Історія української літератури” (50-90-х років, новітньої) Модул І icon

Історія української літератури” (50-90-х років, новітньої) Модул І


Схожі
Робоча навчальна програма з дисципліни Історія української літератури ( ХХ ст...
Робоча навчальна програма з дисципліни Історія української літератури ( ХХ ст...
Грушевський М. Історія української літератури: у 6 т., 9 кн. Т. 1...
Грушевський М. Історія української літератури: у 6 т., 9 кн. Т. 1...
Програма державного екзамену з української літератури для студентів...
Є. Гребінка протягом майже двадцяти років брав активну участь в українському й російському...
Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації Навчально-методичний центр Плани роботи...
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія української літературної критики та...
Програма з української літератури для 10-12 класів. Філологічний напрям...
Ера Новітньої української літератури ( з 1992 р. )...
Програма навчальної дисципліни історія української культури напряму підготовки 040102 «Біологія»...
Міністерство просвіти республіка молдова курікулум з української мови І літератури...Загрузка...
страницы:   1   2
скачать
Історія української літератури” (50-90-х років, новітньої)


Модулі

  1. Поезія шістдесятників.

  2. Лірико-романтична і неореалістична стильова течія в українській прозі.

  3. Історична проза.

  4. “Химерна проза” в українській літературі.


Лекційні заняття

Модуль 1

Поезія шістдесятників

1.Поезія 60 – 80х років (2 год.)

2.Андрій Малишко (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

3.Феномен літературного “шістдесятництва” (2 год.)

4. Д.Павличко (лекції – 2 год.; практичні – 2 г.)

5.Ліна Костенко (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

6.Василь Симоненко (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

7.Борис Олійник (лекції – 2 год., практичні – 2 год.)

8.Іван Драч (лекції – 2 год., практичні – 2 год.)

9.Микола Вінграновський (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

10.Дисидентський рух в українському суспільстві (2 год.)

11.Василь Стус (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)


Модуль 2

Лірико-романтична і неореалістична стильова течія в українській прозі

12.Проза 60 – 80-х рр. (2 год.)

13.Лірико-романтична стильова течія М.Стельмах (лекції – 2 год., практичні – 2 год.)

14.Олесь Гончар (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

15.Неореалістична стильова течія в українській прозі (2 год.)

16.Григір Тютюнник (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)


Модуль 3

Історична проза


17.Проза Західної України. Б.Лепкий (лекції – 2 год., практичні – 2 год.)

18.П. Загребельний (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

19.Ю. Мушкетик (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

20.Р. Іваничук (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)


Модуль 4

Химерна проза” в українській літературі

21.“Химерна проза” в українській літературі: її джерела і функціональні ознаки (лекції – 2 год., практичні – 2год.)

22.В.Земляк (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

23.Валерій Шевчук (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

24.А. Дімаров (2 год.)

25.Драматургія 60 – 80-х років (лекції – 2 год.; практичні – 2 год.)

26.Українська література на сучасному етапі (2 год.)


Практичне заняття № 1

Тема: Балади і сонети Андрія Малишка.


План:

 1. Художня своєрідність балад Андрія Малишка, їх проблематика і поетика.

 2. Сонетна форма в поезії Андрія Малишка (А.Малишко про сонет: класичний і вільний), проблематика, зокрема, -Україна, історичні постаті в сонетах).

 3. Творчість А. Малишка періоду Великої Вітчизняної війни.

 4. А. Малишко – поет-пісняр.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Дати визначення жанру балади.

 2. Які тематичні цикли балад А.Малишка?

 3. Чим відрізняються “іспанські” балади від інших балад митця?

 4. Дати визначення сонета.

 5. Як ставився А.Малишко до цього жанру?

 6. Які особливості його сонетарію?


Практичні завдання:

 1. Виписати зі словника визначення балади й сонета як виду лірики.

 2. Вивчити 1-2 твори напам’ять (на вибір).


Література:

 1. Дем’янівська Л. Андрій Малишко. Життя і творчість.-К.,1977.

 2. Гончар Олесь. Сурмач // Твори: У 6-ти тт.-Т.6.-К.,1979.

 3. Костенко А. Андрій Малишко. Біографічна повість.-К.,1981.

 4. Малишкові дороги. Спогади про поета.-К.,1975.

 5. Неділько В. Вивчення творчості А.Малишка.-К.,1977.

 6. Павличко Д. Сурмач // Малишко А. Твори: У 2 тт.-Т.1.-К.,1982.

 7. Павличко Д. Гармонія любові.// Павличко Д. Біля мужнього світла.-К.,1988.-С.284-287.

 8. Історія української літератури: У 2 тт.-Т.2.-К.,1988 ( відповідний розділ).

 9. Бурляй Ю. Життя і слово.-К.,1982.

 10. Барабаш С. Пісні А.Малишка і народна лірика // Українське літературознавство.-Вип.55.-Львів,1990.

 11. Килимник О. Як пісня, молодий // Килимник О. З вершини літ.-К.,1988.

 12. За снігами і дротом // Літературна Україна. – 2006.– 6 квіт.


Практичне заняття № 2


Тема: Багатство поетичних форм у творчості Д.Павличка (поеми, притчі , сонети, рубаї).


План:

 1. Проблематика поем Д.Павличка (огляд, а також глибший аналіз поеми “Князь”).

 2. Притча як літературний жанр і її своєрідність у творчості Д.Павличка.

 3. Д.Павличко – майстер сонетної форми.

 4. “В Хайяма взяв я форму рубаї…”


Питання для самостійного опрацювання :

 1. Чим відрізняються поеми Д.Павличка раннього періоду від поем пізнішого часу? Як виявилася у них еволюція стилю митця?

 2. Дати визначення притчі. Які її особливості у творчості Д.Павличка ?

 3. Що таке сонет? Що таке “білі сонети”? В чому суть дискусії навколо жанру сонета?

 4. Що таке рубаї? Яка їх тематика у Д.Павличка ?


Література:

 1. Барабаш С. Серце вільне і пісенне…-К.,1989.

 2. Гришаєнко Н. Основні мотиви лірики Д.Павличка // УМЛШ.-1991.-№1.

 3. Драч І. Диптих про Д.Павличка.// Драч І. Духовний меч.-К.,1983.

 4. За правду треба страждати. Інтерв’ю з Д.Павличком// Дніпро.-1989.-№11.

 5. Ільницький М. Дмитро Павличко. Нарис творчості.-К.,1983.

 6. Ільницький М. Сонети Д.Павличка. //Рад.літературознавство.-1985.-№10.

 7. Лубківський Р. Ліцензія на братовбивство. // Літ.Україна.-1991.-19 липня.

 8. Мазепа Н. Автор і герой: Франкіана Д.Павличка. // Рад.літературознавство.-1988.-№1.

 9. Моренець В. Сто і одне начало. Творчий світ Д.Павличка. // Вітчизна.-1989.-№9.

 10. Моренець В. (Передмова) // Павличко Д. Твори: У 3 тт.-Т.1.-К.,1989.

 11. Мойсієнко А. Рясна галузка древа поетичного : Про дитячі поезії Д.Павличка // Дніпро.-1990.-№9

 12. Дмитрові Павличку – 60 (матеріали)// Літ. Україна.-1989.-28 вересня.

 13. Слово про ювіляра (Д.Павличка) // УМЛШ.-1989.-№9.

 14. Хороб М. “…І рідна пісня ,як бджола в косиці…”(Урок позакласного читання за творчістю Д.Павличка) // УМЛШ.-1990.-№4.

 15. Никанорова О. Поезії одвічна висота.-К.,1986.

 16. Ромащенко Л. Нова збірка Дмитра Павличка «Ялівець»: художня еволюція чи?...// Вісн. Черкаського ун-ту. – Сер.”Філол.. науки”. –Черкаси, 2007. – Вип..118.–С.137-141.


Практичне заняття № 3

Тема: Роман у віршах “Маруся Чурай” Ліни Костенко: проблематика і поетика.


План:


 1. “Маруся Чурай” – видатний твір українського письменства : до історії написання і видання; історизм і фольклорна основа твору;

 2. Особливості композиції і сюжету.

 3. Проблеми духовності людини й народу на матеріалі конкретних образів, загальної концепції твору.

 4. Художня своєрідність роману “Маруся Чурай”.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Хто з письменників звертався до образу Марусі Чурай?

 2. Скільки сюжетних ліній у творі?

 3. Назвіть складові кожної сюжетної лінії?

 4. Які історичні особи діють у творі?

 5. Який жанр твору?

 6. Що уособлює образ Марусі?

 7. Яка домінуюча риса у характері Гриця?

 8. Кого з літературних героїв нагадує вам Маруся і Гриць?


Практичне завдання:

 1. Вивчити напам’ять 1-2 поезії на вибір і вірш “Життя іде і все без коректур”.

 2. Вивчити цитати з роману “Маруся Чурай”.


Література:

 1. Антонишин С. Місія слова // СіЧ.-1990.-№12.

 2. Брюховецький В. Ліна Костенко.-К.,1989.

 3. Гордасевич Г.Силуети поетес.-К.,1989.

 4. Забужко Н. Вивчення роману Л.Костенко “Маруся Чурай”// УМЛШ.-1989.-№№11-12.

 5. Кудрявцев М. Митець і час // Дивослово.-1998.-№8.

 6. Макаров А. Історія – сестра поезії // Література і сучасність.-Вип. ХІУ.-К.,1991.

 7. Никанорова О. “Поезії одвічна висота”-К.,1986.

 8. Симоненко В. Краса без красивостей // СіЧ.-1990.-№3.

 9. Панченко В. Поезія Ліни Костенко. – Кіровоград, 1997.

 10. Проць О. Щоб передати драматизм сьогодення // Всесвітня література в навчальних закладах.-1997.-№7.

 11. Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко // Дивослово.-1994.-№2.

 12. Ткаченко І.. Міфологема степу в поетичному світі Ліни Костенко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007Практичне заняття № 4

Тема : “Україно ! Ти моя молитва…”(Патріотичні мотиви у творчості Василя Симоненка).


План:

 1. Витязь української поезії (біографічні матеріали).

 2. Патріотичні мотиви у творчості Василя Симоненка (до питання про діалектику національного й інтернаціонального).

 3. Образ України в поезії Василя Симоненка.

 4. Мій улюблений вірш у творчості Василя Симоненка (мотивувати).


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які основні мотиви поезії В.Симоненка?

 2. Які особливості його інтимної лірики?

 3. Які ви знаєте сатиричні твори поета?

 4. Як називається збірка прозових творів митця? У чому їх особливість?

 5. У чому виявилось новаторство поезії В.Симоненка?

 6. В яких творах виявились автобіографічні моменти?


Практичне завдання:

Вивчити 2-3 вірші В.Симоненка напам’ять (на вибір).


Література:

 1. Брюховецький В. …Хто найдужче любить життя // УМЛШ.-1985.-№ 1.

 2. Вітренко Р. “Україно! Ти моя молитва…”// УМЛШ.-1990.-№” 12.

 3. Гончар О. Витязь молодої української поезії// Симоненко Василь.Поезії.-К.,1985.

 4. Жулинський М. Із забуття-в безсмертя.-К.,1990.

 5. З матір’ю на самоті / Автор-упорядник М.Сом.-К.,1989.

 6. Костюченко В. Тяжіння правди і “плавкі повороти”// 1990.-6 грудня.

 7. Олійник Б. Вітер часу не остудить… // Літературна Україна.-1985.-1 січня.

 8. Моренець В. Василь Симоненко: філософія почуття// На відстані серця.-К.,1986, або: Вітчизна.-1981.-№ 11.

 9. Павличко Д. Василь Симоненко // Над глибинами.-К.,1983.

 10. Симоненко Василь. Бібліографічний покажчик.-Черкаси,1991.

 11. Ткаченко А. Василь Симоненко. Нарис творчості.-К.,1990.

 12. Ткаченко А. Нерозкрита грань // СіЧ.-1990.-№1.

 13. Никанорова О. Поезії одвічна висота.-К.,1986.

 14. Епістолярій В.Симоненка // Дніпро.-1994.-№5-6.

 15. Дмитренко О. “Згадуй зрідка черкаську осінь”// Київ.-1995.-№ 2-3.

 16. Життя, мов спалах блискавки.-Черкаси,1991.

 17. Марко В. Лірика В. Симоненка // Марко В. Стежки до таїни слова. – Кіровоград, 2007.Практичне заняття № 5 Тема: Поетичний світ Бориса Олійника

План:

 1. Початок творчого шляху. Основні мотиви перших збірок ("Б'ють у
  крицю ковалі", "Двадцятий вал").

 2. Розширення тематичних обріїв, увага до морально-етичної проблематики
  у зб. "Вибір", "Коло", "Відлуння", "Заклинання вогню" та ін. Притчевість
  як характерна ознака поезії.

 3. Цикли і поеми "Сиве сонце моє...", "Крило", "Дорога", "Урок",
  "Поворотний круг", "Сім".

 4. Своєрідність інтимної лірики.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Хто з відомих поетів-"шістдесятників" відвідував літературну студію?

 2. Які риси поетики літстудійців виявились у творчості Б.Олійника?

 3. Які тематичні домінанти творчості Б.Олійника?

 4. У чому своєрідність поем Б.Олійника?

 5. Які ви знаєте твори на чорнобильську тематику? У чому своєрідність
  осмислення цієї теми Б.Олійником у поемі "Сім"?

Література:

 1. Моренець В. Борис Олійник. - К., 1987.

 2. Клочек Г. Поетика Б.Олійника. - К.3 1989.

 3. Ільницький М. "На спокій права не дано". - К., 1980.

 4. Сивокінь Г. "Урок" Б.Олійника // Творчий світ письменника. - К., 1982.

 5. Лещенко Т. "Стоїть на видноколі світла мати" // УМЛШ. -1983. - № 5.

 6. Драч І, Пам'яггь прапора і серця //УМЛШ. -1985. -№10.

 7. Дудчак І. Спасибі, мамо, за життя! // Збірник методичних знахідок учасників
  конкурсу учитель року. - К.,1997.

 8. Скирда Л. Чорнобиль. Епічне осмислення // Дніпро. -1989. - № 7.

 9. Дзюба І. Чужої вини не буває//Літературна Україна.-1987.-1 жовтня.

 10. Кононенко П. Творчий світ письменника. - К., 1982

 11. Із спостережень над структурою поеми Б.Олійника "Урок" // Українське
  літературознавство. - Вип.37. -Львів, 1984.

 12. Бокий і. „Хто ж це нашу хату розвалив?” // Товарищ.– 2000. – №30 (июль).

 13. Шевченко А. За все відповідай у цім житті // Київ. –2002. – № 7-8.

 14. Олійник Б. Вибір // Літ. Україна. –2005.– 20 жовт.

 15. Олійник Б. Суворий янгол // Літ. Україна. –2007.– 11 січ.Практичне заняття № 6 Тема:

Ідейно-художній зміст поеми Івана Драча " Чорнобильська мадонна ".

План:

 1. Особливості поетичного світу Івана Драча (загальна оцінка)

 2. "Чорнобильська мадонна" в контексті літератури свого часу (сподіваність
  чи несподіваність появи, своєрідність).

 3. Проблематика поеми, художні якості.

 4. Який він, ліричний герой "Чорнобильської мадонни"?

 5. Композиційна структура поеми.

Питання для опрацювання:

 1. Які ви знаєте твори на чорнобильську тематику?

 2. Що спонукало письменника до написання твору?

 3. Які особливості композиції поеми?

 4. Чому вона має таку назву?

 5. Який улюблений жанр поета?

 6. Які особливості його балад?

 7. У чому новаторство поезії Івана Драча?

Практичне завдання: Вивчити 1-2 поезії напам'ять (на вибір).

Література:

 1. Драч І. Чорнобильська мадонна // Храм сонця.. – К., 1988.

 2. Драч І. Чорнобильська мадонна // Вітчизна.–1988. – № 1.

 3. Брюховецький В. "Плюс-мінус безконечність": Екологічні тривоги сучасної
  літератури // УМЛШ. – 1988. – № 1.

 4. Гречанюк С. Сонце і слово Івана Драча // Дзвін. – 199О. – № 9.

 5. Дзюба І. Епіка Чорнобиля // Авторитет: Література і критика в час перебудови.-
  К.,1989.

 6. Павлишин М. Чорнобильська тема і проблеми жанру // СІЧ. –1991 . – № 4.

 7. Салига Т. І калина з Теліжинець, і полин із Чорнобиля... .Роздуми про книжку І.Драча*
  "Храм сонця"//Жовтень.-1989.-№ 11.

 8. Сивокінь Г. Антигерой перебудови як літературна проблема // УМЛШ. –1989. – № 1.

 9. Сулима М. Яка ж дорога веде до храму? // Літературна Україна.-1988.-13 жовтня.

 10. Ткаченко А. Іван Драч. Нарис творчості. – К.,1988.

 11. Ільницький М. Іван Драч. Нарис творчості. – К.,1986.

 12. Драч І. Противні строфи // Літературна Україна. – 2005. – 23 черв.

 13. Ткаченко А. Духовний материк митця // Київ. – 2006. – №11.

 14. Стрюк Л.. Провідні ознаки поетики ліричних творів І. Драча // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007. Практичне заняття № 7

Тема: Світ поезії Миколи Вінграновського


План:

 1. Еволюція поетичної творчості М.Вінграновського.

 2. Імператив високої духовності як одна з наскрізних ідей поезії М.Вінграновського (проблематика “неінтимної” поезії, шевченківська і довженківська міра відповідальності і т. д.).

 3. Своєрідність інтимної лірики поета.

 4. Поезія М.Вінграновського для дітей.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Хто був учителем М.Вінграновського?

 2. Які естетичні критерії успадкував поет від свого старшого побратима?

 3. Які прикметні ознаки інтимної лірики митця?

 4. Чим приваблюють дитячі твори письменника?

 5. Які недоліки виявились у його творах?


Література:

 1. Вінграновський М. Вибрані твори. - К., 1986.

 2. Вінграновський М. Цю жінку я люблю. - К.,1990 (та ін. збірки).

 3. Вінграновський М. “За мене відповідає моя творчість” // Літературна Україна. - 1991. – 18 квітня.

 4. Дзюба І. Духовна міра таланту //Вінграновський М. Вибрані твори. - К., 1986.

 5. Дзюба І. “…Що ти - це ти” // Літературна Україна. - 1986. - 6 листопада.

 6. Матеріали про М.Вінграновського // УМЛШ. - 1986. - № 11.

 7. Моренець В. Відтворити цілісність світу // На відстані серця. - К., 1986.

 8. Салига Т. Микола Вінграновський. - К., 1989.

 9. Салига Т. На золотому столі…// Жовтень. - 1987. - № 11.

 10. Слабошпицький М. На березі духовності // Вітчизна. - 1979. - № 12.

 11. Сулима М. Срібний берег поета //Дніпро. - 1979. - № 12.

 12. Єрмоленко С. Данилюк Н. “Душа моя в цвітінні…” // УМЛШ. - 1986. - № 12.

 13. Базилевський В. Маршал Вінграновський // Літ. Україна. –2005.– 18 серп.

 14. Кирилюк В. „Лиш слова мого не чіпай // Літ. Україна. –2005.– 18 серп.

 15. Чорногуз О. Як прощальне слово // Літ. Україна. –2006.– 2 лист.


Практичне заняття № 8

Тема: Василь Стус: доля і поезія.


План:

 1. Життєвий і громадський подвиг Василя Стуса. Поет у колі "шістдесятників“.

 2. Проблематика й поетика віршів В.Стуса.

 3. Проблема національного, тема України в поезії В.Стуса.


Питання для самостійного опрацювання:


 1. Які основні мотиви поезії В.Стуса?

 2. Чиєю творчістю захоплювався письменник?

 3. В якому із віршів накреслена естетична програма митця?

 4. Які особливості його мовностильової палітри?

 5. Який улюблений художній засіб поета?


Практичне завдання:

Вивчити 2-3 твори В.Стуса напам’ять (на вибір).


Література:

 1. Балабольченко А. “Цей бенкет смерті в образі життя”// Вітчизна.-1991.-№ 8.

 2. Гармаш Г. Червоне і чорне // СіЧ.-1991.-№ 5.

 3. Голобородько В. Він став моєю совістю

 4. Ільницький М. “Палімпсести” В.Стуса

 5. Мельник Я. “В мені уже народжується бог”

 6. Роженко М. Обов’язок пам’яті (!!! Усі 4 статті у журналі “Вітчизна”.-1990.-№ 10.

 7. Драч І. Післямова до зб. В.Стуса // Прапор.-1989.-№ 4.

 8. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя.-К.,1990.

 9. Неділько В. Василь Стус: доля, життя, поезія // УМЛШ.-1992.-№ 1, 2.

 10. Плющ Л. “Вільготно гойдається зламана віть”// СіЧ.-1991.-№ 5.

 11. Харчук Р. “Хто єси? Живий чи мрець?”// СіЧ.-1993.-№ 5.

 12. Коцюбинська М. “На цвинтарі розстріляних ілюзій”// СіЧ.-1990.-№ 6.

 13. Стус Д. Життя і творчість В.Стуса.-К.,1992.

 14. Васильченко-Каверіна н. Поетичний світ Василя Стуса (специфіка його творення) // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007.


Практичне заняття № 9

Тема:

Роман М. Стельмаха "Правда і кривда "

План:

 1. М. Стельмах – літописець українського села. Проблематика роману „Правда і кривда”. Особливості сюжету і композиції.

 2. Образна система.

 3. Стиль, мова твору.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Назвіть твори М. Стельмаха про село. Які події в них змальовані?

 2. Який період зображений у романі „Правда і кривда”?

 3. Яку роль виконують засоби ретроспективи у творі?

 4. Які проблеми в ньому порушені?

 5. Які основні сюжетні лінії роману?

 6. Чому критики визначають його жанр як "політичний роман"?

 7. Яка риса домінує в характері Марка Безсмертного? Якими засобами
  користується письменник при творенні його образу?

 8. Які риси індивідуального стилю митця?

Література:

 1. Якубенко М. Гуси-лебеді над його життям // Київ. - 1992. - № 5.

 2. Килимник О. З вершини літ. - К., 1988.

 3. Гуцало Є. Хліб і сіль народного життя // Дніпро. - 1982. - № 5.

 4. Моренець В. Сіяч // Вітчизна. - 1986. - № 10.

 5. Рильський М. Статті про літературу. - К., 1980.

 6. Кирилюк Є. Слово, віддане народові. - К., 1972.

 7. Штонь Г. Літописець українського села // Літературна Україна. - 1987. -
  19 червня.

 8. Українські радянські письменники. - К., 1984.

 9. Семенчук І. Михайло Стельмах. - К., 1982.

 10. Штонь Г. Романи Михайла Стельмаха. - К., 1985.

 11. Пінчук С. Біля джерел ліро-епосу М. Стельмаха // УМІЛШ. - 1987. - №5.

 12. Марко В. Роман Михайла Стельмаха Кров людська – не водиця // Марко В. Стежки до таїни слова. – Кіровоград, 2007.

 13. Плачинда С. Його барокко – скарб національний // Літературна Україна. – 2007. – 7 черв.


Практичне заняття № 10

Тема: Роман Олеся Гончара “Собор”: доля твору, проблематика

художня своєрідність, образи


План:

 1. Роман О.Гончара “Собор”: доля твору і доля митця (звернути увагу на те, в який час вийшов роман, і як ця обставина позначилась на сприйнятті твору).

 2. Проблематика роману, художня майстерність, стильові особливості.

 3. Художні образи “Собору”, їх співвідносність із реальною дійсністю.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які причини драматичної долі роману?

 2. Який основний конфлікт твору?

 3. Що символізує образ собору?

 4. В чому виявляється драматизм образу Володьки Лободи?

 5. Як називаються вставні новели у романі? Доведіть, що вони не є зайвими у художній тканині твору.


Література:

 1. Коваль В. “Собор” і навколо нього. - К.,1988, або Дніпро. - 1988. - № 3-4.

 2. Наєнко М. Екологія вічного // Літературна Україна. - 1987. - 11 червня.

 3. Погрібний А. Олесь Гончар. Нарис творчості. - К., 1987.

 4. Погрібний А. Американські орбіти собору // Літературна Україна. - 1990. - 6 грудня.

 5. Сверстюк Є. Собор у риштуванні // Київ. - 1989. - № 10-11.

 6. Семенчук І. Олесь Гончар - художник слова. - К., 1986.

 7. Слово про Олеся Гончара. - К., 1988.

 8. Стрельбицький М. Світ любові у художньому світі Олеся Гончара // Дніпро. - 1987. - № 11.

 9. Федченко П. Чи шукав Олесь Гончар дорогу від свого “Собору” до іншого храму? // Літературна Україна. - 1991. - 7 березня.


УВАГА! Особливу увагу звернути на праці В.Коваля та Є. Сверстюка.


Практичне заняття № 10-а

Тема: Роман Олеся Гончара “Людина і зброя”


План:

 1. Еволюція письменника в художньому осмисленні теми війни.

 2. Роман “Людина і зброя” в контексті світової літератури про війну.

 3. Автобіографічна основа твору.

 4. Філософська проблематика роману.

 5. Образна система.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Яка основна проблема роману?

 2. Чому романи “Людина і зброя” і “Циклон” вважають дилогією?

 3. Доведіть, що О.Гончар по-новаторськи осмислює проблему “людина і війна” порівняно з творами зарубіжних письменників?

 4. Як відбувається внутрішня еволюція С.Павлущенка?

 5. Що спільного в образі Б.Колосовського і самого автора?


Література:

 1. Наєнко М. Краса вірності. – К., 1981.

 2. Наєнко М. Романтичний епос. – К., 1988.

 3. Погрібний А. Олесь Гончар. Нарис творчості. – К., 1987.

 4. Ромащенко Л. Всеохоплюючий процес духовного зближення // Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний і методичний аспекти. – Черкаси, 1998.

 5. Ромащенко Л. Слов’янські літератури і творчість О.Гончара // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – №4.

 6. Сверстюк Є. Собор у ритшуванні // Київ. – 1989. – №10 – 11.

 7. Слово про Олеся Гончара. – К., 1988.Практичне заняття № 11

Тема: Повість Б.Лепкого "Крутіж" - один з кращих історичних творів

письменника

План:

 1. Історична проза Б.Лепкого: загальний огляд.

 2. Історична наука про добу Руїни.

 3. Повість "Крутіж" - художнє осмислення одного з найскладніших періодів
  нашої історії:
 • Тема твору, його проблематика;

 • Особливості сюжету й композиції;

 • Образна система;

 • Мовно-стильові особливості.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які є тематичні цикли творів Лепкого?

 2. Чому необ'єктивно поціновувалась тетралогія "Мазепа" в попередні роки?

 3. Чому період після смерті Хмельницького названий історичною наукою "Руїною"?

 4. Чому повість Б.Лепкого має назву "Крутіж"?

 5. Скільки сюжетних ліній у творі?

 6. Які особливості пейзажів у повісті?

 7. Які стильові особливості твору?

 8. Кого з героїв світової літератури нагадує вам образ Валентія Босаковського?

Практичне завдання:

 • Виписати цитати до характеристики образів твору;

 • Кілька прислів"їв і приказок.

Література:

 1. Погребенник Ф. З архіву Б,Лепкого //Українська мова та література .– 1999. – № 21-24. – С.7.

 2. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – К.,1998.

 3. Гриневич В. Особливості формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів (за романом Б.Лепкого "Мазепа")//Українська література в загальноосвітній школі. –1999. – №3. – С.55-62.

 4. Гуць М. Ідея української державності в історичній прозі Б.Лепкого// Українське національно-духовне відродження 20-х рр. – Черкаси,1993.

 5. Жулинський М. Із забуття- в безсмертя. – К.,1990.

 6. Литвиненко Т. "Прокленуть мене нині, але завтра благословити стануть" (образ Мазепи в однойменній пенталогії Б. Лепкого) //Дивослово. – 1998. – № 9.

 7. Буркалець Н. Історичне оповідання Б.Лепкого "Каяла" //Дивослово. – 1998. – № 7.

 8. Ільницький М. Найпопулярніша постать на галицькому грунті // Лепкий Б. Твори: В 2-х т. – Т. 1 . – К., 1991.

 9. Ільницький М. Настроєний життям, як скрипка// УМЛШ. – 1989. – № 10. – С. 3-5.

 10. Комаринець Т. Твір європейського звучання 'Дзвін. – 1992. – № 11-12.

 11. Коритко Р. З когорти незаслужено забутих //Лепкий Б. Крутіж. – К.,1992.

 12. Насмінчук Г. Повість Б.Лепкого "Крутіж"// УМЛШ. – 1993. – № 2.

 13. Фасоля А. Творчість Б.Лепкого в школі //Дивослово. – 1995. – № 2.


Практичне заняття № 12

Тема: Роман П.Загребельного “Роксолана” в контексті української історичної прози 70-80-х років


План:

 1. Феномен П.Загребельного в українському письменстві 60-80-х років. Обшири творчості.

 2. Роман П.Загребельного “Роксолана” в контексті української історичної прози 70-80-х рр.

 3. Роман “Роксолана”: проблематика, образи.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які основні тематичні пласти творчості П.Загребельного?

 2. В яких творах письменника відтворена складна доля жінки?

 3. У чому полягає своєрідність трактування Загребельним особистості Роксолани?

 4. Якими іменами нагороджена головна героїня роману?

 5. Які особливості композиції твору?

 6. Яким було ставлення Роксолани до Сулеймана?


Література:

 1. Загребельний П. Втішання історією: Післяслово до роману “Роксолана”// Неложними устами. - К., 1981.

 2. Дончик В. Істина-особистість: Проза П.Загребельного. - К., 1984.

 3. Жулинський М. Сповідь на вершині безсмертя (Про роман П.Загребельного “Я, Богдан”) // Література і сучасність. - Вип.ХVІІ. - К., 1984.

 4. Компан О. “Лелеко, лелеко, понеси мене далеко…”(Над сторінками історичного роману “Роксолана”) // Літературна Україна. - 1981. - 30 жовтня.

 5. Слабошпицький М. З книги століть, з голосу історії // УМЛШ. - 1986. - № 4.

 6. Слабошпицький М. Павло Загребельний // Письменники Радянської України. Вип. 12. - К., 1986.

 7. Фащенко В. Павло Загребальний. Нарис творчості. - К., 1984.

 8. Єфімов Л. “Кримінальна справа” проти одного… роману // Літературна Україна.-1994. - 17 лютого.

 9. Сергійчук В. Роксолана в літературі та історії // Наука і суспільство. - 1988. - № 7.

 10. Слабошпицький М. Тріумф і трагедія Роксолани // Радуга. - 1982. - № 3.

 11. Охріменко П. Плідність творчого вимислу // Прапор. - 1981. - № 9.

 12. Брюгген В. Настя, Хурем, Роксолана // Дніпро. - 1981. - № 3.

 13. Марко В. Особливосты внутрышнього монологу й художнього мислення в творах П. Загребельного // Марко В. Стежки до таїни слова. – Кіровоград, 2007.Практичне заняття № 12-а

Тема: П.Загребельний. Роман “Диво”


План:

 1. Роман “Диво” як одна з частин триптиху про Київську Русь.

 2. Своєрідність композиції твору, схрещення часових площин.

 3. Проблематика роману (людина і влада, народ і вождь, мистецькі проблеми, проблеми християнства, спадкоємності поколінь та ін.).

 4. Образна система твору: суперечливість образу князя Ярослава Мудрого; образ Сизоока, інші персонажі.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які твори П.Загребельного присвячені подіям Київської Русі?

 2. Яким чином письменникові вдалося поєднати у творі такі віддалені епохи?

 3. В якому плані змальований образ князя Ярослава?

 4. Хто ще з українських письменників вдавався до осмислення діяльності цього державного діяча?

 5. Як виявляється непокірна, бунтарська вдача Сивоока?

 6. Хто є його духовним спадкоємцем?

 7. З якими ще персонажами пов’язана проблема спадкоємності поколінь?


Література:

 1. Панченко В. “Замкнене коло нашої історії…”// Дивослово.-1999.-№ 2.

 2. Осадча І. “А що історія? Історія-коріння…”// Дивослово.-1999.-№ 2.

 3. Демчук О. Велике таїнство творіння в романі П.Загребельного “Диво”// Українська мова та література.-1998.-№ 34.

 4. Мимрик Т. Своєрідність відображення характеру давньоруської людини в романі “Диво” П.Загребельного// Українське літературознавство.-Львів, 1990.-Вип.55.

 5. Фащенко В. Глибінь і розмаїття дивосвіту// Фащенко В. Вибрані статті.-К.,1988.

 6. Новиченко Л. Хто звів семибрамні Фіви // Новиченко Л. Життя як діяння.-К.,1974.

 7. Янченко А. Бессмертные дива // Дружба народов.-1970.-№ 5.


Практичне заняття № 13

Тема: Ю.Мушкетик. Роман “Яса”


План:

 1. Історична наука про добу Руїни.

 2. Художнє осмислення найважливіших проблем політичного, Економічного та культурного життя на Україні в ХVІІ столітті.

 3. Складність композиції роману.

 4. Образна система твору. Образ кошового Запорозької Січі Івана Сірка.

 5. Інші образи твору:

 • образи реальних історичних осіб (Самойловича, Дорошенка, Мазепи);

 • Мокій Сироватка та Лаврін Перехрест - найкращі представники народних мас.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Чому роман має таку назву ?

 2. В яких творах зображена ця складна доба й виведено постать Івана Сірка?

 3. Яку роль виконують у романі розділи-вкраплення (“Записи Дорофія Ружі”)?

 4. Наскільки відповідають художні образи Сірка, Дорошенка, Самойловича історичній правді?

 5. Чому Мокій Сироватка опинився на Січі?

 6. Які риси домінують в характері Лавріна?

 7. За яким принципом побудована образна система?


Література:

 1. Гуцало Є. І сучасність, і історія // Укр.слово. – Кн.3. – К.,1994.

 2. Ільницький М. За законами притчевої умовності // Безперервність руху. – К., 1983.

 3. П’янов В. Пристрасть і правдивість сповіді // Вітчизна. – 1999. – №3-4.

 4. Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози. Основні напрями художнього руху. – Черкаси, 2003.

 5. Ромащенко Л., Панова Ж. Принципи і засоби конструювання образів у романі Ю.Мушкетика “Яса” // Знак. Образ. Символ. – Черкаси, 1999.

 6. Три критики про роман Ю.Мушкетика “Яса”// Вітчизна. – 1988. – №10.

 7. Українське слово. – Кн.3. – К.,1993.

 8. Черченко Н. Від любові до ненависті. Коли ж навпаки ? // Вітчизна. – 1995. – №3-4.

 9. Шевченко А. Минуле і сучасне крізь призму болю й любові // Дивослово. – 1999. –№3.

 10. Шевчук В. Історична проза Ю.Мушкетика // Золотий гомін. – К., 1997.

 11. Шевчук В. Шляхи історичної прози Ю.Мушкетика // УМЛШ. – 1989. – №3.

 12. Шпиталь А. Історична проза Ю.Мушкетика // Київська старовина. – 1999. – №3.


Практичне заняття № 13-а

Тема: Ю.Мушкетик. Роман “На брата брат


План:

 1. Історична наука про добу Руїни. Роман Ю.Мушкетика “На брата брат” в системі художніх творів про добу Руїни.

 2. Характер конфлікту в романі.

 3. Новий підхід письменника до трактування історичної постаті гетьмана І.Виговського.

 4. Образи братів Журавок як утілення двох граней національного характеру.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Які ви знаєте твори про добу Руїни?

 2. У чому виявилось новаторство письменника у трактуванні постаті І..Виговського?

 3. Віднайти елементи “химерності” в романі.

 4. Кому, на ваш погляд, симпатизує автор у творі?

 5. Які ви знаєте твори, де відображено непримиренний конфлікт між братами (братовбивство)? Які причини такого протистояння?

 6. Віднайти портретні характеристики у творі, з’ясувати їх особливості.

 7. Які особливості пейзажів у романі, їх естетична роль?

 8. Які образи твору мають символічне навантаження?


Література:

 1. Гетьмани України. – К., 1991.

 2. Грушевський М. Виговський і Мазепа // Мушкетик Ю. На брата брат. – К., 1996.

 3. Гуцало Є. І сучасність, і історія // Українське слово. – К., 1994. – Кн. 3.

 4. Кодак М. Історичне повістування: замки й ключі // Київ. – 1999. – №3 – 4.

 5. Новиченко Л. Історія детонує // Літературна Україна. – 1996. – 13 червня.

 6. Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози… – Черкаси, 2003.

 7. Черченко Н. Від любові до ненависті. Коли ж навпаки? // Вітчизна. – 1995. – №3 – 4.

 8. Шевченко А. Українська трагедія // Мушкетик Ю. На брата брат. – К., 1996.

 9. Шевчук В. Шляхи історичної прози Ю.Мушкетика // Українське слово. – К., 1994. – Кн. 3.

 10. Шпиталь А. Історична проза Ю.Мушкетика // Київська старовина. – 1999. - №3.Практичне заняття № 14

Тема: Р.Іваничук “Мальви”


План:

 1. Загальний огляд прози Р.Іваничука.

 2. Історія написання, драматична доля роману “Мальви”.

 3. Особливості сюжету і композиції.

 4. Проблематика роману.

 5. Система образотворення.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Чому роман “Журавлиний крик” має таку назву?

 2. Чому роман “Орда” називають романом символів?

 3. Які основні сюжетні лінії роману “Мальви”?

 4. Хто такий Омар?

 5. Чому Марія назвала свою доньку Мальвою?

 6. Як склалася доля синів Марії?

 7. Які реальні історичні події та історичні особи змальовані у творі?


Література:

 1. Бічуя Н. Роман Іваничук: світ зловив мене, і я тішуся тим // Дзвін. – 1999. – №7.

 2. Воловець Л. І Господь благословив... // Дзвін. – 1994. - №1.

 3. Горинь В. Ще про одного з “Руської трійці” // Дзвін. – 2001. – №11-12.

 4. Ільницький М. Містерія Йорданської ночі: (Повість Р.Іваничука “Вогненні стовпи”) // Слово і час. – 2003. - № 6.

 5. Роздольська І. “Я для себе усе з’ясую...”. Штрихи до сильвети Р.Іваничука // Дзвін. – 2001. – №4.

 6. Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози. – Черкаси, 2003.

 7. Сковранек Я. Найзухваліший Дон-Кіхот: Роман-легенда Р.Іваничука “Рев оленів нарозвидні” // Київ. – №5-6.

 8. Слабошпицький М. Мистецтво писати історичні романи. – Київ. – 1999. – №5 – 6.

 9. Соя Б. З книги минулого нашого народу // Дивослово. – 2003. – №11.


Практичне заняття № 15

Тема: Гуманістична проблематика оповідань Григора Тютюнника


План:

 1. Григір Тютюнник: життя і творчість.

 2. Проблематика оповідань Гр. Тютюнника про дітей.

 3. Гуманістичний зміст “дорослих” оповідань Гр. Тютюнника.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Хто мав великий вплив на формування особистості Гр. Тютюнника?

 2. Який улюблений жанр митця?

 3. Які риси його індивідуальної манери?

 4. Віднайдіть автобіографічні моменти у його творах.

 5. Доведіть, що Гр. Тютюнник був майстром художньої деталі.

 6. До манери яких письменників близька індивідуальна манера Гр. Тютюнника?


Практичне завдання:

Прочитати новели й оповідання “Зав’язь”, “На згарищі”, “Холодна м’ята”, “Сито, сито…”, “Оддавали Катрю”, “Син приїхав”, “Три зозулі з поклоном”, “Іван Срібний”, “Нюра”, “Кізонька” та ін.


Література:

 1. Аврахов Т. Поліфункціональність художньої деталі у творчості Гр. Тютюнника // УМЛШ. - 1989. - № 8.

 2. Аврахов Т. Художня спадщина Г.Тютюнника: Спроби наукового осмислення і оцінки // УМЛШ. - 1990. - № 3.

 3. Аврахов Т. За що поминають Маркіяна // СіЧ. - 1991. - № 3.

 4. Вічна загадка любові. Літературна спадщина Г.Тютюнника. Спогади про письменника. - К., 1988.

 5. Жулинський М. Добром нагріте серце // Наближення. - К., 1986.

 6. Мороз Л. З любові й доброти. - К., 1984.

 7. Панченко В. Краса доброї людини // Вітчизна. - 1982. - № 6.

 8. Сулима М. Народна пісня в творчості Г.Тютюнника // УМЛШ. - 1986. - № 5.

 9. Шевченко А. Щастя і злощастя Г.Тютюнника // Радянське літературознавство. - 1989. - № 10.

 10. Гримич Г. Загадка творчого бунту. - К., 1993.

 11. Семенчук І. Опис природи? // СіЧ. - 1991. - № 12.

 12. Ротач П. До висоти шедевру //УМЛШ. - 1989. - № 4.

 13. Мусієнко О. Повна болю душа// Літературна Україна. - 1994. - 6, 13, 20, 27 січня, 3 лютого.

 14. Бурбан В. Апостол с незащищённым сердцем // Зеркало недели. – 2001. – 8 дек.

 15. Неживий О. «… Щоб вирости їм у поему краси…» // Літературна Україна. – 2005. – 11 серп.

 16. Марко В. Етюди про Григора Тютюнника // Марко В. Стежки до таїни слова. – Кіровоград, 2007.Практичне заняття № 16

Тема: В.Земляк. Дилогія “Лебедина зграя” і “Зелені млини”


План

 1. Поняття про “химерну прозу”, її ознаки в дилогії В. Земляка.

 2. Проблематика роману (постановка важливих соціальних, морально-етичних та філософських проблем).

 3. Особливості композиції та сюжету твору. Досягнення і втрати письменника.

 4. Образи дилогії.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Що таке химерна проза, які її ознаки?

 2. Які ви знаєте світові зразки “химерної прози” або міфологічного роману?

 3. Чому перша частина дилогії має таку назву?

 4. Що символізує образ лебединої зграї?

 5. Доведіть, що образ Явтушка Голого неоднозначний, складний.

 6. Хто з героїв твору вас найбільше приваблює, чому?

 7. Зачитайте фінал І частини дилогії і з’ясуйте його ідейно-художнє навантаження.


Література:

 1. Кравченко А. “Химерний” роман і фольклор // Радянське літературознавство. - 1982. - № 4.

 2. Власенко В., Логвиненко К. На бистрині часу. - К., 1983.

 3. Слабошпицький М. Літературні профілі. - К., 1984.

 4. Гуцало Є. Химерне в реальному // Дніпро. - 1978. - № 2.

 5. Майдаченко П. Комічне в сучасній українській прозі. - К., 1991.

 6. Павличко Д. Книжки від Василя Земляка // Дніпро. - 1983. - № 4.

 7. Пилинський І. На крилах лебедів лети в широкий світ // Всесвіт. - 1983. - № 5.

 8. Слабошпицький М. Вавілон в степах України // Вітчизна. - 1991. - № 11.

 9. Слабошпицький М. В.Земляк. Дорога до “Лебединої зграї” // УМЛШ. - 1992. - № 1.

 10. Сивокінь Г. Формула творчості - правда і доброта // УМЛШ. - 1983. - № 4.

 11. Галацька В., Величко Я. Жанрові особливості кіноповісті Василя земляка та Івана Миколайчика „Вавилон ХХ” та її інтерпретація в українському поетичному кіно// Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007


^ Практичне заняття № 17

Тема: “Химерна проза” в українській літературі


План:

 1. Історичні джерела та еволюція „химерної прози”.

 2. “Химерність” творів В.Дрозда. Збірка оповідань “Білий кінь Шептало”

 3. Є.Гуцало “Позичений чоловік”. Незвичність поетики твору.

 4. Особливості “химерування” в романі М.Вінграновського “Северин Наливайко”.

 5. Роман Ю.Мушкетика “Погоня” як продовження традицій О. Ільченка. Атрибути химерності.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Звідки взято термін “химерна проза”?

 2. Які її головні ознаки?

 3. У чому виявляються ознаки “химерності” в повісті В.Дрозда “Білий кінь Шептало”?

 4. З якою метою письменник використовує засіб персоніфікації?

 5. Доведіть, що “Северин Наливайко” М.Вінграновського “химерний роман”?

 6. У чому спорідненість роману Ю.Мушкетика “Погоня” з романом О.Ільченка “Козацькому роду нема переводу...”?


Література:

 1. Дейч О. Дорогою дружби. – К., 1977.

 2. Дзюба І. Історичний міф М.Вінграновського // Вінграновський М. Северин Наливайко. – К., 1996.

 3. Дончик В. Проза українського серця // Урок української. – 2002. - №4.

 4. Жулинський М. “Яким корінням живе дерево?” // Українське слово. – К., 1993. – Кн.3.

 5. Жулинський М. Очима білого коня Шептала // Слово і час. – 1999. - №8.

 6. Колодій О. Час фарсу, або гра як чинник моделювання узагальнених ситуацій у притчах В.Дрозда “Самотній вовк” і Г.Пулатова “Плаваюча Євразія” // Вітчизна. – 2000. - №9 – 10.

 7. Логвиненко М. Олександр Ільченко // Письменники Радянської України. – К., 1986. – Вип. 12.

 8. М.Павлишин. Канон та іконостас. – К., 1997.

 9. Майдаченко П. До характеристики художніх особливостей трилогії Є.Гуцала // Радянське літературознавство. – 1986. – №6.

 10. Майдаченко П. Комічне в сучасній українській прозі. – К., 1991. (83. 3Ук7-4 М14)

 11. Медуниця М. Що написано пером... // Кур’єр Кривбасу. – 2001. - №135.

 12. Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози: основні напрями художнього руху. – Черкаси, 2003.

 13. Тарнавська М. Музей живого письменника // Літературна Україна. – 1996. – 4 січня.

 14. Яшина Л. Мотив страху в романы в. Дрозда «Листя землі-2 // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007.

 15. Костецька Л. , Січкар О. Міфологема острова як засіб втілення психологічного механізму відчуження особистості у романах в. Дрозда „Острів у вічності” та „Убивство за сто тисяч американських доларів” // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007.

 16. Слабошпицький М. Поміж дерев і людей, наодинці з собою: літературна біографія на тлі епохи// Літературна Україна. – 2007. – 18 січ.


Практичне заняття № 18

Тема: Валерій Шевчук


План:

 1. Загальний огляд прози В.Шевчука.

 2. “Дім на горі” в системі химерних творів.

 3. Своєрідність жанру, композиції.

 4. Втілення в образах твору важливих проблем морально-етичного плану.Питання для самостійного опрацювання :


 1. Що таке “химерна” проза?

 2. Які її ознаки?

 3. Які ви знаєте твори української літератури , що належать до “химерної” прози? Що є відповідником українській “химерній” прозі у світовій літературі?

 4. У чому своєрідність “химерної” прози В.Шевчука?

 5. У чому виявляється фольклорне начало прози митця?


Література:

 1. Корогодський Р. Біля вічної ріки, або в пошуках внутрішньої людини // Дзвін. - 1996. - №3.

 2. Павлишин М. Канон та іконостас. - К., 1997.

 3. Мовчан Р. Українська література ХХ ст. - К., 1997.

 4. Тарнашинська А. Свобода вибору – єдина форма самореалізації в абсурдному світі // Сучасність. - 1995. - №3.

 5. Українське слово. - К., 1993. - Кн.3.

 6. Майданченко П.І. Комічне в сучасній українській прозі. - К., 1991.

 7. Літературна панорама.1988. - К., 1988.

 8. Мимрик Т. Не ілюстратор – активний творець. // Прапор. - 1988. - №12.

 9. Слабошпицький М. Можливості “висповідального” й експериментального письма. // Вітчизна. - 1984. - №3.

 10. Мініч Н. „Око Прірви” Валерія шевчука: інтертекстуальність як константа інтелектуального роману // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007.

 11. Полякова г. Вплив поетик притч на хронотоп творів історичної тематики Вал. Шевчука // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2007


Практичне заняття № 19

Тема : Драматургія 60 – 80-х років. О.Коломієць. Драма “Дикий Ангел”


План :

 1. Основні тенденції розвитку сучасної драматургії. Загальний огляд драматургічної спадщини О.Коломійця та М.Зарудного.

 2. Драма “Дикий Ангел” - повість про сім’ю. Проблематика твору.

 3. Образи твору.Питання для самостійного опрацювання:

 1. Чому драма має таку назву й підзаголовок?

 2. Які актуальні проблеми порушуються у драмі?

 3. Як Ви оцінюєте принципи , яких дотримується Ангел?

 4. Чи схвалюєте Ви ставлення героя до одруження найменшого сина? Аргументуйте власну відповідь.


Література :

 1. Сидоренко В. Урок-бесіда про драму О.Коломійця “Дикий Ангел” // УМЛШ. - 1986. - №3.

 2. Соболь В. “Щоб найменшої смітинки в душі не було..” // УМЛШ. - 1989. - №3.

 3. Голубєва З. У пошуках гармонії // Рад. Літературознавство. - 1982. - №8.

 4. Кисельов Й. Дикий Ангел та ін.// Вітчизна. - 1979. - №3.

 5. Зінченко О.Виховні можливості жанру: морально-етична проблематика в українській драматургії останніх років // УМЛШ. - 1983. - №10.

 6. Гримич Г. Творчість Олексія Коломійця // Дивослово. - 1994. - №5-6.

 7. Наєнко М. Прийти,щоб залишитись // Наєнко М. Одержимість. - К., 1990.

 8. Шлапак Д. Колективний портрет сучасника. // Шлапак Д. Обрії сучасної драми.-К., 1986.

 9. Буркатов Б. На поклик сьогодення. - К., 1985.

 10. Зарудний М. Любов’ю засіяне поле // Золотий гомін. - К., 1995.

 11. Його , як сонце, невмируще жадання // Родослав. - 1994. - №1-2.

 12. Доломан Е. “Випадкові” свавілля// Літ.Україна. – 1996 .- 8 лютого.
 1. Самостійна робота

Література для обов’язкового прочитання


 1. А.Малишко. Поезії. Поема “Прометей”.

 2. Д.Павличко. Поезії. Поеми “Земля”, “Іван Загайчук”, “Вогнище”, “Поєдинок”, “Князь”, поезії.

 3. Л.Костенко. Поезії. Романи у віршах “Маруся Чурай”, “Берестечко”.

 4. В.Симоненко. Поезії, поеми-казки “Цар Плаксій і Лоскотон”, новели збірки “Вино з троянд”.

 5. Б.Олійник. Поезії. Поеми “Урок”, “Крила” та ін.

 6. І.Драч. Поезії. Поема “Чорнобильська Мадонна”.

 7. М.Вінграновський. Поезії. Роман “Северин Наливайко”. Оповідання дитячих збірок “Первінка”, “У глибині дощів” та ін.

 8. І.Світличний. Поезії.

 9. І.Калинець. Поезії.

 10. Є.Сверстюк. Поезії. Публіцистика.

 11. Г.Гордасевич. Поезії. Літературно-критичні статті “Силуети поетес”.

 12. В.Стус. Поезії.

 13. М.Стельмах. “Гуси-лебеді летять”, “Щедрий вечір”, “Правда і кривда”, “Чотири броди”, “Кров людська – не водиця”.

 14. О.Гончар. “Прапороносці”, “Людина і зброя”, “Тронка”, “Собор”, “Твоя зоря”, “Спогад про океан”, “Далекі вогнища”, новели.

 15. Г.Тютюнник “Вир”.

 16. Г.Тютюнник. “Климко”, “Вогник далеко в степу”, “Облога”, новели (на вибір).

 17. Б.Лепкий. “Крутіж”, “Мазепа”, поезії, оповідання (на вибір).

 18. П.Загребельний “Диво”, “Я, Богдан”, “Роксолана”, “Гола душа”, публіцистика.

 19. Ю.Мушкетик. “Яса”, “На брата брат”.

 20. Р.Іваничук “Мальви”, “Журавлиний крик” або “Орда”.

 21. В.Дрозд. “Білий кінь Шептало”.

 22. Є.Гуцало. “Позичений чоловік”, оповідання (на вибір).

 23. В.Земляк. “Лебедина зграя”, “Зелені Млини”.

 24. В.Шевчук. “Дім на горі”, “Три листки за вікном”, “Око Прірви”.

 25. А.Дімаров. “Біль і гнів”, “Містечкові” історії.

 26. О.Коломієць “Дикий Ангел”.

 27. В.Захарченко. “Клекіт старого лелеки”.


Твори для вивчення напам’ять

 1. А.Малишко. Уривок з поеми “Прометей” (від слів “Ну, от і все...” до “Розвідник я... Солдат”), “Пісня про рушник”, 1 – 2 поезії на вибір.

 2. Д.Павличко. “Два кольори”, “Коли ми йшли удвох з тобою...”, 1 – 2 поезії на вибір.

 3. Л.Костенко. “Життя іде і все без коректур...”, уривок з поеми “Маруся Чурай” (на вибір), 1 – 2 поезії на вибір.

 4. В.Симоненко. “Лебеді материнства”, 1 – 2 поезії на вибір.

 5. Б.Олійник. “Мамо, вечір догоря...”, 1 – 2 поезії на вибір.

 6. І.Драч. 1 – 2 поезії на вибір.

 7. В.Стус. “Як добре те, що смерті не боюсь я...”, 1 – 2 поезії на вибір.

 8. М.Вінграновський. 1 – 2 поезії на вибір.Тематика рефератів, курсових (кваліфікаційних, дипломних) робіт


 1. Внесок В.Владка у розвиток науково-фантастичного і пригодницького жанрів.

 2. Проблематика та ідейно-художня своєрідність “дитячих” оповідань В.Винниченка.

 3. Пізнавальна, виховна та естетична цінність творів О.Олеся для дітей.

 4. Проблематика і художні особливості роману Ю.Збанацького “Кують зозулі”.

 5. Образи дітей війни в повістях Г.Тютюнника (“Климко”, “Облога”, “Вогник далеко в степу”).

 6. Художні портрети видатних історичних та культурних діячів в історико-біографічній прозі О.Іваненко.

 7. Проблеми школи у творах О.Копиленка та О.Донченка.

 8. Засоби гумору в трилогії В.Нечитайла “Тореадори з Васюківки”.

 9. Проблематика та ідейно-художня своєрідність творів В.Близнеця.

 10. Жанрово-тематичне багатство спадщини М.Трублаїні.

 11. Особливості композиції романів П.Загребельного “Диво” і “Тисячолітній Миколай”.

 12. “Таємний посол” В.Малика як зразок історико-пригодницького жанру.

 13. Історико-художня цінність “Щоденника” О.Довженка.

 14. Засоби умовності у творах В.Шевчука “Око прірви”, “Біс плоті”.

 15. Новаторське осмислення минулого в історичній прозі Р.Іванченко.

 16. “Левине серце” П.Загребельного як зразок “химерної” прози.

 17. Засоби образотворення у романі Ю.Мушкетика “Гетьманський скарб”.

 18. Античні мотиви у творчості Ю.Мушкетика.

 19. Характер конфлікту в романі О.Гончара “Собор”.

 20. Публіцистична спадщина О.Гончара.

 21. Сонетарій А.Малишка: традиційне й новаторське.

 22. Еволюція жанру балади у творчості І.Драча.

 23. Ідейно-художня своєрідність поем Б.Олійника.

 24. Багатство поетичних форм і риси індивідуального стилю поезії А.Малишка.

 25. Усвідомлення духовних витоків і взаємозв’язків долі народу і долі людини в “Зачарованій Десні” О. Довженка.

 26. Творчість О.Довженка періоду Великої Вітчизняної війни.

 27. “Сонячна машина” В.Винниченка як перший український утопічний роман. Досягнення і втрати письменника у творі.

 28. Драма І.Кочерги “Алмазне жорно”.

 29. В.Стус: творчість і доля.

 30. Автобіографічний характер прози І.Багряного (на матеріалі творів “Сад Гетсиманський”, “Людина біжить над прірвою” та ін.).

 31. Драматична доля жінки в романах П.Загребельного “Євпраксія”, “Роксолана”: спільне, відмінне.

 32. Інтимна лірика Б.Олійника.

 33. Дитячі твори М.Вінграновського.

 34. Соціально-критичне осмислення минулого і сучасного у романі О.Гончара “Собор”.

 35. Еволюція теми війни у творчості О. Гончара: від “Прапороносців” до новелістики 80-х років.

 36. Морально-етична проблематика малої прози Григора Тютюнника.

 37. Багатство поетичних форм у творчості Д.Павличка.

 38. Оригінальність поетичного світу І. Драча.

 39. О.Гончар – майстер композиції (на матеріалі романів “Тронка”, “Твоя зоря”, Циклон“).

 40. Драматургія М.Зарудного.

 41. Драматичні твори О.Коломійця.Теми курсових робіт з компаративістики

 1. Поема „Мазепа" В. Сосюри і „Полтава" О. Пушкіна: історична

 2. достовірність і художня тенденційність.

 3. Образ Івана Мазепи у польській літературі.

 4. Проблема „людина і війна" у творчості О. Гончара і письменників

 5. „утраченого покоління".

 6. Рубаят Д. Павличка та Омара Хайяма.

 7. Світовий сонетарій в перекладацькій діяльності Д. Павличка.

 8. Богдан Лепкий і польська література.

 9. Франко - дослідник і популяризатор польської літератури.

 10. Іспанські балади" А. Малишка в контексті іспанської тематики в українській літературі.

 11. Романи „Нащадки скіфів" В. Владка і „Загублений світ" А. Конан Дойля як зразки науково-фантастичного жанру.

 12. „Декамерон" Боккаччо та еротична тема в українській літературі.

 13. Сонячна машина" В. Винниченка в контексті світового утопічного оману.

 14. Спільне і відмінне у трактуванні українсько-польської історії на матеріалі романів „Вогнем і мечем" Г.Сенкевича і „Князь Єремія Вишневецький" І. Нечуя-Левицького.

 15. Постать гетьмана Богдана Хмельницького у трактуванні Г. Сенкевича і М. Старицького.

 16. Вальтер-скоттівські мотиви і типажі в українській літературі.

 17. Творчість В. Астаф'єва і Гр.Тютюнника: спроба компаративного аналізу.Зразки завдань до модульного контролю:


 1. У чому своєрідність використання І.Драчем жанру балади? Які прикметні ознаки його індивідуального стилю? У чому своєрідність композиції поеми “Чорнобильська мадонна”?

 2. Хто був творчим наставником М.Вінграновського? Які фільми зняті за його участю. Які ви знаєте твори (чи збірки творів) письменника дитячої тематики?

 3. Які риси індивідуальної манери В.Стуса? Яка збірка є вершиною його творчості?Назвіть тематичні домінанти його творів.

 4. Проаналізувати “в’язничну лірику” (І.Світличного, Ігоря та Ірини Калинців, Є.Сверстюка та ін.)^ Зразки тестових завдань:


Як називається перша збірка Д.Павличка?

а)”Тиша і грім”;

б)”Соняшник”;

в)”Любов і ненависть”.

^ Який за жанром твір “Берестечко”?

а) історична повість;

б)історико-філософський, соціально-психологічний роман у віршах;

в)соціально-побутовий роман.


^ Перелік питань на екзамен із новітньої української літератури


 1. "Химерна проза" 70-х рр. Причини появи, стильові особливості. Дилогія В.Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини" - вершинні твори письменника.

 2. Художнє осмислення глобальних загальнолюдських проблем у романі О.Гончара "Тронка". Відповідальність за творену сьогодні історію народу. Жанрова своєрідність роману. Драматичне наповнення твору. Образна система.

 3. Українська література на сучасному етапі (кін. 80-х-90-ті роки). Головні тенденції розвитку. Нові імена, твори, події, аналіз твору сучасного письменника (на вибір).

 4. Творчість О.Гончара 80-х-поч. 90-х рр. ("Далекі вогнища", "Спогад про океан", публіцистика) її проблематика й художні особливості.

 5. Роман Олеся Гончара "Твоя зоря". Своєрідність композиції, поєднання різних сюжетно-стильових пластів. Багатство проблематики, символіка твору. Образ Кирила Заболотного як авторський ідеал.

 6. Тенденції розвитку української прози 60-80-х рр. Тематичне багатство. Жанрово-стильові шукання. Досягнення і втрати.

 7. Роман М.Стельмаха "Правда і Кривда". Особливості сюжету і композиції. Образ Марка Безсмертного - естетичний ідеал митця. Інші образи твору. Стиль, мова. Фольклорний струмінь у романі.

 8. Багатство поетичних форм у творчості Д.Павличка, художня своєрідність його поезії, соціальні й естетичні орієнтири (цикл "Таємниця твого обличчя" та ін.). Проблематика поезії Д.Павличка останніх років.

 9. Майстерність психологічного малюнка у прозі Ю.Мушкетика. Історичне наука про добу Руїни. Ромен "На брата брат". Іван Виговський: історична особа і художній образ. Образи братів Журавок. Використання принципу контрасту.

 10. Лірика Ліни Костенко. Багатство проблем, своєрідність поетичного світу, глибина осмислення дійсності.

 11. Основні тенденції розвитку сучасної драматургії. Провідні мотиви й образи драматургічної спадщини О.Коломійця і М.Зарудного.

 12. Розкриття гострих морально-етичних проблем у новелістиці Григора Тютюнника. Стильові особливості творів письменника.

 13. Історична проза Павла Загребельного. Роман "Диво". Своєрідність побудови, схрещення часових площин. Проблеми мистецтва в романі. Образи князя Ярослава, зодчого Сивоока.

 14. Поетична спадщина Б.Лепкого. Вияв у ній естетики модернізму. Зв'язок з "Молодою Музою". Особливості інтимної та пейзажної лірики.

 15. Історична проза Б.Лепкого. Цикли творів про Київську Русь та козацьку добу. Повість "Крутіж" - захоплюючий пригодницький твір про один з найскладніших періодів нашої історії. Сюжет, композиція, образна система твору.

 16. Творчість Бориса Олійника. Інтимна лірика поета. "Материнський цикл", поеми "Крило" „Дорога”, „Трубить Трубіж”.

 17. Проза Вал. Шевчука. Тяжіння до книжності, культурництва у романах "Три листки за вікном", "Дім на горі". Оригінальність композиції. Різноманітність жанрових пошуків.

 18. Художня неповторність лірики М.Вінграновського. Еволюція поетичного світобачення. Драматизм громадської та інтимної лірики поета.

 19. Ю.Мушкетик – майстер психологічної прози. Роман "Яса" – широкомасштабний твір про найважливіші події політичного, економічного та культурного життя на Україні в ХУІІ столітті. Образ кошового Запорозької Січі Івана Сірка. Історичні постаті у творі. Мокій Сироватка та Лаврін Перехрест - найкращі представники народних мас.

 20. Література рідного краю: імена, твори, події. Найбільш відомі письменники-земляки, ідейно-художнє багатство їх творчості.

 21. Проблематика й художні особливості поеми А.Малишка "Прометей". Інтимна й пейзажна лірика митця. Малишко - поет-пісняр.

 22. Роман П.Загребельного "Роксолана" в контексті української історичної прози 70-80-х рр. та серед інших історичних романів письменника. Конфлікт, проблематика, образи, стиль.

 23. Проза і драматургія періоду Великої Вітчизняної війни: тенденції розвитку їх змісту і форм. Кращі епічні твори (Л.Смілянського, В.Козаченка, Ю.Смолича, Л.Первомайського та ін.).

 24. Життєві й творчі вершини Василя Стуса. Художнє осмислення дійсності 60-70-х рр. у творчості поета. Філософська глибина та філологічна культура поезії В.Стуса.

 25. Поеми Д.Павличка ("Земля", "Іван Загайчук", "Поєдинок", "Князь" та ін.). Відображення в них еволюції письменницького світобачення.

 26. Українські письменники – лауреати Держ. премії України ім. Т.Г.Шевченка 2000 року

 27. Історико-психологічний роман Павла Загребельного "Я.Богдан" в контексті інших творів про визвольну боротьбу українського народу та її вождя. Майстерність композиції, поліфонічність. Складність, суперечливість образу Богдана Хмельницького.

 28. Багатство поетичних форм і риси індивідуального стилю поезії А.Малишка (сонети, балади, цикли, поеми і т.д.). Патріотичні мотиви поезії А.Малишка років Великої Вітчизняної війни.

 29. Особливості поетичного світу І.Драча, тематика, жанрове багатство. Чорнобильська тематика в сучасній українській літературі. Ідейно-художній зміст поеми "Чорнобильська мадонна" Івана Драча, своєрідність композиції, образи.

 30. Морально-етична проблематика, викривальний пафос, спрямований проти духовного браконьєрства, національного нігілізму, інших вад людини й суспільства у творчості Олеся Гончара ("Собор", "Чорний яр" та ін.)

 31. Українська поезія періоду Великої Вітчизняної війни: тенденції розвитку тем, жанрів. Короткочасна духовна "відлига" і її значення. Відновлення "в правах" національного і трагічного як естетичних категорій.

 32. Поетична спадщина М.Стельмаха. Автобіографічні повісті "Гуси-лебеді летять", "І Щедрий вечір".

 33. Гуманістичний зміст і стильові особливості творів Олеся Гончара про Велику Вітчизняну війну ("Прапороносці", новелістика, фронтові поезії)

 34. 39. Ідейно-художній зміст повістей Григора Тютюнника "Облога", "Вогник далеко в степу". Місце його творчості в новітній українській прозі.

 35. "Шістдесятництво" як явище в літературно-мистецькому житті. Патріотичні мотиви у творчості В.Симоненка, її стильові ознаки. Соціальна сатира("Казка про Дурила" та ін.).

 36. Олесь Гончар. Еволюція в осмисленні теми Великої Вітчизняної війни (романи "Людина і зброя", "Циклон", новелістика 60-80-х рр.).

 37. Українська і світова мазепіана. Тетралогія Б.Лепкого "Мазепа". Своєрідність композиції. Осмислення діяльності видатного державного діяча гетьмана Мазепи. Романтичне наповнення образів. Досягнення і втрати автора в романах.

 38. Проблема духовності людини й народу в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай". Композиція, образи, стильові ознаки твору.

 39. Загальний огляд прози Р.Іваничука. Роман “Орда” як зразок роману символів. Перехрещення часових площин у творі.

 40. Історія написання роману “Мальви”. Засудження яничарства у творі. Особливості сюжетотворення, персонажної системи.

 41. “Химерність” творів В.Дрозда. Ідейно-художній аналіз збірки “Білий кінь Шептало”. Використання засобів умовності.

 42. Роман Є.Гуцала “Позичений чоловік”. Незвичність поетики твору. Особливості використання засобів гумору в романі. Фольклорні джерела.

 43. Роман М.Вінграновського “Северин Наливайко” в системі художніх творів про видатного козацького ватажка. Поєднання історичної правди та художньої. Особливості химерування у творі.

 44. “Журавлиний крик” Р.Іваничука – історичний роман про драматичну долю останнього кошового Запорізької Січі. Особливості сюжету композиції, образної системи. Роль символіки у творі.

 45. Тематичне багатство і жанрово-стильова своєрідність творів П. Загребельного останніх років („Тисячолітній Миколай”, „Гола душа”, „Ангельська плоть” та ін.)

 46. Загальний огляд прози В.Захарченка. Ідейно-художній аналіз роману “Клекіт старого лелеки” (або іншого роману на вибір).^ Зразок екзаменаційного білета:

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Спеціальність: Українська мова і література Семестр 8

Навчальна дисципліна: Новітня українська література
Скачати 0.51 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/2
Дата конвертації30.09.2011
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2
плохо
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх