Програми з позашкільної освіти Науково-технічний напрям випуск 1 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України icon

Програми з позашкільної освіти Науково-технічний напрям випуск 1 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України


3 чел. помогло.
Схожі
Програми з позашкільної освіти випуск №2 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
Програми з позашкільної освіти Дослідницько-експериментальний напрям випуск 2 Рекомендовано...
Авторські права на текст програми “Історія України. Всесвітня історія, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Історія України. Всесвітня історія, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл...
Авторські права на текст програми “Хімія, 7-11 кл...
Авторські права на текст програми “Хімія, 7-11 кл...
Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл...
Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл...Загрузка...
страницы: 1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   56
повернутися в початок
скачать
1. Вступне заняття (3 год)

Мета та зміст роботи гуртка. Інструменти й матеріали. Історія винай­дення паперу. Властивості паперу та основні прийоми роботи з ним. Де­монстрація кращих моделей. Вступний інструктаж із техніки безпеки.

Практична робота. Виготовлення виробів із паперу на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки дітей.

^ 2. Найпоширеніші традиційні в Україні вироби з паперу, виконані в техніці витинанки, оригамі та паперопластики (12 год)

Історія виникнення й розвитку мистецтва виготовлення поробок із па­перу методом витинанок, оригамі та паперопластики. Найпростіші виро­би в техніці витинанки (серветки, фіранки, гірлянди), оригамі (човники, шапочки, курочки), паперопластики (чарівні птахи, рибки, квіти).

^ Практична робота. Виготовлення витинанок із квадратного арку­ша паперу (зірочки, орнаменти), зі стрічки (гірлянди з чоловічків і зайчи-

306

ків). Вироби в техніці оригамі (двотрубний кораблик, шапочка від сонця, голубок) і паперопластики (павич, чарівна квітка папороті).

^ 3. Умовні знаки при роботі з папером. Прості базові форми оригамі (60 год)

Загальноприйняті умовні знаки і прийоми складання. Поняття про ба­зові форми: «Трикутник», «Повітряний змій», «Двері», «Млинець», «Буди­нок», «Водяна бомбочка».

Практична робота. Виготовлення не менше 10 виробів на кожну базову форму. Проведення конкурсу на краще знання базових форм і ви­готовлення виробів із них. Виконання ілюстрацій до відомих казок, зага­док і прислів'їв (за вибором).

^ 4. Казки та оповідання оригамі (9 год)

Призначення казок та оповідань оригамі. Оповідання про Україну, Попелюшку, метелика, зайчика, ворону, відважного моряка.

Практична робота. Виготовлення вище поданих моделей і конкурс на краще оповідання чи казку до відомих виробів (за вибором).

^ 5. Новорічні та різдвяні фантазії (12 год)

Новорічні ялинки, виготовлені в техніці паперопластики, оригамі та витинанки. Найпростіші ялинкові та різдвяні прикраси, виготовлені в різ­них техніках. Інструктаж із техніки безпеки та цільові інструктажі.

Практична робота. Екскурсія на міську ялинку або ялинку орига­мі. Виготовлення плоских та об'ємних ялинок методом аплікації, вити­нанки, оригамі та ялинкових прикрас (зірочки, напівпрозорі зірочки, сні­жинки, кульки, бурульки). Різдвяні зірочки й ангели. Вироби за власним задумом.

^ 6. Поробки оригамі на основі складніших базових форм (66 год)

Використання у виробах базових форм: «Подвійний квадрат», «Риба», «Катамаран», «Птах», «Жабка». Історія про японську дівчинку Садако Са-сакі та 1000 журавликів.

Практична робота. Виготовлення не менше 10 виробів на кожну базову форму. Конкурс на краще знання базових форм і відомих із них ви­робів. Виготовлення сувенірів до свята 8 Березня. Екскурсія до художньо­го музею чи картинної галереї.

^ 7. Витинанки-особливий вид поробок із паперу (12 год)

В Україні витинанки — найпоширеніший вид декоративно-ужитково­го мистецтва з паперу. Методи й прийоми виготовлення витинанок. Зраз­ки витинанок. Витинанки та аерогамі.

Практична робота. Виготовлення серветок, гірлянд, масок, орна­ментів, зірочок, сніжинок. Писанки, оздоблені витинанками. Виготовлен­ня аерогамі різноманітних конструкцій. Створення декоративного панно за власним задумом.

^ 8. Паперова аплікація (12 год)

Аплікація як вид декоративного образотворчого мистецтва. Кращі зразки робіт, виконаних відомими художниками й графіками. Методи та прийоми виготовлення аплікацій.

307

Практична робота. Виготовлення предметно-декоративних (буди­нок, грибок, кораблик, закладка, орнамент, візерунок), силуетних (птахи, риби, тварини) та сюжетно-тематичних (казки, байки, пейзажі) аплікацій.

^ 9. Вироби з гофрованого паперу (9 год)

Гофрування паперу за допомогою «долинок « і «гірок», застосування елементів «ялинкових структур». Зразки та ілюстрації виробів із гофрова­ного паперу, зокрема, англійського дизайнера Поля Джексона. Авторські роботи Ольги Сухаревської.

Практична робота. Виготовлення найпростіших виробів, викона­них у техніці гофрування: квіти, листівки, метелики, рибки, пташки, зак­ладки, ліхтарики.

^ 10. Виготовлення експонатів на виставку. Суспільне корисна праця

(18 год)

Практична робота. Виготовлення індивідуальних і групових робіт в одній або змішаних техніках конструювання на визначену тему або за власним задумом. Творчий звіт гуртківців у групах і школі з демонстраці­єю виробів.

Виготовлення паперових іграшок для дитячого садочка, дитячого при­тулку, школи-інтернату.

^ 11. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення кращих гуртківців. Огляд новинок літератури. Завдання на літо.

Основний рівень, перший рік навчання ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

^ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Повторення матеріалу початкового рівня навчання

12

3

9

3

Конструювання правильних багатокутни­ків у різних техніках. Плоскі модулі

24

6

18

4

Традиційне й нетрадиційне оригамі. Ро­бота з паперовими стрічками

ЗО

6

24

5

Ялинка оригамі

21

3

18

6

Найпростіші класичні кусудами

12

2

10

7

Аплікації з оригамі

18

3

15

8

Найпростіші об'ємні модульні конструкції

24

4

20

9

Вітальні листівки

12

2

10

10

Рухомі оригамі

12

2

10

308Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

11

Пап'є-маше

12

2

10

12

Підходи до створення авторських робіт Виготовлення експонатів на виставку. Сус­пільне корисна праця

33

3

зо

13

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

41

175

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Обговорення плану роботи гуртка на навчальний рік. Повідомлення гуртківців про роботу, виконану за літній період. Оформлення куточка гуртківця. Інструктаж із техніки безпеки.

Практична робота. Змагання: хто більше та якісніше складе поро-бок за вказаний час. Підведення підсумків.

^ 2. Повторення матеріалу початкового рівня навчання (12 год)

Спільні риси та відмінності в конструюванні виробів із паперу в тех­ніці оригамі, паперопластики та витинанки. Умовні позначення, базові форми.

Практична робота. Виконання улюблених фігурок у техніці орига­мі, витинанки, аплікації, гофрування. Конкурс на кращу роботу. Змагання: скласти фігурку за інструкцією керівника гуртка на слух.

^ 3. Конструювання правильних багатокутників у різних техніках. Плоскі модулі (24 год)

Конструювання правильних трикутника, квадрата, п'яти-, шести- та восьмикутника з довільного аркуша паперу методами оригамі.

Поняття про модульне оригамі. Зразки плоских модулів різної конс­трукції.

Практична робота. Виготовлення виробів із правильних багато­кутників у техніці оригамі, витинанки та паперопластики за зразками й схемами.

Виготовлення виробів із плоских модулів: зірочки, орнаменти, симет­ричні фігури. Творча робота з конструювання власних модулів.

^ 4. Традиційне та нетрадиційне оригамі. Робота з паперовими стрічками (ЗО год)

Поняття про традиційне (класичне) і нетрадиційне оригамі. Оригамі з ножицями — кірікомі оригамі; з аркушів паперу, відмінних від квадрата, й із використанням клею. Використання паперових стрічок для виготовлен­ня поробок у техніці оригамі, паперопластики, витинанки.

Практична робота. Виготовлення оригамі кірікомі (метелик, ко­ник, криветка), оригамі з клеєм (кусудами), оригамі з прямокутного арку­ша паперу (гаманець, хлопавка).

309

Виготовлення поробок зі стрічки в техніці оригамі (килимок, кошик, кубики, зірочки, гохеї), паперопластики (равлик, кицька, кролик), вити-нанки (гірлянди). Створення сюжетних композицій.

^ 5. Ялинка оригамі (21 год)

Історія ялинок оригамі. Новорічні прикраси на ялинку та для ін­тер'єру. Подарунки Діда Мороза. Інструктаж із техніки безпеки та цільові інструктажі.

Практична робота. Виготовлення атрибутів Новорічного свята: Дід Мороз, Снігуронька, Сніговик, сніжинки, зірочки, дзвіночки, буруль­ки. Прикраси на ялинку та для інтер'єру. Конкурс кращих робіт «Дуже треба для ялинки і гірлянди, і сніжинки».

^ 6. Найпростіші класичні кусудами (12 год)

Історія кусудам. Класичні кусудами. Використання кусудам для прик­рас інтер'єру та в терапії.

Практична робота. Виготовлення класичної кусудами із шести мо­дулів, кусудами «Шість бомбочок», «Суперкуля», «Квіткова кусудама». Створення на їхній основі власних конструкцій.

^ 7. Аплікації з оригамі (18 год)

Аплікації з фігурок оригамі. Демонстрація зразків мозаїк та орнаментів, а також окремих виробів (квіти, грибки, метелики, рибки, котик, собачка).

Практична робота. Створення на основі аплікацій оригамі декора­тивних композицій: ваза з квітами, виноград, колоски, натюрморт із фрук­тами, бузок.

^ 8. Найпростіші об'ємні модульні конструкції (24 год)

Класичний модуль та авторські модулі в конструюванні об'ємних по­робок. Демонстрація кращих робіт.

Практична робота. Виготовлення з окремих модулів (за вибором) тетраедра, гексаедра, октаедра, ікосаедра та додекаедра. Дизайн граней цих багатогранників. Головоломки з підбором кольорів на гранях.

^ 9. Вітальні листівки (12 год)

Вітальні листівки до свята 8 Березня з використанням раніше вивчених технік. Демонстрація зразків.

Практична робота. Виготовлення листівок на основі аплікацій ори­гамі, об'ємних і в техніці гофрування за зразком або власним задумом.

^ 10. Рухомі оригамі (12 год)

Улюблені дитячі фігурки, що самостійно пересуваються, стрибають або в яких рухаються окремі елементи.

Практична робота. Виготовлення флексманів, ходунків, жабок, ме­теликів, собачок, котиків; ворони, яка каркає; журавлика, який махає кри­лами, феєрверка та ін. Ігри з такими фігурками.

^ 11. Пап'є-маше (12 год)

Специфіка виготовлення виробів з пап'є-маше. Інструменти та матері­али. Зразки виробів.

Практична робота. Виготовлення найпростіших виробів: вази, писан­ки, маски, фігурки для пальчикового театру. Пап'є-маше з фігурок оригамі.

310

^ 12. Підходи до створення авторських робіт. Виготовлення експонатів на виставку. Суспільне корисна праця (33 год)

Підходи до створення авторських робіт: вивчення відомих авторських моделей середнього ступеня складності; внесення деяких змін у відомі кла­сичні та авторські моделі; аналіз алгоритму складання фігурки чи модуля на основі рис схожості заготовки з реальним об'єктом; фантазування за за­думом і кінцевим результатом. Демонстрація на прикладах.

^ Практична робота. Виготовлення на базі класичного модуля за схемами відомих авторських робіт: кубика Петера Будаї (Угорщина), ку­бика Володимира Марка (Україна), кусудаму «Квіти сакури» Тапгіказу Кавасакі (Японія). Конкурс на створення учнями авторських робіт за од­ним із указаних напрямів.

Виготовлення індивідуальних та групових виставкових робіт в одній або декількох техніках конструювання з паперу (окремі вироби або групо­ві сюжетні композиції за задумом або на вказану тему). Творчий звіт гур-тківців у своїх класах, школі з демонстрацією виробів. Виготовлення наоч­ності для навчальних кабінетів.

^ 13. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення кращих робіт. Огляд новинок літератури. Зустріч із гуртківцями минулих років. Завдання гур-тківцям на літо.

Основний рівень, другий рік навчання ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Повторення основних тем

15

5

10

3

Капелюхи з паперу

12

2

10

4

Юні оригамісти України

12

2

10

5

Вироби в техніці гофрування

15

3

12

6

Авторські кусудами. Новорічні та різдвя­ні подарунки й сувеніри

36

6

ЗО

7

Паперовий морський флот

12

2

10

8

Оригамі від серця до серця. Оригамі на святковому столі

27

5

22

9

Мистецтво виготовлення паперових кві­тів і метеликів у техніці оригамі

36

6

ЗО

10

Дизайнери повітряного флоту

18

3

15

11

Мистецтво складання листів і конвертів

6

1

5

311Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

12

Виготовлення виставкових робіт. Сус­пільне корисна праця

21
21

13

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

40

176

залишити коментар
Сторінка49/56
Антоненко С. А
Дата конвертації29.09.2011
Розмір9.3 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   56
плохо
  4
не очень плохо
  1
отлично
  5
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх