Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України


Схожі
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти та науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки України...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
скачать

Науково-дослідна діяльність і міжнародне співробітництвоМіністерство освіти і науки України
ЗВІТ

про роботу Національного
педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


за 2004/2005 навчальний рік

Київ – 2005


М


іністерство освіти і науки України


ЗВIТ

про роботу Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
за 2004/2005 навчальний рік
Доповідь ректора університету академіка АПН України,
професора В. П. Андрущенка на розширеному
засіданні Вченої ради університету
31 серпня 2005 рокуКиїв – 2005

^ З


віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2004/2005 навчальний рік / 
Укл. Р. М. Вернидуб, Л. Л. Макаренко, Г. О. Плохатнюк: За заг. ред. акад. В.П.Андрущенка, проф. П. В. Дмитренка. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 157 с.


Щорічне видання цього разу інформує читачів про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 2004/2004 н. р.: йдеться в ньому про кадрове, організаційне, фінансово-економічне, інформаційно-технічне забезпечення; навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу; подаються відомості приймальної комісії.


^ Редакційна рада:

В. П. Андрущенко
доктор філософських наук, професор, академік АПН України,
ректор НПУ імені М.П.Драгоманова (
голова Редакційної ради)
А. Т. Авдієвський
Почесний доктор, професор, академік АПН України
В. П. Бех
доктор філософських наук, професор
В. І. Бондар
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України
Г. І. Волинка
доктор філософських наук, професор
А. П. Грищенко
доктор філологічних наук, професор, академік АПН України
П. В. Дмитренко
кандидат педагогічних наук, професор (заступник голови Редакційної ради)
І. І. Дробот
доктор історичних наук, професор
М. І. Жалдак
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України
Л. І. Мацько
доктор філологічних наук, професор, академік АПН України
О. Г. Мороз
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України
О. С. Падалка
кандидат педагогічних наук, професор
В. М. Синьов
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України
В. К. Сидоренко
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України
М. І. Шкіль
доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України
М. І. Шут
доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АПН України© Редакційна рада, 2005

© Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2005

ВСТУП


Для Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова 2004/2005 н. р. був ювілейним, оскільки університет функціонує в освітньому просторі України 170 років. З 21 листопада (4 грудня за новим стилем) 1834 року розпочинається вища світська педагогічна освіта Київщини, саме відтоді веде відлік років свого існування нинішній флагман педагогічної освіти України. Історико-педагогічні розвідки, поглиблене вивчення відповідних архівних документів, проведені дискусії, наукові конференції та засідання «круглих столів» дали підстави для твердження, що дата створення університету в 1920 році є формальною і фальсифікованою. Зібрано велику кількість документів, які підтверджують, що КІНО імені М. П. Драгоманова створено на основі давно існуючих вищих педагогічних інституцій, які прямо чи опосередковано походили від учительського інституту казеннокоштних студентів при Київському університеті.

20 квітня 2005 року відбулися урочистості з нагоди 170-річного ювілею. Привітати із знаменною датою приїхали представники ВНЗ усієї України, делегації з Угорщини, Естонії, Чехії, Китайської Народної Республіки, Польщі, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Білорусії та ін., що є свідченням не лише всеукраїнського, а й міжнародного визнання й авторитету університету.

Сьогодні НПУ імені М. П. Драгоманова – найвпливовіший в Україні вищий педагогічний навчальний заклад, він виступає ініціатором освітньої ідеології загальнонаціонального масштабу, готує висококваліфіковані кадри для шкіл та для вищих навчальних закладів всієї України.

В університеті за всіма формами навчання здобувають вищу освіту понад 16 тис. студентів.

На 84 кафедрах працює понад тисячу викладачів (штатних і за сумісництвом), серед яких 26 дійсних членів, членів-кореспондентів АПН України та інших академій, понад 150 докторів наук, професорів, більше 400 кандидатів наук, доцентів.

Серед викладачів університету 50 заслужених працівників освіти, заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників культури, 10 народних і 7 заслужених артистів України, зокрема, диригент, народний артист України, академік АПН України, Герой України професор Анатолій Авдієвський, поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України професор Андрій Демиденко, народний артист України професор Анатолій Паламаренко, народна артистка України професор Тамара Стратієнко, народні артисти України Микола Мозговий, Володимир Турець, А.Кондратюк, ВГрицюк та інші.

В університеті працюють за сумісництвом відомі вчені з науково-дослідних інститутів НАН, АПН, досвідчені вчителі з різних типів загальноосвітніх закладів – шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів.

Авторитетне звання Почесного доктора, професора університету мають Президент Словаччини Рудольф
^ Шустер, міністр освіти, науки і культури Австрії Елізабет Геррер, президент НАН України Борис Патон, президент АПН України В.ГКремень, ректор Національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Скопенко, всесвітньовідомі спортсмени брати Віталій та Володимир Клички, відомий польський вчений Тадеуш Новацький, багато інших видатних діячів освіти, науки і культури України, Європи і світу.

Гордість і славу університету складають його науково-педагогічні школи, які очолюють видатні вчені, зокрема академік АПН України Віктор Андрущенко – ректор університету; академіки АПН України – Анатолій Авдієвський, Володимир Бондар, Арнольд Грищенко, Мирослав Жалдак, Любов Мацько, Олексій Мороз, Віктор Синьов, Микола Шкіль; члени-кореспонденти АПН України – Віктор Сидоренко і Микола Шут; професори, заслужені працівники освіти – Богдан Андрусишин, Володимир Бех, Василь Бровдій, Григорій Волинка, Людмила Вовк, Алла Капська, Марія Плющ, Микола Працьовитий, Володимир Погребенник, Ольга Ярошенко і багато-багато інших вчених, якими пишається вся Україна. Університет співпрацює з Національною академією наук, Академією педагогічних наук, іншими галузевими академіями.

НПУ імені М. П. Драгоманова є науковим центром сучасної вищої педагогічної освіти України. В університеті є аспірантура і докторантура, де підвищують свою кваліфікацію 350 аспірантів і 47 докторантів, 11 спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, ведеться плідна наукова робота, готується та видається наукова та навчально-методична література для вищих загальноосвітніх закладів України.

Розширюється підготовка наукових кадрів. Наразі прийнято рішення про відкриття:

 • докторантури

– зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти;

 • аспірантури:

– зі спеціальностей 09.00.10 – філософія освіти;

– 23.00.03 – політична культура та ідеологія;

– 19.00.08 – спеціальна психологія;

– 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове та банківське право; інформаційне право;

– 12.00.02 – конституційне право.

Спільно з Інститутом математики НАН України створено науковий відділ фрактального аналізу, Українсько-німецький центр міждисциплінарних досліджень та освіти, лабораторію складних систем, відкрито Центр
іноземних культур та навчально-консультативні курси іноземних мов, відкрито Міжнародний центр розвитку освіти.

За роки діяльності зі стін цього відомого не лише в Україні, а й далеко за її межами навчального закладу вийшло понад 150 тисяч вихованців. Сотні, тисячі випускників університету стали видатними вчителями-новаторами, організаторами освіти, викладачами вищої школи, вченими, діячами культури і мистецтва, письменниками та громадськими діячами.

Сьогодні університет утверджується як потужний науково-педагогічний мегаполіс європейського штибу. У його структурі 11 інститутів та 4 факультети, зокрема цього навчального року створено Інститут історії та філософії педагогічної освіти; реорганізовано 4 факультети в інститути, а саме:

 • історичної освіти;

 • фізичного виховання та спорту;

 • української філології;

 • іноземної філології.

До науково-навчально-виробничого комплексу входять вищі навчальні заклади:

 • Кримський державний гуманітарний інститут;

 • Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні”;

 • Гуманітарний інститут “Артек”;

 • Навчально-консультативний центр НПУ імені М. П. Драгоманова в м. Олександрія.

Філії університету:

 • Євпаторійська філія НПУ імені М. П. Драгоманова;

 • Філія НПУ імені М. П. Драгоманова в м. Прага;

 • Відокремлений підрозділ у м. Славутич.

Навчально-науково-виробничий комплекс “Партнер”:

- Луганський інститут праці та соціальних технологій;

- Центр продуктивності;

- Луганський науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин;

- Краматорський інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації:

- Київський педагогічний коледж № 2;

- Київський педагогічний коледж № 3;

- Навчальний комплекс безперервної освіти “НПУ – Педагогічне училище м. Севастополь”;

– Міжрегіональне вище технічне училище № 40;

– Богуславський педагогічний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького;

– Навчальний комплекс “Еврика” – Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж;

– Хортинський навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр м. Запоріжжя.

Загальноосвітні заклади:

– Гімназія імені Михайла Драгоманова;

– Бориспільський ліцей “Дизайн-освіта”;

– Фастівська обласна природничо-математична школа-інтернат-ліцей;

– Перша українська гімназія м. Миколаєва;

– Середня загальноосвітня школа № 3 І-ІІІ ступенів м. Вишгорода.

Коледжі, гімназії, ліцеї, інститути, філіали в містах Прага (Чехія), Таллін (Естонія), Євпаторія та Гурзуф, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні" та інші – це складові єдиного комплексу університету.

Для забезпечення навчально-виховного процесу окрім існуючих відкрито ще 7 кафедр:

 • історії освітньо-виховних систем і технологій,

 • теорії та методики професійної підготовки,

 • соціології, управління та євроінтеграції,

 • практичної психології,

 • філософської антропології,

 • журналістики,

 • педагогіки і психології Інституту природничо-географічної освіти та екології.

Започатковано спільний з Національним авіаційним університетом проект з паралельного навчання старшокурсників.

Університет має розгалужену систему співробітництва з провідними вищими навчальними закладами і науковими установами США, Швеції, Франції, Польщі, Словаччини, Болгарії, Китаю, Росії, Білорусії, Казахстану та інших країн близького зарубіжжя. Міжнародна наукова і педагогічна співпраця – це шлях і засіб якнайшвидшого входження університету у Болонський освітній простір.

Разом із вченими АПН України, відомими вченими й педагогами інших університетів НПУ імені М. П. Драгоманова започатковує нові підходи й напрями підготовки вчительських кадрів, впроваджує високі педагогічні технології, розробляє державні стандарти, забезпечує навчально-методичний супровід, за яким розгортається вся педагогічна освіта держави.

Університет готує конкурентоспроможного вчителя, адаптованого до ринкових і демократичних перетворень, здатного жити і творити в інформаційному
суспільстві, глобальному світовому середовищі, бути громадянином світу й водночас відданим патріотом української держави, речником національних інтересів.

НПУ імені М. П. Драгоманова має вагомі наукові, мистецькі та спортивні здобутки, його студенти неодноразово ставали переможцями міжнародних і всеукраїнських олімпіад, а також конкурсів з базових навчальних дисциплін.

Визнані кращими освітянами 2004 року і стали лауреатами відзнаки “Засвіти огонь” – В.П.Андрущенко, відзнаки “Залиш мені в спадщину думку найвищу” – Н.Г.Мозгова, відзнаки “Лиш храм збудуй” – О.Коноваленко.

“Людиною року 2004” визнали професора кафедри російської мови Американського бібліографічного інституту (США) Іванову Л. П.

Премія Автономної Республіки Крим присуджена професору кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури С. І. Науменко.

До 170-річчя університету члени колективу отримали 399 нагород різного рівня, в т.ч. 2 особи – заслуженого діяча мистецтв України, 3 особи – заслуженого діяча науки і техніки, 2 особи – заслуженого працівника освіти України, 6 – Грамоту Кабінету Міністрів, 5 – Грамоту Верховної Ради України, 23 особи нагороджені знаком «Відмінник освіти». Крім того, за 2004-2005 н. р. 24 особи відзначено подякою ректора і 43 – грамотами НПУ імені М.П. Драгоманова.

НПУ імені М. П. Драгоманова вшосте отримав як визнання його визначних заслуг нагороду – “Софія Київська” та диплом за найвищий рейтинг серед гуманітарних і педагогічних вищих закладів України.


залишити коментар
Сторінка1/14
Дата конвертації02.10.2011
Розмір3.65 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх