Богоявленський О. В. Конспект лекцій з дисципліни “Маркетингові дослідження”. Ч. 2 icon

Богоявленський О. В. Конспект лекцій з дисципліни “Маркетингові дослідження”. Ч. 2


Схожі
Конспект лекцій...
Конспект лекцій...
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисциплін Економічна інформатика для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210...
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210...
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210...
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106  „Екологія...
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106  „Екологія...
Конспект лекцій...
Конспект лекцій...
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисципліни: Релігієзнавство для студентів: Ікурсу...
Херсонський національний технічний університет...Загрузка...
скачать

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УкрДАЗТ


ІНФОРМУЄ ПРО НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО КНИЖКОВОГО

ФОНДУ У IV КВАРТАЛІ 2005 р.

Фак. ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ


65.05 ББК

Б 747

Богоявленський О.В. Конспект лекцій з дисципліни “Маркетингові дослідження”. Ч. 2. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 32с. – ц.2-80. (145 екз.)65.05 ББК

Б 747

Богоявленський О.В. Конспект лекцій з дисципліни “Промисловий маркетинг”. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 77с. – ц.4-72. (145 екз.)06

У 453

Вип. 67: Розвиток інфраструктури, енергозбереження, фінансування і кредитування залізниць: Збірник наук.праць студентів і магістрів. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 218с. – б.ц. (5 екз.)06

У 453

Випуск 68: Збірник наукових праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 330с. – ц.15-00. (5 екз.)06

У 686

Выпуск 34: Экономические и социальные проблемы железнодорожного транспорта в современных условиях: Сборник научных трудов. – Екатеринбург: УрГУПС, 2004. – 175с. – б.ц. (1 экз.)65.05 ББК

Г 27

Гаєць О.В., Домрачев В.М., Лондар С.Л. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Вид.Європейського ун-ту, 2004. – 237с. – ц.17-00. (1 екз.)65.01 ББК

Г 217

Гаршина О.К., Бурлуцький С.В. Розрахункові курсові роботи за розділами економічної теорії: Навч.посібник. – К.: Видав.Дім “Слово”, 2004. – 127с. – ц.9-55. (1 екз.)67.628 ББК

Г 443

Гетман Н.И., Степаненко Ю.В. Организация борьбы с преступлениями на пассажирском железнодорожном транспорте: Практическое пособие. – М.: Изд-во “Екзамен”, 2003. – 127с. – ц.13-82. (1 экз.)656.2

Д 147

Данько М.І., Сушков В.Ф. Управління колійним комплексом залізниці: Підручник. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 72с. – ц.4-21. (200 екз._67.9(4Укр) ББК

Д 362

Державне управління та місцеве самоврядування: Тези V міжнародного наукового конгресу. 26 лютого 2005 р. – Х.: Вид-во Хар РІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 179с. – б.ц. (1 екз.)625.03

Д 581

Довідник основних показників роботи залізниць України (1994-2004 роки). – К.: ТОВ “Швидкий рух”, 2005. – 41с. – б.ц. (1 екз.)656.2

Д 695

Дорохов О.В. Розробка моделей для удосконалення взаємодії споживачів і виробників послуг на транспортних ринках вантажних перевезень: Автореф.дис... к.т.н. Спец.: 05.22.01-транспортні системи. – Х.: ХНАДУ, 2005. – 21с. – б.ц. (1 екз.)65.9(2) ББК

Е 627

Енергетика України на початку ХХІ століття. Т. 1: Енергетичні ресурси та потоки / Під заг.ред. А.К. Шидловського. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2003. – 472с. – ц.75-00. (2 екз.)

Т. 2: Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень. – 2004. – 468с. – ц.72-00. (1 екз.)

Т. 3: Інноваційні пріоритети паливно-енергетичного комплексу України. – 2005. – 512с. – ц.84-00. (1 екз.)656.2

З 415

Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту: Серія “Економіка і управління”. Випуск 6. – К.: КУЕТТ, 2004. – 300с. – б.ц. (3 екз.)385

И 183

Иваненко А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж/д трансп. – М.: Маршрут, 2004. – 568с. – ц.60-60. (2 экз.)385

І 487

Ільчук В.П. Управління розвитком інноваційно-інвестиційних систем на залізничному транспорті України: Теорія і практика: Автореф.дис... д.е.н. Спец.: 08.07.04-економіка транспорту і зв’язку. – К.: МОН України, НА Ун-т, 2005. – 36с. – б.ц. (1 екз.)74.58 ББК

І 907

Історія Української державної академії залізничного транспорту (1930-2005) / За загальн.ред. М.І. Данька, Т.А. Мукмінової. – К.: Вид-во “Транспорт України”, УкрДАЗТ, 2005. – 400с. – ц.116-31. (100 екз.)67.623 ББК

К 267

Карпухина С.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: Учебник. – М.: Международные отношения, 2004. – 398с. – ц.93-85. (1 экз.)65 ББК

К 43

Кирій В.В. Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційними потоками: Автореф.дис... к.е.н. Спец.: 08.06.01-економіка, організація і управління підприємствами. – Х.: Укр.ДАЗТ, 2005. – 18с. – б.ц. (2 екз.)68.69 ББК

К 562

Коваленко Г.І., Матицин Е.М., Мусіяченко Ф.В. Цивільна оборона: Конспект лекцій. – Х.: ІНЖЕК, 2005. – 256с. – ц.15-00. (1 екз.)65.2(2)25 ББК

К 603

Колесніков О.В. Ціноутворення: Навч.посібник. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 118с. – ц.3-63. (392 екз.)65.9(2) ББК

К 612

Коломієць В.В. Експортний потенціал регіону та його зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Черкаського регіону): Автореф.дис... к.е.н. Спец.: 08.10.01-розмішення продуктивних сил і регіональна економіка. – К.: НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил Укр.., 2005. – 20с. – б.ц. (1 екз.)65.05 ББК

К 647

Коноваленко М.К. Маркетинговий менеджмент: Конспект лекцій. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 94с. – ц.10-75. (45 екз.)65.05 ББК

К 65

Конспект лекцій з дисципліни “Економічна розвідка та безпека бізнесу”. Ч. 1. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 34с. – ц.4-52. (50 екз.)65.9(2)29 ББК

К 64

Концепции безопасности. – К.: Изд-во «А-ДЕПТ», 2005. –

Кн. 1. – 2005. – 363с. – ц.135-00. (1 экз.)

Кн. 2. – 2005. – 269с. – ц.135-00. (1 экз.)65.9(2)26 ББК

К 687

Коротич О.Б. Ринок та його інфраструктура: Конспект лекцій з курсу “Інфраструктура товарного ринку”. Ч. 1. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 34с. – ц.2-60. (150 екз.)656.2

М 755

Молодые ученые-транспорту: Труды V межвузовской научно-технической конференции (ноябрь 2004 года). – Екатеринбург: УрГУПС, 2005. – 386с. – б.ц. (1 экз.)74 58 ББК

М 842

Мостовий Г.І., Ястремська О.М. Кадрова політика і державна служба: опорний конспект лекцій / УкрАДУ при презид. Укр. Кафедра державного управління та менеджменту. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2001. – 48с. – ц.5-00. (1 екз.)625

О 28

Общий курс железных дорог: Учебное пособие / Под ред. Ю.И. Ефименко. – М.: Издат.центр «Академия», 2005. – 252с. – ц.51-12. (3 экз.)385

О 752

Основні положення з технічного нормування праці на залізничному транспорті. – К.: Укрзалізниця, 2004. – 203с. – б.ц. (5 екз.)65.9(2) ББК

П 142

Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень. – К.: Вид.”Українські енциклопедичні знання”, 2004. – 467с. – ц.72-00. (1 екз.)385

П 384

Плєтникова І.Л. Аналіз виробничо-господарської діяльності локомотивного депо: Конспект лекцій з дисципліни “Техніко-економічний аналіз”. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 34с. – ц.2-21. (300 екз.)65.9(2)29 ББК

П 384

Плєтникова І.Л. Конспект лекцій з дисципліни “Управління потенціалом підприємства”. Ч. 2. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 46с. – ц.5-63. (50 екз.)656.2

П 781

Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем, техніка, технологія, економіка і управління: Тези доповідей третьої науково-практичної конференції. – К.: КУЕТТ, 2005. – 155с. – б.ц. (3 екз.)629.12

С 794

Степанов О. Теоретичні основи розробки стратегії економічного розвитку морського порту: Автореф.дис... д.е.н. Спец.: 08.07.04-економіка транспорту і зв’язку. – Одеса: МОіНУ, ОНМУ-т, 2005. – 35с. – б.ц. (1 екз.)65.05 ББК

С 914

Сухорукова Т.Г., Токмакова І.В. Конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент персоналу”. Ч. 2. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 78с. – ц.8-56. (50 екз.)65.05 ББК

Т 299

Тези доповідей 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”: 22-23 травня. – Кіровоград: Кіровогр.держ.технічний ун-т, 2003. – 224с. – ц.6-00. (1 екз.)67.9(4 Укр) ББК

Т 654

Транспорт та зв’язок в Україні: зібрання актів законодавства: У 8 томах. Т. 1-8 / За загл.ред. Г.М. Кірпи. – К.: Концерн “Видавничій Дім “Ін РЕ”, 2004. – б.ц. ( 1 екз.)625

Т 708

Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система: Учебник. – 2-е изд. – М.: Издат.центр “Академия”, 2004. – 238с. – ц.46-35. (2 экз.)65.9(4Укр) ББК

Х 234

Харківська область у 2004 році: Статистичний щорічник. – Х.: Держкомстат України, 2005. – 607с. – ц.65-54. (2 екз.)65.05 ББК

Ш 18

Шаля О.Г. Маркетингові дослідження ринку транспортних послуг: Фондова лекція з дисципліни “Маркетинг транспортних послуг”. – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 29с. – ц.2-64. (145 екз.)65.9(2)40 ББК

Ш 97

Шатенко Т.М. Методичні основи проектування логістичної системи доставки вантажів (на прикладі нафти та нафтопродуктів): Автореф.дис... к.т.н. Спец.: 05.22.01-транспортні системи. – Одеса:

Одес.Нац.морський ун-т, 2005. – 20с. – б.ц. (1 екз.)65.9(2)29 ББК

Ш 33

Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2004. – 568с. – ц.29-00. (1 екз.)656.2

Ш 97

Шутюк С.В., Афанасьева Н.А. Анализ взаимоотношений крупных корпораций с регионами. – Екатеринбург: УрГУПС, 2005. – 92с. – б.ц. (1 экз.)Інформаційно-бібліографічний відділ НТБ УкрДАЗТ.

Скачати 97.48 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.09.2011
Розмір97.48 Kb.
ТипКонспект, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх