Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографія


1 чел. помогло.
Схожі
Педагогічна бібліографія...
Педагогічна бібліографія...
Педагогічна бібліографія...
Українська педагогічна бібліографія...
Рагоманова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1997 рік Покажчик літератури Випуск 8...
Рагоманова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1999 Науково-допоміжний...
М. П. Драгоманова Наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1996 рік Покажчик...
Педагогічна бібліографія...
Педагогічна бібліографія...
Педагогічна бібліографія...
Педагогічна бібліографія...
Анова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
повернутися в початок
скачать
Тематичний контроль // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.5-7.

 • Циганенко Г.В.Безбальне оцінювання знань : учебное пособие / Г.В. Циганенко //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 43-46

 • Шашков І.Профілактика чи зміни в оцінюванні знань? / Шашков І., Берлізова Н.Воробйова Л. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.9-10.

  Див. 981, 1710, 1983, 2028, 2251, 2345, 2389.


  ТЕСТУВАННЯ

  1. Литвин С.В.Тестування вмінь учнів старшого ступеня середньої загальноосвіньої школи при написанні листів різних жанрів / С. В. Литвин // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 105-111

  2. Майоров А.Н.Теория и практика создания тестов для системы образования : Как выбирать,создавать и использовать тесты для целей образования / А.Н. Майоров. - Москва : Народное образование, 2000. - 352с. - (Профессиональная б-ка учителя).

  3. Микерчук Т.І.Тестування Єврофіт як засіб контролю фізичних якостей школярів / Т.І. Микерчук // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 259-263

  4. Петращук О.Система тестування як засіб управління навчальним процесом у школі / Петращук О. // Освіта і управління. - 2000.-N1-2. - С.79-88.

  5. Пейп С.Дж Учебные портфолио - новая форма контроля и оценки достижений учащихся : (Тестирование) / Пейп С.Дж., Чошанов М. // Директор школи. - 2000.-N1. - С.69-76.

  6. Піскорська Л.Тестові завдання для тематичного контролю у 5 класі / Піскорська Л., Скуратівська Г.Скуратівський Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.14-20.

  7. Титаренко Н.Досвід тестування в зарубіжних країнах / Титаренко Н. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.39-41.

  8. Ясинська О.С.Валеологізація навчального процесу в школі за рахунок підсилення зв'язків між предметами гуманітарного і природничого циклів та використання тестового контролю знань / О.С. Ясинська // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 228-230

  Див. 1177, 1360, 1361, 2368.


  ^ МЕТОДИКА.ВИКЛАДАННЯ.ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  МОВИ

  УКРАЇНСЬКА МОВА

  1. Азьомов В.Творчість і твори / Азьомов В. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N15. - С.6-7.

  2. Андрела Л.Розробки уроків з розвитку зв'язного мовлення / Андрела Л. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.14-17.

  3. Арсірій А.Гра зі словом-дієсловом / Арсірій А. // Урок української. - 2000.-N9. - С.39-40.

  4. Арсірій А.Прислівник у лінгвістичних іграх: Способи творення / Арсірій А. //Урок української. - 2000.-N1. - С.36-39.

  5. Арсірій А.Розряди займенників - це цікаво / Арсірій А. // Урок української. - 2000.-N5-6. - С.38-39.

  6. Білоусенко П.І.Мовознавчі студії в школі : [Посібник для учнів серед. шк., студентів філол. факультетів] / П. І. Білоусенко. - Запоріжжя : Хортиця, 2000. - 39 с.

  7. Білоусенко П.Проблемно-ситуативні завдання у підручнику з української мови / Білоусенко П. // Укр.мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.151-153.

  8. Багінська Ю.Коли вчить доброта: Написання префіксів: Урок-гра. 5 кл. /Багінська Ю. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.85-88.

  9. Бадер В.І.Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів : [Для викладачів вузів і методистів ін-ту післядиплом. освіти, учителів та студентів] / Ін-т педагогіки АПН. - К. : А.П.Н., 2000. - 315 с.

  10. Бачинський П.П.Про потребу створення особистісно орієнтованої материнської дидактики рідної мови / Бачинський П.П. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.16-22.

  11. Бондаренко Н.Навчання грамоти в курсі "Мова і розмова" / Бондаренко Н. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N2,3,5. - С.49-52,С.41-44,С.37-39.

  12. Бондаренко Н.Орієнтовне календарне планування, 2 клас / Бондаренко Н. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.51-52.

  13. Бондаренко Н.Уроки навчання грамоти за програмою "Мова і розмова": (Державна мова у школах національних меншин) / Бондаренко Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.48-53.

  14. Бондарчук К.Збірник диктантів з української мови: 6-й кл. / К. Бондарчук. - Тернопіль : Газ. "Підручники і посібники", 2000. - 62 с.

  15. Борщ Е.Односкладні речення/ Борщ Е. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N18. - С.3-6.

  16. Бронська А.Деякі принципи вивчення методики викладання української та російської мов як іноземних / Бронська А. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.22-24.

  17. Бронська А.Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови як іноземної / Бронська А. // Дивослово. - 2000.-N7. - С.43-44.

  18. Бронська А.А.Модульна організація базового курсу методики викладання української і російської мов як іноземних / А. А. Бронська // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 102-111.

  19. Бронська А.Українська як іноземна: складові успіху / Бронська А. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.99-109.

  20. Бугайчук Ф Диференційоване навчання як ефективний спосіб активізації пізнавальної діяльності: З практики роботи / Бугайчук Ф. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.141-145.

  21. Вілянт О.Світ української культури на уроках мови: 6 кл. / Вілянт О. //Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.88-93.

  22. Вітер Л.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури: (захист пед.ідей на конкурсі "Учитель року-1999") / Вітер Л. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N37. - С.4-5.

  23. Важеніна О.Г.Сучасні диктанти з української мови для 1-4 класів згідно з новою шкільною програмою / О. Г. Важеніна. - Донецьк : ВКФ "БАО", 2000. - 157 с.

  24. Варзацька Л.О.Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл / Л.О. Варзацька. - Київ : Юніверс, 2000. – 142 с.

  25. Вашуленко М.С.Навчання грамоти, математики, ознайомлення з навколишнім світом за інтегрованим підручником "Горішок" : Метод. посібник [для вчителів почат. кл.] / Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П. - К. : А.С.К., 2000. - 159 с.

  26. Вельямінова Т.Розвиток пізнавальних здібностей на уроках української мови / Вельямінова Т. //Урок української. - 2000.-N7. - С.32-33.; газ.Укр.мова та література. - 2000.-N10. - С.9.

  27. Венжик Н.В.Українська мова: Диктанти: 1-ші - 4-ті кл. / Н. В. Венжик, А. Б. Уліщенко. - Харьків : ТОВ "Торсінг", 2000. - 335 с.

  28. Вихор А.М.Дидактичний матеріал з української мови для 6-9 класів : [навч. посібник для вчителів-словесників] / А. М. Вихор, О. О. Нижник. - 2-ге вид., допов. - К. : ЗАТ " Нічлава", 2000. - 246 с.

  29. Войцехівська Л.Тести до теми "Іменник" / Войцехівська Л. // газ.Укр.мова та література. - 2000.-N21. - С.8-9.

  30. Глазова О.Матеріали до уроків української мови в 6 класі: 4 чверть / Глазова О. //Дивослово. - 2000.-N2. - С.31-41.

  31. Глазова О.Матеріали до уроків мови в 7 класі: / Глазова О. // Дивослово. - 2000.- N8. - С.29-43.N10. - С.26-35. N12. - С.20-33.

  32. Глазова О.Матеріали до уроків мови у 8 класі / Глазова О. // Дивослово. - 2000.-N9. - C.22-33. N11. - C.20-27.

  33. Глазова О.Матеріали до вивчення мови в 11 класі / Глазова О. // Дивослово. - 2000.-N1. - С.29-37. N3. - С.14-21.

  34. Глазова О.П. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи / О.П. Глазова, Т.В. Косян. - Київ : Абрис, 2000. - 224 с.

  35. Глазова О.П.Тексти для переказів з творчим завданням : Для випуск. екзаменів у загальноосвіт. навч. закладах: посібник для вчителя / О.П. Глазова, Н.М. Дика, Ю. Б. Кузнецов. - К. : Зодіак-Еко, 2000. - 127 с.

  36. Глазова О.П.Українська мова. 5 клас : Матеріали до уроків: посібник для вчителя / О. П. Глазова. - Харьків : Ранок, 2000. - 175 с.

  37. Глазова О.П.Українська мова. 6 клас : Матеріали до уроків: посібник для вчителя / О. П. Глазова. - Харьків : Ранок, 2000. - 203 с.

  38. Глазова О.П.Українська мова. 10-11 класи : матеріали до уроків: посібник для вчителя / О. П. Глазова. - Харьків : Ранок, 2000. - 174 с.

  39. Голікова Ю.Урок систематизації та узагальнення вивченого про прийменник в 7 класі / Голікова Ю. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.42-44.

  40. Голуб Н.Бачити красу в усьому: (Розробка уроку укр.мови у 5 кл. з використанням творів М.Самокіша) / Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.11-13.

  41. Голуб Н.Збагачення мовлення учнів 5-7 класів власне українською : (система вправ і завдань) / Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.4-8.

  42. Горлова В.Кобзарі. Світова Слава української пісні: Елементи народознав. на уроках укр. мови : Посібник для вчителя / В. Горлова, М. Чабада. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 78 с.

  43. Горошкіна О."Не бійтесь заглядати у словник...": Лексикографічна робота у 10 класі / Горошкіна О. // Дивослово. - 2000.-N9. - C.33-35.

  44. Горошкіна О.М.Система підготовчих вправ до написання переказів / О. М. Горошкіна // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 112-117.

  45. Готра Н.Пізнавальна активність учнів на уроках української мови / Готра Н. //Рідна школа. - 2000.-N2. - С.25-26.

  46. Грибан Г.Взаємозв'язок у вивченні мови й літератури / Грибан Г. // Урок української. - 2000.-N4. - С.31-35.

  47. Грибіниченко Т.О.Збірник диктантів з української мови : Для почат. кл. / Т.О. Грибінченко, Г.О. Козачук, Т.О. Чорноус. - К. : Либідь, 2000. - 267 с.

  48. Григірчик О.Робота над словом: (Збагачення лексичного запасу учнів) /Григірчик О. // Початкова освіта. - 2000.-N45. - С.3.

  49. Григірчик О.Розвиток умінь зв'язного висловлювання / Григірчик О. //Початкова освіта. - 2000.-N46. - С.2.

  50. Гуменюк-Сміх С.Рідна мова в системі українознавства / С. Гуменюк-Сміх //Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 15-20

  51. Дацюк І.Твори на основі спостережень / Дацюк І. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.20-22.

  52. Девдера М.Буква вбиває, а дух оживляє : (Обговорення нових програм з укр. мови) / Девдера М. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.64-66.

  53. Девдера М.Орфоепічні норми: (урок у 5 класі) / Девдера М. // Урок української. - 2000.-N5-6. - С.40.

  54. Демченко А.Через мовний етикет - до розуміння філософії нації: Бінарний урок на тему "Звертання" / Демченко А. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.159-166.

  55. Демчук Г.Тест "сто" як спосіб закріплення знань і навичок з орфографії /Демчук Г. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.83-87.

  56. Диктанти в початкових класах / [Уклад. Морська Я.Ф., Малко О.А.]. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 56 с.

  57. Дідук Г.Емотивно-комунікативне вивчення мовних засобів на уроках розвитку зв'язного мовлення / Дідук Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.10-14.

  58. Дідук Г.Робота з дієслівними експресемами / Дідук Г. // Урок української. - 2000.-N1. - С.33-35.

  59. Дідук Г.Словосполучення і речення: До вивчення у школі / Дідук Г. // Урок української. - 2000.-N9. - С.32-33.

  60. Дмитренко Г.Займенник: 6 клас / Дмитренко Г. // Урок української. - 2000.-N10. - С.30-35.

  61. Доброльожа Г.Як ходить переяславський індик?: З досвіду використання фразеологізмів для мовленнєвого та естетичного розвитку учнів / Доброльожа Г. //Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.93-99.

  62. Довга О.Чи вміємо цитувати? / Довга О. // Урок української. - 2000.-N8. - С.29-32.

  63. Донченко Т.Мета одна, уроки - різні: (Словосполучення) / Донченко Т. // Урок української. - 2000.-N10. - С.33-35.

  64. Дричак М.Урок узагальнення вивченого про звертання / Дричак М. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.16-17.

  65. Зіневич С.П.Стан та проблеми вивчення української мови як державної в школах з навчанням мовами національних меншин / С. П Зіневич // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 19-32.

  66. Заболотний О.Вивчення складнопідрядного речення в шкільному курсі української мови / Заболотний О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N36. - С.5-8.

  67. Златів Л.М.Уроки рідної мови: 8-й кл. : Кн. для вчителя / Л. М. Златів, М. М. Тимочків. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 150 с.

  68. Златів Л.М.Уроки рідної мови: 9-й кл. : Кн. для вчителя / Л. М. Златів, М. М. Тимочків. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 127 с.

  69. Златів Л.М.Уроки рідної мови: 10 кл. : Кн. для вчителя / Л. М. Златів, М. М. Тимочків. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 63 с.

  70. Іваницька Н.Л.Українська мова: Морфологія : Вправи та ігри: посібник: 6-7-й [кл.] / Н. Л. Іваницька, І. М. Лапшина. - К. : Вид. центр "Академія", 2000. - 101 с.

  71. Івашень Л.Безсполучникові речення: Дидактичний матеріал / Івашень Л. //Урок української. - 2000.-N10. - С.35-38.

  72. Калюжна Н.Шляхи удосконалення зв'язного мовлення учнів 5-7 класів шкіл різних типів / Калюжна Н. // Завуч. - 2000.-N34. - С.5-7.

  73. Каніщенко А.П.Будова слова" в початковій школі: Дидактична система вправ для 1-4 класів / Каніщенко А.П., Лісова С.І.Лісова Г.П. - Київ, 2000. – 9 с.

  74. Каніщенко А.П.Ненаголошені “/е/,/и/” в початковій школі: Дидактична система вправ для учнів 2-4 класів / Каніщенко А.П., М'ялківська Р.Є. . - Київ, 2000. – 69 с.

  75. Каніщенко А.П.Розвиток пізнавальної активності молодших школярів у роботі над іменником у 2-4 класах / Каніщенко А.П., Корінна Т.М. . - Київ, 2000. – 66 с.

  76. Карабаєва І.І.Підготовка старших дошкільників до оволодіння писемним мовленням : Метод. посібник / І. І. Карабаєва. - К. : Нора-прінт, 2000. - 66 с.

  77. Караман С.О.Методика навчання української мови в гімназії : навч. посібник /С. О. Караман. - К. : Ленвіт, 2000. - 271 с.

  78. Караман С.Спецкурс з української мови в гімназії гуманітарного профілю /Караман С. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2,3. - С.61-63,С.60-61.

  79. Караман С.О.Уроки рідної мови в гімназії гуманітарного профілю: проблеми, пошуки, перспективи / Караман С.О.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.37-43; Рідна школа. - 2000.-N9. - С.51-54.

  80. Кафедра української мови і літератури на порозі 21 сторіччя: гімназія "Троєщина" //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.106-121.

  81. Кващук А.Складносурядне речення: (Тестові завдання) / Кващук А. // Урок української. - 2000.-N3. - С.35-36.

  82. Коваленко С.Ю.Контрольний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму : учебное пособие / С.Ю. Коваленко // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 94-96

  83. Коваленко С.Ю.Урок розвитку зв'язного мовлення : учебное пособие / С.Ю. Коваленко // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 96-98

  84. Ковальчук Г.Про вдосконалення структури підручника / Ковальчук Г. //Дивослово. - 2000.-N5. - С.40-43.

  85. Кожуховська Л.Урок із фразеології в 9 класі: На матеріалі "Енеїди" І.Котляревського / Кожуховська Л. // Урок української. - 2000.-N10. - С.38-41.

  86. Косило Л.Складне речення з різними видами зв'язку: Узагальнення і систематизація вивченого / Косило Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.36-37.

  87. Кравченко О.Дидактичний матеріал: ілюстративність, пошуковість, різноматність / Кравченко О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.87-91.

  88. Кравченко О.Комп'ютер вчить і вчиться: (Однорідні члени речення) /Кравченко О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.140-144.

  89. Кравченко О.Урок формування пунктуаційних умінь і навичок у процесі вивчення безсполучникового складного речення / Кравченко О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.44-45.

  90. Красільчук Н.Національне виховання на уроках української мови: Система тренувальних вправ з теми "Сполучники сурядності й підрядності", 7 кл. / Красільчук Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.145-147.

  91. Кратасюк Л.Узагальнення і систематизація знань з теми "Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія" / Кратасюк Л. : 10 клас / Кратасюк Л. // Дивослово. - 2000.-N7. - С.40-42.

  92. Крижанівська В.Сильні любов'ю до України: Становлення української мовно-літературної освіти та її особливості у столиці України / Крижанівська В. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.97-106.

  93. Крижанівська О.Допомогти "Попелюшці" стати королевою: Про деякі особливості вивчення рідної мови у школах з раннім професійним спрямуванням / Крижанівська О. //Укр.мова й література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.145-151.

  94. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : Українська мова. Українська література // Дивослово. - 2000.-N11. - C.55-64.

  95. Кудрик Л.Памфіл Юркевич про вивчення мови у школі / Кудрик Л. //Дивослово. - 2000.-N7. - С.31-34.

  96. Купцова В.Співтворити, а не поборювати: (проблемно-пошуковий метод викладання мови): з досвіду / Купцова В. // Урок української. - 2000.-N5-6. - С.36-37.

  97. Кучерук О.Виховання в учнів естетичної культури засобами мови / Кучерук О. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.8-11.

  98. Лаборева О.Поглиблене вивчення української мови в 10 класі / Лаборева О. //газ.Українська мова та література. - 2000.- N24. - С.9-10.

  99. Лаптієнко К.Програмоване навчання на уроках української мови / Лаптієнко К. //газ.Укр.мова та література. - 2000.-N12. - С.3.

  100. Левченко Т.Система завдань і вправ щодо збагачення мовлення учнів 5-7 класів етнокультурознавчою лексикою / Левченко Т. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.20-23.

  101. Лизанчук В.Чи стоїть свобода слова на сторожі інформаційної безпеки України? / Лизанчук В. // Урок української. - 2000.-N5-6. - С.2-8.

  102. Ломакович С.В.Українська мова : Зб. текстів для переказів з творч. завданням на випуск. екзаменах / С.В. Ломакович, В.Ф. Жовтобрюх, С.В. Мясоєдова. - Харьків : Світ дитинства, 2000. - 247 с.

  103. Макаренко В.Ще раз про роботу над помилками / Макаренко В. // Дивослово. - 2000.-N7. - С.37-39.

  104. Маковєєва Л.Розвиток творчих здібностей учнів : (твори-мініатюри на уроках укр. мови) / Маковєєва Л. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N15. - С.3.

  105. Маковецька О.Б.Урок літератури : учебное пособие / О.Б. Маковецька //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 98-100

  106. Мамчур І.Робота над розвитком стилістичних умінь і навичок учнів старших класів / Мамчур І. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.14-15.

  107. Марченко Н.Літературне редагування як метод і методика викладання української мови у вищій школі / Марченко Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.178-183.

  108. Мастикаш О.Порівневе діагностування знань з української мови: Тема "Дієприслівник", 7 кл. / Мастикаш О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.147-150.

  109. Матеріали Всеукраїнської олімпіади юних філологів : Наголос // Урок української. - 2000.-N9. - С.30-31.

  110. Мельникова С.Тести на уроках мови в 5-6 класах / Мельникова С. //Дивослово. - 2000.-N5. - С.37-40.

  111. Мельничук З.Лексика: Розробки уроків (5 клас) / Мельничук З. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N43. - С.9-11.

  112. Менжунова Н.Опорні схеми з української мови: Частини мови / Менжунова Н. //Початкова освіта. - 2000.-N12. - С.5.

  113. Методика викладання української мови в допоміжній школі : Програма педагогічних ін-тів / М-во освіти і науки України.НПУ ім.М.П.Драгоманова; Авт.: Г.С.Піонтківська. - Київ, 2000. – 38 с.

  114. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах : Підруч. для [філол. факультетів] студентів вищ. закладів освіти / [Колектив авт.: М.І. Пентилюк, А. Г. Гелетова, С. О. Караман та ін.; За ред. М.І. Пентилюк]. - К. : Ленвіт, 2000. - 263 с.

  115. Метчик Н.Відкривати світ словом: (Нестандартні уроки укр.мови) / Метчик Н. //газ.Укр.мова та література. - 2000.-N10. - С.10.

  116. Метчик Н.Відкривати світ словом: (Нестандартні уроки мови) / Метчик Н. //Урок української. - 2000.-N7. - С.30-31.

  117. Метчик Н.Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова (5 клас). /Метчик Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N43. - С.11-12.

  118. Метчик Н.Правопис не, ні у прислівниках: 7 клас / Метчик Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.10.

  119. Метчик Н.Універсальні диференційовані картки для самостійних та контрольних робіт з української мови / Метчик Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N40,42. - С.7-8,С.7-8.

  120. Мишко І.Л.Прикметник : Повторення та узагальнення знань про прикметник. Урок-змагання / Мишко І.Л. // Початкова освіта. - 2000.-N13. - С.5.

  121. Мовчун Л.Фонетичні варіанти і семантика: прийменник-префікс в/у. / Мовчун Л. // Урок української. - 2000.-N9. - С.33-35.

  122. Могорита А.І.Підсумкові контрольні роботи з української мови: 1-ші та 4-ті кл. / А. І. Могорита, Н. О. Будна. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 71 с.

  123. Мостепан О.Дидактичний матеріал до теми "Життя і творчість Катерини Білокур" / Мостепан О. // Дивослово. - 2000.-N12. - С.33-37.

  124. Назаренко О.Докладний чи дослівний переказ? / Назаренко О. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.77.

  125. Непийвода Н.Мовна підготовка у школі та вузі / Непийвода Н., Чукіна В. //газ.Укр.мова та література. - 2000.-N5. - С.9-11.

  126. Несисюк О.Правопис прислівників. Тренувальні вправи: Конспект уроку у футбольному спекласі / Несисюк О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.11.

  127. Новікова О.А.Урок зв'язного мовлення : учебное пособие / О.А. Новікова //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 100-103

  128. Новосьолова В.Робота над значенням слова на основі його семантичних зв'язків (на матеріалі уроків у 5 класі) / Новосьолова В. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.22-24.

  129. Обийкіна С.Вивчення теми "Дієприкметник" у філологічних класах ліцею / Обийкіна С. // Дивослово. - 2000.-N6. - С.22-24.

  130. Обийкіна С."Читаймо давні титла й коми...": Елементи історичної граматики на уроках мови / Обийкіна С. // Дивослово. - 2000.-N9. - C.35-38.

  131. Овчарова Л.Розділові знаки при відокремлених членах речення / Овчарова Л. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N16. - С.12.

  132. Одинцова Г.С.Цікавинки на уроках рідної мови : посібник для вчителя почат. кл. / Г. С. Одинцова, Я. П. Кодлюк. - Тернопіль: Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 127 с.

  133. Омельчук С.Безсполучникове складне речення: формування стилістичних умінь і навичок / Омельчук С. // Дивослово. - 2000.-N11. - C.27-30.

  134. Онкович Г.Вправа на словотвір / Онкович Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.7-8.

  135. Онкович Г.В.Український рік у прикметах та прикметниках / Онкович Г.В., Барабаш Г.А.Онкович А.Д. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.17-21.

  136. Онопко Р Правопис прислівників: Бізнес-урок у 7-му класі / Онопко Р. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.8-9.

  137. Орцева Н.Голова-добре,а дві-краще!(Урок колективної пізнавальної діяльності) / Орцева Н. // газ.Українська мова та література. - 2000.- N24. - С.3-9.

  138. Остапенко Н.М.Проблема класифікації традиційних і нетрадиційних форм навчання рідної мови / Н. М. Остапенко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 136-140

  139. Остапенко Н.Мова - духовний скарб народу: (Дидактичний матеріал з розвитку зв'язного мовлення для 6-7 класів) / Остапенко Н., Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.4-7.

  140. Остапенко Н.Народний прогностик: (Підготовка до написання твору) /Остапенко Н., Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6; 2002.-N3. - С.19-22,С.34-35.

  141. Остапенко Н.Наша Батьківщина - велика і мала. Історія нашого села, міста. Історія утворення області та її районів. Моя земля - земля моїх батьків: (Дидактичний матеріал з укр. мови) / Остапенко Н., Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.4-8.

  142. Остапенко Н.Родина. Сім'я. Літопис своєї сім'ї. Традиційна пошана до глави сім'ї в Україні. Роль матерів в українській сім'ї. Домашні обов'язки. Взаємини між батьками і дітьми, внуками і дідусем та бабусею. Взаємини між чоловіком і жінкою та іншими членами родини.: Сімейний бюджет. Сімейні традиції / Остапенко Н., Голуб Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.21-26.

  143. Остапенко Н.М.Традиційні й нетрадиційні форми навчання рідної мови як складова частина сучасної педагогічної технології / Н. М. Остапенко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 99-104

  144. Підгайний П.Проблемні задачі з фонетики / Підгайний П. // газ.Укр.мова та література. - 2000.-N12. - С.4.

  145. Піскорська Л.Тестові завдання для тематичного контролю у 7 класі /Піскорська Л., Скуратівська Г.Скуратівський Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.16-21.

  146. Павленко С.Ламаймо голови над головоломками / Павленко С. // Урок української. - 2000.-N8. - С.33-35.

  147. Палихата Е.Засвоєння знань, необхідних для навчання діалогічного мовлення: методичний аспект вивчення рідної мови у школі / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 108-113

  148. Пастушенко Н.Діагностування навченості учнів з української мови: До питання оцінювання досягнень школярів / Пастушенко Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N6. - С.27-32.

  149. Пентилюк М.Інтегративно-гуманітарний підхід до формування мислення і мовлення п'ятикласників / Пентилюк М., Мельник Т. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.4-6.

  150. Переказ із творчим завданням як вид екзаменаційної роботи з української мови на атестат про середню освіту // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.72-75; Освіта України. - 2000.-N11(15 березня). - С.4-5.

  151. Повхан К.Навчання української грамоти учнів-угорців: (Державна мова у школах національних меншин) / Повхан К. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6; 2001.-N5. - С.53-54,С.47-50.

  152. Пономарів О.Українській мові - український правопис / Пономарів О. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.52-53.

  153. Попович І.Письмовий твір-опис предмета (квітки) / Попович І. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.11-13.

  154. Попович І.Про самоконтроль і самооцінку знань / Попович І. // Дивослово. - 2000.-N9. - C.38-40.

  155. Почтаренко О.Листуймося (лист, адреса) / Почтаренко О. // газ. Українська мова і література . - 2000.-N33. - С.2-9.

  156. Правопис має бути... : (круглий стіл) // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.54-55.

  157. Прищепа К.С.Навчання грамоти в 1 класі (методичні рекомендації) : посібник для вчителя / К. С. Прищепа. - К. : ТОВ "Форум", 2000. - 142 с.

  158. Про вивчення української мови в 2000/2001 навчальному році // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.228-232.

  159. Програма з курсу "Методика викладання української мови в початковій школі" : Спеціальність: Учитель початкових класів. - Київ : Рута, 2000. - 80 с.

  160. Прокопчук О.Розвиток інтелектуально-евристичних здібностей учнів середнього шкільного віку в процесі вивчення української мови та літератури: (добірка завдань) / Прокопчук О. // газ.Укр. мова та література. - 2000.-N11. - С.8-9.

  161. Рекомендації щодо викладання української мови в новому 2000/2001 н.р. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.4-6.

  162. Романюк Є.Орфоепічні норми сучасної української літературної мови: Уроки українського мовлення в 10 класі / Романюк Є. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N44. - С.8-10.

  163. Рудницька О.Працюймо з текстом на уроках української мови в класах середньої ланки / Рудницька О. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N38. - С.6.

  164. Самойлова О.І.До питання про формування граматичних навичок усного мовлення методом структурно-порівняльного аналізу / О. І. Самойлова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 89-98

  165. Сапун Г.М.Уроки навчання грамоти / Г. М. Сапун, М. О. Пачашинська. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 159 с.

  166. Сапун Г.М.Уроки читання в першому класі / Г. М. Сапун, М. О. Пачашинська. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 157 с.

  167. Сапун Г.М.Уроки читання у 3(2) класі : посібник для вчителя: [Метод. розробки] / Г. Сапун, В. Канчук, М. Пачашинська. - Тернопіль : Газ. "Підруч. і посібники", 2000. - 188 с.

  168. Симоненко Т.Формування національно-мовної особистості на уроках мови в 5-7 класах / Симоненко Т. // Дивослово. - 2000.-N1. - С.39-41.

  169. Симоненко Т.Шляхи і засоби сформування національно-мовної особистості у школі (5-7 класи) / Симоненко Т. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.8-10.

  170. Скуратівська Г.Тестові завдання з курсу української мови для тематичного контролю у 6 класі / Скуратівська Г., Скуратівський Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.11-16.

  171. Скуратівський Л.Тематичний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів з рідної (української) мови / Скуратівський Л., Шелехова Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.54-64.

  172. Слободинська Т.Односкладні речення: (вправи) / Слободинська Т. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N18. - С.10.

  173. Смик Т.Про народознавство як шкільний предмет / Смик Т. // Урок української. - 2000.-N10. - С.37-38.

  174. Соколова В.Пейзаж у поезії та малярстві: (Уроки зв'язного мовлення із серії "Пером і пензлем" на матеріалі творів М.Рильського, В.Сосюри та художника О.Шовкуненка в 5-му класі) / Соколова В. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N15. - С.4-5.

  175. Соловець Л.Робота над фразеологізмами ввічливості: (поч. див. у N11,12 за 1999 р.) / Соловець Л. // Початкова школа. - 2000.-N3,4. - С.7-9,С.11-14.

  176. Степаненко М.Найукраїнніша чи націоналістична? : Учителеві й учням про історію української букви т / Степаненко М., Степаненко Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N3. - С.9-16.

  177. Степаненко М.Про одну інновацію в українській лінгводидактиці / Степаненко М. //газ.Українська мова та література. - 2000.- N24. - С.2-3.

  178. Сугейко Л.Спадкоємність у формуванні стилістичних умінь п'ятикласників /Сугейко Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.8-10.

  179. Сухориба Л.Свобода і рівність устами століть: Узагальнюючий урок з теми "Складне речення" / Сухориба Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.34-36.

  180. Сушко Л.Відмінювання іменників першої відміни / Сушко Л. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N17. - С.9-10.

  181. Терлак З.Односкладні речення: (вправи, відповіді, коментарі) / Терлак З. //газ.Українська мова та література. - 2000.-N18. - С.7-9.

  182. Тернавська Т.П. Збірник орфографічних вправ для початкових класів : посібник для вчителя /Т.П.Терновська, Т. С. Маркотенко. - Київ : Рута, 2000. – 128 с. - (Початкова школа.- Українська мова).

  183. Тесленко О.Міжпредметні зв'язки як дидактична умова підвищення рівня знань учнів з фразеології / Тесленко О. // Дивослово. - 2000.-N1. - С.37-39.

  184. Теслюк Л.Тестові завдання до теми "Написання не разом і окремо з різними частинами мови" / Теслюк Л. // газ.Українська мова та література. - 2000. - N45. - С.9.

  185. Тихоша В.Робота над словом на уроках синтаксису / Тихоша В. // Урок української. - 2000.-N9. - С.36-38.

  186. Ткаченко Г.Мистецтво навчатись: За технологією повноцінного засвоєння знань / Ткаченко Г. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N1. - С.165-171.

  187. Топтун В.Вивчення теми "Вигук" у 7 класі / Топтун В. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.13-14.

  188. Трембіцька Л.Особливості технології сучасного уроку української мови /Трембіцька Л. // Початкова освіта. - 2000.-N34. - С.3.

  189. Трунова В.А.Правила з розвитку мовлення першокласників : [Навч.-метод.] посібник для вчителів почат. кл. / В. А. Трунова, Р. П. Вовкотруб. - Одеса : Астропринт, 2000. - 107 с.

  190. Тучапська Г.В.Зазирни у слово : Етимол. словник учня: Для мол. та сере. шк. віку / Г. В. Тучапська, М. М. Голуб. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 95 с.

  191. У світі рідної мови : Уроки мови у 4(3) класах (з досвіду роботи) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N15-16. - С.1-40.

  192. Українська мова : Зб. текстів для переказів з творчими завданнями для випуск. екзамену на атестат про серед. освіту / Л.В. Скуратівський, Т.Г. Шелехова, М.Г. Парфьонов, Л.І. Піскорська. - К. : Форум, 2000. - 240 с.

  193. Форостюк Т.Урізноманітнюємо форми занять / Форостюк Т. // Дивослово. - 2000.-N10. - С.35-39.

  194. Форостюк Т.В.Шлях до гуманізації освіти - через інтерес до мови і навчання /Т. В. Форостюк // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 71-75

  195. Хілінська Т.Чарівний світ Катерини Білокур: Урок розвитку зв'язного мовлення (Складнопідрядні речення) / Хілінська Т. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.144-147.

  196. Хіль Г.Зразки диктантів з української мови, 4 чверть / Хіль Г. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.36-37.

  197. Хомяк І.Визначення орфограми у писемному мовленні / Хомяк І. // Дивослово. - 2000.-N2. - С.29-31.

  198. Хомяк І.Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / Хомяк І. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.14-17.

  199. Цінько С.Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух / Цінько С. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.11-14.

  200. Черненко О.Розвиваючи творче мислення: Спарений урок-практикум (Складнопідрядні речення. Розділові знаки) / Черненко О. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000.-N4. - С.156-159.

  201. Чорноус В.Подвоєння букв на позначення збігу однакових звуків: Конспект уроку з орфографії / Чорноус В. // Дивослово. - 2000.-N7. - С.39-40.

  202. Шварц С.Котра година?: (Українська мова в школах нац.меншин) / Шварц С. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.39-41.

  203. Шелехова Г.Орієнтовне календарне планування рідної (української) мови для 5-11 класів / Шелехова Г. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.67-79.

  204. Шелехова Г.Уроки розвитку зв'язного мовлення у 8 класі / Шелехова Г. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N4. - С.7-11.

  205. Шелехова Г.Уроки розвитку зв'язного мовлення у 9 класі / Шелехова Г. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.4-8.

  206. Шитик Л.Особливості вивчення вставних конструкцій / Шитик Л. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N2. - С.54-58.

  207. Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції, 17-18 листопада 1999 р. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. Є.А. Пасічник, Н.Й. Волошина, О.Г. Мороз , А.Б. Гуляк, В.Ф. Погребенник, П.П. Кордун, Відп. ред. В.П. Стеценко, О.В. Лупейко. - Київ : Знання, 2000. - 216 с.

  208. Шляхова В.В.Розвивальне навчання орфографії /В.В.Шляхова// Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17.-С.146-151

  209. Шуляр В.Як удосконалити писемне мовлення учнів старших класів / Шуляр В. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.60-62.

  210. Щаслива Р Написання слів разом, окремо, через дефіс / Щаслива Р. // Урок української. - 2000.-N10. - С.36.

  211. Щерба Н.С.Психолінгвістичні моделі висловлювання як передумова покрокової організації системи вправ для навчання творчого писемного мовлення / Н. С. Щерба // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 148-154

  212. ^ Щербак О.А.Психологічні передумови навчання лексико-граматичного аспекту письма старшокласників за методом активізації резервних можливостей особистості та колективу / О. А. Щербак // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.2. - С. 7-12

  213. Юніцька Н.Урок-казка / Юніцька Н. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.47-48.

  214. Юрійчук Н.Д.Розвиток ділового мовлення учнів 5-7 класів на уроках рідної мови (дидактичний матеріал) / Н. Д. Юрійчук // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 136-142

  215. Ющук І.Психологічний аспект у методиці викладання рідної мови / Ющук І. //Урок української. - 2000.-N1. - С.30-33.

  216. Яворська С.Вивчення словотвору в 5 класі / Яворська С. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N1. - С.61-63.

  217. Яворська С.Система праці над орфографічними помилками / Яворська С. //Урок української. - 2000.-N3. - С.33-35.

  218. Яремчук Н.Розвиток усного мовлення восьмикласників / Яремчук Н. // Рідна школа. - 2000.-N10. - С.38-41.

  219. Ярмолюк А.Система вправ щодо формування в учнів 5-х класів умінь редагувати власні письмові роботи / Ярмолюк А. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N6. - С.6-11.

  220. Ярмолюк А.Формування самоконтролю в учнів 5-х класів під час написання письмових робіт / Ярмолюк А. // Українська мова і література в школі. - 2000.-N3. - С.8-11.

  221. Яроцька Л.Чому бавовна не росте на дереві?: З досвіду порівняльного вивчення німецької та української мов / Яроцька Л. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.115-119.

  222. Ясінська Т.Працюймо над помилками / Ясінська Т. // газ.Українська мова та література. - 2000.-N45. - С.12.

  Див. 559, 752, 767, 779.

  ^ РОСІЙСЬКА МОВА

  1. Баратова Т.В.Два урока по русскому языку: (6-й и 8-й классы). Блочно-модульная система / Баратова Т.В. // Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.34-47.

  2. Белоус В.С.На коммуникативной основе /: Уроки русского языка в 9 классе школ с украинским языком преподавания / Белоус В.С., Шишова Н.Н. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,9,10; 2001.-N2,3,4. - С.84-86,С.61-63,С.60-63,С.63-64,С.58-61,С.59-61.

  3. Бессмольная Е.В.Урок повторения по теме "Имя прилагательное" в 5 классе : (На материале повести-сказки Э.Н.Успенского "Дядя Федор,Пес и Кот") / Бессмольная Е.В. //Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.46-49.

  4. Бирюкова Т.Г.Речевые возможности старшеклассников / Бирюкова Т.Г. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.3-11.

  5. Быкова Е.И.Мини-сборник ситуативных упражнений / Быкова Е.И. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.80-83.

  6. Вениг Н.Н.Обучение старшеклассников навыкам публичных выступлений: Система упражнений / Вениг Н.Н. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.61-63.

  7. Глухих В.М.Пословицы как материал для лингвистического разбора / Глухих В.М. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.90-92.

  8. Гмирук Н.Н.Приемы проверки знаний учащихся при аудировании: Материалы для уроков в 5 кл. / Гмирук Н.Н. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N2. - С.56-58.

  9. Давидюк Л.В.Календарное планирование уроков русского языка для школ с украинским языком обучения (5-9) / Давидюк Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8,9,10,11,12; 2001.-N1,2,3,4,5. - С.71-77,С.56-61,С.57-60,С.58-62,С.51-55,С.59-60,С.60-63,С.56-58,С.56-59,С.58-61.

  10. Давидюк Л.В.Речевая ситуация в реальной жизни и на уроке: Система упражнений / Давидюк Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N5. - С.57-59.

  11. Давидюк Л.В.Учимся речевому этикету: Три урока по темам "Здравствуйте", "Благодарю", "Поздравляю" / Давидюк Л.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N12. - С.55-58.

  12. Денисова М.А.Словарь как связь слов с жизнью: Язык и культура / Денисова М.А. //Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.81-86.

  13. Довгалева Е.А.Тема речевая и тема грамматическая: Урок изучения обращений. 5 кл. / Довгалева Е.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N4. - С.60-61.

  14. Канакина Г.И.Рассказать интересно об интересном человеке: Работа над портретным очерком на уроке развития связной речи / Канакина Г.И. // Русская словесность в школах Украины. - 2000.-N3. - С.8-11.

  15. Капелюшная Б.П.Выразить себя средствами языка : Система творческих заданий / Капелюшная Б.П. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6,7-8,11. - С.57-60,С.86-90,С.62-63.

  16. Коростелева С.А.Сопоставительное изучение имени существительного в русском и английском языках в русскоязычных школах Украины / Коростелева С.А. //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N3. - С.63-64.

  17. Корсаков В.А.Материалы к урокам русского языка для школ с украинским языком преподавания: 8 класс (четвертый год обучения). II четверть / Корсаков В.А. //Русская словесность в школах Украины. - 2000.-N3. - С.11-20.

  18. Костинский Ю.М.Об одном неудачном, дезориентирующем правиле: Орфография / Костинский Ю.М. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.78-80.

  19. Костяева Т.А.Ориентировочное планирование по русскому языку для УІІІ класса на 2000/2001 учебный год: (нач.см. 1999. - N3,4,5,6) / Костяева Т.А. // Русский язык в школе. - 2000.-N3,4,5. - С.116-121,116-124,108-116.

  20. Кошкіна Ж.О.Про вивчення російської мови та курсу "Литература" у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання в 2000/2001 навчальному році / Кошкіна Ж.О. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.67-69.

  21. Курач Л.И.Формирование умений и навыков учащихся по использованию видо-временной формы глагола: Материалы к уроку. 6 кл. / Курач Л.И. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N1. - С.62-63.

  22. Лойченко А.Б.Комплексный анализ текста на уроке по теме "Глагольные категории" / Лойченко А.Б. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.44-46.

  23. Лукинова Т.Б.О происхождении и семантике собирательных числительных /Лукинова Т.Б. / Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2000. - N6 - С.34-38.

  24. Милованова Н.Н.Обобщение знаний о бессоюзных сложных предложениях /Милованова Н.Н. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.49-51.

  25. Носова Н.Ф Учиться отстаивать свою точку зрения: Урок развития речи в 10 классе / Носова Н.Ф. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N6. - С.60-64.

  26. Парамонова Л."Хвост", который тянется из дошкольного детства до старших классов / Парамонова Л. : (Успеваемость) / Парамонова Л. // Директор школи. - 2000.-N7. - С.89-94.

  27. Пашковская Н.А.О новой редакции программы курса "Русский язык для школ с русским языком обучения" (5-11 классы) / Пашковская Н.А., Быкова Е.И. и др.//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.69-71.

  28. Пичугов Ю.С.Ориентировочное планирование по русскому языку для УІІІ класса на основе учебного комплекса под ред.В.В.Бабайцевой на 2000/2001 уч.год / Пичугов Ю.С. //Русский язык в школе. - 2000.-N3,4. - С.122-124,С.124-128.

  29. Потопахина Л.И.Русский язык: Диктанты: 1-4-е кл. / Л. И. Потопахина, В. В. Улищенко. - Харьков : ООО "Торсинг", 2000. - 378 с.

  30. Рудницкая Л.И.Изучение специальной лексики на факультативных занятиях в школьном курсе русского языка : пособие / Л.И. Рудницкая. - Симферополь, 2000. – 54 с.

  31. Сидоренков В.А.Домашняя работа учащихся и вариативность обучения / Сидоренков В.А. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.18-26.

  32. Скрябина О.А.Система работы по совершенствованию грамотности учащихся старших классов / Скрябина О.А. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.32-38.

  33. Смирнова И.А.Убедить, заинтересовать, увлечь: Вводный урок в 5 классе / Смирнова И.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.77-80.

  34. Современные диктанты по руссскому языку для 1-4 классов : В соответствии с новой шк. программой / [Сост.: Андросова В.В., Стогний Е.А.]. - Донецк : ПКФ "БАО", 2000. - 109 с.

  35. Соколова Г.На урок- с И.С.Тургеневым: (Нравственное,интеллектуальное и речевое развитие учащихся 5-10 классов) / Соколова Г. // Русский язык в школе. - 2000.-N4,5. - С.3-19,С.12-18.

  36. Токарская Л.М.Лексико-семантический аспект развития речи учащихся при изучении глагола в VI классе / Токарская Л.М. // Русский язык и литература в учебных заведениях . - 2000.-N6. - С.24-26.

  37. Цоброва И.А.Интеграция традиционного и нового подходов к изучению синтаксиса в средней общеобразовательной школе / И.А. Цоброва // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 87-89

  38. Цоброва И.А.О дифференцированном обучении синтаксису простого предложения / Цоброва И.А. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N7-8. - С.83-84.

  39. Штильман С.Л.Русский язык, его преподавание и учителя в произведениях А.П.Чехова / Штильман С.Л. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.39-43,С.51.

  40. Шустов А.Н.Наши отношения с миром: В мире слов (группа сложных слов с первой основой мир-) / Шустов А.Н. // Русский язык в школе. - 2000.-N1. - С.87-89.

  залишити коментар
  Сторінка6/26
  в і назв
  Дата конвертації02.10.2011
  Розмір7.97 Mb.
  ТипДокументы, Освітні матеріали
 • Додати документ в свій блог або на сайт

  страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
  плохо
    4
  не очень плохо
    1
  отлично
    2
  Ваша оцінка:
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  uadocs.exdat.com

  Загрузка...
  База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
  При копировании материала укажите ссылку
  звернутися до адміністрації
  Реферати
  Автореферати
  Методички
  Документи
  Поняття

  опублікувати
  Загрузка...
  Документи

  Рейтинг@Mail.ru
  наверх