Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів київ 1998 icon

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів київ 1998


Схожі
Основні законодавчі акти про охорону праці закон...
Реферат на тему...
Вимоги до приміщень де ведеться експлуатації еом...
Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів...
Правила пожежної безпеки для культових споруд (остаточна редакція)...
Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку продовольчих товарів Спеціальність 08. 00...
Проректор з навчальної роботи...
Проректор з навчальної роботи...
Тема дисципліни, тема лекції...
Розклад навчальних занять...
Дипломатії
Правила вступу й запису на програми спеціальностей та спеціалізації 13...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
скачатьДержавний комітет України по нагляду

за охороною праці


Державний нормативний акт

про охорону праці


ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВКиїв 1998
Державний нормативний акт про охорону праці


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнагляд­охорон­праці

від 09. 01. 98 № 4.


ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції
України 10. 02. 98 за № 93/2533.


Дата введення 20. 02. 98


^ ДНАОП 0.00–1.21–98


ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ


Київ 1998

Передмова


1. РОЗРОБЛЕНО: Національним науково-дослідним інститутом охорони праці


2. ВНЕСЕНО: Управлінням по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці,

будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України


3. ВВЕДЕНО: Замість «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84р. і переглянутих в 1988 р.; видання 4. Енергоатомвидав, Москва, 1989 р.


Редакційна комісія:

Сорокін І. Д. (голова комісії), Мельничук Л. О., Андрєєв С. А., Ясинський В. М., Цимбалюк А. У., Громадський Ю. С., Кононенко А. О.


Відповідальні виконавці:

Ясинський В. М., Гажаман В. І., Єліпашев В. М.


Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці

ЗМІСТ:


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування

1.2. Скорочення, терміни, визначення

1.3. Організація безпечної експлуатації електроустановок

^ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

2.1. Вимоги до працівників

2.2. Оперативне обслуговування

2.3. Виконання робіт

^ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Перелік основних заходів

3.2. Працівники, відповідальні за безпеку робіт

3.3. Порядок видачі та оформлення наряду

3.4. Склад бригади, що працює за нарядом

3.5. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт

3.6. Нагляд під час виконання робіт за нарядом

3.7. Оформлення перерв у роботі

3.8. Переведення бригади на нове робоче місце

3.9. Закінчення робіт. Закриття наряду

3.10. Оформлення робіт, що виконуються за розпорядженням

і в порядку поточної експлуатації

3.11. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи в

електроустановках електростанцій, підстанцій і на кабельних лініях електропередачі

3.12. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи на ПЛ

3.13. Організація безпечного виконання робіт за нарядом

на ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій

3.14. Організація безпечного виконання окремих робіт в електроустановках

за розпорядженням

3.15. Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках

в порядку поточної експлуатації

3.16. Вмикання електроустановок після повного закінчення робіт

^ 4. ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Порядок підготовки робочого місця

4.2. Вимикання (зняття напруги)

4.3. Вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця

4.4. Перевірка відсутності напруги

4.5. Встановлення заземлень. Загальні вимоги

4.6. Встановлення заземлень в електроустановках підстанцій

і в розподільчих устаткуваннях

4.7. Заземлення повітряних ліній електропередачі

4.8. Зберігання та облік заземлень

^ 5. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ

ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЇХНІХ НАСЛІДКІВ. КОРОТКОЧАСНІ РОБОТИ

6. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ

^ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1. Повітряні лінії електропередачі

6.2. Роботи на кабельних лініях електропередачі

6.3. Роботи на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні

6.4. Роботи під час обслуговування електродвигунів

6.5. Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту,

автоматики, телемеханіки і зв’язку, з електролічильниками

6.6. Акумуляторні батареї та зарядні пристрої

6.7. Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами,

переносними світильниками, переносними електричними машинами та

електрозварювальним устаткуванням

6.8. Роботи в електроустановках, пов’язані з підійманням на висоту

6.9. Роботи в електроустановках із застосуванням механізмів

і вантажопідіймальних машин

6.10. Робота відряджених працівників

7. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ видів РОБІТ

^ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

7.1. Електродні котли. Електрофільтри

7.2. Чищення і обмивання ізоляторів

7.3. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах

7.4. Електроустановки в пожежонебезпечних зонах

7.5. Електроустановки випробувальних станцій і лабораторій

7.6. Проведення випробувань обладнання. Вимірювання

7.7. Основні вимоги електробезпеки під час експлуатації мобільних (інвентарних)

будівель та споруд

^ 8. ОПОСВІДЧЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
^

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Галузь застосування1.1.1. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

1.1.2. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.

1.1.3. В цих Правилах викладені основні вимоги, щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок.

Заходи додаткового підвищення безпеки, які передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, не повинні суперечити цим Правилам або послаблювати їхню дію.

1.1.4. Засоби захисту, що застосовуються відповідно до цих Правил, повинні бути справні, випробувані і задовольняти вимоги “Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках / Москва, Энергоатомиздат, 1987”, затверджених Міненерго СРСР 12.02.81.

1.1.5. Первинні засоби пожежогасіння, які застосовуються в електроустановках, мають відповідати Правилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим Управлінням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95 та зареєстрованим в Мінюсті України 14.07.95 за № 219/755.

1.1.6. Машини, механізми, пристосування і інструмент, що застосовуються в електроустановках, повинні бути справні і випробувані відповідно до чинних нормативних документів і строків.

1.1.7. Електрообладнання, конструкції, комплектувальні деталі, вузли вітчизняного та іноземного виробництва повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів в Україні.

Електрообладнання, яке підлягає в Україні обов‘язковій сертифікації, повинно супроводжуватись сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката згідно з Державною системою сертифікації УкрСЕПРО.

У разі постачання електрообладнання з-за кордону організація - замовник повинна отримати сертифікат відповідності до укладення контракту на його поставку.

Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна документація, що поставляється з обладнанням чи виробами, повинна мати переклад українською (або також і російською) мовою.

Можливі відхилення від нормативної документації повинні бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці, Держстандартом та організацією-замовником до укладання контракту на їх постачання. Копії погоджень і сертифікати долучаються до паспорта обладнання або виробу.

1.1.8. Під час виконання будівельно-монтажних робіт в електроустановках обов’язкове дотримання також ви­мог СНиП-III-4-80* “Техника безопасности в строительстве”.

1.1.9. Під час експлуатації електроустановок необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановлених Правилами пожежної безпеки в Україні.

1.1.10. Вимоги чинних норм галузевих правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств не повинні суперечити цим Правилам та послаблювати їхню дію.

Скачати 2.41 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/27
Дата конвертації29.09.2011
Розмір2.41 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх