Навчальний план дисципліни “Гігієна дітей та підлітків”. Кінцеві цілі вивчення дисципліни “Гігієни дітей та підлітків” icon

Навчальний план дисципліни “Гігієна дітей та підлітків”. Кінцеві цілі вивчення дисципліни “Гігієни дітей та підлітків”


Схожі
Реферат з гігієни На тему: гігієна дітей та підлітків...
“Гігієна праці підлітків І жінок”...
Дипломна робота...
Суїцидальна поведінка дітей та підлітків: методи профілактики...
Частина ІІ: Погляд на сім’ю, як фактор, що сприяє виникненню неврозів у дітей та підлітків...
Зміст навчальної програми. Тематичний план дисципліни...
Вивчення ефективності підготовки магістрів в умовах післядипломної освіти...
Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації та...
План лекції. Вступ. Медико-соціальні проблеми ревматоїдного артриту у дітей...
План Основні законодавчо-нормативні акти щодо захисту прав дітей І попередження бездоглядності...
Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям розділ Науково теоретичні засади ознайомлення...
Особливості психічного розвитку у дітей та підлітків...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
повернутися в початок
скачать
Тема 5. Методика комплексного санітарно-гігієнічного обстеження дитячих та підліткових закладів освіти. Дитячий дошкільний заклад.

 1. Мета: Навчити студентів методиці комплексного санітарно-гігієнічного обстеження дитячого дошкільного закладу «Ясла-садок», ознайомити з необхідною документацією в дитячому закладі, скласти акт обстеження.
  1. Знати:

1.1.1. Методику комплексного обстеження санітарно-гігієнічного стану дитячого закладу.

1.1.2. Законодавчі та нормативні документи, які направлені на охорону та зміцнення здоров'я дитячого населення і використовуються в практичній діяльності лікаря з гігієни дітей та підлітків.

1.1.3. Методи вивчення і оцінки стану здоров'я дитячого населення.

1.1.4. Основні питання фізіології розвитку і патології дітей дошкільного віку, психологія дитячого віку, гігієна діяльності дітей та підлітків.


1.2. Уміти:

1.2.1. Оволодіти методикою санітарно-гігієнічного обстеження дитячого дошкільного закладу.

1.2.2. Розробити план завдання щодо поліпшення санітарно-гігієнічного стану дитячого дошкільного закладу.

1.2.3. Проводити санітарно-освітню роботу з метою поширення гігієнічних знань серед вихователів та батьків.

1.2.4. Оцінити організацію режиму учбово-виховної роботи в дитячому дошкільному закладі.

1.2.5. Засвоїти методику оцінки лікувально-профілактичного обслуговування дітей та особливості роботи санітарного лікаря з гігієни дітей та підлітків по вивченню санітарного стану дитячого дошкільного закладу.

1.2.6. Здійснювати гігієнічну оцінку умов перебування і діяльності дітей у ДНЗ і розробляти заходи щодо їх оптимізації.

1.2.7. Планувати лікувально-оздоровчі, профілактичні, протиепідемічні, санітарно-освітні заходи в ДНЗ.

1.2.8. Оцінити медичне обслуговування учнів і розробити заходи для поліпшення його якості.


2. Питання для самостійної підготовки:

2.1.1. Послідовність при проведенні санітарного обстеження дитячого закладу.

2.1.2. Гігієнічні вимоги до території земельної дільниці дитячого закладу.

2.1.3. Гігієнічні вимоги до будівлі і окремих приміщень дитячого закладу.

2.1.4. Групова та індивідуальна ізоляція.

2.1.5. Дотримання режиму дня та відповідність його гігієнічним вимогам.

2.1.6. Організація та проведення заходів по фізичному вихованню.

2.1.7. Забезпеченість та обладнання закладу і відповідність його гігієнічним вимогам.

2.1.8. Організація та якість харчування дітей.

2.1.9. Медичне обслуговування дітей.

2.1.10. Санітарно-гігієнічна та протиепідемічна робота лікаря та медсестри дитячого закладу.


3. Структура та зміст заняття:

Заняття проводиться на базі дитячого дошкільного закладу. Контроль початкового рівня знань здійснюється методом усного опитування або тестового контролю. Після вирішення організаційних питань студенти разом з викладачем обстежують дитячий дошкільний заклад по схемі (додаток 1,2). По результатам обстеження дитячого дошкільного закладу складається акт обстеження. Студент пропонує рекомендації по контролю санітарно-гігієнічного стану дитячого дошкільного закладу. Матеріали дослідження дитячого дошкільного закладу даються на підпис викладачеві.


4. Література:

4.1. Основна:

4.1.1. Гигиена детей и подростков: Руководство для санитарных врачей / Авт.: Г.Н. Сердюковская, А.Г. Сухарев, Е.М. Белостоцкая и др.; Под. Ред. Г.Н. Сердюковской и А.Г. Сухарева. – М.: Медицина, 1986, С. 301-324; 370-401.

4.1.2. Гигиена детей и подростков: Учебник / В.Н. Кардашенко, Е.П. Стромская, Л.П. Колдакова- Варламова и др. Под. ред. В.Н. Кардашенко, - 2-е изд. Перераб. И доп. – М.: Медицина, 1988. – С. 308-406.

4.1.3. Гігієна дітей та підлітків: Підручник / За ред. чл.-кор. АПН України, д.м.н., проф. В.І. Берзіня. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2008. – С. 199-209.

4.2. Додаткова:

4.2.1. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков: Учеб. Пособие / В.И. Берзинь, И.И. Слепушкина, А.Г. Глущенко и др. - К.: Вища шк. Главное изд., 1989. – С. 231-246.

4.2.2. Гігієна дітей та підлітків: Підручник/ І.І. Даценко, М.Б. Шегедин, Ю.І. Шашков. – К.: Медицина, 2006 – С. 211-217.

4.2.3. В.Н. Кардашенко, Л.П. Кондакова-Варламова, М.В. Прохорова, Е.П. Стромская, З.Ф. Степанова. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков/ под. Ред. В.Н. Кардашенко. 3-е изд. – М.: Медицина, 1983, - С. 173-178.


Додаток 1


Методика оцінки медичного забезпечення в ДНЗ та школахСили та засоби

Зміст і форми медичного забезпечення

Результати діяльності медичного персоналуВідповідність штатного розкладу нормативам

Лікувально

оздоровча

робота

Санітарно-освітня робота


Укомплектованість штатами

24-41


Спеціальність і кваліфікація лікарів


1-13

24-41


Відповідність набору приміщень


Санітарно-профілактична робота

Протиепідемічна робота


Відповідність устаткуванняНаявність обов'язкової документації

1-13


1-13«Медико-санітарне забезпечення дитячого та підліткового населення В ДНЗ та школах»

Додаток 2
Медичне забезпечення в ДНЗ і школахУкомплектованість медичних штатів

Основні розділи діяльності

Рівень кваліфікації медичних працівниківЛікувально-профілактична робота

Санітарно-освітня робота

Санітарно-гігієнічний режим

Протиепідемічний режим

Ведення медичної документації1-9

17-22

10-16

23-27Алгоритм «Оцінка організації медичного забезпечення»


Позначення до теми

«Медико-санітарне забезпечення дитячого та підліткового населення

в ДНЗ та школах»

1 – щорічні поглиблені огляди; 2 – огляд диспансерної групи; 3 – амбулаторний прийом; 4 – організація лікування дітей диспансерної групи; 5 – санація порожнини рота; 6 – організація харчуванн, що щадить; 7 – аналіз результатів медичних оглядів; 8 – доведення до відома батьків інформація про стан здоров'я; 9 – занесення даних у класний журнал; 10 – використання для проведення профорієнтації; 11 – оцінка стану здоров'я; 12 – розподіл дітей за групами для занятть фізичним вихованням; 13 – оздоровлення дітей ІІ – ІV груп здоров'я; 14 – навчальний процес і умови його проведення; 15 – трудове навчання; 16 – харчування; 17 – шкільні меблі; 18 – фізичне виховання; 19 – контроль за технологією готування їжі; 20 – планування й облік щеплень; 21 – організація обліку й ізоляція хворих школярів; 22 – профілактичні огляди після канікул; 23 – контроль за проходженням медоглядів персоналу школи; 24 – складання плану; 25 – за формами проведення; 26 – за контингентами; 27 – зі школярами; 28 – випуск санітарного бюлетеня; 29 – організація олімпіад, вечорів; 30 – оформлення куточка здоров'я; 31 – із учителями, техперсоналом; 32 - методичні заняття; 33 – виступи на педраді; 34 – консультації ; 35 – вивчення брошур; 36 – створення комплектів методичних посібників з гігієнічного навчання і виховання; 37 – з батьками; 38 – бесіди, лекції; 39 – виставки бюлетенів з питань охорони здоров'я школярів; 40 – повідомлення про результати поглиблених медичних оглядів; 41 – робота із санітарним активом; 42 – якість лікувально-оздоровчої роботи; 43 – ефективність диспансерного спостереження; 44 – якість проведення поглиблених медичних оглядів; 45 – якість проведення профілактичних оглядів; 46 – якість дотримання санітарно-гігієнічного режиму; 47 – гігієна навчального процесу; 48 – гігієнічна оцінка шкільних меблів і розсаджування учнів; 49 – гігієнічна оцінка організації харчування; 50 – гігієнічна оцінка режиму учнів із продовженим днем навчання; 51 – гігієнічна оцінка навчання дітей з 6-ти літнього віку; 52 – оцінка освітлення і мікроклімату; 53 – якість санітарно-освітньої роботи; 54 – показники гігієнічного навчання і виховання учнів.


^ Позначення до Алгоритм «Оцінка організації медичного обслуговування в ДНЗ і школи»

1 – питома вага дітей, охоплених обов'язковим лабораторним дослідженням; 2 – питома вага дітей, охоплених інструментальним обстеженням; 3 – охоплення дітей оглядами після кожних канікул; 4 – питома вага дітей, у яких виявлені хронічні захворювання і відхилення в стані здоров'я; 5 – питома вага дітей, яким потрібен диспансерний облік; 6 – розподіл дітей по групам здоров'я; 7 – розподіл дітей на групи для занять фізичним вихованням; 8 – оцінка якості диспансеризації; 9 – професійно-консультативна орієнтація школярів; 10 – гігієнічна оцінка побудови шкільного дня; 11 – гігієнічна оцінка організації навчального процесу; 12 – гігієнічна оцінка загальноосвітніх уроків і уроків фізичного виховання і праці; 13 - гігієнічна оцінка навчання учнів в НВК; 14 - гігієнічна оцінка шкільного харчування; 15 – гігієнічна оцінка шкільних меблів; 16 – контроль за дотриманням усіх санітарно-гігієнічних нормативів і правил; 17 – методична робота з учителями; 18 – консультації з викладання основгігієни; 19 – лекції з питань охорони здоров'я школярів; 20 виступили на педраді з питань охорони здоров'я школярів; 21 – створення методичних посібників з гігієнічного навчання і виховання; 22 – організація роботи із санітарним активом школи; 23 – проведення профілактичних оглядів після канікул; 24 – наявність плану щеплень і обсяг його виконання; 25 – проведення протиепідемічних заходів у зв'язку з випадками інфекційних захворювань; 26 - облік хворих школярів; 27 – конроль.


^ ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ: ВИЗНАЧЕННЯ, СХЕМИ

Соціально-гігієнічний моніторинг – система організаційних, соціальних, медичних, санітарно-епідеміологічних, науково-технічних заходів, що забезпечують нагляд за санепідблагополуччям населення, його оцінку, прогнозування та дії, які спрямовані на попередження, виявлення, усунення або зменшення впливу шкідливих факторів середовища на здоров'я населення.

^ Гігієнічна дігностика - система мисленнята дій, яка спрямована на вивчення стану навколишнього (природного і соціального) середовища на здоров'я людини і встановлення взаємозв'язку між ними.

^ Етапи лікувально-профілактичної роботи під часпоглиблених медичних обстежень: долікарський, педіатричний, спеціалізований, лікарський. На долікарському етапі проводиться лабораторне обстеження, а також виконується скринінг тестування середнім медичним працівником дошкільного навчального закладу або школи. Зміст педіатричних та спеціалізованих обстежень диференціюється у залежності від віку.

^ Метою поглибленого медичного огляду перед прийомом у ДНЗ є розробка рекомендацій з адаптації до дошкільного навчального закладу. Спеціалісти: неропатолог, окуліст, оториноларинголог, хірург-ортопед, логопед, а також за показаннями психіатр та інші спеціалсти.

^ Метою поглибленого медичного огляду за рік перед вступом до школи є виявлення факторів ризику неготовності до навчання в школі та розробка лікувально-оздоовчих заходів. Спеціалісти: невропатолог, окуліст, оториноларинголог, хірург-ортопед, стомаолог, педагог, а також за показаннями психіатр та логопед.

^ Метою поглибленого медичного огляду перед вступом до школи є вивчення функціональної готовності до неї. Спеціалісти: невропатолог, окуліст, оториноларинголог, хірург-ортопед, стоматолог, педагог, психолог, а також за показаннями психіатр та логопед.

^ Метою поглибленого медичного огляду в кінці першого року навчання в школі є оцінка адаптації до навчання та розробка рекомендацій з оздоровлення на канікулах. Спеціалісти: невропатолог, окуліст, оториноларинголог, хірург-ортопед, стоматолог, педагог, психолог, а також за показаннями психіатр та логопед.

^ Метою поглибленого медичного огляду при переході до предметного навчання є оцінка біологічного віку, нервово-психічного та фізичного розвитку, ступеня адаптації для обгрунтування оздоровчо-профілактичних заходів і корегувальних мір. Спеціалісти: невропатолог, окуліст, оториноларинголог, хірург-ортопед, стоматолог, педагог, психолог, а також за показаннями психіатр та гінеколог.

^ Метою поглибленого медичного огляду в препубертатний період (11-12 років) є оцінка стану здоров'я, психологічного статусу, адаптації до навчання для обгрунтування рекомендацій з оздоровлення, корекції (в томучислі психолого-педагогічній), реабілітація, а також профорієнтація та лікарсько-професйна консультація. Спеціалісти: невропатолог, окуліст, оториноларинголог, хірург-ортопед, стоматолог, педагог, психолог, а також за показаннями психіатр та гінеколог.

^ Метою поглибленого медичного огляду в пубертатний періо є оцінка стану здоров'я та проведення лікарсько-професійної консультації. Особлива увага звертається на оцінку репродуктивного здоров'я дівчат. Показниками віднесення до групи ризику репродуктивного здоров'я є: хронічні захворювання (особливо ендокринної та сечовидільної систем, опірно-рухового апарату, хронічні тонзиліти, порушеннязору), відхилення у становленні та характеру оваріально-менструальної функції (пізній початок менархе, несформованість менструально- оваріального циклу протягом трьох років менструального віку), порушення фізичного розвитку, шкідливі звички, значні розумові та фізичні навантаження, несприятливий мікросоціум та сімейні умови. Для дівчат групи ризику репродуктивного здоров'я розробляються оздоровчі, реабілітаційні, корегуючи та профілактичні заходи. За ними також здійснюється постійний медичний нагляд. Спеціалісти: невропатолог, окуліст, оториноларинголог, хірург-ортопед, стоматолог, педагог, психолог, а також за показаннями психіатр та гінеколог.

^ Метою поглибленого медичного огляду перед закінченням загальноосвітнього закладу є професійна орієнтація та лікарсько-професійна консультація. Спеціалісти: невропатолог, окуліст, оториноларинголог, хірург-ортопед, стоматолог, педагог, психолог, а також за показаннями психіатр та гінеколог.


Критичні контрольні точки оцінки якості медичного забезпечення школярів


 1. Відповідність набору устаткування, інструментів, перев'язних і медикаментозних засобів нормативам.

 2. Відповідність складу і характеристики медичних приміщень гігієнічним вимогам.

 3. Обсяг зайнятості медичних штатів (за навчальний рік).

 4. Рівень кваліфікації медичних працівників: категорія, загальний медичний стаж, роботи в школі, удосконалення чи спеціалізація кожні 5 років.

 5. Обсяг загальної медичної допомоги (кількість школярів за зверненням в день).

 6. Обсяг спеціалізованої медичної допомоги.

 7. Охоплення дітей щорічними медичними оглядами (%).

 8. Охоплення дітей обов'язковими лабораторними методами обстеження в процесі поглиблених медичних оглядів (%).

 9. Охоплення дітей обов'язковими інструментальними методами обстеження в ході поглиблених медичних оглядів (%).

 10. Охоплення дітей профілактичними оглядами після кожних канікул (%).

 11. Питома вага дітей, виявлених із захворюваннями в професі поглибленого медичного огляду.

 12. Питома вага дітей, виявлених із захворюваннями в процесі профілактичних оглдів.

 13. Питома вага дітей, що знаходяться на диспансерному обліку.

 14. Питома вага дітей, віднесених до основної, підготовчої і спеціальної груп для занять фізкультурою.

 15. Питома вага дітей, охоплених шкільним харчуванням по абонентній системі.

 16. Питома вага дітей, охоплених оглядами для визначення готовності до здачі норм з фізичної підготовки.

 17. Питома вага дітей, що потребують дієтичного харчування іохоплення цим харчуванням.

 18. Питома вага уроків фізкультури, на яких виявлені порушення санітарного режиму і незадовільний стан інвентарю, неправильний розподіл навантаження протягом уроку, невідповідність навантаження функціональним можливостям школярів, детренуючий режим уроку.

 19. Питома вага уроків фізкультури, охоплених медичним контролем.

 20. Питома вага загальноосітніх уроків і уроків праці, охоплених медичним контролем.

 21. Питома вага загальноосвітніх уроків і уроків праці з виявленими недоліками.

 22. Питома вага класів з гігієнічно раціональним розкладом.

 23. Питома вага учнів молодших класів з відповідними партами їхньому зросту.

 24. Питома вага учнів середніх і старших класів з відповідними їхнього росту столами.

 25. Питома вага класів із штучним освітленням, що відповідають гігієнічним нормативам.

 26. Питома вагадобових раціонів харчування, охоплених лабораторними аналізами.

 27. Питома вага лабораторних аналізів раціонів харчування, що відповідаютьгігієнічним нормам.

 28. Питома вага навчальних днів у зимові місяці з температурою в класах нижче гігієнічної норми – 18оС.

 29. Обсяг виконання плану медичних оглядів хворих дітей лікарями вузької спеціальності.

 30. Питома вага диспансерних дітей, які прошли повний курс протирецидивного лікування.

 31. Питома вага дітей, що не хворіли протягом року.

 32. Питома вага дітей першої групи здоров'я.

 33. Питома вага дітей, що перейшли до першої групи з другої, і з четвертою до третьої.

 34. Питома вага диспансерних дітей, що не мають протягом року загострень основного захворювання.

 35. Питома вага дітей диспансерної групи, що зняті з обліку в зв'язку з видужанням .

Оцінка якості медичного забезпечення школярів здійснюється у відповідності з таблицею.

Таблиця

Показник

Норматив

Відповідність, площі, набору та санітарно-технічного оснащення медичних приміщень

Визначення заДБН у залежності від місткостішколи

Відповідність набору інвентарю, інструментарію, медикаментозних і перев'язних засобів

За наказом МОЗ

Укомплектованість штатів медичних працівників

За наказом МОЗ

Об'єм медичної допомоги та амбулаторного лікування

Забезпечення амбулаторного прийому на протязі усього навчального дня

Кратність вивчення раціональності проведення шкільного уроку

4 рази на рік у кожній паралелі класів

Щільність теоретичного уроку

75-85 %

Кількість видів навчальної діяльності на теоретичних уроках

4-6

Забезпеченість учнів молодших класів пертами у відповідності із їх зростом

100 %

Питома вага учнів, що розсаджені у відповідності із зростом і станом здоров'я

100 %

Кратність лікарських спостережень за уроками праці

3-4 рази на рік у кожній паралелі класів

Забезпеченість ручним інструментом, що відповідає віковим і функціональним особливостям

1,5 – 2,0 комплекту усіх розмірів у кожній майстерні

Стан повітряного середовища та других факторів у шкільній майстерні

Не допускається наявність уповітрі речовин 1-го класу шкідливості. Концентрації інших шкідливих речовин < ГДК. Рівень освітлення визначається ДБН.

Кратність лікарсько-педагогічних спостережень за уроками фізкультури

4-8 рази на рік в кожній паралелі класів

Розподіл учнів на групи для занять фізкультурою

Основна група 75%, підготовча 18-20%, спеціальна медична ≤ 4 %

Моторна щільність уроків фізкультури

70 – 80 %

Охоплення учнів гарячим харчуванням у школі

Не менше 80 %

Кратність контролю за умовами навчання та перебуванняу групах подовженого дня

Кожного дня

Охоплення дітией диспансерним наглядом

100 %

Патологічна ураженість

Не більше 20 вип. /100

Розподіл учнів за групами здоров'я

Перша група ≥ 40, друга 20 % у залежності від року навчання

Питома вага активних оглядів

80 – 90 %

Ефективність протирецедивного лікування

10 – 15 %

Ефективність диспансеризації

25 – 30 %

Індекс здоров'я

40 – 55 %


^ Показник ефективності оздоровлення – питома вага часто хворіючих дітей, що зняті з обліку у зв'язку з виздоровленням від загальної кількості ЧХД, які пройшли повний курс оздоровлення.


Тема 6. Гігієнічна оцінка динаміки функціонального стану центральної нервової системи у дітей та підлітків під впливом різних видів діяльності.

 1. Мета: Оцінювати функціональний стан і працездатність дітей та підлітків для виявлення характеру впливу навчальної діяльності на здоров'я.
  1. Знати:

   1. Дослідження та оцінювання функціонального стану дітей та підлітків.

   2. Зміни функціонального стану дітей та підлітків зв'язані з характером і обсягом виконуваної роботи, а також санітарно-гігієнічними умовами навколишнього середовища.
  1. Уміти:

   1. Оцінювати розумову працездатність дітей та підлітків за допомогою таблиць Анфімова, а також з арифметичними прикладами.

   2. Характеризувати функціональний стан центральної нервової системи, серцево-судинної системи у дітей та підлітків за даними коректурної проби, тремометрії, асоціативного (словесного) експерименту.

   3. Інтерпретувати показники динаміки розумової працездатності стану дітей та підлітків в умовах навчального навантаження.
 1. Питання для самостійної підготовки:

  1. Основні особливості вищої нервової діяльності дітей та підлітків. Звернути увагу на характер працездатності та стомлюваності.

  2. Характер навантаження в процесі діяльності школяра (учбових занять) – на другу сигнальну систему, слуховий, здоровий та руховий аналізатори.

  3. Основні методи дослідження працездатності школярів:

а) дозовані завдання;

б) коректурна проба;

в) асоціативний (словесний експеримент);

г) дослідження тонкої координації руху рук (тремографія).

2.4. Значення досліджень в динаміці.


3. Структура та зміст заняття:

Після перевірки початкового рівня знань учбових питань (2.1.-2.4.) методом співбесіди студенти виконують самостійну роботу. Студенти попереджуються, що вони ставляться в умови досліджуваних.

В період заняття проводяться два дослідження функціонального стану ЦНС студентів (на початку і в кінці заняття), або вводиться умовне гальмо. При цьому мається можливість не тільки опанувати цей метод, але і навчитись оцінювати зрушення в показниках працездатності заняття.

Самостійна робота студентів виконується під керівництвом викладача згідно Інструкції №1 – Коректурна спроба, №2 – проведення і оцінка словесного (асоціативного ) експерименту; №3 – Дослідження тонкої координації руху рук. Аналізуючи наявні дані виконаної «Коректурної спроби», студент оцінює працездатність по кількісній та якісній оцінці.

При отриманні даних «Оцінка словесного (асоціативного) експерименту» - дане завдання виконується як оволодіння методики.

При отриманих даних по «Дослідженню тонкої координації руху рук» дане дослідження рекомендується проводити в динаміці та давати порівняльну оцінку.

Оформляється протокол і дається на підпис викладачеві. Деакі з висновків студенти зачитують та обговорюють за участю всієї групи. Наприкінці заняття викладач підводить підсумки, оцінює знання студентів, дає завдання на наступне заняття.


 1. Література.

  1. Основна:

   1. Гігієна дітей та підлітків: Підручник/ І.І. Даценко, М.Б. Шегедин, Ю.І. Шашков. – К.: Медицина, 2006 – С. 99-104.

   2. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков/ под. Ред. В.Н. Кардашенко. 3-е изд. – М.: Медицина, 1983, - С. 60-74.

   3. Гигиена детей и подростков: Руководство для санитарных врачей / Авт.: Г.Н. Сердюковская, А.Г. Сухарев, Е.М. Белостоцкая и др.; Под. Ред. Г.Н. Сердюковской и А.Г. Сухарева. – М.: Медицина, 1986, С. 118-121.

  2. Додаткова:

   1. Гребняк М.П. Гігієна дітей та підлітків. Навчально-методичний посібник керуючого типу/ М.П. Гребняк, І.П. Козярін, В.П. Гребняк, О.Б. Єрмаченко, О.П. Івахно. За ред. М.П. Гребняка. – Донецьк: вид-во НОРД-ПРЕС, 2005.- С. 40-54.Тема 7. Методика гігієнічної оцінки режиму дня дітей різного віку.

 1. Мета: Оволодіти методикою гігієнічної оцінки режиму діяльності дітей та підлітків в організованих колективах та навчити студентів оцінювати режим дня для дітей різних дитячих колективів.
  1. Знати:

1.1.1 Нормативні документи, які регламентують режим дня дітей та підлітків.

1.1.2 Особливості вищої нервової діяльності дітей різних вікових груп, їх гігієнічне значення.

1.1.3 Діяльність, як фактор росту і розвитку, зміцнення здоров'я дітей та підлітків. Роль лікаря з гігієни дітей та підлітків в організації різних видів діяльності дітей, контроль за їх здійсненням.

1.1.4 Види діяльності, методи її вивчення. Гігієнічна регламентація діяльності дітей різних вікових груп.

1.1.5. Методи вивчення функціональних зрушень в організмі дітей та підлітків під впливом різних видів діяльності і їх оцінка.

1.1.6. Оцінка розвитку втоми у дітей різних вікових груп. Роль лікаря з гігієни дітей та підлітків у профілактиці перевтоми дітей та підлітків у процесі різних видів діяльності.

1.1.7. Методи вивчення і оцінка режиму дня дітей та підлітків у різних дитячих установах.

1.1.8. Особливості режиму дня у різні періоди шкільного віку (молодший, середній, старший).


1.2 Вміти:

1.2.1 Складати план роботи з медичного забезпечення в ДНЗ та школах.

1.2.2 Формувати уміння всебічно і кваліфіковано оцінювати взаємодію дитячого організму і середовища, відокремлювати фактори довкілля, що здійснюють позитивний і негативний вплив на організм, який росте і розвивається.

1.2.3 Розширювати і поглиблювати знання з питань зміцнення і збереження здоров'я організованих колективів дітей, що необхідні в діяльності лікаря з гігієни дітей та підлітків дошкільного навчального закладу, школи, лікаря-терапевта підліткового кабінету, Лікаря – кабінету здорової дитини.

1.2.4 Оцінити режим дня дітей та підлітків різних вікових груп та розробити рекомендації по його покращенню.


2. Питання для самостійної підготовк.

2.1. Що являє собою режим дня та його значення в життєдіяльності дітей.

2.2. Фізіологічне обгрунтування режимних моментів.

2.3. Гігієнічні вимоги до режиму дня в шкільному закладі.

2.4. Що уявляє собою втома, перевтома і фактори які сприяють їх виникненню.

2.5. Режим дня учнів, які відвідують групу подовженого дня.

2.6. Гігієнічні вимоги до режиму дня в шкільному закладі.

2.7. Організація вільного часу на свіжому повітрі у дітей та підлітків.


3. Структура заняття:

Навчальні питання розбираються шляхом опитування студентів (2.1.-2.7.).Далі студенти під керівництвом викладача вивчають основні законодавчі документи по навчально-виховній роботі, окремі положення занотовують до протокольного зошита. Потім студенти приступають до самостійної роботи . Кожен студент отримує окреме завдання (задачу) для оцінки режиму дня з дитячого закладу (дитячого комбінату, дитячого санаторію, оздоровчого закладу і ін.).

Аналізуючи наявні дані, студент оцінює конкретний режим дня та пропонує рекомендації по його покращенню (якщо це необхідно). Оформляється протокол і дається на підпис викладачеві. Наприкінці заняття викладач підводить підсумок, оцінює знання студентів, дає завдання на наступне заняття.


4. Література:

4.1. Основна:

4.1.1. Гігієна дітей та підлітків. Підручник/ За ред. чл.-кор. АПН України В.І. Берізня, Київ.: Видавничій дім дім «Асканія» - 2008. – С.78 – 86.

4.1.2. Гігієна дітей та підлітків. Підручник/ І.І. Даценко зі співавторами. Київ. «Медицина» - 2006. – С.82 – 98.

4.1.3. Гігієна та екологія / За ред. чл.-кор. АМН України, професора В.Г. Бардова. Нова Книга.: Вінниця, 2006. – С. 433 – 448.

4.1.4. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей/авт.: Г.Н. Сердюковская, А.Г. Сухарев, Е.М. Белостоцкая и др..: Под ред. Г.Н. Сердюковской и А.Г. Сухарева. – М.: Медицина, 1986, С. 132-185.

4.1.5. Гигиена детей и подростков: Учебник/В.Н. Кардашенко, Е.П. Стомская и др. Под ред. В.Н. Кардашенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1988, С. 122-145.

4.2. Додаткова:

4.2.1. Профілактична миедицина. Загальна гігієна з основами екології/ І.І. Даценко, Р.Д. Габович. Київ «Здоров'я» 1999. С. 578-584.


Додаток 1


Еталонна ситуаційна задача №2 «Гігієнічна оцінка режиму дня школяра»

Дати гігієнічну оцінку режиму дня для школяра 5-го класу, що навчається в І зміну загальноосвітньої школи

1. Пробудження 700

2. Сніданок 700-730

3. Дорога в школу 730-830

4. Заняття в школі 830-1330

5. Позакласна робота 1330-1430

6. Дорога зі школи 1430-1500

7. Обід 1500-1530

8. Підготовка домашніх завдань 1530-1830

9. Перегляд телевізора 1830-2000

10. Вечеря 2000-2030

11. Підготовка до сну 2030-2200

12. Сон 2200-700

Завдання:

1. Яка припустима кількість годин на нічний сон школярів (Додаток 1)

2. Яка кількість уроків припустима в класі згідно ДСанПіН 5.5.2.008-01, Розділ 9.

3. Яка кількість годин передбачена на позакласну роботу, згідно гігієнічних вимог (Додаток 1).

4. Яка кількість годин передбачена на підготовку домашніх завдань, згідно ДСанПіН 5.5.2.008-01, Розділ 9.

5. Яка кількість хвилин передбачена на перегляд телепередач для школярів, згідно ДСанПіН 5.5.2.008-01, Розділ 9.

6. Які режимні моменти відсутні в представленому режимі дня (Додаток 1)?


Еталон рішення ситуаційної задачі по режиму дня для 5-го класу


Кількість годин нічного сну для школяра 5 класу становить 9 годин. Згідно ДСанПіН 5.5.2.008-01 сон школяра 5-го класу повинен становити 10 годин, тобто дитина цього класу щодня не досипає 1 годину, що може відбитися на його працездатності й приведе до стомлення й перевтоми.

В 5-му класі кількість уроків відповідає ДСанПіН 5.5.2.008-01, Розділ 9.

На позакласну роботу передбачена 1 година, що відповідає гігієнічним вимогам (Додаток1).

Згідно гігієнічних вимог, на підготовку домашніх завдань повинно приділятися 2 години. Продовження підготовки домашніх завдань неприпустимо, згідно Уставу середньої загальноосвітньої школи.

Є рекомендації, які визначають оптимальну кількість годин на підготовку домашніх завдань, які не викликають наочного стомлення в більшості школярів. Крім того, причиною подовження підготовки домашніх завдань може бути пов'язане з нераціональною організацією самого процесу підготовки домашніх занять.

У представленій ситуаційній задачі школяр 5-го класу переглядає телепередачі 1,5 години на день, крім того, телепередачі переглядаються перед вечерею, перед сном. Згідно ДСанПіН 5.5.2.008-01 допускається дивитися телепередачі школярам 5-х класів - 25 хв у день.

Перевищення часу на перегляд передач сприяє стомленню школяра, у результаті нічний сон може бути не глибоким, неспокійним. На ранок школяр буде себе почувати не відпочилим. У результаті - низька працездатність на уроках. Все це веде до настання стомлення й перевтоми.

а) у представленому режимі дня школяра відсутній такий режимний момент, як прийняття шкільного сніданку (або II сніданку, або гарячого сніданку) значення, якого дуже велике.

б) після обіду відсутній активний відпочинок на свіжому повітрі (прогулянка), що повинен забезпечити збереження оптимальної працездатності. Зміст і тривалість відпочинку на повітрі міняється залежно від його місця в режимі дня й призначення. Такий підхід необхідний не тільки для швидкого відновлення оптимального рівня фізіологічних функцій і працездатності школяра, але також і для профілактики ультрафіолетової недостатності. Перебування на свіжому повітрі в денний час впливає на фосфорно-кальцієвий обмін. Виявлено, що при скорочених денних прогулянках зміст фосфору в крові школярів нижче норми й нижче, ніж у тих, хто дотримує рекомендовану тривалость прогулянки.

в) відсутній режимний момент - самообслуговування, на яке повинне передбачатися 2 години (Додаток 1).


Додаток 1

Добовий бюджет часу школяра

Г о д и н и
К л а с и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
1
2

3

4

5

6

7

8
91011


Умовні позначення


Заняття Позашкільна Самообслуговування

у школі діяльність


Приготування Перебування на Сон

уроків свіжому повітрі

залишити коментар
Сторінка5/13
Л.І. Буряк
Дата конвертації04.03.2012
Розмір3.48 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх