Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти icon

Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти


1 чел. помогло.
Схожі
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «цивільний захист» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «цивільний захист» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «цивільний захист» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «безпека життєдіяльності» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «безпека життєдіяльності» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «основи охорони праці» для вищих навчальних...
Робоча навчальна програма дисципліни охорона праці в галузі Програму розробив...
Навчальна програма нормативної дисципліни „бжд для внз освіти” (Розробн. В. В. Зацарний та ін...
Робоча навчальна програма кредитного модулю “...
Робоча програма Здисципліни „Охорона праці в галузі та цивільна оборона” (назва дисципліни за...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
повернутися в початок
скачать
^

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 5.1. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності


Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Законодавчі акти міжнародного гуманітарного права. Конституційні основи безпеки: право на життя, працю, свободу, соціальний, громадський та державний захист. Закони, законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші регламентуючі безпеку життєдіяльності документи. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи. Система правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки. Державні органи, відповідальні за забезпечення безпеки життєдіяльності. Відповідальність за порушення законодавства.

Діяльність ООН — основа міжнародної безпеки і безпеки особи. Міжнародне співробітництво України з питань безпеки життєдіяльності та спільних дій у разі транскордонних екстремальних ситуацій. Концепція національної безпеки України. Стратегічний розвиток України у світлі завдань забезпечення сталого розвитку людства.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

 3. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 4. Про захист людини від впливу іонізуючих випромі­нювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 5. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 6. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

 7. Про пожежну безпеку: Закон України.– К., 1993.

 8. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

 9. Бедрій Я.І., Боярська В.М., Голубев А.К. та ін. Безпека життєдіяль­ності: Посіб. для студ. техн. вузів.  Л., 1997. – 275 с.

 10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф.
  Э.А. Ару­стамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Даш­ков и К", 2000. – 678 с.

 11. Безпека життєдіяльності. /Є.П. Желібо, Н. М. Заверуха, В.В. Зацарний. За ред. Є.П. Желібо: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ─2000, 2001. – 320 с.

 12. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / За ред. М. Назарука. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 275 с.

 13. Бизнес и безопасность: Журнал. – К.: Шанс.

 14. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учеб. пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

 15. Джигирей В. С., Жидецький . Безпека життєдіяльності. – Львів: – Афіша, 1999. – 254 с.

 16. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. – К.: Урожай, 1993. – 192 с.

 17. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 207 с.

 18. Заплатинський В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу: Навч. посіб. для вузів. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 141 с.

 19. Зубик В.Б. Экономическая безопасность предприятия. – Мн., 1998. – 391 с.

 20. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин: Валгус, 1987.

 21. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посіб. – К.: КНБУ, 2000. – 232 с.

 22. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. – Львів: Львівський банківський коледж, 1998. – 192 с.

 23. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. ─ Миколаїв: ТОВ “Компанія ВІД”, 2001. – 230 с.

 24. Назаров А.К. Теоретические основы безопасности жизнедеятель­ности: Учеб. пособие. – Курган: Изд-во КМИ, 1993. – 120 с.

 25. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с.

 26. Радиактивные загрязнения и их измерения / М.Т. Максимов,
  Г.О. Оджа­гов: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.

 27. Руководство по обеспечению безопасности личности и предпри­нимательства: Практ. пособие. – М.: Виком, 1996. – 223 с.

 28. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – К.: Здоров’я: Укр. червоний хрест, 1991. – 32 с.

 29. Стрий Л. А. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.Г. Небабина. – Одесса: ОИУМ, 1997. – 52 с.

 30. Царфис П.Г. Действие природных факторов на человека. – М.: Наука, 1982. – 193 с.

 31. Черноушек М. Психология жизненной среды. – М.: 1989. – 174 с.

 32. Швидка медична допомога: Навч. посіб. / Л.П. Чепкий, О.Ф. Возі­анов, О.Й. Грицюк та ін.; За ред. Б.Г. Ананасенка, Л.П. Чепкого. – К.: Вища шк., 1998. – 311 с.

 33. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека жит­тєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.Міністерство освіти і науки України


ОРІЄНТОВНА

ПРОГРАМА

нормативної дисципліни

^ ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА


для студентів вищих навчальних закладів

освітнього рівня “повна вища освіта”

освітнього-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр”

усіх спеціальностей


Київ 2002


Укладачі: Заплатинський В. М. к. с.-г. н., доцент кафедри ІТД Київського національного торговельно-економічного університету; Мухін В. В. доцент, к. в. н., зав. кафедри "Забезпечення життєдіяльності" Національного технічного університету України "КПІ"; Стеблюк М. І. к. б. н., професор, зав. кафедри цивільної оборони Національного аграрного університету, Запорожець О. І. д. т. н. зав. кафедри БЖД Національного авіаційного університету; Осипенко С.І., заступник директора Інституту державного управління у сфері цивільного захисту; Применко В. І., д. т. н., професор кафедри БЖД Національного авіаційного університету; Сидоренко В.В., к. т. н., доцент каф. "Основ медичних знань та охорони здоров’я дітей" Національного педагогічного університету ім. Драгоманова; Сусло С. Т. доцент, начальник циклу цивільної оборони Національного транспортного університету, м. Київ.


Програму нормативної дисципліни "Цивільна оборона" обговорено і схвалено на засіданні комісії з цивільної оборони Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 10 від 06.06.2002 р.
залишити коментар
Сторінка4/9
Дата конвертації29.09.2011
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
хорошо
  3
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх