Азарсков В. Н. С. В. П. (Азарсков, В. Н. Стрельников В. П.) Надежность систем управления и автоматики: Учеб пособие icon

Азарсков В. Н. С. В. П. (Азарсков, В. Н. Стрельников В. П.) Надежность систем управления и автоматики: Учеб пособие


Схожі
Зелинський С. Э. Автоматизация управления предприятием: Учеб пособие...
Пристроїв та систем автоматики допущено Міністерством освіти І науки України Навчальний посібник...
М. Д. Пархоменко, І. М...
Кафедра технічної кібернетики...
В. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни...
European credit transfer system...
Освіта. Виховання. Навчання ахияров, К. Ш. В. А. Сухомлинский и современность: Учеб пособие...
С. Д. Штовба методичні вказівки...
С. Д. Штовба методичні вказівки...
Міністерство освіти І науки україни...
Одеська національна юридична академія на правах рукопису стрельников андрій Вікторович...
Бутейкис Н. Г., Жукова А. А. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: Учеб пособие...Загрузка...
скачать
Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, вересень 2005 р.


1.Комп’ютерна наука і технологія.

1.

004.052(075.8) А35

Азарсков В.Н.С.В.П. (Азарсков, В.Н. Стрельников В.П.) Надежность систем управления и автоматики: Учеб. пособие.- К.: НАУ, 2004.- 164 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


2.

004.43(031) К17

Калверт Ч. Borland C++ Builder 3. Энциклопедия пользователя/ Пер. с англ. Ч.Калверт и др.- К.: ДиаСофт, 1998.- 800 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


3.

004.4 М 44

Меженный О.А. Microsoft Windows XP.- М.-С.-П. - К.: Диалектика, 2004.- 224 с.- (Краткое содержание)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


4.

004.43(075.4) Н50

Немнюгин М.А.С.О.Л. (Немнюгин, М.А. Стесик О.Л.) Современный Фортран: Самоучитель.- Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


5.

004.43(075.8) Д94

Дейл Н. Программирование на С++/ Н.Дейл, Ч.Уимз, М.Хедингтон.- Пер. с англ.- М.: ДМК, 2000.- 672 с.- (Учебник)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

6.

004.7(075.8) Ж86

Жуков І.А. Комп'ютерні мережі та технології: Навч. посібник/ І.А.Жуков, В.О.Гуменюк, І.Є.Альтман.- К.: НАУ, 2004.- 276 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

2.Бібліографія.


7.

016:33(092) С79

Степан Злупко: Бібліографічний показчик/ Уклад.: Є. Белена, З. Бродик, Г. Домбровська.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000.- 298 с.- (Українська біобібліографія. Нова серія. Бібліографія вчених університету; Чис.4)

^ Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


8.

016:8У(477) М59

Микола Ільницький: Бібліографічний показчик/ Уклад.: Л. Ільницька.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 254 с.- (Українська біобібліографія. Нова серія. Бібліографія вчених університету; Чис.16)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


9.


019.951(477)"18/19" К38

Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: Матеріали до бібліографії (середина ХІХ - ХХ ст.).- К., 2004.- 365 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


10.

02(477-25)(091)"1941/1943" Б59

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 - 1943): Дослідження. Анотований показчик. Публікації документів.- К., 2004.- 812 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


11.

02=111=161.2(038) С83

Стрішенець Н. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології.- К., 2004.- 329 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

12.


02(477)(06) Н34

Наукові праці національної бібліотеки України Імені В.І.Вернадського. Вип.12.- К., 2004

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


13.

025.5(076) Д55

Добко Т.В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування: Практичний посібник/ Т.В.Добко, М.А.Чиж, О.М.Василенко.- К., 2004.- 91 с.

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ - 1)


14.

025.7/.9 В76

Воскобойнікова-Гузєва О. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.- К., 2004

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


15.

027.21(477)(03) Н34

Наукові бібліотеки України: Довідник.- К., 2004.- 472 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ТМКБ - 1)

^ 3.Філософія. Етика. Логіка.


16.

1(075.8) Г83

Григор'єв В.Й. Філософія: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


17.

1(075.8) П77

Причепій Є.М. Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль.- К.: Академвидав, 2005.- 592 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


18.

1(075.8) Ф 56

Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти/ І.В.Бичко, І.В.Бойченко та інш.- 2-е вид..стереот.- К.: Либідь, 2002.- 408 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

19.

16(075.8) Л69

Логіка : Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ В.Д. Титов, С.Д. Цалін, О.П. Невельська-Гордєєва та ін.; За заг. ред. В.Д. Титова.- Х.: Право, 2005.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


20.

16(075.8) С47

Сластенко Є.Ф., ЯгодзінськийС.М. Логіка: Навч. Посібник/ За ред.Л.Г. Дротянко.- К.: НАУ, 2005.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


21.

17(075.8) Е88

Етика : Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей та форм навчання з дисципліни "Етика і естетика"/ В.М.Вандишев.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 157 с.

Кільк. прим.: 285 (КФіл - 10, НБіл - 3, НОхт - 3, Крас - 3, Крол - 3, НЛох - 3, НЛеб - 3, Прил - 3, НРом - 3, Трос - 3, НБар - 2, Глух - 2, МогП - 2, ІКон - 2, Свес - 2, НовС - 2, Шост - 2, Абон - 228, ДБВі - 1, УчбЗ - 3, Схов - 2)


22.

17(076)+18(076) Е88

Етика. Естетика. Практикум: Навч. посібник/ Уклад.: Н.М. Сухова, Л.І. Мокляк, В.М. Козаков та ін.; За заг. ред. Л.Г. Дротянко, Н.М. Сухової.- К.: НАУ, 2005.- 72 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


23.

18(075.8) Е86

Естетика: Навч. посібник для студ. усіх спеціальностей та всіх форм навчання з дисципліни "Етика і Естетика"/ Уклад.: І.О. Бушман, Н.В. Курасова.- Суми: СумДУ, 2005.- 143 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

^ 4.Релігія. Соціологія.


24.

2(075.8) Д 63

Докаш В.І.Л.В.Ю. (Докаш, В.І. Лешан В.Ю.) Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2005.- 376 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

25.

2(075.8) Л82

Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник/ В.І.Лубський, В.І.Теремко, М.В.Лубська.- К.: Академвидав, 2005.- 432 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 301 (Крол - 3, НБар - 5, Свес - 3, НЛеб - 2, НЛох - 3, МедФ - 5, ПОтд - 3, Трос - 4, ЛипД - 3, Крас - 4, НовС - 5, Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 6, Глух - 3, Прил - 5, НБіл - 1, НРом - 6, МогП - 10, Абон - 222, УчбЗ - 4)


26.

2(075.8) Т 45

Титов В.Д. Релігієзнавство/ В.Д.Титов, С.В.Качурова, О.В.Барабаш.- Х.: Право, 2004.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


27.

316(075.8) М30

Маршак А.Л. Общая социология.- Ростов н/д: Феникс, 2004.- 384 с.- (Высшее профессиональное образование)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


28.

316.6:32 К75

Кохан Я. Українські аналітики й наукова коректність.- К.: Смолоскип, 2001.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


29.

325.8(477) Б15

Бадзьо Ю. Український вибір.- К.: Смолоскип, 2004.- 56 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

^ 5.Економіка. Економічна наука.


30.

33(075.8) М 74

Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник.- 2-е вид.,уточ.- К.: Академія, 2003.- 312 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


31.

330(477)(075.8) С 90

Сур'як А.В. Основи економічної культури: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

32.

330.101.541(075.8) Б 17

Базілінська О.Я. Макроекономіка.- К.: ЦНЛ, 2005.- 442 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


33.

330.101.542(075.8) А 65

Андреюк Н.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


34.

330.101.542(076) П 89

Пустовійт Р.Ф. Методика розв'язування задач з мікроекономіки: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 102 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


35.

330.341.1(075.8) Н73

Новицький В.Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку: Навч. посібник.- К.: НАУ, 2004.- 268 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


36.

330.43(075.8) Л 83

Лугінін О.Є. Економетрія/ О.Є.Лугінін, С.В.Білоусова, О.М.Білоусов.- К.: ЦНЛ, 2005.- 252 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


6.Фінанси.


37.

336.1(075.8) В 19

Василюк О.Д.П.К.В. (Василюк, О.Д. Павлюк К.В.) Бюджетна система України.- К.: ЦНЛ, 2004.- 544 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


38.

336.132.11(075.8) П 29

Петленко Ю.В.Р.О.Д. (Петленко, Ю.В. Рожко О.Д.) Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. Для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси"(усіх форм навчання).- К.: Кондор, 2004.- 282 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

39.

336.22(075.8) М 48

Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: Навчальний посібник/ В.М.Мельник, І.А.Грицаєнко, О.С.Іванишина.- К.: Кондор, 2005.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


40.

336.74(477)(091)"1917/2000"(085) К29

Каталог українських грошей від 1917 року.- Львів: ЗУІВЦНК, 2000.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


41.

336.77(075.8) Д 53

Дмитренко М.Г.П.В.С. (Дмитренко, М.Г. Потлатюк В.С.) Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник(у схемах і коментаріях).- К.: Кондор, 2005.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


7.Маркетинг.


42.

339.138(075.8) К 73

Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.- С.-Пб. – К.: _вес_мс, 2005.- 656 с.

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)


43.

339.138(075.8) М25

Маркетинг: бакалаврський курс: Навч. Посібник/ За заг. Ред. С.М. Ілляшенка.- Суми: Університетська книга, 2004.- 976 с.

Кільк. Прим.: 300 (Нкон – 5, _вес – 10, Нлеб – 3, Нбар – 10, НовС – 10, Крас – 4, Глух – 4, _вес – 1, Нлох – 6, Крол – 3, Трос – 3, _вес – 5, Нром – 10, Нохт – 10, ЛипД – 3, Шост – 5, Абон – 199, ДБВі – 1, Нбіл – 5, НауЗ – 3)


44.339.138(075.8) М 84

Мостенська Т.Л. Основи маркетингу: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 240 с.

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

45.

346:336.762(075.8) С 48

Словник термінів біржового законодавства: Навчальний посібник/ Уклад. Телятик Л.П., Телятник В.Л.- Тернопіль: Астон, 2004.- 208 с.

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)


8.Мовознавство.

46.

37.035.6 С 29

Сележан Й. Основи національного виховання: Українознавство : ритаульно-міфологічна культура українців. Хрестоматія.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2005.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


47.

4И(Англ)(075.8) А 64

Англійська для економістів і бізнесменів: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ За ред. В.К.Шпака.- К.: Вища школа, 2004.- 223 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 9.Екологія. БЖД.


48.

504(075.8) Е45

Екологія: теоретичні основи і практикум: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак.- 2-ге вид., переробл. та виправл.- Львів: Новий Світ-2000; Магнолія плюс, 2004.- 328 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


49.

504.75 Б12

Бабак В. Безпека життєдіяльності: Курс із фахової мовної адаптації: Навч. посібник/ В.Бабак, В.Гулевець, Ю.Зайцев.- К.: НАУ, 2005.- 93 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 10.Математика. Математичні науки.


50.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 6. Інтегральне числення функцій однієї змінної: Навч. посібник/ Ковтонюк І.Ю., Корнілович Є.Ю., Олешко Т.І.- К.: НАУ, 2005.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


51.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 7. Ряди. Диференціальні рівняння: Навч. посібник/ Андрощук Л.В., Ковтун О.І., Олешко Т.І.- К.: НАУ, 2005.- 104 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


52.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра: Навч. посібник/ Антоненко В.Ф., Олешко Т.І., Паламарчук Ю.А.- К.: НАУ, 2005.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


53.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 2. Векторна алгебра та аналітична геометрія: Навч. посібник/ Кравченко В.В., Лубенська Т.В., Олешко Т.І.- К.: НАУ, 2005.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


54.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 3. Вступ до математичного аналізу: Навч. посібник/ Коновалюк В.С., Олешко Т.І., Петрусенко В.П.- К.: НАУ, 2005.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


55.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 4. Диференціальне числення функцій однієї змінної: Навч. посібник/ Ластівка І.О., Левковська Т.А., Олешко Т.І.- К.: НАУ, 2005.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


56.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 5. Диференціальне числення функцій багатьох змінних: Навч. посібник/ Мазур К.І., Олешко Т.І., Трофименко В.І.- К.: НАУ, 2005.- 104 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


57.

517(075.8) Д79

Дубовик В.П.Ю.І.І. (Дубовик, В.П. Юрик І.І.) Вища математика: Навчальний посібник.- К.: А.С.К., 2005.- 648 с.- (Університетська бібліотека)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


59.

517(075.8) П 13

Пак В.В.Н.Ю.Л. (Пак, В.В. Носенко Ю.Л.) Вища математика: Підручник.- Донецьк: Сталкер, 2003.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


60.


61.
519.85:004.42(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Моделі і методи оптимізації": Для студентів спеціальності 7.000008 "Енергетичний менеджмент" денної та заочної форм навчання/ О.М.Кочевський, О.Г.Гусак.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 75 с.

Кільк. прим.: 39 (КПГМ - 33, Схов - 2, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)


519.2(075.8) М28

Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


62.

519.854(075.8) Б82

Борисенко А.А. Биномиальные автоматы.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2005.- 121 с.

Кільк. прим.: 40 (НОхт - 2, Прил - 2, Абон - 30, Схов - 2, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)11.Фізика.


63.

524.8(075.8) О-60

Опанасюк А.С. Сучасна фізична картина світу. Ч.1, 2. Мікро-, макро- та мегасвіти.- Суми: СумДУ, 2005.- 122 с.

Кільк. прим.: 6 (Схов - 2, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)


64.

524.8(075.8) О-60

Опанасюк А.С. Сучасна фізична картина світу. Ч.3. Мікро-, макро- та мегасвіти.- Суми: СумДУ, 2005.- 122 с.

Кільк. прим.: 45 (Схов - 2, ДБВі - 1, УчбЗ - 3, Абон - 39)


65.

53(075.8) Ф50

Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Навч. посібник. У 2-х ч. Ч.1/ В.В. Куліш, А.М. Соловйов, О.Я. Кузнєцова, В.М. Кулішенко.- К.: НАУ, 2004.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


66.

53(075.8) Ф50

Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Навч. посібник. У 2-х ч. Ч.2/ В.В. Куліш, А.М. Соловйов, О.Я. Кузнєцова, В.М. Кулішенко.- К.: НАУ, 2005.- 380 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


67.

532(075.8) К61

Колчунов В.І. Теоретична та прикладна гідромеханіка: Навч. посібник.- К.: НАУ, 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


68.

536.75(075.8) К 68

Королюк С. (Королюк, С.. Валь О.) Основи статистичної фізики та термодинаміки: Підручник лоя студентів вищих навчальних закладів/ С.Королюк, С.В.О.Мельничук.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2004.- 348 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

69.

539.2/.3:620.1(075.8) К65

Конспект лекций по дисциплине "Физическое материаловедение": Для студентов специальности 6.090804 "Физическая и биомедицинская электроника" дневной формы обучения/ Соколов С.В.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2005.- 155 с.

Кільк. прим.: 42 (КФЕл - 2, ДБВі - 1, Абон - 34, УчбЗ - 3, Схов - 2)


70.

621.39(075.8) О-24

Обробка сигналів у радіоканалах цифрових систем передавання інформації: Навч. посібник/ Бабак В.П., Наритник Т.М., Куц Ю.В., Казимиренко В.Я.; За заг. ред. В.П. Бабака.- К.: НАУ, 2005.- 476 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


71.

65.012.32(075.8) О-75

Основи менеджменту: Практикум: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 581 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

^ 12.Бухгалтерський облік.


72.

657(075.8) Б94

Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2005.- 496 с.

Кільк. прим.: 100 (ЛипД - 2, Крас - 2, Свес - 2, НЛеб - 2, НБіл - 2, Шост - 1, ІКон - 1, Трос - 2, Глух - 2, НовС - 2, НЛох - 2, НОхт - 3, НРом - 3, Абон - 70, НауЗ - 4)


73.

657(075.8) С 22

Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003.- 614 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


74.

657.2(075.8)

Первинний та аналітичний облік на підприємстві/ Гарасим П.М.,Журавель Г.П, Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я.- Тернопіль: Астон, 2005.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


75.

657.37 Х76

Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: Монографія.- Тернопіль: Економічна думка, 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 51 (ЛипД - 1, Глух - 1, Крас - 1, НовС - 1, Свес - 1, НЛох - 1, НЛеб - 1, НБіл - 1, НРом - 1, Трос - 1, НОхт - 1, ІКон - 1, Шост - 1, Схов - 36, НауЗ - 2) 657.6 Б75


76.

658.012.12(075.8) Д 65

Доля В.Т. Экономический анализ: Теория и практические методики. Учебное пособие.- К.: Кондор, 2003.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

13. Менеджмент.


77.

658.012.32(075.8) Г 27

Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 228 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


78.

658.012.32(075.8) О-75

Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003.- 218 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


79.

658.012.32(076) В 54

Виханский О.С.Н.А.И. (Виханский, О.С. Наумов А.И.) Практикум по курсу "Менеджмент".- М.: Гардарии, 2002.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


80.

658.012.32:339 С 91

Сухарський В.С. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності: Теорія, методологія, практика. Навчальний посібник. Курс лекцій/ В.С.Сухарський, В.В.Сухарський, В.І.Охота.- Тернопіль: Астон, 2005.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


81.

658.012.32(075.8) Х 76

Хомяков В.І. Менеджмент підприємства: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 434 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


^ 14.Фінанси підприємств.


82.

658.14/17(075.8) К71

Косарев О.Й.В.В.М. (Косарев, О.Й. Волик В.М.) Методологія бюджетування діяльності підприємств: Навч. посібник.- К.: НАУ, 2004.- 96 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


83.

658.15(075.8) Ш 49

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 196 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


84.

658.589.011.3 Р54

Риск - менеджмент инноваций/ Т.А. Васильева, О.Н.Диденко, А.А.Епифанов, О.В.Козьменко, С.Н.Козьменко, С.В.Леонов.- Сумы: Ділові перспективи, 2005.- 260 с.- (Мастер-класс)

Кільк. прим.: 45 (НовС - 1, НБар - 1, Крас - 1, Глух - 1, МогП - 1, ЛипД - 1, Трос - 1, НОхт - 1, ІКон - 1, Шост - 1, Свес - 1, НЛох - 1, НЛеб - 1, Крол - 1, НБіл - 1, НРом - 1, Абон - 28, НауЗ - 1)^ 15.Техніка. Технічні науки.


85.

662.75+665.6 Б78

Бойченко С.В. Моторные топлива и масла для современной техники: Монография/ С.В.Бойченко, С.В.Иванов, В.Г.Бурлака.- К.: НАУ, 2005.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

86.

696/697(075.8) К 65

Конспект лекцій з курсу "Системи виробництва та розподілу енергії": Для студентів спеціальності 7.000008 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання/ Укладач С.С. Антоненко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 85 с.

Кільк. прим.: 92 (КПГМ - 50, Абон - 37, УчбЗ - 3, Схов - 2)


^ 16.Географія. Історія.


87.

91(100) Г93

Губарев В.К. Географія світу: Довідник школяра і студента.- Донецьк: БАО, 2004.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)


88.

94(477)(075.8) Б 77

Бойко О.Д. Історія України.- К.: Академія, 2004.- 656 с.- (Альма Матер)

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)


89.

94(477.86) К89

Кузик С. Княгичі.- Львів: Видавничий центр ім. Івана Франка, 2002.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


90.

947(477) С13

Савчин М. Тисяча дорiг: Спогади жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби і під час Другої світової війни.- К.: Смолоскип, 2003.- 546 с.- (:Лiтопис УПА. Т. 28/ Лiтопис УПА. Т. 28)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
Скачати 139.41 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.09.2011
Розмір139.41 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх