Уметодичному посібнику подаються рекомендації щодо вибору теми науково-дослідницької роботи учнів з географії у рамках Малої Академії наук, підготовки, оформлення й публічного захисту виконаного дослідження icon

Уметодичному посібнику подаються рекомендації щодо вибору теми науково-дослідницької роботи учнів з географії у рамках Малої Академії наук, підготовки, оформлення й публічного захисту виконаного дослідження


Схожі
Писання науково-дослідницької роботи з географії та геології в системі малої академії наук...
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт...
Іі етапу. Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої...
Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних робіт за спеціальністю «психологія»...
Україна
Україна
Методика науково дослідницької роботи план викладу...
Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт...
Наказ Про проведення I та П етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт...
До Іii (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи...
Конкурсу-захисту науково...
Конкурс-захист проводиться у три етапи...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать


Міністерство освіти і науки України

Полтавське територіальне відділення МАН України

Полтавський обласний центр науково-технічної творчості

учнівської молодіП о л т а в а - 2 0 0 8

ББК 74.264.3 + 26.8в.я73

Б-90

УДК 001.8:91(07)


Булава Л. М. Методичний посібник щодо підготовки і захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Секція географії / Л. М. Булава, Л. М. Кушнір, О. А. Федій ; за ред. Л. М. Булави – Полтава: ПОЦН-ТТУМ, 2008. – 36 с.


^ Відповідальна за випуск Харченко Н. О., директор Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.


Автори: Л. М. Булава (с. 1–22, 33–36), Л. М. Кушнір (с. 23–29), О. А. Федій (с. 30–32).


У методичному посібнику подаються рекомендації щодо вибору теми науково-дослідницької роботи учнів з географії у рамках Малої Академії наук, підготовки, оформлення й публічного захисту виконаного дослідження.

Для учнів – слухачів, кандидатів і дійсних членів МАН, керівників наукових товариств, які діють при школах і закладах позашкільної роботи з учнівською молоддю, учителів і студентів-географів.


З М І С Т

1. Організаційні аспекти конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт ….…... 3

2. Загальні поняття про науково-дослідницьку роботу, етапи її підготовки ……... 5

3. Методичні поради до написання «Вступу» …………………………………….… 7

4. Правила оформлення науково-дослідницької роботи та рекомендації до написання її основної частини ……………………………………………………. 11

5. Рекомендації до написання висновків роботи ………………………………….. 15

6. Рекомендації до оформлення додатків ………………………………………….. 16

7. Складання списку використаних джерел ………………………………………. 17

8. Деякі поради до захисту науково-дослідницької роботи ……………………… 17

9. Можливі напрямки науково-дослідницької роботи в рамках

Малої академії наук з фізичної географії та геоекології ………………………. 19

10. Методика виконання науково-дослідницьких робіт з економічної географії ……… 23

11. Програма дослідження системи сільського розселення ………………… …… .. 30

Додаток А. Зразок оформлення титульного аркуша ……………………………... 33

Додаток Б. Зразок оформлення змісту роботи ……………………………………. 34

Додаток В. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,

який наводять у кінці науково-дослідницької роботи .….…………….. 35

^ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ З ГЕОГРАФІЇ

До роботи в наукових товариствах географії Малої академії наук (МАН) при школах і закладах позашкільної роботи з учнівською молоддю залучаються учні 9-11 класів з метою розширення у їх свідомості географічної картини світу та оволодіння основами методики здійснення науково-дослідницької роботи у різних галузях сучасної географічної науки. Людина, яка з юнацького віку спробує себе в певному напрямі науки не обов’язково стане професіоналом у цій галузі (наприклад, географом), але придбаває безцінний досвід творчої пізнавальної діяльності. Нерідко колишні учні-члени МАН досягають суттєвих успіхів в інших науках. Але нам найбільш приємно те, що починаючи з 1992 року, коли в Полтаві почала діяти секція географії історико-географічного відділення МАН, професійними географами стали декілька десятків її учасників.

Формою звіту про діяльність наукових товариств є конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, виконаних одним учнем особисто. Як правило, науковим керівником є вчитель географії або керівник наукового гуртка чи товариства юних географів (краєзнавців). За можливістю, для допомоги учневі й учителеві в роботі, школи залучають наукового консультанта із числа вчених у даній галузі науки, або досвідченого працівника відповідного напряму практичної діяльності.

Попередній відбір кращих робіт відбувається на засіданні наукового товариства юних географів і краєзнавців школи чи позашкільного закладу (гуртка центру позашкільної освіти тощо). У наступних етапах конкурсу-захисту − І-му (міському або районному, що проходить у листопаді-грудні), ІІ-му (обласному – в лютому) і ІІІ-му (всеукраїнському – в квітні) беруть участь учні, які стали переможцями попередніх етапів і делеговані на них за визначеною квотою (див. пункт 3.3. «Положення про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт…», наказ управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації № 786 від 19. 11. 2007 року).

У терміни, які встановлюються щорічно (для ІІ-го етапу конкурсу – управлінням освіти і науки Полтавської облдержадміністрації) подається: заявка на участь у відповідному етапі конкурсу-захисту за встановленою формою; анкета учасника і два фото 34 см; перший екземпляр завершеної роботи (вичитаної, оформленої згідно вимог і переплетеної, підписаної науковим керівником); надруковані на одній сторінці тези доповіді; електронний варіант тез і електронний варіант роботи з додатками; відзив наукового керівника; рецензію фахівця з певної галузі науки чи практичної діяльності або досвідченого вчителя.

Програма ІІ етапу конкурсу-захисту передбачає три складові частини:

1) Попереднє оцінювання роботи рецензентом, призначеним головою журі (закінчується не пізніше, ніж за два тижні до виклику учня на захист роботи).

Критерії оцінювання змісту й оформлення науково-дослідницьких робіт:

  • складність, науковість, актуальність, самостійність – до 8 балів;

  • системність і повнота розкриття теми – до 6 балів;

  • аргументованість висновків – до 4 балів;

  • грамотність викладу та культура оформлення – до 4 балів;

Максимальна оцінка за наукову роботу – 22 бали.

2) Виконання контрольних завдань – з географії або математики (за вибором). Контрольна робота з географії виконується за програмою класу, в якому навчається учень; в 11 класі – за весь курс географії). Виконання контрольних завдань з географії передбачає відповідь на 9 запитань за трьома рівнями складності, які виконуються протягом 3-х годин. Завдання до контрольних робіт готуються фахівцями за дорученням голови оргкомітету етапу конкурсу.

І рівень (3 завдання) – максимальна кількість балів – 6 (3  2 бали);

ІІ рівень (3 завдання) – максимальна кількість балів – 12 (3  4 бали);

ІІІ рівень (3 завдання) – максимальна кількість балів – 21 (3  7 балів)

^ Максимальна кількість балів за контрольну роботу – 39.


Учні 8 класів теж мають право брати участь у конкурсі-захисті, проте вони повинні бути готовими виконати контрольну роботу за програмою 9-го класу.


Зразок завдань контрольної роботи для членів МАН (секція географії). 11 клас.
^

І-й рівень складності (обведіть кружечком єдино правильну відповідь)


1.1. Яка максимальна ширина виключної економічної зони держав, відповідно до Морської конвенції ООН: а) 12 морських миль; б) 24 морські милі; в) 200 морських миль; г) 22 км.

1.2. Сірі лісові ґрунти сформувалися під …. рослинністю:

а) джунглями; б) широколистяними лісами; в) тайгою; г) мішаними лісами.

1.3. Без урахування проходження державних кордонів ІІ-й годинний пояс розташовувався б між:

а) 15° і 30° сх.д.; б) 7°30' і 22°30' сх.д.; в) 22°30' і 37°30' сх.д.; г) 22° і 40° сх.д.
залишити коментар
Сторінка1/4
Л. М. Булава
Дата конвертації30.09.2011
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх