Методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9(10)-х, 11(12)-х класах з предметів icon

Методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9(10)-х, 11(12)-х класах з предметів


Схожі
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології у 9...
Методичні рекомендації щодо проведення...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики в 11 класах...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства...
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в...
Методичні рекомендації управління освіти Чернівецької міської ради щодо проведення державної...
Методичні рекомендації для державної підсумкової атестації з української мови І літератури 11...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики в 11-х...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики в 11-х...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24

Тел./факс (057) 731-21-31 E-mail: onmibo@ukrpost.ua

_
______12.03.2010_____________ № _337_

На №_____________________________

Завідувачам районних (міських) методичних кабінетів

Методичні рекомендації з питань

проведення державної підсумкової атестації

у 4-х, 9(10)-х, 11(12)-х класах з предметів,

що визначені для державної підсумкової атестації


Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 року № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році», від 02.03.2010 року №1/9-130 «Про проведення державної підсумкової атестації з інформатики у 9 та 11(12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році», від 02.03.2010 року №1/9-131 «Про проведення державної підсумкової атестації з математики у 9 та 11(12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році», від 03.03.2010 року №1/9-135 «Про доповнення до листа МОН від 01.02.2010 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році», згідно з наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 26.02.2010 р. № 94 «Про порядок організованого закінчення 2009/2010 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області» комунальним закладом «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» підготовлено методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9(10)-х, 11(12)-х класах з предметів, що визначені для державної підсумкової атестації (додаток на 25 стор).


^ Ректор лист підписано Л. Покроєва

Вольянська,

Волкова,

Косицька,

Луніна, 731-50-52

Додаток

до листа ХОНМІБО

від_12.03.2010_ № 337


Початкова школа

У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

Кожна контрольна робота проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування (остання контрольна робота за навчальний рік) на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці.

На проведення кожної роботи відводиться ^ 1 академічна година (40 хвилин).

Тексти підсумкових контрольних робіт визначаються учителем або заступником директора з навчально-виховної роботи за вказаними нижче збірниками.

Наголошуємо, що додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.


^ Українська мова (мова навчання), російська мова

Метою даної роботи є перевірка мовленнєвих умінь учнів будувати речення, зв'язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета.

Робота проводиться за текстами збірників підсумкових контрольних робіт для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України:

 • «Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з українською мовою навчання. 4 клас». Укл. Вашуленко М.С., Пономарьова К.І. 2009, 2010;

 • «Державна підсумкова атестація: підсумкові контрольні роботи з української мови. 4 клас», авт. Панова Н.В., Черкасова А.А. – Х.: Ранок, 2010 р.

 • «Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з російською мовою навчання. 4 клас». Укл. Шереметьєва Н.М., Мартиненко Т.Г. 2009, 2010;

 • «Державна підсумкова атестація: Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з навчанням російською мовою. 4 клас», авт. Панова Н.В., Черкасова А.А. – Х.: Ранок, 2010 р.

 • Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з російської мови для шкіл з російською мовою навчання 4 клас. Укл. Лаптєва Л.І., Лунько Н.І. – К.: Ґенеза, 2009, 2010 рр.

 • «Государственная итоговая аттестация: Итоговые контрольные работы по русскому языку. 4 класс», авт. Панова Н.В., Черкасова А.А. – Х.: Ранок, 2010 р.

Учні виконують вісім завдань різного рівня складності, серед яких п'ять тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два відкритих завдання, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь, і одне творче - зв'язне висловлювання (5-7 речень) на задану тему.

Кожне правильно виконане тестове завдання закритого типу оцінюється в один бал, кожне відкрите завдання - двома балами (у разі, якщо таке завдання виконане частково, учні одержують один бал), творче завдання - трьома балами: 1 бал - за зміст висловлювання; 1 бал - за грамотність (враховуються орфограми, передбачені навчальними програмами початкової школи); 1 бал - за висловлення власної думки.

Підсумкові контрольні роботи з російської мови (мови навчання) укладені за аналогією з підсумковими роботами з української мови.


^ Читання (мова навчання)

Мета даної роботи націлена на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; умінь узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

Робота проводиться за текстами збірників підсумкових контрольних робіт для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України:

 • Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з читання для шкіл з українською мовою навчання. 4 клас. Укл. Вашуленко О.В., Третяк О.П., Копликова Т.К., Чернецька О.Г. . – К.: Ґенеза, 2009, 2010;

 • «Державна підсумкова атестація: Підсумкові контрольні роботи з українського читання. 4 клас», авт. Панова Н.В., Черкасова А.А. – Х.: Ранок, 2010 р.

 • «Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з читання українською мовою для шкіл з навчанням російською мовою. 4 клас», укл. Астахова Т.К., Гайдученко Т.Л. – К.: Ґенеза, 2009, 2010 рр.

 • «Державна підсумкова атестація: Підсумкові контрольні роботи з читання для шкіл з навчанням російською мовою. 4 клас», авт. Панова Н.В., Черкасова А.А. – Х.: Ранок, 2010 р.

 • «Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з читання для шкіл з навчанням російською мовою. 4 клас», укл. Новикова Т.Г., Смаковська Т.В. – К.: Ґенеза, 2009, 2010 рр.

 • «Государственная итоговая аттестация: Итоговые контрольные работы по чтению. 4 класс», авт. Панова Н.В., Черкасова А.А. – Х.: Ранок, 2010 р.

Робота складається з тексту для самостійного читання та восьми письмових завдань, п'ять із яких - тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два - завдання відкритого типу з короткою відповіддю (на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності тощо) і одне творче завдання з розгорнутою відповіддю.

Підсумкові контрольні роботи з читання українською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання мають таку ж структуру.

Нагадуємо, що усі завдання учні розпочинають виконувати після прочитання тексту.

Тестові завдання закритого типу оцінюються 1 балом. Завдання відкритого типу - у межах 2 балів за кожне (частково виконане завдання оцінюється 1 балом). Творчі завдання оцінюються 3 балами з урахуванням змісту викладу, висловлення власної думки, використання засобів виразності мови.

Звертаємо увагу, що бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок за грамотність.


Математика

Підсумкова контрольна робота з математики проводиться у вигляді комбінованої контрольної роботи або роботи, укладеної з тестових завдань різної форми.

Тексти підсумкової контрольної роботи з математики визначаються за збірником, рекомендованих Міністерством освіти і науки України:

 • «Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас», укл. Барна М.М., Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Е. – К.: Ґенеза, 2009, 2010 рр.

 • «Державна підсумкова атестація: Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас», авт. Панова Н.В., Черкасова А.А. – Х.: Ранок, 2010 р.

 • «Государственная итоговая аттестация: Итоговые контрольные работы по математике. 4 класс», авт. Панова Н.В., Черкасова А.А. – Х.: Ранок, 2010 р.

Комбінована контрольна робота містить вирази з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками чи без дужок); складені задачі; завдання на порівняння, перетворення одних величин в інші; завдання на знаходження частини від числа; завдання на застосування геометричного матеріалу тощо.

Робота тестового характеру містить 12 завдань. Серед них - завдання таких видів: закриті з вибором однієї правильної відповіді; відкриті на доповнення; відкриті з вільним викладом відповіді.

Особливостями оцінювання підсумкових контрольних робіт із завданнями тестового характеру є такі: 12 балів ставиться, якщо всю роботу виконано правильно; 10-11 балів - якщо виконано правильно не менше 11 завдань, або виконано всю роботу, проте допущено 1-2 помилки у завданнях закритого типу; 7-9 балів ставиться, якщо виконано 8-9 завдань, у тому числі завдання змістової лінії «Задачі»; 4-6 балів - якщо виконано 6-7 завдань закритого типу; 2-3 бали - якщо правильно виконано 3-4 завдання закритого типу або 1-2 завдання закритого типу, у тому числі задача.

^ ГАЛУЗЬ «МоВи І ЛІТЕРАТУРи»

Українська мова

9 клас

Державна підсумкова атестація з української мови проводитиметься 1 червня 2010 року в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година (60 хвилин). Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

Текст диктанту визначатиметься за посібникоми:

 • Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація. – К.: Грамота, 2010. – 80 с.;

 • «Українська мова. 9 клас. Збірник текстів для диктантів. Державна підсумкова атестація», укл. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. – К.: Ґенеза, 2010 р.

У збірниках представлені тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.

^ Рішення про використання першого чи другого збірника завдань, зазначених вище, приймає загальноосвітній навчальний заклад.

Методика проведення ДПА у формі диктанту має певні особливості. Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці, після цього вчитель читає весь текст, не дає жодних пояснень щодо його змісту, правописних особливостей та тлумачення значень вжитих у ньому слів. Учитель може надати лише коментарі формального характеру (наприклад: розміщення заголовку, запис автора чи джерела тексту тощо).

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення повністю, а учні тільки уважно слухають. Далі це речення диктується частинами, кожна з яких читається один раз. Після того, як учні запишуть усе речення, його необхідно прочитати повторно, щоб діти мали змогу перевірити записане. Таким чином, диктується кожне речення тексту. Учитель обов’язково вказує не абзаци.

Написаний учнями весь текст диктанту учитель читає ще раз. Після повторного читання всього тексту учні здають диктанти вчителеві. Час для додаткової перевірки не надається, оскільки сумніви щодо правописного оформлення роботи діти мають вирішувати в процесі написання.

Критерії оцінювання ДПА у формі диктанту вміщені у вищезазначеному посібнику.

^ Українська мова
11(12) клас

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводитиметься 11 травня 2010 року у формі переказу за текстом, визначеним Головним управліннями освіти і науки за посібниками:

 • «Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас» /Укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. – К.: Генеза, 2009, 2010;

 • «Українська мова. 11 клас. Збірник текстів для переказів. Державна підсумкова атестація», авт. Авраменко О.М., Коваленко Л.Т., Чукіна В.Ф. – К.: Грамота, 2010 р.

Рішення про використання першого чи другого збірника завдань, зазначених вище, приймає загальноосвітній навчальний заклад.
Скачати 464.85 Kb.
залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації29.09.2011
Розмір464.85 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх