Авторські права на текст програми “Історія України. Всесвітня історія, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське пра icon

Авторські права на текст програми “Історія України. Всесвітня історія, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське пра


2 чел. помогло.
Схожі
Авторські права на текст програми “Історія України. Всесвітня історія, 5-12 кл...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Хімія, 7-11 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Хімія, 7-11 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...Загрузка...
страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
повернутися в початок
скачать10-й клас

(35 год)

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Побудова підручника з предмета, додаткова навчальна література та електронні ресурси. Форми й методи організації навчальної діяльності на заняттях із курсу. Періодичність, критерії й засади тематичного, семестрового й річного оцінювання.Основні цінності та здобутки людства на початку ХХ ст. Народонаселення.

Учень:
характеризує основні цінності та здобутки людства на початку XX ст.
^ Описує становище світу на початку ХХ ст.
Складає “демографічний портрет” людства.

4

Тема 1. ^ СВІТ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
Особливості державного устрою, політичного життя та соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Росія та Австро-Угорщина) на початку ХХ ст.
Прискорення економічного, технічного, інтелектуального прогресу.
Активізація суспільно-політичних рухів. Початки державного регулювання соціально-економічних процесів. Формування націй.
Національні рухи в Індії та у Китаї. Особливості модернізаційних процесів у Японії.
Загальна характеристика процесів у країнах Латинської Америки.

Учень:
показує на карті провідні країни Європи, Азії та Америки на поч. ХХ ст.
Визначає особливості соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Велика Британія, Німеччина, Франція Росія), а також Австро-Угорщини, Японії, Індії, Китаю, країн Латинської Америки) на початку ХХ ст.
Аналізує технічний та інтелектуальний прогрес.
Характеризує суспільно-політичні рухи, причини їх активізації на початку століття.
^ Пояснює передумови державного регулювання соціально-економічних процесів.
Порівнює державний устрій та особливості політичного життя розвинутих країн.
^ Хронологічно зіставляє події та явища теми.
Тлумачить і застосовує поняття і терміни: “імперіалізм”, “нація”, “технічний прогрес”, “державне регулювання економіки”, “соціалістичний рух”, “профспілковий рух”, “дуалістична монархія”, “націоналізм”, “національний рух”, “традиційне суспільство”, “латифундизм”.

3

Тема 2. ^ ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА 1914— 1918 рр.
Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст. Створення Троїстого блоку та Антанти. Гонка озброєнь, посилення мілітаризму, шовіністична пропаганда.
Причини, привід та початок Першої світової війни. Стратегічні плани супротивників. Основні та другорядні театри воєнних дій. Військові кампанії та основні битви 1914—1918 рр. Технічні вдосконалення в роки війни. Підводна війна. Вступ у війну США. “14 пунктів” В. Вільсона. Вихід Росії з війни. Завершення війни та втрати від неї.

Учень:
описує процес створення Троїстого блоку та Антанти.
Характеризує витоки та природу міжнародних криз та конфліктів на початку ХХ ст.

Пояснює процес гонки озброєнь, посилення мілітаризму, шовіністичної пропаганди, причини, привід та початок Першої свiтової війни, зміну статусу жінки в суспільстві в період війни.
Визначає стратегічні плани противників, причини вступу у війну головних її учасників, зокрема США, виходу Росії з війни.
^ Показує на карті основні театри військових дій, військові кампанії та основні битви 1914—1918 рр.
Робить критичний аналіз завершення та підсумків війни.
^ Дає характеристику визначних діячів Першої світової війни.
На основі різних джерел інформації аналізує та узагальнює основні втрати внаслідок Першої світової війни.
^ Хронологічно зіставляє події та явища теми.
Тлумачить і застосовує поняття і терміни: “військово-політичний блок”, “гонка озброєнь”, “мілітаризм”, “шовінізм”, “анексія”.

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
3

Тема 3. ^ ПОВОЄННЕ ОБЛАШТУВАННЯ СВІТУ
Паризька мирна конференція. Версальський договір. Створення Ліги Націй. Мирні договори із союзниками Німеччини. Вашингтонські договори 1921—1922 рр. Сильні й слабкі сторони Версальської системи.
Основні світоглядні, політичні та економічні наслідки Першої світової війни. Криза демократії та європейської цивілізації. Зміни в системі цінностей людини. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав у Європі. Зміна статусу жінки в суспільстві у ході війни. Проблема репарацій. Плани Дауеса і Юнга.

Учень:
описує хід Паризької конференції.
Характеризує головні положення Версальського договору з Німеччиною та договорів з її союзниками у Першій світовій війні; механізм створення, переваги й недоліки Ліги Націй; значення реалізації планів Дауеса і Юнга для Європи і США.
Пояснює механізм розв’язання проблеми репарацій та значення її подолання для стабільності у світі.
Визначає причини розбіжностей між державами-переможницями на Паризькій конференції.
^ Критично аналізує рішення Паризької мирної конференції, зокрема статей Версальського договору.
Використовує історичну карту для розкриття умов Версальського договору, мирних договорів із союзниками Німеччини у Першій світовій війні, кордонів нових незалежних держав Європи, наслідків Вашингтонського договору.
^ Дає характеристику непересічним політичним особистостям: Ллойд Джорджу, Пуанкаре, Клемансо, Штреземану.
Узагальнює значення повоєнного врегулювання міжнародного становища.
^ Хронологічно співвідносить події та явища теми.
Тлумачить і застосовує поняття і терміни: “анексія”, “репарація”, “контрибуція”.

5

Тема 4. ^ ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ КРИЗИ ТА РЕВОЛЮЦІЙ (1919—1923 рр.)
Причини, хід та наслідки революції 1917 р. та громадянської війни в Росії. Прихід до влади більшовиків. “Воєнний комунізм”. Діяльність Комінтерну.
Листопадова революція в Німеччині 1918 р.
Революція 1918 р. в Угорщині.
Прихід до влади Б. Муссоліні. Встановлення фашистської диктатури в Італії.
Революція в Туреччині. М. Кемаль.
Національні рухи в Китаї, Індії й Африці.

Учень:
називає ключові події періоду повоєнної кризи та революцій.
Показує на карті зміну кордонів Російської держави після падіння монархії, приходу до влади більшовиків, основні фронти громадянської війни; нові кордони Німеччини, Угорщини, Туреччини.
Описує хід російської революції 1917 р. та громадянської війни, революції 1918 р. в Німеччині, революцій в Угорщині та Туреччині, національних рухів у Китаї, Індії й Африці.
Характеризує період повоєнної кризи та загострення соціальних протиріч, політику Тимчасового уряду в Росії, діяльність Комінтерну щодо розповсюдження “світової пролетарської революції”.
Аналізує добу “воєнного комунізму” в радянській Росії, процес встановлення фашистської диктатури Б. Муссоліні в Італії.
Порівнює характер та наслідки революцій в Росії та Німеччині.
^ Дає власну оцінку діяльності провідних політичних діячів періоду: Леніна, Керенського, Муссоліні, Куна, Люксембург, Лібкнехта, Еберта, Кемаля.
Застосовує та пояснює поняття і терміни: “більшовизм”, “громадянська війна”, “воєнний комунізм”, “Комінтерн”, “світова пролетарська революція”, “експорт революції”, “валізкова дипломатія”, “фашизм”.

1

Узагальнення
1

^ Тематичне оцінювання
11

Тема 5. ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ ТА В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (1924—1929 рр.)
Доба “процвітання” у США.
Німеччина в період Веймарської республіки.
Франція в 20-ті рр. XX ст.
Велика Британія в 19—20-ті рр. Консерватори і лейбористи при владі. Загальний страйк шахтарів 1925—1926 рр.
Створення корпоративної системи в Італії.
Утворення СРСР. Неп.
Особливості соціально-економічного та полiтичного розвитку нових незалежних європейських держав: Польща, Чехословаччина, Угорщина, Югославія.

Румунія та Болгарія після Першої світової війни.
Найважливіші досягнення в галузі освіти, науки і техніки. Основні ідеї й течії у розвитку культури. Нові цінності європейців і американців у 19—20-і роки. Поява “масової культури”. Нові напрямки в мистецтві та літературі.
Визрівання передумов світової економічної кризи.

Учень:
називає основні внутріполітичні події в Європі та США періоду стабілізації 1924—1929 рр.
Показує на карті Рейнську демілітаризовану зону, трансформацію Британської колоніальної імперії, кордони СРСР.
Описує політику “твердого індивідуалізму” за президентів-республіканців у США; становлення Веймарської республіки в Німеччині; політику “уряду національного порозуміння” у Франції; внутрішню політику консервативних і лейбористських урядів у Великій Британії, створення корпоративної системи в Італії.
Визначає основні ідеї та течії у розвитку культури.
Характеризує добу “процвітання” у США; загальний страйк гірників 1925—1926 рр. у Великій Британії; найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей.

Аналізує передумови світової економічної кризи, закон про промислові конфлікти та тред-юніони 1927 р.; причини переходу до непу; утворення СРСР; нові напрями у культурі.
^ Дає власну оцінку політиці ізоляціонізму США, здобуткам та проблемам періоду стабілізації країн Західної Європи та Америки.
Застосовує та пояснює поняття і терміни: “процвітання”, “корпоративна система”, “твердий індивідуалізм”, “ізоляціонізм”, “неп”, “модернізм”, “авангардизм”, “втрачене покоління”, “масова культура”, “джаз”, “мюзикл”, “олімпійський рух”.

1

Узагальнення
1

^ Тематичне оцінювання
1

Підсумкове узагальнення


11-й клас

(35 год)

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Побудова підручника з предмета, додаткова навчальна література та електронні ресурси. Форми й методи організації навчальної діяльності на заняттях із курсу. Критерії й засади тематичного, семестрового й річного оцінювання.
Визначальні тенденції світового розвитку у 30-і рр. ХХ ст. Протистояння демократії й тоталітаризму. Національні рухи. Передумови Другої світової війни.

Учень:
характеризує визначальні тенденції світового розвитку у 30— 40-і рр. ХХ ст.
Аналізує протистояння демократії й тоталітаризму в економічній, політичній, ідеологічній та культурній сферах.
Зіставляє національно-визвольні рухи в країнах світу.
Пояснює передумови Другої світової війни, її хід та наслідки.

15

Тема 1. ^ СВІТ У ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 1929—1933 рр. ТА ПОДОЛАННЯ ЇЇ НАСЛІДКІВ
Причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929—1933 рр. (Великої депресії). Пошуки шляхів подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті.
^ США напередодні та у роки Великої депресії. Америка за президента Г. Гувера. Президентські вибори 1932 р. і повернення до влади демократів. Економічні та соціальні засади “Нового курсу” Ф. Д. Рузвельта та його основні підсумки. Впровадження елементів державного регулювання економікою.
^ Велика Британія, уроки кризи. Спроби реформування Британської імперії. Впровадження системи імперських преференцій.
Світова економічна криза в Німеччині. Встановлення націонал-соціалістичної диктатури в Німеччині, економічна, соціальна та ідеологічна політика нацистського режиму. Знищення політичної опозиції. Войовничий антисемітизм.
^ Франція та Іспанія в період кризи. Утворення, прихід до влади та політика урядів Народних фронтів у Франції та Іспанії; їх досягнення, прорахунки та причини розпаду.
Вплив світової кризи на соціально-економічне та політичне становище країн Центральної та Східної Європи (Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Югославія).
Боротьба між демократичними цінностями та тоталітарними тенденціями.
^ Велика депресія й Радянський Союз. Соціалістичне будівництво в СРСР. Політика “прискореної” індустріалізації та колективізації с/г в Радянському Союзі. Голодомори. Життя пересічної людини в СРСР: успіхи, турботи, страхи. Остаточне оформлення тоталітарного режиму, масові репресії 1937—1938 рр.
Сутність авторитаризму та тоталітаризму.
Китай. Об’єднання країни, встановлення влади Гоміндану. Боротьба проти японської агресії в 30-і рр.
Індія. Кампанія громадянської непокори народів Індії в 30-і рр. та її результати.
Японія. Основні тенденції внутріполітичної та зовнішньополітичної стратегії Японії в 20— 30-і рр.
^ Арабський світ у міжвоєнний період. Близькосхідна проблема.
Латинська Америка. Особливості економічних і політичних процесів у регіоні. Вплив іноземних держав. Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів.
Найважливіші досягнення освіти і науки. Технічний прогрес, його мілітаристична спрямованість у період підготовки та ведення війни. Основні ідеї та напрямки у розвитку мистецтва 30-х рр. ХХ ст. Відмінності в розвитку культури в демократичних і тоталітарних державах.

Учень:
характеризує причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929—1933 рр., шляхи подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті;
найважливіші досягнення науки, технічний прогрес, пояснює його мілітаристичну спрямованість у період підготовки та ведення війни.
Прослідковує та зіставляє внутрішню політику США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії у 30-і рр. ХХ ст. як шляхи подолання проявів Великої депресії; особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Центральної та Східної Європи (Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Югославія), Японії, країн Латинської Америки, арабського світу в міжвоєнний період.
Визначає економічні та соціальні засади “Нового курсу” Ф. Д. Рузвельта та його основні підсумки; основні риси демократичних та авторитарних режимів;
основні ідеї та напрямки у розвитку мистецтва в 30— 40-і рр. ХХ ст.
^ Пояснює роль індустріалізації та колективізації в СРСР як запобіжних заходів уникнення світової економічної кризи.
Аналізує сутність тоталітаризму та зіставляє його прояви в Радянському Союзі, Німеччині та Італії, авторитаризму в Іспанії.
Аналізує відмінності в розвитку культури в демократичних і тоталітарних державах, спричиненість змін ціннісних орієнтацій людини в умовах війни.
^ Дає власну оцінку цим історичним явищам.
Хронологічно співвідносить події та явища теми.

Аргументує своє бачення загального процесу розвитку провідних країн світу в 30-і рр. ХХ ст.
Характеризує роль політичних діячів: Сталіна, Муссоліні, Гітлера, Фрaнко, Пілсудського, Горті, Бенеша, царя Бориса, Дж. Неру, Чан Кайші.
Тлумачить і застосовує поняття і терміни: “авторитаризм”, “тоталітаризм”, “антисемітизм”, “Новий курс”, “кейнсіанство”, “етатизм”, “народний фронт”, “режим санації” (оздоровлення), “мілітаризація”, “латифундизм”.

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
6

Тема 2. ^ НАЗРІВАННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Вплив світової економічної кризи на загострення міжнародної напруженості в умовах 1930-х рр.
Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу у другій половині 30-х років ХХ ст.
Відмова Німеччини від дотримання Версальського договору й підготовка до війни. Агресивні дії Німеччини, Італії та Японії. Формування осі Рим — Берлін — Токіо. Спроби створення системи колективної безпеки. Громадянська війна 1936—1939 рр. в Іспанії. Мюнхенська конференція та її наслідки. Крах політики умиротворення.
Провал англо-франко-радянських переговорів (літо 1939 р.). Зближення СРСР із Німеччиною. Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт “Молотова — Ріббентропа”) і його наслідки.

Учень:
визначає вплив світової економічної кризи на загострення міжнародної напруженості в умовах 1930-х рр.
Характеризує зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу у вказаний період. Спроби створення системи колективної безпеки країнами Заходу.
Залучаючи історичну карту, зіставляє процес утворення вогнищ війни на Далекому Сході, в Африці та Європі.

Прослідковує витоки, прояви та наслідки політики умиротворення, процес радянсько-німецького зближення та підписання пакту “Молотова — Ріббентропа”.
^ Хронологічно та територіально співвідносить події та явища теми.
Характеризує роль політичних діячів: Сталіна, Гітлера, Муссоліні, Чемберлена, Даладьє, Барту, Ріббентропа, Литвинова, Молотова на міжнародній арені.
Тлумачить і застосовує поняття і терміни: “політика умиротворення”, “аншлюс”, “демілітаризована зона”, “судетська проблема”, “сепаратизм”, “Мюнхен”, “таємні протоколи”, “Антикомінтернівський пакт”, “вісь Рим — Берлін — Токіо”, “пацифізм”.

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
6

Тема 3. ^ ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА
Причини, характер, періодизація Другої свiтової війни. Характеристика основних театрів воєнних дій у Європі в 1939—1940 рр.
Початок та головні битви Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу проти Німеччини та її союзників.
Бойові дії у Південно-Східній Азії та на Тихому океані, у Північній Африці та Західній Європі.
Формування антигітлерівської коаліції.
Окупаційний режим та Рух Опору на окупованих територіях. Зростання ролі жінки в умовах війни.
Завершальний період війни у Європі та в Азії. Капітуляція Німеччини та її союзників.
Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Зміна ціннісних орієнтацій людини в умовах війни. Створення ООН. Нюрнберзький і Токійський міжнародні трибунали над військовими злочинцями.

Учень:
визначає причини, характер, періодизацію Другої світової війни.
^ Залучаючи історичну карту, характеризує та зіставляє стратегії й тактики протиборчих сторін та їх реалізацію на основних театрах воєнних дій у Європі, Південно-Східній Азії та Тихому океані, Північній Африці та Західній Європі.
Завершальний період війни в Європі та Азії.
Прослідковує дипломатичні відносини, процес формування антигітлерівської коаліції.
Аналізує особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях, його політичну орієнтацію та форми боротьби; зміну ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в умовах війни.
Виокремлює політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу.
^ Хронологічно та територіально співвідносить події та явища теми.
Тлумачить, співвідносить і застосовує поняття і терміни: “Друга світова війна”, “Велика Вітчизняна війна”, “блискавична війна”, “новий порядок”, “рух Опору”, “Холокост”, “антигітлерівська коаліція”, “Другий фронт”, “Велика трійка”, “колабораціонізм”, “міжнародний трибунал”, “сюрреалізм”, “раціоналізм”, “пацифізм”.

1

Узагальнення
1

^ Тематичне оцінювання
1

Підсумкове узагальнення

Підсумовує основні тенденції, особливості розвитку країн Європи, Америки та Азії в 1930-і рр.; передумови, хід та наслідки Другої свiтової війни для людства; проблеми повоєнного облаштування світу.
залишити коментар
Сторінка11/13
Дата конвертації02.10.2011
Розмір1.57 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
плохо
  2
не очень плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх