Методи дослідження та зв’язок з іншими науками галузь медичних знань icon

Методи дослідження та зв’язок з іншими науками галузь медичних знань


1 чел. помогло.
Схожі
Тема: "Методика викладання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками"...
Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки...
Тема: Вступ. Ботаніка як наука; історія, розвиток, зв’язок її з іншими науками...
Лекція №1 ( 2 год.) Тема: «Гідрологія як наука»...
План випуску навчальної літератури для студентів вищих навчальних закладів на 2005 рік...
План лекції Методи дослідження функцій цнс. Нейрон як структурна та функціональна одиниця цнс...
Тема Лекція
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів астрономія...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами...
Методологія та методи соціологічного дослідження...
2. Методологія та методи соціологічного дослідження...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Логіка (юридична логіка)" галузь знань "Право"...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
повернутися в початок
скачать

 179. Санітарний нагляд за водопостачанням військ в умовах застосування зброї масового ураження. Методи і засоби знезараження, дезактивації води у польових умовах. Методи і засоби медичного контролю, критерії оцінки. 
Водопостачання складається із підготовчих і спец. заходів. Підготовчі: проводять до використ. ЗМУ. 1) навчання особового складу діям при застос. ЗМУ. 2) Перевірка захищеності від ЗМУ джерел води.. Спеціальні: проводять після використ. ЗМУ.( індикація та експертиза води на ОР, РР, БР; спец обробка – знезаражуння, дезактивація.) Знезараження: хлорним вапном, 70% р-ном нейтрального гіпохлориду Ca, використ. хлорування норм. дозами і перхлорування. При норм. хлорув. – хлор вводять у такій к-сті, щоб після окислення розчинених у воді орг. реч., залишилося залишкового хлору 0,3-0,5 мг/л. При перхлоруванні воду обробляють великими дозами хлору 10-30 мг/л і >. Для знезараження індивідуальних запасів води викор. таблетки: пантоцид, бісульфат-пантоцидні таблетки, таблетки дихлорізоціанурової к-ти. Дезактивація проводиться з допомогою ТУР-200 і включає і коагуляцію, і хлорування, і відстоювання і фільтрацію. Під час цієї процедури може затримуватись до 50-80% радіоактивних речовин. Мед. контроль проводиться мед. службою під кер. нач. мед. сл. шляхом взяття проб і провед. лаб. дослідж. та складання експертного заключення, в якому проводиться оцінка води. Критеріями оцінки є: 1) токсикологічна безпека води. 2) наявність чи відсутність у воді продуктів радіактивного вибуху, 3) протиепідемічна надійність, 4) органолептичні власт. води.
^ 180. Методи і засоби знезараження і опріснення води, їх гігієнічна оцінка.
В польових умовах використовується: кип’ятіння, хлорування, коагулювання, відстоювання. фільтрування, опромінення УФ променями, обробку спец. таблетками. Контроль за якістю води виконує мед. служба. Кип’ятіння: при відсутності підозри зараження бак. засобами кип’ятять 10 хв, при підозрі – 1 год. Для кип’ятіння використовують похідні кухні (КП- 2-48; КП-2-49; КП-125). ), польова автокухня ( ПАК-170), переносний наливний кип’ятильник ( ПНК-2). знезараження: хлорним вапном, 70% р-ном нейтрального гіпохлориду Ca, використ. хлорування норм. дозами і перхлорування. При норм. хлорув. – хлор вводять у такій к-сті, щоб після окислення розчинених у воді орг. реч., залишилося залишкового хлору 0,3-0,5 мг/л. При перхлоруванні воду обробляють великими дозами хлору 10-30 мг/л і >. Для знезараження індивідуальних запасів води викор. таблетки: пантоцид, бісульфат-пантоцидні таблетки, таблетки дихлорізоціанурової к-ти. Опріснення: дистиляція або виморожування. Для дистиляції викор. установку ПОУ, або станцію ОПС ( продуктивність 5-6 м3/добу. виморожування: вже при t˚= -3- -4˚С на поверхні солоної води утв. кірка із прісного льду. При систематичному використ такої води до неї треба додавати мінеральні речовини. До імпровізованих засобів відносяться: 1) фільтр із підручних матеріалів ( пісок, активоване вугілля, тирса), 2) пристосування для приготування їжі на відпрацьованих газах.
^ 181. Визнач.гігієни військ. праці як галузі гігієнічної науки і військ. медицини. Зв’язок з фізіологією праці, ергономікою, інж. психологією.
Гігієна військової праці - розділ воєнної гігієни , що вивчає зміни працездатності солдата під впливом факторів боєвої обстановки та шукає методи боротьби з перевтомою.Гігієна військової праці тісно повязана із всіма розділами гігієни.Оскільки військова праця є досить інтенсиивною, то для її економізації потрібно добре знати фізіологію праці та руху.Руховий акт є більш економним, точним, коли він вивчений до автоматизму.Досягнути цього можна шляхом системних тренувань до появи втоми.У цьому випадку вдається використати адаптаційний механізм. та фізіологічні резерви організму і подовжити фазу стійкої робочої здатності(компенсації) і відтягнути настання втоми.
^ 182. Фізіолого-гігієнічні умови обслуговування об’єктів озброєння і військової техніки, показники, що їх характеризують.
Фізіологія військової техніки, на відміну від анатомії ще зовсім вивчена і не описана в літературі, тому Вам, молоді науковці доручаємо у тісній співпраці із кафедрою військової підготовки досліджувати фізіологію танків та різних там бронє поїздів і підводних лодок. Особливу цікавість викликає реліктовий Бронєтьомкін Поносєц.Деякі дані щодо обслуговування танків: 1. Ніколи не намагайтеся обслуговуати танк, який їде прямо на вас. 2. Танки люблять, щоб іх обслуговували танкісти. 3. Танкам слід проводити щоденні профілактичні прочистки хоботів турундами, виготовленими із спеціальних матеріалів, змочених маслом. 4. Слід стежити за гусеницями танків, адже із курсу біології відомо, що гусениці люблять перетворюватися в метеликів, тому якщо таке трапиться, слід негайно звільнити метеликів з-під танка і замінити їх на нових гусениць
^ 183. Характеристика шкідливих факторів, що визначають умови військової праці. П-ка їх несприятливої дії, особливості гігієнічного нормування і контролю
Військова праця є досить небезпечною, ця небезпека зумовлена наявністю факторів, що можуть спричинити отруєння і навіть смерть людини.До таких факторів відносяться: ОР, бактеріальні засоби, ВЧ випромінення. На першому місці знаходяться ОР найнебезпечнішим  серед ОР є: бензол, кселол, толуол, сольвент-нафта, дихлоретан, фосфорорганічні сполуки. Ці речовини потрапляють в організм і зумовлюють значну інтоксикацію, яка приводить до порушення обміну і смерті.Шляхи потрапляння: 1) інгаляційний 2) через шкіру 3) через слизові 4) шляхом ковтання. Найнебезпечніший інгаляційний шлях. Ймовірність отруєння збільшується із підв. t повітря, оскільки прискорюється випаровування рідин з одного боку і зб. частота дихання з другого боку. П-ка склад. із заходів 2 груп. 1 група : заходи, що проводяться при санітарно попереджувальному надзорі за обєктами. 2 група: заходи, що викон. в ході поточного саніт. надзору. С-ма гігієн. контролю включає: гіг. та мед. спостереження , тілесний огляд, мед. огляд, обстеження. До завдань гіг. контролю входить: пояснювати особ. складу суть гіг. вимог при роботі із ОР, навчати відповідних прийомів захисту та контр. виконання правил безпеки.
184. Гігієна праці у бронетанкових і мотострілецьких військах. Проф. шкідливості в танках, конструктивні й експлуат. засоби профілактики їх несприятливої дії. Порохові, вихлопні гази, їх склад, дія на ор-м, п-ка
Особливості праці: 1) обмеження розмірів робочого приміщення. 2) вимушена робоча поза. 3) поганий температурний режим. 4) при відкритих люках забруднення повітря 5) контакт із пальним матеріалом 6) вібрація 7) шум 8) небезпека загоряння одягу. 1. Малі розміри робочого приміщення затрудняють роботу, коли танк рухається.Щоб уникнути пошкодження танкісти знах. в стані мязевого напруження як наслідок - застій крові в кінцівках, статичне напруження. П-ка: на зупинках виконують фіз. вправи , одягають шоломи для попередження травм в танку.2. Неблагоприємний темп. режим - літом темп. у танку 45-35гр. (через те, що нагрівається броня танку) . Для попередження перегрівання відкривають люки, включають вентиляцію, мають необмежений питтєвий режим. У зимку темп.= зовн. темп. , тому можливі переохолодження. Проф.: теплий одяг і зігрівання танку. 3. Контакт з пальним матеріалом- безпосередній контакт – зміни шкірного покриву. Бензин сушить шкіру, що приводить до появи тріщин,екзем, піодермій,Змазковий матеріал викликає масляні вугрі гіперкератози.П-ка: створення доброї штуч. вентеляції, дотримання гіг. правил. 4. Шум, вібрація - за годину руху по бездоріжжю екіпаж отримує 700 поштовхів. Вібрація може бути поперечно- кутова, поздовжньо-кутова, вертикальна. Зумовлює збільш. мязевого тонусу, нервової збудливості, спазм судин розширення зіниць зниж. ЧСС. Шум -зниж. гостроту слуху, секреторну діяльність, зб. АТ. П-ка: викор. шльомофонів, техн. контроль танка. 5. Забрудненість, запиленість повітря, порохові гази: склад:оксид вуглецю – 35%, оксид азоту – 40%. Забруднення відбувається під час стрільби. Концентрація залежить від: 1) швидкості, тривалості стрільби, 2) ефективності і обєму вентиляції. Вихлопні гази: містять оксид вуглецю, але в меншій кількості. Дистанція між танками пов. бути 25- 50м. Потрапляючи в організм, пил викл. ларингіти, фарингіти. трахеїти, бронхіти, блефарити, кнюнктивіти. Для захисту використов. респірат., протигази, зах. окуляри.
185. Гігієна праці в артилерії і ракетних військах. Фізичні, хімічні та інші шкідливі фактори, що діють на артелеристів і ракетчиків, п-ка. Інд. засоби захисту. Методи і засоби медичного контролю.
^ Гігієнічні особливості праці: 1) Значні фіз. напруження, повязані з обслуговуванням зброї. 2) коливання повітря при стрільбі, 3) забруднення одягу і шкірних покривів змазковим матеріалом. Найважл. ф-ом проф. шкідливості є дія на органи слуху пострлів із зброї, утворюється 3 хвилі – 1)дульна, 2) балістична, 3) від розриву снаряду. Р-ія органу слуху 3-х типів: 1) Механічна: пошкодження барабанної перетинки. 2) Больова: подразнення больових закінчень, 3) Акустична: пошкодження кортієвого органу. П-ка: викорис.проти шумів, влашт. щілин, окопів, щитів на зброї. Хім. ф-ри: порохові гази ( окис вуглецю, азоту, сірки). Проф.: швидке прибирання пустих гільз, викор. повітрявідсмоктувачів, викор. поточно- відточної вентиляції
186. Гігієна праці у радіотехнічних військах. Специф. і неспециф. щкідливі ф-ри, що вплив. на особ. склад радіолокаторних станцій. Осн. способи захисту від опром. полем НВЧ, інші заходи п-ки. Методи і засоби медичного контролю, нормування.
працівники РЛС працюють в умовах, коли на організм може діятиСВЧ і мяке рентгенівське випромінення. Для діяльності операторів х-не псих. напруж. , яке може викликати “сенсорний голод” і викликати швидку втомлюваність. праця радистів повязана з обслуговуванням силових агрегатів. може походити в умовах короткочасної дії шуму, вихлопних газів, можл. контакт з пальним, маслянистими матеріалами. Неспецифічні фактори: мяке рентгенвипромінення, шум, вібрація, хім. домішки в повітрі, поганий температурний режим, недостатня освітленість, велике навнтаження на ЦНС і зоровий аналізатор. специфічні фактори: імпульсне електромагнітне випромінення надвисокої частоти. Заходи профілактики : 1) контроль за справністю РЛС, 2) використання засобів індивідуального захисту ( одяг, окуляри). необхідність захисту виникає, коли величина радіохвиль перевищує 10 мкВт/см2. Захист: 1) ↓ інтенсивності випромінення, 2) скорочення часу перебування під опроміненням. Добре захищають від радіохвиль СВЧ- діапазону провідники.Нормативи: інтенсивність рентгенвипромінення 0,2 мР/год. Шум – 65 Дб, (оптим. - 20-45), темер. – 16-27оС (18 – 20), відносна вологість – 30 –70% ( 40 –60%), швидк. руху повітря- 0,5- 1 м/с ( 0,4 –0,5), СО2 – 0,1% (0,04), оксиду азоту – 0,005, оксиду вуглецю – 0,02 г/м2.


Джерело: www.licar.info
залишити коментар
Сторінка8/8
Дата конвертації29.09.2011
Розмір1.3 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх