Тест тапсырмаларының базасына енген тақырыптар тізімі “Педагогика” пәні бойынша icon

Тест тапсырмаларының базасына енген тақырыптар тізімі “Педагогика” пәні бойынша


4 чел. помогло.
Схожі
Ұсынылып отырған құрал информатика...
«Зоология» пәні бойынша 050113- «Биология» студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ...
Лекция: 15
2008–2009 оқу жылындағы «Археология» пәні бойынша студентке арналған бағдарлама ( Sillabus )...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі...
«тарихнама» ПӘні бойынша дәріс кешені...
С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму бойынша...
Қазақстан республикасы ғылым және білім министрлігі...
Тарих және өнер факультеті...
Кредиттік технология бойынша оқитын студенттерге арналған көрсеткіш-анықтамалық...
5В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы...
№№ Еңбектің аты Конференция атауы Бет...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать
Үй тапсырмасының қажеттілігі себебі:

A) Игерілген білімді, іскерлікті, дағдыларды сабақта толық бекіту мүмкін еместігі.

B) Оқушылардың өзіндік жұмыстары үшін бағалар жинау мүмкіндігі.

C) Оқушылардың сабақтан бос уақыттарының болуы.

D) Оқушылардың дайындық деңгейлерінің әртүрлілігі.

E) Теория мен практиканы біріктіру талабы.


$$$ 172

Оқыту процесінің компоненті:

A) Оқыту бағдарламасы.

B) Оқыту мазмұны.

C) Сабақ.

D) Оқыту жоспары.

E) Мұғалім іс-әрекеті.


$$$ 173

Оқыту процесіндегі бақылау функциясы:

A) Реттеушілік.

B) Жүйеқұраушы.

C) Қалыптастырушы.

D) Жетекшілік.

E) Ынталандыру.


$$$ 174

Қандай бақылау принципі оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан тәуелсіз болуын талап етеді?

A) Объективтілік.

B) Жүйелілік.

C) Көрнекілік.

D) Саналалық.

E) Беріктік.


$$$ 175

Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау:

A) Ағымдық бақылау.

B) Тақырыптық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Қорытынды бақылау.

E) Оқыту әдісі.


$$$ 176

Әр түрлі деңгейдегі басқару субъектілерінің оның барлық звеноларымен (министрліктен оқыту-тәрбие мекемелеріне дейін) жүйелі, жоспарлы және мақсатты бағытталған өз-ара іс- әрекеттері:

A) Білім беруді жобалау.

B) Білім беруді дианостикалау.

C) Білім беруді басқару.

D) Білім беруді жоспарлау.

E) Басқару деңгейлері.


$$$ 177

Анықталған мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін, басқарғанда сақталатын негізгі ережелер, оған қойылатын талаптар:

A) Басқару заңдылықтары.

B) Басқару принциптері.

C) Басқару жағдайы.

D) Басқару кезеңдері.

E) Басқару әдістері.


$$$ 178

Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер жиынтығы:

A) Устав.

B) Білім беру туралы заң.

C) Конституция.

D) Білім беру туралы концепциялар.

E) Оқыту жоспары.


$$$ 179

Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілігіr және тұтастық, коллегиялық басқарудағы жекелік:

A) Басқару заңдылықтары.

B) Басқару әдістері.

C) Басқару құралдары.

D) Басқару принциптері.

E) Басқару тәсілдері.


$$$ 180

Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:

A) Оқыту жоспары, оқыту бағдарламалары, сбақ жоспары.

B) Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мұғалімдер, оқушылар.

C) Бастауыш сыныптар, орта сыныптар, жоғары сыныптар.

D) Ата-налар, мектеп ұжымы, оқушылар ұжымы.

E) Мұғалімдер, көмекші персоналдар.


$$$ 181

Мектеп кеңесі:

A) Коллегиалдық басқару органы.

B) Жоғарғы басқару субъектісі тағайындайтын орган.

C) Мүшелерін директор тағайындайтын жеке басқару органы.

D) Ата-аналардың қоғамдық органы.

E) Оқушылардың қоғамдық органы.


$$$ 182

Басқарудағы авторитаризмді, субъективтілікті жоюға бағытталған басқару принципі:

A) Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың үйлесімдігі.

B) Коллегиалдық және жеке басқару бірлігі.

C) Басқарудағы ақпараттың объективтілігі мен толықтығы.

D) Басқаруды демократияляандыру.

E) Жүйелілік және тұтастық.


$$$ 183

Басшылардың, мұғалімдердің, оқушылардың және ата-аналардың инициативасын және өзіндік іс-әрекеттерін дамытуға бағытталған басқару принципі:

A) Басқарудағы ақпараттың объективтілігі мен толықтығы.

B) Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың үйлесімдігі.

C) Жүйелілік және тұтастық.

D) Басқаруды демократияляандыру.

E) Коллегиалдық және жеке басқару бірлігі.


$$$ 184

Мұғалімдерді жұмысқа алу, оларды жұмыстан босату:

A) Білім беру жергілікті басқармасының міндеті.

B) Мектеп диреторының оқу ісі жөніндегі орынбасарының міндеті.

C) Мектеп диреторының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының міндеті.

D) Мектеп кеңесінің.

E) Мектеп директорының.


$$$ 185

Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдастыру формасы:

A) Ата-аналар комитеті.

B) Педагогикалық кенес.

C) Мектеп кенесі.

D) Оқушылар комитеті.

E) Әдістемелік күн.


$$$ 186

Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеру:

A) Педагогикалық кеңестің функциясы.

B) Мектеп кеңесінің функциясы.

C) Әдістемелік кеңестің функциясы.

D) Ата-аналар комитетінің функциясы.

E) Оқушылар комитетінің функциясы.


$$$ 187

Мектеп директорының орынбасарын тағайындайтын:

A) Мектеп кеңесі.

B) Ата-аналар комитеті.

C) Мектеп директоры.

D) Оқушылар ұжымы.

E) Педагогикалық кеңес.


$$$ 188

Мектеп жоспары түрлері:

A) Оқыту жоспары, тәрбие жоспары.

B) Сабақ жоспары, тәрбие іс-шаралары жоспары.

C) Ағымдық, аралық, қорытынды.

D) Перспективті, жылдық, ағымдық.

E) Ата-аналармен жұмыс жоспары.


$$$ 189

Оқу-тәрбие процесін жетілдіру мәселелерімен айналысатын тұрақты жұмыс істейтін орган:

A) Мектеп кеңесі.

B) Педагогикалық кеңес.

C) Ата-аналар комитеті.

D) Әдістемелік кеңес.

E) Жас мұғалім мектебі.


$$$ 190

Мектептің жылдық жоспарын бекітеді, мектеп жұмысының қорытындысын шығарады:

A) Педагогикалық кеңес.

B) Әдістемелік кеңес.

C) Ата-аналар комитеті.

D) Мектеп кеңесі.

E) Оқушылар ұжымы.


$$$ 191

Педагогикалық кеңестің төрағасы:

A) Мектеп диреторының оқу ісі жөніндегі орынбасары.

B) Мектеп диреторының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

C) Мектеп директоры.

D) Ата-аналар көмитетінің төрағасы.

E) Ең беделді педагог.


$$$ 192

Пәндік әдістемелік бірлестік:

A) Бір мектептегі кез келген пән мұғалімдерінен құралады.

B) Бір немесе бірнеше мектептің бір пән мұғалімдерінен құралады.

C) Мектептің тәжірибелі мұғалімдерінен тұрады.

D) Ата-аналармен мектеп ұжымы өкілдерінен құралады.

E) Мектеп басшыларынан құралады.


$$$ 193

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды:

A) Әдістемелік кеңес.

B) Пәндік-әдістемелік бірлестік.

C) Проблемалық семинар.

D) Әдістемелік күн.

E) Мектеп кеңесі.


$$$ 194

Педагогикалық талдау мәні:

A) Мектеп басшылығы мен мұғалімдер арасындағы қарама-қарсы.

B) Педагог жұмысындағы кемшіліктерді табу.

C) Педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайын анықтау, оны басқару туралы ұсыныстар жасау.

D) Оқушылардың үлгерімін көтеру.

E) Оқушылар іс-әрекеттерін басқаруды жетілдіру.


$$$ 195

Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады:

A) Мектеп жұмысының жылдық жоспарында.

B) Календарлық жоспарда.

C) Мектеп директорының жеке жоспарында.

D) Мектептің тәрбие жоспарында.

E) Мектеп директоры орныбасарының жеке жоспарында.


$$$ 196

Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы:

A) Әдістемелік кеңес.

B) Әдістемелік күн.

C) Пәндік-әдістемелік бірлестік.

D) Проблемалық семинар және практикум.

E) Жас мұғалім мектебі.


$$$ 197

Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі нақты бір бағытты тексеру:

A) Фронтальді бақылау.

B) Ағымдық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Тақырыптық бақылау.

E) Қорытынды бақылау.


$$$ 198

Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру:

A) Қорытынды бақылау.

B) Ағымдық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Тақырыптық бақылау.

E) Фронтальді бақылау.


$$$ 199

Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу:

A) Мектепішілік бақылау құралдары.

B) Мектепішілік бақылау формалары.

C) Мектепішілік бақылау түрлері.

D) Мектепішілік бақылау әдістері.

E) Басқару әдістері.


$$$ 200

Педагогикалық талдау объектісі:

A) Мұғалім, оқушы тұлғалары.

B) Мектептің ата-аналармен жұмысы.

C) Мектеп құжаттары.

D) Сабақ, тәрбие шаралары.

E) Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері.


$$$ 201

Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші:

A) Қарама-қайшылық.

B) Тәрбие принциптері.

C) Тәрбие әдістері.

D) Өзін-өзі тәрбиелеу әдістері.

E) тұқымқуалаушылық


$$$ 202

Тұлға дамуының жетекші факторы:

A) Тұқымқуалаушылық, орта тәрбие.

B) Ұжымдағы психологиялық климат.

C) Ата-аналар.

D) Жолдастары.

E) Мұғалім пікірі.


$$$ 203

Педагогиканың жеке ғылым басып бөлінуі.

A) 16ғ.

B) 17ғ.

C) 18ғ.

D) 19ғ.

E) 20ғ.


$$$ 204

Қазіргі заманғы педагогика функциялары:

A) Ғылыми-теориялық, практикалық, болжаулық.

B) Оқытушы, практикалық, тәрбиелік.

C) Болжаулық, қалыптастырушылық, дамытушылық.

D) Экономикалық, ғылыми-теориялық, практикалық.

E) Мотивациялық, практикалық, экономикалық.


$$$ 205

Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды:

A) Ғылым қызметкерлеріне деген қажеттілік.

B) Бала бақыты үшін ата-ананың қамқорлығы.

C) Тұқым сақтаудың биологиялық заңы.

D) Қоғам өмірінде тәрбие ролінің артуы.

E) Болашақ ұрпаққа білім беру міндеті.


$$$ 206

Акселерация :

A) Тұлғаның белсенді іс-әрекет процесі.

B) Алға қойылған мақсатқа жетуде тұлғаның табандылық көрсетуі.

C) Жеткіншектік және балалық шақта тұлғаның психикалық және денесінің жедел дамуы.

D) Адамның жеке жедел дамуы.

E) Оқушының әлеуметтік жетілуі.


$$$ 207

Ғылыми зерттеу әдісіне жатады:

A) Кезекші мұғалімнің асханада оқушылардың тәртібін бақылауы.

B) Пәннің жеке тақырыптарын асыру барысында оқушының дамуын педагогтың компьютерлік. бағдарламалар көмегімен бақылауы

C) Сынып жетекшісі оқушылардың киімінің тазалығын бақылауы.

D) Экскурсияда биология пәні мұғалімнің оқушылармен бірге құмырсқаларды бақылауы.

E) Жас мұғалімнің тәжірибелі коллегасының күрделі оқыту материалын баяндаудағы қимылдарын бақылауы.


$$$ 208

Даму:

A) Адам ағзасында сандық өзгерістердің жиналуы.

B) Баланың өсуі.

C) Әлеуметтік тіршілік иесі ретінде адамның қалыптасуы.

D) Әр түрлі факторлардың ықпалдарымен жүретін адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер.

E) Әлеуметтік жетілу.


$$$ 209

Дүниетаным:

A) Шындықты ұғыну.

B) Адам санасының ерекше айрықша формасы.

C) Адамдар қарым-қатынасын түсіну.

D) Өзіндік позициясын таңдау.

E) Басқа адамды түсіну әдістері.


$$$ 210

Тәрбие процесінің тиімділігінің негізгі белгісі:

A) Оқушының жүріс-тұрысы.

B) Үлгерімі.

C) Білімдер, іскерліктер және дағдылар.

D) Оқушының жеке ерекшеліктері.

E) Жағдайларға бейімделу.


$$$ 211

Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі формаларын көрсетіңіз:

A) Жас натуралистер мен техниктер станциясының жұмысы.

B) Балалар спорт мектептері.

C) Тақырыптық кештер, конкурстар, олимпиадалар, КВН (КТК).

D) Үйірмелік жұмыс.

E) Музыка мектептері.


$$$ 212

Отбасындағы бала тәрбиесі жүйесі сипатталады:

A) Ата-ананың жеке жүріс-тұрысы және стилі арқылы бала тұлғасының дамуына жағдай жасаумен.

B) Біріге еңбек етуді ұйымдастырумен.

C) Моральдік және материалдық мадақтаулармен.

D) Ата-аналар тәжірибесін берумен.

E) Тұрақты және уақытша үй тапсырмаларын берумен.


$$$ 213

Мектепте негізгі тәрбиелік функция жүктеледі:

A) Сынып жетекшісіне.

B) Мектеп директорына.

C) Пән мұғаліміне.

D) Сынып старостасына.

E) Мектеп директоры орынбасарына.


$$$ 214

Еліктеуге негізделген тәрбие әдісі:

A) Сендіру.

B) Жаттығу.

C) Құптау.

D) Оң үлгі-өнеге.

E) Әдеттендіру, үйрету.


$$$ 215

Оқушылардың тәрбиелік бірлестігі (тобы):

A) Тұратын жеріндегі достары.

B) Құрдастары.

C) Достары.

D) Әріптестері.

E) Сынып ұжымы.


$$$ 216

Оқыту процесінің компоненттері:

A) Оқыту әдістері және формалары.

B) Оқыту мақсаты, міндеттері, мазмұны, формалары, әдістері және нәтижелері.

C) Оқыту құралдары мен оқыту әдістерінің әртүрлілігі.

D) Оқыту мазмұны мен нәтижелері.

E) Оқыту тәсілдері.


$$$ 217

Ақпаратты беру және қабылдау логикасына негізделген оқыту әдістері:

A) Репродуктивтік.

B) Сөздік, көрнекілік, практикалық.

C) Индуктивтік, дедуктивтік.

D) Мұғалім басшылығымен жүретін жұмыстар, өзіндік жұмыстар.

E) Проблемалық-ізденіс.


$$$ 218

Ұжымдық танымдық іс-әрекеттегі оқушылар белсенділерінің мүшесін атаңыз:

A) Староста.

B) Редколлегия мүшесі.

C) Санитар.

D) Консультант.

E) Спорт сектор.


$$$ 219

Оқыту мазмұны:

A) Оқыту процесінде оқушының игеретін білімдер, іскерліктер және дағдылар жиыны.

B) Оқыту нәтижесі.

C) Оқушының білімдер іскерліктер және дағдылар жүйесі.

D) Өзінің бейімділіктерін дамыту үшін әр оқушының таңдайтын білімдері, мектепте оқытылуға тиісті .пәндер тізімі.

E) Ғылым негіздерінен білімдер жиынтығы.


$$$ 220

Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру мақсатымен оқу қимылдарын бірнеше рет орындау:

A) Лабораториялық жұмыс.

B) Практикалық жұмыс.

C) Дискуссия.

D) Жаттығу.

E) Ауызша сұрау.


$$$ 221

Мектепте оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:

A) Оқу диалогі.

B) Оқу дискуссиясы.

C) Консультация.

D) Сабақ.

E) Факультативтік сабақ.


$$$ 222

Оқыту әдісi:

A) Оқыту мақсаты мен міндеттеріне жету жолдары.

B) Оқушы мен мұғалімнің бірлескен іс-әрекеті.

C) Оқытуды ұйымдастыру формасы.

D) Оқушы іс-әрекетін басқару.

E) Сабақта қойылған мақсат.


$$$ 223

Педагогикалық процестің даму стратегиясын ғылыми негізде басқаратын коллегиялық орган:

A) Әдістемелік кеңес.

B) Мектептің педагогикалық кеңесі.

C) Жиналыс.

D) Өндірістік жиналыс.

E) Пәндік бірлестік.


$$$ 224

Мектептің басқару жүйесін анықтайтын негізгі құжат:

A) Концепция.

B) Устав.

C) Мемлекеттік стандарт.

D) Типтік жоспар.

E) Нормативтік құжат.


$$$ 225

Ұжымдық теориясын жасаған педагог-ғалым:

A) К.Д. Ушинский.

B) В.А. Сухомлинский.

C) С.Т. Шацкий.

D) Я.А. Каменский.

E) А.С. Макаренко.


$$$ 226

Джон Локк ұсынды:

A) Адамның еркін табиғи даму жүйесін.

B) Джентельменді тәрбиелеу жүйесі.

C) Оқу мен еңбек байланысы.

D) Ұжымдық тәрбие идеясы.

E) Тәрбиенің табиғылық идеясы.


$$$ 227

Спартандық тәрбиенің негізгі мақсаты:

A) Дене дамуы.

B) Ой дамуы.

C) Жан-жақты тәрбие.

D) Полимәдени тәрбие.

E) Гармоникалық даму.


$$$ 228

Бірінші кезекте балаларда логикалық ойлау, талдау, синтездеу қабілеттерін дамыту қажеттілігін қарастыратын білім теориясы:

A) Формалдық білім беру.

B) Материалдық білім беру.

C) Прагматизм.

D) Проектер әдісі.

E) Неоцентризм.


$$$ 229

Тәрбие мақсаты құдайға құлшылық ететін тұлға тәрбиелеу:

A) Прагматизм.

B) Неопозитивизм.

C) Неотомизм.

D) Бихевиоризм.

E) Экзистенциализм.


$$$ 230

Алғашқы рет адамның жас кезеңдерін бөлуді енгізген:

A) Аристотель.

B) Я.А. Каменский.

C) Ф. Рабле.

D) Д. Локк.

E) Ж.Ж. Руссо.


$$$ 231

Еңбек пен білім беруді ұштастыру теориясын жасаған утопист:

A) Ф. Рабле.

B) З. Фрейд.

C) М. Монтню.

D) Т. Мор.

E) Р. Оуэн.


$$$ 232

Қазақстанда қазақ қыздарының мектеп-интернатын ашқан:

A) Ш. Валиханов.

B) А. Құнанбаев.

C) Ы. Алтынсарин.

D) М. Жұмабаев.

E) А. Байтұрсынов.


$$$ 233

Вальдорф педагогикасы мына есіммен байланысты:

A) Р. Штайнер.

B) И. Песталоцци.

C) Д. Дьюн.

D) М. Монтессори.

E) А. Дистервег.


$$$ 234

Педагогиканың философиядан бөлініп жеке ғылыми жүйеге айналуы мына есіммен тығыз байланысты:

A) Я.А. Каменский.

B) И. Песталоцци.

C) А. Дистервег.

D) К.Д. Ушинский.

E) И.Ф. Гербарт.


$$$ 235

Баланың спонтандық дамуы арқылы тәрбиенің практикалық ағымын қолдаған:

A) Д. Дьюн.

B) В. Лай.

C) Ж. Руссо.

D) Р. Оуэн.

E) А. Бине.


$$$ 236

Проблемалық сұрақтар қою арқылы шындықты игерту әдісінің авторі:

A) Платон.

B) Аристотель.

C) Сократ.

D) Демокрит.

E) Гераклит.


$$$ 237

XVII ғасырда Я.А. Каменскийдің бірлестіріп оқыту идеясын дамытқандар:

A) Д. Ланкастер, Э. Белл.

B) Д. Дьюн, К. Патрик.

C) И. Гербарт, Г. Песталоцци.

D) Д. Дьюн, Э. Белл.

E) Я. Корчак, Ч. Куписевич.


$$$ 238

“Істеу мектебі” - бұл мектеп:

A) Д. Дьюнікі.

B) С.Т. Шацкийдікі.

C) А.С. Макаренконікі.

D) Р. Штайнердікі.

E) Дж. Локктікі.


$$$ 239

Ғылыми қорыту ретіндегі негізгі педагогикалық түсініктер:

A) Заңдылықтар.

B) Заңдар.

C) Ұстамдар (принциптер).

D) Ережелер.

E) Ұғымдар (категориялар).


$$$ 240

Педагогика пәні – бұл:

A) Тәрбие мазмұны.

B) Адам тәрбиесі.

C) Тұлғанын дамуы.

D) Баланы оқыту.

E) Оқыту мазмұны.


$$$ 241

Тәрбие, оқыту, білім беру – бұл категориялар:

A) Педагогикалық.

B) Жалпы ғылыми.

C) Философиялық.

D) Психологиялық.

E) Дидактикалық.


$$$ 242

Тұлғаны қалыптастырудағы мақсаты, жоспарлы процесі – бұл:

A) Білім беру.

B) Оқыту.

C) Оқу.

D) Тәрбие.

E) Қалыптастыру.


$$$ 243

Педагогикалық процесстерді табиғи жағдайда объективті қабылдауды арнайы ұйымдастыру – бұл:

A) Педагогикалық талдау.

B) Лабораториялық тәрбие.

C) Табиғи эксперимент (тәжірибе).

D) Педагогикалық бақылау.

E) Лабораториялық эксперимент.


$$$ 244

Білім берудің екі жақтығы мыналай қарым-қатынаста көрінеді:

A) Отбасымен мектеп.

B) Оқушымен сынып.

C) Оқытумен оқу.

D) Өзіндік білім алумен оқу.

E) Білім берумен тәрбие.


$$$ 245

Жарысу, мадақтау, жазалау – бұл әдістер:

A) Іс-әрекетті және мінез -құлықты ынталандыру.

B) Іс-әрекет және қарым - қатынас тәжірибесін қалыптастыру.

C) Сананы қалыптастыру.

D) Зіндік сананы қалыптастыру.

E) Мінез -құлық мәдениетін қалыптастыру.


$$$ 246

Көптеген факторлардың және өмір жағдайларының ықпал етуімен тұлға өзгеруіндегі үздіксіздік мына тұсінікпен айқындалады:

A) Әлеуметтену.

B) Қалыптасу.

C) Қалыптастыру.

D) Тәрбие.

E) Өзгерушілік.


$$$ 247

Тәрбие принципі – бұл:

A) Үздіксіздік.

B) Мықтылық.

C) Ғылымилық.

D) Тұрақтылық.

E) Көрнекілік.


$$$ 248

Жеке көзқарасты қалыптастыру мақсатында дәлелдер негізінде тәрбиеленушіге интеллектуалдық-эмоционалдық әсер ету әдісі:

A) Жаттығу.

B) Талап.

C) Сендіру.

D) Ынталандыру.

E) Мадақтау.


$$$ 249

Негізгі сипаттарын және оның бірізділігін қамтамасыз ететін сабақ элементтерінің жиынтығы:

A) Сабақ мазмұны.

B) Сабақ құрылымы.

C) Сабақ тақырыбы.

D) Сабақ түрі.

E) Сабақ санасы.


$$$ 250

Оқу бағдарламасы мына принцип бойынша құрылады:

A) Концентрациялық және линейлық.

B) Ғылымилық және көрнекілік.

C) Тізімділік және достық.

D) Қызығушылық және комфорттық.

E) Ықшамдық және шамаға лайықтық.


$$$ 251

Оқу процесінің қозғаушы күштері:

A) Мұғалімнің жігерлігі.

B) Оқу міндеттерімен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылық.

C) Оқушылардың білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды меңгеру қажеттілігі.

D) Оқушылардың оқу іс-әрекетіндегі бірізділік.

E) Мұғалімнің дидактикалық қабілеттері.


$$$ 252

Нақты тәрбие процестерін ұйымдастыру варианты – бұл:

A) Тәрбие тәсілдері

B) Тәрбие принциптері.

C) Тәрбие әдістері.

D) Тәрбие формалары.

E) Тәрбие мазмұны.


$$$ 253

Баланың бүгінгі күні қалыптасқан психикалық функциялардың ерекшелңктерін Л.С. Выгодский былай деп атады:

A) Дамудың көкейтесті деңгейі.

B) Дамудын жақын зонасы.

C) Дамудың қажетті шарттары.

D) Дамудың әлеуметтік жағдайы.

E) Баланың психологиялық жағдайы.


$$$ 254

Дамудың жақын зонасы айқындалады:

A) Баланың ересектердің көмегісіз істеалатын әрекеттерімен.

B) Ересектермен бірлесе істейтін әрекеттерімен.

C) Қалыптасқан психикалық функцияларының ерекшеліктерімен.

D) Баланың психикалық жағдайымен.

E) Баланың өзіндік санасының даму деңгейімен.


$$$ 255

Тәрбиелік іс- әрекеттін тиімділігі анықталады:

A) Тәрбиеші өткізген шаралар санымен.

B) Тәрбиелік іс-шараға тартылған оқушылар санымен.

C) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейімен.

D) Оқушылардың бағынуы және тәртібімен.

E) Девиантты мінез-құлықты балалардың жоқтығымен.


$$$ 256

Ұжымдық творчестволық жұмыс әдістемесін құрған:

A) А.С. Макаренко.

B) В.А. Сухомлинский.

C) С.Т. Шацкий.

D) П.П. Блонский.

E) И.П. Иванов.


$$$ 257

“Құтты-білік” еңбегін жазған:

A) Аль-Фараби.

B) Ю. Баласұған.

C) М. Қашғари.

D) Бұхар жырау.

E) Р. Хорезми.


$$$ 258

Тәрбие тұрғысынан “Адам тастан қатты, бірақ гүлден нәзік” айқындайды:

A) Адамның қарама-қайшылық табиғатын.

B) Тәрбиемен қарым-қатынастағы әдептілік проблемасын айқындайды.

C) Адамдық ізгі болу қабілетін.

D) Тәрбиені даралық тұрғысынан қарастыру мағынасы.

E) Тұлғаның психологиялық құрылымын.


$$$ 259

“Қызым саған айтам, келінім сен тында” мақалының мазмұны педагогикада сай келеді:

A) Жазалауға.

B) Үлгіге.

C) Ишараға.

D) Өнегеге.

E) Үйретуге.


$$$ 260

Адамгершілік және діни тыйымдар жүйесі (егер бұзылған жағдайда, ырым бойынша, жоғарғы табиғи күштермен жазаланады) – деп аталады:

A) Нормалар.

B) Табулар.

C) Канондар.

D) Ережелер.

E) Заңдар.


$$$ 261

“Ана мектебі” идеясын ұсынған және жасаған:

A) А.С. Макаренко.

B) Ж.Ж. Руссо.

C) Л.Н. Толстой.

D) К.Д. Ушинский.

E) Я.А. Коменский.


$$$ 262

Педагогикалық процесінің жүйе құраушы компоненті – бұл:

A) Міндет.

B) Модель.

C) Мақсат.

D) Эталон.

E) Мазмұн.


$$$ 263

Тұтас педагогикалық процесс теориясын жасаушы Қазақстандық зерттеуші-педагог – бұл:

A) Н.Д. Хмель.

B) Ш. Уалиханов.

C) Ы. Алтынсарин.

D) И.Ф. Харламов.

E) В.А. Сластенин.


$$$ 264

Педагогикалық процестін тұтастығы:

A) Барлық процестердің тәрбиенің жалпы мақсатына бағынуы.

B) Оқыту және тәрбие дәстүрлері.

C) Оқыту және тәрбие процестерінің бірлігі.

D) Педагогикалық процестің құрылымдық компоненттерге бөлінбеуі.

E) Оқыту және тәрбие процестерінің арасында жалпылық болуы.


$$$ 265

Педагогикалық процестің элементарлық “ұясы”:

A) Педагогикалық бақылау.

B) Педагогикалық жағдай.

C) Педагогикалық баға.

D) Педагогикалық диагностика.

E) Педагогикалық консилиум.


$$$ 266

Мектеп администрациясының басқару объектісі:

A) Педагогтар және оқушылар.

B) Оқушылар және олардың ата-аналары.

C) Педагогикалық процесс.

D) Оқыту процесі.

E) Қызметкерлер және мұғалімдер.


$$$ 267

Педагогикадағы әдіснама – бұл:

A) Тәрбие, білім беру және оқыту туралы оқу.

B) Тану принциптері, әдістері, формалары және процедуралары туралы оқу.

C) Білім беру және тәрбие мақсаттары туралы оқу.

D) Педагогикалық процестің субъектілері туралы оқу.

E) Ғылыми танудың қажеттілігі туралы оқу.


$$$ 268

Айқындаушы (констатациялық) эксперименттін мақсаты:

A) Терминологиялық аппаратты анықтау.

B) Жана педагогикалық теориялар жасау.

C) Танымның ғылыми әдістері туралы оқу жасау.

D) Зерттеу пәнінің бастапқы жағдайын анықтау.

E) Зерттеу пәнін өзгерту.


$$$ 269

Қалыптастырушы эксперимент бағытталады:

A) Зерттеу пәнін өзгертуге.

B) Зерттеу нәтижелерін талдауға.

C) Зерттеу нәтижелерін тіркеуге.

D) Зерттеу терминологиясын түзетуге.

E) Алғашқы жағдайды анықтауға.


$$$ 270

Ғылыми шығарманы сынай талдау және бағалау – бұл:

A) Аннотация.

B) Реферат.

C) Рецензия.

D) Баяндама.

E) Тезис.


$$$ 271

Жана педагогикалық білімдерді қалыптастыру процесі, танымдық іс-әрекет түрі – бұл:

A) Педагогикалық бақылау.

B) Педагогикалық эксперимент.

C) Ғылыми педагогикалық зерттеу.

D) Педагогикалық экспертиза.

E) Педагогикалық консилиум.


$$$ 272

Бақылау ғылыми әдіс ретінде:

A) Іс-әрекет міндетімен шартталған арнайы мақсатты қабылдау.

B) Кез келген шындықты көрсететін психикалық процесс.

C) Құбылыстарды есту органдармен тану.

D) Құбылыстарды иіскеу органдармен тану.

E) Құбылыстарды дәм сезу органдармен тану.


$$$ 273

Гипотеза – бұл:

A) Шешуді қажет ететін міндет.

B) Тексеруді қажет ететін болжам.

C) Зерттеу жолдары.

D) Зерттеу әдістері.

E) Зерттеу құралы.


$$$ 274

Мектептегі бас баллдық шкаласы жүйе:

A) Номиналдық.

B) Интервалдық.

C) Қатынас шкаласы.

D) Рангтік.

E) Қатынасты.


$$$ 275

Зерттеу негізінде жататын және теориялық интерпретацияға әсер ететін бастапқы философиялық идеялар жиынтығы:

A) Әдіснамалық негіз.

B) Эмпириялық негіз.

C) Таным теориясы.

D) Зерттеу әдісі.

E) Зерттеу тәсілі.


$$$ 276

Педагогикалық процесс келесі жүйеге жатады:

A) Адам - табиғат.

B) Адам – көркелі бейне.

C) Адам - техника.

D) Адам - адам.

E) Адам – белгілер жүйесі.


$$$ 277

Тәрбие туралы ғылым – бұл:

A) Андропология.

B) Андрогогия.

C) Педагогика.

D) Андропогия.

E) Педология.


$$$ 278

Педагогика “дидактика” терминін енгізген:

A) М.Н. Скаткин.

B) Я.А. Каменский.

C) В. Ратке.

D) И.Г. Песталоццн.

E) Ю.К. Бабанский.


$$$ 279

Жазалау – бұл:

A) Талап түрінде көрінетін тәрбие әдісі.

B) Теріс әдебиеттерін тидыру мақсатымен тәрбиеленушіге ақпал ету амалы.

C) Өтініш, ынталандыру.
залишити коментар
Сторінка2/5
Дата конвертації23.01.2012
Розмір1.62 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
плохо
  5
не очень плохо
  1
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх