Головне управління у справах містобудування та архітектури icon

Головне управління у справах містобудування та архітектури


Схожі
Містобудування. І. Історія архітектури та містобудування...
Історія містобудування...
Значення досліджень...
Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування» архітектура...
С. Г. Давтян «7» квітня 2009р...
Конкурс «благоустр ій центральної частини м. Києва до Євро 2012 та на перспективу»...
І. Історія архітектури та містобудування...
І. Історія архітектури та містобудування...
Транспорту для міст україни дбн б...
Реконструкція та реставрація архітектурних комплексів І. Історія архітектури та містобудування...
М. Л. Мухортов конспект лекцій...
Конспект лекцій з курсу “Теорія І критика архітектури ХХ століття” Частина (для студентів 5-го...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать
^

Стаття 3.2.1. Планування і перепланування територій ( витяг)


Планування та перепланування території, зміна меж ділянок здійснюється тільки після виконання проекту розподілу територій на основі плану зонування шляхом розроблення відповідних проектних документів, що затверджуються в установленому порядку. Проект розподілу території є основою для визначення меж земельних ділянок на територіях існуючої забудови для розташування будинків і споруд, розроблення відповідної землевпорядної документації та оформлення в установленому законодавством порядку правовстановлюючих документів власникам, співвласникам, орендарям, а також встановлення меж земельної ділянки в натурі.

Проектом розподілу території визначаються площі та межі надлишків земельних ділянок, призначених для подальшого спорудження жилих і громадських будинків і споруд та іншого використання згідно «Правил забудови історичного центру», територій загального користування , прибудинкових територій існуючих і запроектованих жилих будинків.

Не допускається створення нових земельних ділянок, які не забезпечені доступом до вулиць і доріг загального користування, та без створення умов для нормативного інженерного забезпечення.

Планування земельних ділянок, пов’язане із зміною їх функціонального використання , та зміна функціонального використання здійснюється власниками або користувачами цих ділянок згідно з умовами й обмеженнями на використання земельних ділянок, визначених цими Правилами, і встановленим законодавством.
^

Стаття 3.2.2.Процедура вибору і відведення земельних ділянок


Вибір земельної ділянки для передачі, продажу у власність чи надання в постійне користування або оренду здійснюється відповідно до Земельного Кодексу й вимог Правил.

Надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування із земель державній та комунальній власності здійснюється на підставі рішень міськвиконкому за проектами відведення цих ділянок.

 1. Юридична особа , зацікавлена в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної або комунальної власності, звертається з відповідним клопотанням до міської ради. До клопотання додаються документи, що обґрунтовують розмір, призначення та місце розташування ділянки.

 2. Міська рада розглядає клопотання у місячний термін і дає згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки.

 3. Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, управлінням земельних ресурсів міста природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, управлінням містобудування та архітектури , органом охорони культурної спадщини і після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об’єктах, які їй підлягають, подається до міської ради.

 4. Міська рада в місячний термін після подачі проекту відведення приймає рішення про надання земельної ділянки.

Фізичні особи та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву ( клопотання) до виконкому.

1. У заяві визначаються бажане місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір.

До заяви додається :

 • державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі;

 • план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності державного акта;

 • свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

2. Міська рада у місячний термін розглядає заяву і приймає рішення про продаж земельної ділянки або відмову в продажу із зазначенням причин відмови.

Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах ( земельні торги - аукціон, конкурс), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.

Юридичні особи, зацікавлені у вилучені ( викупу) земельних ділянок, зобов'язані до початку проектування погодити із власниками землі і землекористувачами та міською радою місце розташування об'єкта, розмір земельної ділянки та умови її вилучення ( викупу) з урахуванням комплексного розвитку територій, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об’єктів, умови проживання населення і охорону довкілля.

Порядок погодження питань, пов'язаних із вилученням ( викупом) земельних ділянок, регулюється Земельним кодексом та цими Правилами. Процедуру погодження місця розташування об’єкта дивись ст. 3.1.1 цих Правил.

Земельні ділянки надаються в користування чи власність окремим рішенням міськвиконкому при наявності розробленої та погодженої у встановленому порядку проектної документації (проект відведення земельної ділянки, архітектурно-будівельний проект). Надання земельних ділянок за результатами аукціону регламентується окремим положенням, затвердженим у встановленому законом порядку.

Право власності на землю та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.

Право на оренду земельної ділянки виникає після укладання договору оренди і його державної реєстрацію

Приступати до використання земельної ділянки до встановлення меж цієї ділянки у натурі ( на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

Стаття 3.2.3. Обмеження прав на земельну ділянку та встановлення права земельного сервітуту.

На використання власником земельної ділянки або її частини встановлюється обмеження ( обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором, та особливі режими використання земель відповідно до ст. 2.8 цих Правил. Власник або землекористувач земельної ділянки має право вимагати встановлення земельного сервітуту на іншу ділянку для обслуговування своєї земельної ділянки. Порядок встановлення земельних сервітутів визначається земельним кодексом України.

Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановленого обмеження та дії земельного сервітуту.
^

Частина 3.3. Вимоги та параметри нової забудови кварталів історичного центру міста ( витяг)


Метою регулювання забудови й використання територій району історичного центру є забезпечення:

- охорони історичного середовища;

 • ефективного функціонального використання будівель й архітектурних комплексів та територій,

 • санація території;

- допустимого включення в забудову нових будівель та споруд без порушення якостей містобудівельного середовища, що історично склалося;

- послідовне здійснення етапів реконструкції.

Встановлюється для кожного кварталу режим забудови та використання територій, зумовлений регламентами і обмеженнями охоронних зон історико – культурної спадщини, який забезпечує збереження його планувальної структури, традиційного характеру забудови та просторової організації кварталів, вулиць і площ.

Режим забудови та використання територій , зведений у форму нормативно – орієнтовних показників і вимог використання та забудови планувальної одиниці, які підрозділяються на архітектурні, планувальні, соціальні, інфраструктурні та вимоги до дизайну міського середовища.

Вимоги до нової забудови у кварталах наведені у додатку № 3 “ Таблиці показників і вимог для нової забудови кварталів “. Додаток № 3 зберігається у Головному управлінні містобудування та архітектури.

Вимоги до нової забудови та показники забудови кварталів є обов'язковими для виконання.

Частина 3.4. Порядок і вимоги до охорони історичного центру м. Полтави

Охорона історико-культурної спадщини в історичному центрі міста включає комплекс заходів, щодо охорони самих об’єктів - пам’яток архітектури, а також цінного історичного планування та забудови, цінного природного ландшафту й пам’яток природи, видових точок і зон, звідки розкриваються види на пам’ятки та їх, комплекси , тобто охорона зорового виду, та історичного середовища в цілому.

Стаття 3.4.1. Порядок і вимоги до охорони пам'яток архітектури міста. Перелік пам'яток архітектури міста. Карта пам'яток історичного центру міста ( витяг).

В центральній частині міста знаходяться значна кількість пам’яток архітектури

державного ( національного ) значення , місцевого значення.

Пам’ятки архітектури підлягають охороні згідно закону України “ Про охорону культурної спадщини”.

Усі власники пам’яток чи їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам’ятки , зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини та міськвиконкомом охоронний договір ( див. Вимоги до охорони будівель – пам’яток архітектури – додаток № 10 ).

Відсутність охоронного договору не звільняє особу від обов’язків, що випливають із закону “ Про охорону культурної спадщини” .

За порушення вимог охоронного договору власник (користувач) несе відповідальність згідно чинного законодавства.

З метою охорони традиційного середовища міста встановлюються вимоги до охорони й експлуатації будівель , що є пам’яткою архітектури, вимоги до охорони й будівель, що віднесені до цінної фонової забудови, вимоги до експлуатації будівель, що не є пам’ятками архітектури та цінною фоновою забудовою, а також вимоги до утримання і експлуатації садибної забудови. Вимоги зафіксовані у статтях 3.4.2. , 3.4.3, 3.4.4., 3.4.5 цих Правил.
^

Частина 3.5. Порядок і вимоги до благоустрою історичного центру міста


Стаття 3.5.1. Загальні вимоги до благоустрою історичного центру міста. Карта зонування історичного центру по ступеню благоустрою

Очистка міста Полтави від твердих побутових відходів проводиться згідно з Генеральною схемою очистки і прибирання території міста, яка погоджена з Головним державним санітарним лікарем та затверджена Головним управлінням із питань розвитку та експлуатації міського господарства. Генеральна схема розроблена на підставі діючих норм та законів України ( Правила прибирання та утримання територій населених пунктів України, КТМ 204 України 013-96, Санітарні правила утримання територій населених міст , № 4690-88 від 5.9. 1988р., закон України “Про відходи”, № 187/98 –ВР від 5.3.1998р.) В місті функціонує частково контейнерна та планово - квартирна система очистки.

Утримання території історичного центру міста в належному санітарному стані та благоустрій територій покладено на керівників підприємств, посадових та фізичних осіб, за якими рішенням Полтавського міськвиконкому закріплені відповідні території, а саме :

 1. присадибна ділянка та прилегла територія в межах червоних ліній вулиць та доріг – на власників житлових будівель,

 2. території загальноміського користування ( парки, сквери, бульвари, набережних, пляжі, водоймища) – на місцеві органи державної виконавчої влади, або спеціально уповноважені ними органи;

 3. території підприємств, а також прилеглих до них територій і санітарно - захисних зон – на керівників цих підприємств,

 4. територій, прилеглих у радіусі 5 метрів до тимчасових торговельних павільйонів, лотків, згідно рішення міськвиконкому – на власників цих точок торгівлі,

 5. територій відведених під будівництво, із дня початку робіт – на фізичну або юридичну особу, якій відведено земельну ділянку,

 6. на ділянках, що знаходяться у приватній власності , у користуванні,оренді, та прилеглих ділянках вулиць – на власників, користувачів, орендарів земельної ділянки.

 7. вулиці в межах червоних ліній - на власників і користувачів дорожніх об’єктів та власників і користувачів земельних ділянок, що межують із червоними лініями міських вулиць ( ст. 3.5.3 цих Правил) .

Загальні вимоги до благоустрою історичного центру міста:

 1. Утримання території міста у зразковому санітарному стані.

 2. встановлення урн для сміття біля кожного входу до громадської будівлі та біля кожного тимчасового об’єкта обслуговування та торгівлі ( ларьок, кіоск, торгівельний павільйон),встановлення урн для сміття на вулицях, майданах , парках і скверах для сміття через кожні 40 м

 3. санітарний стан території підприємств, система й регулярність вивезення сміття мають відповідати діючим нормам та загальним вимогам до прибирання та утримання територій населених пунктів.

 4. Для збирання сміття на території підприємств мають бути встановлені урни та типові контейнери ( кількість їх визначається розміром території підприємства, напрямку його діяльності та кількості працюючих).

 5. Режим і спосіб прибирання території лікувально- профілактичних установ визначається на місці за узгодженням із санітарно - епідеміологічними службами.

 6. Території ринків , під’їзні дороги й підходи повинні мати тверде покриття та повинні бути обладнані каналізацією й водопроводом. На кожні 50 кв.м. площі ринку має бути встановлена урна, на кожні 200 кв.м сміттєзбірник місткістю 100л при відстані між сміттезбірниками не більше 20м.

 7. Рекомендується на вулицях , площах центру заміна асфальтового покриття тротуарів на мілко розмірну плитку , природний камінь та плитку зі штучного каміння, що імітує природний. Рисунок покриття , колір , матеріал узгоджується в Головному управлінні містобудування та архітектури,

 8. Забороняється продаж товарів із лотків на зупинках громадського транспорту,

 9. На зупинках громадського транспорту необхідно виконувати захист приствольного круга дерев – приствольними декоративними металевими решітками,

 10. На тротуарах з інтенсивним рухом пішоходів необхідно виконувати захист приствольного круга дерев – декоративною огорожею або бортовим камінням,

 11. На площі при громадських спорудах по можливості рекомендується улаштування водних приладів ( фонтанів, басейнів та інше),

Закріплення меж прилеглих територій для здійснення санітарної очистки та благоустрою визначається рішеннями міськвиконкому при наданні вихідних даних, викупу ( вилучені ) земельної ділянки, а також передачі в користування та оренду.

Порушення правил благоустрою територій міст, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти й порядку в місті тягнуть за собою попередження або накладання штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладання штрафу на посадових осіб – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів.

Історичний центр міста поділено за видами благоустрою на 3 зони, що зафіксовано на Карті зонування історичного центру по ступеню благоустрою ( карта 10)

^ Перша зона (1) визначається :

- високим рівнем благоустрою на вулицях, площах зони та внутрішніх квартальних дворах,

 • необхідністю виконання благоустрою, озеленення за проектами, які погоджуються в Головному Управлінні містобудування та архітектури,

 • потребою розробки індивідуальних малих форм та елементів благоустрою,

 • розробкою індивідуальних стилів благоустрою, малих форм, озеленення для площ, вулиць, композиційних ансамблів,

 • повною заміною асфальтового покриття тротуарів вулиць та площ на мілко розмірну плитку, природний камінь, та плитку зі штучного матеріалу, що імітує природний камінь,

 • влаштуванням на вулицях , площах зони партерного газону з регулярною стрижкою,

 • відведення дощової води з водотоків будинків організовувати у спеціальні лотки, які перекривають металевими решітками на рівні тротуару, із виводом на проїзжу частину вулиці.

Друга зона (2) визначається:

 • високим рівнем благоустрою на вулицях, площах зони, середнім рівнем благоустрою внутрішніх квартальних дворів,

 • виконанням благоустрою , озеленення вулиць та площ за проектами,що узгоджуються в Головному управлінні містобудування та архітектури ,благоустрій дворів покладено на мешканців домов та ГЖЕДи,

 • застосуванням індивідуальних та типових малих архітектурних форм,

 • як правило заміною асфальтового покриття тротуарів на мілко розмірну плитку, природний камінь, та плитку зі штучного матеріалу, що імітує природний камінь.

Третя зона ( 3) визначається :

 • стандартним рівнем благоустрою,

 • застосуванням типових малих архітектурних форм,

 • як правило асфальтовим покриттям тротуарів.

Стаття 3.5.2. Вимоги до озеленення територій історичного центру міста. Карта зелених насаджень загального користування історичного центру міста.

Визначення відповідальних осіб за збереження зелених насаджень.

Відповідальність за збереження зелених насаджень :

1. загального користування і належній догляд за ними покладається на спеціально уповноважений орган місцевої ради – Міськжитлокомунуправління.

В центральній частині міста знаходиться 24 об’єкта загального користування – парки, сквери , бульвари, що знаходяться у комунальній власності.

Об'єкти загального користування нанесені на Карту зелених насаджень загального користування історичного центру міста ( карта 11). Землі загального користування не підлягають приватизації. Частина зелених насаджень загального користування мають статус природно – заповідного фонду міста.

2. на вулицях перед будівлями до проїжджої частини ( прилегла ділянка), всередині квартальних насаджень покладена на власників ( орендарів) житлових, громадських і промислових будівель і споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров'я, які розташовані у житлових районах;

3. на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

4. на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво – на власника ділянки, користувача ділянки з дня початку робіт або оформлення дозволу на будівництво, або вступу у власність.

5. на приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників;

 1. на ділянках , що знаходяться у приватній власності на їх власників.

Обовязки власників і користувачів зелених насаджень:

До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень входить:

7. забезпечення збереження насаджень, квітників, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними,

8. вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, лікування;

9. видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок своїми силами або за договорами зі спеціалізованими підприємствами лише у разі наявності спеціального дозволу (ордера) ;

10 . заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених дерев ;

11. посадку нових дерев і чагарників здійснювати для зелених насаджень загального користування ( вулиці, парки, сквери, бульвари, вулиці перед будівлями до проїжджої частини) тільки згідно містобудівної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку ;

12 . знесення та пересадку дерев , чагарників, газонів, квітників здійснювати лише у разі наявності спеціального дозволу (ордеру) , що видається на підставі обстеження зелених насаджень, погодження з місцевими органами природи й рішенням міськвиконкому.

13. утримувати території зелених насаджень у належному санітарному стані;

На території зелених насаджень забороняється :

 1. Складувати будь - які матеріали,

 2. Влаштовувати звалища сміття, забруднення снігу та льоду,

 3. Використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження (використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу),

 4. Посипати сіллю сніг та лід на тротуарах,

 5. Обладнувати стоянки автомашин та інших транспортних засобів ,

 6. Будь – яке будівництво, у тому числі й павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без погодження з Головним управлінням містобудування та архітектури,

 7. Використовувати малі архітектурні форми не за призначенням,

 8. Влаштовувати зупинки пасажирського транспорту на газонах, біля дерев без погодження відповідних органів, що здійснюють контроль – Головне управління містобудування та архітектури, ДАІ, товариство охорони природи.

 9. Ходити та влаштовувати ігри на газонах , кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних,

 10. Випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки,

 11. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево,

 12. Добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження,

 13. Рвати квіти і ламати дерева та чагарники,

 14. Знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них,

 15. Складувати неокорену і непротруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня,

 16. Засмічувати й засипати водоймища або влаштовувати на них загати.
залишити коментар
Сторінка5/6
Дата конвертації02.10.2011
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх