До львівського національного аграрного університету та структурних підрозділів icon

До львівського національного аграрного університету та структурних підрозділів


1 чел. помогло.
Схожі
1 Курсові роботи. Загальні положення...
Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною...
Об’єктно – орієнтоване програмування...
Об’єктно – орієнтоване програмування...
Правила прийому до львівського національного аграрного університету у 2011 році...
Реферат роботи...
Історія створення та діяльності кафедри теорії та практики перекладу...
Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської...
Навчально-методичний посібник Львів 2009...
Диплом спеціального факультету Львівського національного університету ім. Франко...
Дисертаційного дослідження “Формування багатопартійної системи в Україні”...
О. Ю. Дащаківська Навчально-методичний посібник з курсу «моделі громадянського суспільства»...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
скачать


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДО ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

(ГОРОХІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ, ВИШНЯНСЬКОГО КОЛЕДЖУ, СТРИЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ, ЕКОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ, ЧЕРНІВЕЦЬКОГО КОЛЕДЖУ, ТЛУМАЦЬКОГО КОЛЕДЖУ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ, ЗОЛОЧІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ)


НА 2010 – 2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Провадження освітньої діяльності у Львівському національному аграрному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 498235, від 21.10.2009 року.


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.


І. Загальні положення

  1. ЛНАУ оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальностями освітньо–кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, напрямами підготовки ОКР бакалавр, спеціальностями ОКР спеціаліст, магістр відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. Підготовка фахівців за спеціальностями ОПП молодший спеціаліст здійснюється Горохівським коледжем, Вишнянським коледжем, Стрийським коледжем, Екологічним коледжем, Чернівецьким коледжем, Тлумацьким коледжем, Івано-Франківським коледжем, Золочівським коледжем як структурними підрозділами ЛНАУ (див. додаток 1).

  2. До ЛНАУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  3. Прийом до ЛНАУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надаються місця в гуртожитку.


2. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  5. ЛНАУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

  6. ЛНАУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  7. ЛНАУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ЛНАУ здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання до ЛНАУ вступників на основі повної загальної середньої освіти для отримання ОКР бакалавр проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

8 серпня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2010 року

15 серпня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня 2010 року

9-15 серпня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

не пізніше

16 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням — не пізніше 26 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 31 серпня


4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, випробування, що проводить ЛНАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

ОКР молодший спеціаліст

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

8 серпня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23–31 липня 2010 року

9-15 серпня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

не пізніше

16 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням — не пізніше 26 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 31 серпня


4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ЛНАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти для отримання ОКР спеціаліст проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

ОКР бакалавр

Початок прийому заяв та документів

1 червня 2010 року

1 червня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

30 червня 2010 року

30 червня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

1-15 липня 2010 року

1-15 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

20 липня 2010 року

не пізніше

20 липня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня


4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ЛНАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої та повної вищої освіти для отримання ОКР магістр проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

ОКР бакалавр, спеціаліст

Початок прийому заяв та документів

1 червня 2010 року

1 червня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

30 червня 2010 року

30 червня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

1-15 липня 2010 року

1-15 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

20 липня 2010 року

не пізніше

20 липня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня


4.5. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти та ОКР кваліфікований робітник до Горохівського коледжу, Вишнянського коледжу, Стрийського коледжу, Екологічного коледжу, Чернівецького коледжу, Тлумацького коледжу, Івано-Франківського коледжу, Золочівського коледжу як структурних підрозділів ЛНАУ проводиться в такі строки:


Горохівський коледж

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

6 серпня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

2 вересня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

-

31 липня 2010 року

6 вересня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23–31 липня 2010 року

3-6 вересня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

7 вересня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням — не пізніше 21 вересня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 1 листопада


Вишнянський коледж

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

22 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2010 року

31 липня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня 2010 року

23–31 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

не пізніше

1 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня


Стрийський коледж

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

01 листопада 2010

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

15 листопада 2010

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2010 року

30 листопада 2010

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня 2010 року

16 листопада – 30 листопада 2010

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

Не пізніше 1 грудня 2010

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

Не пізніше 15 грудня 2010


Екологічний коледж

^ Етапи вступної компанії

Навчання без відриву від виробництва

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

01.11. 2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

22 липня 2010 року

30.11.2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

-

31.07 2010 р.

30.11.2010 р.

Строки проведення коледжем вступних екзаменів

23–31.07 2010 р.

01-05.12.2010 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

06.12.2010 р.

Терміни зарахування вступників

- за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

- за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня

- за державним замовленням - не пізніше 15 грудня;

- за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності


Чернівецький коледж

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

1 серпня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

15 серпня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня 2010 року

15 серпня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23–31 липня 2010 року

16 – 25 серпня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

не пізніше

26 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням

та кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 31 серпня


Тлумацький коледж

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

22 липня 2010

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

22 серпня 2010

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня 2010 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23-31 липня 2010 року

23-31 серпня 2010

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше
1 серпня 2010 року

1 вересня 2010

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням — не пізніше 10 вересня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 вересня


Івано-Франківський коледж

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

1 вересня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

22 липня 2010 року

30 вересня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня 2010 року

1 жовтня 2010 року

Строки проведення коледжем вступних екзаменів

23–31 липня 2010 року

1-15 жовтня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

Не пізніше16 жовтня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня

Не пізніше 26 жовтня


Золочівський коледж

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

1.11.2010

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

24.11.2010

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2010 року

30.11.2010

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня 2010 року

25-30.11.2010

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

01.12.2010

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) — не пізніше 25 серпня

До 15.12.2010


^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до ЛНАУ, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.2. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені належним чином копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Особи, які вступають до університету на навчання без відриву від виробництва, подають витяг з трудової книжки з місця роботи, завірений у встановленому порядку.

5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до ЛНАУ для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ЛНАУ.

5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ЛНАУ, зокрема:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на пільговий вступ, вступник пред’являє особисто.

5.10. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I–II рівнів акредитації — відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з ЛНАУ відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5.11. Особи, які вступають на навчання для отримання другої вищої освіти, подають особисто заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та джерела фінансування

До заяви на ім’я ректора вступники додають:

 • диплом про закінчення вищого навчального закладу з додатком(оригінал або завірену копію);

 • медичну довідку /форма 086-О/;

 • особистий листок по обліку кадрів, завірений за місцем роботи;

 • шість кольорових фотокарток 3х4;

 • паспорт пред’являється особисто.

При вступі для отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» на місця, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів Держкомзему, необхідно додати цільове направлення Головного управління земельних ресурсів.

5.12. Інші документи подаються вступником, якщо це викликано обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими чинним законодавством, у терміни, визначені для прийому документів.

5.13. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.14. Усі копії документів завіряються за оригіналами ЛНАУ або в установленому законодавством порядку.

5.15. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Особи, які вступають до університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийму, згідно з установленими квотами, додають цільове направлення, видане відповідними органами. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.


^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЛНАУ або його структурних підрозділів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 4), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до ЛНАУ предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі базової загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів вступних екзаменів та результатів творчих конкурсів, що оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.5. Для напряму підготовки «Архітектура» проводиться творче вступне випробування з малюнку. Програму творчого конкурсу розробляє і затверджує університет не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програма творчого конкурсу оприлюднюються на веб-сайті ЛНАУ.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнів спеціаліста використовується конкурсний бал особи за результатами фахового випробування, програму та форму проведення якого затверджує університет.

6.7. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на базі ОКР бакалавр та спеціаліст враховується конкурсний бал особи, який обчислюється як сума балів, отриманих за результатами фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови. Програми випробувань та форму їх проведення затверджує університет.

6.8. Переважне право при конкурсному відборі на ОКР спеціаліст, магістр за умови отримання однакової кількості балів на вступних випробуваннях, мають особи, в яких вищий середній бал документа про попередню освіту.

6.9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра використовуються результати фахового вступного випробування. Прийом зазначеної категорії здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами. Програми та форму проведення фахових випробувань затверджує університет.

6.10. Зарахування до екстернату проводиться приймальною комісією згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026, на конкурсній основі за результатами конкурсу сертифікатів (вступних випробувань) з предметів, що встановлюються у відповідності до обраного напряму підготовки (спеціальності).

6.11. Університет проводить прийом осіб для отримання другої вищої освіти на місця, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів Держкомзему (спеціальності «Землевпорядкування та кадастр»), коштів юридичних і фізичних осіб протягом року в строки, визначені приймальною комісією в міру формування груп.

Для отримання другої вищої освіти приймаються особи України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр. Студенти старших курсів освітньо кваліфікаційної програми бакалавр (для денної форми навчання ІІІ, ІV курс, для заочної форми навчання IV, V курс), ОКР спеціаліст, магістр мають право одночасно отримати другу вищу освіту шляхом паралельного навчання. Зарахування даної категорії осіб проводиться приймальною комісією на конкурсній основі за результатами вступних випробувань, що встановлюються у відповідності до обраної спеціальності.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.13. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проводяться вищим навчальним закладом , розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора. Апеляція подається вступником особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів та розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності абітурієнта з оголошенням результату. Додаткове опитування при розгляді апеляції не допускається.


^ 7. Цільовий прийом до ЛНАУ

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня;

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються на навчання згідно з установленим квотами за окремим конкурсом для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Установлена квота не повинна перевищувати 75 % обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 8. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ЛНАУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів (124).


^ 9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ЛНАУ за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I — III ступенів), ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, які визначені профільними для вступу на відповідні напрями підготовки (спеціальності), у тому числі:

основи інформатики — при вступі на напрями «Прикладна математика», «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія»;

основи економіки — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Економіка та підприємництво»;

основи правознавства — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Право»;

історія — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України»;

біологія з екологією — при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «Біологія», «Хімія».

9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.


^ 10. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить вищий навчальний заклад) не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів (124) та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.


^ 11. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ЛНАУ:

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

сільська молодь, яка закінчила вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації та отримала ОКР молодший спеціаліст, при вступі на споріднену спеціальність для навчання за ОКР бакалавр, в тому числі і за скороченим терміном;

особи, які постійно проживають у сільській місцевості;

особи, які вступають на заочну форму навчання і мають стаж роботи за фахом;

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


^ 12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;

особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;

особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить ЛНАУ) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту;

результати творчого конкурсу з малюнку - для напряму підготовки «Архітектура»;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ЛНАУ із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

залишити коментар
Сторінка1/9
Дата конвертації04.03.2012
Розмір2.01 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх