Вступ до річного плану роботи Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на 2010-2011 навчальний рік Аналіз методичної, навчальної роботи школи, якості навчання школярів за 2009-2010 навчальний рік icon

Вступ до річного плану роботи Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на 2010-2011 навчальний рік Аналіз методичної, навчальної роботи школи, якості навчання школярів за 2009-2010 навчальний рік


Схожі
Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської...
План методичної роботи на 2010-2011 навчальний рік І...
План роботи наукової лабораторії особистісно-орієнтованого навчання на 2008-2009 навчальний рік...
План роботи наукової лабораторії регіонального змісту освіти на 2009-2010 навчальний рік...
Розділ І аналіз освітньої діяльності Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1...
План роботи районних методичних структур вчителів початкових класів 2010...
Робочий навчальний план Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської...
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
План роботи черкаськолозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів дергачівської районної...
Пояснювальна записка....
Програма розвитку методичної служби школи. Розділ річного плану «Методична робота...
Програма розвитку методичної служби школи. Розділ річного плану «Методична робота...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
В с т у п

до річного плану роботи

Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

на 2010-2011 навчальний рік


Аналіз методичної, навчальної роботи школи, якості навчання школярів за 2009-2010 навчальний рік

У 2009-2010 навчальному році школа працювала за річним планом, складеним відповідно до таких документів: Закону України «Про освіту», державної Національної програми «Діти України», Закону України «Про загальну середню освіту», «Положення про середні навчально-виховні заклади».

Головна проблема, над якою працювала школа, – диференціація – один із принципів реалізації особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу.

Ця проблема вирішувалася через

 • реалізацію принципів диференціації та індивідуалізації систем допрофільного та профільного навчання;

 • використання діагностичних та анкетних даних в організації навчально-виховного процесу;

 • впровадження економічного профілю навчання:

 • розвиток національної гордості, самосвідомості, формування рис громадянина України;

 • формування гуманістичної свідомості, підготовка учнів до самостійного життя.

У 2009-2010 навчальному році навчальний процес здійснювали 48 педагогів, із них:

учителів - методистів – 7;

старших вчителів – 6;

з вищою категорією – 26;

з І категорією – 16;

з ІІ категорією – 3;

спеціалістів – 2.

Педагогічний колектив працював над покращенням навчально-виховного процесу.

У 2009-2010 навчальному році робота адміністрації з педагогічними кадрами проводилася відповідно до плану заходів з підвищення психологічного, фахового рівнів педагогічних працівників школи. Основною метою роботи з кадрами було укомплектування школи кадрами на початок нового навчального року та їх збереження до завершення навчального процесу. У 2009-2010 н.р. колектив школи складався з 53 працівників школи. Плинності кадрів не було.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педколективу є атестація та перепідготовка. В 2009-2010 навчальному році курсову підготовку пройшли Будник О.В., Дзюбак О.Є., Дрегало Н.М., Жолновська Т.М., Крищук Г.О.

Атестація працівників у 2009-2010 н.р. проходила за планом заходів із проведення атестації, який передбачає перевірку обраних форм проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи; виявлення кількості уроків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії, складання графіка проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, перевірку професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів.

За підсумками атестації 2009-2010 навчального року встановлено вищу категорію вчителю зарубіжної літератури Будник О.В., вчителю української мови та літератури Кірєєвій І.І., підтверджено вищу кваліфікаційну категорію вчителю англійської мови Мізерній І.А., вчителю хімії Фасолі О.І., вчителю початкових класів Скутській С.З., вчителю образотворчого мистецтва Качуровській О.С., вчителю хімії Бабак Л.Д., підтверджено І кваліфікаційну категорію вчителю трудового навчання Дзюбак Н.А., вчителю математики Крищук Г.О., вчителю початкових класів Горбач О.А., встановлено І кваліфікаційну категорію вчителю української мови та літератури Чабан О.І.. Підтверджено звання «вчитель-методист» вчителю початкових класів Скутській С.З., встановлено звання «старший вчитель» вчителю образотворчого мистецтва Качуровській О.С., вчителю англійської мови Мізерній І.А..

Певну роботу проведено із підвищення якості педагогічної культури та етики поведінки у колективі.

Аналізуючи виконавчу дисципліну педколективу, слід відзначити, що не всі розпорядження адміністрації школи виконуються в зазначені терміни, однак велика кількість учителів працює за довірою. Це вчителі Скутська С.З., Огойко Т.М., Веселова Н.В., Глущак О.В., Загумна Т.М., Приймак Т.В, Березенська О.Ю. Проведена робота з узагальнення та поширення досвіду роботи учителів вищої категорії Фасолі О.І., Скутської С.З., Бабак Л.Д., Мізерної І.А., Качуровської О.С.

Отже, робота з педкадрами протягом 2009-2010 н.р. проводилася цілеспрямовано та на задовільному рівні.

^ Аналіз методичної роботи

Згідно з річним планом роботи на 2009-2010 н.р. педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Диференціація – один із принципів реалізації особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу».

На початку навчального року була створена методична рада у складі Лапець В.А., Мельник Г.Л., Огойко Т.М., Загумної Т.М., Загоруйко О.В., Веселової Н.В., Глущак О.В., Мізерної І.А., Загорської Н.В.

Були проведені засідання науково-методичної ради школи за темами: «Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік » (вересень 2009 р.), «Ідейно - організаційна модель розвитку допрофільного та профільного навчання» (вересень 2009 р.), «Управління самоосвітою педагогів як засіб підвищення його професійної компетентності» (березень 2010 р.). Слід зазначити, що всі засідання науково-методичної ради пройшли на високому рівні; цікавими, змістовними були доповіді.

Протягом навчального року працювали такі методичні об’єднання: освітніх галузей «мови і літератури», «суспільствознавства та правової культури»; «математики і технології»; «природознавство, основи здоров’я та фізична культура». Було проведено 5 засідань методичних об’єднань. Форми проведення були різноманітні: семінар на тему «Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів», практичний семінар «Використання комп’ютера на уроках природничо-математичних дисциплін», круглий стіл. Проведено підведення підсумків роботи методичних об’єднань.

Методичне об’єднання вчителів освітньої галузі «мови та літератури» працювало над проблемою впровадження особистісно-діяльнісного підходу до навчання й виховання учнів, орієнтованого на розумове і духовне становлення громадянина України.

Засідання методичного об’єднання у вигляді «круглого стола» було проведено з проблеми «Сучасний урок. Шляхи його вдосконалення». Цікаво та змістовно проведено засідання на тему «Упровадження інноваційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін». Найбільш активними учасниками засідань були Чабан О.І. - вчитель української мови та літератури, Будник О.В. – вчитель зарубіжної літератури, Качуровська О.С. – вчитель образотворчого мистецтва, Мізерна І.А. - вчитель англійської мови.

У 2009-2010 н.р. методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над проблемою диференціації навчання. Вчителі обмінювалися досвідом з упровадження інноваційних технологій на уроках у початковій школі. Проблему використання розвивальних принципів навчання на уроках вчителі розглядали в січні 2009 року.

У школі проводилися районні методичні заходи, засідання шкіл молодого вчителя - біології, хімії, української мови та літератури, англійської мови. 10 учнів школи були членами МАН, однак жодна дитина не брала участі в захисті робіт секцій МАН. Тому вчителям школи потрібно активізувати роботу з обдарованими дітьми, вдосконалювати форми і методи роботи в МАН.

Задовільно працював психолого-педагогічний семінар, яким керувала психолог школи Загорська Н.В., були проведені диспути, тренінги, ділові ігри з питань психологічно сприятливої взаємодії учасників педагогічного процесу; педагогічної взаємодії як живильного середовища для індивідуального зростання, розвитку та саморозвитку людини; психологічної підготовки до незалежного оцінювання та іспитів.

Протягом року працювали творчі групи вчителів початкових класів із проблеми формування економічної освіти ( керівник творчої групи Скутська С.З.), творча група вчителів з проблеми профільного навчання (керівник Мізерна І.А.), творча група, яка працювала над проблемою роботи з обдарованими дітьми (керівник Глущак О.В.). Вчителі проводили відкриті уроки, брали участь у виставці педагогічних ідей, проводили огляд фахової літератури, обговорення новинок науково-методичної літератури. Також слід відзначити роботу педагогічних шкіл- школи молодого вчителя вчителів української мови та літератури (керівник Мельник Г.Л.), школи педагогічної майстерності вчителів математики (керівник Левчук М.В.). Протягом року керівники цих шкіл педагогічної майстерності плідно працювали з учителями усіх категорій. Це були і заняття з обміну досвідом, і відвідування уроків учителів, і робота з документацією тощо.

Продовжувалася робота щодо наповнення кабінетів методичною, фаховою літературою, роздатковим матеріалом. Кожен педагог працював над методичною проблемою, займався самоосвітньою роботою. Отже, підсумовуючи все сказане, слід зазначити, що методична робота у 2009-2010 н.р. проводилась на достатньому рівні.

^ Аналіз навчальної роботи.

Із 397 учнів, які навчалися на кінець навчального року, високим рівнем знань оволоділи 47 учнів (10,6%), достатнього рівня знань досягли 153 учні (34,4%). Похвальними листами нагороджено 22 учні. Школу із золотою медаллю закінчили 3 учні, 1 випускник отримав срібну медаль. Із 35 випускників 11-х класів усі вступили до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

Високих результатів досягли вчителі школи у розвитку творчих здібностей учнів. Так у районних предметних олімпіадах брали участь 40 учнів, із них 22 стали переможцями та призерами, в тому числі 3 учні посіли І місце, 5 учнів посіли ІІ місце, 14 учнів посіли ІІІ місце.

За кількістю призових місць у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін школа посіла ІІ загальнокомандне місце серед навчальних закладів району.

Аналіз результатів участі учнів школи в районних предметних олімпіадах свідчить про те, що вчителі Мельник Г.Л., Дзюбак О.Є., Боброва Н.З., Лапець В.А., Мізерна І.А., Веселова Н.В., Глущак О.В., Загумна Т.М., Бабак Л.Д., Семенець Г.В. прагнуть досягти якісно нового рівня учнівських знань. Однак вчителям інформатики, фізики необхідно покращити роботу із здібними та обдарованими учнями.

Робота шкільного колективу завжди проводиться за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальних та неординарних здібностей. І як наслідок – школа традиційно має переможців конкурсу з української мови імені П.Яцика. У районному турі конкурсу І місце посіли Присяжнюк О. (9-В клас), Рибачок Д. (10-Б клас).

Підсумкові контрольні роботи та ДПА показали, що знання, уміння та навички учнів з предметів відповідають державному стандарту. Більшість учителів успішно реалізує на уроках основні ідеї програм, використовує різноманітні методичні прийоми та елементи особистісно орієнтованого навчання та виховання.

У минулому навчальному році адміністрацією школи вивчався стан викладання історії, правознавства, образотворчого мистецтва, фізики і математики у 12-річній школі. Проводився моніторинг якості освіти з історії, географії, біології, хімії, математики у 5-9 класах.

Аналіз стану викладання показав, що вчителі прагнуть підвищення якості навчання. Виявлені певні недоліки у викладанні вчителями уроків історії, правознавства.

Стан викладання та рівень навчальних досягнень з історії заслуховувався на засіданні педагогічної ради, на якому було дано глибокий аналіз стану викладання та рекомендації вчителям щодо підвищення якості навчання з даного предмета.

При аналізі результатів навчання учнів 4-5 класів спостерігається тенденція збереження наступності. Учні 1-9 класів навчалися за програмами 12-річної школи. Стан викладання предметів у 12-річній школі постійно знаходиться на контролі адміністрації школи. Однак у новому навчальному році необхідно посилити роботу щодо співпраці вчителів початкових класів та вчителів середньої школи.

У школі поглиблено вивчалася англійська мова та математика. Налагоджена система допрофільної освіти: в початковій школі учні знайомились з азами економіки на факультативних заняттях; у середніх класах вивчали курси «Моя економіка», «Міжнародний ринок», «Підприємництво в дії».

У старшій школі функціонували профільні класи природничо-математичного, суспільно-гуманітарного, економічного профілів навчання.

У минулому навчальному році реформування української освіти продовжилося запровадженням зовнішнього незалежного оцінювання випускників.


ІV. Аналіз результатів виховної роботи

Упродовж 2009-2010 навчального року члени педагогічного колективу шкоди працювали над формуванням морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Відповідно до поставленої мети виховної роботи класними керівниками 1-11-х класів здійснювалася послідовна робота щодо формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе (до свого фізичного «Я», психічного «Я», соціального «Я»).

У ході формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави класні керівники початкових класів дбали про сформованість у школярів основних понять про народ, націю, суспільство, державу; класні керівники середніх класів працювали над вихованням любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки, над сформованістю потреби в школярів у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу; класні керівники старших класів працювали над сформованістю активної громадянської позиції та відповідальності за долю України. Відповідно до поставлених завдань було проведено низку виховних заходів: «Там земля мила, де мати народила», «Ми – українці», «Кожному мила своя сторона» (1-4 класи), «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей», «Державна символіка», «Школа – наш дім, ми господарі в нім», «Колосок пам’яті» (5-9-і класи), «Бути патріотом не заслуга, а обов’язок », «Конституційні основи держави», «Вчинок, відповідальність, наслідки» (10-11-і класи); тиждень правових знань, військово-патріотичного виховання, урочистості до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Працюючи над формуванням ціннісного ставлення школярів до сім’ї, родини, людей, класні керівники 1-11-х класів значну увагу звертали на виховання моральних якостей учнів, на формування вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі. У цьому напрямі були проведені наступні виховні заходи: «Мама, тато, я – дружна спортивна сім’я», «Світлофор ввічливості», «Майстерня Діда Мороза», «Дерево міцне корінням, а людина - родом» (1-4-і класи), «Еталон поведінки мого однолітка», «Мій родовід», «Берегиня нашого дому», «Людина починається з добра», «Правила користування мобільним телефоном у громадських місцях» (5-9-і класи), «Моральні основи сім’ї. еволюція сімейних відносин», «На чому ґрунтується взаєморозуміння», «Ідей гендерної рівності в системі ціннісних орієнтацій сучасної молоді» (10-11-і класи). На достатньому рівні пройшов тиждень добрих справ (відповідальний – педагог-організатор Ткаченко Л.В.).

Класні керівники 1-11-х класів здійснювали виховну роботу у напрямі формування ціннісного ставлення школярів до природи. Відповідно до цього були проведені такі виховні заходи: «Чистий клас», «Рослини моєї вулиці», «Первоцвіти просять захисту», «Чорнобиль не має минулого часу», «Заповідні місця мого краю» (1-4-і класи), «Флора і фауна нашого краю», «Хоровод осінніх квітів», «Знай і люби свій край», «Жива ялинка хай росте», (5-9-і класи), «Вони – з Червоної книги», «Краса і біль України», «Парки – легені міст і сіл України», «Еколог – сучасна професія», «За життя без сміття» (10-11-і класи).

У колі постійної уваги класних керівників школи були питання формування ціннісного ставлення школярів до культури і мистецтва. Були проведені такі виховні заходи: «Танок осіннього листя», «Вчимося етикету», «Влучне слово», «Я вишиваю рушничок» (1-4-і класи), «Світ моїх мистецьких захоплень», «Великодні писанки», «Естетика побуту», «Культура мовлення» (5-9-і класи), «Україна поетична», «Ландшафтні перлини України», «Діловий етикет: мистецтво спілкування» (10-11-і класи). Крім цього, учні школи брали участь у різноманітних мистецьких конкурсах районного та обласного рівнів, організовували виставки творчих робіт школярів, конкурси малюнків на асфальті (керівник – учитель образотворчого мистецтва Качуровська О.С.).

Упродовж 2009-2010 навчального року класні керівники 1-11-х класів працювали над формуванням ціннісного ставлення школярів до праці. Відповідно до цього напрямку були проведені такі виховні заходи: години спілкування «Бджілка мала, а й та працює», «Професія моїх батьків», «Допоможи книжці» (1-4-і класи), «Наші захоплення», «Як навчитися цінувати свій час», «Ким бути і яким бути» (5-9-і класи), «Держава потребує професіоналів», «Ти і ринок праці», «Чи обов’язково бути студентом?», «Уроки економії та ощадливості» (10-11-і класи)., свята, калейдоскопи професій, зустрічі з представниками вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Здійснюючи формування ціннісного ставлення школярів до себе, класні керівники намагалися закласти основні засади «Я-концепції» особистості, сформувати життєві компетенції, активну життєву позицію. Цьому сприяло проведення наступних виховних заходів: «Зовнішній вигляд учня», «Чистота – запорука здоров’я», «Абетка пішохода», «Культура харчування» (1-4-і класи), «Твій режим дня», «Марафон студентів», «Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди», «Здоров’я – головне багатство», «Кодекс чесної особистості», «Як стати лідером?» (5-9-і класи), «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас», «Як подолати конфлікт», «Сімейні реліквії», «Заговори, щоб я тебе побачив» (10-11-і класи). Окрім цього, був проведений виховний тиждень безпеки руху. Команда юних інспекторів дорожнього руху «Веселий регулювальник» із числа учнів 7-А класу (керівники Кравчук Н.А., Ткаченко Л.В.) посіла ІІІ місце в районному огляді-конкурсі загонів ЮІР. Учні молодших класів брали участь у грі-подорожі «Подоляночка» (2-4-і класи).

Активізувалася робота органів учнівського самоврядування, шкільного євроклубу «Юнікс» (керівник-педагог-організатор Ткаченко Л.В.). Так шкільна газета «Спалах» виборола перемогу у І обласному конкурсі шкільних газет.

Зусиллями активістів євроклубу та учнівського саврядування на належному рівні була проведена низка заходів: виховні заходи, присвячені Дню боротьби зі СНІДом, Дню Європи в Україні, приурочені черговій річниці чорнобильської трагедії.

Налагоджено тісну співпрацю між ШЄКами «Юнікс» і «Есперанто» ЗОШ №1 м.Нетішин.

Значні зусилля члени педагогічного колективу спрямували на дітей із соціально незахищених сімей. У школі впродовж 2009-2010 навчального року навчалися 6 дітей-сиріт, 2 дітей із прийомних сімей, 12 дітей-інвалідів, 6 дітей, які постраждали внаслідок аварій на Чорнобильській АЕС, 6 дітей, які проживають у сім’ях одиноких матерів, 13 дітей, у яких помер один із батьків, 48 дітей із багатодітних сімей, 42 дитини, які через розлучення батьків проживають у неповних сім’ях. З загальної кількості цих учнів 31 харчувалися за державні кошти у шкільній їдальні, діти-сироти були забезпечені подарунками до дня святого Миколая, до Міжнародного дня захисту дітей.

На постійному контролі дирекції школи та членів педагогічного колективу перебували учні з девіантною поведінкою, схильні до правопорушень: Тимощук Яків (7-Б клас), Ткач Юрій (7-Б клас), Коломієць Андрій (9-А клас), Ґедзун Вадим (9-Б клас). Спільними зусиллями вчителів школи та працівників районної служби у справах дітей сім’ї та молоді було повернено до навчання ученицю 8-А класу Рожанську Марину, яка пропускала уроки без поважних причин.

Однак у виховному процесі, що здійснюється в школі, ще є недоліки: недостатньою є співпраця з батьками школярів, несистематично працює батьківський комітет школи; недостатньою мірою здійснюється робота з дітьми, які мають ознаки девіантної поведінки; недостатньо налагоджена співпраця класних керівників із позашкільними установами, громадськими організаціями.

^ V. Аналіз роботи психологічної служби

Психологічна робота школи у 2009-2010 навчальному році, керуючись Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України, ставила перед собою низку завдань. До них належать збереження й розвиток психічного здоров’я дитини в рамках системного підходу; психологічна просвіта педагогічного колективу, учнів, батьків; психологічна профілактика – вивчення схильностей дітей, своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощі у міжособистісних стосунках; діагностика (психологічне обстеження дітей, їх груп та колективів, умов навчання та розвитку); корекція здійснення психолого-педагогічних, розвивальних, психо-терапевтичних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному розвитку учнів.

Виходячи з поставлених завдань та функцій, психолог школи упродовж минулого року працював над вивченням особистості учня. Зокрема, здійснення психологічного обстеження дітей, їх груп та колективів, умов навчання й розвитку учнів з метою виявлення групи ризику, з якою надалі планується та буде проводитися корекційно-розвивальна робота. В роботі були використанні наступні тести та методики: орієнтований тест шкільної зрілості Керна-Йєрасика, методика Гудинаф-Харріса «Намалюй людину», тест Тулуз-П’єрона, методика «Графічний диктант», методика вивчення рівня тривожності Філліпса, методика вивчення агресивності Басса-Даркі, вивчення темпераменту, а також профорієнтаційні методики.

Однак у психологічній роботі школи має місце ряд прогалин. Так недостатньо тісна співпраця психолога з батьками школярів, діагностика та корекційно-розвивальна робота з учнями, які схильні до правопорушень та агресивної поведінки; недостатнім є здійснення психологічного супроводу учнів, які навчаються у початковій школі.

^ VI. Аналіз роботи медичної служби

Основними напрямками діяльності медичної сестри школи у 2009-2010 навчальному році було здійснення заходів з охорони здоров’я дітей та працівників школи, дотримання санітарних та гігієнічних вимог.

На початку навчального року та після кожних канікул проводиться обстеження учнів на наявність педикульозу та корости, здійснюється систематичний контроль за учнями з метою дотримання ними правил особистої гігієни. Здійснюється контроль якості харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні, ведеться спостереження за якістю продуктів харчування, закладкою страв.

Проводиться перевірка наявності санітарних книжок у працівників школи та своєчасного проходження щорічного медичного огляду.

Ведеться поточна та звітна документація, здійснюється облік медикаментів. Забезпечується контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, готуються дезинфікувальні розчини, дотримується питний режим у школі.

Щороку організовується комплексний огляд учнів лікарями ЦРЛ.

Постійно здійснюється контроль за фізичним навантаженням на дітей, які займаються у спеціальній та підготовчій групах на уроках фізичної культури, надається інформація вчителю фізичного виховання про стан здоров’я учнів.

Проводяться лекції та бесіди з учнями з питань санітарно-гігєнічної роботи та особистої гігієни.

При поглибленому медичному огляді школярів бригадою лікарів було оглянуто 400 учнів школи.

Було виявлено ряд захворювань з області серцево-судинної системи, ендокринної, шлунково-кишкового тракту, порушення зору постави. Діти взяті на диспансерний облік

^ VII. Аналіз роботи шкільної бібліотеки

Шкільна бібліотека у школі – одна з найважливіших ділянок роботи. Планування роботи шкільної бібліотеки є складовою часткою планування школи.

Головна мета роботи бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності шкільної бібліотеки.

Основні показники роботи бібліотеки:

 1. Організація інформаційної діяльності, формування, використання та збереження книжкового фонду.

 2. Організація обслуговування читачів, залучення до систематичного читання.

 3. Інформаційна та довідково-бібліографічна робота:

 • робота з підручником;

 • ознайомлення з книжковими виставками;

 • залучення нових читачів;

 • екскурсії до бібліотеки;

 • індивідуальна робота з читачами, робота з окремими групами читачів;

 • тематичні теки за інтересами, робота з активом бібліотеки, аналіз читання, списки рекомендованої літератури, робота з дітьми, схильними до правопорушень

Кожного року з вересня по березень проводиться акція щодо збереження бібліотечного фонду шкільних підручників «Живи, книго!», надається допомога вчителям і класним керівникам у проведенні масових заходів, вікторин, зустрічей з різними людьми, конкурсів, тематичних тижнів, виховних годин, проводяться тижні дитячої та юнацької книги, акції «Найкращий читач школи», «Подаруй книгу бібліотеці». Щомісяця проводиться рейд-перевірка збереження учнями книги, кращим учнівським колективам були вручені грамоти. Проводиться підбір і огляд літератури для проведення першого уроку.


^ Аналіз роботи школи за 2009-2010 навчальний рік показав певні недоліки, над якими необхідно працювати адміністрації школи та педколективу:

 • незадовільна робота вчителів у підготовці учнів до участі в МАН;

 • удосконалення системи допрофільного навчання;

 • співпраця та взаємовідвідування уроків вчителями школи І та ІІ ступенів навчання;

 • використання сучасних комп’ютерних технологій на уроках.

Основні напрямки роботи школи на 2010-2011 навчальний рік:

 • використання діагностичних та анкетних даних в організації роботи школи;

 • підвищення професійного рівня вчителів, підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій;

 • вдосконалення самоосвітньої роботи вчителів;

 • активізувати роботу з обдарованими учнями в МАН;

 • вдосконалення системи допрофільної та профільної освіти;

 • вдосконалення комп’ютерної забезпеченості навчальної та управлінської діяльності;

 • підготовка учнів школи до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • профілізація та диференціація змісту освіти як умови вибору учнями рівня та спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної та репродуктивної навчальної діяльності учнів;

 • гуманізація та гуманітаризація навчання і виховання, формування активного самостійного творчого мислення, розвиток здібностей учнів;

 • фундаментальність освіти та можливості використання отриманих знань у житті;

 • удосконалення системи інклюзивної освіти;

 • ефективне функціонування шкільної бібліотеки;

 • пріоритет збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти, навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

 • забезпечення різних видів діяльності у широкому спектрі позакласної сфери – гуртковій, клубній, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, в системі колективних творчих справ, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини;

 • збереження здоров’я і життя учнів;

 • розвиток почуття національної гордості, самосвідомості, формування рис громадянина України, посилення патріотичного виховання;

- активізувати діяльність щодо попередження дитячої бездоглядності, правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі:

Серпень
^ Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти

Виховна та позакласна робота в закладі

^ Спільна робота школи із сім’єю, громадськістю, учнями.

Психологічна служба.

Зміцнення матеріально-технічної бази. Фінансова діяльність школи.

Навчальна і методична робота.

^ Робота з педрадами.

2-6 серпня


 1. Контроль за ремонтом шкільних приміщень.^ 9-13 серпня

Упорядкування шкільної документації, формування 1-х,10-х класів. (дирекція)

 1. Планування проведення Дня Знань та урочистого початку нового навчального року.

 1. Консультації батькам майбутніх учнів перших класів про допомогу під час підготовки до навчання.

 1. Підготовка та огляд класів і навчальних кабінетів до нового навчального року(зав.кабінетами, адміністрація)

1. Планування роботи педколективу над єдиною методичною проблемою

 1. Підготовка матеріалів до серпневої конференції педагогічних працівників.

16-20 серпня

 1. Планування і організація занять вдома(дирекція)

 2. Підготовка документації на новий навчальний рік згідно з переліком необхідних документів на початок навчального року

 3. Складання плану заходів з пожежної безпеки на новий навчальний рік

 4. Підготовка до підписання паспортів школи: санітарного, санітарно-технічного, паспорту харчоблоку, навчальних кабінетів.
 1. Визначення тематики шкільних та класних батьківських зборів.

 2. Обговорення питання “Стан військово-патріотичного виховання у школі та заходи щодо його поліпшення”.

 3. Складання сценарного плану проведення свята Першого дзвоника

 1. Проведення батьківських зборів 1-го класу(класні керівники)

 2. Складання програми дослідження шкільної зрілості дітей, які вступають до школи.

 1. Збереження, використання і поповнення бібліотечного фонду:

-комплектування та забезпечення учнів підручниками;

-забезпечення бібліотечного фонду необхідною навчальною методичною літературою(бібліотекар).

 1. Комплектування бібліотеки.

 2. Організація роботи комісії з прийому кабінетів до нового навчального року.

 3. Забезпечення наявності інструкцій з техніки безпеки та поведінки в навчальних кабінетах

 1. Підготовка проектів наказів щодо організованого початку нового навчального року

 2. Добір та розстановка педкадрів

 3. Розподіл педнавантаження вчителів

 4. Підготовка матеріалів для проведення засідання педагогічної ради
23-27 серпня
 1. Підготовка шкільного свята Першого дзвоника.1. Засідання педради

- Аналіз роботи школи у 2009-2010 навчальному році та завдання на 2010-2011 навчальний рік.

- Про річний план роботи школи на 2010-2011 навчальний рік.

- Про робочий навчальний план на 2010-2011 навчальний рік.

- Про режим роботи школи у 2010-2011 навчальному році.

- Про роботу над єдиною методичною проблемою.

- Вибори секретаря педагогічної ради школи на 2010-2011 навчальний рік.


 1. Провести інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 • методика проведення першого уроку;

 • вимоги до заповнення класного журналу;

 • ознайомлення колективу з новими нормативними документами МОНУ;

 • вимоги до складання календарних планів;

 • уточнення навчальних програм з основних базових дисциплін, факультативів;

 1. Участь учителів школи в серпневих методичних заходах району

 2. Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року

 3. Складання розкладу на І семестр

Вересень
^ Організація навчально-виховного процесу (забезпечення базової освіти)

Виховна та позакласна робота в закладі

^ Спільна робота школи із сім’єю, громадськістю, учнями. Психологічна служба.

Зміцнення матеріально-технічної бази. Фінансова діяльність школи.

^ Навчальна і методична робота.

Робота з педрадами.

Контроль за НВП

30 серпня -3 вересня

 1. Розподіл та оформлення місць учнів у класах відповідно до санітарних вимог.

 2. Складання графіка чергування по школі учителів і учнів.

 3. Проведення обліку дітей шкільного віку в мікрорайонні школи та залучення кожної дитини до занять.

 4. Виявлення хворих дітей та організація їх навчання вдома.

 5. Комплектування ГПД згідно з заявами батьків учнів.

 6. Підготовка журналів реєстрації інструктажів учнів на робочому місці у кабінетах підвищеної небезпеки.

 7. Забезпечення наявності документів, що підтверджують подальше навчання учнів, які вибули за літо, та випускників 9-х і 11-х класів.

 1. Підготовка і проведення зборів із колективом школи з питань охорони праці і техніки безпеки.
^ Ціннісне ставлення особистості до культури, мистецтва


 1. Аналіз організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, малозабезпечених, неблагополучних сімей.

 2. Тиждень благоустрою школи. Закріплення ділянок території шкільного подвіря та коридорів школи за класами.

 3. Проведення наради з класними керівниками з питань планування роботи на І семестр.

 4. Ознайомлення учнів із Статутом школи та правилами внутрішнього розпорядку

 5. Розробити визначені в керівних документах МОН України накази і плани з організації та проведення військово-патріотичного виховання

 1. Організувати роботу оборонно-масових і військових гуртків, спортивних секцій

10. Свято до Дня знань.

 1. Святковий перший урок.

Інструктаж про запобігання травматизму, попередження ДТП, правила безпечної поведінки в школі та по дорозі додому.

12. Година спілкування «Правила поведінки в громадських місцях»

1. Аналіз складу учнів школи.

2. Складання списків дітей, які проживають у багатодітних сімях та малозабезпечених.

3. Довести до відома учнів єдині вимоги до поведінки, виконання правил внутрішнього розпорядку.

4.Діагностика психологічної готовності до школи першокласників.

5.Бесіди з учителями про індивідуальні особливості першокласників, що були виявлені під час тестування готовності до шкільного навчання.

6.Консультування батьків дітей, у яких виявлено недостатній рівень готовності до шкільного навчання.

 1. Підготовка шкільного майданчика для занять фізкультури.

 2. Надання платних послуг у компютерному класі.

 3. Провести паспортизацію класних кімнат, навчальних кабінетів.

 4. Визначити і закріпити за класним колективом зони піклувань у коридорі школи.

1 Складання тарифікації та списків учителів школи.

2.Складання та корекція розкладу уроків.

3.Методична нарада з питань організації навчально-виховного процесу у 2009-2010 навчальному році.

4.Нарада при директорі.

- Про організацію харчування для учнів школи

6. Нарада молодих вчителів із питань навчання, планування уроків та ознайомлення із сучасними вимогами до нього.

7.Організація самоосвіти педпрацівників та визначення тематики самоосвітньої діяльності кожного. 1. Здійснення аналізу збереження контингенту учнів за літо (в.н)

 2. Організація роботи з учнями, схильними до правопорушень, та встановлення контактів із кримінальною міліцією у справах дітей (Підгот. мат. до в/н).

 3. Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організованості початку нового навчального року. (Н/д)

 4. Контроль за забезпеченням учнів-сиріт підручниками . (В/н)

 5. Контроль за уточненням контингенту учнів у профільних класах (В/н)

 6. Контроль за призначенням відповідальних з обліку дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за школою території обслуговування (В/н, Н/д, Н)

 7. Контроль за організацією харчування для учнів школи. (Підготовка матеріалів до Н/д, наказу).
6-10 вересня

1. Перевірка забезпеченості учнів підручниками.

2. Організація медичного огляду учнів, організація медичних груп.

4.Програма звітів ЗНЗ для подання до відділу освіти райдержадміністрації 1. Засідання шкільного парламенту. Розвязання організаційних питань, планування роботи.

 2. Розробка розкладу роботи гуртків, допомога керівникам гуртків у плануванні роботи.

 3. Інформаційна година «Патріотизм – потреба кожного українця».

 4. Створити Раду військово-патріотичного виховання, спланувати й організувати її роботу.

 5. Свято «Хоровод осінніх квітів» (1-7 класи, ШЄК).

 6. Підготовка до святкування Дня міста.
 1. Уточнення списків і вивчення умов життя дітей, схильних до правопорушень.

 2. Провести загальні збори із обговоренням перспективи розвитку школи на 2010-2011 навчальний рік.

 3. Розробити тематику батьківського всеобучу, план батьківських зборів, конференцій.

 4. Проведення анкетування для батьків.

5.Проведення групових консультацій для батьків щодо вікових особливостей першокласників і методів психологічної підтримки.

6.Відвідування уроків та занять у групах продовженого дня, спостереження за мікрокліматом у класному колективі, стилем спілкування учнів з учителем і між собою.

1. Комплектування компютерного класу партами та стільцями.

2. Отримання нових підручників і художньої літератури у фонд шкільної бібліотеки.

 1. Перевірка календарних планів, факультативів.

 2. Методична нарада з керівниками методообєднань щодо планування засідань

 3. Складання банку даних обдарованих учнів

 4. Складання плану курсової перепідготов-ки педкадрів.

 5. Оформлення стенду з методичної роботи.

 6. Організація взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням та здійсненням самоаналізу молодими вчителями

 7. Діагностування вчителів на рівень професійної компетентності та складання плану практичної реалізації недоліків у їх роботі

 8. Наради при директорі:

 • Програмне забезпечення профільних класів, аналіз результатів перевірки календарних планів.

 • Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, які мешкають на закріпленій за школою території обслуговування

 1. Планування предметних тижнів.

 2. Перевірка особових справ учнів.

11.Засідання атестаційної комісії.

 1. Організація учнівського самоврядування. (Підгот. мат. до Н/д)

 2. Чергування учнів, вчителів по школі. (в/н)

 3. Контроль за здобуттям повної середньої освіти, працевлаштуванням випускників закладу (Підготовка матеріалів до Н/д)

4. Перевірка календарно-тематичного планування вчителями-предметниками на І семестр 2010-2011 н.р.

(Підготовка матеріалів до Н/д, наказу по школі)

5.Перевірка планування виховної роботи класними керівниками на 2010-2011 н.р. (Підгот.мат.до н.д.)

13-17 вересня

1. Перевірка стану техніки безпеки в навчальних кабінетах, майстернях, наявність у них інструкцій, паспортів, необхідної документації.

2. Складання календарного плану основних заходів з ЦО на новий навчальний рік.


 1. Координація планів спільної роботи з представниками кримінальної міліції у справах дітей.

 2. Складання паспортів класу, оновлення відомостей планування.

 3. Складання планів щомісячних випусків редколегії загально- шкільної газети «Спалах».

 4. Організація підготовки до відзначення Дня працівників освіти.

6. Година спілкування «Європейська культурна спадщина»1.Засідання шкільного батьківського комітету.

2.Складання плану батьківсько-педагогічних рейдів у сімї учнів, що потребують особливого контролю школи.

3.Проведення соціометричних досліджень класних колективів 5-х та 10-х класів.

4.Відвідування уроків з метою дослідження взаємодії учителя з учнями у 5-х класах.

5.Спостереження за поведінкою цих учнів на уроках, стилем їхніх взаємовідносин з учителем і однокласниками.


 1. Надання додаткових послуг у компютерному класі.

 2. Залучення спонсорської допомоги на покращення матеріально-технічної бази школи.

 1. Перевірка та аналіз планів роботи методобєднань.

 2. Оформлення куточка “Я атестуюсь”.

 3. Складання плану роботи факультативів та гуртків, заведення журналів їхньої роботи.

 4. Складання координаційних графіків проведення письмових тематичних опитувань, контроль-них, практичних та лабораторних робіт з основних предметів.

 5. Внесення до книги обліку педагогічних працівників закладу відомостей про нових вчителів.

 6. Нарада при директорі:

- Про працевлаштування випускників 2010 року


 1. Контроль за відвідуванням, присутністю учнів на перших і останніх уроках. (Підгот. мат. до Н/д).

 2. Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними працівниками. (Підгот. мат. до наказу).

 3. Оглядовий контроль: відвідування уроків молодих вчителів з метою ознайомлення. (в.н)

 4. Контроль за проведенням зондуючих зрізів знань з основних дисциплін. (Підгот. мат. до наказу)

 5. Контроль за дотриманням санітарного режиму в школі на уроках. (в.н).

 6. Працевлаштування випускників 2010 року (В/н, Н/д)20-24 вересня

 1. Проведення засідання ради школи з порядком денним початку навчального року.

 2. Забезпечення наявності куточка з техніки безпеки у навчальних та службових кабінетах.

 1. Інформаційна година до Дня партизанської слави.

 2. Участь в урочистостях до Дня партизанської слави /у рамках заходів Року ветерана/

3. Вибори президента шкільного учнівського самоврядування.

4. Вечір відпочинку для старшокласників

1.Контроль за адаптацією першокласників:

 • Проведення психологічної діагностики емоційного стану та мотивації навчання учнів

 • Бесіди з учителями про дітей, які мають ознаки дезадаптації

 • Відвідування уроків з метою спостереження за учнями та їх взаємодією з учителем.


 1. Організація роботи учнів в МАН, з обдарованими дітьми

 2. Підготовка робіт до виставки педагогічних ідей.

 3. Наради при директорі:

- Організація роботи з обдарованими учнями.


 1. Контроль за виконанням рішень педагогічної ради. (Підгот. матер. до засідання педради )

 2. Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікацій педпрацівників школи. (Підготовка матеріалів до н/д)

 3. Оглядовий контроль (відвідування уроків молодих спеціалістів) (в.н).

 4. Контроль за діяльністю дитячих, юнацьких об’єднань та організацій. (Підгот.мат.до Н/д)

5.Фронтальна перевірка ведення класних журналів (тематичний облік знань, оформлення відомостей про учнів) (н.)

 1. Перевірити робочі зошити з математики у 5 класі. (н.)Скачати 0.75 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації29.09.2011
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх