Затверджено icon

Затверджено


Схожі
Програма з “Іноземної мови” для вступників в аспірантуру “затверджено” “затверджено”...
Програма комплексного державного екзамену за фахом «міжнародні економічні відносини» для...
Програма курсу "методика викладання біології в школі" "затверджено" на засіданні каф біології та...
Розробники програми д.іст н., проф. Шкляж Йосип Михайлович > к.іст н., в о. доц...
Програма вивчення дисципліни філософія київ 2002 Підготовлено доктором політичних наук В. О...
Програма вивчення дисципліни філософія київ 2002 Підготовлено доктором політичних наук В. О...
Затверджено на засіданні методичної ради...
Макроекономіка...
Затверджено
Затверджено
Затверджено
ЗатвердженоЗагрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
повернутися в початок
скачать


Загальна вартість пропозиції (з ПДВ), грн.:


Цифрами ________________________________________________________________________________

Літерами ________________________________________________________________________________


9. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі (посада, прізвище, ім’я, по батькові, документ, що посвідчує право підпису документів від імені Учасника) ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


До акцепту нашої пропозиції Ваша Документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з моменту закінчення строку подання пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів


Строк поставки товару: __________________________ календарних дні(в) з дня отримання заявки від замовника.


Умови оплати за поставлений товар (передоплата / відстрочка платежу): _______________________ календарних дні(в) від дати поставки товару.


Дата заповнення пропозиції конкурсних торгів: ______________________________.


М. П. ___________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)


* Форма “Пропозиція конкурсних торгів” заповнюється окремо по кожному лоту

Додаток 2.1


^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для учасників відкритих торгів

предмет закупівлі:

22.11.2 – Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна


Лот 1п/п

Назва

Автор


Рік видан­ня

Видав­ництво


Кіль­кість прим.

1

Історія нових незалежних держав

Орлова

2010

Знання

3

2

Макроекономіка.Практикум

Базилевич

2010

Знання

10

3

Маркетинг

Петруня

2010

Знання

10

4

Менеджмент персоналу

Мурашко

2008

Знання

10

5

Мікроекономіка.Практикум

Базилевич

2010

Знання

10

6

Основи педагогічних знань

Якса

2007

Знання

10

7

Педагогіка вищої школи

Кузьмінський

2011

Знання

3

8

Стратегічний аналіз

Давидов

2011

Знання

5

9

Стратегічний менеджмент

Кіндрацька

2010

Знання

5

10

Страхування.Практикум

Базилевич

2011

Знання

3

11

Теорія організації

Монастирський

2008

Знання

3

12

Управління фінансовими ризиками

Пікус

2010

Знання

3

13

Фінанси домогосподарств

Кізима

2010

Знання

3

14

Фінанси країн Європейського Союзу

Карлін

2011

Знання

5

15

Фінансово-господарський контрль

Дікань

2010

Знання

20

16

Економіка підприємства

Березін В. О.

2010

Знання

10

17

Соціологія

Макєєва С. О.

2005

Знання

10

18

Міжнародні валютно-фінансові відносини

Боринець С. Я.

2008

Знання

5

19

Стратегічний менеджмент

Кіндрацька Г. І.

2010

Знання

10

20

Культурологія : українська та зарубіжна культура

Закович І. О.,

Зязюн О. М.

2009

Знання

5

21

Організація і методика аудиту

Усач Б. Ф.,

Душко З .О.

2006

Знання

10

22

Основи менеджменту

Мартиненко М. М.

2008

Каравела

5

23

Бухгалтерський облік в галузях економіки

Сук Л. К., Сук П. Л.

2008

Каравела

10

24

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку. В 3-х томах.

За ред. А. І. Даниленко

2008

Фенікс

5

25

Родоводи волинської шляхти

Ворончук І.

2009

Вища школа

10

26

Когнетивная бизнес-аналитика. + CD. Уч

Н.М. Абдикеев

2011

Кондор

3

27

Інформаційні системи і технології обліку: навчальний посібник для ВНЗ – 3-тє вид.

В.Д. Шквір,

А.Г. Загородній

2007

Знання

10

28

Інформаційні системи і технології обліку: Практикум: навчальний посібник для ВНЗ – 3-тє вид.

В.Д. Шквір,

А.Г. Загородній

2006

Знання

10

29

Засоби діагностики якості вищої освіти метод.реком. щодо виконання та захисту дипломних робіт ОКР «спеціаліст»Вид. КНТЕУ

15

30

Система базових тестових завдань з нормативних дисциплін ОПП підготовки фахівця ОКР «бакалавр» ч.1Вид. КНТЕУ

15

31

Система базових тестових завдань з нормативних дисциплін ОПП підготовки фахівця ОКР «бакалавр» ч.2Вид. КНТЕУ

15

32

Каталог програм норм.дисциплін підготовки магістра «Менеджмент»Вид. КНТЕУ

15

33

Система базових тестових завдань з нормативних дисциплін підготовки спеціаліста (магістра)Вид. КНТЕУ

15

34

Нарис історії виховання дитини раннього віку

Голець М. І.

2011

Освіта України

5

35

Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах

Клименюк М. М., Кочарян І. С.

2011

Освіта України

10

36

Ave, Ukraina ! : т. 1-2.-1432 с.
2011

Освіта України

10

37

Ave, Ukraina ! : т. 2-3.-1264 с.
2011

Освіта України

10

38

Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підручник

Вакуленко В. М., Орлатий М. К., Ігнатенко О. С.

2011

Освіта України

20

39

Податковий кодекс України (3 1січня 2011 р.)
2011

Освіта України

30

40

Научно-практический комментарий к Налоговому кодексу Украины : в 3-х томах.-2389 с.

Общ. Ред. М. Я. Азарова

2011

Освіта України

10

41

Информациология. Общая теория информации

Кононюк А.Е.

2011

Освіта України

10

42

Основы научных исследований (общая теория эксперимента). монография

Кононюк А.Е.

2010

Освіта України

5

43

Консалтинтология. Общая теория консалтинга: научное изд. Кн.1.-432 с.

Кононюк А.Е.

2010

Освіта України

4

44

Консалтинтология. Общая теория консалтинга: научное изд. Кн.2.-448 с.

Кононюк А.Е.

2010

Освіта України

4

45

Консалтинтология. Общая теория консалтинга: научное изд. Кн.3.-520 с.

Кононюк А.Е.

2010

Освіта України

4

46

Консалтинтология. Общая теория консалтинга: научное изд. Кн.4.-508 с.

Кононюк А.Е.

2010

Освіта України

4

47

Духовність : феномен психології та об’єкт виховання

Маценко Ж. М.

2010

Освіта України

6

48

Макроекономічна політика у відкритій економіці : навч. посіб.

Рубцова М. Ю., Сльозко О. О.

2010

Освіта України

25

49

Креативное управление развитием социально-экономических систем : монография

Василенко В. А.

2010

Освіта України

5

50

Англосаксонська модель глобального капіталізму

Кузнєцов О.В.

2010

Освіта України

5

51

Конкурентні стратегії : процеси створення та реалізації : монографія

За ред. Хрущ Н. А.

2010

Освіта України

10

52

Покупательское поведение : анализ спонтанных последовательностей и регрессионных моделей в маркетинговых исследованиях

Горбач А. Н., Цейтлин Н. А.

2011

Освіта України

5

53

Финансовый анализ : учеб. пособ.

Волощук Л.А.,

Юдин М.А.

2011

Освіта України

5

54

Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення

Орлов О. О.,

Рясних Є. Г.

2011

Освіта України

20

55

Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства: навч. посіб.

Дяченко Т. О.

2010

Освіта України

20

56

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Муратов В. Г.

2011

Освіта України

10

57

Основи проектування безпроводових комп’ютерних мереж : навч. посіб.

Лунтовський А. О., Мельник І. В.

2011

Освіта України

15

58

Миры

Рудой А. И.

2010

Освіта України

5

59

Професійне самовиховання у вищій школі: навч. посіб.

Кучерявий О. Г.

2010

Освіта України

15

60

Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем

Дорожовець М. М., Івахів О. В., Мокрицький В. О.

2009

Львів : Львівська політехніка

15

61

Бізнес-тренінги для економістів

Бутенко Н. Ю., Герасименко О. О.

2007

К.: КНЕУ

25

62

Охорона праці: Навч. посіб. з тестовим комплексом на CD.

Третьяков О.В.

2010

Знання

10

63

Зелений туризм.

Рутинський М.Й., Зінько Ю.В.

2008

Знання

5

64

Маркетинг туристичних послуг: Навч. посіб. + компакт-диск.

Кудла Н.Є.

2011

Знання

3

65

Менеджмент туризму

Кіптенко В.К.

2010

Знання

10

66

Міжнародний туризм і сфера послуг

Мальська М.П., Антонюк Н.В.

2008

Знання

10

67

Організація готельного обслуговування

Мальська М.П., Пандяк І.Г.,

Занько Ю.С.

2011

Знання

10

68

Організація туристичного обслуговування

Мальська М.П.,

Худо В.В.

2011

Знання

10

69

Планування туристичної діяльності: Підручник+компакт диск

Мальська М.П., Бордун О.Ю.

2010

Знання

1

70

Рекреаційна географія

Масляк П.О.

2008

Знання

1

71

Туристичне краєзнавство

Петранівський В.Л., Рутинський М.Й

2008

Знання

2

72

Теорія журналістики: Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації

Приступенко Т.О.

2011

Знання

1

73

Звітність підприємств

Давидов Г.М., Шалімова Н.С.

2010

Знання

1

74

Інформаційні технології у банківській сфері

Адамик Б.П.,

Литвин І.С

2008

Знання

3

75

Банківський нагляд

Васюренко О.В., Сидоренко О.М.

2011

Знання

2

76

Банківські операції

Коцовська Р.Р., Павлишин О.П

2010

Знання

5

77

Економічна теорія: Політекономія

Базилевич В.Д.

2008

Знання

1

78

Економічна теорія: Політекономія

Базилевич В.Д.

2010

Знання

1

79

Історія економічних учень: Хрестоматія

Базилевич В.Д.

2011

Знання

1

80

Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. + компакт=диск

Старостіна А.О.

2009

Знання

1

81

Інфраструктура товарного ринку: Непродовольчі товари

О.О. Шубін

2009

Знання

2

82

Інфраструктура товарного ринку: Продовольчі товари

О.О. Шубін

2009

Знання

2

83

Інфраструктура товарного ринку: Теоретичні засади

О.О. Шубін

2009

Знання

2

84

Маркетингова політика розподілу

Біловодська О.А.

2011

Знання

10

85

Маркетингова цінова політика

Литвиненко Я.В

2010

Знання

15

86

Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств

Каніщенко О.Л

2007

Знання

10

87

Інвестиційний менеджмент

Правик Ю.М.

2007

Знання

5

88

Інноваційний менеджмент

Скрипко Т.О.

2011

Знання

5

89

Стратегічний менеджмент

Кіндрацька Г.І.

2010

Знання

10

90

Теорія організації

Монастирський Г.Л

2008

Знання

10

91

Економетрія: Підручник + компакт диск.

Здрок В.В.,

Лагоцький Т.Я.

2010

Знання

10

92

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб.+компакт диск

Іляш О.І.,

Гринкевич С.С.

2010

Знання

1

93

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання

Попович П.Я.

2008

Знання

3

94

Мерчандайзинг

Мельник І.М.,

Хом’як Ю.М.

2009

Знання

3

95

Міжнародний трансфер технологій

Дідківський М.І.

2011

Знання

1

96

Організування промислового виробництва: Підручник + компакт диск.

Петрович Й.М.

2009

Знання

1

97

Основи підприємництва: Культура, технологія, відповідальність

Захарчин Г.М., Юринець О.В.

2011

Знання

1

98

Регіональна економіка

Шевчук Л.Т.

2011

Знання

15

99

Ринок фінансових послуг

Науменкова С.В., Міщенко С.В.

2010

Знання

10

100

Страхова справа: Підручник+компакт-диск.

Вовчак О.Д.

2011

Знання

1

101

Управління фінансовими ризиками

Пікус Р.В.

2010

Знання

2

102

Франчайзинг

Кузьмін О.Є., Мирончук Т.В.

2011

Знання

2

103

Статистика для економістів: Навч. посіб.+ компакт=диск

Моторин Р.М., Чекотовський Е.В.

2011

Знання

10

104

Гроші і кредит

Колодізєв О.М., Колесніченко В.Ф.

2010

Знання

5

105

Гроші та кредит

Алєксєєв І.В., Колісник М.К

2009

Знання

5

106

Фінанси країн Європейського Союзу

Карлін М.І.

2011

Знання

1

107

Фінанси підприємств

Слав’юк Р.А.

2010

Знання

5

108

Історія України: Відповіді на питання екзаменаційних білетів

Лазарович М.В

2010

Знання

10

109

Історія української культури

Шейко В.М., Білоцерківський В.Я

2010

Знання

15

110

Корпоративна культура: Діловий етикет

Тимошенко Н.Л.

2006

Знання

5

111

Основи митної справи в Україні

П.В. Пашка

2008

Знання

20

112

FIT FOR BUSINESS ENGLISH. Відрядження

Robert Tilly.

2010

Знання

1

113

FIT FOR BUSINESS ENGLISH. Ділове листування

Robert Tilly.

2010

Знання

1

114

FIT FOR BUSINESS ENGLISH. Переговори з продажу

Robert Tilly.

2010

Знання

1

115

FIT FOR BUSINESS ENGLISH. Презентації

Robert Tilly.

2010

Знання

1

116

FIT FOR BUSINESS ENGLISH. Спілкування

Robert Tilly.

2010

Знання

1

117

FIT FOR BUSINESS ENGLISH. Телефонні переговори

Robert Tilly.

2010

Знання

1

118

FIT FOR BUSINESS ENGLISH. Формули ділового мовлення

Elke Schuch.

2010

Знання

1

119

Практикум перекладу. Англійська — українська

Бідасюк Н.В.,

Боднар Р.В.,

Якимчук Ю.В.

2011

Знання

1

120

Педагогіка вищої школи

Кузьмінський А.І.

2011

Знання

1

121

Політологія: Підручник + компакт=диск.

М.М. Вегеша

2008

Знання

1

122

Політологія

Л.М. Димитрової

2009

Знання

10

123

Вища математика для економістів

Васильченко І.П.

2007

Знання

10

124

Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей

Свердан П.Л.

2008

Знання

10

125

Комп’ютерна техніка та інформаційні технології

Козловський А.В., Паночишин Ю.М.

2011

Знання

10

126

Філософія: Відповіді на запитання екзаменаційних білетів

Касьян В.І.

2010

Знання

10

127

Філософія

І.Ф. Надольного

2010

Знання

5

128

Філософія

О.П. Сидоренка

2010

Знання

5

129

Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки

Ярошенко Т. О.

2010

Знання

10

130

Інформаційна політика : навч. посіб.

Почепцов Г.

2008

Знання

15

131

Реклама : практ. посіб.

Джефкінс Ф.

2008

Знання

15

132

Наукова обробка документів

Кушнаренко

2006

Знання

10

133

Психолингвистика

Настин П. С.

2007

Освіта України

10

134

Український комунікативний етикет

Стахів М.

2008

Знання

15

135

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Коваленко В. В.

2009

Суми: Університетська книга

40

136

Судово-бухгалтерська експертиза

Мумінова-Савіна Г.Г.

2004

КНЕУ

20

137

Судово-бухгалтерська експертиза

Білуха М.Т.

2004

К.: Воля

30

138

Економіка розвитку

Царенко О. М.

2004

Суми: Університетська книга

40

139

Основи охорони праці: підручник + компакт-диск

Жидецький В. Ц.

2010

Знання

15

140

Охорона праці: навч.посіб.+ компакт-диск

Третьяков О.В.

2010

Знання

15

141

Цивільна оборона та цивільний захист: підручник

Стеблюк М.І.

2010

Знання

10

142

Маркетинг туристичних послуг: навч. посіб.

Кудла Н. Є.

2011

Знання

15

143

Менеджмент туризму: підручник

Кіптенко В.К.

2010

Знання

15

144

Організація готельного обслуговування: підручник

Мальська М.П., Антонюк Н.В.

2011

Знання

15

145

Банківський нагляд: підручник

Васюренко О.В., Сидоренко О.М.

2011

Знання

20

146

Банківські операції: навч. посіб.

КоцовськаР.Р.

2010

Знання

20

147

Міжнародні економічні відносини

Передрій О. С.

2008

Знання

30

148

Маркетингова політика розподілу: навч. посіб.

Біловодська О. А.

2011

Знання

25

149

Проектний аналіз

Митяй О.В.

2011

Знання

30

150

Маркетинг: навч. посіб.

Петруня Ю. Є.

2010

Знання

25

151

Маркетинг : учеб. пособ.

Зозулев А. В., Кубышина Н. С.

2010

Знання

5

152

Інноваційний менеджмент

Скрипко Т. О.

2011

Знання

10

153

Менеджмент організацій: навч. посіб.

Шморгун Л. Г.

2010

Знання

25

154

Стратегічний менеджмент

Кіндрацька Г. І.

2010

Знання

25

155

Економетрія

Здрок В.В.,

Лагоцький Т. Я.

2010

Знання

20

156

Економіка підприємства: практикум

Березін О. В.,

Бутенко Н. В.

2009

Знання

20

157

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Гриньова В. М., Шульга Г. Ю.

2010

Знання

20

158

Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.

Іляш О. І.,

Гринкевич О. С.

2010

Знання

20

159

Інституціонально-інформаційна економіка

Чухно А. А., Леоненко П. М., Юхименко П. І.

2010

Знання

10

160

Мікроекономіка: практикум

За ред. Базилевича

2010

Знання

10

161

Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика): монографія

Мальська М. П.

2009

Знання

5

162

Ринок фінансових послуг

Науменкова С. В., Міщенко С. В.

2010

Знання

15

163

Страхова справа: підпучник

Вовчак О.Д.

2011

Знання

20

164

Франчайзинг

Кузьмін О. Є., Мирончук Т. В.,

2011

Знання

3

165

Статистика для економістів

Моторин Р. М.

2011

Знання

10

166

Теорія статистики

Матковський С. О., Марець О. Р.

2010

Знання

15

167

Гроші і кредит

Колодізєв О. М., Колесниченко В. Ф.

2010

Знання

10

168

Сучасні платіжні системи: монографія

Ковальчук Т.Т.

2010

Знання

5

169

Фінанси країн Європейського союзу

Карлін М.І.

2011

Знання

10

170

Фінансово-господарський контроль

Дікань Л. В.

2010

Знання

10

171

Міжнародні фінанси

Петрашко Л.П.

2003

КНЕУ

20

172

Валютні операції

Петрашко Л.П.
КНЕУ

100

173

Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб.

Лапін В. М.

2011

Знання

40

174

Історія сучасного світу: ХV-XXI ст.: навч посіб.

Орлова Т.В.

2008

Знання

10

175

Історія України : відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб.

Лазарович М.В.

2010

Знання

50

176

Історія України : державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи

Пасічник М. М.

2006

Знання

30

177

Історія України : сучасне бачення

Остафійчук В. Ф.

2008

Знання

10

178

Естетика : навч. посіб.

Мовчан В. С.

2011

Знання

40

179

Історія української культури: навч. посіб.

Шейко В. М., Білоцерківський В. Я.

2010

Знання

100

180

Культурологія: навч. посіб.

Безвершук Ж.О.

2010

Знання

25

181

Культурологія: Українська та зарубіжна культура: навч. посіб.

За ред. М. М. Заковича

2010

Знання

35

182

Митні інформаційні технології : навч. посіб.

За ред. П. В. Пашка

2011

Знання

15

183

Тематические тесты по английскому языку: средний и продвинутый уровень

Миштал Мариуш

2010

Знання

10

184

Тесты по английскому языку: Конверсия структур: пособие

Миштал Мариуш

2010

Знання

5

185

Тесты по английскому языку: Словообразование: пособие

Миштал Мариуш

2010

Знання

5

186

Педагогіка вищої школи

Кузьмінський

2011

Знання

10

187

Зовнішня політика України

Кучик О. С.,

Заяць О. А.

2010

Знання

15

188

Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ- початку ХХІ ст.: навч. посіб.

Романюк А. С.

2011

Знання

5

189

Політологія

За ред. М. П. Гетьманчука

2010

Знання

20

190

Політологія

За ред. Бабкіної

2010

Академія

20

191

Політологія: підручник

За ред. Димитрової Л. М.

2009

Знання

20

192

Адміністративне право України: навч. посіб.

Гладун З. С.

2010

Знання

30

193

Дипломатичний протокол та етикет

Сагайдак О.П.

2010

Знання

10

194

Міжнародне публічне право: підручник

За ред. В.М. Репецького

2011

Знання

20

195

Основи інформаційного права України

Цимбалюк В. С.

2009

Знання

15

196

Український дипломатичний словник

За ред. М. З. Мальського

2011

Знання

5

197

Фінансове право: Загальна та особлива частини

Мацелик М. О.

2011

Знання

10

198

Фінансове право: проблеми розвитку та застосування

Ковальчук А. Т.

2010

Знання

10

199

Цивільне право України : Загальна частина

За ред. В. Г. Фазикоша

2010

Знання

10

200

Комп'ютерна техніка та інформаційні технології

Козловський А. В., Паночишин Ю. М., Погріщук Б. В.

2011

Знання

20

201

Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л.

2011

Знання

10

202

Основи літературознавства: підручник

Ференц Н. С.

2011

Знання

10

203

Українська мова. Самостійна підготовка до незалежного тестування

Середницька А. Я.

2011

Знання

20

204

Логопсихологія: підручник

Конопляста С. Ю.

2010

Знання

10

205

Лепрозорій : роман

Винниченко В.

2011

Знання

2

206

Любіть Україну : поезії

Володимир Сосюра

2010

Знання

2

207

Марія : повість

Самчук Улас

2011

Знання

2

208

Нова заповідь : роман

Винниченко В.

2011

Знання

2

209

Жовтий князь : роман

Василь Барка

2010

Знання

2

210

Роксоляна

Назарук О.

2010

Знання

1

211

Чорна рада : повість

Пантелеймон Куліш

2010

Знання

2

212

Психологія управління : навч. посіб.

Кулініч І. О.

2008

Знання

30

213

Психологія управління : навч. посіб.

Кулініч І. О.

2011

Знання

50

214

Історія української культури : навч. посіб.

Шейко В.М., Білоцерківський В. Я.

2010

Знання

100

215

Економіко-математичне моделювання: навч. посіб.

Лугінін О. Є.

2010

Знання

75

216

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : підручник

За ред. Л. О. Омелянович

2010

Знання

75

217

Історія України : навч. посіб.

Лазарович М. В.

2010

Знання

50

218

Банківські операції : навч. посіб.

Левандівський О. Т.

2010

Знання

50

219

Інформаційні системи і технології в банках

Страхарчук А.

2010

Знання

100

220

Міжнародні економічні відносини

Передерій О. С.

2008

Знання

70

221

Маркетинг

Петруня Ю. Я.

2010

Знання

100

222

Інформаційні системи і технології в обліку

Шквір В. Д., Загородній А. Г.

2007

Знання

5

223

Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : монографія

Замула І. В.

2010

ЖДТУ

5

224

Управління плануванням діяльності підприємства : теоретичні та практичні аспекти : монографія

Тарасюк Г. М.

2010

ЖДТУ

5

225

Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики : монографія

Ходаківський Є. І., Данилко В. К.,

Цац-Цалко Ю. С.

2009

ЖДТУ

5

226

Автоматизоване робоче місце менеджера : навч. посіб.

Виговський Г. М., Сорочкін В. О.

2009

ЖДТУ

5

227

Ділова англійська мова. Курс 2. Business English. Course 2 : навч. посіб.

Волинець І. С., Козлова М. О., Рабошук А. В.

2009

ЖДТУ

5

228

Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку : монографія

Шигун М. М.

2009

ЖДТУ

5

229

Основи бізнесу для бухгалтерів : ч.1. Podstawy biznesu dla ksiegowich Czese 1 : навч. посіб.

Боримська К. П., Глущук О. М.,

Собчак Б.

2009

ЖДТУ

5

230

English for Accounting Theory. Теорія бухгалтерського обліку англійською мовою : навч. посіб.

Рабошук А. В.

2009

ЖДТУ

5

231

Стратегічні напрями сталого розвитку економіки підприємств : колективна монографія
2009

ЖДТУ

5

232

English for Financial Accounting. Фінансовий облік англійською мовою : навч. посіб.

Волинець І. С., Козлова М. О.

2009

ЖДТУ

5

233

Польська мова для бухгалтерів : ч. 2. Jezyk polski dla ksiegovych Czec 2 : навч. посіб.

Боримська К. П., Глущук О. М.,

Собчак Б.

2009

ЖДТУ

5

234

Інтелектуальний аналіз даних : навч. посіб.

Данильченко О. М.

2009

ЖДТУ

5

235

Управленско счетоводство. Теория на икономически анализ. Контрол. Одит : навч. посіб.

Вигівська І. М., Зеленіна О. О.

2009

ЖДТУ

5

236

Ділова англійська мова : 1 курс : навч. посіб.

Козлова М. О., Рабошук А. В.

2008

ЖДТУ

5

237

Ділова болгарська мова. Основи на счетоводстово. Фінансово счетоводство : навч. посіб.

За ред.. Ф. Ф. Бутинця

2008

ЖДТУ

5

238

Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія

Олійник О. В.

2008

ЖДТУ

5

239

Центральний банк та грошово-кредитна політика : навчально-методичний посібник

Петрук О. М., Перегуда В. В., Мойсієнко А. В.

2008

ЖДТУ

5

240

Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості : монографія

Жиглей І. В.,

Замула І. В.,

Олійник О. В.

2008

ЖДТУ

5

241

Потенціал підприємств харчової промисловості Житомирської області : основні тенденції та планування розвитку : монографія

Тарасюк Г. М.

2008

ЖДТУ

5

242

Англійська мова: Завдання, поради, тести

Тодорова Н. Ю.

2011

Знання

15

243

Психологія: навч. посіб.

Русинка І. І.

2011

Знання

50

244

Еволюція сучасних економічних систем : навч. посіб.

Гражевська Н. І.

2011

Знання

10

245

Естетика : навч. посіб.

Мовчан В. С.

2011

Знання

10

246

Звітність підприємств: навч. посіб.

Давидов Г. М.

2010

Знання

10

247

Історія економічних учень : хрестоматія

За ред. В. Д. Базилевича

2011

Знання

10

248

Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ- початку ХХІ ст.: навч. посіб.

Романюк А. С.

2011

Знання

5

249

Історія статистичної науки: навч. посіб.

Чекотовський Е. В.

2011

Знання

10

250

Логіка (теоретична та прикладна) : навч. посіб.

Карамишева Н. В.

2011

Знання

50

251

Маркетинг туристичних послуг: навч. посіб.

Кудла Н. Є.

2011

Знання

20

252

Методика навчання іноземних мов: навч. посіб.

Вишневський О. І.


2011

Знання

20

253

Митні інформаційні технології : навч. посіб.

За ред. П. В. Пашка

2011

Знання

10

254

Організація виробництва: навч. посіб.

Козик В. В.,

Гавриляк А. С.

2011

Знання

20

255

Організація туристичного обслуговування

Мальська М.П.,

Худо В.В.

2011

Знання

10

256

Педагогіка вищої школи

Кузьмінський

2011

Знання

10

257

Практикум перекладу. Англійська — українська


Бідасюк Н.В.,

Боднар Р.В.,

Якимчук Ю.В.

2011

Знання

10

258

Проектний аналіз

Митяй О. В.

2011

Знання

10

259

Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посіб.

За ред. Я. Б. Олійника

2011

Знання

20

260

Географія промислових комплексів : підручник

Іщук С. І.

2011

Знання

20

261

Регіональна економіка: підручник

Качан Є. П.

2011

Знання

30

262

Банківський нагляд: підручник

Васюренко О. В., Сидоренко О. М.

2011

Знання

15

263

Національна економіка: навч. посіб.

Мельник А. Ф., Васіна А. Ю.

2011

Знання

30

264

Психологія: навч. посіб.

Русинка І. І.

2011

Знання

50

265

Історія економіки та економічної думки: в 2-х кн.. Кн.1

За ред.. Козюка В. В.

2011

Знання

25

266

Історія економіки та економічної думки: в 2-х кн.. Кн.2

За ред.. Козюка В. В.

2011

Знання

25

267

Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум

За ред. Є.П. Качан


2011

Знання

20

268

Історія України: навч. посіб.

Лазарович М. В.

2011

Знання

50

269

Теоретичні основи країнознавства : підручник

Антонюк Н. В.

2011

Знання

15

270

Сучасні інформаційні технології: навч. посіб.

Косинський В. І.

2011

Знання

10

271

Соціологія релігії : навч. посіб.

Лукашевич М. П.

2011

Знання

5

272

Прокуратура України : навч. посіб.

За ред. В. М. Бесчастного

2011

Знання

10

273

Основи теоретичної і прикладної статистики : навч. посіб.

Тринько Р. І.

2011

Знання

10

274

Основи психології та педагогіки : підручник

Власова О. І.

2011

Знання

50

275

Основи політології : навч. посіб.

Бегей І. І.

2011

Знання

20

276

Новітня історія України. 1914-2008 рр. : навч. посіб.

Кондратюк К. К.

2011

Знання

20

277

Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навч. посіб.

Чумак В. В.

2011

Знання

20

278

Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник

Плескач В. Л.

2011

Знання

20

279

Державний аудит : навч. посіб.

Дікань Л. В.

2011

Знання

30

280

Географія туризму

Кузик С. П.

2011

Знання

5

281

Цінні папери : підручник

За ред. В. Д. Базилевича

2011

Знання

10

282

Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб.

Шамборовський Г. О.

2011

Знання

10

283

Статистика ринку товарів та послуг : навч. посіб.

Гаркуша Н. М.

2011

Знання

10

284

Сучасна українська літературна мова : Морфологія. Синтаксис

Мойсієнко А. К.

2010

Знання

10

285

Історія України: навч. посіб.

Лазарович М. В.

2011

Знання

50


Скачати 3.22 Mb.
залишити коментар
Сторінка2/11
Дата конвертації30.09.2011
Розмір3.22 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх