Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 58 с. Розробники icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 58 с. Розробники


Схожі
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія...
Робоча програма навчальної дисципліни соціальна психологія (шифр І назва навчальної дисципліни)...
Робоча програма навчальної дисципліни соціальна психологія (шифр І назва навчальної дисципліни)...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія...
Програма навчальної дисципліни психо л о г І яагрес І ї...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать
^

Підходи та критерії вікової періодизації психічного розвитку людини.


 • Вікові періодизації на основі зовнішніх змін.

 • Вікові періодизації на основі внутрішніх змін.


  ЛІТЕРАТУРА

   1. Толстых А. В. Возрасты жизни. – М.: Молодая гвардия, 1988.

   2. Аршавский И. А. Основы возрастной периодизации // Возрастная физиология. (Руководство по физиологии) – Л.: Наука, 1975. – С. 5–67.

   3. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – С. 369–375.


  Тема 6. Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді та в періоді новонародженого (01 місяць)

  1. Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді. Досліди П. Хеппера.

  2. Опишіть сучасні і колишні звичаї, пов’язані з народженням дитини.

  3. Суть кризи новонародженого. Напрями пристосування дитини до нових умов життя.

  4. Поліфазність і парадоксальність сну новонародженого.

  5. Вроджені механізми психічного розвитку дитини.

  6. Явища бондінгу та габітуації.

  7. Центральне психологічне новоутворення періоду новонародженого.


  ЛІТЕРАТУРА

   1. Дольто Ф. На стороне ребенка. – СПб: Петербург–ХХІ век, 1997.

   2. Захаров А. И. Ребенок до рождения и психотерапия последствий психических травм. – СПб: СОЮЗ, 1998.


  Тема 7. Психологія немовлят (1 місяць2 роки)

  1. Психомоторний розвиток у немовлячому віці. Як сенсорна депривація може вплинути на психічний розвиток немовляти?

  2. Сенсомоторна стадія розвитку мислення немовлят. Які чинники сприяють створенню оптимального середовища для інтелектуального зростання дитини?

  3. Які досліди можуть засвідчити розуміння дитиною постійності об’єктів?

  4. У чому полягає відмінність між розумінням мовлення і говорінням? Коли вони виникають? Які етапи їхнього розвитку?

  5. Які найпоширеніші причини страхів немовлят? Наведіть приклади Ваших спостережень.

  6. Умови виникнення дитячої прихильності.

  7. Я-концепція немовляти. Криза першого року життя: її симптоми та шляхи подолання.

  8. Центральні психологічні новоутворення немовлячого віку.


  ЛІТЕРАТУРА

   1. Ведущие специалисты Филадельфийского центра развития ребенка. Раннее детство: Время появления страхов // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 308–310.

   2. Миллер С. Психология игры. – СПб.: Университетская книга, 1999.

   3. Мухамедрахимов Р. Ж. Взаимодействие и привязанность матерей и младенцев групп риска // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 18–33.

   4. Уайт Б. Первые три года жизни. – М.: Педагогика, 1982.

   5. Филиппова Г. Г. Сравнительно-психологическое исследование комплекса оживления // Вопросы психологии. – 1998. – № 6. – С. 24–34.

   6. Чистович Л., Кожевникова Е. Разум, чувства и способности младенца. – СПб.: Петербург–ХХІ век, 1996.


  Тема 8. Психологія раннього дитинства (2–6 років)

   1. Сенсорно-перцептивний розвиток у ранньому дитинстві.

   2. Вікові особливості пам’яті, уваги та уяви.

   3. Доопераціональна стадія розвитку мислення дітей. Феномени Піаже.

   4. Наведіть приклади неологізмів, які Ви (або Ваші брати, сестри) придумували у дитинстві.

   5. Біологічні, соціально-культурні та психологічні чинники дитячих страхів.

   6. Різновиди і функції дитячої гри. Опишіть ігри, у які Ви бавились у дитинстві.

   7. Криза третього року життя: її симптоми та шляхи подолання. Наведіть приклади з Вашого досвіду.

   8. Центральні психологічні новоутворення раннього дитинства.


  ЛІТЕРАТУРА

  1. Гурковська Т. Л. Система завдань з розвитку сприймання дітей третього року життя // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 3. – С. 32–34.

  2. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. – М: Педагогика, 1986.

  3. Фрейд З. Анализ фобии пятилетнего мальчика // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. –М.: Академия, 2001. – С. 166–172.


  Тема 9. Психологія пізнього дитинства (6–12 років)

  Перше заняття: Особистісні особливості у пізньому дитинстві. Методики дослідження

  1. Особливості особистісних рис дітей 6–12 років. Як ці особливості впливають на їхню Я-концепцію і стосунки з ровесниками? За допомогою якої методики можна дослідити особистісні риси дітей?

  2. Особливості самооцінки дітей. Ознайомлення з методикою визначення рівня самооцінки і соціальної рефлексії „Сходинки”.

  3. Які страхи і тривоги характерні сучасним дітям 6–12-річного віку? Згадайте, чого Ви найбільше боялись у цьому віці. Ознайомлення з методикою дослідження шкільних страхів дитини „ТШТ”.

  4. Агресивна поведінка дітей. Ознайомлення з методикою дослідження дитячої агресії в конфліктній ситуації з ровесниками і батьками „АК”.

  5. Криза сьомого року життя: її симптоми та шляхи подолання.

  6. Конкретно-операціональна стадія розвитку мислення дітей.

  7. Предконвенційний рівень моральних суджень дітей.

  8. Центральні психологічні новоутворення пізнього дитинства.


  ЛІТЕРАТУРА

  1. Ведущие специалисты Филадельфийского центра развития ребенка. Школьный возраст: Побеги из дома. Страх // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 305–308, 310–311.

  2. Скалько Е. В. Стресс у детей (Индивидуальные и возрастные особенности реагирования на стресс) // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 1. – С. 14–15.

  3. Смольська Л. І. Психолого-дидактичні умови формування творчого мислення молодшого школяра // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 1. – С. 43–44.

  4. Титаренко Т. М. Хлопчики і дівчатка: психологічне становлення індивідуальності. –К., 1989.


  Тема 10. Психологія підлітків (12–15 років)

  Перше заняття: Особистісні особливості підлітків. Методики дослідження

  1. Особливості особистісних рис підлітків. Як ці особливості впливають на прояви підліткової кризи і стосунки з дорослими? За допомогою якої методики можна дослідити особистісні риси підлітків?

  2. Особливості темпераменту підлітків. Ознайомлення з підлітковим варіантом особистісного теста-опитувальника Г. Айзенка.

  3. Акцентуації характеру у підлітковому віці. Ознайомлення з підлітковим варіантом особистісного теста-опитувальника Г. Шмішека.

  4. Тривожність та депресивність у підлітковому віці. Ознайомлення з методикою МДТД.

  5. Стадія формальних операцій розвитку мислення підлітків.

  6. Конвенційний рівень морального розвитку підлітків.

  7. Центральне психологічне новоутворення підліткового віку.


  ЛІТЕРАТУРА

  1. Байярд Р. Т., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 389–403.

  2. Ведущие специалисты Филадельфийского центра развития ребенка. Подростковый период: Побеги из дома // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. –С. 437–440.

  3. Кон И. С. Дружба: Этико-психологический очерк. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1987.

  4. Леванова Е. А. Готовясь работать с подростками. – М., 1993.

  5. Литовченко Н. Ф., Здоровець Т. Г. Психокорекція депресії у підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С. 40–50.


  Тема 11. Психологія юнацтва (15–21 рік)

  Перше заняття: Особистісні особливості осіб юнацького віку.

  Методики дослідження

  1. Формування особистої ідентичності у юнацькому віці. Ознайомлення з юнацько-дорослим варіантом особистісного теста-опитувальника Р. Кеттелла.

  2. Постконвенційний рівень морального розвитку. Ознайомлення з методикою дослідження ціннісних орієнтацій молоді Е. Помиткіна.

  3. Індивідуалізація та автономізація молоді. Ознайомлення з методикою визначення незалежності, компанійськості та змагальності „Q-сортування”.

  4. Рівень сформованості суб’єктивного контролю у юнацькому віці. Ознайомлення з методикою локус контролю Дж. Роттера.

  5. Центральне психологічне новоутворення юнацького віку.


  ЛІТЕРАТУРА

  1. Джиббс Дж., Бэсинджер, Фуллер Д. Стадии // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. –М.: Академия, 2001. – С. 488–493.

  2. Кон И. С. Психология старшеклассника. – М.: Просвещение, 1980.

  3. Шпрангер Э. Эротика и сексуальность в юношеском возрасте // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 500–506.

  4. Штерн Э. „Серьезная игра” в юношеском возрасте // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 471–481.


  Тема 12. Психологія ранньої дорослості (21–40 років)

  1. Порівняйте закономірності психічного розвитку у дитячо-підлітково-юнацькому і дорослому віці.

  2. З якими основними психологічними проблемами зустрічається людина у ранній дорослості? Як вони вирішуються?

  3. Як сучасні жінки і чоловіки можуть розв’язати суперечність між різними соціальними ролями?

  4. Теорія трансформації психології дорослої людини Р. Гулда.

  5. Стадії когнітивного розвитку у дорослості (за У. Шейо). Особливості когнітивного розвитку у ранній дорослості.

  6. Емоційні зміни у ранній період дорослості. Комплекс Іони та шляхи його подолання.

  7. Особливості кохання у ранній дорослості (на прикладі трикомпонентної теорії кохання Р.Стернберга).


  ЛІТЕРАТУРА

   1. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 595–597.

   2. Кулюткин Ю. Н., Сухобская Г. С. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности взрослых учащихся. – М., 1971.

   3. Подгорецкая Н. А. Изучение приемов логического мышления взрослых. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.


  Тема 13. Психологія середньої дорослості (40–60 років)

   1. З якими основними психологічними проблемами зустрічається людина у середній дорослості? Як вони вирішуються?

   2. У чому суть кризи середини життя? Які Ви пропонуєте шляхи виходу з цієї кризи?

   3. Погляди Р. Пека на психосоціальний розвиток у середній дорослості.

   4. Когнітивні функції середини життя. Мінливий і кристалізований інтелект.

   5. Емоційна сфера у середній дорослості.

   6. Міжособистісні стосунки у середній дорослості.


  ЛІТЕРАТУРА

    1. Возрастные особенности умственной деятельности взрослых / Под ред. Е. И. Степановой. – Л., 1973.

    2. Развитие психофизиологических функций взрослых людей (средняя взрослость) / Под ред. Б. Г. Ананьева, Е. И. Степановой. – М.: Педагогика, 1977.


  Тема 14. Психологія пізньої дорослості (понад 60 років)

  1. Як середня тривалість життя людини залежить від соціальних, економічних та історичних умов?

  2. Чому людина старіє? Які Ви знаєте теорії старіння?

  3. На прикладі досвіду своїх рідних і знайомих продемонструйте, як вихід на пенсію впливає на психологічний стан людини і стосунки з дітьми.

  4. Що таке життєва мудрість людини? Від чого вона залежить?

  5. Охарактеризуйте пізнавальну сферу людини похилого віку.

  6. Як людина похилого віку погоджується з думкою про смерть? Яку допомогу у цьому може надати психолог?


  ЛІТЕРАТУРА

   1. Зорза Р., Зорза В. Путь к смерти: Жить до конца. – М.: Прогресс, 1990.

   2. Сонин М. Я., Дыскин А. А. Пожилой человек в семье и обществе. – М.: Финансы и статистика, 1984.

   3. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – С. 13–33, 42–67.

   4. Ярмусь С., Ярмусь А. До питання питання старості, хворіння і смерті. – Вінніпег: Екклезія, 1989.
  1. Теми практичних занять  з/п

  Назва теми

  Кількість

  годин

  1

  ^ Психологічна характеристика дитини (6–12 років)

  2

  2

  Психологічна характеристика підлітка (12–15 років)

  2

  3

  ^ Психологічна характеристика юнака (дівчини) (15–21 рік)

  2
  Разом

  6  Тема 9. Психологія пізнього дитинства (6–12 років)

  Друге заняття: Психологічна характеристика дитини (практична робота №1)

  1. Використовуючи дитячий варіант особистісного теста-опитувальника Р. Кеттелла, методики „Сходинки”, „ТШТ” та „АК”, обстежте одну дитину віком від 8 до 11 років, опрацюйте отримані результати і дайте їхню інтерпретацію.

  2. Напишіть психологічну характеристику цієї дитини.


  Література

   1. Бовть О. Б. Психокорекційна робота з попередження агресивності дітей молодшого шкільного віку // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. № 1. – С. 18–20; № 3. – С. 3–8; – № 4. – С. 15–17; – № 5. – С. 19–23; – № 6–7. – С. 33–36. – № 8. – С. 14–16. – № 9. – С. 15–19. – № 10. – С. 21–24.

   2. Немов Р. С. Детский вариант личностного теста Р. Кеттелла // Немов Р. С. Психология: Учебник: В 3 кн. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – М., 2001. – С. 227–255.

   3. Худик В. А. Психологическая диагностика детского развития: методы исследования. – К.: Освіта, 1992. – С. 82–92, 175–177.


  Тема 10. Психологія підлітків (12–15 років)

  Друге заняття: Психологічна характеристики підлітка (практична робота №2)

  1. Використовуючи підліткові варіанти особистісних тестів-опитувальників Р. Кеттелла, Г. Айзенка, Г. Шмішека і методику МДТД, обстежте одного підлітка віком від 12 до 15 років, опрацюйте отримані результати і дайте їхню інтерпретацію.

  2. Напишіть психологічну характеристику цього підлітка.


  Література

   1. Особенности обучения и психическое развитие школьников 13–17 лет / Под ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. – М.: Педагогика, 1988.

   2. Райс Ф. Психология подоросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 1999.

   3. Трудный подросток: причины и следствия / Под ред. В. А. Татенко. – К.: Рад. школа, 1985.

   4. Формирование личности в переходный период: От подросткового к юношескому возрасту / Под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Педагогика, 1987.


  Тема 11. Психологія юнацтва (15–21 рік)

  Друге заняття: Психологічна характеристика юнака (дівчини) (практична робота №3)

  1. Використовуючи юнацько-дорослий варіант особистісного теста-опитувальника Р. Кеттелла, методики дослідження ціннісних орієнтацій молоді Е. Помиткіна, „Q-сортування” та локус контролю Дж. Роттера, обстежте одного юнака (юнку) віком від 16 до 21 року, опрацюйте отримані результати і дайте їхню інтерпретацію.

  2. Напишіть психологічну характеристику цього юнака (юнки).


  Література

   1. Помиткін Е. О. Проблема розвитку та діагностики духовних ціннісних орієнтацій у старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 10. – С. 10–16.

   2. Райс Ф. Психология подоросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 1999.

   3. Селіванова І. Л. Духовність очима учнівської молоді і проблеми національної самосвідомості // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – 14–16.

   4. Смирнов В. Е. Проявление способностей в юношеском возрасте // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис. – М.: Изд-во Моск. унив. 1980. – С. 100–106.  7. Теми лабораторних занять  з/п

  Назва теми

  Кількість

  годин

  1

  немає
  2  ...
  ^ 8. Самостійна робота
  з/п

  Назва теми

  Кількість

  годин

  1

  Вікова психологія як практична галузь знань

  4

  2

  Історія становлення вікової психології

  4

  3

  Особливості психологічного обстеження осіб різного віку

  4

  4

  Онтогенез психіки людини: основні поняття

  4

  5

  Вікова періодизація психічного розвитку людини

  4

  6

  Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді та в періоді новонародженого (0–1 місяць)

  4

  7

  Психологія немовлят (1 місяць–2 роки)

  4

  8

  Психологія раннього дитинства (2–6 років)

  8

  9

  Психологія пізнього дитинства (6–12 років)

  8

  10

  Психологія підлітків (12–15 років)

  8

  11

  Психологія юнацтва (15–21 рік)

  8

  12

  Психологія ранньої дорослості (21–40 років)

  4

  13

  Психологія середньої дорослості (40–60 років)

  4

  14

  Психологія пізньої дорослості (понад 60 років)

  4
  Разом

  72


  Завдання до самостійної роботи:

  1. підготовка до семінарських занять,

  2. опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт,

  3. підготовка до змістових модулів,

  4. реферування наукової літератури (див. теми лекційних, семінарських і практичних занять),

  5. підготовка до іспиту.


  9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


  Не передбачена.

  ^ 10. Методи контролю

  Питання для поточного контролю.

  Змістовий модуль 1.

  1. Місце вікової психології в системі психологічної науки.

  2. Співвідношення між віковою психологією та іншими галузями психології.

  3. Об’єкт вікової психології та його специфіка.

  4. Предмет сучасної вікової психології.

  5. Поняття про вік людини; різновиди віку.

  6. Структура віку: центральні та часткові психологічні новоутворення, центральна та бічна лінії розвитку.

  7. Динаміка віку. Соціальна ситуація розвитку. Революційні, еволюційні та ситуативні зміни психіки.

  8. Поняття про когорту.

  9. Розділи вікової психології.

  10. Основні теоретичні проблеми вікової психології.

  11. Основні практичні завдання вікової психології.

  12. Практичне значення вікової психології.

  13. Історичні витоки вікової психологї.

  14. Ідеї вікової мінливості психіки в працях учених ХVІІ–ХVІІІ ст.

  15. Історія розвитку вікової психології у ХІХ ст.

  16. Оформлення та розвиток вікової психології у ХХ ст.

  17. Розвиток вікової психології в Україні.

  18. Поняття про педологію.

  19. Організаційні методи вікової психології.

  20. Труднощі у проведенні психологічних обстежень осіб різного віку та шляхи їхнього подолання.

  21. Особливості проведення спостереження, експерименту, опитування та тестування з особами різного віку.

  22. Ключові питання онтогенезу психіки людини.

  23. Основні умови психічного розвитку людини.

  24. Чинники психічного розвитку людини.

  25. Характер психічного розвитку людини.

  26. Природа людини як суб’єкта розвитку.

  27. Біологічні теорії онтогенезу психіки людини: рекапітуляції, дозрівання, етологічна.

  28. Теорії научіння: соціального научіння, соціально-когнітивна.

  29. Когнітивні теорії онтогенезу психіки людини: генетичної епістемології, інформаційна, культурно-історичного розвитку психіки.

  30. Психоаналітичні теорії онтогенезу психіки людини: психосексуальна, психосоціальна.

  31. „Я” теорії онтогенезу психіки людини: гуманістична, смислових систем.

  32. Екологічна теорії онтогенезу психіки людини.

  33. Показники психічного розвитку.

  34. Основні тенденції онтогенезу психіки людини.

  35. Основні закономірності онтогенезу психіки людини.

  36. Поняття про сенситивні та критичні періоди розвитку. Вікові кризи.

  37. Підходи до вікової періодизації психічного розвитку людини.

  38. Критерії вікової періодизації психічного розвитку людини.

  39. Періодизації на основі зовнішніх змін: календарна, біогенетична, біологічна, дентиції, педагогічна.

  40. Періодизації на основі внутрішніх змін: когнітивних, психосексуальних, психосоціальних, психологічних новоутворень, провідного виду діяльності, соціальної ситуації розвитку.

  41. Сучасна періодизація психічного розвитку людини.


  Змістовий модуль 2.

  1. Етапи розвитку дитини у пренатальному стані.

  2. Вплив зовнішнього середовища на пренатальний стан дитини.

  3. Криза новонародженого.

  4. Період пристосування дитини до нових умов життя.

  5. Фізичні стани новонародженого. Поняття про поліфазний та парадоксальний сон.

  6. Вроджені фізіологічні та перцептивні механізми психічного розвитку і програми моторного розвитку новонароджених.

  7. Розвиток чуттєвого пізнання новонароджених.

  8. Розвиток емоційної сфери новонароджених.

  9. Довільна поведінка новонароджених: феномени навчання, звикання та саморегуляції.

  10. Встановлення стосунків між новонародженою дитиною та батьками. Явище бондінгу.

  11. Центральне психологічне новоутворення періоду новонародженого.

  12. Розвиток чуттєвого пізнання немовлят.

  13. Розвиток моторики немовлят.

  14. Особливості пізнавальної сфери немовлят: пам’ять, уява, увага, мислення.

  15. Умови раннього мовленнєвого розвитку дитини; етапи, види, тенденції.

  16. Емоційний розвиток немовлят: етапи, вікові особливості.

  17. Ігри немовлят, їхні різновиди.

  18. Спілкування немовлят з дорослими. Виникнення прихильності. Стадії реакції дитини на розлучення з матір’ю (за Дж. Боулбі).

  19. Становлення Я-концепції немовлят. Формування фізичного Я-образу.

  20. Криза першого року життя: симптоми, шляхи подолання.

  21. Центральні психологічні новоутворення немовлячого періоду.

  22. Моторні навички та уміння у ранньому дитинстві.

  23. Особливості пізнавальної сфери у ранньому дитинстві: сприймання, пам’ять, уява, увага.

  24. Доопераціональна стадія розвитку мислення у ранньому дитинстві. Феномени Піаже.

  25. Мовленнєвий розвиток у ранньому дитинстві. Егоцентричне мовлення. Білінгвізм.

  26. Страхи та тривоги у ранньому дитинстві; їхні причини та різновиди.

  27. Засвоєння соціальних норм і правил поведінки у ранньому дитинстві. Агресія. Асертивна і просоціальна поведінка.

  28. Гра у ранньому дитинстві: різновиди, способи, функції.

  29. Становлення Я-концепції у ранньому дитинстві.

  30. Криза третього року життя: симптоми, шляхи подолання.

  31. Центральне психологічне новоутворення раннього дитинства.

  32. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери у пізньому дитинстві.

  33. Особливості пам’яті, уяви та уваги у пізньому дитинстві.

  34. Конкретно-операціональне мислення у пізньому дитинстві.

  35. Особливості мовленнєвого розвитку у пізньому дитинстві.

  36. Страхи та тривоги у пізньому дитинстві.

  37. Взаємини з батьками і ровесниками у пізньому дитинстві.

  38. Дитяча дружба: стадії розвитку, функції. Модель Р. Селмана.

  39. Концепції морального розвитку дитини (за Ж. Піаже, Л. Кольбергом).

  40. Розвиток Я-концепції у пізньому дитинстві.

  41. Криза сьомого року життя: симптоми, шляхи подолання.

  42. Центральні психологічні новоутворення пізнього дитинства.


  Змістовий модуль 3.

  1. Загальні тенденції формування особистості підлітків.

  2. Становлення Я-концепції підлітків.

  3. Особливості самооцінки підлітків. Підлітковий егоцентризм.

  4. Криза підліткового періоду: симптоми, шляхи подолання.

  5. Підлітки у соціальному середовищі: стосунки з батьками і ровесниками.

  6. Особливості дружби та товаришування у підлітковому віці. Підліткові компанії.

  7. Підліткова культура та субкультури.

  8. Моральні принципи, цінності та переконання підлітків. Рівні морального розвитку (за Л. Кольбергом).

  9. Емоційно-вольова сфера підлітків. Причини депресивних станів.

  10. Пізнавальна сфера підлітків: сприймання, пам’ять, уява, увага.

  11. Стадія формальних операцій розвитку мислення підлітків.

  12. Центральне психологічне новоутворення підліткового віку.

  13. Формування особистої ідентичності в юності. Статуси ідентичності (за Дж. Марсіа).

  14. Становлення Я-концепції в юнацькому віці.

  15. Криза юнацького віку: симптоми, шляхи подолання.

  16. Етика самостійно вироблених моральних принципів в юності. Рівні морального розвитку (за Л. Кольбергом).

  17. Соціальне середовище юнацтва. Спілкування з ровесниками та дорослими.

  18. Емоційно-вольова сфера в юності. Дружба та кохання.

  19. Пізнавальна сфера в юності: пам’ять, уява, увага, мислення.

  20. Центральне психологічне новоутворення юнацького віку.

  21. Теорія трансформації психології дорослої людини Р. Гулда.

  22. Основні соціальні завдання ранньої дорослості.

  23. Стадії когнітивного розвитку у дорослості (за У. Шейо).

  24. Вікові особливості інтелекту, мислення, пам’яті, уваги у ранній дорослості.

  25. Емоційні зміни у ранній період дорослості. Комплекс Іони.

  26. Переоцінка життєвих цінностей у середній дорослості.

  27. Погляди Р. Пека на психосоціальний розвиток у середній дорослості.

  28. Криза середини життя: симптоми, шляхи подолання.

  29. Когнітивний розвиток у середній дорослості: пам’ять, увага, мислення. Інтелектуальні зміни.

  30. Емоційна сфера у середній дорослості.

  31. Соціально-психологічні зміни в похилому віці.

  32. Теорії старіння.

  33. Когнітивний розвиток у похилому віці: сенсорно-перцептивна сфера, пам’ять, увага. Згасання інтелекту.

  34. Емоційно-вольові зміни у похилому віці.

  35. Стадії погодження з думкою про смерть.


  Питання для підсумкового контрою та зразки тестів.

  1. Місце вікової психології в системі психологічної науки.

  2. Співвідношення між віковою психологією та іншими галузями психології.

  3. Об’єкт вікової психології та його специфіка.

  4. Предмет сучасної вікової психології.

  5. Поняття про вік людини; різновиди віку.

  6. Структура віку: центральні та часткові новоутворення, центральна та бічна лінії розвитку.

  7. Динаміка віку. Соціальна ситуація розвитку. Революційні, еволюційні та ситуативні зміни психіки.

  8. Поняття про когорту.

  9. Розділи вікової психології.

  10. Основні теоретичні проблеми вікової психології.

  11. Основні практичні завдання вікової психології.

  12. Практичне значення вікової психології.

  13. Історичні витоки вікової психології.

  14. Ідеї вікової мінливості психіки в працях учених ХVІІ – ХVІІІ ст.

  15. Історія розвитку вікової психології у ХІХ ст.

  16. Оформлення та розвиток вікової психології у ХХ ст.

  17. Розвиток вікової психології в Україні.

  18. Поняття про педологію.

  19. Організаційні методи вікової психології.

  20. Труднощі у проведенні психологічних обстежень осіб різного віку та шляхи їх подолання.

  21. Особливості проведення спостереження, експерименту, опитування та тестування з особами різного віку.

  22. Ключові питання онтогенезу психіки людини.

  23. Основні умови психічного розвитку людини.

  24. Фактори психічного розвитку людини.

  25. Характер психічного розвитку людини.

  26. Природа людини як суб’єкта розвитку.

  27. Біологічні теорії онтогенезу психіки людини: рекапітуляції, дозрівання, етологічна.

  28. Теорії научіння: соціального научіння, соціально-когнітивна.

  29. Когнітивні теорії онтогенезу психіки людини: генетичної епістемології, інформаційна, культурно-історичного розвитку психіки.

  30. Психоаналітичні теорії онтогенезу психіки людини: психосексуальна, психосоціальна.

  31. „Я” теорії онтогенезу психіки людини: гуманістична, смислових систем.

  32. Екологічна теорії онтогенезу психіки людини.

  33. Показники психічного розвитку.

  34. Основні тенденції онтогенезу психіки людини.

  35. Основні закономірності онтогенезу психіки людини.

  36. Поняття про сенситивні та критичні періоди розвитку. Вікові кризи.

  37. Підходи до вікової періодизації психічного розвитку людини.

  38. Критерії вікової періодизації психічного розвитку людини.

  39. Періодизації на основі зовнішніх змін: календарна, біогенетична, біологічна, дентиції, педагогічна.

  40. Періодизації на основі внутрішніх змін: когнітивних, психосексуальних, психосоціальних, психологічних новоутворень, провідного виду діяльності, соціальної ситуації розвитку.

  41. Сучасна періодизація психічного розвитку людини.

  42. Етапи розвитку дитини у пренатальному стані.

  43. Вплив зовнішнього середовища на пренатальний стан дитини.

  44. Криза новонародженого.

  45. Період пристосування дитини до нових умов життя.

  46. Фізичні стани новонародженого. Поняття про поліфазний та парадоксальний сон.

  47. Вроджені фізіологічні та перцептивні механізми психічного розвитку і програми моторного розвитку новонароджених.

  48. Розвиток чуттєвого пізнання новонароджених.

  49. Розвиток емоційної сфери новонароджених.

  50. Довільна поведінка новонароджених: феномени навчання, звикання та саморегуляції.

  51. Встановлення стосунків між новонародженою дитиною та батьками. Явище бондінгу.

  52. Центральне психологічне новоутворення періоду новонародженого.

  53. Розвиток чуттєвого пізнання немовлят.

  54. Розвиток моторики немовлят.

  55. Особливості пізнавальної сфери немовлят: пам’ять, уява, увага, мислення.

  56. Умови раннього мовленнєвого розвитку дитини; етапи, види, тенденції.

  57. Емоційний розвиток немовлят: етапи, вікові особливості.

  58. Ігри немовлят, їх різновиди.

  59. Спілкування немовлят з дорослими. Виникнення прихильності. Стадії реакції дитини на розлучення з матір’ю (за Дж. Боулбі).

  60. Становлення Я-концепції немовлят. Формування фізичного Я-образу.

  61. Криза першого року життя: симптоми, шляхи подолання.

  62. Центральні психологічні новоутворення немовлячого періоду.

  63. Моторні навички та уміння у ранньому дитинстві.

  64. Особливості пізнавальної сфери у ранньому дитинстві: сприймання, пам’ять, уява, увага.

  65. Доопераціональна стадія розвитку мислення у ранньому дитинстві. Феномени Піаже.

  66. Мовленнєвий розвиток у ранньому дитинстві. Егоцентричне мовлення. Білінгвізм.

  67. Страхи та тривоги у ранньому дитинстві; їхні причини та різновиди.

  68. Засвоєння соціальних норм і правил поведінки у ранньому дитинстві. Агресія. Асертивна і просоціальна поведінка.

  69. Гра у ранньому дитинстві: різновиди, способи, функції.

  70. Становлення Я-концепції у ранньому дитинстві.

  71. Криза третього року життя: симптоми, шляхи подолання.

  72. Центральне психологічне новоутворення раннього дитинства.

  73. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери у пізньому дитинстві.

  74. Особливості пам’яті, уяви та уваги у пізньому дитинстві.

  75. Конкретно-операціональне мислення у пізньому дитинстві.

  76. Особливості мовленнєвого розвитку у пізньому дитинстві.

  77. Страхи та тривоги у пізньому дитинстві.

  78. Взаємини з батьками і ровесниками у пізньому дитинстві.

  79. Дитяча дружба: стадії розвитку, функції. Модель Р. Селмана.

  80. Концепції морального розвитку дитини (за Ж. Піаже, Л. Кольбергом).

  81. Розвиток Я-концепції у пізньому дитинстві.

  82. Криза сьомого року життя: симптоми, шляхи подолання.

  83. Центральні психологічні новоутворення пізнього дитинства.

  84. Загальні тенденції формування особистості підлітків.

  85. Становлення Я-концепції підлітків.

  86. Особливості самооцінки підлітків. Підлітковий егоцентризм.

  87. Криза підліткового періоду: симптоми, шляхи подолання.

  88. Підлітки у соціальному середовищі: стосунки з батьками і ровесниками.

  89. Особливості дружби та товаришування у підлітковому віці. Підліткові компанії.

  90. Підліткова культура та субкультури.

  91. Моральні принципи, цінності та переконання підлітків. Рівні морального розвитку (за Л. Кольбергом).

  92. Емоційно-вольова сфера підлітків. Причини депресивних станів.

  93. Пізнавальна сфера підлітків: сприймання, пам’ять, уява, увага.

  94. Стадія формальних операцій розвитку мислення підлітків.

  95. Центральне психологічне новоутворення підліткового віку.

  96. Формування особистої ідентичності в юності. Статуси ідентичності (за Дж. Марсіа).

  97. Становлення Я-концепції в юнацькому віці.

  98. Криза юнацького віку: симптоми, шляхи подолання.

  99. Етика самостійно вироблених моральних принципів в юності. Рівні морального розвитку (за Л. Кольбергом).

  100. Соціальне середовище юнацтва. Спілкування з ровесниками та дорослими.

  101. Емоційно-вольова сфера в юності. Дружба та кохання.

  102. Пізнавальна сфера в юності: пам’ять, уява, увага, мислення.

  103. Центральне психологічне новоутворення юнацького віку.

  104. Теорія трансформації психології дорослої людини Р. Гулда.

  105. Основні соціальні завдання ранньої дорослості.

  106. Стадії когнітивного розвитку у дорослості (за У. Шейо).

  107. Вікові особливості інтелекту, мислення, пам’яті, уваги у ранній дорослості.

  108. Емоційні зміни у ранній період дорослості. Комплекс Іони.

  109. Переоцінка життєвих цінностей у середній дорослості.

  110. Погляди Р. Пека на психосоціальний розвиток у середній дорослості.

  111. Криза середини життя: симптоми, шляхи подолання.

  112. Когнітивний розвиток у середній дорослості: пам’ять, увага, мислення. Інтелектуальні зміни.

  113. Емоційна сфера у середній дорослості.

  114. Соціально-психологічні зміни в похилому віці.

  115. Теорії старіння.

  116. Когнітивний розвиток у похилому віці: сенсорно-перцептивна сфера, пам’ять, увага. Згасання інтелекту.

  117. Емоційно-вольові зміни у похилому віці.

  118. Стадії погодження з думкою про смерть.


  1. Об’єктом вікової психології є вивчення:

  1. Вікових особливостей становлення Я-концепції людини

  2. Походження та становлення психічних функцій людини

  3. Вікової мінливості психічних явищ людини

  4. Психічних особливостей та закономірностей конкретного вікового періоду людини

  5. Хронології онтогенезу

  2. Вікова психологія зародилась у:

  1. Античні часи

  2. ХVІІ ст.

  3. ХVІІІ ст.

  4. ХІХ ст.

  5. ХХ ст.

  3. Біогенетичний закон стверджує, що:

  1. Онтогенез є скороченим повтором філогенезу

  2. Філогенез є скороченим повтором онтогенезу

  3. Онтогенез є історичним повтором філогенезу

  4. Філогенез є історичним повтором онтогенезу

  5. Онтогенез і філогенез є взаємопов’язані

  4. Метод поздовжніх зрізів полягає у:

  1. Зіставленні психічних явищ в одних й тих самих групах досліджуваних на різних стадіях їхнього індивідуального розвитку протягом тривалого часу

  2. Зіставленні психічних явищ в досліджуваних, які належать до декількох вікових груп

  3. Зіставленні психічних явищ в одних й тих самих групах досліджуваних на одних й тих самих стадіях їхнього індивідуального розвитку протягом тривалого часу

  4. Зіставленні психічних явищ в різних групах досліджуваних на різних стадіях їхнього індивідуального розвитку протягом тривалого часу

  5. Зіставленні психічних явищ, отриманих в один й той самий проміжок часу в різних групах досліджуваних

  5. Онтогенез – це:

   1. Зародження нових родів та видів організмів

   2. Виникнення та історичного розвитку різних родів та видів організмів

   3. Безповоротних змін в живому організмі

   4. Індивідуального розвитку організму з моменту зародження до смерті

   5. Удосконалення внутрішніх можливостей організму

  6. Конфлікт між працелюбством і почуттям власної неповноцінності виникає на наступній стадії психосоціального розвитку (за Е. Еріксоном):

  1. Локомоторно-генітальна

  2. Латентна

  3. Підлітково-юнацька

  4. Молодості

  5. Дорослості

  7. У середньому, пренатальний період триває:

  1. 20 тижнів

  2. 30 тижнів

  3. 40 тижнів

  4. 50 тижнів

  5. 60 тижнів

  8. За міжнародною періодизацією період немовляти триває:

  1. Від народження до 1 місяця

  2. Від народження до 1 року

  3. Від 1 місяця до 1 року

  4. Від 1 місяця до 2 років

  5. Від 1 року до 3 років

  9. До 7 років дружба дітей будується на:

  1. Взаємній довірі

  2. Усвідомленні почуттів інших

  3. Рівноправному обміні

  4. Власній вигоді

  5. Ідеї взаємності

  10. Центральним психологічним новоутворенням підліткового віку є:

  1. Формування особистої ідентичності

  2. Почуття дорослості

  3. Виникнення рефлексії

  4. Зародження самосвідомості

  5. Поява соціального Я людини

  11. Основний психосоціальний конфлікт у підлітково-юнацькому віці, за Е. Еріксоном, – це конфлікт:

  1. Між інтимністю та ізоляцією

  2. Між особистою ідентичністю та рольовою невизначеністю

  3. Між інтимністю та рольовою невизначеністю

  4. Між особистою ідентичністю та ізоляцією

  5. Між ізоляцією та рольовою невизначеністю

  12. Головним завданням дорослого віку є розвиток (за Р. Гулдом):

  1. Компетентності

  2. Діалектичного мислення

  3. Інтимних стосунків

  4. Кар’єри

  5. Професійної діяльності

  13. Який із зазначених типів інтелекту у середній дорослості покращується:

  1. Логічний

  2. Вербальний

  3. Невербальний

  4. Мінливий

  5. Кристалізований

  14. До стадії процесу пристосування до думки про смерть не відноситься:

  1. Стадія заперечення

  2. Стадія торгів

  3. Стадія гніву

  4. Стадія усвідомлення

  5. Стадія депресії


  Оцінювання семінарських занять. За одне семінарське заняття студент може максимально отримати 1 бал (див. табл. 1).

  Таблиця 1

  Розподіл балів за семінарські заняття

  Вимоги

  Бали

  Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (підручник)

  1

  Повна відповідь, заглядаючи у конспект (підручник); неповна відповідь; доповнення

  0,5

  Неправильна відповідь

  0


  Максимально за семінарські заняття студенти упродовж семестру можуть отримати ^ 8 балів.


  Оцінювання практичних занять. Упродовж семестру студенти виконують три практичні роботи. Вони полягають в ознайомленні з психологічними методиками обстеження дітей (4 методики), підлітків (4 методики) і юнацтва (4 методики); їхньому проведенні, опрацюванні даних і інтерпретації результатів; написанні трьох психологічних характеристик (на дитину, підлітка і юнака/дівчину). Кожна методика і характеристика оцінюються окремо. Розподіл балів див. у табл. 2. Максимально за практичні роботи упродовж семестру можна отримати 9 балів.


  Таблиця 2

  Розподіл балів за практичні роботи

  Вимоги

  Бали

  Методика проведена за правилами, бланк заповнений за інструкцією, дані опрацьовані безпомилково і проінтерпретовані правильно, методика оформлена акуратно

  0,5

  Два-три недоліки з нижче перелічених:

  • методика проведена з частковим порушенням правил,

  • бланк заповнений з порушенням інструкції,

  • помилки при опрацюванні даних,

  • помилки при інтерпретації результатів,

  • методика оформлена неакуратно

  0,25

  Чотири-п’ять недоліків з нижче перелічених:

  • методика проведена з порушенням правил,

  • бланк заповнений з порушенням інструкції,

  • помилки при опрацюванні даних,

  • помилки при інтерпретації результатів,

  • методика оформлена неакуратно.

  0

  Методика відсутня

  0

  Характеристика відображає результати дослідження, дані узагальнені, є рекомендації, оформлена за правилами і акуратно

  1

  Два-три недоліки з нижче перелічених:

  • психологічна характеристика неповно відображає результати дослідження,

  • дані не є узагальнені,

  • відсутні рекомендації,

  • характеристика оформлена з порушенням правил,

  • характеристика оформлена неакуратно.

  0,5

  Чотири-п’ять недоліків з нижче перелічених:

  • психологічна характеристика неповно відображає результати дослідження,

  • дані не є узагальнені,

  • відсутні рекомендації,

  • характеристика оформлена з порушенням правил,

  • характеристика оформлена неакуратно.

  0

  Психологічна характеристика відсутня

  0


  ^ Оцінювання змістових модулів. Тести складаються на основі питань відповідних тем. Правильна відповідь за кожне тестове питання оцінюється 0,5 балами1. У підсумку за семестр студенти за тестові завдання можуть максимально отримати 24 бала. Модулі складають у модульний тиждень під час семінарських занять викладачеві, який проводить заняття.


  ^ Оцінювання реферування наукової літератури. Реферування наукової літератури полягає у тому, що студенти опрацьовують наукову літературу до кожної з 14 тем. Конспекти навчальної літератури не зараховуються. Обсяг одного джерела – дві сторінки учнівського зошита у клітинку без пропуску рядків (див. табл. 3). Самостійна робота з літературними джерелами приймається лише у модульному тижні. Максимально за реферування літератури упродовж семестру можна отримати 9 балів.

  Таблиця 3

  Розподіл балів за роботу з науковою літературою2


  Модуль

  Сумарна кількість опрацьованих джерел за один модуль

  Бали


  І

  ІІ

  ІІІ

  11 і більше

  3

  від 9 до 10

  2,5

  від 7 до 8

  2

  від 5 до 6

  1,5

  від 3 до 4

  1

  від 1 до 2

  0,5

  0

  0


  ^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

  Поточне тестування та самостійна робота

  Підсумковий тест (екзамен)

  Сума

  Змістовий модуль 1

  Змістовий модуль

  2

  Змістовий модуль

  3

  50

  100

  Т1

  Т2

  Т3

  Т4

  Т5

  Т6

  Т7

  Т8

  Т9

  Т10

  Т11

  Т12

  Т13

  Т14

  2

  3

  3

  3

  2

  4

  4

  4

  5

  5

  5

  4

  3

  3


  Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


  Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

  • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

  • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


  ^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


  Оцінка ECTS

  Оцінка в балах

  За національною шкалою

  Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


  Залік

  А

  90 – 100

  5

  Відмінно  Зараховано


  В

  81-89

  4

  Дуже добре

  С

  71-80

  Добре

  D

  61-70

  3

  Задовільно

  Е

  51-60

  Достатньо  Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

  ^ 12. Методичне забезпечення

  1. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Вікова психологія”. Для студентів ІІІ курсу напряму підготовки “Психологія” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 46 с.

  2. Партико Т. Б. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни „Вікова психологія”. Для студентів спеціальності „Психологія”заочної форми навчання. – Львів, ЛНУ, 2004. – 23 с.

  ^ 13. Рекомендована література

  Базова


  1. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

  2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

  3. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.

  4. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

  5. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество – 9-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 456 с.

  6. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. – К.: Академвидав, 2008.

  7. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А.Реана. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с.

  8. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 2-е вид. – К., Академвидав, 2009.

  9. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. – СПб., 2002.

  10. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.


  Допоміжна

  1. Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии. 3-е изд. – М.: Издательский центр „Академия”, 2001.

  2. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. – М.: "Когито-Центр", 2000. – 350 с.

  3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справичник по психологической диагностике. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 157–159.

  4. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001.

  5. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.

  6. Психология развития. Словарь / Под ред. А. Л. Венгера // Психологический лексикон. Энциклопедический словар в шести томах / Ред..-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровського. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – 176 с.

  7. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. 8-е изд. – СПб., 2000.

  8. Сапогова Е. Е. Психология развития человека. – М., 2001.


  14. Інформаційні ресурси


  Міждисциплінарні зв’язки. Курс вікової психології пов’язаний з курсами загальної психології, педагогічною психологією, соціальною психологією.


  Програму уклала доцент Т.Б.Партико


  Львівський національний університет імені Івана Франка

  (назва вищого навчального закладу)

  Кафедра (предметна, циклова комісія) психології


  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Проректор (заступник директора)

  з навчальної роботи


  ___________________________

  “______”_______________20___ р.

  залишити коментар
  Сторінка5/6
  Дата конвертації02.10.2011
  Розмір1.19 Mb.
  ТипДокументы, Освітні матеріали
 • Додати документ в свій блог або на сайт

  страницы: 1   2   3   4   5   6
  Ваша оцінка цього документа буде першою.
  Ваша оцінка:
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  uadocs.exdat.com

  Загрузка...
  База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
  При копировании материала укажите ссылку
  звернутися до адміністрації
  Реферати
  Автореферати
  Методички
  Документи
  Поняття

  опублікувати
  Загрузка...
  Документи

  Рейтинг@Mail.ru
  наверх