Програма діагностики, профілактики та подолання дезадаптації молодших дошкільників до дитячого садочку Л. В. Мокшанцева Журнал «Психолог в дитячому садку»№1 2004р icon

Програма діагностики, профілактики та подолання дезадаптації молодших дошкільників до дитячого садочку Л. В. Мокшанцева Журнал «Психолог в дитячому садку»№1 2004р


Схожі
Програма діагностики...
Курсова робота з методики музичного виховання в дитячому садку...
Макіївська міська рада Управління освіти Макіївський навчально-методичний центр Технології...
«Розробка та впровадження новітніх методів профілактики...
«розробка та впровадження комплексної системи діагностики...
Адміністративно-правова профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні...
Виховання екологічної культури...
Реферат: Значення генетики в житті суспільства...
«Інститут геронтології амн україни»...
Реферат роботи...
Закон україни
Закон україниЗагрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать

^ Дослідження особистісної сфериМетодика «Сходинки» В.Г.Щур

Справочник дошкольного психолога Г.А.Широкова, Ростов-на-Дону, Феникс, 2004

Дослідження рівня самооцінки

3-7 роківОпросник структуры темперамента (ОСТ), В.М. Русалов. (детский вариант)

Елисеев О.П. Практикум по психологи личности. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000

З 6-7

років.

Дослідження особливостей особистості.Тест на оцінку рівня конфліктності особистості

Психологія особистості – М.,1995

Дослідження особистіс-ної сфери

Підлітки та старші школяріШкала измерения мотивации одобрения Краун, Марлоу, 1960,1964

Психологія особистості – М.,1995

Дослідження особистіс-ної сфери

Підлітки та старші школяріМетодика «Мотиви навчальної діяльності»


Психологические аспекты деятельнос-ти учителя и классного руководи-теля. Петрушин В.И. – М.,2001

Дослідження мотивації

З 9 років


Личностный опрісник Р.Кеттела.Немов Р.С.Психология:Учеб.для пед..учеб.заведений:В.З.кн:З-М,1996

Багатофактроное исследование личностных особенностей

8-12 рок.Опроснік Мини-Мульт(сокр.варіант)адаптація Ф.Б.Берёзіна,М.П.Мирошнікова.


Практическая психодіагностика под. ред..Д.Я.райгородского.-Самара «БАХРАХ»,1998

Визначення властивостей особистості.

З 15 роківТест „Дом-дерево-человек”, Дж. Бук

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райнгородского.- Самара: „Бахрах”, 1998


Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других. Ред. Р.Римская, С.Римский. М. 2004


Проектив-ные методы в психологии/ Сост. Гальцева Т.А., Подолянюк Е.Л. –

Д., 2000

Дослідження особливостей особистості

з 7 роківОпросник МPІ, методика Айзенка.

Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других. Ред. Р.Римская, С.Римский. М. 2004


Психологія особистості, Москва, 1995

Дослідження особливостей особистості, діагностика індивідуально-психологічних властивостей особистості.

З 16 роківОпросник по определению уровня самооценки

Ковалев С.В., Подготовка старше-классников к семейной жизни. – М., «Просвеще-ние», 1991

Дослідження особливос-тей особистос-ті

З 13 роківМетодика Айзенка-ЕРQ

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998);


Елисеев О.П. Практикум по психологи личности. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000

Дослідження особливостей особистості

. З 12

років.Личностній опросник Г.Айзенка для подростков

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райнгородского.- Самара: „Бахрах”, 1998


Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других. Ред. Р.Римская, С.Римский. М. 2004

Дослідження особливостей особистості

З 12 роківЛичностный опросник Г.Ю. Айзенка для подростков (ЕРI).

Елисеев О.П. Практикум по психологи личности. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000


Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других. Ред. Р.Римская, С.Римский. М. 2004

Виявлення екстра- та інтровертності особистості.

З 12-13 років.ИТО.

Введение в психологию индивидуальности. Л.Н.Собчик. М.2001.

Дослідження особливостей особистості, діагностика індивідуально-психологічних властивостей особистості.

З 16 роківИТО Л.Н.Собчак

Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений. С.-П.: Речь, 2003

Дослідження ведучих тенденцій характеру особистості

10-15 років, доросліМетодика половозрастной идентификации Н.А.Белопольская

Проективные методы в психологии / сост. Гальцева Т.А., Подолянюк Е.Л. – Днепрпетровск, 2000г.

Вивчення рівня сформованості ідентифікації свого полу

4-12 роківЛичностный опросник Р. Кеттела (187 вопросов)

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райнгородского.- Самара: „Бахрах”, 1998

Дослідження особливостей особистості

з 16 оківЛичностный опросник Р. Кеттела. (105 вопросов)


(Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998)

. Багатофакторне дослідження особливостей особистості.

З 16

років.Методика Б.Ф.Эльконина.

Практикум по возрастной психологии. Ред. Л.А.Головейко, Е.Ф.Рыбалко. С.-П. 2002.

Дослідження особливостей особистості, виявлення рівня розвитку цілеспрямованості.

6-7 роківУровень притязаний Ф.Хоппе.

Практикум по возрастной психологии. Ред. Л.А.Головейко, Е.Ф.Рыбалко. С.-П. 2002

Дослідження особливостей особистості, виявлення рівня притязань

7-9 років.Ценностные ориентации.

Практикум по возрастной психологии. Ред. Л.А.Головейко, Е.Ф.Рыбалко. С.-П. 2002

Дослідження особливостей особистості, виявлення особливостей формування ЦО

З 16 років„Когнитивная ориентация (локус контроля)”.

Практикум по возрастной психологии. Ред. Л.А.Головейко, Е.Ф.Рыбалко. С.-П. 2002

Дослідження особливостей особистості, оцінка особистості.

З 16 років„Оценка потребностей в одобрении”, Д.Краун, Д.Марлоу.

Практикум по возрастной психологии. Ред. Л.А.Головейко, Е.Ф.Рыбалко. С.-П. 2002

Дослідження особливостей особистості, виявлення потреб в одобренні

З 16 років„Мотивация аффиляции”, А.Мехрабиан.

Практикум по возрастной психологии. Ред. Л.А.Головейко, Е.Ф.Рыбалко. С.-П. 2002

Дослідження особливостей особистості,

З 16 роківСМИЛ

Введение в психологию индивидуальности. Л.Н.Собчик. М.2001

Дослідження особливостей особистості, многофакторне дослідження особистості.

З 18 роківВиявлення типологічних особливостей особистості. Загальнопсихологічна типологія особистості. К.Юнг

А.А. Алексіїва, Л.А. Громова – Психогеометрия для менеджеров. Л.: Знание. 1992) (Учебное издание. Том 2. Настольная книга школьного психолога. Е.И. Рогов. Москва ВЛАДОС 1998

Дослідження типів особистості за допомогою психогеометричних фігур, дослідження типів особистості

З 14 років.Дослідження особистості за допомогою психогеометричного тесту

Учебное издание. Том 2. Настольная книга школьного психолога. Е.И. Рогов. Москва ВЛАДОС 1998

Дослідження типологічних особливостей особистості, типологічні особливості особистості

ВчителіЛичностный опросник Р. Кеттела. (55 вопросов).


. (Немов Р.С. Психология: Учеб. для высш. пед. учеб. Заведений: В 3 кн.: Кн.. 3. – М., 1996.)

Багатофакторне дослідження особливостей особистості

8-12

роківМетодика „Несуществующее животное”

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райнгородского.- Самара: „Бахрах”, 1998

Дослідження особливостей особистості

з 6 роківМетодика диагностики темперамента Я.Стреляу

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райнгородского.- Самара: „Бахрах”, 1998

Дослідження особливостей особистості

з 12 роківТест „Яблоко”. Образно-символическое тестирование для определения доминирующей формы психической жизни.

Шванева И.Н. Ноосферная психология. Консультирование личности и общества. М., 2005

Дослідження особливостей особистості

3 10 роківПроективный тест 20-и геометрических фигур и 20-и гештальтов

Шванева И.Н. Ноосферная психология. Консультирование личности и общества. М., 2005

Дослідження особливостей особистості

3 10 роківТест „Образы”

Шванева И.Н. Ноосферная психология. Консультирование личности и общества. М., 2005

Дослідження особливостей особистості

3 10 років«Чи здатні ви стати керівником?»Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

Визначення лідерських якостей, виявлення деяких «потенційних » показників орієнтації керівника на гуманізацію управління організаціями

дорослі«Анкета комунікативні бар’єри в організації» (Л.М. Карамушка) -Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

дозволяє вивчити: наявність(відсутність) комунікативних бар’єрів у респондента, вплив комунікативних бар’єрів на самопочуття, наявність чинників, які впливають на виникнення бар’єрів у спілкуванні.

дорослі«Мої взаємовідносини з оточуючими»Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

дозволяє визначити причини виникнення у керівника етико-психологічних проблем у взаємовідносинах з оточуючими і скласти індивідуальний план їх подолання.

дорослі«Методика діагностики міри готовності до ризику» -Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

дає змогу вивчити таку складову мотиваційного компоненту процесу прийняття рішення, як здатність до ризику та ступінь її вираженості.

дорослі«Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач» (Т.Елерса) -Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

дає змогу вивчити таку складову мотиваційного компоненту процесу прийняття рішення, як уникнення невдач.


дорослі«Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху» (Т.Елерса)Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

дає змогу вивчити таку складову мотиваційного компоненту процесу прийняття рішення, як мотивацію до успіху.

дорослі«Тест Уміле вирішення проблем». Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

- дозволяє визначитися, який вид рішень керівник використовує частіше: рутинний, селективний, адаптаційний, інноваційний

дорослі«Тест на загальні здібності до підприємництва»(GET TEST) –Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

виявляє вираженість наступних рис особистості: потреби в досягненнях (подальшому розвитку), потреби в автономії, схильність до творчості, уміння йти на розумний (зважений )ризик; цілеспрямованість та рішучість.

дорослі


Модифицированный опросник для определения акцентуаций характера у подростков (МПДО).

Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с “трудным характером”. - К.: НПЦ Перспектиа, 1996

Дослідження типу акцентуацій характеру.

З 12

років.Методика незаконченных предложений, С.И. Подмазин.

Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с «трудным» характером.-К.: НПЦ Перспектива, 1996

Дослідження особливостей особистості.

З 12

років.

Цветовой тест Люшера

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998)

. (ГП “Іматон”);

Семиченко В.А. Психические состояния. – К.: “Магистр-S”, 1998)

Практикум по психодиагностике. Практическое руководство.Собчик Л.Н. СПб. «Речь»

Лучшие психологические тесты. Харьков. 1994

Дослідження особливостей особистості.

З 6 років.Методика “Сходинки” Дембо-Рубінштейна(в модифікації)

психологічна служба в Д/З Смолянська Н.П., К.І. Кравцов.Луганськ 2003р.

Дослідження особистісної самооцінки.

5-6 роківМетодика О.О.Звериніна Діагностика типу акцентуації характеру “Особисний комплексний соціальний тест”

“Психодіагностика” вип.1 Київ, Шкільний світ.2002 р.

Дослідження особистісних рис

5-7 роківМ.І. Озорецький “Кулак, ребро, ладонь”.А.Л.Сиротюк “Корекція розвитку інтелекту дошкільників”

Психодіагностика. Творчий центр.Сфера.Москва.2002р.

Дослідження рівня розвитку міжпівкулевих взаємодій

6 роківМетодика “Ступінь схоронності примоторної зони” М.І.Озорецького.А.Л.Сиротюк “Корекція розвитку інтелекту дошкільників”

Психодіагностика. Творчий центр.Сфера.Москва.2002р

Виявлення точності диференційності рухів пальців, здатність до переключення з одного виду рухів на інший (відсутність застрягянь)

6 роківМетодика “Ритми”. Дослідження суггістивних функцій Хеда. А.Л.Сиротюк “Корекція розвитку інтелекту дошкільників”

Психодіагностика. Творчий центр.Сфера.Москва.2002р

Дослідження сформованості психічних функцій.

6 роківТест “Дерево”.

журнал “Практическая психология” № 7, 1998)

Дослідження особливостей особистості.

З 6 років.Шкала оценок для измерения реактивности, Я. Стреляу

Елисеев О.П. Практикум по психологи личности. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000

Дослідження особливостей особистості.

З 6-7

Років.“Пcихогеометрический тест”, С. Деллингер, адапттирован А.А. Алексеевой и Л.А.Громовой

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.-М.: ”Владос”, 1996

Дослідження особливостей особистості.

З 10

років.Шкала оценки потребности в достижении, ред. С.В. Ковалева.

Ковалёв С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни.-М.: “Просвещение”, 1991

Дослідження особливостей мотивації поведінки і діяльності.

З 13

років.Шкала оценки мотивации одобрения, ред. С.В. Ковалева.

Ковалёв С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни.-М.: “Просвещение”, 1991

Дослідження рівня мотивації схвалення.

З 13

років.Методика діагностики рівня емпатичних здібностей В.В. Бойко.

Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

З 15

роківМетодика диагностики темперамента, Я Стреляу.

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

З 15

років.Шкала оценок для измерения реактивности, Я. Стреляу

Елисеев О.П. Практикум по психологи личности. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000

Дослідження особливостей особистості.

З 6-7

Років.Методика измерения импульсивности, В.А. Лосенков.

Ковалёв С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни.- М.: “Просвещение”, 1991

Дослідження особливостей особистості.

З 15

роківМетодика “Определение направленности личности”,

Б. Басс. (газета “Психолог” 2002р. № 11)

Дослідження особливостей особистості.

З 12

років.Тест “Знаете ли вы себя?”

Психология личности / Сост. Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова. - М.: Геликон, 1995

Дослідження особливостей особистості.

З 15

років.Тест “Тенденция к риску”

Психология личности / Сост. Н.В. Киршева. - М., 1995

Дослідження особливостей особистості.

З 12

років.Адаптированный характерологический опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека.

Елисеев О.П. Практикум по психологи личности. – СПб.:Издательство “Питер”, 2000

Лучшие психологические тесты. Харьков.1994

Дослідження особливостей особистості.

З 13-14 років.Конструктивность мотивании,

ред О.П. Елисеева.

Елисеев О.П. Практикум по психологи личности. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000

Дослідження особливостей особистості.

З 14-15 років.Локус контроля,

ред О.П. Елисеева.


Елисеев О.П. Практикум по психологи личности. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000

Дослідження особливостей особистості.

З 14-15 років.Методика диагностики уровня субъективного контроля,

Дж. Роттер, адаптация Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.

Практическая психодиагностика/ под ред.Д.Я.Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

З 18

років.Методика “Ценностные ориентации”, М. Рокич.


Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998


Ковалёв С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни.-М.: “Просвещение”, 1991

Дослідження особливостей особистості.

З 15-16

років.Методика “Автопортрет”,

Е.С.Романова, С.Ф.Потемкина


Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.-М.: ”Владос”, 1996

Дослідження особливостей особистості.

З 15

років.Методика диагностики потребности в поисках опущений, Цукерман М.

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

З 13

років.Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса Адаптация Н.В. Гришиной


Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998);


Ковалёв С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни.-М.: “Просвещение”, 1991

Дослідження особливостей особистості.

З 15

роківОпросник по определению уровня самооценки, ред. С.В. Ковалева.

Ковалёв С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни.-М.: “Просвещение”, 1991

Дослідження особливостей особистості.

З 13

років.Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности Т.В. Матолина

Практическая психодиагностика/ под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

12-17

роківСАН - тест детской апперцепции, Э. Крис.

Проективные методы в психологии / Сост. Гальцева Т.А., Подолянюк Е.Л.-Днепропетровск, 2000

Дослідження особистості.

3-10

років.Теппинг-тест, Е.П. Ильина.


Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

13-35

років.Методика діагностики переважної стратегії психологічного захисту у спілкуванні В.В. Бойко.

Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

З 16

роківМетодика визначення типу характеру за К. Юнгом.


Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

З 12

роківМетодика діагностики оцінки самоконтролю у спілкуванні М.Снайдера.

Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

З 15

роківОпросник Мини-Мульт (сокращенный вариант ММРІ), адаптация Ф.Б. Березина, М.П. Мирошникова.

Практическая психодиагностика / под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БАХРАХ”, 1998

Дослідження особливостей особистості.

З 16

років.«Визначення загальної комунікативної толерантності» (В.В.Бойко)


– Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

визначає рівень комунікативної толерантності за кількома показниками:


дорослі«Оцінка самоконтролю у спілкуванні» (М.Снайдер) –


Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчальн.посібник – К.: Міленіум, 2003

досліджується рівень самоконтролю керівника (педагогічного працівника)

дорослі«Чи вмієте ви слухати» -


Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчальн.посібник – К.: Міленіум, 2003

дає можливість дослідити вміння керівника (педагогічного працівника) слухати

дорослі«Тест на загальні здібності до підприємництва»(GET TEST) –Технологія роботи організаційних психологів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти. За науковою редакцією Л.М.Карамушки – К.: Фірма «ІНКОС», 2005

виявляє вираженість наступних рис особистості: потреби в досягненнях

доросліВизначення рівня емоційного вигорання В.Бойко

газета „Психолог” № 36, 2002

Дослідження рівня сформованості психологічного захисту у формі емоційного вигорання

Вчителі та вихователіРівень суб’єктивного контролю Є.Бажина, А.Еткінда

газета „Психолог” № 36, 2002

Дослідження сфер, у яких дорослий бере на себе відповідальність.

Вчителі та вихователіЧто вы знаете о своем ребенке? методика Айзенка.

Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других. Ред. Р.Римская, С.Римский. М. 2004

Дослідження особливостей особистості, виявлення особливостей темпераменту

З 16 роківМетодика Д.Кейрси.

Практикум по возрастной психологии. Ред. Л.А.Головейко, Е.Ф.Рыбалко. С.-П. 2002

Дослідження особливостей особистості, виявлення особливостей темпераменту

З 16 років
залишити коментар
Сторінка3/6
Джерело
Дата конвертації24.01.2012
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх