Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» icon

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка»


Схожі
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка»...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка»...
Загальні методичні рекомендації Навчально-методичний план вивчення дисципліни Методичні...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації до семінарських занять І матеріали для організації самостійної роботи з...
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу «Агробіоценологія»...
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з курсу «Агробіоценологія»...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни „Екологічний менеджмент в...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать
^

План семінарського заняття


 1. Сутність та основні форми міжнародної економічної інтеграції.

 2. Характер та динаміка інтеграційних процесів у Західній Європі.

 3. Порівняльна характеристика інтеграційних процесів в Америці, Азії та Африці.

 4. Участь України в регіональних інтеграційних процесах.


Контрольні питання

 1. Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.

 2. Дайте порівняльну характеристику основних форм міжнародної економічної інтеграції.

 3. Еволюція розвитку Європейського Союзу.

 4. Вплив інтеграції на соціально-економічний розвиток країн-учасниць.

 5. Як співвідносяться між собою інтеграційні і дезінтеграційні процеси?

 6. Особливості інтеграційних процесів в Америці, Азії та Африці.

 7. Характер відносин між регіональними співтовариствами в глобальній структурі світу.

 8. Передумови міжнародної інтеграції України.

 9. Сучасний стан та протиріччя розвитку СНД.

 10. Сучасні інтеграційні пріоритети України.


Проблемні питання

 1. Відомо, що поряд з динамічними інтеграційними процесами у світогосподарській практиці мають місце і прояви дезінтеграції. Наведіть приклади таких явищ. У чому, на Вашу думку, головні причини дезінтеграції? Як співвідносяться об’єктивні та суб’єктивні фактори розвитку дезінтеграції?

 2. Чому у сучасному світовому господарстві домінують тенденції регіональної економічної інтеграції? На Вашу думку, регіональна інтеграція і глобалізація протирічать чи доповнюють одна одну? Відповідь обгрунтуйте.

 3. Існує думка, що економічна інтеграція між країнами з низьким соціально-економічним розвитком неспроможна забезпечити суттєвого зростання їх добробуту. Яка Ваша думка з даного приводу?

 4. Як відомо, з 2004 року членами Європейського Союзу стали 10 країн Центральної та Східної Європи. Спробуйте зпрогнозувати, як вплине це розширення ЄС на подальший розвиток двостороннього економічного співробітництва України з даними державами, зокрема у сфері торгівлі, інвестиційно-коопераційної співпраці, трудової міграції та взаємодії у фінансовій сфері. Які, на Вашу думку, фактори інтеграційного процесу в Європі є сприятливими, а які несприятливими для України?

 5. Поясніть, чому з метою реалізації політики аграрного протекціонізму у Європейському Союзі використовується система компенсаційних зборів, а не митних тарифів?

 6. Спробуйте виявити протиріччя у мотивації країн-учасниць НАФТА та оцінити їх вплив на процеси північноамериканської інтеграції. Яку роль відіграють США у розвитку даного інтеграційного союзу?

 7. Країна, яка виробляє виключно промислові товари, має намір створити митний союз з країною, яка виробляє виключно сільськогосподарські та сировинні товари. Чи призведе такий митний союз до підвищення рівня добробуту у кожній країні? Відповідь обгрунтуйте.

 8. Виходячи з історичного досвіду України та існуючих політичних та соціально-економічних реалій, спробуйте визначити умови, за яких вона може увійти до складу інтеграційних угрупувань держав з реальним або потенційним наднаціональним регулюванням.

 9. Чи є ефективною, з точки зору реалізації національних економічних інтересів, участь України в інтеграційних угрупованнях, до яких вона входить на сьогодні? Відповідь обгрунтуйте.


Тематика індивідуальних завдань студентів (есе, реферати, доповіді)

    1. Стратегії розвитку національних економік за умов поглиблення міжнародних інтеграційних процесів.

    2. Динаміка і фактори розвитку міжнародних інтеграційних союзів.

    3. Дезінтеграційні процеси у сучасному світі: причини, масштаби, наслідки.

    4. Трансформація інтеграційної моделі Європейського Союзу в контексті розширення за рахунок країн Центральної та Східної Європи.

    5. Особливості регіональної політики Європейського Союзу.

    6. Структурна та науково-технічна політика ЄС.

    7. Передумови інтеграції України у світове господарство.

    8. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації економіки України в контексті європейської інтеграції.

    9. Характер інтеграційних процесів в рамках СНД.

    10. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.


Завдання для модульного контролю

       1. Природа та характерні ознаки міжнародної економічної інтеграції.

       2. Еволюція форм міжнародної економічної інтеграції.

       3. Особливості та специфіка інтеграційної стратегії Європейського Союзу.

       4. НАФТА і розвиток економічної інтеграції в Північній Америці.

       5. Закономірності розгортання інтеграційних процесів у Латинській Америці, Азії і Африці.

       6. Особливості та ефективність регіонального співробітництва України.


Задачі

1. З 1994 року діє інтеграційне угруповання НАФТА. Якими є наслідки для:

 • США;

 • Канади;

 • Мексики;

 • країн Європейського Союзу?

 1. Ціна на аналогічний товар в Україні складає 100 дол., в Росії – 80 дол., в Польщі – 60 дол. Чи буде Україна продовжувати імпортувати даний товар, якщо створить митний союз з Росією?


Термінологічний словник ключових понять (категорій)

Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) – міжурядовий форум, створений у 1989р., який об’єднує 21 державу Азіатсько-Тихоокеанського регіону. В рамках робочих органів форуму розробляються регіональні правила ведення торгівлі, інвестиційної та фінансової діяльності, проводяться зустрічі галузевих міністрів і експертів.

^ Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) – субрегіональне торговельно-економічне угруповання, що було створене у 1967 р. і об’єднує на сьогодні дев’ять країн Південно-Східної Азії. Цілі створення – сприяння соціальному та економічному розвиткові країн-членів, співробітництво в промисловості та сільському господарстві, проведення науково-дослідних робіт.

^ Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК) – угруповання, що об’єднує всі країни субрегіону: Індію, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланку, Бутан, Мальдиви.

^ Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) – зона вільної торгівлі, створена Австрією, Великобританією, Данією, Норвегією, Португалією, Швейцарією, Швецією у 1960p. на Стокгольмській конференції. 1970 р. до ЄАВТ вступила Ісландія, а 1986-го - Фінляндія, яка з 1961 p. була її асоційованим членом. У зв’язку із вступом до ЄС з ЄАВТ вийшли Великобританія і Данія (1973 p.), а також Португалія (1986p.). Нинішній її склад: Австрія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія.

^ Єдина аграрна політика – узгоджені дії країн-членів ЄС з забезпечення стабільності поставок сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва, підтримання життєвого рівня фермерів та їх сімей, а також підтримання розумного рівня роздрібних цін.

^ Зона вільної торгівлі – форма міжнародної економічної інтеграції, згідно якої відміняються торговельні обмеження між країнами-учасницями інтеграційного об’єднання і, передусім, усувається митне регулювання торговельних операцій.

^ Зона преференційної торгівлі зона з пільговим торговельним режимом, коли дві або декілька країн зменшують взаємні тарифи з імпорту товарів, зберігаючи рівень тарифів у торгівлі з іншими країнами.

^ Карибський спільний ринок (КАРІКОМ) – організація країн Карибського басейну, створена у 1973р. з метою формування спільного ринку.

Міжнародна економічна інтеграція – процес поглиблення економічної взаємодії країн, що призводить до зближення господарських механізмів і набуває форми міждержавних угод та домовленостей, що регулюються міждержавними та наднаціональними органами.

^ Організація економічного співробітництва (ОЕС) – інтеграційне угруповання, створене у 1985 р. у складі: Пакистан, Туреччина та Іран. У 1992 р. до нього приєднались Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан.

^ Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР) – інтеграційне угруповання у складі: Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай.

Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) – інтеграційне угруповання, що об’єднує США, Канаду та Мексику.

Політичний союзнайвища форма міжнародної економічної інтеграції, в якій поряд з економічною забезпечується й політична інтеграція.

Спільний ринокформа міжнародної економічної інтеграції, в рамках якої забезпечується вільний рух не тільки товарів, а й послуг, капіталів та громадян (робочої сили).

^ Центральноєвропейська зона вільної торгівлі (ЦЕФТА) – Угода про вільну торгівлю країн Центральної Європи. 21 грудня 1992 p. країни Вишеградської групи підписали Угоду про вільну торгівлю, яка стала чинною через три місяці після її укладення - 1 березня 1993 p. Учасниці Угоди: Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Словаччина - домовились усунути перешкоди взаємної торгівлі: передбачалось поступово зняти усі тарифні і нетарифні заборони торгівлі товарами.

^ Центральноєвропейська ініціатива – створена у 1989 р. групою держав Центральної і Східної Європи (Італія, Австрія, Угорщина, Югославія) з метою налагодження багатостороннього співробітництва у політичній та соціально-економічній сферах і сприяння на цін основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні. Зараз до ЦЄІ входять 16 держав (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Італія, колишня Югославська Республіка, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія).


Список літератури

 1. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / Під ред.. Білоруса О.Г. – К.: КНЕУ. – 2001. – 733 с.

 2. Європейська інтеграція та Україна. Навчально-методичний посібник / Керівники проекту: д-р Герд Шиманськи-Гайер, Валерій Бесараб. – Київ: ТОВ “Макрос”, 2002.

 3. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навчальний посібник. / Керівники проекту: д-р Герд Шиманськи-Гайер, Валерій Бесараб. – Київ: ТОВ “Макрос”, 2000.

 4. Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч. – ч. І. Международная микроэкономика: Движение товаров и факторов производства. – М.: Международные отношения, 1997. – С. 361-386.

 5. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Видавництво «АртЕк». – 2002. – С. 233-272.

 6. Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред. Школи І.М. – Київ: КНТЕУ, 2003. – С. 354-422.

 7. Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. - К.: КГЭУ, 1994.

 8. Рудяков П. Сучасні європейські інтеграційні проекти: мотиви, моделі, ризики, регіональний та глобальний контекст // Політична думка. – 2002. - № 2-3. – С. 91-107.

 9. Рум’янцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В. та ін. Міжнародна економіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 259-409; 428-435.

 10. Світова економіка: Підручник / Філіпченко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. - К.: Либідь, 2000. – С. 296-386.

 11. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001.

 12. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Гальчинський А.С. та ін. Україна і світове господарство. – Видавництво «Либідь», 2002. – С. 232-319, 408-425.

 13. Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий:Учебное пособие.–Херсон: Олди-плюс, 2002.–С.119-154.ТЕМА13. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
^

План семінарського заняття


 1. Сутність, основні ознаки та наслідки глобалізації.

 2. Форми прояву фінансової глобалізації.

 3. Класифікація глобальних проблем та шляхи їх вирішення.

 4. Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу.

 5. Роль ООН у регулюванні глобальних проблем людства.


Контрольні питання

 1. Сутність та рушійні сили глобалізації сучасного економічного розвитку.

 2. Які проблеми називають глобальними і в чому полягає їх сутність?

 3. Назвіть головні причини загострення глобальних проблем.

 4. У чому полягають найбільш загрозливі наслідки глобалізації?

 5. У чому полягають переваги та недоліки глобалізації?

 6. Сутність та наслідки процесу фінансової глобалізації.

 7. Що означає «спекулятивний капітал» та його роль у загостренні світових фінансових криз?

 8. Які основні шляхи вирішення екологічної кризи?

 9. Які існують механізми ліквідації відсталості країн, що розвиваються?

 10. Розкрийте роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства.


Проблемні питання

    1. Спробуйте систематизувати основні ознаки сучасних глобальних зрушень. Які з них, на Вашу думку, є найсуттєвішими? Відповідь обґрунтуйте.

    2. Більшість вчених розглядають глобалізацію як закономірний, об’єктивний процес розвитку людської цивілізації. З другого боку, нерідко доводиться чути, що глобалізація – це політика розвинених держав світу, тобто свідомий керований процес. Яка Ваша думка з цього приводу?

    3. Асинхронність та диспропорційність освоєння різними країнами новітніх технологій докорінно змінює їх диспозицію у глобальній структурі світового господарства. Таким чином, крім традиційної класифікації країн їх можна систематизувати і за інноваційно-технологічною ознакою. Якими, на Вашу думку, індикаторами можна оцінити масштаби опанування країнами інноваційною моделлю розвитку? Які групи країн Ви б виділили?

    4. У чому проявляється діалектичний характер сучасних глобалізаційних процесів?

    5. Розкрийте та проаналізуйте основні фактори конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації. Які, на Вашу думку, фактори конкурентоспроможності притаманні Україні?

    6. Розкрийте сутність екологічної проблеми та висловіть свою думку з приводу можливих шляхів її вирішення.

    7. Обґрунтуйте необхідність існування єдиного міжнародного механізму регулювання глобальних проблем людства.


Тематика індивідуальних завдань студентів (есе, реферати, доповіді)

  1. Економічна природа глобальних трансформацій.

  2. Глобалізаційні чинники трансформації національних економічних систем.

  3. Трансформація світового господарства та дуалізм нової глобальної моделі економічного розвитку.

  4. Співвідношення національно-державних та корпоративних інтересів за умов зростаючої глобалізації.

  5. Злиття і поглинання компаній як основа процесу глобалізації.

  6. Глобальні проблеми як об’єкт міжнародного співробітництва.

  7. Фактори глобалізації світових фінансових ринків.

  8. Місце України у вирішенні глобальних проблем людства.

  9. Глобалізація світового господарства та національна економічна безпека України.

  10. Формування глобальної регулятивної системи.


Завдання для модульного контролю

 1. Поняття, основні риси та наслідки глобалізації.

 2. Глобалізація світових фінансових ринків.

 3. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.

 4. Диспропорції соціально-економічного розвитку країн світу за умов глобалізації.

 5. ООН як інституція регулювання глобальних проблем людства.


Термінологічний словник ключових понять (категорій)

Глобалізація – процес «зрощування» сучасного світу, становлення транснаціональних економічних, політичних та культурних просторів, що базуються на загальнолюдських цінностях.

^ Глобальні проблеми – нагальні проблеми, які стосуються життєвих інтересів народів всіх країн світу, є важливими з точки зору збереження людської цивілізації і можуть бути вирішені лише спільними зусиллями.

^ Демографічна проблема - інтенсивне зростання народонаселення планети, демографічний бум, який супроводжується нерівномірністю зростання чисельності населення в різних країнах та регіонах.

^ Екологічна проблема – пов’язана з варварським відношенням людини до природи, забрудненням навколишнього середовища.

Нові фінансові інструменти – євродоларові депозитні сертифікати, єврооблігації з нульовим купоном, синдиковані кредити в євровалюті, ставка проценту, квоти та короткострокові зобов’язання зі змінним процентом.

^ Нові фінансові технології - інвестиційні фонди відкритого типу, які вкладають кошти тільки в короткострокові зобов’язання грошового ринку; банківські автомати (автомати, що виконують різні банківські операції); похідні цінні папери і т п.

^ Паливно-енергетична і сировинна глобальні проблеми – спричинені нераціональним використанням та поступовим вичерпанням природних та сировинних ресурсів.

^ Фінансова глобалізація – зростаюча фінансова єдність та взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу;

Фінансова інновація - створення нових фінансових інструментів та технологій.

^ Фінансовий інжиніринг – розвиток та творче застосування фінансових технологій для розв’язання фінансових проблем та використання фінансових можливостей.


Список літератури

 1. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації / За ред. Д.Г. Лук’яненка.- К.: КНЕУ, 2001.- 538 с.

 2. Глобалізація і безпека розвитку / Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. – К.: КНЕУ, 2001.

 3. Голубєва В.О. Глобалізація світової економіки та державне регулювання зовнішньої торгівлі // Митна справа. – 2003. - №6. – С. 56-63.

 4. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1998.

 5. Эльянов А. Глобализация и догоняющее развитие // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. - №1. – С. 3-17.

 6. Зевин Л. Национальные экономические системы в глобальних процесах // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – №11. – С. 17-24.

 7. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. - К.: Освіта, 1999.

 8. Кармазина М. Глобалізація: місце і роль суб’єктів та об’єктів процесу // Людина і політика. – 2003. - №4. – С. 73-81.

 9. Макуха С.М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації. – Х.: Легас, 2003. – 352 с.

 10. Маргелов М.В. «Глобализация» - превратность термина // США. Канада: экономика-политика-культура. – 2003. - №9. – С. 47-59.

 11. Мартин Г.-П., Шуман Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Пер. с нем. – М.: Изд.дом “АЛЬПИНА”, 2001.

 12. Павленко Ю.В. Україна в системі глобального цивілізаційного простору // Економіка і прогнозування. – 2003. - №3. – С. 41-57.

 13. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997.

 14. Тодаро М.П. Экономическое развитие. Учебник / Пер. с англ. — М.: Эк. ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997.

 15. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть. Навч. посібник / А.С.Філіпенко, Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник та ін. — К.: Либідь, 2002.

 16. Мовсесян А.Г. Мировая экономика: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 656 с.ТЕМА 14. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

^

План семінарського заняття


 1. Етапи інтеграції України у світове господарство.

 2. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації України.

 3. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу.

 4. Довгострокові структурні тенденції у експорті та імпорті України.


Проблемні питання

 1. Проблеми інтеграції України у світове господарство.

 2. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу.

 3. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях.

 4. Проблеми та перспективи співпраці України та Російської Федерації.

 5. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Центральної, Східної та Південної Європи.

 6. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях: Організація Чорноморського економічного співробітництва, Співдружність Незалежних Держав, Єдиний економічний простір, ГУАМ.

 7. Виробнича кооперація суб’єктів господарювання України та Російської Федерації.

Тематика індивідуальних завдань студентів (есе, реферати, доповіді)

 1. Склад і сутність сучасних глобальних проблем людства.

 2. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України.

 3. Співробітництво України з Російською Федерацією в сфері високотехнологічного виробництва.

 4. Проблеми та перспективи співпраці України та Російської Федерації в енергетичній сфері.


Завдання для модульного контролю

 1. Передумови і особливості інтеграції України у сучасну світогосподарську систему.

 2. Передумови та прояви глобалізації.

 3. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.

 4. Сутність і основні напрямки розвитку фінансової глобалізації.

 5. Сутність і основні напрямки розвитку інформаційної глобалізації.


Термінологічний словник ключових понять (категорій)

Вертикальна інтеграція – об’єднання фірм, які функціонують у різних виробничих циклах.

^ Горизонтальна інтеграція - злиття фірм, які виробляють подібні або однорідні товари з метою їх подальшої реалізації через спільну систему розподілу і отримання при цьому додаткового прибутку, що супроводжується виробництвом за кордоном товарів, аналогічних тим, які виробляються в країні базування.

Економічний союзформа міжнародної економічної інтеграції, яка передбачає вільний рух факторів і результатів виробництва, а також доповнюється гармонізацією внутрішньої та зовнішньої економічної політики.

^ Європейський союз (ЄС) – найбільш розвинене інтеграційне угруповання у світі; за своєю суттю є економічним, валютним і політичним союзом 25 держав-членів.

Інтеграційне об’єднання – господарське угруповання, створене для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями.

Митний союз угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу у торгівлі з третіми країнами.

^ Співдружність Незалежних Держав (СНД) було створено в якості регіонального співтовариства держав у відповідності з підписаною в Мінську угодою про створення СНД, Алма-Атинською декларацією та протоколом до Мінської угоди. Члени СНД: Азербайджан, Вірменія, Республіка Бєларусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменистан, Україна (асоційоване членство), Узбекистан.

^ Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС) – інтеграційне угруповання, створене 25 червня 1992 року, коли глави держав одинадцяти країн-учасниць (Азербайджану, Албанії, Вірменії, Болгарії, Грузії, Греції, Молдавії, Румунії, Росії, Туреччини та України) прийняли "Босфорську Заяву" та підписали в Стамбулі (Туреччина) "Стамбульську Декларацію" про Чорноморське економічне співробітництво (The Black Sea Economic Cooperation).


Список літератури

 1. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / Під ред.. Білоруса О.Г. – К.: КНЕУ. – 2001. – 733 с.

 2. Європейська інтеграція та Україна. Навчально-методичний посібник / Керівники проекту: д-р Герд Шиманськи-Гайер, Валерій Бесараб. – Київ: ТОВ “Макрос”, 2002.

 3. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навчальний посібник. / Керівники проекту: д-р Герд Шиманськи-Гайер, Валерій Бесараб. – Київ: ТОВ “Макрос”, 2000.

 4. Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч. – ч. І. Международная микроэкономика: Движение товаров и факторов производства. – М.: Международные отношения, 1997. – С. 361-386.

 5. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Видавництво «АртЕк». – 2002. – С. 233-272.

 6. Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред. Школи І.М. – Київ: КНТЕУ, 2003. – С. 354-422.

 7. Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. - К.: КГЭУ, 1994.

 8. Рудяков П. Сучасні європейські інтеграційні проекти: мотиви, моделі, ризики, регіональний та глобальний контекст // Політична думка. – 2002. - № 2-3. – С. 91-107.

 9. Рум’янцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В. та ін. Міжнародна економіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 259-409; 428-435.

 10. Світова економіка: Підручник / Філіпченко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. - К.: Либідь, 2000. – С. 296-386.

 11. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001.

 12. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Гальчинський А.С. та ін. Україна і світове господарство. – Видавництво «Либідь», 2002. – С. 232-319, 408-425.

 13. Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий:Учебное пособие.–Херсон: Олди-плюс, 2002.–С.119-154.
залишити коментар
Сторінка5/5
Дата конвертації04.09.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх