та удосконалення науково - практичної бази методкабінету та проведенню індивідуальних методичних консультацій учителів.

впродовж року


за окремим графіком

заступник директора з НВР,


актив методичного кабінету
3.1.7

Організувати самоосвіту вчителів через створення умов необхідного звертання педагогів до нових наукових досягнень передбачити завершеність самоосвітньої роботи на кожному його етапі.

Запропонувати таку систему форм індивідуальної методичної роботи :

 • самостійний аналіз своєї педагогічної діяльності в органічному поєднанні з результатами успішності учнів; визначити індивідуальну мету самоосвіти, обрати методичну проблему;

 • продовжити роботу з індивідуальними картами підвищення кваліфікації та самоосвіти.

впродовж року

Методрада,

керівники ШМО

заступник директора з НВР
3.1.8Продовжити роботу шкільних методичних об'єднань

Впродовж

року,

за окремим графікомБойко О.О.3.2.0.

Спланувати роботу шкільного методичного об'єднання класних керівників


Впродовж

року,

за окремим графіком


Бойко О.О.

Чумак Т.О.^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ


4.1.Тематика засідань педагогічної ради


Дата
^
Зміст заходу

Відповідальний

27.08
 1. Підсумки роботи педколективу школи за 2009-2010 навчальний рік. Завдання школи на новий навчальний рік.

 2. Затвердження річного плану роботи школи.

 3. Вибори секретаря педради.

 4. Про наслідки навчально-виробничої практики та літнього оздоровлення дітей
01.11

 1. Соціально-економічні умови функціонування та соціальне оточення сільської школи

 2. Про стан адаптації першокласників, п’ятикласників в школі.

 3. Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості сільського учня.
29.12
 1. ^
  Наслідки роботи школи в першому семестрі

 2. Аналіз виховної та позакласної роботи школи за перший семестр

 3. Про стан викладання зарубіжної літератури.
21.03

 1. Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості.

 2. Про якість навчально-виховної роботи в початковій школі.

 3. Про стан викладання іноземних мов.
24.05

 1. Наслідки роботи школи в другому семестрі.

2. Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини
25.06
 1. ^
  Про наслідки державної підсумкової атестації.

 2. Про випуск та переведення учнів школи.

 3. Перспективи роботи школи в новому навчальному році.


^ 4.2. ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ.


залишити коментар
Сторінка1/8
Дата конвертації03.10.2011
Розмір2.07 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
плохо
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх