Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет icon

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет


Схожі
Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет департамент з гуманітарних...
Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет департамент з гуманітарних...
Україна виконавчий комітет харківськ ої міськ ої рад и харківської області управління освіти...
Новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №6 засідання виконавчого комітету...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Україна виконавчий комітет харківськ ої міськ ої рад и харківської області управління освіти...
Рівненська міська рада виконавчий комітет...
Кіровоградська міська рада виконавчий комітет щоденна експрес – інформація прес-служби...
Полтавська міська рада виконавчий комітет управління у справах сім’Ї, молоді та спорту вул...
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 Харківської міської ради Харківської області...
Авторська програма курсу християнська етика для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТУПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУНАКАЗ


17.03.2011 № 114


Про порядок організованого закінчення

2010/2011 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів

4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів усіх типів і форм

власності Московського району


На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 25.08.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (із змінами) та від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1095 і від 31.12.05 № 1312», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842), зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532), Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.02.2011 № 141 «Про проведення підсумкових контрольних робіт», згідно з листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 №1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році» та від 04.03.2011 №1/99-151 «Про проведення підсумкових контрольних робіт», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 14.03.2011 № 147 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.03.2011 № 52 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Московського району, які забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2010/2011 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, освітніх програм та навчальних курсів, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти


НАКАЗУЮ: 1. Заступнику начальника управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради Поповій В.І.:

  1. Встановити неухильний контроль за:

1.1.1. Дотриманням у загальноосвітніх навчальних закладах:

1.1.1.1. Діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Березень-червень 2011

1.1.1.2. Термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 3(2) – 4-х класів початкової школи,

до 21.05.2011

- 5 – 10(11)-х класів основної школи,

до 26.05.2011

  1. - 11(12)-х класів старшої школи

до 18.05.2011

  1. 1.1.2. Здійсненням річного оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 01.05.2011 (11(12) класи),

  1. до 10.05.2011 (9 класи)

1.1.3. Здійсненням допуску учнів-екстернів, які пройшли підсумкову атестацію з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів, до державної підсумкової атестації. Дані про учнів-екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної підсумкової атестації у 2010/2011 навчальному році надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради (додаток 2).

До 01.05.2011 (11(12) класи),

  1. до 10.05.2011 (9 класи)

1.1.4. Роботою керівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2011


1.1.5. Дотриманням загальноосвітніми навчальними закладами вимог щодо розрахунків середнього балу атестата випускників 11(12)-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту та шкільній документації.

До 28.05.2011

1.1.6. Роботою адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів до отриманих ними балів за підсумкове оцінювання (річне) та державну підсумкову атестацію та зазначених у шкільній документації.

До 28.05.2011 (11(12) клас),

до 18.06.2011 (9 клас)

1.2. Спільно з відповідальними працівниками районного управління освіти, районного методичного центру (завідуюча Верба Л. П.) здійснити з виїздом на місця експертизу організованого закінчення навчального року, проведення підсумкових контрольних робіт та державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності.

З 10.05.2011 до 18.06.2011

1.3. Проаналізувати та надати до Департаменту освіти для узагальнення довідку щодо вивчення стану управлінської діяльності з питання організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

До 20.06.2011

2. Головному спеціалісту адміністрації Московського району Харківської міської ради Савченко А. П.:

2.1. Забезпечити контроль за:

2.1.1 Своєчасністю подання закладами освіти усіх типів і форм власності якісної інформації (замовлень, звітів тощо) з питань проведення державної підсумкової атестації та закінчення навчального року, необхідні матеріали надати до Департаменту освіти Харківської міської ради, до відділу нормативності та якості освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації у терміни, визначені наказами Головного управління освіти і науки від 14.03.2011 № 147, Департаменту освіти Харківської міської ради від 15. 03.2011 № 52.

Березень-червень 2011

2.1.2. Дотриманням порядку звільнення від державної підсумкової атестації за станом здоров’я випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, що розташовані на території обслуговування. За результатами проведеної роботи підготувати проект наказу.

До 27.05.2011

2.2. Надати до:

2.2.1 Відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради:

2.2.1.1. Інформацію про учнів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації (додаток 1.9).

До 18.05.2011

2.2.1.2. Інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями (додаток 1.7 в друкованому та електронному вигляді).

До 26.05.2011

2.2.2. Відділу нормативності та якості освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації:

2.2.2.1. Списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації за станом здоров’я (додаток 1.8). Разом зі списками надати оформлені згідно з вимогами необхідні документи, які підтверджують звільнення учнів 11(12)-х класів за станом здоров’я від державної підсумкової атестації.

28.03.-01.04.2011

2.2.2.2. Замовлення на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової та повної загальної середньої освіти (додатки 1.3, 1.4).

До 25.04.2011(9 клас),

до 25.03.2011(11 (12) класи)


2.2.2.3. Списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок та братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації з відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах молоді та спорту, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (додаток 1.10).

До 26.03.2011 (11 (12) класи),

До 23.04.2011 (9 класи)

2.3. Забезпечити надання до Регіонального центру «Студсервіс» замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 01.05.2011 (11(12) класи),

до 10.05.2011 (9 класи)

2.4. Отримати в Головному управлінні освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації матеріали для проведення державної підсумкової атестації. 19.05.2011

2.5. Забезпечити збереження у сейфі (металевій шафі) матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11(12)-х класів. 19.05.-30.05.2011

2.6. Організувати видачу відповідальним особам навчальних закладів Похвальних листів, грамот, матеріалів для проведення державної підсумкової атестації у визначені даним наказом терміни (додатки 5, 6).

2.7. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів з питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможцями III та учасниками IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможцями II та учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, учасниками тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 11.04.2011

2.8. Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11(12)-х класах:

   1. Внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання:

- свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою

до 17.06.2011

- атестатів про повну загальну середню освіту з відзнакою

до 26.05.2011

2.8.2. Надіслати до відділу нормативності та якості освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти і науки інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями (додаток 1.7).

До 26.05.2011

2.9. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження

заяв, але не пізніше, ніж до

початку 2011/2012 навчального року

 1. Головному спеціалісту управління освіти Московської районної в місті Харкові ради Гринько Г.І.:

3.1. Надати до загального відділу Департаменту освіти Харківської міської ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленою формою (додатки 8.1-8.2).

До 28.04.2011

3.2. Вжити заходів з питань створення безпечних умов під час проведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній дзвоник» та закінчення школи випускниками 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка.

28.05.2011

 1. Завідуючій районним методичним центром Вербі Л. П.:

4.1.Забезпечити методичний супровід з питання підготовки матеріалів до проведення державної підсумкової атестації та підсумкових контрольних робіт. До 10.05.2011


  1. Здійснити контроль за:

4.1.1. Роботою загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

До 18.06.2011

4.1.2. Своєчасним та об’єктивним виставленням випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію і річного оцінювання з української мови (мова та читання) та математики. Під час річного оцінювання - врахуванням балів за державну підсумкову атестацію.

До 21.05.2011

4.1.3. Проведенням підсумкових контрольних робіт у 5-8-х класах загальноосвітніх навчальних закладах у письмовій формі, у такі терміни:

- українська мова: 5-6 класи – 11 травня 2011 року, 7-8 класи – 13 травня 2011 року;

- історія України: 5-6 класи – 13 травня 2011 року, 7-8 класи – 11 травня 2011 року;

- математика: 5-6 класи – 16 травня 2011 року, 7-8 класи – 18 травня 2011 року;

- іноземна мова: 5-6 класи – 18 травня 2011 року, 7-8 класи – 16 травня 2011 року;

- російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання) – 20 травня 2011 року.

4.1.4. Організацією перевірки підсумкових контрольних робіт учнів 5-8-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах та узагальненням їх результатів.

До 21.05.2011

4.1.5. Організацією та проведенням у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності навчальних екскурсій та навчальної практики:

  1. - для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин

з 30.05. по 02.06.2011

- для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

- для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;


- для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин

з 30.05. по 10.06.2011

4.2. Скласти звіти про результати проведення підсумкових контрольних робіт учнів 5-8-х класів за формою, наданою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (додаток 9), надати їх до Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради.

До 27.05.2011

4.3. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії згідно з п. 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

До 01.05.2011 (4 клас),

До 05.05.2011 (11 (12) клас),

до 16.05.2011 (9 клас)

4.4. Погодити розклади проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої шкіл.

До 20.04.2011 (4 клас),

До 05.05.2011 (11 (12) клас),

до 16.05.2011 (9 клас)

4.5. Створити апеляційні комісії з предметів державної підсумкової атестації згідно з п. 9 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

До 08.05.2011

4.6. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій з питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилась у письмовій формі.

З 20.05. по 28.05.2011 (11 (12) клас),

з 31.05. по 18.06.2011 (9 клас)

 1. Методисту районного методичного центру Язвенюк В. Ф. забезпечити загальноосвітні навчальні заклади усіх типів і форм власності у повному обсязі:

6.1. Посібниками відповідно до переліку обов’язкових збірників завдань для проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах та державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11(12)-х класів у 2010/2011 навчальному році (додатки 3, 4).

До 10.05.2011

6.2. Методичними рекомендаціями з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9-х, 11(12)-х класах з предметів, що визначені для атестації.

До 20.04.2011

7. Головному спеціалісту управління освіти Савченко А. П., методисту районного методичного центру Лопіній О.М. узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради за формами (додатки 1.11-1.15).

  1. До 31.05.2011 (4 класи),

до 21.06.2011 (9 класи),

до 31.05.2011 (11(12) класи)

8. Директору Харківської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів № 5 Альошичевій Т.Б:

8.1. Провести (за потребою) дострокову державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів, які призиваються на строкову службу до Збройних Сил України, умовно-достроково звільняються з місць позбавлення волі, відповідно до визначених нижче термінів:

 • 22 березня 2011 року – українська мова (переказ), у тому числі російська мова (переказ) для учнів (вихованців), які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову лише у поточному навчальному році;

 • 25 березня 2011 року – історія України або математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) письмово;

 • 28 березня 2011 року – предмет за вибором, у тому числі російська мова (переказ) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин.

8.2. Провести (за потребою) дострокову державну підсумкову атестацію учнів 9-х класів, які підлягають умовно-достроковому звільненню з місць позбавлення волі, у такі терміни:

 • 21 березня 2011 року – українська мова (диктант), у тому числі російська мова

(диктант) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише у поточному навчальному році;

 • 24 березня 2011 року – математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії);

 • 29 березня 2011 року – географія (письмово);

 • 01 квітня 2011 року – біологія (письмово);

 • 04 квітня 2011 року – іноземна мова чи інший гуманітарний предмет інваріантної складової робочого навчального плану за вибором загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин.

8.3. Надати до районного управління освіти звіт про результати проведення дострокової державної підсумкової атестації (у разі її проведення) за формою (додаток 1.2).

До 15.04.2011

8.4. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

  1. До 01.05.11.2011 (11(12) класи),

  2. до 10.05.2011 (9 класи)

8.5. За результатами річного оцінювання вирішити питання про допуск учнів-екстернів до складання державної підсумкової атестації. Дані про учнів-екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної підсумкової атестації у 2010/2011 навчальному році надати до районного управління освіти (додаток 2).

  1. До 01.05.11.2011 (11(12) класи),

  2. до 10.05.2011 (9 класи)

8.6. Забезпечити надання до районного управління освіти, Регіонального центру «Студсервіс» замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про базову та повну загальну середню освіту державного зразка.

  1. До 01.05.11.2011 (11(12) класи),

  2. до 10.05.2011 (9 класи)


8.7. Надати до районного управління освіти:

8.7.1. Дані про учнів-екстернів, які за результатами річного оцінювання допущені до державної підсумкової атестації (додаток 1.5).

  1. До 01.05.11.2011 (11(12) класи),

  2. до 10.05.2011 (9 класи)

8.7.2. Звіт про результати проведення державної підсумкової атестації учнів-екстернів 9-х, 11-х класів (додаток 1.6).

17.06.2011 (9 класи),

26.05.2011 (11(12) класи)

9. Директорам закладів освіти усіх типів і форм власності Московського району:

9.1. Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2010/2011 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Березень-червень 2011

9.2. Встановити неухильний контроль за:

9.2.1. Дотриманням чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Березень-червень 2011

9.2.2. Роботою педагогічних працівників з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

До 18.06.2011

9.2.3. Роботою педагогічних працівників з питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію і річного оцінювання з української мови (мова та читання) та математики. Під час річного оцінювання врахувати бали за державну підсумкову атестацію.

До 21.05.2011


9.2.4. Дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 3(2) – 4-х класів початкової школи,

до 21.05.2011

- 5 – 10(11)-х класів основної школи,

до 26.05.2011

  1. - 11(12)-х класів старшої школи

до 18.05.2011

9.3. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

До 20.04.2011

9.4. Вжити заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної

підсумкової атестації

9.5. Провести підсумкові контрольні роботи у 5-8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі, у такі терміни:

- українська мова: 5-6 класи – 11 травня 2011 року, 7-8 класи – 13 травня 2011 року;

- історія України: 5-6 класи – 13 травня 2011 року, 7-8 класи – 11 травня 2011 року;

- математика: 5-6 класи – 16 травня 2011 року, 7-8 класи – 18 травня 2011 року;

- іноземна мова: 5-6 класи – 18 травня 2011 року, 7-8 класи – 16 травня 2011 року;

- російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання) – 20 травня 2011 року.

9.6. Організувати проведення перевірки підсумкових контрольних робіт учнів
5-8-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах та узагальнення їх результатів.

20.05.2011

9.7. Скласти звіти про результати проведення підсумкових контрольних робіт учнів 5-8-х класів за формою, наданою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надати їх до районного методичного центру (Вербі Л.П.).

20.05.2011

9.8. Передбачити проведення державної підсумкової атестації з предметів за вибором за курс повної загальної середньої освіти для учнів 11(12)-х класів згідно з орієнтовним переліком предметів для державної підсумкової атестації відповідно до профільної підготовки випускників 11 (12)-х класів (додаток 2).

До 11.04.2011

9.9. Провести роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками з питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможцями III та учасниками IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможцями II та учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, учасниками тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 11.04.2011

9.10. Своєчасно надати до районного управління освіти інформаційні матеріали відповідно до переліку та встановлених даним наказом термінів (додаток 1.1.).

Березень-червень 2011

9.11. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9-х класів від державної підсумкової атестації.

До 27.05.2011

9.12. Внести зміни до режиму роботи загальноосвітніх навчальних закладів у дні проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8-х класах та державної підсумкової атестації у 11-х класах.

З 10.05. по 26.05.2011

9.13. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм.

До 18.05.2011 (11 (12) класи),

до 26.05.2011 (1-10 класи)

9.14. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у терміни:

- 20 травня 2011 року - українська мова (переказ), у тому числі російська мова (переказ) для учнів (вихованців), які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову лише у поточному навчальному році;

- 23 травня 2011 року – профільний предмет (для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю), в тому числі математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчались у класах з профільним навчанням, універсального профілю, поглибленого вивчення предмета та у вечірніх (заочних);

- 26 травня 2011 року - предмет за вибором, у тому числі математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчались у класах, де математика не є профільним предметом, та російська мова (переказ) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин.

9.15. Провести державну підсумкову атестацію учнів 9-х класів основної школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у терміни:

 • 31 травня 2011 року - українська мова (диктант), у тому числі російська мова (диктант) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише у поточному навчальному році;

 • 6 та 7 червня 2011 року - іноземна мова чи інший гуманітарний предмет інваріантної складової робочого навчального плану за вибором навчального закладу, у тому числі 7 червня 2011 року - російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин;

 • 10 червня 2011 року - математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії);

 • 14 червня 2011 року - біологія (письмово);

 • 17 червня 2011 року - географія (письмово).

9.16 Забезпечити наявність у загальноосвітніх навчальних закладах:

9.16.1. Посібників відповідно до переліку обов’язкових збірників завдань для проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах та державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11(12)-х класів у 2010/2011 навчальному році (додатки 5, 6).

До 10.05.2011

9.16.2. Нормативних та методичних матеріалів, якими регламентується порядок та особливості організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації випускників 4, 9-х, 11(12)-х класів.

До 10.05.2011

9.17. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження

заяв, але не пізніше, ніж до

початку 2011/2012 навчального року

9.18. Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики:

  1. - для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин

з 30.05. по 02.06.2011

- для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

- для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

- для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин

з 30.05. по 10.06.2011

9.19. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 11(12)-х класів і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка.

28.05.2011

10. Дозволити керівникам загальноосвітніх навчальних закладів вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики.

  1. До 20.05.11


11. Відповідальність за оформлення документів про освіту випускників 9, 11 (12)-х класів та вірогідність балів, виставлених в класних журналах, книгах обліку документів про освіту, додатках до відповідних документів покласти персонально на керівників загальноосвітніх навчальних закладів району.

До 27.05.2011 (11(12) клас)

До 18.06.2011 (9 клас)

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Додатки: на 27 аркушах.


Заступник начальника управління освіти В.І. Попова


ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст з юридичних питань

З.В. Ігнатенко

17.03.2011

З наказом ознайомлені:

В.І.Попова

__________

Л.П. Верба

__________

Г. І. Гринько

__________

О.М. Лопіна

__________

А. П. Савченко

__________

В. Ф. Язвенюк

__________


Савченко,68-63-54

Додатки 1.1-1.17

до наказу управління освіти

адміністрації Московського району

Харківської міської ради

від 17.03.2011 № 114


Додаток 1.1.

Перелік та терміни подання основних

матеріалів про стан організованого закінчення

2010/2011 навчального року

та проведення державної підсумкової атестації
з/п

Матеріали

Відповідальні

Терміни надання до РУО

(надають ЗНЗ)

Терміни надання до ДО ХМР, ГУОН

(надає РУО)

1

Замовлення на виготовлення матеріалів для проведення дострокової державної підсумкової атестації.

Савченко А.П.

Альошичева Т.Б.

До 18.03.2011

До 18.03.2011Звіт про результати проведення дострокової державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів

Савченко А.П.

Альошичева Т.Б.

До 10.04.2011

До 20.04.2011Замовлення та конверти на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11 (12)-х класів

Савченко А.П.

Керівники ЗНЗ

21.03.2011

До 25.03.2011Дані про учнів 11(12)-х класів, які звільняються від проходження державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти за станом здоров’я (з відповідно оформленими оригіналами довідок ЛКК).

Савченко А.П.

Керівники ЗНЗ

23.03.2011

(15.00-17.00)

28.03.-01.04.2011Дані про учнів 9-х класів, які звільняються від проходження державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти за станом здоров’я (з відповідно оформленими копіями довідок ЛКК)..

Савченко А.П.

Керівники ЗНЗ

23.05.2011


-Інформація про проведення свята «Останній дзвоник», випускних вечорів за встановленою формою.

Гринько Г.І.

Керівники ЗНЗ

До 20.04.2011


До 28.04.2011Дані про учнів 9,11(12)-х класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад тощо з відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах молоді та спорту, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ

21.03.2011

(11 класи)

08.04.2011

(9 класи)


До 26.03.2011

(11 (12) класи

До 23.04.2011

(9 класи)Дані про учнів-екстернів, які за результатами річного оцінювання допущені до державної підсумкової атестації.

Попова В.І.

Альошичева Т.Б.

До 01.05.2011 (11 (12) класи)

До 10.05.2011

(9 класи)

До 01.05.2011 (11 (12) класи)

До 10.05.2011

(9 класи)Звіт про результати проведення державної підсумкової атестації учнів-екстернів 9, 11 класів у 2010-2011 н.р. (окремо за курс базової та повної загальної середньої освіти

Попова В.І.

Альошичева Т.Б.
^

27.05.2011 (11(12) класи)

18.06.2011

(9 класи)

27.05.2011 (11(12) класи)

18.06.2011

(9 класи)
Дані про учнів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації.

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ

До 10.05.2011

До 18.05.2011Звіт про результати проведення підсумкових контрольних робіт учнів 5-8 класів

Верба Л.П.

Керівники ЗНЗ

20.05.2011

До 27.05.2011Звіт про результати проведення державної підсумкової атестації випускників 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Лопіна О.М.

Керівники ЗНЗ

21.05.2011

До 31.05.2011Інформація про випускників 11(12)-х класів, які нагороджуються золотими та срібними медалями у 2010-2011 н.р..

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ

До 26.05.2011

До 26.05.2011Подання на випускників 11(12)-х класів, які нагороджуються золотими та срібними медалями у 2010-2011 н.р.(2 примірника)

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ

До 26.05.2011

До 26.05.2011Звіт про результати проведення державної підсумкової атестації випускників 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ

26.05.2011

До 31.05.2011
Звіт про результати проведення державної підсумкової атестації випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ

17.06.2011


До 21.06.2011Підтвердження на виготовлення документів з відзнакою.

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ
^

До 26.05.2011 (20.05.2011- 11(12) класи)

До 17.06.2011

(10.06.2011-

9 класи)


-Звіт про видані документи.

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ

До

01.07.2011

-Звіт про невидані документи

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ

До

01.07.2011

-Акти перевірок відповідності виставлених оцінок у документи про освіту випускникам 9,11 (12)-х класів

Савченко А. П.

Керівники ЗНЗ
^

27.05.2011 (11(12) класи)

18.06.2011

(9 класи)


-Розклад навчальних екскурсій та навчальної практики.
^

Верба Л.П.


Керівники ЗНЗ

До 20.04.2011

-Розклад державної підсумкової атестації.
^

Верба Л.П.


Керівники ЗНЗ

До 20.04.2011

(4 класи)

До 01.05.2011

(11 класи,

9 класи)

-Пропозиції щодо складів державних атестаційних комісій.
^

Верба Л.П.


Керівники ЗНЗ

До 20.04.2011

(4 класи)

До 01.05.2011

(11 класи,

9 класи)

-Інформація про закінчення 2010-2011 н. р.
^

Савченко А.П.


Керівники ЗНЗ

20.06.2011

-Інформація про виконання навчальних планів і програм.
^

Верба Л.П.

Керівники ЗНЗ


31.05.2011

-Дані про учнів, які претендують на нагородження медалями у 2012 р.
^

Савченко А.П.


Керівники ЗНЗ

13.06.2011

-


Додаток 1.2.


Звіт

про результати проведення дострокової державної підсумкової атестації учнів 9,11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

ЗНЗ № _____

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батьковіПовна назва ЗНЗ

Клас

Номер і назва документа про освіту

Директор П.І.Б.


Додаток 1.3.

Замовлення

на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів

ЗНЗ № _____________


№ з/п

Предмет


Дата проведення ДПА

Кількість учнів

Кількість  пакетів атестаційних матеріалів з розрахунку на клас

1.


Російська мова (диктант) для учнів, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише у поточному навчальному році

31 травня

2011 року


2.

Російська мова (диктант) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

07 червня

2011 року3.

Математика (алгебра та геометрія; ІІІ частина атестаційної роботи)

10 червня

2011 рокуМатематика (алгебра та геометрія; ІІІ та ІV частини атестаційної роботи) для учнів, що поглиблено вивчали предмет

9 клас

10 червня

2011 року


Скачати 0.86 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації30.09.2011
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх