Дисертації: “ ”. Диплом кандидата наук icon

Дисертації: “ ”. Диплом кандидата наук


Схожі
ІІ. Наукові й навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації 02...
Б. В. Офіційні опоненти: Криштофорова Б. В., Стронський Ю. С...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Засідання спеціалізованої вченої ради д 08. 051...
«Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення»...
Додаток до диплома кандидата наук вища атестаційна комісія України повторно повідомляє...
Їм наукового ступеня кандидата наук. Здобувач – особа...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...Загрузка...
скачать
Форма 7

Шифр А

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТДОВІДКА

про присвоєння _______________________(ПІП)

вченого звання доцента

по кафедрі ____________

Реєстр № ______________

I. ПОДАННЯ


Призначена на посаду доцента кафедри ______________ Житомирського державного технологічного університету з 01 вересня 2008 р. (Наказ 152-П від 08.09.2008 р., Наказ 176-П від 07.09.2009 р.).

При розгляді подання ___ ______________ 20__ р. вчена рада Житомирського державного технологічного університету у складі __ осіб з __ членів ради голосувала за присвоєння вченого звання: “за” – __, “проти” – __, “недійсних бюлетенів” – __. Протокол засідання № __ від __ ___________ 20__ р.
^

ІІ. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ЗДОБУВАЧА


1. ________________________________(ПІП), ________ року народження.

2. У _____ році закінчила ______________________ за спеціальністю “________________” та здобула кваліфікацію _________________.

3. Кандидат ______________ наук з _____ року.

Дисертацію захистила __ _____________ _______ року у спеціалізованій вченій раді ________________________ по спеціальності _________ – _______________________. Тема дисертації: “__________________________”. Диплом кандидата наук ______________.

4. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації ______________, всі у Житомирському державному технологічному університеті.

5. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації:

01.09.2004 р. – 30.06.2008 р.

асистент кафедри _______________ Житомирського державного технологічного університету (ЖДТУ)

01.09.2008 р. – до тепер. часу

доцент кафедри _____________ ЖДТУ

6. Читає лекції для студентів денної та заочної форм навчання з курсів: “_________________________” (__ годин лекцій), “____________________” (__ годин лекцій). Проводить практичні та лабораторні заняття з названих курсів.

Підготувала у співавторстві видання підручника з грифом МОН України “____________________________” (______ р.).

Здійснює керівництво бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами.

7. Бере (не бере) участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

8. Бере (не бере) участь у роботі науково-методичних та технічних рад.
^

ІII. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ


Має __ публікацій, з них __ наукових та __ навчально-методичного характеру, у т.ч. __ публікацій у фахових виданнях, співавтор __ підручника з грифом МОНУ з основного курсу “________________________”.

Після захисту дисертації опубліковано __ праць, з них __ наукових, у т.ч. __ у фахових виданнях, та __ навчально-методичного характеру, з них __ підручник з грифом МОНУ, які використовуються у педагогічній практиці.

Основні праці: (далі – зразок оформлення)

1. Єльнікова Т.О. Методика розрахунку точності вимірювань геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями / Т.О. Єльнікова // Вісник ЖДТУ / Серія: Екологічна безпека. – 2008. – №4 (47). – С. 247-251 (0,58 друк. арк.). Фахове видання

2. Єльнікова Т.О. Автоматизована система для вимірювання геометричних параметрів фітопланктону/ Т.О. Єльнікова // Вісник ЖДТУ / Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація. – 2009. – №1 (48). – С. 160-163 (0,47 друк. арк.). Фахове видання

3. Єльнікова Т.О. Дослідження похибок вимірювань геометричних параметрів фітопланктону / О.М. Безвесільна, В.П. Войцицький, Т.О. Єльнікова // Восточно-европейский журнал передовых технологий / Серія: Математика і кібернетика – фундаментальні і прикладні аспекти. – № 2/6 (38). – Харьков, 2009. – 55 с. – С. 45-48 (загальний обсяг 0,47 друк. арк., особисто автору належить 0,2 друк. арк.). Фахове видання

4. Єльнікова Т.О. Ідентифікація та визначення геометричних параметрів і біомаси фітопланктону на основі штучних нейронних мереж / О.М. Безвесільна, Т.О. Єльнікова, Ю.О. Подчашинський // Вісник ЖДТУ / Серія: Моделювання і автоматизоване проектування радіоелектронних приладів і систем. – 2009. – № 3 (50). – С. 77-84 (загальний обсяг 0,93 друк. арк., особисто автору належить 0,53 друк. арк.). Фахове видання

5. Єльнікова Т.О. Автоматизована система для визначення об’єму та маси фітопланктону у пробах води з водойм на основі двовимірних відео зображень / Т.О. Єльнікова // Вісник ЖДТУ / Серія: Моделювання і автоматизоване проектування радіоелектронних приладів і систем. – 2009. – № 4 (51). – С. 142-147 (0,7 друк. арк.). Фахове видання

6. Єльнікова Т.О. Засоби вимірювання екологічних параметрів: Підручник з грифом МОН України для студентів приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.М. Безвесільна, А.П. Войцицький, Т.О. Єльнікова, Ю.В. Киричук. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 508 с. – С. 110-175, 230-313 (9,25 друк. арк.).

Під час роботи на посаді доцента видано __ друкованих праць.
^

IV. ДАНІ АПРОБАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


За час перебування на посаді доцента виявила себе як кваліфікований викладач, який у своїх лекціях розглядає актуальні проблеми _________.

Провела відкриту лекцію для студентів ___ курсу спеціальності “________________” _____________ факультету з курсу “___________________” на тему: “_________________” __.__._________ р. Вiдкрита лекцiя обговорена та схвалена на засiданнi кафедри _____________ (протокол № __ від __.__.________ р.). Кафедрою відзначено професійну майстерність при читанні лекції, якість та логіку викладення матеріалу, вільне володiння ним, взаємозв’язок з аудиторією.

Брала участь у __ міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, у тому числі (далі – зразок оформлення): VI-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); ХХХ-ій Науковій конференції, присвяченій 45-ій річниці Житомирського Державного технологічного університету (м. Житомир, 2005 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” (м. Київ, 2005 р.); ІІ-ій, ІІІ-ій, IV-ій таVII-ій Міжвузівських конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми екології” (м. Житомир, 2004 р., 2005 р., 2006 р.); ХХХІ-ій та ХХХІІІ-ій Науково-практичних міжвузівських конференціях, присвячених Дню Житомирського Державного технологічного університету (м. Житомир, 2006 р., 2008 р.); VII Міжнародній науково-технічній конференції “Приладобудування-2008: Стан і перспективи” (м. Київ, 2008 р.); Міжвідомчій науково-практичній конференції “Сучасні проблеми захисту інформації з обмеженим доступом” (м. Київ, 2008 р.).

Звітувала на засіданні кафедри __________ __ ___________ _________ р., протокол № __. Кафедра позитивно оцінила роботу здобувача, рекомендувала вченій раді присвоїти вчене звання доцента.


Голова вченої ради

доктор технічних наук,

професор П.П. Мельничук


Секретар вченої ради

кандидат економічних наук К.П. Боримська


Начальник відділу кадрів Ю.А. Чеховська
Скачати 49.69 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.01.2012
Розмір49.69 Kb.
ТипДиплом, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх