Донецьк 2011 icon

Донецьк 2011


Схожі
Овс (бюджетна та госпрозрахункова форми навчання) Донецьк 2011...
Мусієнко В.Є., Олейников В. В...
Рія держави та права зарубіжних країн навчально-методичні матеріали для студентів факультету...
Енка навчально-методичні матеріали з курсу “ юридична деонтологія ” (для студентів та слухачів...
Донецьк 20 11
Шевченка Український культурологічний центр (м...
Виправлення девіантної особистості: філософський погляд друкується за рішенням Вченої ради...
Робоча програма учбової дисципліни «менеджмент» для економічних спеціальностей всіх форм...
Ція підприємств та фінансових організацій: теорія І практика міжнародна науково-практична...
І. О. Горобець Донецьк: Доннту, 2006 13 с...
І. О. Горобець Донецьк: Доннту, 2006 10 с...
Навчально-методичні матеріали Організація І тактика діяльності міліції громадської безпеки для...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать
^

Тема № 5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ.
При вивченні даної теми курсанти повинні:


Знати:

- поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ;

- зміст та ознаки адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ;

- адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ;

- особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ.

Вміти:

 • складати адміністративно-процесуальні документи у справах про адміністративне правопорушення;

 • вирішувати практичні завдання.

^ Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань практичного заняття згідно із планом, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, перевірка складених адміністративно-процесуальних документів.


^ ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

 1. Поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ.

 2. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС.

 3. Поняття, завдання і принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих ОВС.

 4. Система і види суб’єктів, уповноважених розглядати і вирішувати справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі ОВС.


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Написати конспект першоджерела: Наказ МВС України «Про затвердження інструкції з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення» від 22.02.2001 року № 185


ЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 7, 19, 24.


МОДУЛЬ №2 Особлива та спеціальна частина адміністративної діяльності


Тема № 6. Адміністративна діяльність міліції громадської безпеки.

^

При вивченні даної теми курсанти повинні:


Знати:

- поняття, завдання та функції міліції громадської безпеки;

- особливості правового регулювання діяльності міліції громадської безпеки;

- систему та структуру міліції громадської безпеки.

Вміти:

 • визначати компетенцію підрозділів міліції громадської безпеки;

 • вирішувати практичні завдання.

^ Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань практичного заняття згідно із планом, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, перевірка складених адміністративно-процесуальних документів


^ ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:


 1. Поняття, завдання та функції міліції громадської безпеки.

 2. Особливості правового регулювання діяльності міліції громадської безпеки.

 3. Система і структура міліції громадської безпеки.

 4. Особливості організації основних підрозділів міліції громадської безпеки: патрульної служби, міліції особливого призначення „Беркут”, дозвільної системи та ліцензування, служби дільничних інспекторів міліції, спеціальних установ та конвойних підрозділів міліції.


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Знайдіть та наведіть приклади до нормативно правових актів, що регламентують діяльність МГБ за такою схемою:

І група - загальнодержавні нормативно-правові акти

- Закони України …

- Укази та розпорядження Президента України …

- Постановами Кабінету Міністрів України …

ІІ група – відомчі нормативно-правові акти загальної спрямованості:

- накази МВС України…

- рішення колегій МВС України …

- директиви МВС України…

- розпорядження Міністра внутрішніх справ…

- листи МВС України

ІІІ група - відомчі нормативно-правові акти безпосередньо регламентуючі діяльність підрозділів міліції громадської безпеки

 • накази МВС України …

 • інструкції, затверджені наказами МВС України …

 • методичні рекомендації …


ЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 19, 28, 51, 52, 133, 137.


Тема № 7. Адміністративна діяльність транспортної міліції.

^

При вивченні даної теми курсанти повинні:


Знати:

 • поняття, завдання та функції транспортної міліції;

 • особливості правового регулювання діяльності ОВС на транспорті;

 • систему та структуру транспортної міліції.

Вміти:

 • визначати компетенцію підрозділів міліції на транспорті;

 • вирішувати практичні завдання.

Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань практичного заняття згідно плану, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, складання необхідних документів.


^ ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

 1. Завдання і основні функції органів внутрішніх справ на транспорті.

 2. Система і структура апаратів і підрозділів органів внутрішніх справ на транспорті.

 3. Особливості організації громадського порядку на об'єктах залізничного, водного і повітряного транспорту.

 4. Види міліцейських нарядів на транспорті і тактика несення служби з охорони громадського порядку.


^ ТЕМА РЕФЕРАТУ:


Правова основа і організація проведення предполітного огляду.


ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:


 1. Складіть схему типової структури лінійного відділу внутрішніх справ.

 2. Перерахуйте види міліційних нарядів на залізничному транспорті.


ЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 19.


Тема № 8. Адміністративна діяльність Державної автомобільної інспекції.


При вивченні даної теми курсанти повинні:

Знати:

 • поняття, завдання та функції державної автомобільної інспекції;

 • особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Державної автомобільної інспекції;

 • систему та структуру Державної автомобільної інспекції.

Вміти:

 • складати протоколи за порушення правил дорожнього руху;

 • вирішувати практичні завдання.

Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань практичного заняття згідно плану, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, складання необхідних документів.


^ ПИТАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ:


 1. Поняття, завдання та функції державної автомобільної інспекції.

 2. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Державної автомобільної інспекції.

 3. Система та структура Державної автомобільної інспекції.

 4. Організація і тактика забезпечення ДПС ДАІ нагляду за дотриманням правил дорожнього руху.

 5. Форми та методи діяльності підрозділів ДАІ МВС України.


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


  1. Написати конспект першоджерела: Розділ 16-17 Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС : Наказ МВС України 27.03.2009 року № 111.


ЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 15, 19, 27, 38, 60, 78, 79, 86.


Тема № 9. Адміністративна діяльність міліції охорони.


При вивченні даної теми курсанти повинні:

Знати:

- поняття, завдання та функції міліції охорони;

- систему та структуру міліції охорони;

- об'єкти, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами ДСО

^ Вміти:

- вирішувати практичні задачі.

Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань семінарського заняття згідно плану, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, складання необхідних документів.


^ ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:


 1. Поняття, завдання та функції міліції охорони.

 2. Система та структура Державної служби охорони.

 3. Порядок прийому об’єктів під охорону.

 4. Види і способи охорони об’єктів.

 5. Види договорів, що укладаються підрозділами ДСО.


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


1. Складіть опорний конспект за темою «Адміністративна діяльність міліції охорони».


ЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 19, 34, 61, 71, 82, 95, 124.


Тема № 10. Адміністративна діяльність судової міліції.


При вивченні даної теми курсанти повинні:

Знати:

- поняття, завдання та функції судової міліції;

- особливості адміністративно-правового регулювання діяльності судової міліції;

- система та структура міліції судової міліції.

Вміти:

 • вирішувати практичні завдання,

 • складати необхідні адміністративно-процесуальні документи.

^ Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань семінарського заняття згідно плану, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, складання необхідних документів.


^ ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:


 1. Поняття, завдання та функції судової міліції «Грифон».

 2. Особовий склад спеціального підрозділу судової міліції «Грифон».

 3. Права та обов’язки працівників спецпідрозділу «Грифон».

 4. Порядок здійснення спец підрозділів судової міліції заходів безпеки щодо забезпечення особистої охорони осіб, узятих під державний захист.

 5. Порядок забезпечення безпеки осіб, узятих під державний захист, при перевезенні автомобільним транспортом


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Складіть опорний конспект за темою «Адміністративна діяльність судової міліції».


ЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 11, 12, 19, 76, 77, 80, 81, 111.


Тема № 11. Адміністративно-правова діяльність чергових частин ОВС.


При вивченні даної теми курсанти повинні:

Знати:

- поняття, задачі, правову основу діяльності чергових частин ОВС;

- систему i структуру чергових частин;

- організацію діяльності чергових частин.

Вміти:

 • користуватися службовою документацією, засобами зв'язку, захисту, іншого майна, закріпленого за черговою частиною ;

 • організовувати діяльність добових нарядів

^ Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань семінарського заняття згідно із планом, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, перевірка складених адміністративно-процесуальних документів.


^ ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

 1. Поняття, завдання та правова основа діяльності чергових частин ОВС.

 2. Система та структура чергових частин ОВС.

 3. Права та обов’язки чергового міськрайоргану внутрішніх справ.

 4. Порядок прийому і реєстрації заяв, повідомлень про злочини і правопорушення.

 5. Особливості тримання затриманих та доставлених осіб в кімнаті для затриманих та доставлених, нагляд за їх поведінкою.

 6. Забезпечення збереження службової документації, оперативної й криміналістичної техніки, засобів зв'язку, захисту, іншого майна, закріпленого за черговою частиною..

 7. Організація роботи чергових частин по розкриттю злочинів по «гарячим слідам».


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Забезпечення довідкової роботи в чергових частинах ОВС

 2. Склад чергової зміни міськрайоргану внутрішніх справЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 19, 138, 139.


Тема № 12. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо протидії насильству в сім’ї.


При вивченні даної теми курсанти повинні:

Знати:

- поняття та види насильства в сім’ї;

- органи та служби ОВС, які попереджають та припиняють прояви насильства в сім’ї;

- заходи з протидії насильству в сім’ї.

Вміти:

 • складати адміністративно-процесуальні документи у сфері протидії насильству в сім’ї;

 • вирішувати практичні задачі.

^ Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань практичного заняття згідно із планом, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, перевірка складених адміністративно-процесуальних документів.


^ ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

 1. Поняття і види насильства в сім’ї.

 2. Правова основа діяльності ОВС щодо протидії насильству в сім’ї.

 3. Органи та служби ОВС, які попереджають та припиняють прояви насильства в сім’ї.

 4. Здійснення спеціальних заходів з попередження насильства в сім’ї.

 5. Порядок дій працівників міліції при отриманні інформації про побутовий конфлікт.


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Скласти алгоритм дій працівника ОВС у разі вчинення насильства в сім’ї.

 2. Надати юридичний аналіз статті 173-2 КУпАП.


ЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 19, 26, 43, 88, 109.


Тема № 13. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо забезпечення правил дозвільної системи.


При вивченні даної теми курсанти повинні:

Знати:

 • поняття, призначення, правову основу дозвільної системи;

 • завдання органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи;

 • форми здійснення нагляду за дотриманням правил дозвільної системи.

Вміти:

 • складати адміністративно-процесуальні документи за результатами перевірки об’єктів дозвільної системи;

 • кваліфікувати адміністративні правопорушення у сфері порушення правил дозвільної системи.

^ Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань практичного заняття згідно із планом, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, перевірка складених адміністративно-процесуальних документів.


^ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:


 1. Поняття, призначення, правова основа дозвільної системи.

 2. Система об’єктів ліцензійно-дозвільної системи.

 3. Підрозділи міліції, на які покладено обов’язок забезпечувати додержання правил дозвільної системи в Україні, їх основні права та обов’язки.

 4. Форми здійснення нагляду за дотриманням правил дозвільної системи.


^ ПИТАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


1. Написати конспект першоджерела: Розділ 3 «Порядок реалізації (продажу), придбання, реєстрації, обліку і зберігання (носіння) газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії» Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706ЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 19, 25, 42, 48.


Тема № 14. Адміністративно-правова діяльність міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.


При вивченні даної теми курсанти повинні:

Знати:

- поняття особових умов;

- задачі ОВС в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку;

- форми взаємодії ОВС з іншими державними органами влади.

^ Вміти:

 • вирішувати практичні задачі.

Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів з питань практичного заняття згідно із планом, перевірка письмових відповідей на питання для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, перевірка складених адміністративно-процесуальних документів.


^ ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:


 1. Поняття та характеристика умов, що ускладнюють оперативну обстановку.

 2. Завдання міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.

 3. Організація охорони громадського порядку при проведенні масових заходів.

 4. Організація охорони громадського порядку при надзвичайному стані і надзвичайних обставинах.


^ ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Види нарядів міліції, що використовуються під час проведення масових заходів.


ЛІТЕРАТУРА: дивись у розділі 7 робочої програми за номером 1-5, 19, 21, 22, 36, 39, 44, 49, 54, 58, 69, 83, 90, 91, 97, 118.

^ 5. СТУПІНЬ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та подальшого його оцінювання на семінарському або практичному занятті слід врахувати певні рівні знань:

- оцінка «5» високий рівень – курсант вільно володіє навчальним матеріалом, опрацювавши основну та додаткову літературу, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань у самостійній роботі;

- оцінка «4» добрий рівень – курсант володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формулювання висновків, поєднання теоретичних знань із практичними прикладами;

- оцінка «3» задовільний рівень – курсант володіє навчальним матеріалом поверхово і фрагментарно на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу;

- оцінка «0» незадовільний рівень – курсант не володіє навчальним матеріалом, відмовляється відповідати на запитання.

Кожну оцінку викладач повинен аргументовано мотивувати.

Обов’язковому відпрацюванню підлягає оцінка «0» та «Н».

За власним бажанням курсант може відпрацювати інші пропуски занять.

^ Для оцінювання самостійної роботи необхідно врахувати такі рівні знань:

- оцінка «5» високий рівень – всі завдання до теми виконано в повному обсязі, без помилок, творчо і самостійно; при виконанні завдань чітко простежується зв’язок з практикою (наведено обґрунтовані приклади і пояснення з посиланням на фактичний матеріал тощо); курсантом в повному обсязі продемонстровано необхідні навички роботи з літературою, нормативними актами й раніше засвоєним матеріалом.

- оцінка «4» добрий рівень – більшість практичних завдань до теми виконано в повному обсязі, хоча і з незначними неточностями, які не мають суттєвого впливу на загалом позитивну оцінку; є окремі недоліки в розкритті теоретичних питань; студентом продемонстровано необхідні вміння працювати з навчальною літературою, проте навички роботи з нормативними актами й раніше засвоєним матеріалом потребують удосконалення.

- оцінка «3» задовільний рівень – більшість завдань виконано, з яких деякі виконані з незначними помил­ками, або не в повному обсязі, є винятки й помилки, які не мають істотного значення для отримання загалом задовільної оцінки; у курсанта виникли складнощі при роботі з навчальною та науковою літературою, ним також не продемонстровано належних навичок роботи з нормативно-правовою базою, або виникли складнощі при вирішенні практичних завдань.

- оцінка «0» незадовільний рівень – завдання до теми не виконано взагалі, або виконано частково (менше третини від загальної кількості завдань), відповіді не обґрунтовано, при цьому самостійна робота містить велику кількість принципових помилок, або має ознаки несамостійного виконання.


^ ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ БАЛІВ ЗА НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ «АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОВС»

Семінарські та практичні заняття

Самостійна роботи

Модульний контроль №1

Модульний контроль №2

Іспит
30

20

20

20

10

^ Всього за навчальну дисципліну


100

Примітка: для осіб, що активно працювали, але за об’єктивних причин не змогли отримати відмінні оцінки, викладач має право виставити додаткові бали за контроль участі «0» або «10».

Для переводу оцінок у бали необхідно користуватися формулою:
Сума отриманих оцінок

округлити(0,60*кількість занять)*5


К =

* 30
^ Модульний контроль

19-20 балів – «5» відмінно;

15-18 балів – «4» добре;

10-14 балів – «3» задовільно.


Розрахунок балів за самостійну роботу

Всього на самостійну роботу виносяться 20 завдань кожне з яких оцінюється в 1 бал.

^ 6. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

6.1. Модульний контроль

Модульний контроль - письмова робота (тести, теоретичні питання, задачі).

Форма проведення - письмова.

Кількість балів - 20.


^ 6.2. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для підготовки до іспиту


 1. Поняття та зміст адміністративної діяльності ОВС.

 2. Основні напрямки адміністративної діяльності ОВС.

 3. Громадський порядок - об'єкт адміністративної діяльності ОВС.

 4. Поняття та правова характеристика громадського порядку.

 5. Правопорядок та громадська безпека, їх співвідношення з громадським порядком.

 6. Зміст, основні риси управління в області охорони громадського по­рядку.

 7. Завдання, правове положення, функції та система ОВС в області охорони громадського порядку.

 8. Призначення, завдання та функції міліції.

 9. Система і структура міліції.

 10. Права та обов'язки працівників міліції.

 11. Поняття і класифікація службовців органів внутрішніх справ.

 12. Зарахування на службу в органи внутрішніх справ і порядок її проходження.

 13. Присвоєння спеціальних звань рядовому та керівному складу ОВС.

 14. Поняття та основні риси адміністративної діяльності ОВС.

 15. Правова характеристика адміністративної діяльності ОВС.

 16. Види адміністративної діяльності міліції та їх характеристика.

 17. Правові та організаційні основи адміністративної діяльності ОВС.

 18. Акти управління міліції та їх види.

 19. Права ОВС на видання актів управління по питанням діяльності міліції.

 20. Особливості адміністративної діяльності міліції в сучасних умовах.

 21. Поняття методів адміністративної діяльності.

 22. Використання переконання в адміністративній діяльності ОВС.

 23. Засоби адміністративного примусу, їх види. Адміністративно-попереджувальні засоби.

 24. Засоби адміністративного попереджання і забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 25. Види адміністративних стягнень.

 26. Підстави та порядок використання працівниками міліції табельної вогнепальної зброї.

 27. Підстави, порядок, межі і умови використання працівниками міліції засобів фізичного впливу.

 28. Класифікація спеціальних засобів і правила їх використання.

 29. Суттєвість адміністративного нагляду, здійснюваного ОВС.

 30. Поняття і основні напрямки загального адміністративного нагляду.

 31. Організація загального адміністративного нагляду за дотриманням громадянами і посадовими особами загальнообов'язкових правил.

 32. Адміністративний нагляд за особами, звільненим із місць позбавлення волі.

 33. Правова основа встановлення адміністративного нагляду.

 34. Строки встановлення та ведення адміністративного нагляду.

 35. Порядок встановлення адміністративного нагляду.

 36. Порядок здійснення адміністративного нагляду о

 37. Підстави, порядок продовження і припинення адміністративного нагляду.

 38. Поняття й форми забезпечення законності в адміністративній діяльності ОВС.

 39. 3дійснення контролю за діяльністю міліції органами державної влади і управління.

 40. Нагляд органів прокуратури га контроль судових органів.

 41. Громадський контроль в адміністративній діяльності міліції.

 42. Оскарження незаконних дій працівників міліції.

 43. Призначення, основні задачі і функції чергових частин ОВС.

 44. Сили і засоби чергових частин ОВС, Організація їх роботи.

 45. Функціональні обов'язки і права оперативного чергового ОВС і інших осіб добового наряду.

 46. Документація чергової частини і порядок її ведення і зберігання.

 47. Порядок видачі, зберігання і прийому табельної зброї, спеціаль­них засобів, а також вилученої, знайденої та добровільно зданої вогнепальної зброї.

 48. Організація прийому і здачі чергування оперативним черговим міських і районних ОВС.

 49. Керівництво силами і засобами чергової частини ОВС.

 50. Порядок прийому і реєстрації заяв і повідомлень черговими частинами ОВС.

 51. Організація роботи чергових частин з затриманими і доставленими в міський або районний ВВС.

 52. Завдання, система, структура, правове положення і види підрозділів Державної служби охорони /ДСО/ при ОВС.

 53. Організація охорони об’єктів силами і засобами ДСО. Об'єкти, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами ДСО.

 54. Умови і правила здійснення підприємницької діяльності по охороні об’єктів, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронно-пожежної сигналізації /ОПС/.

 55. Порядок видачі ліцензій на охорону об’єктів суб'єктами підприємницької діяль­ності.

 56. Використання технічних засобів зв’язку, сигналізації, транспор­ту і службових собак при охороні об'єктів.

 57. Заходи особистої безпеки працівників ДСО при блокуванні об’єктів, затриманні злочинців і обслідуванні об'єктів, що «спрацювали».

 58. Державний нагляд за автомототранспортом і забезпеченням безпеки дорожнього руху. Призначення, завдання і правове положення Державної автомобільної інспекції /ДАІ/.

 59. Реєстрація і облік автотранспорту. Здійснення нагляду за тех­нічним станом транспортних засобів.

 60. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху і експлуатацію технічно несправних транспортних засобів.

 61. Види правопорушень, пов'язаних з порушенням правил дорожнього руху і експлуатацією технічно несправного транспорту.

 62. Призначення та задачі МРЕВ.

 63. Взаємодія ДАІ а іншими службами ОВС і громадськістю по забезпе­ченню безпеки дорожнього руху, охороні громадського порядку і безпеки, розкриттю злочинів.

 64. Поняття, задачі, правові основи діяльності служби міліції гро­мадської безпеки.

 65. Система і структура міліції громадської безпеки.

 66. Призначення, задачі, сили і засоби патрульної служби міліції /ПСМ/.

 67. Види нарядів ПСМ, їх основні права та обов'язки.

 68. Взаємодія нарядів ПСМ з дільничним інспектором, іншими службами ОВС і громадськістю при здійсненні функцій по попередженню і розкриттю злочинів.

 69. Заходи особистої безпеки працівників служби громадського порядку і громадської безпеки при здійсненні своїх функцій по ОГП і громадської безпеки.

 70. Поняття хуліганства і його суспільна небезпека.

7. ЛІТЕРАТУРА


Базові підручники


 1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навчальний посібник] / В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Ф. Константінов та ін; за заг. ред. Моісеєва Є.М. — К. : КНТ, 2008. — 264 с.

 2. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підручник] / за ред. Ю.І. Римаренка, Є.М. Моісеєва, В.І. Олефіра. – К.: КНТ, 2008. - 816 с.

 3. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: [навчальний посібник] / М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Д.П. Калаянов та ін.. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.

 4. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: [підручник] / за заг. ред. О. П. Рябченко - X. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. - 256 с.

 5. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая : [учебник] / под ред. А.П. Коренева. – [издание третье]. – М. : Московская академия МВД России, Изд-во “Щит-М”, 2000. – 304с.


Нормативно-правові акти


 1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).

 3. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відо­мості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.

 4. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26 березня 1992 р. // Голос України.–1992.–22 квітня.

 5. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 р.// Голос України.–2003.–29 липня – № 139.

 6. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

 7. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04 березня 1998 р. // Голос України.–1998.–03 квітня.

 8. Про державну службу: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 9. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006.- № 29.

 10. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

 11. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 10 січня 2002 р. // Голос України. –2002.– 09 лютого. – № 27.

 12. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 10.– Ст.62. (в редакції Закону України від 8 липня 1999 р. //Відомості Верховної Ради України. –1999.– №36.– Ст. 317.)

 13. Про звернення громадян. Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 14. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 15. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 15 лютого 1995 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 10.- Ст.60. (у редакції Закону України від 8 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– №36.– Ст. 317)

 16. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 588.

 17. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2000.–№ 40.– Ст.338.

 18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму: Закон України від 03 червня 2004 р. // Голос України.–2004.–01 липня.– № 119

 19. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2005.–№ 52.–Ст.565.

 20. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005.–№ 48.–Ст.483.

 21. Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 15 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.–2002.–№ 10.– Ст. 70

 22. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 25.06.2008 - № 115

 23. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції: Указ Президента України від 12 січня 2004 р.

 24. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. № 1119 // Урядовий кур’єр.– 2005.– № 135.– 23.07.

 25. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 2008 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2008.– № 5.–Ст. 207

 26. Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю: Указ Президента України від 28 березня 2008 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2008.– № 8.– Ст.. 433

 27. Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів: Указ Президента України від 15 грудня 2006 року № 1087/2006

 28. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770

 29. Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2001 р. № 1053

 30. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України, затверджене поста­новою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114. / Оголошено наказом МВС України № 358 від 13 вересня 1991 р.

 31. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368

 32. Порядок проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1238.

 33. Правила дорожнього руху: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

 34. Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. - 1991. - № 3. - Ст. 18

 35. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348

 36. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. // ЗПУ України. – 1993. – № 6. – Ст.109.

 37. Про затвердження По­ложення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 //Зібрання законодавства України. – Офіційне видання. – 2000. –Т. 5.

 38. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616

 39. Про Порядок забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 823.

 40. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 //Офіційний вісник України вiд 18.06.2007 - 2007 р., № 42, стор. 69, стаття 1671, код акту 39981/2007.

 41. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р.№ 1383 // Офіційний вісник України вiд 18.10.2006 - 2006 р., № 40, стор. 106, стаття 2687, код акту 37483/2006.

 42. Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі зі злочинністю: Наказ № 4348/138/151/11/2-2780/172/148-407/2-90-442 від 10 серпня 1994 р.

 43. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затверджена наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. за № 622.

 44. Настанова про дії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо організації й забезпечення охорони громадського порядку і безпеки громадян під час проведення масових заходів та акцій: Наказ МВС України № 230 від 11 квітня 2004 р.

 45. Питання службового етикету працівників органів внутрішніх справ України: Директива МВС України № 8 від 28 квітня 2004 р.

 46. Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 868 від 10 жовтня 2005 р.

 47. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 11 листопада 2010 року

 48. Правила тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймальників-розподільників для неповнолітніх: Наказ МВС України від 13 липня 1996 р. № 384

 49. Про вдосконалення організації і порядку проведення цільових оперативно–профілактичних операцій та комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань: Наказ МВС України від 16 травня 2003 р. № 496

 50. Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 31 грудня 2007 р. № 499.

 51. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час затримання громадян за підозрою у вчиненні злочину або у зв’язку з учиненням адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 2006р. №338

 52. Про забезпечення контролю в системі МВС України: Наказ МВС України від 15 січня 2004 р. № 39

 53. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484

 54. Про запрова­дження експерименту щодо спільного несення служби з охорони громадського порядку працівниками ППСМ та ДАІ: Наказ МВС України від 28 лютого 2005 р. № 133

 55. Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС : Наказ МВС України 27.03.2009 року № 111.

 56. Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України. Схема розташування установи банку на місцевості із зазначенням під'їздних шляхів та розстановки задіяних нарядів та План розташування внутрішніх приміщень установи банку: Наказ МВС України від 23 серпня 2005 р. № 700

 57. Про затвердження інструкції з організації планування в системі органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 24 січня 2005 р. № 65

 58. Про затвердження Інструкції з організації роботи органів внутрішніх справ України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Наказ МВС України від 18 серпня 2004 р. № 962 дск

 59. Про затверджен­ня Інструкції з проведення комплексних інспектувань та контрольних перевірок органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11 січня 2005 р. № 10 дск

 60. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ МВС України та ДДУПВП від 04 листопада 2003 р. № 1303/203

 61. Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей: Наказ МВС України від 31 жовтня 2003 р. № 1276

 62. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції в системі МВС України: Наказ МВС України та Адміністрації ДПС України від 18 грудня 2003 р. № 380/1556

 63. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрішніх справ України при передаванні затриманих ними іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України та Адміністрації ДПС України від 15 жовтня 2004 р. № 742/1090

 64. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії МНС і МВС щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Наказ МВС та МНС України від 03 квітня 2007 р. № 205/105

 65. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб): Наказ МВС України та Мін’юсту України від 25 червня 2002 р. 607/56/5

 66. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів: Наказ МВС України та ДКЗІ від 12 липня 2004р. № 794/151

 67. Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Наказ МВС України та ДДУПВП від 19 грудня 2003 р. № 270/1560

 68. Про затвердження Інструкції про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих: Наказ МВС України від 28 грудня 1995 р. №864

 69. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Наказ МВС України та ін. від 09 січня 1997 р. №3/1/2/5/2/2

 70. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МВС України від 10 жовтня 1997 р. № 306/680/21/66/5

 71. Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення безпеки учасників судового процесу та державного захисту працівників суду і пра­воохоронних органів, членів їх сімей та близьких родичів та Порядку забезпечення безпеки осіб, узятих під державний захист, при пішому слідуванні та слідуванні автотранспортом: Наказ МВС України від 5 травня 2004 р. № 465 дск

 72. Про затвердження Інструкції про порядок конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів: Наказ МВС України та ін. від 16 жовтня 1996 р. № 705

 73. Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів: Наказ МВС України, МОЗ України, Мін’юст України від 24 лютого 1995 р. № 114/38/15-36-18

 74. Про затвердження Інструкції про порядок обліку дорожньо-транспортних пригод і осіб, які в них постраждали, та обміну інформацією між закладами охорони здоров'я і органами внутрішніх справ: Наказ МВС України від 25 червня 2007 р.№ 205/353

 75. Про затвердження Інструкції про порядок організації охорони приміщень і територій відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу: Наказ МВС України та МОЗ України від 04 листопада 1996 р. №751/338

 76. Про затвердження Інструкції про порядок організації підтри­мання громадського порядку в суді, припинення проявів непо­ваги до суду, а також охорони приміщень суду Наказ МВС України від 6 вересня 2004 р. № 1003/149/04 дск

 77. Про затвердження Інструкції про порядок охорони зброї, бойових припасів та вибухових матеріалів, які належать підприємствам, установам і організаціям, під час їх перевезення: Наказ МВС України від 13 червня 2006 р. № 594

 78. Про затвердження Інструкції про порядок переведення особового складу і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності: Наказ МВС України від 22 березня 2006 р. №291

 79. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 березня 2005 р.№ 181

 80. Про затвердження Інструкції про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України від 01 грудня 2003 р. №1456

 81. Про затвердження Інструкції про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку: Наказ МВС України від 10 листопада 2005 р. № 987

 82. Про затвердження Інструкції про роботу ізоляторів органів внутрішніх справ та Інструкції з організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 21 січня 2005 р. № 60 дск

 83. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї: Наказ МВС України та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 09 березня 2004 р.№ 3/235

 84. Про затвердження настанови з організації роботи органу внутрішніх справ: Наказ МВС України від 15 червня 1999 р. № 495

 85. Про затвердження настанови про дії органів, підрозділів ОВС, з’єднань військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС в ліквідації масових заворушень: Наказ МВС України від 11 листопада 2003 р. № 1345

 86. Про затвердження настанови про заходи органів підрозділів внутрішніх справ, частин внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку: Наказ МВС України від 24 квітня 1998 р. № 230

 87. Про затвердження Переліку посад працівників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ, стаж роботи яких обчислюється з розрахунку 1,5 року за кожен рік служби: Наказ МВС України від 14 листопада 2007 р. № 431

 88. Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС: Наказ МВС України від 14 лютого 2008 р. № 62

 89. Про затвердження положення про громадського помічника дільничного інспектора міліції у сільській місцевості: Наказ МВС України від 25 липня 2005 р. № 595

 90. Про затвердження Положення про Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 13 жовтня 2005 р. №878

 91. Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон: Наказ МВС України та ін. від 03 квітня 2008 р. № 284/287/214/150/64/175/266/75

 92. Про затвердження положення про оперативний штаб МВС України: Наказ МВС України від 7 грудня 2002 р. № 1268

 93. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 10 жовтня 2004 р. № 1177

 94. Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 13 липня 1996 р. № 384

 95. Про затвердження Положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні: Наказ МВС України від 16 жовтня 2007 р. № 390

 96. Про затвердження положення про Штаб МВС України: Наказ МВС України від 14 грудня 1991 р. № 501

 97. Про затвердження Порядку ввозу із-за кордону та вивозу із України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Наказ МВС України, Держмиткому від 19 жовтня 1993 р. № 650/272

 98. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах: Наказ МВС України та ін. від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106

 99. Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку неповнолітніх службами у справах неповнолітніх: Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 24 вересня 2001 р. № 2818

 100. Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України: Наказ МВС України від 15 червня 2006 р. № 600

 101. Про затвердження Порядку оформлення і видачі тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України: Наказ МВС України від 08 вересня 2005 р. № 758

 102. Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини: Наказ МВС України від 21 грудня 2004 р. № 1603

 103. Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами: Наказ МВС України та МОЗ України від 16 червня 1998 р. № 158/417

 104. Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення: Наказ МВС України та ін. від 16 січня 2004 р. № 5/34/24/11

 105. Про затвердження Порядку розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах: Наказ МВС України та ін. від 16 липня 2007 р. № 419/831/240/605/537/219/534

 106. Про затвердження Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів: Наказ МВС України та ДСА України від 12 вересня 2005 р. № 102/765

 107. Про затвердження Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу: Наказ МВС України від 25 лютого 2008 р. № 52

 108. Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння: Наказ МВС України від 05 жовтня 2007р. № 369/1105/336

 109. Про затвердження структури центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 25 грудня 2003 р. № 1616

 110. Про затвердження Тимчасового положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України: Наказ МВС України від 05 липня 2005 р. № 521

 111. Про затвердження Типового положення про оперативно-пошуковий відділ (відділення, групу) по боротьбі з незаконним обігом наркотиків при ГУМВС, УМВС, УМІСТ: Наказ МВС України від 29 грудня 2001р. № 1182

 112. Про заходи щодо вдосконалення організації роботи служби дільничних ін­спекторів міліції: Наказ МВС України від 30 травня 2005 р № 400

 113. Про заходи щодо вдосконалення системи комплексного використання сил і засобів в охороні громадського порядку: Наказ МВС України від 30 вересня 2008 р. № 505

 114. Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержанні встановлених законом строків затримання і тримання під вартою під час досудового слідства: Наказ МВС України та ДДУПВП від 23 квітня 2001р. №300/73

 115. Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, пов’язаних із загибеллю й травмуванням особового складу : Наказ МВС України від 16 березня 2007 р. № 81

 116. Про заходи щодо подальшого вдосконалення охорони громадського порядку та безпеки громадян: Наказ МВС України № 231 від 11 квітня 2004 р.

 117. Про концептуальні засади реформування системи Міністерства внутрішніх справ України: Рішення колегії МВС України від 11 березня 2006р.

 118. Про організацію ви­конання Указу Президента України від 12 січня 2004 р. № 27 „Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби ДІМ”: Наказ МВС України від 21 січня 2004 р. № 64

 119. Про орга­нізацію охорони установ банків ДСО: Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1431

 120. Про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1444

 121. Про організацію реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб в Україні: Наказ МВС України від 26 травня 2004 р. № 571

 122. Про організацію спільного патрулювання співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців Збройних Сил України: Наказ МВС України, МО України від 26 вересня 1994р. № 428/220

 123. Про підвищення ефективності взаємодії органів внутрішніх справ та державних органів лісового господарства з питань охорони лісів: Наказ МВС України і Держкомлісгоспу України від 26. грудня 2003 р. № 211/1637

 124. Про підсумки оперативно-службової діяльності підрозділів блоку міліції громадської безпеки за 2006 рік та протягом комплексної оперативно-профілактичної операції: Рішення оперативної наради при заступникові Міністра внутрішніх справ України полковнику міліції Фатхутдінову В.Г. від 14 лютого 2007 р. № 2679

 125. Про порядок взаємо­дії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в тру­довому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації: Наказ Державного Департаменту України з питань виконання покарань, МВС України, Міністерства праці та соціальної полі­тики від 12 грудня 2003 р. № 250/1562/342

 126. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС від 14 квітня 2004 р. № 400

 127. Про систему заохочень у МВС України: Наказ МВС України від 5 червня 2007 р. № 180

 128. Про створення патрульної служби міністерства внутрішніх справ України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції: Наказ МВС України від 28 лютого 2006 р. №214

 129. Про створення по­стійно-діючих мобільних груп з моніторингу дотримання прав і свобод людини в діяльності орга­нів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 27 березня 2008 р. № 144

 130. Програма боротьби з корупцією в органах та підрозділах внутрішніх справ України: Затверджена Міністром внутрішніх справ України 13 квітня 2001 р.

 131. Програма реформування підрозділів міліції громадської безпеки: Наказ МВС України від 29 липня 2005 р. № 10792/Лц.

 132. Статут патрульно-постової служби міліції України: Затверджений Наказом МВС України від 28 липня 1994 р. № 404.

 133. Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань : Наказ МВС України від 28 квітня 2009 року №181.

 134. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 4 жовтня 2003 №1155.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ


Каблов Деніс Сергійович

Мердова Ольга Миколаївна


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Адміністративна діяльність ОВС


для курсантів 3 курсу факультету кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, слідчо-криміналістичного факультету та 4 курсу факультету міліції громадської безпеки


Друкується в авторській редакції

залишити коментар
Сторінка4/4
Дата конвертації04.03.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх