Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи як засіб розвитку та саморозвитку особистості педагогічних працівників icon

Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи як засіб розвитку та саморозвитку особистості педагогічних працівників


Схожі
Програма всеукраїнського науково-практичного семінару...
Про затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів...
Україна
Конкурси “Викладач року”, “Кращий керівник групи”...
Загальний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників випускової кафедри...
І.І. Терещенко, директор Спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми м...
План роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2010 рік...
Науково-методичний супровід готовності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних...
Особливості організації самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей із...
Методичні рекомендації щодо організації роботи у навчальних закладах по вшануванню пам’яті жертв...
Відділ науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі...
Тема виховної роботи...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
скачать


Перспективний педагогічний досвід Кіровоградщини


Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів)


Тема: Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи як засіб розвитку та саморозвитку особистості педагогічних працівників.

Автор: Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (директор центру Пахолівецька Марцеліна Володимирівна, Заслужений учитель України).

Суть досвіду: системний підхід до реалізації науково-методичної проблеми як засіб розвитку та саморозвитку особистості педагогічних працівників.

Здійснення особистісно орієнтованого індивідуально-діяльнісного підходу до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, створення оптимальної системи науково-методичної інформації, консультативних центрів з проблем організації педагогічних досліджень та вдосконалення роботи з обдарованими дітьми.

Моделювання оптимальної структури міської та внутрішньошкільної методичної роботи на основі діагностичного підходу, врахування кількісного і якісного складу та творчого потенціалу педагогічних працівників, визначення її змісту і форм організації.

Результативна участь методистів центру методичної та соціально-психологічної служби в науково-дослідній діяльності, їх здатність генерувати і продукувати нові ідеї, моделювати їх у практичних формах діяльності.

Забезпечення позитивних змін у ціннісних орієнтаціях та духовних пріоритетах особистості вчителя, методиста, діяльності колективу центру методичної та соціально-психологічної служби.

Розроблення і реалізація Концепції науково-методичної діяльності ЦМСПС, «Особистісно орієнтованої моделі організації методичної роботи з педагогічними кадрами» та «Алгоритму діяльності методиста».

^ Джерела інформації:

1. Постельняк А. І., Половенко О. В. Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (ценрів) щодо модернізації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами // Науково-методичний вісник. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2007. – № 1 (42).

2. Постельняк А. І., Половенко О. В. Аналітична діяльність методиста // Методичний вісник. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008. – № 44. – С. 17–18.

3. Постельняк А. І., Половенко О. В. Система навчання працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста : навч.-метод. посіб., Кіровоград. – 2006.

4. Постельняк А. І. Майстер-клас в системі методичної роботи з педагогічними кадрами. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2009. – 68 с.

5. Статті опубліковані в газетах «Директор школи» за 2001 р. № 3, «Вечірня газета» за 2005 р. № 37, в журналі «Вісник програм шкільних обмінів» за 2005 р. № 25.


Тема: Підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Автор: Климчук Наталія Миколаївна, завідувач методичним кабінетом відділу освіти Добровеличківської районної державної адміністрації.

^ Суть досвіду: створення оптимальної динамічної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, побудованої на основі діагностики, особистісно орієнтованого підходу, диференціації й індивідуалізації.

Забезпечення ефективного науково-методичного супроводу впровадження педагогічних інновацій. Встановлення і розвиток творчих зв’язків з науково-дослідними установами, науковцями ВНЗ, КОІППО, педагогами-новаторами.

Створення ефективної системи моделювання, вивчення, узагальнення, поширення і впровадження перспективного педагогічного досвіду, інформування педагогів про актуальні проблеми модернізації освіти, нові педагогічні технології, інтерактивні методи навчання.

Стимулювання творчої активності педагогічних кадрів.

Зростання впливу методичної роботи на підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, якості навчально-виховного процесу.

^ Джерела інформації:

1. Постельняк А. І. Інноваційність як стиль професійної діяльності. З досвіду роботи завідувача методичним кабінетом відділу освіти Добровеличківської райдержадміністрації Климчук Н. М. з питань підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. – Кіровоград, 2006.

2. Постельняк А. І., Половенко О. В. Система навчання працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста. – Кіровоград, 2006. – С. 8–9, 41–43.

3. Корецька Л. В., Постельняк А. І. Увага: обдаровані діти : методичні рекомендації. – Кіровоград, 2008. – С. 6, 20.


Тема: Науково-методичне забезпечення професійного становлення молодого вчителя.

Автор: колектив методичного кабінету відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації (завідувач Томєєва Лідія Миколаївна).

^ Суть досвіду: системно-цільовий підхід до планування роботи з молодими вчителями, що ґрунтується на принципах всебічності змісту методичної роботи, актуальності, науковості, творчості, динамізму, гнучкості, практичної спрямованості, створення ефективної системи методичної роботи з наставниками.

Піднесення ролі стажування у професійному становленні педагога.

Створення системи стимулювання творчої активності молодих педагогів.

Ефективна орієнтація випускників шкіл на вчительську професію.

^ Джерела інформації:

1. Половенко О. В. Шлях до майстерності. З досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації з питань науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя : метод. посіб. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2007. – 64 с.


Тема: Організаційно-педагогічне і науково-методичне забезпечення вивчення і впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського.

^ Автор: методичний кабінет відділу освіти Онуфріївської районної державної адміністрації (завідувач Горобець Наталія Федорівна).

Суть досвіду: створення ефективної системи роботи над проблемою «Творчий розвиток гуманістичних ідей В. О. Сухомлинського та впровадження його педагогічної спадщини в практику модернізації освіти. Культурологічні засади діяльності педагогічних колективів».

Піднесення ролі районної та шкільних творчих груп, методичних об’єднань, шкіл педагогічної майстерності, опорних шкіл у трансформації педагогічних ідей В. О. Сухомлинського.

Використання творчого потенціалу педагогічного колективу Павлиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. О. Сухомлинського, педагогічно-меморіального музею в системі методичної роботи з педагогічними кадрами.

Творча реалізація ідей видатного педагога в практиці вдосконалення системи розумового, морально-етичного, патріотичного виховання школярів, посилення оздоровчої функції школи, зміцнення співдружності школи, сім’ї і громадськості, організації педагогічного всеобучу батьків.

Результативна робота з моделювання, вивчення і узагальнення досвіду роботи педколективів, педпрацівників з питань творчої трансформації педагогічних ідей В. О. Сухомлинського.

Використання ефективних форм пропаганди і поширення досвіду: творчі звіти, методичні фестивалі, панорами педагогічної майстерності, презентації, друкована продукція РМК.

Удосконалення механізмів підтримки особистісно-професійного розвитку педагогічних працівників, стимулювання їх самоосвіти, створення умов для творчої самореалізації.

Відзначення кращих педагогів району педагогічною премією ім. В. О. Сухомлинського.

^ Джерела інформації:

1. Постельняк А. І Ідеї В. О. Сухомлинського живуть і розвиваються на Онуфріївщині : метод. посіб. – Кіровоград, 2008. – 58 с.


Тема: Організація науково-методичного забезпечення роботи навчальних закладів району з профілактики дитячого травматизму через творче впровадження ідей В. О. Сухомлинського.

^ Автор: Федоренко Ірина Вікторівна, методист з охорони праці, безпеки життєдіяльності методичного кабінету відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації.

^ Суть досвіду: Вироблення чіткої структури навчально-методичної роботи з управлінськими та педагогічними кадрами щодо попередження травматизму й захворюваності дітей на основі:

- структурно-функціонального, системного підходу (профілактика травматизму розуміється як сукупність теоретичних та практичних умов і чинників впливу на учнів, працівників);

- творчого впровадження ідей В. Сухомлинського;

- поєднання контролюючих та інноваційних, зокрема, інтерактивних форм проведення методичних заходів (тренінги, «каруселі», «круглі столи», «мозковий штурм»);

- синтезу проектів і програм «Школа проти СНІДу», «НОРЕ», «Здоров’я нації» та навчальних предметів «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності».

^ Джерела інформації:

1. Бюлетень Олександрійського районного методичного кабінету «Методичний вісник» за 2007, 2008 рр.

2. Інформаційний вісник Олександрійської районної профспілкової організації «Профспілковий вісник» за квітень 2007 р. № 1.

3. Матеріали презентації досвіду роботи Федоренко І. В. на семінарі-нараді спеціалістів з охорони праці, безпеки життєдіяльності в управлінні освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (25 червня 2007 року).

4. Методичні матеріали в Олександрійському РМК.


^ Тема: Піднесення ролі опорних шкіл і творчих груп у системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Автор: методичний кабінет відділу освіти Бобринецької районної державної адміністрації (завідувач методичним кабінетом Крячко Катерина Іванівна).

^ Суть досвіду: системно-цільовий підхід до управління методичною роботою опорних шкіл розглядається методичним кабінетом як неперервний процес, що забезпечує оптимальне функціонування всіх підсистем створеної науково-методичної системи в районі і переведення її на більш високий рівень розвитку.

Удосконалення управлінської майстерності керівників опорних навчальних закладів проводиться відповідно до рівня їх компетентності.

Науково-методична робота в опорних школах становить собою цілісну систему, що ґрунтується на досягненнях науки і перспективному педагогічному досвіді та забезпечує неперервний розвиток закладу, творчої особистості кожного педагога, формування єдиного колективу однодумців педагогів-дослідників, інтенсивний розвиток індивідуальної педагогічної діяльності.

Створення оптимальних динамічних структур методичної роботи з педагогічними кадрами на базі опорних навчальних закладів забезпечує умови для вільного вибору вчителем тих форм підвищення кваліфікації, які максимально враховують його потреби, запити, інтереси.

^ Джерела інформації:

1. Половенко О. В. Творчі групи в системі методичної роботи : метод. посіб. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008. – 64 с.

2. Половенко О. В. Творчий потенціал опорних шкіл: досвід Бобринецького РМК : метод. посіб. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2009.

3. Постельняк А. І. Науково-методичне забезпечення становлення і розвитку особистості керівника школи // Методичний вісник. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2009. – № 45.


^ Тема: Управління процесом професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя.

Автор: Пахолівецька Марцеліна Володимирівна, директор центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, Заслужений вчитель України.

^ Суть досвіду: даний досвід в умовах модернізації освіти є актуальним і перспективним, демонструє системну практичну діяльність керівника методичної служби щодо модернізації системи управління методичною роботою в місті з урахуванням вимог сучасного інформаційного середовища та перспектив професійної самореалізації педагогічних працівників.

Продуктивність досвіду визначається ефективністю управлінської діяльності директора центру Пахолівецької М. В. та обраної моделі організації методичної роботи з педагогічними кадрами міста Кіровограда.

Провідні ідеї досвіду:

1. Створення власної цілісної інтегрованої системи науково-методичної роботи, яка ґрунтується на диференційованому, особистісно орієнтованому підході і спрямована на розвиток професійної компетентності, стимулювання самоосвіти та творчих пошуків кожного педагога.

2. Управління процесом неперервного професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя забезпечує реалізацію завдань розвитку освіти міста, обумовлює модернізацію моделі методичної служби з метою підвищення професійної майстерності, творчого зростання та формування компетентного педагога.

3. Чітке оптимальне поєднання в управлінській діяльності директора ЦМСПС Пахолівецької М. В. взаємозв’язаних компонентів: діагностико-прогностичного, організаційного, програмно-проектувального, контрольно-коригуючого та оцінювального, що забезпечує розвиток системи науково-методичної роботи міста.

4. Науково-методичне забезпечення удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників у міжкурсовий період з урахуванням рівня їх компетентності та наявного досвіду.

5. Стимулювання самовдосконалення новопризначеного методиста шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності (створення оптимальних умов для самоосвіти, розгляд на апаратних нарадах, засіданнях науково-методичної ради питань, пов'язаних з організацією самоосвітньої діяльності, виконанням посадових обов’язків, забезпечення контролю за цією ділянкою роботи).

6. Реалізація під час організації методичної роботи з керівниками навчальних закладів завдань: формування професійної кар’єри на засадах постійного професійного вдосконалення, підвищення педагогічної та управлінської культури, оволодіння інноваційними методами управління. Системний характер має науково-методична робота з резервом керівників навчальних закладів. Заслуговує на увагу робота Школи підготовки резерву керівних кадрів закладів освіти, діяльність якої спрямована на відбір та підготовку талановитих педагогів, бажаючих і спроможних побудувати професійну кар’єру.

7. Застосування інформаційних технологій в діяльності центру методичної та соціально-психологічної служби.

8. Створення інформаційно-аналітичної системи управління методичною роботою.

Джерела інформації:

1. Постельняк А. І., Половенко О. В. Управління розвитком творчого потенціалу педагога. З досвіду роботи Пахолівецької М. В., директора ЦМСПС гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради : метод. посіб. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2011.

2. Постельняк А. І., Половенко О. В. Аналітична діяльність методиста // Методичний вісник, 2008. – № 44. – С. 17–18.

3. Постельняк А. І., Половенко О. В. Система навчання працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста : навч.-метод. посіб. – Кіровоград, 2006.

4. Постельняк А. І. Майстер-клас в системі методичної роботи з педагогічними кадрами. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2009. – 68 с.


^ Тема: Науково-методичне забезпечення становлення і професійного розвитку особистості керівника школи.

Автор: відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області (начальник Москалець Г. Л.), районний методичний кабінет (завідувач Лепська О. П.).

^ Суть досвіду: створена ефективна система управління і науково-методичного забезпечення становлення і розвитку керівників шкіл, складовими якої є: ретельний добір, формування і підготовка резерву керівних кадрів з числа кращих вчителів, які мають сформовані індивідуальні творчі лабораторії, організаторські здібності, високий рівень інноваційної культури.

Творчий підхід до визначення динамічної структури методичної роботи з керівниками шкіл на основі діагностування, широкої диференціації, особистісно орієнтованого підходу та персоніфікації.

Оновлення змісту науково-методичної роботи з керівниками шкіл відповідно до вимог поглиблення модернізаційних процесів в освіті, впровадження освітнього менеджменту.

Організація ефективної роботи творчих груп, шкіл підвищення управлінської майстерності, семінарів-практикумів, майстер-класів.

Розширення сфер професійного спілкування керівників шкіл, збагачення їх загальної і духовної культури, прилучення до джерел світової і вітчизняної педагогіки.

Ефективне використання в системі навчання керівних кадрів творчого потенціалу опорних навчальних закладів.

Системний підхід до вивчення і аналізу ефективності управлінської діяльності керівників шкіл та здійснення адресної методичної допомоги шляхом проведення методичних днів, практикумів, тренінгів, консультацій.

Творчий підхід до організації вивчення, поширення і впровадження в практику управлінської діяльності керівників шкіл педагогічних ідей В.О. Сухомлинського.

Продумана система навчання керівників шкіл забезпечує поглиблення і оновлення теоретичних знань з проблем менеджменту, озброєння сучасними технологіями планування, організації, контролю, моніторингу, педагогічного аналізу та ознайомлення з досвідом модернізації управління і визначення шляхів творчого застосування провідних ідей освоєного досвіду в практиці керівництва розвитком навчального закладу.

^ Джерела інформації:

1. Методичні матеріали Петрівського РМК.

2. Постельняк А.І., Половенко О.В., Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо модернізації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами / Методичний вісник, 2006. - № 1 № 42. – С. 26, 32, 34.

3. Постельняк А.І., Половенко О.В., Система навчання працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста. Навчально-методичний посібник. Кіровоград, 2006. – С. 10, 68-69.

4. Постельняк А.І., Половенко О.В., Система моніторингу ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами (Методичний вісник), 2007. - № 43. – С. 9-10. № 23.

5. Постельняк А.І. Велика педагогічна рада. Серпневі конференції – 2007. Методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення. Кіровоград, 2007. – с.8.

6. Половенко О.В. Оптимальна модель методичної роботи в сільській малокомплектній школі. Методичні рекомендації. Кіровоград, 2007. – С. 42-43, 53-54.

7. Постельняк А.І. Науково-методичне забезпечення становлення і розвитку особистості керівника школи. Методичний вісник. «009. - № 45. – С. 31-32.

8. Ткаченко В.П. Сходинки до успіху. Методичний вісник. № 5. С.55-66.


Тема: Організаційно-координуюча діяльність методичного кабінету відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації щодо створення на регіональному рівні середовища, що сприяє розвитку здібних і обдарованих дітей, формуванню творчої особистості.

^ Автор: районний методичний кабінет відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області (завідувач Томєєва Лідія Миколаївна).

^ Суть досвіду: одним із пріоритетних завдань сучасної освіти є пошук, навчання та виховання обдарованої молоді.

Працюючи над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток творчої індивідуальності вчителя і учня, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження ефективних технологій навчання», працівники районного методичного кабінету значну увагу приділяють питанням організації роботи з обдарованими дітьми.

Джерела інформації:

1. Ткаченко В., Томєєва Л. Розвитку творчої особистості – всебічне сприяння // І творчість, і праця, і успіх: збірник методичних матеріалів. – Кіровоград, 2009. – С. 18–21.


Управління школою


Тема: Творче впровадження і подальший розвиток педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної школи.

^ Автор: педагогічний колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені В. О. Сухомлинського Онуфріївської районної державної адміністрації (директор Деркач Валентина Федорівна).

^ Суть досвіду: збереження, примноження і розвиток започаткованих В. О. Сухомлинським шкільних традицій. Творчий підхід до реалізації його педагогічних ідей, співзвучних сьогоденню.

Новаторські підходи В. О. Сухомлинського до організації навчально-виховного процесу розвиваються за такими основними напрямками:

- гуманістична, творчо-розвивальна спрямованість навчально-виховного процесу;

- уроки мислення серед природи;

- забезпечення оптимальних умов для розвитку потенційних інтелектуальних можливостей кожного учня;

- розвиток творчих здібностей і обдарувань учнів на уроках та в позаурочній роботі;

- організація пошукової, дослідницької діяльності учнів;

- пошук, розробка і впровадження ефективних технологій, інтерактивних методів навчання і виховання.

Удосконалення технологій підготовки і форм проведення уроків мислення, уроків творчості, уроків складання казок.

Творча реалізація ідей В. О. Сухомлинського у виховній системі школи, спрямованій на формування і збагачення духовних основ особистості, виховання любові до рідного краю, «малої Батьківщини», України.

Утвердження нових шкільних традицій: декада і місячник В. О. Сухомлинського, День Добротворця, лінійка пам'яті В. О. Сухомлинського, тиждень здоров'я та ін.

Удосконалення педагогічного всеобучу батьків, формування культури сімейних відносин, створення системи підготовки старшокласників до батьківства і материнства, виховання дітей у сім'ї.

Обласним ІППО і районним методичним кабінетом вивчено і узагальнено досвід роботи педагогічного колективу, вчителів: Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Гришиної Р. М., Богданова М. Г., Нестеренка В. А., Свистун Т. М., бібліотекаря Бородіної Н. В. та інших.

Творчий потенціал педколективу широко використовується в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами району, області, України.

Павлиська школа імені В.О. Сухомлинського – лауреат Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України – 2006» у номінації «Школа шкіл».

Джерела інформації:

1. Постельняк А. І. Школа імені В. О. Сухомлинського / Ідеї В. О. Сухомлинського живуть і розвиваються на Онуфріївщині. – Кіровоград, 2008. – С. 36–50.

2. Деркач В. Ф. Примножуючи спадщину павлиського Добротворця: Ідеї і традиції Василя Сухомлинського продовжують жити в Павлиші // Початкова школа. – 2000.– № 9.– С. 6–7.

3. Деркач В. Ф., Гришина Р. М., Явтушенко Л. С., Павлиська школа імені В. О. Сухомлинського сьогодні. – Кіровоград : ПП «Поліграф-Терція». –2003. – 304 с.


Тема: Творчий підхід до управління роботою педколективу на основі творчої реалізації педагогічних ідей В. О. Сухомлинського.

^ Автор: Дєхтяренко Любов Іванівна, директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Світловодської міської ради Кіровоградської області.

Суть досвіду: створення ефективної системи стратегічно-цільового управління роботою педколективу на основі творчої реалізації педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, піднесення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу.

Реалізація авторської концепції розвитку особистості учня через актуалізацію його внутрішнього потенціалу з використанням специфічної формули самонаказу «Три люблю».

Творчий підхід до системного вивчення і трансформації педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи педколективу в умовах модернізації освіти (творчі групи, школа молодого вчителя, педагогічний клуб «Ольвія», методичні декади, педагогічні понеділки, методичні акції «Сто днів зі «Ста порадами вчителю» В. О. Сухомлинського», лабораторія сучасних технологій виховання, аукціони методичних ідей, конкурси професійної майстерності).

Запровадження системи уроків духовності, складовими якої стали уроки В. О. Сухомлинського, уроки «Пізнай себе», уроки культури «Місто моє –Світловодськ».

Створення і постійне збагачення системи традицій школи, спрямованої на гармонійний розвиток особистості та забезпечення оптимальних умов для творчої самореалізації кожного учня.

Співпраця школи і сім’ї з питань створення сприятливого виховного середовища, використання ефективних форм і методів підготовки учнів до батьківства і материнства, успішної соціалізації в демократичному громадянському суспільстві.

Організація ефективної роботи обласної школи педагогічної майстерності національно-громадянського виховання учнів та міської педагогічної майстерні сухомлиністів з питань упровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського.

Джерела інформації:

1. Постельняк А. І. «Джерело думки і творчості» // Методичний вісник – 1998. – № 18 («Ідеї вчителя – в освіті сьогодення»).

2. Постельняк А. І. Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення // Кіровоград, 2003. – С. 24–26, 93, 125–128.

3. Дєхтяренко Л. І. Школа любові і добра. – Кіровоград. – 2007.

4. Махно О. П. Громадянське виховання в школі любові і добра // До джерел громадянськості. – Кіровоград, 2007.

5. Дєхтяренко Л. І. Доцільність та ефективність використання формули «Три люблю» у навчально-виховному процесі // Імідж. – 2003. – № 9. – С. 25–27.

6. Дєхтяренко Л. І. В. О. Сухомлинський – явище планетарне // Шкільні новини. – 2008. – № 1 (43).


Тема: Творча реалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, досвіду А. Б. Рєзніка в системі розумового виховання школярів.

^ Автор: навчально-виховний комплекс «Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа № 5» (директор Поліщук Валентина Павлівна).

Суть досвіду: системний підхід до вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського і творчої реалізації ідей видатного педагога в практиці модернізації навчально-виховного процесу.

Впровадження ідей і досвіду А. Б. Рєзніка з питань розвитку пізнавальної активності школярів, озброєння їх навичками самоосвіти, формування бібліотечної грамоти учнів, їх читацької культури.

Удосконалення технологій підготовки і проведення бібліотечних уроків, бібліотечної практики, бібліотечних заліків, посвячення в читачі, захисту читацького формуляра і читацького інтересу, конкурсів на кращу рекламу, презентацію книги та ін.

Створення ефективної системи розумового виховання учнів, складовими якої є клуби («Чомучки», цікавої задачі, «Веселі математики», «Гіпаніс»), академбої, громадські огляди знань, інтелектуальні ігри, предметні олімпіади, рейтинг «Розумники і розумниці» та ін.).

Стимулювання творчого пошуку вчителів, збагачення їх індивідуальної творчої лабораторії інноваційними технологіями навчання, інтерактивними методами.

Встановлення шкільної педагогічної премії імені А. Б. Рєзніка.

Джерела інформації:

1. Постельняк А. І. Педагогіка творчості В. О. Сухомлинського, досвід А. Б.Рєзніка в дії. Феномен Гайворонської п’ятої. – Кіровоград, 2006. – 66 с.

2. Корецька Л. В., Постельняк А. І. Увага: обдаровані діти! – Кіровоград. – 2008. – С. 11, 13, 44–45, 49–52.


Тема: Гуманізація навчально-виховного процесу на основі впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського.

Автор: Борисова Тетяна Пилипівна, директор навчально-виховного комплексу «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1».

^ Суть досвіду: створення в школі атмосфери довіри, допомоги, справедливого ставлення, вимогливості і такту.

Взаємна зацікавленість дитиною, її фізичним, духовним, інтелектуальним розвитком, віра в добре начало в дитині, довіра до неї, турбота про її успіх, долю.

Вироблення стратегії і тактики управління шкільним колективом на основі реалізації принципів гуманізму, оптимізму, індивідуально-особистісного підходу, самоврядування.

Удосконалення системи педагогічної інформації, контролю, аналізу і своєчасної компетентної адресної допомоги вчителям з метою піднесення ефективності навчання і виховання.

Організація внутрішньошкільної методичної роботи, структура, зміст і форми якої визначаються на основі врахування виявлених при діагностуванні та в ході внутрішньошкільного контролю потреб, інтересів і запитів педпрацівників і забезпечують збагачення духовної культури та ріст професійної майстерності вчителів.

Навчально-виховний комплекс функціонує як школа радості для учнів, творчості для вчителів.

Ефективне використання творчого потенціалу опорної школи в системі навчання педагогічних кадрів району, області.

Джерела інформації:

1. Матеріали узагальнення досвіду роботи.

2. Постельняк А. І. До серця дитини через захоплення в навчанні і праці. – Буклет. – Кіровоград.

3. Постельняк А. І. Витоки успіху. – Буклет. – Бобринець, 11 с.

4. Махно О. П. Школа громадянськості // До джерел громадянськості: методичні матеріали. – Кіровоград, 2007. – С. 22–27.

5. Махно О. П., Крячко К. І. Становлення людини-громадянина // Світ творчості, духовності й краси. – Кіровоград, 2008. – С. 15–23.


Тема: Трансформація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в забезпеченні цілісності процесу навчання та виховання особистості в системі громадянської освіти засобами новітніх педагогічних технологій.

^ Автор: педагогічний колектив загальноосвітньої школи І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради (директор Титаренко Лілія Станіславівна).

Суть досвіду: демократизація всіх сфер шкільного життя та забезпечення постійного професійного зростання кожного вчителя на основі співпраці з КОІППО імені Василя Сухомлинського, ЦМСПС управлінням освіти Кіровоградської міської ради.

Творча реалізація проектів:

«Читання та письмо для критичного мислення» (ЧПКМ);

«ФОМ» (формування образного мислення);

«Вивчення економіки в початковій школі»;

Методи ейдетики, розвитку образної пам’яті;

Інформаційні технології навчання.

Створення навчальних проектів та робота над ними дає змогу сформувати в учнів мотивацію до навчання, забезпечити розвиток інтелектуальних здібностей учнів, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва, усвідомлення ними моральних цінностей, що згодом дозволить їм стати здатними до самостійного мислення, прийняття важливих рішень, творчої самореалізації.

Розвиток в учнів пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, формування у школярів навичок мислення високого рівня.

Впровадження програми «Корисні звички» забезпечує оволодіння об’єктивними, відповідними до віку дітей знаннями та навичками відповідальної поведінки, що знижують ймовірність прилучення до вживання тютюну, алкоголю й інших психоактивних речовин.

Вивчення і впровадження ТРВЗ-педагогіки, яка стимулює розвиток особистості і спонукає до нестандартного підходу до розв’язування задач.

Створення ефективної системи позакласної роботи, яка включає студію «Пізнай світ», 20 гуртків та секцій, дитячу учнівську організацію «Бригантина», задовольняє природні потреби дітей в активній діяльності та самоствердженні в нових соціальних ролях.

Активне залучення до виховної позакласної діяльності школи батьківської громадськості за такими напрямками:

- анкетування батьків;

- виявлення та активізація виховних можливостей сім’ї;

- організація спільної діяльності школи, сім’ї та учнів;

- залучення батьків до спільної діяльності в організації роботи гуртків студії «Пізнай світ», виховних позакласних заходів, екскурсій, подорожей, наданні допомоги органам учнівського самоврядування.

У 2006 році колектив школи став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» в номінації «Школа сучасних освітніх технологій».

Джерела інформації:

1. Матеріали узагальнення досвіду.

2. 100 кращих шкіл України. – К. : Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – С. 89.

3. Корецька Л. В., Постельняк А. І. Увага: обдаровані діти! : методичні рекомендації. – Кіровоград, 2006, 2008.

4. Статті опубліковані в газетах «Освітянське слово» за лютий 2004 року, грудень 2004 року, «Кіровоградська правда» за 17 жовтня 2002 року, «Вечірня газета» за 15 листопада 2002 року, «Україна-Центр» за квітень 2006 року та ін.


залишити коментар
Сторінка1/9
Дата конвертації03.10.2011
Розмір1.93 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх