Орієнтовний план проведення уроку I. Організаційна частина (3 хв.) II. Мотивація навчально-трудової діяльності (5 хв.) icon

Орієнтовний план проведення уроку I. Організаційна частина (3 хв.) II. Мотивація навчально-трудової діяльності (5 хв.)


1 чел. помогло.
Схожі
План уроку Повідомлення теми І мети уроку (1-2 хв...
План уроку І. Організаційний момент >ІІ. Повідомлення теми І мети уроку...
План уроку: І. Організаційний момент. ІІ. Мотивація навчання учнів. Вступне слово вчителя...
Довідник вчителя початкових класів ( математика, "Я І Україна")...
Навчально-методичний посібник частина 2...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році...
Методика проведення комплексної реабілітації інвалідів з цереброваскулярною патологією в умовах...
План та хід уроку (Звучить перша частина Четвертої симфонії Л. В. Бетховена)...
Уроку
Реферат текстова частина дипломного проекту : 66 с., 12 рис., 2 табл., 4 додатки, 7 джерел...
Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Печенізького району...
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку у 2009-2010 навчальному році...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать
Орієнтовні плани-конспекти уроків технічної праці за новою програмою для 6 класу


Урок 1.

Вступ (1 год.)

Мета уроку: Засвоєння знань про основні галузі виробництва - промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Розвивати просторову уяву, увагу, мислення, пам'ять. Виховувати інтерес до техніки, потребу в праці.

Обладнання: плакати з основ виробництва, відеофрагменти тошо.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційна частина (3 хв.)

II. Мотивація навчально-трудової діяльності (5 хв.)

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (2 хв.)

IV. Вивчення нового матеріалу (ЗО хв.)

V. Підсумок уроку (5 хв.)

^ Хід уроку

I. Організаційна частина

- Перевірка присутніх

— Призначення чергових

II. Мотивація навчально-трудової діяльності.

Основним джерелом і засобом розвитку будь-якої країни є різні галузі виробництва. Чим більше галузей виробництва має країна тим вона більше незалежна і багатша.

^ III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Учитель записує на дошці тему уроку та повідомляє мету, завдання та очікуванні результати :

• Галузі виробництва.

^ IV. Вивчення нового матеріалу. План вивчення.

1) Провідні галузі виробництва;

2) Загальні правила безпечної роботи в шкільній майстерні.

1) Сільське господарство об'єднує взаємозв'язані галузі - рослинництво тваринництво. Головне завдання цих галузей - забезпечити населення продуктами харчування, промисловість - сировиною.

Як галузь сільськогосподарського виробництва рослинництво має величезне значення для народного господарства. На полях сільськогосподарських підприємств країни вирощують зерно, овочі, у садах - фрукти і ягоди. Рослинництво дає промисловості сировину для переробки і виготовлення різних хлібопродуктів. Цукрові буряки - сировина для вироблення цінного продукту харчування - цукру, а продукт переробки буряків (жом) і відходи рослин (гичку) використовують на корм худобі. Овочі, фрукти і ягоди - сировина для консервної промисловості. Нині сільськогосподарське виробництво, підприємства переробної промисловості і ті, які випускають різні машини для сільського господарства, об'єднуються в агропромисловий комплекс країни (АПК).

Для успішного забезпечення продовольством населення України, сільському виробництву потрібні трактори і сільськогосподарські машини до них, високопродуктивні сорти різних сільськогосподарських культур. За рахунок цього можна підвищити виробництво продуктів рослинництва. Технікою забезпечує сільське господарство промисловість. Високоврожайні сорти створюють наукові співробітники в науково-дослідних установах - інститутах та дослідних сільськогосподарських станціях. Але, крім

техніки і високоврожайних сортів, потрібні ще і знання, як загальноосвітні, так і спеціальні, щоб впроваджувати в практику сільськогосподарського виробництва нові технології вирощування культур, досягнення науки.

Вирощування сільськогосподарських рослин пов'язане з використанням основного народного багатства - землі. Щоб вона могла давати віддачу, її треба оберігати.

Окремі галузі промисловості, зокрема чорна та промислова металургія, хімічна та нафтохімічна промисловість, машинобудівна промисловість, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість та ін., є елементами системи промислових технологій, їх класифікація може бути здійснена на основі аналізу технологій, що використовуються в кожній з галузей.

Спільність технологій, що використовуються в тій чи іншій сфері, дає можливість окремі галузі промисловості об'єднувати в групи і розглядати їх як окремі підсистеми в системі промислових технологій. При такій класифікації в промисловості можна виділити наступні основні види технологій:

• видобувні технології - вирішують питання добування корисних копалин (вугільна, нафто- та газодобувна тощо);

• технології первинної переробки (технології збагачення) — їх реалізація дає змогу одержати збагачену сировину (цукрова, хімічна);

• технології переробки - внаслідок їх реалізації одержують матеріали для оброблюючих виробництв (харчова, м'ясопереробна тощо);

• технології обробки - дають можливість із матеріалів одержати готову продукцію (меблева, машинобудівна тощо);

• інформаційні технології - забезпечують узгоджену дію основних промислових технологій, їх функціонування в системі (дослідницькі інститути, конструкторські бюро).

Однією з галузей виробництва є будівельна промисловість. Основним продуктом будівельної промисловості є будинки та інші будівельні споруди. Будинками називають будівельні системи з огороджувальних конструкцій, що утворюють замкнутий об'єм, для проживання або перебування людей, або для виконання різноманітних виробничих процесів.

Будинки поділяють на громадські (житлові і суспільні) і виробничі. До житлових будинків належать квартирні будівлі, гуртожитки, готелі.

Суспільні будинки призначені для соціального і побутового обслуговування населення, розміщення навчальних закладів, громадських організацій, адміністративних установ і т.п.

Виробничі будинки призначені для промислових і сільськогосподарських підприємств, до них належать цехи заводів і фабрик, тваринницькі будівлі, птахофабрики, теплиці, силосні корпуси елеваторів, зерносховища і т. п.

Інженерними спорудами називаються будівлі, призначення яких - виконання будь-яких технічних завдань (мости, тунелі, трубопроводи, резервуари, бункери і т. п.).

Будинки і споруди складаються з окремих частин - підвалин, каркаса, покриття (дахів), стін, перегородок, перекриттів, сходів, вікон, дверей і т. п. В частинах будинків і споруд виділяють конструктивні елементи, колони, блоки, стіни, плити, балки, ферми, сходові марші або дверні блоки. Елементи, що сприймають силовий і температурний вплив і передають їх через підвалини на грунт, називають конструкціями, що несуть навантаження. Ті з них, що захищають внутрішні приміщення від впливу зовнішнього середовища або відділяють одне приміщення від іншого, називають огороджувальними конструкціями. Інколи в деяких типах будинків ; конструкція може виконувати відразу дві функції: конструкції, що несе навантаження, і огороджувальної (наприклад, зовнішні стіни і перекриття великопанельних будинків).

До промислових і громадських будинків висувають наступні вимоги: міцність, жорсткість і тривалість під впливом силових і кліматичних факторів, довговічність, вогнестійкість, необхідний ступінь теплоізоляції, зведення індустріальними засобами.

В сучасному будівництві як матеріал для будівельних конструкцій використовується метал (сталь і алюмінієві сплави), бетон, залізобетон, цегла, кам'яна кладка, дерево і пластмаса.

Однією з визначальних ознак технологічного стану і цивілізованості держави є рівень розвитку її транспортної системи (транспорту).

Україна - велика за територією, населенням, природним та промисловим потенціалом держава, життєдіяльність якої на сучасному рівні може забезпечити розвинена в усіх своїх ланках розгалужена транспортна система.

Транспорт - галузь матеріального виробництва, яка здійснює перевезення населення і вантажів. Він є четвертою галуззю матеріального виробництва (після видобувної промисловості, обробної промисловості, сільського господарства), продовжує виробничий процес, доставляючи продукт від місця виробництва до місця споживання. Продукцією транспорту є сам процес переміщення, який здійснюється за допомогою транспортних засобів як у сфері виробництва, так і сфері обігу.

Робота транспорту залежить від рівня розвитку і розміщення продуктивних сил, які визначають обсяг, характер вантажів, їхній склад і відстань перевезень. Водночас будівництво нових шляхів, технічна реконструкція транспорту впливають на піднесення промисловості, сільського господарства, товарообіг. Транспорт є матеріально-технічною основою реалізації територіального поділу праці. Завдяки транспорту економічні райони України мають можливість водночас з комплексним розвитком самого господарства переважно розвивати ті галузі промисловості і сільського господарства, для яких у цих районах є найсприятливіші природні й економічні умови.

Україна - транзитна держава, яка повинна активізувати у відповідності до міжнародних стандартів роботу по створенню національної мережі міжнародних транспортних коридорів та її інтегрування в транспортні системи держав Європи, Азії, Балтійського і Чорноморського регіонів, Закавказзя, Близького й Далекого Сходу, тобто між Сходом і Заходом, Півднем і Північчю.

Це означає, що рівень техніки, технології, організації, нормативно-правового забезпечення повинен відповідати європейському, і Сучасний транспорт України виконує наземні, водні та повітряні види перевезень людей та вантажів. За характером перевезень його поділяють на пасажирський та вантажний.

Наземні перевезення виконуються залізничним, автомобільним та трубопровідним видами транспорту. Водні - морським та річковим. Повітряні - авіаційним транспортом. Кожен з перелічених видів транспорту має свої характерні особливості.

Життя та діяльність людини сьогодні неможливо уявити без послуг та можливостей зв'язку. Зв'язок — передача та прийом інформації за допомогою поштових, електричних та інших технічних засобів.

Основними засобами (видами) сучасного зв'язку є пошта і так званий електрозв'язок (телекомунікаційний спосіб). До останнього належать: телефонний зв'язок і документальний (телеграф, фототелеграф, факсимільний, Іпіегпеї, стільниковий, пейджинговий, супутниковий, проводове та ефірне мовлення, телебачення тощо), які в наш час удосконалюються в Україні і в усьому світі на основі нових досягнень електроніки і комп'ютерної техніки.

Поштову діяльність провадять підприємства поштового зв'язку: поштамти, вузли та відділення зв'язку, основними видами послуг яких є поштові відправлення (періодичні видання, листи, посилки, грошові перекази тощо).

2)Для успішного виконання всіх трудових завдань у майстернях треба добре засвоїти й акуратно виконувати правила безпечної роботи.

1. Перевірити, чи правильно надітий спецодяг. Старанно підібрати волосся.

2. Перевірити стан робочого місця, наявність і справність інструментів.

3. Не залишати робоче місце без дозволу вчителя

4. З інструментами й матеріалами поводитись обережно.

5. Під час роботи не розмовляти, не заважати працювати іншим.

6. Не крутити без потреби ручки й важелі верстатів і верстаків, без дозволу вчителя не вмикати електричні прилади й устаткування.

7. Не складати на робочому місці непотрібні саме тепер інструменти й матеріали.

8. Роботу можна виконувати тільки справними інструментами.

9. Прибирати робоче місце щіткою (не можна здмухувати або змітати руками стружки, ошурки, тирсу).

^ V. Підсумок уроку

5.1 Рефлексія.

Учитель просить кожного учня відповісти на такі запитання:

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Чи досягли ми поставленої мети?

3. Що сподобалось чи не сподобалось під час уроку?

5.2 Заключна частина:

- виставлення оцінок за роботу на уроці;

— домашнє завдання: вивчити основні положення конспекту.


Проектування виробів

Урок 2. Основи слюсарної справи (1 год.)


Мета уроку: Засвоєння знань про свердлильний верстат, слюсарні та вимірювальні інструменти. Розвивати просторову уяву, увагу, мислення. Виховувати інтерес до техніки, потребу в праці.

^ Об'єкти навчальної діяльності: вимірювальні та слюсарні інструменти.

Обладнання: свердлильний верстат, вимірювальні та слюсарні інструменти, плакати "Деталі машин".

^ Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційна частина (3 хв.)

II. Мотивація навчально-трудової діяльності (5 хв.)

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (2 хв.)

V. Вивчення нового матеріалу (25 хв.)

VI. Підсумок уроку (Ю хв.)

Хід уроку

I. Організаційна частина

- Перевірка присутніх

- Призначення чергових

^ II. Мотивація навчально-трудової діяльності

Виконуючи будь-які - роботи в домашньому господарстві, які пов'язані з виготовленням та ремонтом виробів з металу і деревини, для дотримання параметрів виробу, нам необхідно користуватися слюсарними і вимірювальними інструментами. А хто з вас наведе приклад слюсарного чи вимірювального інструмента? (можливе застосування інтерактивного методу "Мікрофон"). А хто скаже який ручний чи електроінструмент найчастіше використовується в домашньому господарстві і для чого він призначений? ... Вірно, це дриль. А на виробництві використовується свердлильний верстат.

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

^ IV. Вивчення нового матеріалу.

План вивчення.

1) свердлильний верстат.

2) слюсарні та вимірювальні інструменти.

1) Різальні інструменти. Свердла € різальним інструментом для свердлильний верстатів. Найбільш поширеними свердлами за своїми конструктивними ознаками є ложкові, центрові, спіральні свердла.

^ Ложкові свердла (рис. 2, а) застосовують для свердління деревини вздовж волокон, Недоліком цих свердел є те, що внаслідок одностороннього прикладання зусилля (на різальну кромку) воно відгинається і діаметр отвору збільшується, а також змішується вісь отвору. Ложкові свердла виготовляють таких розмірів: діаметр ріжучої частини 6—50 мм, довжина ріжучої частини ПО—250 мм, довжина хвостовика 50 мм, діаметр хвостовика 13—20мм. Центрові свердла (рис. 2, б) застосовують для свердління неглибоких отворів. Глибина свердління обмежується тим, що в цих свердлах затруднено вихід стружки з отвору. Якщо глибина отвору більша за два діаметри свердла, то свердло треба періодично виймати і очищати отвір від стружки. Діаметри центрових свердел бувають 10—60 мм, довжина 120—210мм (залежно від діаметра свердла), діаметр хвостовиків 12; 18лш.

^ Спіральні свердла (рис.2, в) використовують для свердління вздовж і впоперек волокон. Для свердління вздовж волокон свердло має конічну .заточку, нормально до волокон — ріжуча частина має два підрізувачі і напрямляючий центр. Спіральні свердла мають ту перевагу, що під час заточування розміри і форма, ріжучої частини не змінюються. Ці свердла забезпечують високоякісна свердління. Свердла виготовляють таких розмірів: діаметр 6—20 мм з градацією через Імм, довжина 100—185 мм, діаметр хвостовика 5—16 мм з градацією через 1 мм.

Технічна характеристика. Верстат дає змогу робити отвори або пази розмірами: діаметр - до 40 мм, довжина - до 200 мм, ширина - до 25 мм, глибина - до 100 мм. Частота обертання шпинделя 3000 і 4500 об/хв. Потужність електродвигуна 1,7 кВт.Рис. 2. Види свердл

2) До слюсарних інструментів відносять (рис. 3):

1. молоток - використовується для створення ударної сили на кернер чи зубило;

2. кернер - використовується для намітки отворів на металі для подальшого виготовлення отворів;

3. кліщі - використовуються для притримування деталей під час обробки та гнуття металу;

4. рисувалка - використовується для розмічання деталей виробу на поверхні металу.

До вимірювальних інструментів відносять (рис. 4):

1. лінійка - використовується для вимірювання лінійних розмірів деталей. Слюсарна лінійка виготовляється з металу;

2. кутник - використовується для встановлення кута 90° під час розмічання заготовки та як допоміжний засіб для нанесення паралельних ліній під час розмітки;

3. циркуль - використовується для перенесення розмірів.

Рис.З. Слюсарні інструменти

Рис.4. Вимірювальні інструменти

V. Підсумок уроку

5.1 Рефлексія.

Учитель просить кожного учня відповісти на такі запитання:

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Коли в своєму житті ви використовували вивчені сьогодня інструменти?

3. Чи досягли ми поставленої мети?

4. Що сподобалось чи не сподобалось під час уроку?


Урок 3. Створення моделі виробу із застосування методу комбінування (1 год.)


Мета уроку: Формування умінь необхідних для роботи з технічною літературою, з метою пошуку зразків виробів, аналізу та копіювання їх, а також виявлення найкращих ознак у кожній моделі. Розвивати в учнів уяву, мислення, вміння порівнювати та аналізувати. Виховувати відповідальність, основи культури праці.

^ Об'єкт навчальної праці: моделі виробів з листового металу.

Обладнання: креслярський інструмент, копіювальний папір.

Тип уроку: Формування практичних умінь і навичок.

^ Орієнтовний план проведення уроку

І.Організаційна частина (1 хв.)

II. Мотивація навчально-трудової діяльності (7 хв.)

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (2 хв.)

IV. Повторення раніше вивченого матеріалу (6 хв.)

V. Практична робота (23 хв.)

VI. Заключна частина (6 хв.)

Хід уроку (.Організаційна частина'

- Перевірка присутніх;

- Призначення чергових.

^ II. Мотивація навчально-трудової діяльності. На попередньому занятті ми з вами вивчали технологічну машину - свердлильний верстат, ознайомилися зі спеціалізованими виданнями, в яких містяться різні конструкції виробів, та приділили частину уроку на питання пошуку та аналізу виробів в цих спеціалізованих виданнях. Сьогодні ж ми спробуємо закріпити набуті знання на практиці, здійснивши пошук зразків виробів з тонколистового металу, проаналізувавши їх і спроектувавши свою власну модель виробу. Практичні уміння, що набудете на сьогоднішньому занятті, ви зможете використовувати у повсякденному житі, адже уміння знаходити варіанти, а потім, їх проаналізувавши, створити власний найкращий варіант можна використовувати не лише під час проектування виробів з тонколистового металу, а й виробів з інших конструкційних матеріалів і навіть під час проектування власного життя, будинку, квартири, кімнати тощо.

Далі вчитель демонструє зразки виробів з листового металу і просить учнів відповісти на запитання: Чи можна вдосконалити ці вироби та як це зробити? Якщо так, то для цього необхідно сформувати необхідні вміння і навички пошуку та аналізу відповідної інформації.

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

^ IV. Повторення раніше вивченого матеріалу

Методом бесіди учитель обговорює разом з дітьми наступні питання:

1. Які спеціалізовані видання ви знаєте, в яких містять зразки виробів?

2. Як необхідно здійснювати пошук та аналіз зразків виробів?

3. Які ви знаєте способи копіювання виробів з технічної літератури?

^ V. Практична робота 5.1 Вступний інструктаж

Вчитель ділить клас на групи по чотири — шість осіб. Кожній групі пропонується вибрати

з орієнтовного переліку об'єктів проектування виріб з тонколистового металу.

Завдання 1. Використовуючи інформаційні джерела (спеціалізовані видання), необхідно

знайти 3-5 варіантів конструкцій подібних виробів.

Завдання 2. Використовуючи способи копіювання графічної інформації, перенести в

робочі зошити зображення знайдених варіантів конструкцій.

Завдання 3. Необхідно при допомозі таблиць здійснити аналіз, кожного із знайдених

зразків і створити власну нову модель із використання найкращих ознак розглянутих

моделей.

Так у таблиці №1 необхідно зафіксувати, які вимоги ставляться до даної конструкції.

Охарактеризувати кожен варіант конструкції відповідно до поставлених вимог і напроти

кожної конструкції відмітити "+" задоволення цих вимог, знаком "-" - незадоволення.

(Вимог має буги не менше 5).


Таблиця №1

^ Конструкція повинна:

Конструкція №1

Конструкція №2

Конструкція №3

1

2

3

4

1. Зберігати свої початкові якості


2. Зручна у використанні


3. Мати естетичний і оригінальний вигляд


4. Бути простим у виготовленні


5. Мати найпростіші з'єднання


Вибір оптимального варіанту. Здійснюється шляхом вибору найкращих, найвдаліших сторін запропонованих конструкції при цьому формуючи свій оптимальний варіант. Для кращого розуміння здійснюємо у вигляді таблиці №2.


Таблиця №2

^ Вимоги до конструкції

Досягнення цілі

Шляхи досягнення цілі

1

2

3

1 Зберігати свої початкові якості2. Зручна у використанні3. Мати естетичний і оригінальний вигляд4. Бути простим у виготовленні5. Мати найпростіші з'єднання^ 5.2. Поточний інструктаж

- слідкувати за дотримуванням вимог, що ставляться до проекту;

- акцентувати увагу дітей на те, що важливо висловити ідею (проблему), а не давати оцінку;

- звернути увагу дітей на те, що повторювати висловлену ідею можна лише тоді, коли до неї додається щось нове;

.- необхідно частіше підкреслювати, що правильність знайденого або запропонованого визначається, по-перше, кількістю пропонованих варіантів, по-друге, повнотою обгрунтування їх прийняття або заперечення, переконливістю аргументації.

^ 5.3 Заключний інструктаж

- замалювати на дошці спроектовані учнями об'єкти проектування;

- вибрати через голосування найкращий та найбільш значимий об'єкт, який необхідний в повсякденному використанні.

- зробити підсумок про те, що будь-який технологічний об'єкт створений людиною не існує за для „розваг", а розв'язує чітко визначені конструкторами задачі (проблеми).

^ VI. Підсумок уроку

6.1 Рефлексія:

Учитель просить кожного учня повідомити:

1. Що ми робили на уроці?

2. Що нового він дізнався на уроці?

3. Чи досягли очікуваних результатів? Що саме вдалося зробити?

6.2 Підбиття підсумків:

- виставлення оцінок за роботу на уроці;

— домашнє завдання: продовжити пошук інформації в підручниках, журналах, альбомах для того, щоб запропонувати інші варіанти об'єктів технологічної діяльності.


^ Урок 4. Методи проектування. Художнє конструювання виробів (1 год.)


Мета уроку: Засвоєння поняття про зразок, метод фантазування для отримання ідей розробки нових зразків, виробів з листового металу і дроту, історичні відомості виготовлення виробів із листового металу. Розвивати в учнів увагу, пам'ять, спостережливість. Виховувати основи культури праці, потребу в праці.

^ Об'єкт навчальної праці: технічні рисунки виробів з листового металу та дроту, що проектуються.

Обладнання: олівці, лінійка, гумка, циркуль.

Дидактичні матеріали: журнали: „Юний техник", „Техника молодежи", „Трудова підготовка в закладах освіти", „Обьектьі труда" тощо.

^ Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Орієнтовний план уроку

І.Організаційна частина (2 хв.)

II. Повторення раніше вивченого матеріалу (12 хв.)

III. Мотивація навчально-трудової діяльності (3 хв.)

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку ( 2 хв.)

V. Вивчення нового матеріалу ( 20 хв.)

VI. Підсумок уроку (6 хв.)

Хід уроку І.Організаційна частина

- Перевірка присутніх

- Призначення чергових

^ II. Повторення раніше вивченого матеріалу (методом бесіди з'ясовують питання):

1. Що таке технологічна машина?

2. Які Ви знаєте технологічні машини?

3. Назвіть відомі Вам вироби, що виготовляються з листового металу.

4. Які вироби виготовляють з дроту?

5. Що таке об'єкти технологічної діяльності?

6. У чому суть методу фантазування?

7. Які є слюсарні та вимірювальні інструменти?

8. Який виріб Ви хотіли б виготовити з листового металу і дроту?

9. Який виріб можна використати для того, щоб на Вашому письмовому столі завжди була чистота і акуратність?

^ III. Мотивація навчально-трудової діяльності. Сьогодні ми будемо вчитись проектуванню об'єкта технологічної діяльності, використовуючи зразки відомих Вам виробів з листового металу і дроту. Завдяки отриманим умінням (здійснювати вибір найкращих ознак розглянутих моделей для створення нової, виконувати ескіз тощо) ви зможете проектувати корисні, цікаві та посильні вироби, які можуть стати Вам у нагоді під час вашого навчання, дозвілля.

^ IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

V. Вивчення нового матеріалу. План вивчення.

1) Поняття про зразок.

2) Проектування виробів з листового металу та дроту з використанням зразків.

3) Історичні відомості про вироби з листового металу.

4) Поняття про художнє конструювання.

1) 3 давніх-давен людина спостерігаючи та аналізуючи природні предмети та явища створювала їм подібні для задоволення власних цілей, потреб. Створення подібних об'єктів технологічної діяльності - є діяльність за зразком. Що ж таке зразок? Зразок -окремий предмет із ряду однакових, за яким можна скласти уявлення про інші подібні предмети, тобто виготовлення предмету шляхом втілення в нього чого-небудь (властивості, якості, функції т.ін.) з типових об'єктів технологічної діяльності. Отже, давайте з'ясуємо, чи можна виготовити підставку для паяльника використовуючи зразок?

2) Під час проектування виробів з листового металу та дроту необхідно спочатку, використовуючи особистий досвід, журнали, каталоги та іншу технічну літературу, віднайти зразки об'єктів. Наступним кроком по створенню об'єкта технологічної діяльності буде аналіз та порівняння винайдених зразків: визначення позитивних та негативних сторін зразків, відповідність їх до вивченого матеріалу, поставлених вимог та виконуваних майбутньому функцій. На основі порівняння можна вибрати найбільш ідеальний зразок, який містить найменше негативних сторін, для його виготовлення необхідний матеріал, що ми вже засвоїли, все це є технологічні протиріччя . Але, яким би не був ідеальний зразок, в ньому завжди можна виявити технологічні протиріччя. Для їх усунення розробляють послідовність (алгоритм) дій для їх усунення. При цьому для зручності діти можуть заповнювати таку таблицю:

Ознаки

Ідеальний об'єкт

Суттєві ознаки об'єкта: колір, розміри, стиль виконання тощо.

Образ об'єкта, створеного методом фантазування

Реальний об'єкт

Вибір знайдений у книзі, каталозі, журналі тощо

Дії з усунення протиріч

Що необхідно додати або запозичити від реального

об'єкта до ідеального? Яка послідовність дій для

усунення цих протиріч?

Під час проектування виробів з використанням зразків, наприклад, з листового металу та дроту в кінцевому результаті дістаються об'єкти технологічної діяльності, які називаються моделі-аналоги. Модель-аналог - взірцевий примірник об'єкта технологічної діяльності, який виявляє схожість, подібність до інших об'єктів технологічної діяльності.

3) Листовий метал дістають в процесі обробки металом тиском, такий вид обробки називають прокатуванням. Бурхливий розвиток прокатного виробництва розпочався в кінці XIX - на початку XX століття, а саме, збільшились об'єми виробництва листового прокату, в результаті з'явилась листове штампування. Листовим штампуванням (холодним та гарячим) одержують плоскі та об'ємні товстостінні вироби з листів, стрічок, полос з допомогою штампів. Гаряче листове штампування широко застосовується

в суднобудуванні при виготовленні складних деталей та при штампуванні товстих листів (більше 6 мм) із сталей. Холодним листовим штампуванням виготовляють рами й кузова автомобілів, деталі фюзеляжів літаків, дрібні деталі годинникової та радіотехнічної промисловості. Холодне штампування характеризується високою продуктивністю при великій кількості випуску продукції й низькою ціною виробів, високою точністю розмірів виробів і доброю якістю поверхні.

Перші форми виробів з листового металу належать ковалям Стародавньої Русі. Саме вони, використовуючи ковальсько-штампувальне виробництво, виготовляли щити та шоломи. Шоломи в IX — X столітті виготовляли збірними на заклепках, в XII столітті — вже штампованими зі слідами ручної виколотки.

4) Термін „художнє конструювання " з'явилося, порівняно недавно, в 20 роках XX століття. Раніше проектування виробів називалось художнім проектуванням, а теорія їх створення - технічною естетикою. Технічна естетика - це теорія, яка спирається на загальні принципи естетики. Естетика повинна формувати гармонійне предметне середовище і сприяти підвищенню якості продукції, тобто вони тісно пов'язані з трудовою діяльністю людини.

Художнє конструювання - це новий творчий метод проектування об'єктів технологічної діяльності, впровадження якого повинно забезпечити високу якість продукції. Для того, щоб здійснювати таку проектну діяльність, потрібен фахівець нового типу - художник-конструктор, що забезпечить можливість створення структурних зв'язків в середині виробу, при якому сам виріб був би досконалим, а його зовнішня форма відповідала б цій структурі й одержала б необхідну цілісність та стала б гармонійною. Художнє конструювання не має на меті замінити інженерне конструювання. Воно розуміється як невід'ємна складова частина загального процесу проектування виробів, що забезпечує зручність користування предметом, його відповідність умовам експлуатації, створення гармонійної цілісності форми, високих естетичних якостей.

^ VI. Підсумок уроку

6.1 Рефлексія

Учитель просить кожного учня відповісти на такі запитання:

1. Що ми робили на уроці?

2. Що нового ви дізналися на уроці?

3. Який метод створення виробів ви сьогодні вивчили?

4. Чи досягнули очікуваних результатів ви особисто, клас у цілому? Чому ви так вважаєте?

5. Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті?

6.2 Підбиття підсумків:

- виставлення оцінок за роботу на уроці;

- домашнє завдання: основні вивченого нового матеріалу подумати, який об'єкт технологічної діяльності Ви б хотіли виготовити, враховуючи набуті знання та вміння.

залишити коментар
Сторінка1/8
Дата конвертації30.09.2011
Розмір1.7 Mb.
ТипУрок, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
отлично
  3
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх