Методика викладання економічних дисциплін в закладах освіти. Досвід формування економічного мислення учнів: форми І методи icon

Методика викладання економічних дисциплін в закладах освіти. Досвід формування економічного мислення учнів: форми І методи


Схожі
Методика викладання економічних дисциплін в закладах освіти...
„ Міжнародна статистика національно багатства”...
Методика викладання юридичних дисциплін як наука І навчальний курс...
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної дисципліни учнів...
Методика навчання української мови...
М.І. Степаненко 23 лютого 2012 р...
«форму вання правової та соціальної компетентностей в процесі викладання суспільних дисциплін»...
Методичні рекомендації до технології розвитку креативного мислення при вивченні хімії...
Творче мислення І сучасні методи його формування у школярів за досвідом С...
Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет І методи дослідження...
Управління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради...
Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту...Загрузка...
страницы: 1   2
повернутися в початок
скачать
^
2.15. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів для керівників дошкільних навчальних закладів
 1. Організація та здійснення контролю - функції управлінської діяльності керівника.

 2. Керівництво навчально-виховною та методичною роботою в ДНЗ.

 3. Керівництво виховною роботою в малокомплектних ДНЗ.

 4. Організація підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогічних кадрів.

 5. Вивчення системи роботи вихователів по реалізації вимог обраної програми (з досвіду).

 6. Організаційно-методична робота ДНЗ по впровадженню Базового компоненту дошкільної освіти.

 7. Спільна робота дитячого садка і сім’ї в підготовці дітей до школи.

 8. Взаємодія ДНЗ і сім’ї в реалізації завдань дошкільної освіти.

 9. Педагогічні умови організації та контролю ігровою діяльністю дітей.

 10. Здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням в ДНЗ.

 11. Тематичне вивчення стану освітньо-виховного процесу у ДНЗ (з досвіду).

 12. Наступність у роботі ДНЗ і школи.

 13. Основи наукової організації праці у роботі ДНЗ.

 14. Діяльність педагогічного колективу в поліпшенні роботи по охороні життя та здоров’я дітей.

 15. Організація роботи з молодими спеціалістами.

 16. Пропаганда педагогічних знань серед батьків та населення (з досвіду).

 17. Здійснення соціально-педагогічного патронату.

 18. Організація роботи по впровадженню та контролю за виконанням інструктивно-методичних матеріалів по удосконаленню освітньо-виховної роботи з дітьми.

 19. Організація харчування дітей у ДНЗ.

 20. Координація контролю та керівництва за навчально-виховним процесом.

 21. Етика службових взаємин у колективі.2.16. Орієнтовна тематика випускних робіт і

рефератів для вихователів дошкільних навчальних закладів


 1. Виховання у дітей старшого дошкільного віку суспільних уявлень 1 патріотичних почуттів в процесі ознайомлення їх з символами України -Гербом, Прапором і Гімном.

 2. Виховання моральних якостей особистості та культури поведінки дітей (з досвіду).

 3. Шляхи оптимізації педагогічного процесу в підготовці дітей до шкільного навчання.

 4. Формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання.

 5. Виховання розумової активності - важлива умова підготовки дитина до навчання в школі.

 6. Використання ігрових прийомів при навчанні дітей на занятті (з досвіду).

 7. Формування у старших дошкільників навчальних умінь.

 8. Психологічні основи індивідуального підходу та врахування його в освітньо-виховній роботі з дітьми.

 9. Вплив занять з фізичної культури та рухливих ігор на виховання вольових якостей дитини (з досвіду).

 10. Система гартувальних заходів - важливий засіб оздоровлен­ня дітей та профілактики простудних захворювань.

 11. Організація занять фізичними вправами на прогулянці (з досвіду).

 12. Забезпечення рухової активності дітей - необхідна умова їх всебічного розвитку (з досвіду).

 13. Проведення спортивних ігор та вправ з дітьми (з досвіду).

 14. Система роботи по виховання працелюбності у дітей старшого дошкільного віку.

 15. Формування у дітей інтересу та бажання приймати участь в посиль­ній трудовій діяльності з ровесниками та дорослими.

 16. Виховання у дітей любові та поваги до праці (з досвіду).

 17. Організація праці дітей протягом дня (з досвіду).

 18. Формування у дітей матеріалістичного світогляду в процесі ознайомлення з природою (з досвіду).

 19. Використання ігор та ігрових прийомів у виховній роботі з дітьми.

 20. Особливості керівництва сюжетно-рольовими іграми дітей дошкільного віку (з досвіду).

 21. Керівництво іграми дітей в різних вікових групах (з досвіду).

 22. Виховання колективізму, дружби і взаємодопомоги у дітей в процесі ігрової діяльності.

 23. Формування граматично правильної мови у старших дошкільників. Особливості навчання дітей творчому розповіданню (з досвіду).

 24. Навчання дітей грамоти.

 25. Розвиток логічного мислення на заняттях з математики (з досвіду). Організація роботи по вивченню правил дорожнього руху (з досвіду).

 26. Роль зображувальної діяльності в розвитку дошкільнят.

 27. Ознайомлення дітей з творами образотворчого мистецтва (з досвіду). Розвиток естетичних почуттів, творчої активності на заняттях з зображувальної діяльності (з досвіду).

 28. Розвиток творчості малят у самостійній художній діяльності.

 29. Формування творчих здібностей у дітей в процесі театрально-ігрової діяльності з досвіду).

 30. Особливості керівництва літературною художньою діяльністю дітей. Особливості здійснення освітньо-виховного процесу в змішаній за віком групі.

 31. Керівництво іграми дітей у різновіковій групі досвіду).

 32. Комплексний підхід у здійсненні завдань фізичного виховання в групах з різним віковим складом дітей.

 33. Специфіка організації трудової діяльності дітей в змішаних за віком групах.

 34. Організація роботи з батьками та громадськістю (з досвіду).

 35. Ранній вияв і робота вихователя з неблагополучними сім’ями.

 36. Здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, що не відвідують ДНЗ.

 37. Основні закономірності розвитку дітей раннього віку та врахування їх у виховному процесі.

 38. Організація життя та виховання дітей переддошкільного віку.

 39. Проведення індивідуальних ігор-занять (з досвіду).

 40. Врахування індивідуальних особливостей при організації виховної роботи з дітьми раннього віку.

 41. Розвиток рухів у дітей раннього віку.

 42. Своєрідність проведення занять з фізичної культури в групах раннього віку (з досвіду).

 43. Розумове виховання в процесі розвитку дій з предметами.

 44. Сенсорне виховання-основа розумового виховання дітей в ранньому віці.

 45. Виховання культурно-гігієнічних навичок та самостійності (з досвіду).

 46. Виховання у дітей навичок культури поведінки та позитивних взаємин.

 47. Формування у малят уміння гратися (з досвіду).

 48. Особливості організації та керівництва іграми дітей раннього віку.

 49. Своєрідність ролі вихователя в різних ігрових ситуаціях (з досвіду).

 50. Організація колективу дітей раннього віку в процесі ігор в

 51. групі, на майданчику.

 52. Ігри-заняття а будівельним матеріалом в групах дітей раннього віку (з досвіду).

 53. Форми та прийоми організації самостійної діяльності дітей раннього віку.

 54. Розширення орієнтування в навколишньому житті та розвиток мовлення.

 55. Ознайомлення дітей з неживою природою під час ігор з піском і водою (з досвіду).

 56. Значення зображувальної діяльності в групах раннього віку для розвитку дітей.

 57. Музичні заняття та свята у групах раннього віку.

 58. Здійснення контролю за нервово-психічним розвитком дітей та врахування його при плануванні виховної роботи (з досвіду).

 59. Система планування виховної роботи з дітьми раннього віку.

 60. Розподіл обов’язків між персоналом групи під час проведення основних режимних процесів.

 61. Організація роботи з батьками по вихованню малят (з досвіду).2.17. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів
для музичних керівників дошкільних навчальних закладів 1. Завдання естетичного виховання у змісті Базового компонента дошкільної освіти.

 2. Музичне виховання - один із засобів естетичного виховання.

 3. Виховання у дітей любові до України засобами музики.

 4. Виховання інтересу до музики в процесі її слухан­ня (з досвіду).

 5. Розвиток мислення дітей на заняттях з музичного виховання.

 6. Виховання інтересу до класичних творів.

 7. Використання музично-дидактичних ігор у виховній роботі (з досвіду).

 8. Вплив музично-дидактичних ігор на розвиток музичного слуху.

 9. Організація самостійної музичної діяльності (з досвіду).

 10. Формування у дітей вміння грати на дитячих музичних інструментах (з досвіду).

 11. Організація музичних зон для самостійної музичної діяльності (з досвіду).

 12. Розвиток творчих здібностей дітей в процесі музичного виховання.

 13. Особливості керівництва формуванням пісенної, музично-ігрової та танцювальної творчості у дітей старшого дошкільного віку.

 14. Організація та проведення тематичних музичних вечорів, розваг та святкових ранків (з досвіду).

 15. Музичне виховання дітей раннього віку (з досвіду).

 16. Планування роботи по музичному вихованню дітей раннього віку. Використання ТЗН в музичному вихованні (з досвіду).

 17. Взаємодія музичного керівника і вихователя дошкільного навчального закладу в вирішенні завдань музичного виховання дітей (з досвіду).

 18. Пропаганда музично-естетичного виховання дітей серед батьків (з досвіду).2.18. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів для вчителів початкових класів

 1. Система використання інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі.

 2. Формування читацької культури молодших школярів засобами театралізації.

 3. Організація дослідницької роботи молодших школярів на уроках природознавства.

 4. Впровадження комплексної програми розвитку дітей “Росток” у практику роботи початкової школи.

 5. Впровадження громадянської освіти в практику роботи початкової школи.

 6. Вчитель-батьки як умова ефективності навчально-виховного процесу.

 7. Реалізація принципу наступності та перс­пективності між початкової та основної ланками освіти.

 8. Методика проведення екскурсій в навчально-виховному процесі.

 9. Методика проведення інтегрованих уроків у системі роботи учителя початкових класів.

 10. Психологія спілкування молодшого школяра.

 11. Формування комунікативних здібностей учнів на уроках української мови.

 12. Врахування індивідуальних здібностей молодшого школяра під час планування уроків.

 13. Форми і методи організації економічного виховання молодших школярів.

 14. Розвиток логічного мислення у молодших школярів.

 15. Нетрадиційні уроки позакласного читання в початковій школі.

 16. Питання духовного розвитку учнів молодших класів.

 17. Сучасні проблеми викладання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі.

 18. Нетрадиційні форми організації уроків образотворчого мистецтва.

 19. Метод випереджаючого навчання під час вивчення математики.

 20. Методика формування обчислювальних навичок.

 21. Розвиток алгоритмічного мислення учнів засобами математики.

 22. Екологічне виховання учнів початкової школи.

 23. Творчі види роботи над задачею.

 24. Методика проведення самостійних робіт на уроках математики.

 25. Нетрадиційні уроки природознавства в початкових класах.

 26. Форми і методи позакласної роботи в початковій школі.

 27. Роль фізкультхвилинок у фізичному розвитку молодших школярів.

 28. Методи скорочитання на уроках в початковій школі.

 29. Проблеми наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

 30. Колективні форми організації навчальної діяльності учнів початкової школи.

 31. Використання економічних ігор на уроках у початковій школі.

 32. Впровадження особистісно орієнтованої моделі навчання в практику роботи за програмою „Крок за кроком”.

 33. Проблеми та перспективи втілення ейдетики в школах області.

 34. Застосування інформаційних технологій навчання в початковій школі.


2.19. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів

для вчителів хімії


 1. Формування умінь самостійної дослідної діяльності учнів у навчанні хімії.

 2. Створення якісного освітнього середовища при вивченні хімії.

 3. Методика складання тестових завдань щодо зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

 4. Громадянська освіта в природничих дисциплінах.

 5. Метод проекту як складова методики навчання хімії.

 6. Компетентнісний підхід у навчанні органічної хімії.

 7. Практична спрямованість підготовки школярів до розв’язання проблем у соціумі.

 8. Формування творчого мислення засобами хімії.

 9. Проблемне навчання як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності школярів.

 10. Педагогічні умови підвищення ефективності самостійної роботи учнів.

 11. Науково-дослідна діяльність як складова самостійної роботи учнів.

 12. Самоосвіта вчителя хімії.

 13. Використання програмно-педагогічних засобів у навчанні хімії

 14. Комп’ютер і хімія.

 15. Зміст уроків корекції з хімії.

 16. Використання рефлексивних методик навчання на уроках хімії.

 17. Проблеми самоменеджменту як індивідуальна технологія навчання хімії.

 18. Вивчення і впровадження передового перспективного досвіду у методичну підготовку вчителя.

 19. Психолого–діагностична характеристика наочності як критерій навчальних досягнень.

 20. Управління пізнавальним процесом учнів при вивченні хімії.

 21. Методика організації індивідуальної роботи учнів 8 класу.

 22. Розвиток розумових здібностей школярів на основі діалогової форми спілкування.

 23. Передумови і перспективи навчання хімії.

 24. Методична служба і самоосвіта педагога.

 25. Самоосвіта – це усвідомлений рух розвитку особистості.

 26. Діалог як спосіб створення освітнього середовища.

 27. Підготовка вчителя до профільного навчання старшокласників.

 28. Навчальне середовище як важлива передумова якісної освіти.

 29. Роль учителя в самоосвітній роботі учня.

 30. Збереження здоров’я як ключова компетенція та можливості її формування під час вивчення хімії.

 31. Формування компетентності учнів засобами інтеграції природничих дисциплін.

 32. Організація тематичного оцінювання як стимул підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

 33. Моніторинг освітньої діяльності вчителя хімії.

 34. Сучасні педагогічні технології: зміст та перспективи.

 35. Системний підхід до роботи з обдарованими учнями.

 36. Акмеологічний підхід до навчання хімії.

 37. Різноманітні методи розв’язування кількісних та експериментальних задач.

 38. Розвиток логічного мислення у старшокласників.

 39. Пропедевтичний курс хімії, його особливості та перспективи.

 40. Між курсовий період: зміст, форми, перспективи.

 41. Формування загально педагогічних і методичних умінь учителя.

 42. Толерантність як найважливіша професійна якість вчителя хімії.

 43. Конструювання уроку як найважливіше уміння сучасного педагога.

 44. Загальнометодичні знання і вміння (проектування, вибір технологій, прогнозування, моніторинг) у діяльності вчителя хімії.

 45. Програма спецкурсу з хімії для старшокласників щодо профільного навчання (авторський проект).

 46. Програма факультативного заняття з хімії для старшокласників щодо профільного навчання (авторський проект).

 47. Пропедевтичний курс з хімії для 5 – 9 класів (авторський проект).

 48. Методична розробка щодо викладання однієї із складних тем програми з хімії (авторський курс).

 49. Практичні вміння учнів 10 –11 класів (авторські тестові завдання).

 50. Вимоги до семестрової контрольної роботи (авторська розробка з урахуванням рівнів пізнання інформації, генералізуючої лінії програми).2.20. Орієнтовна тематика випускних

робіт і рефератів для шкільних бібліотекарів


 1. Виховання бібліотечно-бібліографічної культури читачів.

 2. Система індивідуальної роботи з читачами шкільної бібліотеки.

 3. Творчі акції шкільної бібліотеки.

 4. Спільна робота класного керівника і шкільного бібліотекаря в організації виховних заходів.

 5. Бібліотека – інформаційно-культурний центр загальноосвітнього навчального закладу.

 6. Робота бібліотеки на допомогу освітньому процесу.

 7. Роль бібліотеки у збереженні культурно-історичної спадщини українського народу.

 8. Нетрадиційні форми обслуговування читачів шкільної бібліотеки.

 9. Організаційна робота шкільної бібліотеки з батьками.

 10. Робота бібліотеки на допомогу шкільній програмі.

 11. Планування, організація і методика проведення бібліотечних уроків.

 12. Тиждень книги в школі: зміст, форми і методи проведення.

 13. Форми і методи популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

 14. Шкільна бібліотека – інформаційно-культурний, духовний центр сучасної школи.

 15. Методика проведення літературних турнірів книголюбів.

 16. Роль бібліотеки в пропаганді екологічних знань та популяризації літератури про природу.

 17. Зміст, форми і методи роботи читацького активу шкільної бібліотеки.

 18. Робота з бібліотечним фондом: організація, використання, популяризація.

 19. Інноваційні форми популяризації книг та періодичних видань.

 20. Спільна робота шкільної бібліотеки з бібліотеками інших відомств.

 21. Документація шкільної бібліотеки.

 22. Робота з підручниками: замовлення, розподіл, документальне оформлення, збереження.

 23. Система вивчення, впровадження та популяризація перспективного досвіду шкільного бібліотекаря.


2.21. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів для вчителів основ захисту Вітчизни.

 1. Педагогічні форми і методи навчання молоді основ військової справи.

 2. Формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності.

 3. Шефські зв’язки військових частин і вищих військових навчальних закладів з загальноосвітніми навчальними закладами.

 4. Історія українського війська.

 5. Виховання молоді на патріотичних , історичних та бойових традиціях українського народу.

 6. Роль і завдання цивільної оборони навчального закладу.

 7. Ігри оборонно-масової і військово-патріотичної спрямованості.

 8. Формування у школярів здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки.

 9. Методи формування прагнення до оволодіння військовими знаннями.

 10. Військова професійна орієнтація молоді.

 11. Керівництво допризовною підготовкою і військово-патріотичне виховання молоді.

 12. Форми військово-шефської роботи.

 13. Національно-духовне виховання молоді.

 14. Нормативно-правова база з військових питань.

 15. Навчально-польові збори.

 16. Заходи щодо підвищення якості та ефективності уроків з допризовної підготовки.

 17. Військово-патріотична та позакласна робота.

 18. Тиждень військово-патріотичної та оборонно-масової роботи.

 19. Робота Ради військово-патріотичного виховання учнів школи.

 20. Медико-санітарна підготовка школярів.

 21. Форми і методи стройової підготовки.

 22. Психологічна підготовка до служби у Збройних Силах України.

 23. Тактична та вогнева підготовка молоді.


2.22. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів для вчителів фізичної культури.

 1. Організація тренувального заняття.

 2. Уроки фізкультури з елементами футболу.

 3. Виховання наполегливості школярів засобами рухливих ігор та естафет.

 4. Система роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів.

 5. Виховання в учнів інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом.

 6. Комп’ютерна технологія як засіб організації навчальної роботи вчителя фізичної культури.

 7. Формування фізичної культури особистості школяра.

 8. Методи оволодіння основами оздоровчо-корегувальної та прикладної спрямованості фізкультурної діяльності.

 9. Виховання бережливого ставлення до свого здоров’я.

 10. Виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами.

 11. Розвиток кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості) та координаційних здібностей (швидкості перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м’язів, вестибулярної стійкості тощо) на уроках фізкультури.

 12. Профілактика асоціальної поведінки учнів засобами фізичної культури.

 13. Формування адекватної самооцінки особистості, моральної самосвідомості засобами фізичної культури.

 14. Виховання індивідуальних морально-вольових і психологічних якостей особистості.

 15. Історія фізичної культури та спорту Херсонщини.

 16. Розвиток фізичних якостей і рухових здібностей відповідно до вікових особливостей школярів.

 17. Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами.

 18. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра, правила їх виконання.

 19. Основи здоров’я і фізична культура.

 20. Спортивні свята.

 21. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках спортивних ігор.

 22. Спортивні ігри та змагання.

 23. Фізичні здібності та їх прояви у повсякденному житті.

 24. Оздоровчі системи загальнолюдських надбань для особистого фізичного розвитку.


2.23. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів для вчителів музичного мистецтва.


 1. Особливості організації навчально – виховного процесу на уроках музики.

 2. Національні музично-педагогічні традиції та сучасні тенденції розвитку музичної культури в Україні та за її межами.

 3. Принцип єдності національного та загальнолюдського аспектів змісту музичної освіти.

 4. Неперервність і наступність завдань і змісту музичної освіти у початковій та основній школі.

 5. Особистісний розвиток учня і збагачення його емоційно-естетичного досвіду під час сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва.

 6. Формування культури почуттів на уроках музики.

 7. Опанування вокально-хоровими вміннями та навичками.

 8. Формування в учнів здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори.

 9. Методи засвоєння основних музичних понять та відповідної термінології.

 10. Формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва.

 11. Виховання ціннісних орієнтацій у сфері музики, музичних інтересів, смаків і потреб.

 12. Розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості учня.

 13. Розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва.

 14. Музика і мистецтво слова.

 15. Музика і візуальні образи.

 16. Музика і духовний світ людини.

 17. Музичне мистецтво і сучасність.

 18. Відлуння епох у музичному мистецтві.


2.24. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів для вчителів образотворчого мистецтва.


 1. Традиції та сучасні тенденції розвитку національної та зарубіжної образотворчої культури.

 2. Естетичний розвиток особистості школяра на основі свідомого розуміння поліхудожнього та полікультурного образу світу.

 3. Єдність загальнолюдського та національного змісту образотворчої освіти з пріоритетністю національного.

 4. Наступність завдань і змісту образотворчої освіти у початковій та основній школі.

 5. Зв’язки між образотворчим та іншими видами мистецтв.

 6. Особистісний розвиток учнів і збагачення їх емоційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу.

 7. Методи інтерпретації та оцінювання творів образотворчого мистецтва.

 8. Формування ціннісних орієнтирів учнів , потреби у творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.

 9. Формування культури людських почуттів через сприймання творів мистецтв.

 10. Розвиток асоціативно-образного та просторового мислення, уяви, фантазії, пам’яті, художнього смаку і творчих здібностей.

 11. Методи опанування вміннями та навичками в образотворчій діяльності.

 12. Формування на уроках художньо-практичної компетентності, готовності використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі.

 13. Виховання духовних та моральних ціннісних орієнтирів у сфері образотворчого мистецтва.

 14. Особливості художньо-образної мови.

 15. Засвоєння основних художніх прийомів і закономірностей та відповідної термінології на заняттях.

 16. Виховання духовних та моральних цінностей на уроках образотворчого мистецтва.

 17. Розвиток креативних якостей учнів.

 18. Розвиток естетичного сприймання і цілісного бачення предметів та явищ навколишнього світу.

 19. Види і жанри мистецтва.

 20. Засоби і прийоми організації композиції у певному форматі.

 21. Природні форми та образи у мистецтві.

 22. Колір як засіб виявлення характеру форм та стану природних явищ.


2.25. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів
для практичних психологів


 1. Психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи.

 2. Соціальний та емоційний розвиток дітей дошкільного віку в сім’ї.

 3. Корекція та розвиток емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку.

 4. Психодіагностика і корекція пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку.

 5. Готовність дітей шестирічного віку до навчання у школі.

 6. Психолого-педагогічні аспекти готовності дитини до школи.

 7. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів.

 8. Розвиток креативного мислення дітей.

 9. Адаптація першокласників до навчання у школі.

 10. Особливості адаптації дітей молодшого підліткового віку.

 11. Психолого-педагогічні аспекти корекційно-оновлювальної роботи з учнями класів ІПК.

 12. Особливості розвитку особистості розумово відсталих дітей.

 13. Організація та планування корекційної роботи на основі обстеження учнів на ПМПК.

 14. Особливості формування емоційно-вольової сфери розумово відсталого учня.

 15. Порушення емоційно-соціальної сфери та її діагностика у дітей раннього віку.

 16. Діагностика та корекція пам’яті дитини з вадами слуху.

 17. Особливості педагогічно-соціальної занедбаності.

 18. Тренінг як інтерактивна форма роботи практичного психолога.

 19. Розвивально-корекційна робота з учнями.

 20. Темперамент та особистість.

 21. Характер. Шляхи формування та корекції характеру в підлітковому віці.

 22. Нетрадиційні форми корекційної роботи з дітьми.

 23. Профорієнтація школярів.

 24. Заохочення і покарання як психолого-педагогічна проблема.

 25. Агресивна поведінка підлітків.

2.26. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів
для керівників гуртків позашкільних закладів різного профілю 1. Пізнавальні ігри як засіб формування культури підлітків.

 2. Розвиток творчих здібностей у старшокласників засобами гурткових занять.

 3. Активізація пізнавальної діяльності старшокласників засобами гурткових занять.

 4. Формування вольових якостей у старшокласників засобами театрального мистецтва.

 5. Розвиток творчих здібностей у гуртках позашкільних закладів.

 6. Розвиток мислення у гуртках.

 7. Організація індивідуально-творчої діяльності в наукових секціях МАН.

 8. Формування навичок самостійності у учнів.

 9. Виявлення та розвиток інтересів і здібностей як основа профорієнтаційної роботи у гуртках.

 10. Розвиток пізнавальних і розвиваючих ---- заходів для підвищення зацікавленості учнів та розвиток мислення.

 11. Виявлення, розвиток і реалізація творчих здібностей обдарованої особистості в позашкільному закладі.

 12. Планування і організація діяльності учнів у різнорівневих гуртках.

 13. Система роботи керівника гуртка з соціально занедбаними дітьми.

 14. Використання інтерактивних методик на заняттях у гуртках різного профілю.

 15. Роль мас-медіа у формуванні естетичної культури старшокласників.

 16. Формування творчих здібностей на заняттях у гуртках різного профілю.

 17. Організація гурткової роботи в школі.

 18. Організація самостійної роботи на заняттях у гуртках різного профілю.

 19. Використання екскурсій для поглиблення знань та умінь учнів.

 20. Використання гурткових занять для поглиблення знань та умінь школярів.

 21. Робота з обдарованими дітьми у гуртках третього рівня.

 22. Індивідуальна робота у гуртках.

 23. Проектна діяльність у гуртках різного профілю.

 24. Робота з батьками.

 25. Особливості психології спілкування у гуртках різного профілю.

 26. Відродження народних традицій, свят, збереження культурно-історичної спадщини.

 27. Правозахисна діяльність у гуртках позашкільних установ.


2.27. Орієнтовна тематика випускних робіт і рефератів
для педагогів-організаторів 1. Основні завдання і зміст діяльності педагога-організатора.

 2. Теоретико-методологічні принципи створення та функціонування дитячих і молодіжних організацій, р4ухів, об’єднань.

 3. Шляхи співпраці педагога-організатора з Федерацією дитячих організацій Херсонщини.

 4. Співпраця педагога-організатора з батьківською громадськістю.

 5. Система роботи педагога-організатора по естетичному вихованню учнівської молоді.

 6. Організація ігрової діяльності школярів.

 7. Технологія проектування діяльності педагога-організатора.

 8. Система роботи педагога-організатора з дітьми з девіантною поведінкою.

 9. Діяльність педагога-організатора по формуванню національної свідомості учнівської молоді, вихованню їх громадянських якостей.

 10. Методика організації творчої діяльності школярів у позаурочний час.

 11. Особистість учня, психологічні закономірності її розвитку.

 12. Актуальні проблеми психогігієни дітей та підлітків.

 13. Психологічні аспекти здійснення індивідуального підходу до учнів.

 14. Культура міжособистісного спілкування.

 15. Сучасні технології виховання.

 16. Моделі виховних систем нового типу.

 17. Учнівське самоврядування в школі.

 18. Виховні технології й системи особистісно-орієнтованого виховання.

 19. Організація життєдіяльності школярів у позаурочний час.

 20. Формування життєвих орієнтирів та розвиток соціальної активності школярів.

 21. Сутність національного виховання як цілісної системи.

 22. Методи формування свідомості особистості.

 23. Діяльність педагога-організатора по формуванню позитивного досвіду суспільної поведінки школяра.

 24. Сутність громадянського виховання учнівської молоді.

 25. Громадянська освіта та виховання школярів в змісті, формах і методах позаурочної роботи.

 26. Форми і методи позаурочної правовиховної роботи.

 27. Зміст правового виховання учнівської молоді.

 28. Екологічне виховання учнів.

 29. Сутність і особливості козацької педагогіки та шляхи її впровадження.

 30. Шляхи співпраці педагога-організатора з Пластом.

 31. Шляхи співпраці педагога-організатора з дитячим Козацьким товариством.


залишити коментар
Сторінка2/2
Дата конвертації24.01.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх