Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «товарознавство та комерційна діяльність» за освітньо-професійними програмами спеціаліста icon

Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «товарознавство та комерційна діяльність» за освітньо-професійними програмами спеціаліста


Схожі
Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «комерційна діяльність» за...
Програма фахових вступних випробувань для зарахування бакалаврів на навчання за...
Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «фінанси» за...
Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної та практичної підготовки на...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на...
Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на...
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на...
Програма комплексних фахових випробувань для вступу на 5-ий курс на навчання за...
Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної та практичної підготовки на...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать
^
Список використаної літератури
  1. Вербій В.П. Сучасні методи обробки харчових продуктів: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 134 с.

  2. Задорожний І.М., Сирохман І.В., Расистюк Т.М. Товарознавство продовольчих товарів. Риба і рибні товари. Підручник. – Львів: Коопосвіта, 2000. – 317 с.

  3. Колтунов В.А., Скалецька Л.Ф. Продовольча сировина: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 254 с.

  4. Михайловський В.С. Товарознавство харчових продуктів. Опорний конспект лекцій. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 320 с.

  5. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Розділ “Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів”. Опорний конспект лекцій. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 184 с.

  6. Салухіна Н.Г., Самойленко А.А., Ващенко В.В. Товарознавство зерноборошняних товарів: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 357 с.

  7. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. Підручник. – Київ: Лібра, 2004 – 368 с.

  8. Сирохман І.В., Раситюк Т.М. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. -384 с.

  9. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. - Ростов Н/Д: «Феникс», 2002. – 448 с.

^ ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ”

Товари із пластмас Визначення пластмас. Класифікація і характеристика основних видів полімерів і пластмас на їх основі, які застосовуються у виробництві побутових товарів. Класифікація і характеристика асортименту товарів із пластмас за видами пластмас, способами виготовлення, призначенням, споживними властивостями, особливостями застосування та ін. Оцінка якості товарів із пластмас. Вимоги до товарів із пластмас: загальні (функціональні, ергономічні, естетичні, надійності безпеки); специфічні. Способи розпізнавання виду пластмас. Дефекти виробів із пластмас. Методи випробування товарів із пластмас, їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

^ Товари побутової хімії. Визначення хімічних побутових товарів та їх роль у побуті. Класифікація товарів побутової хімії.

Клеючі засоби. Класифікація клеїв. Асортимент клеїв природного (рослинного та тваринного) походження, синтетичних (на основі термопластичних і термореактивних смол), гумових і мінеральних. Переваги й недоліки окремих груп та видів, сфера їх застосування, вимоги до якості.

Лакофарбові товари. Класифікація, характеристика їх складових компонентів (природа, властивості, особливості застосування). Ха-рактеристика асортименту, властивості й призначення оліф натуральних та штучних. Лаки, їх класифікація і характеристика асортименту смоляних, асфальтобітумних, ефіроцелюлозних та олійних лаків. Споживні властивості та призначення лаків.

Фарби. Склад фарб, характеристика асортименту олійних, емалевих, воднодисперсійних, клейових фарб, ґрунтовок і шпаклівок, їх споживні властивості та застосування.

Мийні засоби. Класифікація мийних засобів. Мила: характеристика асортименту, споживних властивостей, особливостей функціонування. Синтетичні мийні засоби (СМЗ), переваги і недоліки порівняно з милом, застосування СМЗ. Показники якості СМЗ і методи їх визначення. Допоміжні засоби для прання. Відбілюючі, підсинювальні, підкрохмалюючі, антистатичні засоби, пом’якшувачі води, гідрофоби. Характеристика та якість засобів для експлуатації і догляду за транспортом особистого користування (мийних і полірувальних, захисних, експлуатаційних; для чищення, герметизації та іншого призначення).

Різні побутові хімічні товари (мінеральні добрива, отрутохімікати). Особливості упакування, маркування, зберігання та транспортування .

^ Силікатні побутові товари

Силікати: їх визначення та значення. Класифікація силікатних товарів.

Скляні побутові товари. Загальні відомості про скло. Склад скла різного призначення та його класифікація.

Споживні властивості скляних побутових товарів. Класифікація споживних властивостей скляних побутових товарів. Функціональні властивості: характеристика групових та одиничних показників. Ергономічні властивості. Показники, що характеризують зручність користування скляними виробами. Естетичні властивості скляних побутових товарів: характеристика властивостей, що забезпечують цілісність композиції, раціональність форми, інформативність. Фактори, які впливають на надійність скляних виробів та їх характеристика.

Фактори формування споживних властивостей та асортимент скляних товарів. Основи виробництва. Проектування і конструювання скляних виробів. Основні стадії виготовлення.

Класифікація асортименту за різними ознаками. Характеристика асортименту столового посуду. Асортимент посуду для приймання їжі, для подачі їжі та напоїв. Особливості асортименту посуду з кришталю. Асортимент господарського посуду. Посуд для консервування і тривалого зберігання харчових продуктів. Кухонний посуд із термостійкого скла і ситалів. Асортимент художньо-декоративних виробів зі скла.

Якість побутового скляного посуду та її збереження. Контроль якості скляних побутових товарів.

Правила перевезення скляних побутових товарів. Маркування скловиробів.

^ Керамічні побутові товари. Загальні відомості про кераміку. Класифікація кераміки.

Кераміка груба й тонка. Особливості виготовлення грубої кераміки. Тонка кераміка (фарфор, фаянс) як основний вид кераміки побутового призначення.

Потреби, які задовольняються керамічними побутовими товарами.

Споживні властивості керамічних побутових товарів. Класифікація споживних. Функціональні властивості. Ергономічні властивості (зручність користування, гігіє-ічні властивості). Естетичні властивості побутових товарів. Характеристика показників, які характеризують раціональність форми, інформаційну виразність. Надійність керамічних виробів. Фактори, які впливають на надійність, їх характеристика.

Фактори формування споживних властивостей та асортименту керамічних побутових товарів.

Матеріали, які використовуються у виробництві керамічних виробів.

Основи виробництва керамічних побутових товарів. Основні стадії виробництва керамічних виробів. Класифікація і характеристика дефектів, їх вплив на споживні властивості керамічних виробів.

Асортимент керамічних побутових виробів. Загальна класифікація керамічних побутових виробів. Класифікація асортименту фарфоро-фаянсового посуду за різними ознаками. Характеристика асортименту господарського фарфоро-фаянсового посуду (чайного, кавового і столового посуду). Особливості асортименту художньо-декоративних, гончарних і майолікових виробів.

Якість побутових керамічних товарів та їх зберігання. Контроль якості керамічних побутових товарів у торгівлі.

Маркування та умови зберігання керамічних виробів.

^ Металогосподарчі товар Поняття металогосподарчих товарів (МГТ). Класифікація МГТ. Загальна характеристика споживних властивостей МГТ. Фактори, які впливають на формування споживних властивостей та асортимент МГТ.

Метали та металеві сплави. Характеристика металів і металевих сплавів: заліза і його сплавів (чавун, сталь), алюмінію і його сплавів, міді та її сплавів, цинку, олова, свинцю, кадмію, хрому, нікелю, титану. Марки металів і сплавів, їх властивості. Основи виробництва МГТ. Способи виробництва заготівок: литтям, обробка тиском (прокатка, волочіння, кування, штампування, ротаційне витягування).

Обробка заготівок різанням, термічна і хіміко-термічна обробка. Корозія металевих виробів і способи захисту від неї. Характеристика захисних і захисно-декоративних покриттів. Збирання складаних деталей. Декоративна обробка МГТ. Дефекти виготовлення МГТ, їх характеристика та вплив на якість.

Асортимент металевого посуду, вимоги до нього. Споживні властивості металевого посуду. Функціональні властивості. Ергономічні властивості: зручність в експлуатації, гігієнічність. Естетичні властивості металевого посуду. Вплив вихідних матеріалів, конструкції, способів виготовлення, обробки і декорування на споживні властивості металевого посуду. Класифікація металевого посуду за видами сплавів, способами виготовлення, характером обробки поверхі, видами покриття, декорування. Сталевий емальований посуд: класифікація і характеристика асортименту. Посуд із легованої (нержавіючої) сталі, його асортимент. Характеристика асортименту сталевого чорного, фарбованого, луженого і оцинкованого посуду. Асортимент чавунного посуду. Алюмінієвий посуд: класифікація асор-тименту посуду з пластичних і ливарних алюмінієвих сплавів. Особливості покриття і способів декорування цієї групи. Споживні властивості асортименту та вимоги до якості нових видів металевого посуду.

Вироби для механічної обробки харчових продуктів. Класифікація, асортимент і споживні властивості виробів для механічної обробки харчових продуктів: прилади для подрібнення харчових продуктів, для чищення, миття овочів, для вичавлення соків, для приготування тіста, кондитерських виробів, для сепарування молока, для пастеризації і консервування.

Ножові вироби і столові прилади. Вимоги до ножових виробів і столових приладів, їх споживні властивості. Матеріали, які викорис-товують для їх виготовлення, особливості виробництва, обробки, декорування. Класифікація, характеристика асортименту ножів столових, буфетних, кабінетних, господарських, ремісничо-промисло-вих, мисливських, гастрономічних. Ножі складані. Особливості споживних властивостей і вимог до якості ножів різного призначення. Ножиці, їх класифікація, асортимент, вимоги до якості.

Столові прилади: матеріали, які застосовують для їх виготовлення, особливості виробництва і декорування. Класифікація, характеристика асортименту і споживних властивостей столових приборів.

Нагрівальні й освітлювальні прилади. Матеріали, які застосо-вують для виготовлення цих приладів, особливості їх виготовлення. Вимоги до даної групи товарів, їх споживні властивості. Класифікація, характеристика асортименту газових нагрівальних приладів і приладів, які працюють на рідкому й твердому паливі. Класифікація, характеристика асортименту освітлювальних приладів, вимоги до їх якості.

Приладдя для вікон і дверей. Загальні вимоги до цієї групи товарів. Матеріали, які застосовуються для їх виробництва, особли-вості виробництва, характер обробки поверхні і декорування. Класи-фікація приладдя для вікон та дверей. Замки, їх будова, споживні властивості. Характеристика асортименту замикаючих пристроїв. Завіси (петлі), ручки, допоміжне та інше приладдя для вікон і дверей, їх класифікація, характеристика асортименту, комплектність. Показ-ники якості приладдя різного поліпшення.

Інструментальні товари. Загальні вимоги до цієї групи товарів, їх споживні властивості. Матеріали, які застосовують для їх вироб

ництва, особливості виробництва, обробки поверхні. Класифікація інструментальних товарів для обробки деревини. Класифікація, харак-теристика асортименту інструментів для обробки металів. Конструк-тивні особливості інструментів ручного призначення. Класифікація, характеристика асортименту монтажного і вимірювального інстру-менту. Асортимент інструменту для будівельних та інших робіт. Набори інструментів. Показники якості інструментів різного призначення.

Садово-городній інвентар. Загальні властивості. Матеріали, які застосовуються для їх виробництва, особливості виробництва і оброб-ки землі, збирання сільськогосподарської продукції, обробки дерева та інших робіт. Асортимент, показники якості окремих видів інвен-тарю. Контроль якості МГТ. Маркування, пакування, транспорту-вання і зберігання МГТ.

^ Побутові електричні товари. Класифікація побутових електротехнічних товарів (ПЕТ). За-гальні вимоги до якості електропобутових машин і приладів. Спожив-ні властивості ПЕТ, їх класифікація.

Проводи і шнури. Характеристика матеріалів, які застосо-вуються для їх виготовлення. Класифікація, конструктивні особли-вості, маркування, характеристика асортименту, вимоги до якості. Електроустановочні вироби: класифікація, матеріали, які застосовуються для їх виготовлення. Патрони: типи, конструкція, асортимент і технічні показники. Вимикачі та перемикачі. Типи, конструкція, асортимент і технічні показники, особливості конструкцій і сфери застосування пакетних перемикачів. Штепсельні з’єднання. Типи, конструкції контактних механізмів, асортимент і технічні показники. Типи, конструкція запобіжників одноразової та багаторазової дії, асортимент і технічні показники. Електроустановочні щити, їх конструкція, властивості, призначення. Світлотехнічні блоки, коробки з’єднувальні і монтажні, втулки, лійки, ролики, трубки ізоляційні. Призначення, характеристика асортименту.

Побутові світильники. Поняття про освітлювальні прилади. Світильники, їх складові частини, типи джерел світла. Електричні лампи розжарювання. Матеріали, які застосовуються для їх виготов-лення. Класифікація, характеристика асортименту ламп розжарюван-ня загального призначення. Показники якості ламп. Енергозберігаючі лампи. Асортимент, конструктивні ознаки.

Люмінесцентні лампи. Конструкція, принципи роботи, призна-чення елементів апаратури у запалюванні і роботі лампи. Показники якості, класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості.

Електроосвітлювальна арматура та її призначення. Особливості конструювання світильників. Матеріали, які використовуються для розсіювачів і відбивачів, їх властивості. Класифікація світильників, споживні властивості, показники якості, характеристика асортименту, вимоги до якості.

Нагрівальні прилади. Побутові нагрівальні електроприлади. Види електричного нагріву. Електронагрівачі: типи, конструкції, технічно-експлуатаційні характеристики електронагрівачів відкрито-го, закритого виконань. Особливості інфрачервоних випромінювачів, їх види і характеристика; високочастотні печі, конструкція, асор-тимент. Класифікація нагрівальних електроприладів за призначенням, види регулювання нагріву. Поняття про термообмежувачі, термо-регулятори, програмні пристрої, ступінчасте і безступінчасте регулю-вання потужності. Обладнання, яке використовується в цих приладах, його конструкція і технічно-експлуатаційна характеристика. Споживні властивості побутових електронагрівальних приладів: функціо-нальні, ергономічні, естетичні, економічні, надійність і безпечність їх експлуатації. Прилади для приготування їжі загального призначення: стаціонарні і переносні електроплити. Типи, конструкції, техніко-експлуатаційні показники конфорок: питома поверхнева потужність, термін розігрівання. Фактори, які впливають на витрату елект-роенергії плитами і плитками, способи підвищення економічності. Характеристика асортименту електроплиток, їх показники і споживні властивості. Прилади для смаження, тушкування та випікання: тостери, ростери, фритюрниці, шашличниці, вафельниці, сковороди. Типи, конструкція, характеристика асортименту і споживних властивостей. Прилади для приготування їжі і приготування напоїв: електрокаструлі, електрочайники, електросамовари, електрокавоварки. Типи, конструкція, характеристика асортименту. Прилади для нагрівання води. Типи, конструкція, техніко-експлуатаційні показни-ки, характеристика асортименту.

Опалювальні прилади. Класифікація за способом віддачі тепла, за виконанням. Радіаційні (випромінюючі) прилади-каміни. Конс-трукція, техніко-експлуатаційні показники, характеристика асор-тименту. Конвекційні оптимальні прилади з природною конвекцією. Конструкція, елементи автоматики, техніко-експлуатаційні показ-ники, характеристика асортименту. Комбіновані прилади: каміни-радіатори, каміни-зволожувачі, каміни-світильники, каміни-бари та інші. Показники якості опалювальних приладів.

Побутові електричні машини. Електрообладнання побутових машин. Електродвигуни побутових машин, їх класифікація. Сфера застосування колекторних двигунів, умо-ви їх експлуатація. Пускозахисна апаратура, призначення, класифі-кація. Загальні принципи електрообладнання для побутових машин. Мікропроцесори, прилади контролю і спостереження (індексації), їх призначення, принципи роботи, конструкція, техніко-економічні показники.

Побутові холодильники. Значення холоду для зберігання про-дуктів. Принципи роботи холодильників. Класифікація холодиль-ників. Компресійні холодильники. Конструкція холодильного агрега-ту однокамерного холодильника і його складові елементи. Процеси, які відбуваються у холодильному агрегаті. Конструкція і робота терморегулятора, автоматичне та напівавтоматичне відтавання випар-ників. Споживні властивості і технічні показники, характеристика асортименту.

Адсорбційно-дифузійні холодильники. Конструкція холодильного агрегату. Складові елементи. Процеси, які відбуваються у холо-дильному агрегаті під час роботи. Електрична схема адсорбційного холодильника. Регулювання температури у холодильній камері. Споживні властивості і технічні показники, характеристика асортименту.

Термоелектричні холодильники. Принцип роботи. Конструкція термобатарей. Матеріали, які використовуються для їх виготовлення, ефективність термоелементів, техніко-експлуатаційні показники, ха-рактеристика асортименту термоелектричних холодильників. Спо-живні властивості компресійних, адсорбційних і термоелектричних холодильників. Показники якості. Вимоги до якості побутових холодильників.

Побутові пральні машини. Суть процесів, які відбуваються під час прання, віджимання і прасування білизни. Побутові пральні машини, їх класифікація. Електрообладнання пральних машин. Основні конструктивні вузли: корпус, пральний бак, активатор, від-жимний пристрій, гідросистеми, електрообладнання. Типи пральних машин. Пральна машина без віджиму білизни (ПМ) і прально-сушильні машини (ПСМ). Конструктивне виконання, технічні показ-ники, асортимент, особливості експлуатації пральних машин без віджиму і з ручним віджимом білизни (ПМР). Технічні показники ПМР, характеристика асортименту, конструкція основних вузлів. Технічні показники, характеристика асортименту двобакових активаторних машин. Пральні машини напівавтоматичні однобакові барабанного типу: конструкція основних вузлів, технічні показники, характеристика асортименту. Пральні машини автоматичні (ПМА), їх конструктивне виконання. Програми обробки білизни. Фактори, які обумовлюють вибір прання білизни. Енергозберігаючі технологічні обробки білизни. Машини з додатковими системами прання. Відмінності та особ-ливості систем, технічні показники, характеристика асортименту. Машини для віджимання білизни. Конструкції, технічні показники, асортимент.

Машини для прасування: прасувальні машини. Типи, конструкції. Характеристика матеріалів, що застосовують для підошви приладів. Характеристика асортименту, експлуатаційні показники. Вимоги до якості. Прилади для прасування; електропраски. Класифікація, типи конструкції. Характеристика асортименту.

Машини для прибирання приміщень. Загальна характеристика машин для прибирання. Класифікація. Вимоги до якості та їх функціональні властивості. Основи вакуумного прибирання. Класифікація пилососів. Класифікація основних вузлів пилососів. Характеристика асортименту пилососів. Аеродинамічні параметри як фактор, що визначає рівень експлуатаційних властивостей.

Побутові швейні машини. Загальна характеристика швейних машин, їх класифікація. Загальні відомості про конструкцію швейних машин та основних механізмів. Показники якості, характеристика, асортимент та експлуатаційна характеристика побутових швейних машин. Системи формування швейного стьобання.

Машини для механізації кухонних робіт. Загальна характеристика машин для механізації кухонних робіт, їх класифікація за видом приводу, призначенням. Особливості індивідуального та універсального приводів. Основні споживні властивості, показники якості, характеристика асортименту машин з індивідуальним і універсальним приводом. Вимоги до якості.

Побутові посудомийні машини, класифікація. Типи машин, їх конструкція, характеристика асортименту. Вимоги до безпеки.

Машини для підтримання мікроклімату у приміщенні. Основні параметри мікроклімату у приміщенні, їх оптимальні значення. Кла-сифікація машин для підтримання мікроклімату у приміщенні. Загальні вимоги до якості.

Побутові кондиціонери. Типи, їх призначення, конструкція, спо-живні властивості і технічні показники. Характеристика їх асорти-менту. Зволожувачі та осушувачі повітря, надплитні повітроочищувачі, іонізатори повітря. Машини для механізації робіт на присадибній ділянці. Елект-ромеханічні інструменти. Насоси для води, компресори, фарбороз-пилювачі, машини для подрібнення кормів. Призначення, конструк-ція, основні властивості, технічні показники, характеристика асортименту, вимоги до якості. Класифікація електромеханічних інструментів за типом приводу, призначенням. Типи і конструкція інструментів з індивідуальним та універсальними приводами. Характеристика асортименту, технічні показники, вимоги до якості.

Хімічні джерела світла, їх класифікація. Сухі елементи і батареї. Типи, характеристика асортименту, технічні показники. Акумулятори; їх класифікація, типи, технічні показники. Вимоги до якості цих товарів.

Контроль якості. Пакування, маркування, транспортування і зберігання побутових електротехнічних товарів.

^ Меблеві товари. Визначення меблевих товарів. Характеристика матеріалів, які застосовуються у виробництві меблів. Деревина як основний матеріал для меблів, значення деревини в господарюванні людини, будова, склад і властивості деревини, її дефекти. Класифікація і характе-ристика основних порід деревини, особливості їх застосування. Асор-тимент і якість деревинних матеріалів і напівфабрикатів. Характе-ристика асортименту та якості металевих, текстильних і шкіро-подібних матеріалів для меблів, а також матеріалів, які засто-совуються для настилання, оздоблення, декорування і склеювання та меблевої фурнітури. Класифікація меблів за призначенням, застосу-ванням матеріалів, конструкцією. Основи виробництва та формування асортименту і споживних властивостей столярних меблів, гнуто-клеєних, гнутих, плетених меблів із металевим каркасом, меблів на основі пластмас. Характеристика асортименту меблів і споживних властивостей. Показники якості та їх оцінка. Маркування, транспор-тування і зберігання меблів.

^ Будівельні товари. Визначення будівельних товарів та їх значення. Класифікація будівельних товарів за призначенням, походженням, складом, видом сировини та іншими ознаками. Загальні і спеціальні властивості будівельних матеріалів. Основи виробництва і властивості будівель-них матеріалів та виробів з кераміки, скла, металів, деревини, пласт-мас на основі целюлози, полімеризаційних та полікондесаційних смол.

Мінеральні в’яжучі речовини (МВР). Призначення, класифіка-ція, основи виробництва. Чинники формування якості у процесі виробництва. Споживні властивості МВР, характеристика асортименту. Повітряні в’яжучі речовини (вапно, гіпсові в’яжучі), їх склад та особливості фізико-хімічних процесів твердіння. Застосування повітряних в’яжучих речовин. Гідравлічні в’яжучі речовини (гідравлічне вапно, цементи). Особливості їх складу та фізико-хімічних процесів твердіння. Застосування гідравлічних в’яжучих речовин. Асортимент нових матеріалів: компоненти для виробництва сухих будівельних сумішей, неопренові, поліуретанові, латексні ґрунтовки різноманіт-них кольорів та призначення, шпаклівки акрилові та інші, нівелюючі маси, затирки для швів, різноманітні сухі суміші, герметики тощо.

Асортимент виробів і матеріалів для стін та перегородок. Класифікація, характеристика асортименту, споживних властивостей та особливостей використання цегли (глиняної, піщано-вапняної, шлаковапняної), керамічних, бетонних, скляних пустотілих блоків та склопрофіліту, гіпсових плит, матеріалів та виробів із деревини. Пробкові покриття для стін, панелі для стін різного сировинного складу (облицьовані вологостійкими покриттями), пробкові звукоізоляційні, перегородки офісні.

Покрівельні та гідроізоляційні матеріали. Класифікація, харак-теристика асортименту, споживних властивостей та особливостей застосування плиток і черепиці з різних матеріалів, скловолокнистих листів, листової сталі, рулонних матеріалів (пергаміну, руберойду, толі, євроруберойду). Гідроізоляція для підлоги, басейнів.

Теплоізоляційні матеріали, їх класифікація та основні споживні властивості. Теплозвукоізоляція. Асортимент органічних і неорганічних теплоізоляційних та звукоізоляційних матеріалів. Вимоги до якості.

Облицювальні та оздоблювальні матеріали. Класифікація, основні споживні властивості. Характеристика асортименту та якості матеріалів і виробів для зовнішнього та внутрішнього облицювання. Пластикова вагонна, підвісна стеля, плінтус пластиковий.

Матеріали для підлоги. Класифікація, основні споживні влас-тивості. Асортимент і якість матеріалів для підлоги з деревини, кераміки, лінолеумних матеріалів, плиток та наливних підлог на основі пластмас, ламінованих покриттів (паркету, дошки). Гідроізоляція для підлоги, водяне опалення для підлоги.

Світлопропускальні матеріали. Склопакети, листове скло (вікон-не, гартоване, візерункове, вітринне поліроване і неполіроване). Асортимент та основні споживні властивості.

Санітарно-технічні вироби та установочна арматура. Класифікація, асортимент і якість виробів та арматури для обладнання ванних і туалетних кімнат, кухні, приладів для центрального та автономного

опалення. Асортимент труб і з’єднувальних деталей з різних мате-ріалів і різного призначення. Скріплювальні вироби з металу для роз’ємних і нероз’ємних з’єднань. Асортимент і якість дроту, цвяхів, шурупів, болтів, гвинтів, гайок, заклепок, скоб. Елементи конструкцій та комплектуючі збірних будинків і споруд заводського виготовлення. Матеріали для загородок та упорядкування території, асортимент, вимоги до якості, особливості застосування.

^ Парфумерно-косметичні товари. Класифікація парфумерно-косметичних товарів за різними ознаками: призначенням, консистенцією, характером і тоном запаху, вмістом запашних речовин та стійкістю запаху.

Відмітні особливості основних видів парфумерних товарів: парфумів, одеколонів, туалетних і запашних вод.

Етапи технологічного процесу виготовлення парфумерних рідин. Особливості виготовлення сухих і твердих парфумів.

Асортимент лікувально-гігієнічної, декоративної (на жировій основі і порошкоподібної) косметики.

Вимоги до якості парфумерно-косметичних товарів, гарантійні терміни зберігання.

^ Текстильні товари. Поняття про текстильні вироби, їх класифікація. Текстильні волокна: терміни та визначення, класифікація текстильних волокон. Сучасне уявлення про волокна як високомолекулярні сполуки. Вплив хімічного складу та будови волокон на їх властивості. Класифікація властивостей волокон. Природні волокна. Загальні поняття про природні волокна. Рослинні волокна. Бавовна, її хімічний склад, побудова. Властивості бавовняних волокон. Луб’яні волокна. Льон, первинна переробка, хімічний склад, будова. Властивості лляних волокон. Особливості будови та властивості волокон конопель, кенафу, джуту. Волокна тваринного походження. Вовна. Класифікація вовни за джерелами отримання. Хімічний склад, будова волокон вовни, їхній вплив на властивості виробів.

Натуральний шовк. Хімічний склад, будова, властивості та використання натурального шовку.

Хімічні волокна, загальні поняття.

Штучні волокна. Формування властивостей волокон у процесі одержання. Властивості віскозних, ацетатних мідноаміачних волокон та галузі використання.

Мінеральні волокна: силікатні, металеві. Особливості виробництва, властивості, асортимент.

Синтетичні волокна: загальні поняття та способи отримання. Гетероланцюгові та карболанцюгові волокна.

Особливості отримання та властивості поліамідних, поліефір-них, поліакрилонітрильних, полівінілхлоридних, полівінілспиртових, поліетиленових, поліпропіленових волокон. Галузі використання синтетичних волокон.

Текстильні нитки: терміни та визначення. Загальні вимоги до текстильних ниток. Формування структури текстильних ниток у про-цесі прядіння. Класифікація та асортимент текстильних ниток. Будова та властивості текстильних ниток. Дефекти текстильних ниток.

Характеристика підготовчих операцій до ткацтва. Особливості підготовки до ткацтва ниток основи та утоку. Загальні операції про-цесу формування тканин. Класифікація ткацьких переплетень, їхній вплив на властивості тканин.

Значення операцій обробок та оздоблювання тканин у поліп-шенні властивостей та збільшення терміну служби. Підготовчі операції оздоблювання, їхні особливості для бавовняних, лляних, вовняних, шовкових тканин. Значення операцій опалювання, розшліхтовування, відварки, відбілювання, мерсеризації, карбонізації. Фарбування і друкування тканин, загальні вимоги до барвників, характеристика стійкості пофарбування тканин до дії основних факторів. Способи нанесення друкованих візерунків на текстильний матеріал (машинний і ручний друк, прямий, витравний, резервний друк). Особливості кінцевої обробки тканин різного волокнистого складу. Спеціальні види обробок тканин: малозминальна, малоусадочна, водонепроникна та їхній вплив на властивості тканин.

Класифікація асортименту тканин за волокнистим складом. Основні параметри будови тканин: товщина, будова ниток, переплетення, щільність, фаза будови, опорна поверхня, вплив будови на властивості тканини. Властивості тканин, які визначають надійність (міцність при статичному і динамічному розтягуванні), усадка, зми-нальність, стійкість до стирання.

Фізичні властивості: гігроскопічність, водоопірність, проник-ність, електризування, забрудненість. Естетичні властивості тканин: основи композиції текстильного малюнка, колір, фактура. Технологічні властивості: жорсткість драпірування, осипання, прорубка. Методи визначення властивостей текстильних товарів. Класифікація тканин. Бавовняні тканини. Класифікація, загальна характеристика асортименту. Лляні тканини. Класифікація, характеристика асортименту. Вовняні та шовкові тканини. Класифікація та характеристика асортименту окремих груп. Неткані матеріали, класифікація, характеристика асортименту, вико-ристання. Штучне хутро, класифікація, характеристика асортименту. Нові види текстильних матеріалів, їх асортимент.

Методи контролю якості тканин. Визначення сортності тканин різного волокнистого складу. Маркування, пакування, транспортування та зберігання тканин.

^ Швейні вироби. Характеристика ергономічних, естетичних вимог до одягу та вимог, які характеризують терміни служби виробів.

Класифікація матеріалів для одягу. Основні матеріали: тканини та нові види текстильних матеріалів: неткані матеріали, штучне хутро, плівкові матеріали, матеріали з плівковим покриттям, штучні шкіри. Підкладкові та прикладні матеріали, теплоізоляційні, з’єднувальні та фурнітура.

Принципи класифікації фігур населення з метою проектування одягу. Розмірна типологія населення України для промислового виробництва одягу. Проектування одягу промислового виробництва. Конструювання одягу. Дефекти проектування одягу.

Формування споживних властивостей одягу в процесі виготов-лення. Підготовка виробництва: вхідний контроль матеріалів, конфекціонування, розрахунок дефектів тканин, розкладка деталей одягу. Розкрійне виробництво, основні операції, дефекти крою. Способи з’єднання деталей. Класифікація обладнання. Волого-теплова обробка одягу, основні параметри, їхній вибір залежно від властивостей тканин. Кінцева обробка одягу.

Стандартна та навчальна класифікація одягу. Характеристика асортименту основних класів одягу: побутовий одяг, спортивний одяг, спеціальний, відомчий.

Вимоги нормативних документів до якості швейних виробів. Номенклатура показників якості одягу. Порядок оцінки якості одягу. Правила приймання одягу, методи контролю якості одягу. Визна-чення сорту швейних виробів.

Маркування, пакування, транспортування та зберігання швей-них виробів.
Скачати 0.53 Mb.
залишити коментар
Сторінка3/4
Дата конвертації30.09.2011
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
хорошо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх