Галузевий стандарт вищої освіти україни icon

Галузевий стандарт вищої освіти україни


Схожі
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах мвс україни...
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах мвс україни...
План Вступ 3 Структура сучасної вищої освіти 3 Рівні акредитації 4 Проблеми в освіті 5 Складові...
Указ президента україни про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні...
Бабин І.І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського...
Бабин І.І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського...
Я. Я. Болюбаш, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України...
Я. Я. Болюбаш, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України...Загрузка...
страницы: 1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
повернутися в початок
скачатьДодаток Б

(обов’язковий)

Таблиця – Рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик

Шифри


навчальних дисциплін та блоків змістових модулів, що входять до навчальної дисципліни

Назви


навчальних дисциплін

та блоків змістових модулів, що входять до навчальної

дисципліни

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.01.

Психологія

ПП.01

Психологія

1.02

Фізична культура

ПП.02

Фізична культура

1.03

Соціологія

ПП.03

Соціологія

1.04

Політологія

ПП.04

Політологія

1.05

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ПП.05

Культура мовлення

ПП.06

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1.06

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ПП.07

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1.07

Економічна теорія

ПП.08

Економічна теорія

1.08

Правознавство

ПП.09

Правознавство

1.09

Історія України

ПП.10

Історія України

1.10

Філософія

ПП.11

Філософія

ПП.12

Релігієзнавство

ПП.13

Етика й естетика

ПП.14

Логіка

1.11

Культурологія

ПП.15

Культурологія

2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.01

Екологія

ПП.16

Екологія

2.02

Основи вищої математики

ПП.20

Основи вищої математики

2.03

Фізика

ПП.21

Загальна фізика

2.04

Хімія неорганічна

ПП.22

Хімія неорганічна

2.05

Хімія аналітична

ПП.23

Хімія аналітична

2.06

Хімія органічна

ПП.24

Хімія органічна

2.07

Хімія біоорганічна

ПП.25

Хімія біоорганічна

2.08

Основи інформатики

ПП.26

Основи інформатики

2.09

Математичні методи в біології

ПП.27

Математичні методи в біології

2.10

Теорія еволюції

ПП.28

Теорія еволюції

3. Цикл професійної та практичної підготовки

3. 01

Безпека життєдіяльності

ПП.17

Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки.

ПП.18

Цивільний захист об’єктів господарювання

3. 02

Охорона праці

ПП.19

Охорона праці

3.03

Ботаніка

ПП.29

Ботаніка

ПП.30

Учбова практика з ботаніки

3.04

Зоологія

ПП.31

Зоологія

ПП.32

Учбова практика з зоології

3.05

Загальна цитологія

ПП.33

Загальна цитологія

3.06

Гістологія

ПП.34

Гістологія

3.07

Анатомія рослин

ПП.35

Анатомія рослин

3.08

Фізіологія та біохімія рослин

ПП.36

Фізіологія та біохімія рослин

3.09

Анатомія людини

ПП.37

Анатомія людини

3.10

Фізіологія людини та тварин

ПП.38

Фізіологія людини та тварин

3.11

Біологія індивідуального розвитку

ПП.39

Біологія індивідуального розвитку

3.12

Вірусологія

ПП.40

Вірусологія

3.13

Біохімія

ПП.41

Біохімія

3.14

Радіобіологія

ПП.42

Радіобіологія

3.15

Мікробіологія

ПП.43

Мікробіологія

3.16

Імунологія

ПП.44

Імунологія

3.17

Генетика

ПП.45

Генетика

3.18

Молекулярна біологія

ПП.46

Молекулярна біологія

3.19

Біофізика

ПП.47

Біофізика

3.20

Біотехнологія

ПП.48

Біотехнологія


Додаток В

(обов'язковий)

Таблиця – Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, рекомендованими навчальними дисциплінами та практиками


Шифри циклів,

навчальних дисциплін та практик

Цикли підготовки, їх розподіл за нормативною та варіативною частинами, навчальні дисципліни та практики

Кредитів / годин

1

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

27 / 1458
Нормативна частина

24/1296

1.01

Психологія

1,5 / 81

1.02

Фізична культура

4,0 / 216

1.03

Соціологія

1,5 / 81

1.04

Політологія

1,5 / 81

1.05

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,0 / 54

1.06

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

5,0 / 270

1.07

Економічна теорія

2,0 /108

1.08

Правознавство

1,5 / 81

1.09

Історія України

1,5 / 81

1.10

Філософія

3,5 / 189

1.11

Культурологія

1,0 / 54
^ Варіативна частина

3/162

1.?

Вибіркові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни за вибором ВНЗ

3,0 / 162

2

Цикл природничо-наукової підготовки:

41 / 2214
Нормативна частина

35 / 1890

2.01

Екологія

1,0 / 54

2.02

Основи вищої математики

4,0 /216

2.03

Фізика

7,0 / 378

2.04

Хімія неорганічна

4,0 / 216

2.05

Хімія аналітична

5,0 / 270

2.06

Хімія органічна

4,0 /216

2.07

Хімія біоорганічна

4,0/216

2.08

Основи інформатики

2,0 / 108

2.09

Математичні методи в біології

2,0 / 108

2.10

Теорія еволюції

2,0 / 108
^ Варіативна частина

6 / 324

2.?

Природничо-наукові дисципліни за вибором ВНЗ

6,0 / 324

3

Цикл професійної та практичної підготовки:

104 / 5616
Нормативна частина

54 / 2916

3.01

Безпека життєдіяльності

1,0 / 54

3.02

Охорона праці

1,0 / 54

3.03

Ботаніка, в тому числі:

7,5 / 405
- навчальна практика з ботаніки

3,0 / 162

3.04

Зоологія, в тому числі:

7,5 / 405
- навчальна практика з зоології

3,0 / 162

3.05

Загальна цитологія

3,0 / 162

3.06

Гістологія

1,5 / 81

3.07

Анатомія рослин

1,0 / 54

3.08

Фізіологія та біохімія рослин

4,0 / 216

3.09

Анатомія людини

2,0 / 108

3.10

Фізіологія людини та тварин

4,0 / 216

3.11

Біологія індивідуального розвитку

1,0 / 54

3.12

Вірусологія

2,0 / 108

3.13

Біохімія

3,0 / 162

3.14

Радіобіологія

2,0 / 108

3.15

Мікробіологія

2,5 / 135

3.16

Імунологія

1,0 / 54

3.17

Генетика

3,0 / 162

3.18

Молекулярна біологія

2,0 / 108

3.19

Біофізика

3,0 / 162

3.20

Біотехнологія

2,0 / 108
^ Варіативна частина

50 / 2700

3.?

Військова підготовка / Дисципліни за вибором студена

11,0 / 594

3.?

Спецкурси та спецпрактикуми за вибором ВНЗ

29 / 1566

3.?

Навчальна практика за вибором студента

6,0 / 324

3.?

Виробнича практика за вибором студента

4,0 / 216

^ Загальний навчальний час за нормативною частиною програми підготовки (66%)

113 / 6102

Загальний навчальний час за варіативною частиною програми підготовки (34%)

59 / 3186

^ Загальний навчальний час за повною програмою підготовки

172 / 9288


Примітка. Дисципліни варіативних частин циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ та за вибором студента можуть бути сформовані як набір вибіркових блоків дисциплін відповідно до подальшої спеціалізованої професійної підготовки.


Додаток Г

(обов’язковий)

Нормативні форми державної атестації осіб, які навчаються

у вищих навчальних закладах.

Нормативні форми державної атестації, що використовуються для встановлення рівня опанування особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, відповідних змістових модулів:

^ Дипломна робота (шифри блоків змістових модулів, що виносяться на державну атестацію): ПП.01, ПП.05, ПП.06, ПП.07, ПП.14, ПП.16, ПП.17, ПП.18, ПП.19, ПП.20, ПП.21, ПП.22, ПП.23, ПП.24, ПП.25, ПП.26, ПП.27, ПП.28, ПП.29, ПП.30, ПП.31, ПП.32, ПП.33, ПП.34, ПП.35, ПП.36, ПП.37, ПП.38, ПП.39, ПП.40, ПП.41, ПП.42, ПП.43, ПП.44, ПП.45, ПП.46, ПП.47, ПП. 48.

^ Тестовий державний іспит (шифри блоків змістових модулів, що виносяться на державну атестацію): ПП.03, ПП.04, ПП.08, ПП.09, ПП.10, ПП.11, ПП.12, ПП.13, ПП.15.


 Термін, визначення якого наведено у ДК 009-96 Класифікатор видів економічної діяльності.

** Терміни, визначення яких викладені з врахуванням положень, що подані у Міжнародній стандартній класифікації занять, ДК 003-95 та Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, відповідно до цілей цього стандарту.залишити коментар
Сторінка38/38
Дата конвертації23.01.2012
Розмір7.51 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх