Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка icon

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка


Схожі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Чернігівська обласна універсальна наукова

бібліотека ім.В.Г.Короленка

Редакція журналу “Сіверянський літопис”

ПОКАЖЧИК змісту журналу

“Сіверянський літопис” за 1995 – 2008 роки
Чернігів 2009

ББК 91. 9: 63


П 48

Покажчик змісту журналу “Сіверянський літопис” за 1995 – 2008 роки /Склад. Гонза Н.Ф., Каганова І.Я.; Відп. за вип. Грищенко П.В. – Чернігів, 2009. – с. – (Чернігів. ОУНБ ім.В.Г.Короленка; Ред. журн. “Сіверян. літопис”).
^

Складачі: Гонза Н.Ф., Каганова І.Я.


Відп. за вип.: Грищенко П.В.

Ризограф ОУНБ ім.В.Г.Короленка

Тираж

ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ

АРХЕОЛОГІЯ
ВЕРЕМЕЙЧИК О., Готун І. Архітектурний вигляд давньоруського села Чернігово – Сіверської землі. – 1996, 5, 1222; 6, 6475.


ВЕРЕМЕЙЧИК О. Розвідувальна експедиція І.І.Ляпушкіна 1947 р. на Чернігівщині. – 2008, 6, 40 – 47.

ДУБИНЕЦЬ О. До питання про статуру похованого в кургані Гульбище в м. Чернігові. – 2006, 5, 11 – 14.

ЗАЛІЗНЯК Л. Фінальний палеоліт і мезоліт Середнього Подесення. – 2008, 6, 3 – 14.

КЕПІН Д. Методичні засади збереження нерухомих палеолітичних пам’яток. – 2008, 6, 69 – 73.

КУРИЛЕНКО В. Пам’ятки астроархеології у зібранні Мізинського музею. – 2008, 5, 3 – 8.

КУРИЛЕНКО В. Сіверяни. Округа міст Радичева і Новгорода – Сіверського. – 1998, 1, 104 – 106.

КУРИЛЕНКО В., Отрощенко В. Мезин на Десні. Динамика зміни археологічних культур. – 1996, 2 – 3, 27 – 32.

КУРИЛЕНКО В. Палеоліт округи Мізина (Нові дослідження ХХІ ст.) – 2008, 6, 73 – 76.

НОГІН Є. Доба палеоліту на Чернігівщині (до історії вивчення). – 2004, 4, 10 – 16.

НОГІН Є. Історія вивчення неоліту Північно – Східної України. – 2008, 6, 51 – 59.

НОГІН Є. Матеріали доби неоліту в археологічній колекції Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського. – 2006, 2, 5 – 10.

НОГІН Є. Неолітичні племена ямково – гребінцевої кераміки Чернігово – Сіверського Полісся. – 2005, 6, 3 – 9.

НОГІН Є. Нова пам’ятка доби неоліту в окрузі Батурина. – 2008, 3, 3 – 12.

НОГІН Є. Нові пам’ятки доби неоліту в поніззі р. Сейм. – 2007, 4, 10 – 14.

СИТИЙ І. Місце Чернігівщини у процесі поширення кахлів у Східній Європі. – 2007, 1, 27 – 32.

ОТРОЩЕНКО В. Дослідження пам’яток доби бронзи в Мізинському мікрорайоні. – 2008, 6, 20 – 23.

ПАЗИНИЧ В. Вплив екстремальних гідрологічних явищ на структуру розселення в басейнах лівих приток середнього Дніпра. – 2008, 6, 47 – 51.

ПАШКЕВИЧ Г. Умови існування пізньопалеолітичної людини басейну Десни. – 2008, 6, 17 – 20.

РАДІЄВСЬКА Т. Матеріали Мізинської стоянки в археологічній збірці Національного музею історії України (з історії дослідження). – 2008, 6, 35 – 40.

ЧЕРНЕНКО О. Дослідження скіфських пам’ яток на території Чернігівської губернії у ХІХ – ХХ ст. – 2002, 6, 47 – 49.

ЧЕРНЕНКО О. Перші дослідження Мізинської стоянки. – 2008, 6, 14 – 16.

ЧЕРНЕНКО О., Ясновська Л. Археологічні дослідження П. М. Добровольського на Чернігово – Сіверщині. – 1999, 5, 34 – 40.

ЧУБУР А. Деснянський палеоліт в епоху екстремальних затоплень (“Потопу”). – 2008, 6, 26 – 30.

ШОВКОПЛЯС Т. З історії дослідження Мізинської стоянки. – 2008, 6, 23 – 26.

ЯСНОВСЬКА Л. Археологічні дослідження давньоруських старожитностей Чернігівщини у 40 – 60-х рр. ХХ ст. – 1998, 6, 37 – 48.

ЯСНОВСЬКА Л. Давньоруські старожитності Новгород – Сіверського Подесення. – 2005, 6, 9 – 26.

ЯСНОВСЬКА Л. До історії дослідження керамічного виробництва Чернігівщини в давньоруську епоху. – 2007, 2, 14 – 24.

ЯСНОВСЬКА Л. Старожитності ІХ – ХІІІ ст. Мізинської округи. – 2008, 6, 30 – 34.

^

ІСТОРІЯ. Загальні питання.АКИЧЕВ Ш. Місто Конотоп у світі топоніміки. – 1999, 6, 179 – 181.

АКІЧЕВ Ш. Скільки років Конотопу? – 2007, 4, 29 – 33.

АЛІМОВ С. Все рідним стало... – 1996, 1, 23 – 28.

Краєзнавчі мініатюри з історії сіл Славутицького регіону.

АЛІМОВ С. Нотатки краєзнавця. – 1997, 1 – 2, 91 – 95.

Краєзнавчі мініатюри про села, засновані власниками рудень.

АРЕНДАР Г. Герби та емблеми на ужиткових речах із зібрання Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського. – 2001, 1, 29 – 33.

БЛАНУЦА А. Срібне. – 2000, 4, 39 – 42.

БУНЯК І. До походження назв Ніжина, Носівки, Остра: (Роздуми про далеке і близьке). – 1996, 4, 22 – 31

ВОЙТОК Г. Петрівка – село козацьке. – 1996, 3, 81.

Про cело в Бобровицькому р – ні на Чернігівщині.

ВОЛЕРТ Я. До історії села Мізин. – 2008, 6, 59 – 63.

ГОРІЛА Г., Власенко Н. Красляни. – 1997, 1 – 2, 85 – 86.

Нарис про історію села у Прилуцькому р – ні.

ГОРІЛА Г., Кузьменко Т. Переволочна. – 1998, 2, 47 – 49.

Нарис про історію села у Прилуцькому р – ні.

ГРЕЧЕНКО Г. Розкажу словами... – 1996, 2 – 3, 33 – 36.

Історія села Ведильці Чернігівського р – ну.

ЖЕЛІБА І., Желіба О. Історія міських гербів Чернігівщини. – 1997, 3, 38 – 41.

ІГНАТЕНКО М. Призабуті сторінки історії краєзнавчого руху на Чернігівщині. – 1999, 6, 103 – 105.

ІЛЬЇН О. Люди старої Сіверщини. – 1998, 2, 82 – 92.

Родини Борзаківських, Коробок, Холодовичів, Шрамченків. Павло Ладинський.

ІСАЧЕНКО М. До коренів роду. – 1995, 3, 84 – 85.

Про літопис села Займище Щорського р – ну, створений Г.Т.Лепнюком.

КАЛІБАБА Д. З історії Лібаво – Роменської залізниці. – 1996, 2 – 3, 132 – 133.

КАРПИЛЯНСЬКИЙ Л. Герб Прилук. – 1995, 1, 51 – 52.

КИСІЛЬ Ю. Решетилівка – козацьке містечко. – 1999, 1, 12 – 20.

КЛЕМЕНЧУК О. Куточок поліського краю. – 1999, 3, 137 – 140.

З історії села Петруші Ріпкинського району.

КОВАЛЕВСЬКА О. Перша публікація зображення герба гетьмана І. Мазепи. – 2007, 3, 107 – 109.

КОНДРАТЬЄВ І. Любеч (матеріали до довідково – енциклопедичних видань). – 2008, 2, 35 – 45.

КОНОВАЛЬЧУК В. Сторінка з історії Носівської сільськогосподарської дослідної станції. – 2006, 1, 46 – 48.

КОРБАЧ І. Березна – місто літописне. – 2002, 6, 50 – 58.

КРИЦЬКИЙ В. Качанівка. – 1999, 4, 25 – 35.

Історичний нарис про село. Видатні діячі в Качанівці.

КУЖІЛЬНИЙ І. Дзвонами віків озивається, або звідки пішла назва села Звеничів. – 2000, 2, 154 – 160.

КУРДАНОВ А. Краєзнавчі нариси з історії Чернігівського району. – 2008, 4, 41 – 46.

КУРДАНОВ А. Пакульські хутори.1995, 3, 45 – 47.

Історія виникнення хуторів навколо села Пакуль.

КУРДЮК М. Стольне. – 1998, 6, 49 – 61. Історичний нарис про село у Менському р – ні.

КУРОВСЬКИЙ К. З історії рідного краю. – 1996, 4, 32 – 36. Історичний нарис про село Мала Загорівка Борзнянського р – ну.

МАХНІЙ М. Чи був Любеч Амадокою? – 1995, 2, 37.

Згадка про Любеч давньогрецьким ученим Клавдієм Птоломеєм.

МАЩЕНКО В. Споживча кооперація Чернігівщини: історія та розвиток. – 2002, 1, 88 – 92.

МИЦИК Ю. Старовинний план Чорнобиля. – 1997, 3, 37.

МОРОЗОВ О. Остер: Звідки ця назва? – 1998, 3, 117 – 119.

МОРОЗОВА Г. До родовіду Рашевських (За документами держархіву області). – 1999, 1, 62 – 71.

МОСКАЛЕНКО О., Кедун І. Історична топографія Новгорода – Сіверського. – 2001, 1, 21 – 28.

НЕСТЕРЕНКО Л. Діяльність волосних правлінь по становленню медицини у сільській місцевості. – 2006, 1, 35 – 41.

ОДНОРОЖЕНКО О. Герб князів Буремльських і Курцевичів. – 2008, 2, 27 – 34.

ОЛІЙНИК Г. Савинки. – 1996, 1, 45 – 49.

ОПАНАСЕНКО В. Благодійні справи Чернігівського дворянства. – 2000, 4, 138 – 141.

ПАВЛЕНКО С. Післямазепинська доба Батурина. – 2006, 4, 15 – 36.

ПАНЧЕНКО В. Геральдика сотенних містечок Чернігівщини. – 1997, 5, 34 – 39.

ПАНЧЕНКО В. До історії герба міста Новгорода – Сіверського. – 2002, 5, 37 – 39.

ПЕНСЬКИЙ А. То коли ж засновано Козелець? – 1999, 2, 150 – 151.

ПИРІГ П. З історії Ріпок. – 2005, 2 – 3, 26 – 30.

ПОДДУБНИЙ А. Про походження назви селища Радуль. – 2008, 6, 77 – 80.

ПРОВОЗІН П. Шептаки. – 1995, 4, 69 – 71.

РУДЕНОК В. Новоантонієви печери. – 1995, 2, 25 – 27.

Дослідження підземних лабіринтів у Чернігові.

САПОН В. Слідами забутих лоцій. – 1995, 2, 34 – 36.

До історії судноплавства на Чернігівщині.

СИТИЙ І. Герб і печатка Кочубеїв. – 2008, 5, 8 – 10.

СИТИЙ І. До історії гетьманської печатки. – 2001, 3, 23 – 24.

СИТИЙ І. До питання про великий герб України. – 2006, 1, 109 – 110.

СИТИЙ І. Історичні клейноди Чернігова. – 2008, 1, 30 – 38.

СИТИЙ І. Матеріали до історії українських прапорів. – 2006, 5, 39 – 41.

СИТИЙ І. Місто Почеп 200 років тому. – 2005, 2 – 3, 16 – 26.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ В. Шляхами сіверян по Волині: (Дорожні нотатки. Факти історії). – 2006, 6, 83 – 93.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ Є. Герб гетьмана Івана Мазепи: його зображення та походження. – 2007, 5, 53 – 56.

ШЕЙКО В. Історико – культурологічні аспекти впливу інноваційних циклів на геопростір. – 2001, 4, 90 – 96.

У глиб віків

АДРУГ А. Цивільна архітектура Чернігова другої половини XVII – початку XVIII ст. – 2008, 2, 22 – 26.

АПРОСІНА О. Хроніка В. Коховського про події 1649 р. у Білорусії. – 1999, 6, 22 – 28.

БАРЛОВСЬКА А. До питання про родинні пріоритети козацької старшини другої половини XVII – XVIII ст. – 2000, 1, 33 – 36.

БЕЛАШОВ В. „Глухівський період” в історії України (1708 – 1782 рр. ). – 1998, 6, 86 – 95.

До історії гетьманської столиці.

БІЛОКІНЬ Ф. Села Полтавщини за генеральним описом Лівобережної України 1765 – 1769. – 2003, 1, 40 – 55.

БОДРУХИН В. Боротьба Ольговичів за гегемонію в Південній Русі. – 2000, 5, 53 – 58.

БОДРУХИН В. До статуту Новгород – Сіверського княжіння. – 1997, 3, 29 – 31.

БОДРУХИН В. Ольговичі й Давидовичі. – 1999, 5, 10 – 14.

БОДРУХИН В. Ольговичі у 20-х – 40-х роках ХІІІ ст. – 2000, 4, 25 – 30.

БОДРУХИН В. Особливості розвитку Чернігівського князівства. – 1998, 2, 28 – 30.

БОДРУХИН В. Придесення за татарських часів. – 1999, 1, 3 – 7.

БОДРУХИН В. Утвердження династії Святославичів у Чернігові. – 1999, 3, 35 – 37.

БОЙКО А. Переселенці з Чернігівщини на півдні України в останній чверті ХVІІІ століття. – 1999, 5, 167 – 168.

БОЙКО А. Утечі селян старої Гетьманщини на південь України наприкінці ХVІІІ століття. – 1999, 6, 131 – 133.

БОЙКО В(адим). Чисельність, розселення та соціально – правове становище державних селян Лівобережної України напередодні реформи 1866 р. – 2000, 2, 77 – 87.

БОЙКО М. З історії Чернігівщини VІІ – ХІІІ ст. – 1996, 4, 94 – 98.

Розселення сіверян по території краю, міжетнічні шлюби, давні поселення.

Бойко М., Євстратов В. З історії Чернігівщини VІІ – ХІІІ ст. – 1996, 6, 108 – 116; 1997, 3, 152 – 161.

Географія розміщення населених пунктів, форми господарювання, ремесла, торгівля, податкова система, обряди.

БРОДНІКОВА. Н. Олег Гориславич: герой чи зрадник Чернігівської землі. – 2002, 3, 12 – 15.

Бузун О. Батурин часів гетьманування К.Г. Розумовського. – 1998, 5, 26 – 41.

ВАСЮТА О. „Реєстр чернігівських границь” XVI століття як джерело з історії Сновської тисячі. – 2000, 3, 27 – 35.

Воїнов С. Новгород-Сіверський :

1.На землі сіверян. 2. Стольний град. – 1998, 3, 49 – 61;

3. “Труби трублять в Новгороді...”. – 1998, 4, 17 – 26;

4. Князі Новгород-Сіверські. Ярославна. – 1998, 5, 18 – 25.

ВОЛЕРТ Я. Проведення генерального слідства про маєтності 1729 – 1731 рр. у Чернігівському полку. – 2005, 1, 37 – 42.

Гаєцький Ю. Сторінки з побуту Гетьманщини: вибір полковника. – 1997, 1 – 2, 47 – 48.

Галушко О. До питання про соціальний склад населення Чернігівського полку за даними податкового реєстру 1753 року: (На матеріалах Ройської сотні). – 1997, 6, 46 – 50.

Галушко О. Магдебурзьке право в Чернігові. - 1995, 6, 98 – 99.

ГАЛУШКО О. Участь козаків Чернігівського полку у війнах Росії з Туреччиною та Кримом в останній третині XVII – XVIII ст. – 2008, 5, 111 – 120.

ГОРОБЕЦЬ С. Невідомий фрагмент ревізії Чернігівського полку 1732 року. – 2008, 4, 12 – 40.

ГОРОБЕЦЬ С., Ситий І. Про втрати Чернігівського полку під час другого Чигиринського походу 1678 р. – 2007, 6, 3 – 13.

ГРИНЬ О. Незавершений опис Новгород – Сіверського намісництва кінця XVIII ст. – 2004, 2 – 3, 53. – 61.

Гринь О. Описи Новгород – Сіверського намісництва кінця XVIII ст. (історія створення та інформаційний потенціал).2001, 6, 38 – 45.

Доманова Г. До питання про земельну власність Чернігівського магістрату (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.). – 1999, 6, 36 – 45.

ДОМАНОВА Г., Кондратьєв І. Кордон землеволодіньЧернігівського магістрату першої половини XVII ст. – 2008, 3, 68 – 74.

ДОМАНОВА Г. Урядовці Чернігівського магістрату (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.). – 2003, 1, 29 – 39.

Доманова Г. Чернігівський магістрат : генеза,структура, функціі (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.). – 2000, 2, 34 – 41.

ДЯТЛОВ В. „Старий” європейський міський республіканізм в епоху раннього Модерну (XVI – XVII ст.). – 2005, 1, 86 – 92.

ЄВСТРАТОВ В. Розбудова та соціально – економічний розвиток Чернігова у XVIII ст. – 2007, 4, 24 – 28.

Желіба О. Печатки Ніжинського козачого полку. – 1999, 2, 39 – 41.

Задко В. Білі Вежі. – 1999, 6, 178 – 179.

Про місцезнаходження літописної Білої Вежі.

Задко В. Глибокі корені. До 850-річчя Бахмача. – 1997, 6, 129 – 131.

З історії міста.

Задорожній О. Нащадки Ігоря Святославич. – 1999, 2, 42 – 50.

Задорожній О. Чернігівські князі ХІІІ – ХІV ст. за патріаршим синодиком. – 1999, 1, 8 - 11.

Звагельський В. Про географію походів Ігоря Сіверського у степ. – 1998, 6, 114 – 120.

Зоценко В. Землетруси на Середній Наддніпрянщині за доби Київської Русі. – 1997, 4, 42 - 55.

Ільїн О. Чи існував Новгород – Сіверський патріотичний гурток? - 1997, 6, 125.

Про існування філії петербурзького гуртка у Новгороді – Сіверському наприкінці ХVІІІ ст.

КАЗІМІРОВ Д. Землеволодіння козацької старшини не Менщині. – 2006, 5, 25 – 32.

КИСЛЮК О. Лоївська битва 1649 р. в описі польського хроніста Самуеля Грондського. – 2004, 4, 3 – 9.

Клопот С. Україна та українці у польсько – російських взаєминах в епоху Руїни (концепція М. Павліщева). – 2001, 5, 82 – 88.

КЛОПОТ С. Українські козаки у „війні за чужі інтереси” у 1700 – 1706 роках у висвітленні М. Устрялова. – 2000, 4, 106 – 114.

Коваленко В. Життя і “Житіє” Св. Князя Михайла Чернігівського. – 1996, 5, 92 – 100.

Ковальчук О. Постать гетьмана Д.Апостола в світлі різних історичних підходів (народження історіософії). – 1996, 2 – 3, 68 – 70.

Колесник О. „Чернігівський звір” як уособлення міфопоетичного космосу. – 2001, 6, 13 – 17.

КОНДРАТЬЄВ І. До питання про взаємини любецької шляхти і замкового міщанства (друга половина XVI – XVII ст.). – 2000, 2, 26 – 33.

КОНДРАТЬЄВ І. Любецька волость наприкінці XV – на початку XVI ст. – 2006, 6, 27 – 37.

КОНДРАТЬЄВ І. Любецька волость у першій половині – середині XVI ст. – 2008, 1, 22 – 30.

Кондратьєв І. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини. – 1998, 6, 29 – 36.

Кривошея В. Деякі питання генеалогії козацько-старшинських родин Чернігівського полку. – 1997, 1 – 2, 32 – 46.

Перелік урядової старшини Чернігівського полку.

Кривошея В. До питання родоводу Хмельницьких. – 1999, 4, 36 – 42.

Кривошея В. Етнічний склад української козацької старшини (1648 – 1782 рр.). – 1997, 4, 56 – 62.

Кривошея В. Козацькі втрати Чигиринського походу 1678 року. – 1999, 2, 127 – 129.

Кривошея В. Козацько – старшинські батуринські родини: Родовідні дрібнички. – 1999, 3, 102 – 105.

Матеріали до родовідів сотників, отаманів городових та писарів сотенних.

Кривошея В., Кривошея І. Палії, Самусі, комонники. – 1998, 4, 11 – 16.

До генеалогії відомих старшинських родів.

Кривошея В., Кривошея І. Родовідні козаків Терехтемирівської сотні. – 1998, 5, 64 – 66.

КУЛАКОВСЬКИЙ П. Ромни і їх волость у першій половині XVII ст. – 2006, 4, 47 – 60.

КУЛАКОВСЬКИЙ П. Чернігівщина на картах Боплана. – 2003, 1, 9 – 16.

КУРИЛЕНКО В. Переправа шведів та козаків біля Мезина і Свердловки: (Краєзнавчі нотатки). – 2002, 4, 21 – 23.

Кучер В. До родоводу козацько – старшинського роду Черняків. – 1998, 5, 62 – 63.

Лепьошкін О. Воєводи Путивля. – 1997, 5, 25 – 33.

Леп´явко С. Боротьба за Сіверщину на початку Лівонської війни. – 1999, 3, 123 – 125.

Леп´явко С. Проект козацького князівства кінця ХVІст. та його автор. – 1997, 1 – 2, 20 – 24.

ЛЕП’ЯВКО С. Справа Гамберіні (про початки козацької дипломатії). – 2000, 2, 17 – 22.

Леп´явко С. Участь козацтва у Московській війні Стефана Баторія. – 1998, 2, 16 – 27.

ЛЕП’ЯВКО С. Чернігів у середині ХІІІ – середині XVII ст. – 2007, 1, 40 – 55.

Леп´явко С. Чорнобиль у середині ХVІ сторіччя. – 1995, 6, 74 – 79.

МАЗЕПА В. Село Машеве [Семенівського р – ну]. – 2003, 1, 17 – 28.

МАСЛІЙЧУК В. Дитина та голодні роки (стратегії дорослої та дитячої поведінки на Північному Лівобережжі у 80-х рр. XVIII ст.). – 2008, 5, 94 – 99.

МИЦИК Ю. Національно – визвольна війна українського народу 1648 – 1658 рр. на Сіверщині очима полонених повстанців. – 2000, 3, 3 – 26.

Містечко Ічня /Підгот. до друку і комент. Г.Греченко. – 1997, 6, 35 – 36.

Стат. дані про склад населення міста у 1740 р.

Морозов О. Справа Ніжинських “дисидентів” 1767 року. – 1996, 6, 105 – 106.

Репресивні дії до шляхетства Ніжинського полку.

Морозов О. Чи існував Ніжин у ХІV столітті? – 1998, 4, 27 – 32.

Москаленко О. Прилуцький козацький полк: Формування, участь у національній революції. – 1999, 4, 3 – 8.

ОДНОРОЖЕНКО О. Герб князів Мосальських. – 2008, 4, 6 – 12.

ОДНОРОЖЕНКО О. Родова геральдика Сіверської та Смоленської земель доби Середньовіччя (друга половина XIV – XV ст.). – 2008, 3, 12 – 22.

Опанасенко В. Участь представників чернігівського дворянства в декабристському русі. 2001, 5, 77 – 81.

ПАВЛЕНКО С. Взаємодія гетьманської влади з магістратами у другій половині XVII – на початку XVIII ст. – 2006, 5, 33 – 34.

Павленко С. Золотий вік Батурина (1625 – 1707 рр.). – 1995, 4, 54 – 68. Історія міста .

Павленко С. Міф про хабар І.Мазепи. – 1997, 6, 103 – 124. До історії обрання І.Мазепи гетьманом України.

ПАВЛЕНКО С. Організація імпічменту Мазепи 1707 року. – 2002, 6, 22 – 31.

Павленко С. Перша спроба Івана Мазепи порвати з Москвою. – 1998, 1, 3 – 31.

ПЕТРЕЧЕНКО І. Описи Чернігівського намісництва останньої чверті XVIII ст.: історія створення. – 2005, 4-5, 31 – 42; 6, 61 – 77.

ПЕТРЕЧЕНКО І. Програми опису Чернігово – Сіверщини кінця ХVІІІст. – 2003, 1, 78 – 86.

ПИРІГ П. З історії лісових промислів на Чернігівщині у другій половині XVII- XVIII ст. – 2006, 3, 66 – 69.

ПИРІГ П. Землеволодіння на Чернігівщині за польської доби (1618 – 1648 рр.). – 2003, 5-6, 102 – 108.

Пиріг П. Лівобережний похід Яна Казимира 1663 – 1664 рр. – 1999, 5, 15 – 24.

ПИРІГ П., Любич О. Потреби дворян Чернігівщини в першій половині ХІХ ст. та їх задоволення. – 2006, 5, 57 – 64.

Пиріг П. Політико-адміністративний устрій Чернігівщини за польської доби (1618-1648 рр.). – 1999, 4, 9 – 19.

ПИРІГ П. Про грошовий обіг на Лівобережній Україні другої половини XVII століття. – 2005, 4 – 5, 18 – 19.

ПИРІГ П. Про Українську шляхту в XVII столітті. – 2008, 2, 13 – 22.

ПИРІГ П. Протоколи Ніжинського магістрату 1659 і 1674 рр. – 2002, 2, 32 – 42.

ПИРІГ П. „Смута” в Росії початку XVII століття і Чернігівщина. – 2005, 1, 31 – 36.

ПИРІГ П. Соціально – економічна політика гетьмана Івана Мазепи. – 2007, 6, 14 – 23.

ПИРІГ П. Становище народних мас і визвольна боротьба на Чернігівщині в першій половині XVII століття. – 2007, 5, 14 – 27.

ПИРІГ П. Торгівля сіллю на Чернігівщині у другій половині XVII століття. – 2006, 6, 61 – 64.

Пиріг П. Торгівля спиртними напоями на Чернігівщині у другій половині ХVІІ століття. – 1999, 3, 160 – 163.

Пиріг П. Цивільні і кримінальні справи Ніжинського магістрату 1651 – 1657 рр.2001, 4, 26 – 35.

ПИРІГ П. Чернігівщина у боротьбі з Річчю Посполитою в 1654 – 1655 рр. – 2000, 1, 11 – 15.

ПОЛОВЕЦЬ В. Половці: культурне життя (ХІ – ХІІІ ст.). – 2007, 4, 14 – 23.

ПОЛОВЕЦЬ В. Половці: господарство, торгівля та зброя (ХІ – ХІІІ ст.). – 2007, 2, 24 – 30.

ПОЛОВЕЦЬ В. Половці і „Слово о полку Ігоревім”. – 2007, 5, 9 – 14.

ПОЛОВЕЦЬ В. Половці: суспільно-політичний устрій (ХІ – ХІІІ ст.). – 2007, 1, 15 – 27.

ПОНОМАРЕНКО О. Специфіка політичних процесів в Україні XVII ст. – 2007, 1, 32 – 39.

Пономаренко П. Князі путивльські. – 1999, 5, 3 – 9.

Пономаренко П. Про завершальний етап шляху князя Ігоря при поверненні з полону.2001, 3, 25 .

Путро О. З історії першої української політичної еміграції: (За арх. джерелами 18 ст.). – 1998, 5, 3 – 9.

РОСТОВСЬКА О., Блануца А. Українська ментальність і Національно – визвольна революція 1648 – 1676 рр. – 2000, 1, 3 – 10.

Ростовська О. Ніжинський козацький полк . – 1999, 3, 95 – 98.

Русіна О. З історії Сіверщини у складі московської держави. – 1996, 2 – 3, 18 – 26.

Русіна О. Чернігів і “Руська земля” у Середньому Подніпров´ї. – 1995, 3, 27 – 32.

САВЧЕНКО О. Економічний розвиток Новгород – Сіверського намісництва (за даними Опису 1779 – 1781 рр.). – 2000, 6, 62 – 70.

Симоненко В. Крізь тенета вірнопідданства: (До історії Ніжин. полку у ХVІІ – ХVІІІ ст.). – 1995, 4, 115 – 118.

Симоненко В. Подвиг, якого не було . – 1999, 4, 170 – 172.

Про вигадану історію оборони жінками міста Ніжина у 1709 р.

СИТИЙ І. Батурин доби Івана Мазепи. – 2000, 3, 36 – 46.

Ситий І. Герб і печатка Івана Мазепи. – 2001, 5, 38 – 49.

СИТИЙ І. Матеріали до топографії Батурина XVII ст. – 2008, 4, 3 – 6.

Ситий І. Новгород – Сіверський цех калачників (1711 – 1900 рр.).1996, 1, 41 – 44; 2 – 3, 63 – 67; 4, 37 – 42; 5, 37 – 42.

СИТИЙ І. Створення Чернігівської губернії і доля українського козацтва. – 2003, 5 – 6, 62 – 65.

Ситий І. Україно – молдавська печатка. – 1999, 3, 99 – 101.

Опис печатки на універсалі господаря Молдовії Іона Дуки (1682 р.).

СОЛОНСЬКА Н. Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в Київській Русі (ХІ ст.). – 2004, 2 – 3, 11 – 21.

СТАНІСЛАВСЬКИЙ В. Українці – втікачі з турецького полону та Людовік XIV: випадкова зустріч у Парижі. – 2003, 4, 29 – 31.

Стафійчук В. Природоохоронні заходи у столиці Гетьманщини у 18 ст. – 1998, 4, 78.

СТУДІНСЬКИЙ В. Папірні Чернігівщини у ХVІІ – першій половині ХІХ століття. – 2002, 2, 52 – 56.

ТЕРЕХ М. Цегельня Розумовського в Батурині. – 2004, 4, 61 – 65.

Ткаченко В. Оборона Глухова у 1664 році. – 1996, 1, 7 – 15.

ТОКАРЄВ С. Коропська сотня Ніжинського полку у другій половині XVII – XVIII століть. – 2007, 2, 36 – 43.

УЛЬЯНЕНКО В. Соціально – економічний розвиток Сосницької сотні середини XVII – XVIII ст. – 2002, 5, 29 – 36.

ФІРСОВ О. Військово – політичні погляди П. Сагайдачного та Б. Хмельницького. – 2008, 5, 18 – 24.

Харкевич М. Носівці більше 1000 років. – 1997, 4, 157 – 158.

ХРОМОВА І. Атрибуція монет Чернігово – Сіверського князівства: проблеми та здобутки. – 2008, 3, 22 – 27.

ШАРА Л. Міське самоврядування на Чернігівщині: десять років діяльності (1871 – 1880 рр.). – 2000, 4, 31 – 38.

ШУМИЛО С. Київська місія апостолів слов’ян: перше хрещення Руси – України та вплив на подальшу долю Східної Європи. – 2005, 1, 10 – 30.


ХІХ століття


Бойко В(адим). Видача власницьких записів державним селянам Лівобережної України. – 1999, 5, 64 – 74.

Земельний устрій державних селян за реформою 1861 р.

БОЙКО В(адим). Переселення селян Чернігівської губернії у Південно – Уссурійський край (1883 – 1885 рр.). – 2003, 1, 87 – 92.

БОЙКО В(адим). Реформа управління державними селянами другої половини ХІХ ст. в Лівобережній Україні. – 2000, 5, 117 – 121.

Бойченко С. Загадковий надгробок під цоколем колегіуму. – 1998, 6, 121 – 123.

Надгробок з поховання купця Г.Єнька у Чернігові.

Васильєва М. Гуттерівське братство на Чернігівщині. – 1995, 5, 75 – 81.

Німецькі колоністи на Коропщині у ХVІІІ – ХІХ ст.

ВАЩЕНКО А. Інститут земських дільничних начальників у системі місцевого суду (друга половина ХІХ ст.). – 2002, 2, 84 – 91.

Ващенко А. Соціальне обличчя земського начальника (За матеріалами Полтав. та Чернігів. губ.). 2001, 2, 80 – 88.

ВОРОБЕЙ Р. Благодійні та громадські організації у системі місцевих органів державного управління другої половини ХІХ – початку ХХ століть. – 2007, 1, 116 – 119.

ВОРОБЕЙ Р. Місце і роль приказів громадської опіки у системі губернських органів управління (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). – 2006, 2, 58 – 60.

ГАНДИШ А., Пиріг П. Діяльність Чернігівського губернського земства по сприянню сільському господарству у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – 2000, 4, 119 – 131.

ГАНДИШ А., Пиріг П. Діяльність Чернігівського земства по поліпшенню родючості грунтів губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. – 2000, 5, 93 – 97.

Гапієнко А. З історії розвитку Чернігівської земської статистики. – 1997, 1, 49 – 65.

ГЕРАСИМЧУК О. Особливості землеустрою і динаміка землеволодіння в Чернігівській губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. – 2008, 1, 75 – 83.

Греченко Г. З історії містечка Варви (або маловідомі сторінки із розвитку освіти кінця ХІХ століття). – 1997, 1 – 2, 87 – 90.

ДМИТРЕНКО А. Студентський рух в університеті Святого Володимира в 60 – 80-х роках ХІХ ст. – 2002, 5, 45 – 48.

ДОВЖУК І. Розвиток водного транспорту України наприкінці ХІХ ст. – 2002, 2, 78 – 83.

ДУДАР О. До проблеми національного розвитку України другої половини ХІХ ст. – 2008, 4, 122 – 128.

ДУДАР О. „Черниговские губернские ведомости” і Чернігівська громада: співпраця офіційного видання та опозиції. – 2007, 2, 76 – 80.

ЗАЄЦЬ О. Базарна та стаціонарна торгівля на Чернігівщині у ІІ половині ХІХ ст. – 2006, 1, 41 – 46.

ЗАЄЦЬ О. Ярмаркова торгівля на Чернігівщині у другій половині ХІХ ст. – 2004, 5 – 6, 10 – 16.

КАТОЛИК А. Особливості процесу становлення й розвитку земської медицини на Чернігівщині. – 2008, 5, 81 – 86.

КОВАЛЬЧУК В. Ніжинське земство: через неможливе – до кращого. – 2005, 2 – 3, 59 – 61.

КОЗЛОВ О. Кролевчани у війні 1812 року. – 2005, 1, 47 – 54.

КОЛЄВАТОВ О. Органи управління в Слобідсько – Українських військових поселеннях 1817 – 1832 рр. – 2006, 1, 66 – 73.

КОЛЄВАТОВ О. Розвиток тваринництва в слобідсько – українських військових поселеннях у першій третині ХІХ ст. – 2008, 3, 152 – 157.

КОЛЄВАТОВ О. Розвиток торгівлі в слобідсько – українських військових поселеннях до їх реорганізації у 30-х рр. ХІХ ст. – 2004, 5-6, 34 – 39.

КОЛЯДА І. Українська інтелігенція та національний рух 70 – 80-х рр. ХІХ ст.: особливості ідеології. – 2007, 3, 3 – 11.

Крупенко О. Суспільне життя Ніжина і Ніжинщини у першій половині ХІХ століття. – 2001, 5, 50 – 54.

КУЛИК В. Торгівля у Ніжині у ХІХ ст. – 2002, 5, 40 – 44.

Куценко Т. З історії гончарства в Олешні. – 1995, 2, 38 – 43.

До 100-річчя гончарної школи ім. О.Ф.Ліндфорса.

ЛИМАР А. М. Т. Симонов (НОМИС): погляди поміщика на проблеми пореформенного сільського господарства в Полтавській губернії. – 2005, 6, 50 – 61.

Лисий І. Так починалася залізниця. – 1995, 5, 88 – 89.

Будівництво Курсько – Київської залізниці (1867 – 1870 рр.).

ЛУНЯК Є. Кирило – Мефодіївське товариство: проблема дефініції. – 2003, 4, 97 – 100.

ЛЮБИЧ О. Торгівля на Чернігівщині в першій половині ХІХ ст. – 2005, 6, 36 – 40.

ЛЮБИЧ О. Чернігівське селянство першої половини ХІХ ст. – 2004, 5 – 6, 44 – 47.

МАКАРЕЦЬ С. Ринок зерна в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ – ХХ ст. – 2008, 1, 59 – 65.

МАЩЕНКО А. Колонія Нові Мизиричі та її роль у соціально – економічному розвитку України (перша половина ХІХ ст.). – 2007, 6, 132 – 137.

МЕКШУН Л. Земська статистика освіти України. – 2003, 4, 120 – 122.

МЕКШУН Л. Роль української земської статистики у проведенні статистичних з’їздів і нарад у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. – 2007, 5, 71 – 74.

МЕКШУН Л. Роль української земської статистики у створенні групових та комбінаційних таблиць у кінці ХІХ ст. – 2002, 6, 145 – 148.

МІТЕРОВ О. Демографічна характеристика сільського населення Чернігівської губернії (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). – 2007, 6, 115 – 127.

Морозов О., Костенко І. Брати Зосими: До історії грецької громади в Ніжині. – 1996, 4, 65 – 72.

МІЩУК С. Дослідження рукописних книг та стародруків Чернігова і Ніжина в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – 2008, 2, 63 – 68.

МОРОЗОВА А. Демографія та міграційні процеси серед єврейського населення Північного Лівобережжя України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2005, 2 – 3, 55 – 59.

МОРОЗОВА А. Єврейське землеволодіння та землеробство, землеробні колонії Північного Лівобережжя України. – 2003, 5 – 6, 74 – 81.

МОРОЗОВА А. З історії Чернігівського сирітського будинку. – 2008, 1, 47 – 53.

МОРОЗОВА А. Чернігівські губернатори другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – 2008, 2, 58 – 63.

НЕСТЕРЕНКО Л. Селянський судоустрій І половини ХІХ ст. (за матеріалами Чернігів. губ.). – 2006, 3, 51 – 56.

НЕСТЕРЕНКО Л. Управління державними селянами в І пол. ХІХ ст. – 2005, 4 – 5, 50 – 55.

НЕСТЕРЕНКО Л. Формування бюджетів волостей у Чернігівській губернії І половини ХІХ ст. – 2007, 3, 29 – 37.

Опанасенко В. Формування дворянського стану в Чернігівській губернії. – 1999, 5, 41 – 44.

ПИЛИПЕНКО О. Україна у зовнішньоекономічних зв’язках Росії наприкінці ХІХ – початку ХХ століть. – 2007, 3, 55 – 63.

ПИРІГ П., Любич О. Інтеграція міського населення Чернігівщини в соціально-політичну структуру Російської імперії у першій половині ХІХ століття. – 2008, 4, 71 – 80.

ПИРІГ П., Любич О. Промисловість Чернігівщини першої половини ХІХ ст. – 2007, 1, 119 – 123.

ПИРІГ П., Любич О. Селянське господарство Чернігівщини в першій половині ХІХ ст. – 2007, 2, 69 – 76.

ПИРІГ П., Любич О. Соціально-економічне становище Батурина в першій половині ХІХ століття. – 2008, 5, 52 – 62.

ПИРІГ П., Любич О. Чернігівські козаки на початку ХІХ ст. – 2007, 4, 113 – 118.

ПОЛІЩУК Ю. Етносоціальна структура населення Волині за переписом 1897 року. – 2002, 1, 46 – 50.

ПОЛОВЕЦЬ В. Державна влада і кооперативні установи. 1861 – 1917 рр. – 2004, 4, 22 – 30.

ПОЛОВЕЦЬ В. Державна політика в галузі кооперативного законодавства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2003, 4, 101 – 107.

Половець В. З історії Чернігівської кредитної кооперації. – 2001, 6, 63 – 69.

ПОЛОВЕЦЬ В. Земство Лівобережної України як осередок і провідник кооперативної ідеї (1861 – 1917 рр.). – 2003, 1, 98 – 105.

ПОЛОВЕЦЬ В. Інститут земських агрономів у системі кооперативного руху Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2003, 5 – 6, 109 – 116.

ПОЛОВЕЦЬ В. Історична концепція розвитку кооперативного руху Лівобережної України (1861 – 1917 рр.). – 2002, 4, 60 – 67.

Половець В. Історія створення і діяльності Сокиринської кредитної спілки. – 2001, 3, 78 -80.

ПОЛОВЕЦЬ В. Кооперативні аспекти в діяльності земства Лівобережної України (1861 – 1917 рр.). – 2005, 1, 73 – 80.

ПОЛОВЕЦЬ В. Чернігівська губернія у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть: Соціально-економічний аспект. – 2002, 6, 80 – 83.

Половникова С. “За нашу і вашу свободу!”: (Польські революціонери в Чернігові). – 1995, 1, 40 – 42.

Пономаренко О. Декабристи про військові поселення в Росії та Україні. – 2001, 1, 61 – 68.

Пономаренко О. Західноєвропейська суспільна думка про військові поселення в Україні і Росії. – 2002, 1, 70 – 74.

Раковський Л. Цукрова промисловість Сосницького повіту другої половини ХІХ ст. та її вплив на економічне життя населення. – 2001, 4, 85 – 89.

Раковський Л. Цукрове виробництво Чернігівщини у 20 – 50 – х рр. ХІХ ст. – 2001, 2, 59 – 64.

РУДЕНКО Н. Переселення населення Чернігівської губернії на Кавказ (30-і роки ХІХ ст.). – 2007, 6, 144 – 147.

СКОРОХОД Г., Хоменко А. Нескорені: (До 145 – річчя повстання Холминських селян проти кріпосництва). – 2004, 4, 72 – 75.

СЛОБОЖАНІНА Н. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині ХІХ ст.: до постановки проблеми. – 2007, 2, 92 – 97.

ТИМОШЕНКО А. Стан переробної промисловості у маєтках Г.П. Галагана (40 – 60 рр. ХІХ ст). – 2006, 1, 52 – 59.

ТКАЧЕНКО В. Комунітаризм другої половини 80-х – початку 90-х ХІХ ст. – 2003, 4, 108 – 116.

ЦУБЕНКО В. Охорона здоров’я в Українському (Харківському) та Києво – Подільському військових поселеннях кавалерії у першій половині ХІХ століття. – 2008, 6, 84 – 91.

ЦУБЕНКО В. Характеристики капіталу Українського (Харківського) та Києво-Подільського військових поселень кавалерії. – 2008, 5, 73 – 80.

Чуприна М. Участь населення Чернігівщини у війні проти французьких загарбників. – 1998, 3, 62 – 71.

ШАРА Л. Комунальне господарство Чернігова: з історії розвитку. – 2008, 1, 39 – 47.

ШАРА Л. Комунальне господарство Чернігова: з історії розвитку (електрифікація міста, упорядкування вуличної мережі). – 2008, 2, 45 – 54.

Шара Л. Природоохоронна діяльність муніципальних структур Придесення у 70 – 90-х рр. ХІХ ст.2001, 2, 31 – 35.

ШАРА Л. Роль виборних інституцій у процесі організації пожежної охорони у містах Чернігівської губернії (остання третина ХІХ ст.). – 2005, 1, 81 – 86.

ШАРА Л. Соціальний склад виборців і гласних Чернігівської думи в руслі реформування законодавства про міське самоврядування (остання третина ХІХ ст.). – 2007, 4, 90 – 98.

ШАРА Л. Фінансування міськими виборними інституціями загальнодержавних потреб (за матеріалами Чернігів. губ. в останній третині ХІХ ст.). – 2006, 1, 27 – 34.

ШАРА Л. Формування та початковий етап діяльності Чернігівського міського самоврядування (1870 – 1874 рр.). – 2005, 4 – 5, 24 – 30.

ШАРА Л. Чернігівське виборне управління: здобутки в царині освіти (70 – 90-і роки ХІХ ст.). – 2007, 6, 24 – 34.

ШАРА Л. Чернігівське міське самоврядування: соціально – побутова діяльність (остання третина ХІХ ст.). – 2007, 1, 55 – 60.

ШЕВЧЕНКО В. Обезземелення селянства в ході скасування кріпосного права у 1861 році: міфи та реалії. – 2007, 5, 95 – 102.

ШЕВЧЕНКО В. Чернігівщина в системі українського земельного ринку другої половини ХІХ – ХХ ст. – 2006, 4, 111 – 119.

ЯЧМЕНІХІН В., Ячменіхін К. Проект утворення військових поселень на Лівобережній Україні у 50-х рр. ХХ ст. – 2002, 3, 50 – 54.Скачати 1,73 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/10
Дата конвертації29.09.2011
Розмір1,73 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх