Календарний план до теми “Однорідні члени речення” 2 Речення з однорідними членами 3 icon

Календарний план до теми “Однорідні члени речення” 2 Речення з однорідними членами 3


1 чел. помогло.
Схожі
1. Поміркуйте й коротко викладіть свої думки з приводу одного з висловлювань...
1. Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем. У тексті твору використайте речення...
12 балів ІІ. Запишіть речення...
Дієслово. Параграф 14-17. Впр д/з. Правопис та вимова дієслів (параграф 13, 14)...
Лекція Складнопідрядне речення...
Повторення й узагальнення вивченого...
«Поети шістдесятники нової доби»...
Вступ
Тема «Неповні речення» вивчити §19...
Тема. Складне речення. Складносурядне речення § 154, 155 ( Л. П. Коврига, О. О. Терещенко...
Тема. Складне речення. Складносурядне речення § 154, 155 ( Л. П. Коврига, О. О. Терещенко...
Тема. Складне речення. Складносурядне речення § 154, 155 ( Л. П. Коврига, О. О. Терещенко...Загрузка...
скачать
Зміст

Календарний план до теми “Однорідні члени речення” 2

Речення з однорідними членами 3

Розділові знаки при однорідних членах 6

Узагальнюючі слова при однорідних членах речення 8

Однорідні й неоднорідні означення 10

Повторення і узагальнення теми “Однорідні члени речення” 12

Підготовка до написання переказу 16

Переказ 18

Завдання до переказу “Українські національні символи” 19

Тренувальні вправи 20

Картки для учнів 25

Календарний план до теми “Однорідні члени речення”Тема уроку

Комунікативна змістова лінія

Число й місяць

1

Речення з однорідними членами

РЗМ Твір-мініатюру “Ранок на морі”
2

Розділові знаки при однорідних членах

РЗМ Редагування речень
3

Тренувальні вправи4

Узагальнюючі слова при однорідних членах речення5

Тренувальні вправи6

Однорідні й неоднорідні означення

РЗМ Міні-твір “Осінь”
7

Узагальнення вивченого за темою “Однорідні члени речення”

Доповідь “народні символи”
8

Підготовка до написання переказу

Складання плану переказу, робота з текстом.
9

Переказ

Написання переказу


^

Речення з однорідними членами


Урок № 1

Тема. Речення з однорідними членами

Мета: сформувати загальне уявлення про речення з однорідними членами; виробляти вміння і навички розпізнавати однорідні речення; сформувати основні поняття про однорідні члени речення; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов і повагу до природи.

Використана література:

 1. Ющук І.П. Рідна мова: Підручник для 8 кл. – К.: Арт- Освіта, 2004. – 256 с.

 2. Шевчук С.В. Українська мова: Збірник диктантів: Навч. посіб. Для учнів 10 – 11 кл. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 2002. – 229 с.

Обладнання: таблиця “Зв’язок між однорідними членами речення”
^

Хід уроку


І. Перевірка засвоєних знань за темами “Односкладне” і “Двоскладне речення”.

Завдання № 1. Тест

 1. Односкладне означено-особове речення –

1) Їдемо лісовою стежкою і захоплюємося чудовими краєвидами (+)

2) Її виступ покажуть по телебаченню

3) Готуй сани влітку

4) Вибрати не можна тільки Батьківщину.

 1. Односкладне неозначено-особове речення –

1)Виростеш і станеш вчителем

^ 2)Шилом по море не нагрієш

3)У газетах детально описують події тижня (+)

4)Скрізь було тихо.

 1. Неповне речення –

1)Навкруги вже світало

2)Пекучий день

3)Праворуч – поле золотої пшениці (+)

4)Сміле слово – то наша зброя

 1. Складений дієслівний присудок є в реченні

^ 1)Починав жевріти схід сонця (+)

2)Домашнє завдання буду робити завтра

3)Я попросила, а він не зробив

4)Творчість завжди мрійна і тривожна.

 1. Іменний складений присудок є в реченні

1)Розмову продовжувати стало зайвим (+)

^ 2)Я зобовязаний допомогти другові

3)Ми змушені були прийти на урок

4)Кінь спинятися не хоче.

 1. Тире ставиться в реченні

1)Хата як писанка

2)Лиш боротися значить жити (+)

3)Сумлінна праця не заслуга, а обовязок

4)Гостре слово завжди образливе.

 1. Дієприкметниковий зворот виділяється комами в реченні

1)Тепла ніч напоєна степовими пахощами пропливала над морем (+)

^ 2)Край моря сонце золотить укриті лісом гори

3) Щось шепче серед ночі вітром збуджена трава

4)Вчитель був одягнений охайно й вишукано.

Тестові завдання перевірити і пояснити на уроці

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.

Викликати до дошки учня, який буде допомагати у розборі нової теми

Завдання № 2. Записати під диктовку вчителя два речення; зробити їх синтаксичний розбір; пояснити чим вони розрізняються, яке з них є більш докладнішим і чому

1. Небо було затягнуте хмарами.

2. Похмуре, сіре небо було затягнено міцними, темними хмарами.

ВИСНОВОК: (записати до зошита-довідника)

Висновок робиться учнями завдяки відповідям на питання вчителя:

 • На які питання відповідають однорідні члени у записаних реченнях?

 • До якого слова в реченні належать означення “похмуре і сіре”, а до якого “міцними і темними”?

 • Які члени речення можна назвати однорідними?

Зроблені висновки зрівняти з визначенням у підручнику та записати до своїх зошитів.

^ Члени речення, які в одному плані стосуються того самого слова в реченні і відповідають на те саме питання, називаються однорідними.[1]

Однорідні члени речення відповідають на одне і те ж питання, належать до одного й того ж слова в реченні й виконують однакову синтаксичну роль (однорідними бувають підмети, присудки чи другорядні члени речення)

^
ІV. Мотивація навчальної діяльності

Завдання № 3. 1) Записати під диктовку вчителя текст, дати йому назву, з’ясувати чи є в ньому однорідні члени речення

Сині вечорові сутінки огортають і Дніпро, і кручі… Затихає поволі місто, спалахує вогнями ліхтарів.

^ А серед зелених бескеть дніпровських схилів заливаються, щебечуть невгамовні соловї.

Кленові, бузкові і калинові гущавини аж розлягаються від того співу.

Є щось загадкове і незбагненне в соловїному співі, коли все спить в примарності ночі, а з місячних гаїв до неба летить солодке, млосне та якесь благальне тьохкання, що стверджує одвічність буття.

^ У таку пору ніч сповнена глибокого таїнства, під вічними зорями шепочуть, перемовляються недремні гаї і, здається, оживають ті, що застигли в камяній непорушності памятників. (І. Цюпа)[2]

2) Визначити, як пов’язуються між собою однорідні члени речення у даному тексті. Порівняти свої спостереження з таблицею “Зв’язок між однорідними членами речення”

Безсполучниковий

Сполучниковий

^

Завжди ставимо кому


Протиставні сполучники

Єднальні або розділові

, ○, ○…

Завжди ставимо кому:

, а (але) ○…

Кома ставиться:

І ○, і ○;

Ні ○, ні ○;

Або ○, або ○…


Кома не ставиться:

і ○


V. Опрацювання нового матеріалу

Завдання № 4. Написати твір-мініатюру “Ранок на морі” з використанням однорідних членів речення.

^ Для того, щоб написати запропонований твір необхідно:

1) підібрати слова, які означають предмети, що можуть оточувати людину на морі: море, хвилі, небо, птахи, берег, дерева, сонце тощо;

2) підібрати епітети до слів(ранок - сонячний, хмарний, світлий, казковий, замріяний, холодний, осінній, теплий тощо; море - синє, темне, сонне, таємниче тощо; хвилі - веселі, грайливі, білі, холодні тощо; небо - весіннє, осіннє, блакитне, хмарне, похмуре, сонячне тощо; берег (узбережжя) – пустий, жовтий, чистий, сяючий тощо, і так далі);

^ 3) підібрати до кожного з предметів дієслова, які можуть пов’язуватися з даними предметами:

ранок – починається, охоплює, настає;

море – світліє, хвилюється, прокидається тощо;

небо – світліє, сяє тощо;

хвилі – грають, сяють, біліють тощо; і так далі.


VІ. Підсумок уроку

Питання:

 • Які члени речення називаються однорідними?

 • Яким зв’язком можуть поєднуватися однорідні члени речення?

VІІ. Домашнє завдання

 1. Вивчити теоретичний матеріал.[1, с. 150 – 151 ]

 2. Вправа з підручника. [1, с. 151, № 2 ]^

Розділові знаки при однорідних членах


Урок № 2

Тема. Розділові знаки при однорідних членах. Вживання однорідних членів.

Мета: повторити вивчене про речення з однорідними членами; виробляти вміння і навички розпізнавати однорідні речення; допомогти учням засвоїти правила вживання розділових знаків в реченнях з однорідними членами; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Використана література:

 1. Ющук І.П. Рідна мова: Підручник для 8 кл. – К.: Арт- Освіта, 2004. – 256 с.

 2. Шевчук С.В. Українська мова: Збірник диктантів: Навч. посіб. Для учнів 10 – 11 кл. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 2002. – 229 с.^

Хід уроку


І. Перевірка домашнього завдання

Один з учнів записує на дошці схеми безсполучникового і сполучникового зв’язку між однорідними членами речення та наводить приклади до кожної з схем; всі інші витають і перевіряють вправу, що була задана додому.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.

Завдання № 1. 1) Відредагувати речення, що заздалегідь записані вчителем на дошці; 2) Записати відредаговані речення до зошитів

1. У нашому садку ростуть кущі, дерева, яблуні, вишні, смородина, груші.

2. Мати купила солодкі апельсини і лимони.

3. На городі вже достигли картопля, морква, овочі, огірки, квасоля і горох.

4. Пожовкла і трава, і листя, і груші на деревах.

Відповісти на питання:

 • Чому дані речення викликають комічний ефект?

^ ВИСНОВКИ (записати до зошитів-довідників):

Однорідні члени речення мають бути одного плану, тобто однаково належати до якоїсь природної чи уявної групи явищ, яка передбачається змістом висловлювання.

^ Однорідні члени речення повинні граматично однаково залежати від головного для них слова.

При вживанні однорідних членів речення не повинно виникати непорозумінь. [1]

^
ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Завдання № 2. Доповнити записані на дошці речення однорідними членами

1. Город біля хати. 2. Цвітуть соняшники. 3. Озвучені бджолами, зеленіють квітучі вишні. 4. Вітер коливає дерева. 5. Настав ранок.

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу

Завдання № 3. Зробити вправу за підручником

Завдання № 4. Записати на дошці текст під диктовку вчителя; дати назву тексту; зробити синтаксичний розбір речень, пояснити розділові знаки в реченнях

Гарбузи вються поміж картоплею, спинаються на вишні, перелазять через тин, вони. Прикріпившись чіпкими своїми вусиками, просочуються, пробиваються скрізь, де тільки можуть знайти краплину сонця. Завойований простір вони відзначають високим зірчастим цвітом, цілими вогняними сузірями, які палахкотять поміж кущами картоплі, які завзято здираються на тини, на кущі, які перелазять через рови, з наївною безтурботністю вискакуючи на вигін, на стежку, на дорогу, розцвітають там. Нашорошуючи навсібіч свої чутливі струни-вусики, аж поки їхню довірливість розтопче в пилюці людська нога. (Є.Гуцало.)[2]


ІV. Підсумок уроку

Питання:

 • Які члени речення називаються однорідними?

 • Яким зв’язком можуть поєднуватися однорідні члени речення?

V. Домашнє завдання

 1. Вивчіть теоретичний матеріал. [1, с. 154]

 2. Вправа з підручника.[1, с. 155, № 2]^

Узагальнюючі слова при однорідних членах речення


Урок № 4

Тема. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення

Мета: сформувати уявлення про узагальнюючі слова; виробляти вміння і навички розпізнавати узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами речення; виробляти пунктуаційні навички; розвивати зв’язне мовлення; виховувати повагу до рідної культури та історії.

Використана література:

 1. Ющук І.П. Рідна мова: Підручник для 8 кл. – К.: Арт- Освіта, 2004. – 256 с.

 2. Шевчук С.В. Українська мова: Збірник диктантів: Навч. посіб. Для учнів 10 – 11 кл. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 2002. – 229 с.

Обладнання: таблиця “Розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення й узагальнюючими словами”

^

Хід уроку


І. Перевірка домашнього завдання

Учні по черзі читають речення з заданої додому вправи, пояснюють розділові знаки при однорідних членах.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.

Завдання № 1. Записати речення; порівняти їх і визначити чим вони розрізняються

1. Все блищить новизною.

2. Все блищить новизною: і будинки, і вулиці, і квіти, і дерева.
^
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Завдання № 2.

Доповнити подані речення однорідними членами так, щоб вони розкривали зміст підкреслених слів, запишіть їх до зошитів (речення записані на дошці вчителем заздалегідь), зробити синтаксичний розбір записаних речень

1. У нашому лісі ростуть чудові дерева:…

2. У лісах України можна зустріти різних птахів:…

3. За грибами пішла вся сімя:…

4…… - усі дерева стоять в різнобарвному вбранні.

ВИСНОВОК:

Питання:

 • Яке слово в реченні називається узагальнюючим?

Це слово, що обєднує в одну групу всі перелічувані предмети чи ознаки дії, чи явища тощо.
Узагальнюючі слова виступають у тій же синтаксичній функції, що й об’єднувані ними однорідні члени речення.[1]

 • ^ Які розділові знаки вживаються в реченнях із узагальнюючим словом і однорідними членами?

Свої спостереження порівняти з таблицею “Розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення й узагальнюючими словами”


^ Таблиця “Розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення й узагальнюючими словами” (узагальнююче слово – Уз.)

Схема

Приклад

Уз.: ○, ○, ○

У лісі не було нічого: ані грибів, ані ягід, ані горіхів.

, ○, ○ - Уз.

Луги, гори, сади – все сповнене весняним світлом.

Уз.: ○, ○, ○ - …

Усе навколо: дерева, кущі, хати, дороги – вкрилися першим снігом.ІІІ. Опрацювання нового матеріалу

Завдання № 3. На кожну зі схем таблиці придумати свої приклади і записати до зошитів.

Завдання № 4. Виконати вправу з підручника [1, с. 168, № 2 ]


ІV. Підсумок уроку

Питання:

 • Яке слово в реченні називається узагальнюючим?

 • Які розділові знаки вживаються в реченнях із узагальнюючим словом і однорідними членами?


V. Домашнє завдання

 1. Вивчіть теоретичний матеріал.

 2. Вправа з підручника. [1, с. 167, № 1]^

Однорідні й неоднорідні означення


Урок № 6

Тема. Однорідні й неоднорідні означення

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про однорідні й неоднорідні означення, виробити вміння знаходити їх у реченнях та доцільно використовувати у мовленні; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати любов до природи.

Використана література:

 1. Ющук І.П. Рідна мова: Підручник для 8 кл. – К.: Арт- Освіта, 2004. – 256 с.

 2. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – 4-те вид. – К.: Освіта, 2000. – 254 с.^

Хід уроку


І. Перевірка домашнього завдання

Поділити учнів на дві групи: одна група задає питання за темою “Однорідні члени речення”, друга група відповідає на дані питання.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.

Завдання № 1. Записати речення під диктовку вчителя; зробити їх синтаксичний розбір; пояснити розділові знаки

1. Осінь – прекрасна, казкова пора року.

2. Осінь – наймінливіша золота пора року. (Чому в даному реченні не ставиться кома між означеннями)

^ ВИСНОВОК: (записати до зошитів-довідників)

Однорідними називаються такі означення, які, виражаючи споріднені ознаки, стосуються одного слова і характеризують його з одного боку (кольору, розміру, зовнішнього вигляду, внутрішніх якостей тощо)[2]
^
ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Завдання № 2. Записати під диктовку вчителя речення; зробити їх синтаксичний розбір; пояснити розділові знаки

1. Осінь вражає неповторною таємничою красою, і ми тамуємо подих, зачаровані барвистими фарбами. 2. Осіннє повітря прозоре і тихе. 3. Раптом піднявся північний вітер і нагнав сиві, важкі хмари

ВИСНОВОК:

Однорідні означення можна замінити одним словом (сиві, важкі хмари – гнітючі)[2]

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу

Завдання № 3. Самостійно скласти і записати речення з однорідними членами про

 • Осінню листву

 • Осіннє повітря

 • Осіннє небо

 • Осінній дощ

ІV. Підсумок уроку

Питання:

 • Які члени речення називаються однорідними?

 • Яким зв’язком можуть поєднуватися однорідні члени речення?

 • Яке слово в реченні називається узагальнюючим?

 • Які розділові знаки вживаються в реченнях із узагальнюючим словом і однорідними членами?

^ V. Домашнє завдання

 1. Вивчити теоретичний матеріал. [1]

 2. Написати міні-твір “Осінь”, використавши речення з однорідними членами.^

Повторення і узагальнення теми “Однорідні члени речення”Урок № 7

Тема. Повторення і узагальнення теми “Однорідні члени речення”

Мета: повторити і систематизувати знання учнів про однорідні члени речення, розвивати усне й писемне мовлення; виховувати пізнавальну й творчу діяльність в учнів, пошану до народних традицій і символів.

Використана література:

 1. Ющук І.П. Рідна мова: Підручник для 8 кл. – К.: Арт- Освіта, 2004. – 256 с.

 2. Словник символів культури України/ За загальною ред. В.П. Коцюра, О.І. Потапенка, М.К. Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002. – 260 с.
^

Хід уроку


І. Перевірка домашнього завдання.

Учні читають свої міні-твори, звертаючи увагу слухачів на речення з однорідними членами і на розділові знаки в цих реченнях
^
ІІ. Повторення і узагальнення знань

Завдання № 1. (Якщо учні спілкуються між собою в побуті російською мовою, на уроках з української мови доцільно пропонувати зробити переклад з російської мови на українську)

Перекласти українською мовою речення; зробити їх синтаксичний розбір; пояснити розділові знаки.

1. Образ ласточки символизирует одновременно и добро, и зло. 2. В Древней Греции ласточка посвящалась Афродите – богине любви и красоты. 3. В египетской мифологии одна из главных богинь Исида превращалась именно в ласточку.

Перекладений текст:

1. Образ ластівки символізує водночас і добро, і зло. 2. У Стародавній Греції ластівка присвячувалася Афродіті – богині кохання, краси. 3. У єгипетській міфології одна з головних богинь Ісіда перетворювалась саме на ластівку.


Завдання № 2. Записати речення під диктовку вчителя; пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

1.У багатьох країнах: Чехії, Німеччини, Словакії, Україні – ластівку називали не інакше як “пташкою Божої матері, вважали великим гріхом вбити її чи розбити гніздо. 2. Ластівку вважали “Божою пташкою”, створеною Господом із землі. 3. У народі вважали, що ластівки повертаються в свої рідні краї першого березня. 4. Побачивши ластівку, треба взяти грудочку землі, кинути їй навздогін і промовити: “На тобі, ластівко, на гніздо!” тоді швидко настане весна.

Питання: Які ще вам відомі птахи-символи?


ІV. Підсумок уроку

Питання:

 • Які члени речення називаються однорідними?

 • Яким зв’язком можуть поєднуватися однорідні члени речення?

 • Яке слово в реченні називається узагальнюючим?

 • Які розділові знаки вживаються в реченнях із узагальнюючим словом і однорідними членами?


^ V. Домашнє завдання

 1. Вивчити теоретичний матеріал.

 2. Знайти і записати прислів’я або приказки про птахів; знайти і записати інформацію про інші природні символи.


Додатковий матеріал щодо символів:

1. Символ (грецьк. symbolon умовний знак, натяк) – предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища, має філософську смислову наповненість, тому не тотожний знакові. Символ тісно пов’язаний з наукою, міфом, вірою, поезією, але не зводиться до них, тяжіє до певного узагальнення, на відміну від алегорії, що проявляється в конкретному образі. (Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.)

Символ –

 1. Умовне позначення будь-якого предмета, поняття чи явища.

 2. Художній образ, що умовно передає яку-небудь думку, ідею, переживання.

 3. Умовне позначення якої-небудь величини, поняття прийняте тою чи іншою наукою. (Івченко А.О. Тлумачний словник української мови / Худож. – оформлювач С.А. Пятковка. – Харків: Фоліо, 2004. – 540 с.)

Символ – форма виразу і передачі духовного змісту культури через певні матеріальні предмети чи спеціально створювані образи та дії, що виступають як знаки цього змісту. (Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.)

«Символ есть образ, взятый из природы и преобразованный творчеством; символ есть образ, соединяющий в себе переживание художника и черты, взятые из природы. В этом смысле всякое произведение искусства символично по существу.» (Белый А. Символизм как миропонимание / Сост., вступ. ст. и прим. Л.А. Сугай. – М.: Республика, 1994. – 528 с.)

2. Бджола. (Словник символів культури України / За загальною редакцією В.П. Коцура, О.І. Потапенка, М.К. Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002. – 260 с.)

Бджола – символ Великої Богині, першопочатку світу, безсмертя, чистоти душі, творчої діяльності, верховної влади, працьовитості, невтомності; у слов’ян-язичників – символ кохання; у християнській традиції – символ старанності, красномовства, святості.

Священне значення бджоли ґрунтується на легенді, що вона жила колись у раю, просила дозволу в Бога брати з квіток поживу.

В українських колядках бджоли – важливий елемент Світового дерева. Тобто вони вважались одними із зачинателів Всесвіту:

Серед подвір’я зелений явір,

Під тим явором чорнії бобри,

На восиридку – ярії пчоли,

А на вершечку сиві соколи.

В українській літературі бджола – символ працьовитості, достатку (Сковорода Г.С. “Бджола і шершень”), самопожертви, вічного неспокою заради інших. Наприклад:

Хміліє мед у вуликах сухих,

Бджола бринить, як промінь віковічно…

Або:

Лиш трутень звик солодкі жерти соти,

Бджола ж для меду й серце віддала. (А.Малишко).

3. Дерева-символи (Словник символів культури України / За загальною редакцією В.П. Коцура, О.І. Потапенка, М.К. Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002. – 260 с.)

Липа.

В Україні вважали, що Господь надав липові силу відвертати прокляття, які вона приймає “на себе”. Тому нібито на ній так багато наростів.

Ясєн.

Ясен в Україні був символом війни: якщо ворогові присилали гілку ясена – чекай нападу. У фольклорі ясен символізував також скромність.

^ Сосна.

Слов’яни вважали сосну оберегом від нечисті, символом безсмертя.

Бузина.

Бузина в Україні усимволізовувала оселю чорта, нечистий кущ. Вірили. Що бузину проклято Богом тому, що на ній начебто повісився Іуда-зрадник.

^ Верба і калина.

Без верби і калини нема України, - говорить народна мудрість.

Чому ж саме верба – одне з найшановніших дерев на Україні? Вважаємо, особливостями трудової діяльності, національною психологією пращурів.

Діти Матері-природи, тонкі поетичні натури, вони обожнювали кожну травинку, птахів, тварин. Особливо радісним (після важкої суворої зими) було пробудження природи, приліт вісників весни: журавлів, ластівок – священних птахів. А яке дерево розквітало першим? Саме верба. Пухнасті, як молоді курчата, блискучо-білі котики випромінювали тепло, ласку, запах весни. “Зацвіла верба – прийшла весна”, - казали в народі. Подекуди ще лежав сніг, було холодно – а верба цвіла. Отже, думали люди, вона сильніша за грізне божество Зими.

У християнстві верба – прокляте дерево, бо, за міфами, з неї були зроблені цвяхи, якими збивали хрест для розп’яття Ісуса Христа. Існувало народне свято – Вербна неділя (за тиждень перед Великоднем). Свячені вербові віти зберігали як магічні предмети, здатні відвертати недугу, викликати дощ. Існував звичай жартівливо бити посвяченою вербою зустрічних, дітей, що мало принести їм здоров’я, силу, багатство.

Для українського народу верба – це його своєрідний символ.

Образ верби дуже поширений у фольклорі. Він символізує невибагливість, скромність, глибоку тугу і печаль матері-вдови, безталанної дівчини, асоціюється з одруженням:

Летіла зозуля, кувала,

Щось вона вербиці казала,

Пора тобі, вербице, розвиться;

Пора тобі, хлопчино, жениться.

Тополя. (Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 1995. – 287 с.)

Тополя – міфічний образ – тотем давніх словян, згодом українців. Свято Тополя відзначалося наприкінці весни. Обирали найстрункішу дівчину, якій завязували над головою руки. На підняті руки навішували стрічки, хустки, намисто та ін. Дівчину водили селом, полем. Лугом, співаючи:

Стояла тополя край чистого поля,

Стій, тополенько, стій, не розвивайся,

Буйному вітроньку не піддавайся…

Свято Тополя було розповсюджене на околицях стародавнього Києва. Тополя вважалася священним деревом, її рубали для жертовних вогнищ. Свято тополя рівнозначне російській Гостейці та білоруському Кусту. (За М.Слободянюком.)

^

Підготовка до написання переказу


Урок № 8

Тема. Підготовка до написання переказу

Мета: повторити і систематизувати знання учнів про однорідні члени речення, розвивати усне й писемне мовлення; виховувати повагу до рідної культури та історії.
^

Хід уроку


І. Перевірка домашнього завдання

Учні читають доповіді, звертаючи увагу на речення з однорідними членами і пояснюючи розділові знаки в цих реченнях

ІІ. Підготовка до написання переказу за темою “Українські національні символи” (Українська мова. 100 переказів з творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 кл. / В.І. Тихоша, Л.І. Урсуленко, А.І. Мовчун. – К.: КІМО, 2004. – 192 с.)

Завдання роздрукувати і роздати учням (див. “Завдання до переказу “Українські національні символи”):

 1. Прослухати переказ.

 2. Скласти план переказу.

 3. Виписати з тексту однорідні члени речення.

 4. Доповнити текст розповіддю про твори, в яких оспівуються національні символи.
^

Переказ

Українські національні символи


(переказ скорочено для 8-го класу)

Ми часто кажемо: сильний, як ведмідь, гарна, як квітка; стрункий, як тополя; хитрий, як лис та ін. Тут ведмідь виступає символом сили, квітка – краси, тополя – стрункості й високого зросту, лис – хитрості.

Завдяки символам можна одним словом чи якимось знаком сказати дуже багато.

Озирнімося довкола – і ми побачимо безліч символічних позначень, які про щось повідомляють, застерігають, закликають.

Найстародавніша символіка пов’язана з могутніми силами природи. Тоді різні племена називали себе чи то синами Сонця, чи то могутньої ріки, чи то гори, чи блискавки. Часто вони проголошували своїм предком-родоначальником ту тварину, від якої залежало їхнє життя. Зображення цих “покровителів” ставали знаками роду, племені. Навіть досі часом кажуть про “британського (англійського) лева”, “галльського (тобто французького) півня”, “російського ведмедя” тощо.

Cимволами якоїсь країни, народу можуть бути і природні об'єкти. Стародавні єгиптяни обожнювали ріку Ніл, від якого залежало все їхнє життя. Для кожного вірменина священним є гора Арарат. Об’єктом поклоніння японців з правіків є священна Фудзі – діючий вулкан Фудзіяма.

А для українців найвизначнішим національним символом з-посеред природних об’єктів є ріка Дніпро-Славутич. Він пролягає через усю Україну і через усю її історію. Його оспівано в численних піснях, думах, легендах. Дніпро – національна гордість, слава України.

На українській землі є ще багато різних природних об’єктів, відомих і шанованих усім українським народом. Наприклад, гора Говерла височить у Карпатах, а знають її по всій Україні, бо це найвища гора на українській землі. Острів Хортиця нині є фактично частиною міста Запоріжжя, але це дорогий серцю кожного українця символ історії козацтва, славної Запорозької Січі.

Символом України є калина, чорнобривці, тополя і верба, соняшник.

Надзвичайно багато про Україну промовляють такі слова-поняття: козак, чумак, хлібороб, кобзар. У них відображено найголовніші сторони буття українського народу – народу-воїна, народу-трудівника, народу-співця. Варто тільки сказати: козак або кобзар – і всяк зрозуміє, що це про нас мова!

Багато славними іменами та подіями й українська історія. Нашими національними символами є прадавні першокнязі Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь, і першокнязі київські Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, і славний співець Боян, і літописець Нестор, а в часи ближчі – славні козацькі гетьмани: Байда Вишневецький, Самійло Кішка, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Виговський, Іван Мазепа, Пилип Орлик, останній кошовий Запорозької Січі Петро Калнишевський, духовні поводирі наші: Петро Могила, Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка і ще, й ще!..

Без них і їхніх звершень просто не було б нашого народу. Ось чому все це – наші національні світочі, наша гордість. (За Н. Бібік)

Переказ


Урок № 9

^ Тема. Переказ

Мета: перевірити знання учнів за темою “Речення з однорідними членами речення”; розвивати зв’язне мовлення; виховувати повагу до рідної культури та історії.
^

Хід уроку


І. Читання переказу
ІІ. Написати докладний переказ

ІІІ. Доповнити переказ

Завдання до переказу “Українські національні символи”

 1. Прослухати переказ.

 2. Скласти план.

 3. Виписати географічні назви з переказу.

 4. Виписати ім’я й прізвища, що зустрічаються в тексті переказу.

 5. Виписати однорідні члени речення, що зустрічаються в даному переказі.

 6. Пояснити поняття “символ”.

 7. Дібрати синонім до слів предок-родоначальник, кобзар.

 8. Усно переказати переказ за складеним планом.

 9. Написати докладний переказ.

 10. Доповнити текст розповіддю про твори, в яких оспівуються національні символи.

 11. Скласти план до розповіді про твори, в яких оспівуються національні символи.^

Тренувальні вправи


(матеріал для вчителя)

1.

Завдання: підібрати до підкреслених слів епітети; доповнити речення однорідними членами

1. Настала …осінь… (пізня, золота, чудова, мінлива, пречудова, кольорова, холодна…). 2. Земля вкрилась… листям (різнокольоровим, жовтим, старим, золотим, зів’ялим…). 3. Раптом вже може початися …сніг (перший, пухнастий, мокрий, неприємний, рідкий, ніжно-білий…). 4. Скоро прийде …зима (чудова, білосніжна, холодна, казкова, морозна, сніжна, зла…).

2.

Завдання: до наведених схем складіть речення

1. І ○, і ○, і ○ - Уз.

2. Уз.: ○, ○, ○, ○.

3. Уз.: ○, ○, ○, ○ - …

4. Чи ○, чи ○, чи ○ - Уз.

3. (Шевчук С.В. Українська мова: Збірник диктантів: Навч. посіб. Для учнів 10 – 11 кл. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 2002. – 229 с.)

Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

Причеплені до стін, підвішені до стелі, на лавках, на верстаках, на столах, на підвіконнях, прицвяховані до стовпів, які тримали стелю, - скрізь видніли великі, середні чи й зовсім маленькі вовки, лисиці, ведмеді, лосі, кабани, борсуки, зайці, собаки, козулі, тхори, ласки. А ще птахи – вивільги, чаплі, селезні, зозулі, кібчики, дрохви, павичі, півні, сови!.. І ще якісь звірі та птахи, яких Васькові Васюрі та Надійці не доводилося не те що бачити в природі чи в зоопарку, а навіть на ілюстраціях у книжках!..(Є. Гуцало.)

4. (Шевчук С.В. Українська мова: Збірник диктантів: Навч. посіб. Для учнів 10 – 11 кл. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 2002. – 229 с.)

^ Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

Була саме та пора, коли рідкий ранковий туманець, що вийшов од недавно звільненої від снігів та криги землі, раптом почав опрозорюватися. Над головою ніби виросло синє небо, налите трепетною енергією, що полилася на землю безліччю блакитних напіврозталих тілець. І земля від того зітхнула, розправилася, ніби жива істота, розтулила міріади смоктливих та спраглих ротиків і пила ту синь…(За В. Шевчуком.)

5. (Шевчук С.В. Українська мова: Збірник диктантів: Навч. посіб. Для учнів 10 – 11 кл. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 2002. – 229 с.)

^ Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

Осінній ліс був легкий і прозорий од жовтого листя, яке вже почало опадати, та від блідого проміння. Хлопці йшли навпрямці, обминаючи дороги, а тому іноді обом здавалося, що їх тільки двоє й залишилося в цьому осінньому жовтому світі… Але після того, як на галяві побачили дерева, повалене снарядом, до відчуття самовитості примішалося відчуття тривоги, небезпеки, які чекали на них на кожному кроці. (Є. Гуцало.)


6. (Скуратівський В.Т. Дідух: Свята українського народу. – К.: освіта, 1995. – 272 с.)

^ Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

До Насті точи снасті

Уже все налаштовується на святковий лад. Вправні жіночі руки завершують білити оселі, мити двері, вікна, лави, мисники, причепурену піч. До Анастасії, яка припадає на 4 січня, оселя, господарські будівлі й обійстя мають бути повністю прибрані. Чоловіки також не спочивали – на два тижні нарубано сухих дров, заготовлено вдосталь їжі для домашньої худоби…Через два дні загостять три найбільших свята: Святеє Рожество, Святого Василя та Святе Водохреща…

Саме ці три свята і складали різдвяно-новорічну обрядовість з численними дійствами й розвагами, щедрими гостинами.

7. (Скуратівський В.Т. Дідух: Свята українського народу. – К.: освіта, 1995. – 272 с.)

^ 1. Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки.

2. Виписати назви хліба і додати цей список тими назвами, що знають учні.

Цікаві передріздвяні обряди побутували в Карпатах та на Закарпатті. Крім куті, на столі мав бути спеціальний обрядовий хліб – карачун (крачун, хлібець). В одних місцях його пекли ввечері, в інших – у ніч перед Різдвом, супроводжуючи усталеними традиційними обрядодіями. Обрядовий хліб стояв на столі впродовж усіх святок, символізуючи зимове сонцестояння.

^ 8.

Відредагувати речення записані на дошці вчителем, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

1. На зворотній дорозі додому ми зібрали багато чорниці, суниці, ягід і грибів.(Повертаючись додому, ми зібрали багато ягід і грибів.)

2. На долоні рук падає і тане перший сніг (На долоні падає і тане перший сніг.)

3. Наша вчитель – людина рідкісної доброти і щирості (Наша вчитель винятково добра і щира людина.)

4. Наступає листопад – на лугах, полях, садах багато кольорового листя (Настає листопад – на лугах, полях і в садках багато кольорового листя.)

5. Пройде деякий час і почнеться морозна, холодна зима (Мине якийсь час і настане холодна зима.)

9. (Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 1995. – 287 с.)

^ Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

На Маковія збирають люди геть усяку городину: мак, кріп, цибулю, часник, морквуб, соняшникб, редьку, буряк, в тому ж табуні і житні колоски, і пшеничні, та ще геть усяке зілля і квітки,…соняшник, Петрові батіжки, коноплі, мяту. І це чисто все вяжуть у один пучок і з-позаду обвяжують маленькою хустиною або рушником. І це непремінно буває в кожній хаті. І той збираний пучок називається “маковеєм”.

Після освячення маковеї приносять додому і застромлюють на кілок проти сонця, щоб вони повисихали…

Якщо у кого-небудь заболить щось або задушить у горлі, та маковієве зілля допоможе. (за А. Кримським, 1928.)


10. (Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 1995. – 287 с.)

Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

Вишивка - один з найпоширеніших видів народного декоративного мистецтва. Створення на шкірі, тканинах узорів за допомогою голки і нитки відоме з давніх-давен. Зразки вишивок Х – ХІ ст. знайдені археологами у Києві та Київській області, Чернігові та Чернігівській області, на Житомирщині, Львівщині. Численні історичні, літературні, фольклорні матеріали стверджують масове побутування в Україні вишивки одягового інтерєрно-побутового та обрядового призначення. (З довідника.)

11. (Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 1995. – 287 с.)

^ Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

Рушники волинські теперішньої Житомирщини та Рівненщини мають також свої особливості, як ткані, так і вишивані. Надто ж слід виділити північні та південні райони.

Якщо для північної Волині від Овруча до Шацьких озер більш характерні ткані рушники, то на півдні волинської землі поширені декоровані вишиванням і тканням. Майже все волинське Полісся і навіть київське вирощувало багато льону, а тому тут було дуже вживане ткання льоном.

Полісся характерне і дуже довгими – до семи метрів – та вузькими, що декоруються на сірій основі білою та здебільшого червоною і чорною заполоччю, геометричним орнаментом уздовж всього полотнища. (І.Гончар.)

12. (Неживий О.І., Ужченко В.Д. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 1995. – 287 с.)

^ Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

Традиційна українська хата - це колиска нашого народу, де творилася його журлива і оптимістична доля. жеврів і вибухав його гнів, напиналися буденними клопотами, кохалися, народжувалися і вмирали. щоб поступитися місцем прийдешнім поколінням. З неї пішли у світ велетні думки і духу - князь Кий і літописець Нестор, філософ Григорій Сковорода і гетьман Богдан Хмельницький, поети Тарас Шевченко й Іван Франко, конструктор космічних апаратів Юрій Кондратюк і письменник Олександр Довженко.

Перелік цей можна продовжити і далі, тоді б простягнувся ланцюг людських доль нескінченно, аж у Всесвіт. Тому й уявляється українська хата величезною, де долівка – земля, стіни – гори і ліси, а стеля – небо з зірками і кометами. (А.Данилюк.)

13. (Українська мова. 110 диктантів. Державна підсумкова атестація. 9 кл./ В.І. Тихоша. – К.: КІМО, 2004. – 80 с.)

^ Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

У Великодню ніч у гарні кошики, коробки, деревяні ночви складали для освячення паски, крашанки чи писанки, поросятко з хріном у зубах або мясо, сало, ковбасу, масло, сир тощо. Усе це прикривали вишиваним чи тканим рушником, ставили в кошик і запалену свічку. Як тільки задзвонять церковні дзвони, рушали в святковому одязі до церкви, хто пішки, хто на возі, сьогодні - на машинах, автобусах. З церкви виносять хоругви, хрест, образ Воскресіння Христового, Євангеліє, плащаницю й обходять тричі навколо церкви з хором.

Великдень - день особливий. За народним спостереженням і повірям цього дня і сонце інакше світить. (За Л.Орел.)

14. (Українська мова. 110 диктантів. Державна підсумкова атестація. 9 кл./ В.І. Тихоша. – К.: КІМО, 2004. – 80 с.)

^ Записати речення під диктовку вчителя, пояснити орфограми; зробити синтаксичний розбір речень; пояснити розділові знаки

І ще одним дивом природи славиться Придніпровя – Хортицею. Цей острів - унікальне геологічне утворення, один з найбільших річкових островів узагалі… Ландшафт острова також дивовижний: скелі, лісисті узгіря, заплави, озера, майже первісний цілинний степ - усього потроху, мовби у якійсь експозиції.

Оспівана в думах, легендах і красному письменстві, відтворена у картинах видатних художників минулого й сучасного, в аматорських фотовідбитках і кінематографі, Хортиця віддавна слугувала людям. Ще 450 року до нашої ери про неї згадував Геродот, а 1103 року розповідає про похід києво-руських воїв проти половців автор Іпатіївського літопису.

Хортиця була одним із центрів, де зародилося й набирало сили запорозьке козацтво. (За С.Гречанюком.)


15.

Великдень - релігійне свято на честь воскресіння Ісуса Хреста. У народному побутуванні ввібрало у себе безліч давніх дохристиянських звичаїв і вірувань повязаних з воскресінням природи після зимового сну. До цього дня в Україні завжди випікали обрядовий хліб – паску, виготовляли сирну паску, фарбували крашанки й писали писанки. З паски й крашанки починали великодній сніданок.

Побутувало повіря, що висушені крихти й вершечок паски допоможуть від хвороб людині й худобі. На Галичині й Карпатах “сіяли” крихти по городу, після чого начебто виростали квіти Маруньки (різновид ромашки), які теж мають цілющі властивості. Одну з пасок тримали на столі протягом тижня, до проводів, “щоб добра родила пшениця”. (Л.Артюх.)


^

Картки для учнів1

Завдання: переписати речення, вставляючи, де треба, пропущені букви і розкриваючи дужки; розставити пропущені розділові знаки; зробити синтаксичний розбір 1-го і 2-го речень.

Вишивка один з (най)поширеніших видів народного декоративного мистецтва. Створе..я на шкірі тканинах узорів за допомогою голки і нитки відоме з (давніх) давен. Зразки вишивок Х – ХІ ст. знайдені арх..ологами у Ки..ві та Ки..вс..кій області Чернігові та Чернігів..с..кій області на Житомирщині Л..вівщині. Числе..і історичні літературні фол..клорні матеріали стверджують масове побутування в Україні вишивки одягового інт..р..єрно(побутового) та обрядового пр..значе..я. (З довідника.)


2

^ Завдання: переписати речення, вставляючи, де треба, пропущені букви; розставити пропущені розділові знаки; зробити синтаксичний розбір 1-го і 2-го речень.

Рушники волинс..кі теперішн..ої Житомирщини та Рівненщини мають також свої особливості, як ткані так і вишивані. Надто ж слід виділити північ..ні та півде..і райони.

Якщо для північ..ної Волині від Овруча до Шац..ких озер біл..ш характерні ткани рушники то на півдні волин..с..кої землі поширені декоровані вишива..ям і тка..ям. майже все волин..с..ке Полі..я і навіть ки..вс..ке вирощувало багато л..ону а тому тут було дуже вживане тка..я л..оном.

Полі..я характерне і дуже довгими – до семи метрів – та вуз..кими що декоруют..ся на сірій основі білою та здебіл..шого червоною і чорною заполоччю геометричним орнаментом уздовж вс..ого полотнища. (І.Гончар.)


3

^ Завдання: переписати речення, вставляючи, де треба, пропущені букви; розставити пропущені розділові знаки; зробити синтаксичний розбір 1-го речення.

Традиційна україн..с..ка хата це колиска нашого народу де творилася його журлива і оптимістична доля жеврів і вибухав його гнів напиналися буде..ими клоп..тами кохалися народжувалися і вмирали щоб поступитися місцем пр..йдешнім поколі..ям. З неї пішли у світ велетні думки і духу князь Кий і літописець Нестор філософ Григорій Сковорода і гетьман Богдан Хмельницький поети Тарас Шевченко й Іван Франко конструктор косміч..них ап..ратів Юрій Кондратюк і пис..ме..ик Олександр Довженко.

Перелік цей можна продовжити і далі, тоді б простягнувся ланцюг люд..с..ких доль нескін..че..о, аж у Всесвіт. Тому й уявляєт..ся україн..с..ка хата в..личезною, де долівка – земля, стіни – гори і ліси, а стеля – небо з зірками і кометами. (А.Данилюк.)

4

^ Завдання: переписати речення, вставляючи, де треба, пропущені букви; розставити пропущені розділові знаки; зробити синтаксичний розбір 1-го речення.

У Великодню ніч у гарні кошики коробки д..рев..яні ночви складали для освяче..я паски крашанки чи писанки поросятко з хріном у зубах або м..ясо сало ковбасу масло сир тощо. Усе це пр..кривали вишиваним тканим рушником ставили в кошик і запалену свічку. Як тільки задзвонять церковні дзвони рушали в святковому одязі до церкви, хто пішки хто на возі, с..огодні на машинах автобусах. З церкви виносять хоругви хрест образ Воскресі..я Христового Євангеліє плащаницю й обходять тричі навколо церкви з хором.

Великдень день особливий. За народним спостереже..ям і повір..ям ц..ого дня і сонце інакше світить. (За Л.Орел.)

5

Завдання: переписати речення, вставляючи, де треба, пропущені букви і розкриваючи дужки; розставити пропущені розділові знаки; зробити синтаксичний розбір 4-го речення.

І ще одним дивом природи славит..ся Пр..дніпров..я – Хортицею. Цей острів унікальне геологічне утворе..я один з (най)біл..ших річ..кових островів узагалі… Ландшафт острова також дивовижний скелі лісисті узгір..я заплави озера майже первіс..ий цілин..ий степ усього потроху, мовби у якійсь експозиції.

Оспівана в думах л..гендах і красному пис..менстві ві..творена у картинах видатних художників минулого й сучасного в аматор..с..ких (фото)відбитках і (кіне)матографі, Хортиця ві..давна слугувала людям. Ще 450 року до нашої ери про неї (з/с)гадував Геродот а 1103 року ро..повідає про похід (ки..во)рус..ких воїв проти половців автор Іпатієвс..кого літопису.

Хортиця була одним із центрів де зародилося й набирало сили запоро..ке козац..тво. (За С.Гречанюком.)


6

Завдання: переписати речення, вставляючи, де треба, пропущені букви і розкриваючи дужки; розставити пропущені розділові знаки; зробити синтаксичний розбір 1-го і 2-го речень.

Великдень релігійне свято на честь воскресін..я Ісуса Хреста. У народному побутува..ні ввібрало у себе безліч давніх дохристиян..с..ких звичаїв і вірувань пов..язаних з воскресін..ям природи після зимового сну. До ц..ого дня в Україні завжди випікали обрядовий хліб – паску, виготовляли сирну паску фарбували крашанки й писали писанки. З паски й крашанки починали великодній сніданок.

Побутувало повір..я що висушені крихти й вершечок паски допоможуть від хвороб людині й худобі. На Галичині й Карпатах “сіяли” крихти по городу після чого начебто виростали квіти Маруньки (різновид ромашки) які теж мають цілю..і властивості. Одну з пасок тр..мали на столі протягом тиж..ня, до проводів, “щоб добра родила пшениця”. (Л.Артюх.)

Скачати 304.09 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.09.2011
Розмір304.09 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
средне
  2
хорошо
  1
отлично
  3
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх