Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 7 icon

Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 7


1 чел. помогло.
Схожі
Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний...
Сформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр...
Ти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний...
В освіті частина І і сучасні технології виховання рекомендаційний бібліографічний покажчик київ...
Бібліографознавство україни...
Рагоманова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1999 Науково-допоміжний...
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик для бібліотек загальноосвітніх...
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик...
Бібліографічний покажчик...
Професійної освіти І навчання тези звітної науково-практичної конференції (м. Київ...
Профільне навчання: науково-допоміжний бібліографічний покажчик журнал "управління школою"...
Освіти І навчання тези звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2012 р...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
повернутися в початок
скачать

3.3. Розвиток у дошкільника емоційної сприйнятливості та елементарної системи цінностей


Див. також: 262, 332, 343, 384, 596, 815, 1196, 1248, 1253, 1255, 1274


 1. Адаменко, Л. Дітям про емоції / Лариса Адаменко // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 6. – С. 18–19 : іл.

 2. Анненкова, И. Роль эмоций в процессе развития познавательных способностей [дошкольника] / Ирина Анненкова // Проф. творчість: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т удоскон. вчителів. – Київ ; Запоріжжя, 1999. – Вип. 16 : Шляхи розвитку здібностей у дітей дошкільного віку, ч. 1. – С. 17–23.– Бібліогр.: с. 47 (6 назв).

 3. Вальдамірова, О. П. Емоційна сфера дошкільника та її корекція : [особливості емоц. сфери дошкільників з повної та неповної родини] / Вальдамірова О. П., Жупікова Н. І. // Освіта Донбасу. – 2003. – № 4. – С. 61–66. – Бібліогр.: с. 66 (9 назв).

 4. Вовчик-Блакитна, О. О. Емоційний комфорт – засіб та мета виховання дитини [дошкільного віку] / О. О. Вовчик-Блакитна // Акт. проблеми психології. Т. 4. Психологія розв. дошкільника : зб. наук. ст. / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 12–22.– Бібліогр.: с. 21–22 (6 назв).

 5. Вовчик-Блакитна, О. О. Індивідуальні особливості емоційного розвитку дитини: стратегії педагогічного супроводу / О. О. Вовчик-Блакитна // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 4. – С. 1–3.

 6. Вовчик-Блакитна, О. О. Концептуальні підходи до дослідження індивідуальних особливостей емоційного розвитку дитини [5–6 років] / О. О. Вовчик-Блакитна // Акт. проблеми психології. Т. 4. Психологія розв. дошкільника : зб. наук. ст. / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2004. – Вип. 2. – С. 65–73. – Бібліогр.: с. 72–73 (15 назв).

 7. Вовчик-Блакитна, О. О. Співтворчість педагогів та батьків як умова розвитку особистісного потенціалу дитини : [взаємодія дит. садка та сім'ї у розвитку емоц. сфери дошкільників] / О. О. Вовчик-Блакитна // Акт. проблеми психології. Т. 4. Психологія розв. дошкільника : зб. наук. ст. / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 27–41.– Бібліогр.: с. 41 (6 назв).

 8. Гапійчук, І. Дидактична емоційна взаємодія як умова розвитку пізнавальних здібностей дітей [дошкільного віку] / Інна Гапійчук // Проф. творчість: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т удоскон. вчителів. – Київ ; Запоріжжя, 1999. – Вип. 16 : Шляхи розвитку здібностей у дітей дошкільного віку, ч. 1. – С. 43–47.

 9. Глухова, Н. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу / Наталя Глухова // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 10. – С. 8–10.

 10. Городнича, Л. С. Методика емоційного розвитку дошкільника / Л. С. Городнича // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 23–25 квіт. 2001 р. / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2001. – С. 190–191. – Бібліогр.: с. 191 (5 назв).

 11. Дятленко, Н. Подбаймо про формування самоповаги в дітей : [виховання ціннісного ставлення до себе] / Наталія Дятленко // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 8. – С. 8–10.

 12. Дятленко, Н. М. Самоповага: сутність та особливості розвитку в онтогенезі [на етапі дошкільного віку] / Н. М. Дятленко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999. – Кн. 2. – С. 96–102. – Бібліогр.: с. 101–102 (12 назв).

 13. Дятленко, Н. Самоповага формує особистість / Наталя Дятленко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 4. – С. 18–19.

 14. Заікіна, І. Емоційна сфера дитини : вечір-розвага з розв. емоц.-вольової сфери / Ірина Заікіна // Дит. садок. – 2006. – Листоп. (чис. 42). – С. 5.

 15. Карпенко, З. Психогімнастика : [розв. емоц.-особистіс. сфери дитини дошкіл. віку : вправи] / Зіновія Карпенко // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 2. – С. 8–9.

 16. Клімова, Л. В. Емоційно-ціннісне ставлення до природи як складова екологічної культури дошкільника / Л. В. Клімова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 242–245. – Бібліогр.: 6 назв.

 17. Коврижних, Ю. Збагачуємо емоційну сферу дітей / Ю. Коврижних, Г. Смольникова // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 1. – С. 12–13 : мал. ; № 2. – С. 16–17, 20 : іл. ; № 3. – С. 16–17 : іл.

 18. Кононко, О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. Л. Кононко. – Київ : Освіта, 1998. – 255 с. – Бібліогр. в кінці розд.

 19. Корекційно-розвивальна програма "Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація" / авт.-уклад. С. М. Тєргоєва // Дит. садок. – 2005. – Квіт. (чис. 14). – С. 10–23. – Бібліогр.: с. 23 (20 назв).

 20. Кравець, Г. Емоції та спілкування / Галина Кравець // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 2. – С. 21–23 : кольор. іл.

 21. Кузьменко, В. Аутотренінг : регулювання емоц. проявів у дітей / В. Кузьменко, І. Котлярова // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С. 14–16.

 22. Кузьменко, В. Емоції : словничок психолога / Віра Кузьменко // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 6. – С. 20–21.

 23. Куліш, Н. М. Психологічні умови формування в обдарованих дошкільників вміння правильно оцінювати себе та однолітків-партнерів по спільній діяльності / Н. М. Куліш // Психологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С. 143–148.

 24. Кульчицька, О. І. Розвиток почуттів і емоцій у дітей раннього та дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Кульчицька Олена Іполітівна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 1996. – 49 с.

 25. Курбанова, З. Забезпечення емоційного комфорту [в дошкільному закладі] / Зоя Курбанова, Галина Щербак // Палітра педагога. – 2003. – № 2. – С. 21–22.

 26. Лапченко, І. О. Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Лапченко Інна Олександрівна ; [наук. кер. Приходько Ю. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Науковий світ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв).

 27. Лапченко, І. О. Оцінні ставлення дитини дошкільного віку до себе і до ровесників / І. О. Лапченко // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : матеріали 6-их Костюків. читань, 28–29 січ. 2003 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 1 : Психологічні проблеми навчання особистості. Психологічні проблеми виховання та психічного розвитку особистості. – С. 227–231. – Бібліогр.: с. 231 (9 назв).

 28. Марчук, Л. Емоційний розвиток дітей раннього віку : семінар-практикум для працівників дошкіл. закладів / Л. Марчук // Психолог. – 2006. – Січ. (№ 2/3) : Спецвип.: Досвід психологів Житомирщини. – С. 12–16. – Бібліогр.: с. 16 (16 назв).

 29. Маршицька, В. В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Маршицька Вікторія В'ячеславівна ; [наук. кер. Пустовіт Н. А.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

 30. Ніколенко, Т. В. Особливості розвитку Я-образу у дошкільників / Т. В. Ніколенко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999. – Кн. 2. – С. 87–95. – Бібліогр.: с. 95 (7 назв).

 31. Павленко, Т. Емоції, емоції... : комунікат. аспекти емоц. розв. дітей / Тетяна Павленко // Палітра педагога. – 2003. – № 2. – С. 19–20.

 32. Павленко, Т. Емоційний розвиток дітей : [про "Програму психол. методів розв. навичок спілкування та емоц. станів дошкільників"] / Т. Павленко // Психолог. – 2002. – Листоп. (№ 41). – С. 8–9.

 33. Пальчикова, О. М. Деякі аспекти впливу сучасної музики на емоційні стани дошкільників / О. М. Пальчикова // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 11. – С. 182–187. – Бібліогр.: с. 187 (6 назв).

 34. Підлипна, Л. В. Розвиток емоцій та почуттів дошкільників у процесі ігрового тренінгу : [про авт. програму "Палітра почуттів"] / Л. В. Підлипна // Зб. наук. пр.: філософія, соціологія, психологія / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 9, ч. 1. – С. 92–99. – Бібліогр.: с. 99 (14 назв).

 35. Разнатовська, Л. В. До питання емоційної культури дошкільника / Л. В. Разнатовська // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2004. – Вип. 6, кн. 1. – 124–130. – Бібліогр.: с. 130 (12 назв).

 36. Разнатовська, Л. В. Уявлення про фундаментальні емоції як складова емоційної культури дошкільника / Л. В. Разнатовська // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ, 2004. – № 4. – С. 154–163. – Бібліогр.: с. 163 (11 назв).

 37. Середняк, О. Перші кроки в світ взаємин : [розв. емоц. контролю у процесі спілкування] / Олександра Середняк // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 5. – С. 18–19.

 38. Сіроштан, С. Соціальний та емоційний розвиток малят / С. Сіроштан // Психолог. – 2005. – Берез. (№ 12). – С. 3–10.

 39. Слабінська, О. С. Емоційний світ дитинства : [розв. емоц. сфери дошкільників] / О. С. Слабінська // Джерело пед. майстерності. – Харків, 2005. – Вип. 2 (34) : Особистісно орієнтована дошкіл. освіта: пошуки та надбання педагогів Харківщини. – С. 40–42.

 40. Сопрун, І. П. Вплив сімейного виховання на розвиток емоційної сфери дитини / І. П. Сопрун // Наука і освіта. – 2004. – № 6/7 : Психологія особистості: досвід минулого – погляд у майбутнє. – С. 280–283. – Бібліогр.: с. 283 (7 назв).

 41. Сопрун, І. П. Емоційна сфера дітей [дошкільного віку], що виховуються в різних соціальних умовах / І. П. Сопрун, О. Я. Чебикін // Наука і освіта. – 2001. – № 6. – С. 63–66. – Бібліогр.: с. 66 (14 назв).

 42. Сопрун, І. П. Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Сопрун Ірина Павлівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2000. – 20 с.

 43. Томей, О. Розвиток емоційної чутливості дошкільнят / Ольга Томей // Світло. – 2003. – № 1. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (4 назви).

 44. Фіглевська, М. Я. Особливості емоційно-вольової сфери старших дошкільників / М. Я. Фіглевська // Зб. наук. пр.: філософія, соціологія, психологія / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. 8, ч. 2. – С. 220–239. – Бібліогр.: с. 238–239 (15 назв).

 45. Хардіна, Н. Емоційно-експресивні вправи / Наталя Хардіна // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 10. – С. 17 : іл.

 46. Хатіпов, М. О. Особливості емоційної сфери дітей-шестирічок / Хатіпов М. О. // Освіта Донбасу. – 2005. – № 4. – С. 83–86.– Бібліогр.: с. 86 (18 назв).

 47. Чайникова, Ж. В. Деформації емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе: шляхи та методи психокорекції / Ж. В. Чайникова // Акт. проблеми сучас. укр. психології : наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2003. – Вип. 23. – С. 387–393.

 48. Шевцова, Н. П. Педагогическая оценка эмоционального состояния дошкольников в процессе реализации индивидуального подхода / Н. П. Шевцова // Январские педагогические чтения : методология, теория и практика индивидуализации и дифференциации учеб.-воспитат. процесса / Крым. гос. инженер.-пед. ун-т [и др.]. – Симферополь, 2003. – С. 91–95. – Библиогр.: с. 95 (6 назв.).

 49. Шпак, М. Емоційний розвиток особистості в дошкільному дитинстві / Марія Шпак // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2003. – № 3. – С. 107–111. – Бібліогр.: с. 111 (7 назв).


^ 3.4. Реалізація та збагачення пізнавального потенціалу в дошкільному віці


Див. також: 86, 125, 158, 160, 224, 225, 397, 403, 424, 612, 626, 673, 674, 696, 718, 856, 869, 877, 878, 890, 900, 901, 910, 931, 939, 1026, 1214, 1228, 1230, 1233, 1235, 1257


 1. Артемова, Л. Моделі структур дидактичної гри та ігрових стосунків / Любов Артемова // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 4. – С. 6–7 : іл.

 2. Баглаєва, Н. Діагностика логіко-математичних умінь дитини / Н. Баглаєва // Палітра педагога. – 1998. – № 3. – С. 3–7 ; № 4. – С. 7–8.

 3. Баглаєва, Н. І. Концептуальні засади логіко-математичного розвитку дошкільників / Н. І. Баглаєва // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Наук.-метод. центр вищої освіти [та ін.]. – Київ : НМЦВО, 2000. – Вип. 28. – С. 169–175.

 4. Баглаєва, Н. Новий зміст – нові технології : індивід.-диференційов. підхід до формув. мат. уявлень у старш. дошкільнят / Н. Баглаєва // Палітра педагога. – 1997. – № 3. – С. 22–25.

 5. Баглаєва, Н. Розвиток логіко-математичного мислення у дошкільників / Н. Баглаєва // Шлях освіти. – 1999. – № 3. – С. 34–36.

 6. Баглаєва, Н. Розвиток логічних умінь дитини : серіація за величиною, масою, об'ємом, розташуванням у просторі / Надія Баглаєва // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 10. – С. 8–11 : іл.

 7. Баглаєва, Н. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят / Надія Баглаєва // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 7. – С. 3–4.

 8. Бауер, М. Екологічна освіта дошкільників / Михайло Бауер // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – С. 10–12.

 9. Бєлєнька, Г. В. Авторські казки про природу як засіб формування основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку / Г. В. Бєлєнька, Т. С. Конюхова // Наука і сучасність. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – Т. 43. – С. 20–29.

 10. Бєлєнька, Г. Експериментування – крок до пізнання / Ганна Бєлєнька // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 5. – С. 7–10 : іл.

 11. Бєликова, Н. Комп'ютерно-ігровий комплекс : метод. рек. щодо організації роботи з дітьми / Н. Бєликова // Палітра педагога. – 2001. – № 4. – С. 14–17 ; № 1. – С. 19–22.

 12. Бичкова, Л. В. Використання потенціалу кольористичної культури для активізації пізнавальної діяльності дітей [дошкільного віку] / Л. В. Бичкова // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 294–302.

 13. Білоусько, Л. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку за допомогою засобів наочності (моделей) / Л. Білоусько // Рід. школа. – 2002. – № 7. – С. 45–48.

 14. Бондарєва, Т. Дитяче експериментування / Тамара Бондарєва // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 4. – С. 8–10 : іл.

 15. Борговська, Є. Добре бачить тільки серце : формув. у дітей екол.-естет. культури / Євгенія Борговська // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 7. – С. 12–14.

 16. Бородата, Л. Дітям про величину : [розв. мислення на заняттях з математики] / Л. Бородата // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 10. – С. 10–11 : іл. ; № 11. – С. 10–11 : іл.

 17. Бородата, Л. У царстві кмітливих і допитливих : [розв. лог. мислення у старш. дошкільників] / Л. Бородата, Л. Полякова // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 5/6. – С. 15–17 : іл.

 18. Брежнєва, О. Формування пізнавальної активності у старших дошкільнят / Олена Брежнєва // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 2. – С. 12–14 : мал.

 19. Брежнєва, О. "Цифри подобаються, а грати з ними важко..." : дослідж. пізнав. активності дітей шестир. віку / Олена Брежнєва // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 3. – С. 10–11 : іл.

 20. Буркова, Л. Допоможемо чомучкам : формув. пізнав. активності у старш. дошкільників / Людмила Буркова // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 1. – С. 4–5.

 21. Бурова, А. Організація ігрової діяльності в дошкільному навчальному закладі : метод. рек. / Алла Бурова // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 10. – С. 8–13 : іл.

 22. Вільчковський, Е. Зимонька-зима : пізнання природи і природа рухів : [екол. та фіз. виховання дошкільників] / Е. Вільчковський, Г. Біленька, О. Богініч // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 10. – С. 4–5.

 23. Волошенко, Л. Цікавимося, досліджуємо, вивчаємо : [ознайомлення дошкільнят з навколиш. середовищем] / Лілія Волошенко // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 4. – С. 18–19 : іл.

 24. Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори : дидакт. материал. – Киев : ВІПОЛ, 1995. – 132 с. : ил.

 25. Гавриш, Н. В. До проблеми формування основ комп'ютерної грамотності в дошкільному дитинстві / Н. В. Гавриш, С. В. Дяченко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – Луганськ, 2005. – № 4. – С. 44–47. – Бібліогр.: с. 47 (7 назв).

 26. Гавриш, Н. Інтеграція – питання не тактики, а стратегії : [пізнав. розв. дошкільнят] / Наталя Гавриш // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 4. – С. 8–10 : іл.

 27. Гавриш, Н. Інтелектуальна гра / Н. Гавриш, С. Курінна // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 6. – С. 6–7 : іл.

 28. Гавриш, Н. Повчально, цікаво, весело : [інтегр. заняття для старш. дошкільнят] / Наталія Гавриш // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 5. – С. 14–15 : іл.

 29. Гапонова, В. П. Місце гри у навчанні математики дошкільників / В. П. Гапонова // Науково-дослідна діяльність молодих вчених: особливості підготовки майбутнього вчителя : матеріали звіт. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2003 р. – Київ : НПУ, 2006. – С. 36–40. – Бібліогр. в кінці ст.

 30. Глухова, Н. Весняні турботи на городі : орг. спілкування дітей різновік. групи з природою / Наталя Глухова // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 3. – С. 6–8 : іл.

 31. Глухова, Н. Перший крок до природи / Наталя Глухова // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 3. – С. 12–14 : іл.

 32. Глухова, Н. Формування початкових уявлень про Всесвіт / Наталя Глухова // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 1. – С. 5–7 : табл.

 33. Голуб, Н. Умова задачі – схема : [розв. пізнав. активності на заняттях з математики] / Наталя Голуб // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 8. – С. 8–9 : іл.

 34. Горопаха, Н. М. Книга як засіб освіти у дошкільній дидактиці : [роль книги у розум. та худож.-естет. вихованні дошкільників : істор. та сучас. аспекти] / Н. М. Горопаха // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун−т. – Рівне, 2003. – Вип. 27. – С. 21–24. – Бібліогр.: с. 24 (10 назв).

 35. Горопаха, Н. М. Розвиток пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання / Н. М. Горопаха // Оновлення змісту і методів дошкіл. освіти в Україні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1999. – Вип. 5. – С. 36–44 : табл. – Бібліогр.: с. 44 (12 назв).

 36. Гра дошкільника: теорія і практика : дайджест 5 / Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. дошкіл. освіти ; упоряд. Г. І. Григоренко. – Запоріжжя : ЛІПС, 2007. – 193 с. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу). – Рос. мовою.

 37. Грегуль, Л. Щоб навчання було цікавим : використ. логіч. ігор та вправ для розв. пізнав. активності старш. дошкільників / Л. Грегуль, Л. Шовкова // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 2/3. – С. 18–19 : іл.

 38. Гурковська, Т. Л. Особистісний розвиток дитини раннього віку : [розв. пізнав. активності дошкільників] / Т. Л. Гурковська // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти : матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – С. 321–326. – Бібліогр.: 8 назв.

 39. Демидова, Ю. О. Інноваційні підходи щодо визначення рівня пізнавальної самостійності старших дошкільників / Ю. О. Демидова // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 12–15. – Бібліогр. в кінці ст.

 40. Демидова, Ю. О. Конструктивна діяльність як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та практичних задач / Ю. О. Демидова // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – № 2 : Теорія і практика естет. виховання в умовах соціокультурної трансформації. – С. 60–67. – Бібліогр.: 6 назв.

 41. Демидова, Ю. О. Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Демидова Юлія Олексіївна ; [наук. кер. Щербакова К. Й.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Науковий світ, 2007. – 20 с.

 42. Демидова, Ю. Формуємо пізнавальну самостійність у старших дошкільнят / Юлія Демидова // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 10. – С. 10–13 : іл.

 43. Дметерко, Н. В. До питання про психологічні особливості розуміння і аналізу пізнавальної задачі дітьми старшого дошкільного віку : [результати дослідж. з рішення задач дітьми] / Н. В. Дметерко // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 11. – С. 63–71. – Бібліогр.: с. 71 (8 назв).

 44. Дметерко, Н. В. Особливості формування розумових здібностей у дітей старшого дошкільного віку за допомогою нетрадиційних форм навчання математиці / Н. В. Дметерко // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 269–273.

 45. Дметерко, Н. В. Пізнавальна задача як компонент інтелектуальної готовності старших дошкільників до навчання у школі / Н. В. Дметерко // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 10. – С. 28–35. – Бібліогр.: с. 35 (6 назв).

 46. Досвід екологічного виховання в ДНЗ : [планування роботи, конспекти занять, дидакт. ігри, екол. досліди] // Б-чка вихователя дит. садка. – 2005. – Січ. (№ 1/2). – С. 1–120.

 47. Дубинка, М. Подорожі до джерел думки і слова : роль уроків мислення у розв. пізнав. інтересів : до 80-річчя від дня народж. Василя Сухомлинського / Микола Дубинка // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 7. – С. 22–23.

 48. Дудова, Т. Сюжетно-рольова гра – школа життя / Тетяна Дудова // Дошкіл. виховання. –2003. – № 8. – С. 7–9 : іл.

 49. Єлманова, С. В. Допитливість – якісна характеристика пізнавальної діяльності дошкільнят / С. В. Єлманова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ ; Житомир, 2005. – Вип. 7. – С. 114–118. – Бібліогр.: с. 118 (6 назв).

 50. Єлманова, С. В. Закономірності розвитку допитливості в процесі пізнавальної діяльності старших дошкільнят / С. В. Єлманова // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер. Пед. науки. – Полтава, 2005. – Вип. 6. – С. 213–218. – Бібліогр.: с. 218 (5 назв).

 51. Єлманова, С. В. Розвиток пізнавальної діяльності дошкільнят як передумова їх успішного навчання в школі / С. В. Єлманова // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 23-25 квіт. 2001 р. / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2001. – С. 177–178.

 52. Єлманова, С. Таємниці довкілля : організація дослідів з дітьми старш. дошкіл. віку / Світлана Єлманова // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 12. – С. 22–24.

 53. Єлманова, С. В. Типи проявів допитливості старших дошкільнят у природі / С. В. Єлманова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 233–237. – Бібліогр.: 6 назв.

 54. Єлманова, С. В. Формування допитливості старших дошкільнят у природопізнавальній діяльності / С. В. Єлманова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 271–277. – Бібліогр.: 6 назв.

 55. Єрменчук, А. Творення інтелекту : [логіко-мат. розвиток дошкільнят] / Алла Єрменчук // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 9. – С. 20–22.

 56. Жулідова, Л. Інтелектуальні ігри в розумовому розвитку дошкільнят / Людмила Жулідова // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 2. – С. 14–15 : іл.

 57. Заїка, А. Математика з пелюшок / Антоніна Заїка // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 1. – С. 28–29 : іл.

 58. Зайцева, Л. І. Вивчення особливостей елементарної математичної компетентності старших дошкільників / Л. І. Зайцева // Наук. зап. Пед., іст. та фіз.-мат. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 49. – С. 67–75.

 59. Зайцева, Л. Елементарна математична компетентність / Лариса Зайцева // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 7. – С. 12–15 : кольор. іл.

 60. Зайцева, Л. І. Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Зайцева Лариса Іванівна ; [наук. кер. Щербакова К. Й.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (6 назв).

 61. Захарова, В. Л. Природа й типологічні особливості дитячої творчості / В. Л. Захарова // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 10–11. – Бібліогр. в кінці ст.

 62. Іванчук, В. П. Особливості розв'язання задач старшими дошкільниками на співвідношення / В. П. Іванчук // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 11. – С. 89–94. – Бібліогр.: с. 93–94 (6 назв).

 63. Ікуніна, З. І. Вплив знань про геометричні фігури на розумовий розвиток дітей старшого дошкільного віку / З. І. Ікуніна, В. І. Прокопенко // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 248–252.

 64. Ікуніна, З. І.. Педагогічне керівництво при формуванні мислительної операції порівняння у старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ікуніна Зінаїда Іванівна ; наук. кер. Петренко Г. Г. ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 1994. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (8 назв).

 65. Ікуніна, З. І. Умови формування розумових операцій у дошкільників при проведенні дидактичних ігор та занять / З. І. Ікуніна, І. В. Трубник // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 10. – С. 52–60. – Бібліогр.: с. 60 (5 назв).

 66. Калита, Ю. Для розвитку пізнавальної сфери : [вправи] / Юлія Калита // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 10. – С. 29.

 67. Конюхова, Т. Авторська казка про природу : [екол. виховання дошкільнят] / Тетяна Конюхова // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 2. – С. 7–9 : іл.

 68. Конюхова, Т. С. Характеристика загальних підходів до екологічної освіти й виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі / Т. С. Конюхова // Освіта Донбасу. – 2006. – № 5. – С. 62–67.

 69. Кот, Н. М. Екологічне виховання дошкільників спільно з родиною : метод. рек. для вихователів, батьків та студ. дошкіл. відділень пед. вузів / Наталія Михайлівна Кот. – Київ : НПУ, 1999. – 30 с.

 70. Кот, Н. М. Екологічний тренінг з дошкільниками / Н. М. Кот // Наук. зап. Пед. та іст. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 41. – С. 70–71.

 71. Кот, Н. М. Роль дошкільних навчальних закладів в екологічному вихованні дітей і дорослих : [форми роботи з сім'єю] / Н. М. Кот // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Сер. Пед. науки. Психол. науки. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 78–85. – Бібліогр.: с. 85 (9 назв).

 72. Кот, Н. М. Сучасні підходи змісту екологічного виховання дошкільників / Н. М. Кот // Вісник : зб. наук. ст. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова : матеріали звіт.-наук. конф. викладачів : до 170-річного ювілею. – Київ : НПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 60–62.

 73. Кот, Н. М. Творчий розвиток дошкільнят у пізнанні природи / Н. М. Кот // Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 183–185.

 74. Кравченко, Г. Б. Використання дилемних ситуацій у процесі ознайомлення дошкільників з довкіллям / Г. Б. Кравченко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2000. – Вип. 89 : Педагогіка та психологія. – С. 52–58.

 75. Крайнова, Л. В. До проблеми інтелектуального та мовленнєвого розвитку дошкільників засобами екологічного виховання / Л. В. Крайнова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип. 22. – С. 127–132. – Бібліогр.: 6 назв.

 76. Криворучко, Т. Логіко-математичні ігри / Тетяна Криворучко // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 2. – С. 10–13 : іл. – Дод.: Конспекти контрол. сюжетно-ігрових занять.

 77. Кривошея, Т. Математика в природі для дошкільнят / Тетяна Кривошея // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 8. – С. 21–23.

 78. Кудикіна, Н. Забезпечення системно-діяльнісного підходу до керівництва іграми дітей дошкільного віку / Надія Кудикіна // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 157–160. – Бібліогр. в кінці ст.

 79. Лаврентьєва, Г. Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі / Галина Лаврентьєва // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 1 . – С. 10–12 : іл.

 80. Лаврентьєва, Г. Розвивальне предметно-ігрове середовище : європ. досвід та новіт. підходи / Г. Лаврентьєва // Палітра педагога. – 2001. – № 4. – С. 11–13.

 81. Ладивір, С. Не готові знання, а вміння їх здобувати : від розвитку – до саморозвитку / Світлана Ладивір // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 8. – С. 3–6 : іл.

 82. Ладивір, С. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів / Світлана Ладивір // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 10. – С. 4–7 : іл.

 83. Лисенко, Н. В. Формування першооснов екологічної культури дошкільнят / Н. В. Лисенко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3. – С. 61–66.

 84. Литвиненко, І. Багатоканальна діяльність – засіб розвитку пізнавальної активності / Ірина Литвиненко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 4. – С. 22–24 : іл.

 85. Литвиненко, І. С. Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку / І. С. Литвиненко // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : матеріали 6-их Костюків. читань, 28–29 січ. 2003 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 1 : Психологічні проблеми навчання особистості. Психологічні проблеми виховання та психічного розвитку особистості. – С. 89–93. – Бібліогр.: с. 92–93 (14 назв).

 86. Литвиненко, І. С. Формування пізнавальної активності як засіб розвитку індивідуальності дошкільників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Литвиненко Ірина Сергіївна ; [наук. кер. Васильєв Я. В.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : АТОЛ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв).

 87. Лобода, С. Ф. Розвиваємо розумові здібності та кмітливість / С. Ф. Лобода // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 10 . – С. 12–13 : іл. – Дод.: Приклади ігор.

 88. Лохвицька, Л. В. Вплив творчого керівництва вихователя на процес формування у дітей пізнавальних інтересів / Л. В. Лохвицька // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 359–362.

 89. Лохвицька, Л. Пізнавальні інтереси в системі самореалізації особистості дошкільника / Л. Лохвицька // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 82–89.

 90. Лохвицька, Л. Розвивальне середовище для дітей раннього віку / Любов Лохвицька // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 11. – С. 12–14 : табл.

 91. Лохвицька, Л. Сходинками пізнання навколишнього світу / Л. Лохвицька // Школа першого ступеня: теорія і практика : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 2. – С. 91–104.

 92. Лохвицька, Л. В. Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Лохвицька Любов Василівна ; [наук. кер. Артемова Л. В.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Науковий світ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв).

 93. Лохвицька, Л. Формування пізнавальних інтересів у навчально-ігровому середовищі / Любов Лохвицька // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 10. – С. 8–10 : іл.

 94. Лупійко, Л. В. Екологічна культура та її формування у дітей старшого дошкільного віку засобами народного природознавства України / Лупійко Л. В. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 121–125. – Бібліогр.: с. 124 (6 назв).

 95. Мазур, З. Працездатність – чинник нестабільний : [активізація пізнав. діяльності дошкільника] / Зінаїда Мазур // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 1. – С. 24–25 : кольор. іл.

 96. Маленькі мислителі : [добірка статей з розв. логіч. мислення, творч. здібностей та уяви дошкільників] // Б-чка вихователя дит. садка. – 2003. – Груд. (№ 23/24). – С. 1–126.

 97. Малікова, Ю. В. Оволодіння дітьми старшого дошкільного віку перцептивними діями : [розв. сенсор. сфери дитини] / Малікова Ю. В. // Наук. пр. Сер. Педагогіка : наук.-метод. журн. / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилян. акад.". – Миколаїв, 2006. – Т. 50, вип. 37. – С. 161–165. – Бібліогр.: с. 165 (6 назв).

 98. Малікова, Ю. В. Сенсорне виховання в сучасній теорії і практиці дошкільної освіти / Малікова Ю. В. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2005. – № 3/4. – С. 154–159. – Бібліогр.: с. 159 (10 назв).

 99. Марочко, Г. С. Формування у дітей старшого дошкільного віку дбайливого ставлення до природи (на матеріалі рослинного світу) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марочко Галина Сергіївна ; [наук. кер. Артемова Л. В.] ; АПН України, Ін-т педагогіки . – Київ : [б. в.], 1993. – 23 с. – Бібліогр.: с. 22–23 (12 назв).

 100. Марусинець, М. Розвиток пізнавальної активності : психол. умови та дидакт. засоби / Маріанна Марусинець // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 11/12. – С. 7–9 : іл.

 101. Маршицька, В. Лісові ігри : [використ. екол. ігор та завдань на заняттях і в повсякд. житті] / Вікторія Маршицька // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 10. – С. 20–21 : іл.

 102. Маршицька, В. Природа розкриває свої таємниці : [формув. пізнав. активності у дошкільників через проведення дослідів] / Вікторія Маршицька // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 7. – С. 14–15 : іл.

 103. Математика і природа : [конспект заняття для молодшої та старшої груп] / розроб. Л. Мацюк // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 7. – С. 14–15.

 104. Меналюк, Г. Ф. Розвиток мислення в процесі формування елементарних математичних уявлень [у дошкільників] / Г. Ф. Меналюк // Оновлення змісту і методів дошкіл. освіти в Україні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1999. – Вип. 5. – С. 63–66. – Бібліогр.: с. 66 (8 назв).

 105. Меналюк, Г. Вчимо доводити власну думку : [розв. мислення дошкільнят на заняттях з математики] / Галина Меналюк // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 1. – С. 14–15 : іл.

 106. Мухацька, Б. Стимулювання пізнавальної активності дітей у дитячому садку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Божена Мухацька ; [наук. консультант Артемова Л. В.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2001. – 41 с. – Бібліогр.: с. 33–37 (39 назв).

 107. Мухоморина, Л. Типы взаимоотношений "взрослый-ребенок" в процессе организации познавательной деятельности дошкольников / Людмила Мухоморина // Проф. творчість: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т удоскон. вчителів. – Київ ; Запоріжжя, 1999. – Вип. 16 : Шляхи розвитку здібностей у дітей дошкільного віку, ч. 1. – С. 136–139.

 108. Обухівська, А. Формування елементарних математичних уявлень у дітей під час підготовки до школи: (форма, розмір, простір, час) / А. Обухівська, Н. Стадненко, Т. Ілляшенко // Почат. школа. – 2003. – № 3. – С. 6–10.

 109. Ознайомлення дошкільників із довкіллям : зб. дидакт.-метод. матеріалів на допомогу вихователям та батькам за освіт. технологією "Довкілля" / авт.-розробники: А. Богуш, В. Ільченко ; упоряд. Любомира Калуська // Дит. садок. – 2006. – Груд. (чис. 47). – С. 2–21.

 110. Олійник, Л. Давайте пограємо! : дидакт. посібники для розв. сенсорики / Лія Олійник // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 11/12. – С. 24–25 : іл.

 111. Пирятинська, Л. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку під час праці в природі / Людмила Пирятинська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2003 р. : у 5 т. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Європ. ун-т [та ін.]. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – Т. 4. – С. 258–262.

 112. Плохій, З. П. Виховання екологічної культури дошкільників : метод. посіб. / Зоя Павлівна Плохій ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Ред. журн. "Дошкільне виховання", 2002. – 173 с. : іл.

 113. Плохій, З. Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят / Зоя Плохій // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 7. – С. 19–21 : іл.

 114. Позднякова, В. В. Логіко-математичний розвиток дошкільнят: інноваційні аспекти альтернативної технології математичної освіти / В. В. Позднякова, Н. В. Заплаткіна // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 64–66. – Бібліогр. в кінці ст.

 115. Позднякова, В. В. Ситуативне моделювання як технологія навчання лічби дітей старшого дошкільного віку / Позднякова В. В., Марущак А. // Освіта Донбасу. – 2005. – № 4. – С. 69–72.

 116. Позднякова, В. Діагностика логіко-математичної грамотності дошкільників / Валентина Позднякова // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 299 : Педагогіка та психологія. – С. 150–156.– Бібліогр.: с. 156 (5 назв).

 117. Ревенко, С. П. Развитие естественнонаучных обобщений у детей дошкольного возраста в свете научной школы Г. С. Костюка / С. П. Ревенко // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : матеріали 6-их Костюків. читань, 28–29 січ. 2003 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 2 : Методологічні обрії психологічної науки. Інноваційні напрями в психології і розвиток ідей Г. С. Костюка у сучасній психологічній науці. – С. 149–155. – Бібліогр.: с. 155 (4 назви).

 118. Рогальська, Н. В. Розумове виховання дітей дошкільного віку в традиціях народної педагогіки / Н. В. Рогальська // Укр. дошкілля : наук. зап. Уман. держ. пед. ун-ту : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ, 2000. – С. 71–76.

 119. Роганова, М. В. Модель процесу формування у дошкільників ціннісного відношення до природи засобами мистецтва / М. В. Роганова // Наука і сучасність. Сер. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2001. – Т. 25. – С. 133–139.

 120. Сбоєва, Л. Для розвитку творчого мислення : [проведення інтегр. занять мат. змісту] / Людмила Сбоєва // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 5. – С. 18–19 : іл.

 121. Сбоєва, Л. Математичний бал : заняття-розвага для старш. дошкільнят / Людмила Сбоєва // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 12. – С. 20–21 : іл.

 122. Смелянська, Н. Міні-уроки для "чомусиків" / Ніна Смелянська // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 9 . – С. 7–9 : іл.

 123. Старченко, В. Логіко-математичний аспект дошкільної освіти / Валентина Старченко // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 7. – С. 22–23.

 124. Старченко, В. А. Сучасний погляд на логіко-математичну компетентність дошкільників / В. А. Старченко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 285–291. – Бібліогр.: с. 291 (8 назв).

 125. Степанова, Т. Індивідуалізація і диференціація навчання дітей дошкільного віку математики : монографія / Тетяна Степанова. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 183 с. : табл. – Бібліогр.: с. 145–163 (277 назв).

 126. Стеценко, І. Логіки світу : розв. логіч. мислення дітей 5-го року життя / Ірина Стеценко. – 2-ге вид. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 111 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу". Дитячий садок. Бібліотека. Початкова освіта. Бібліотека).

 127. Суржанська, В. А. Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Суржанська Вікторія Анатоліївна ; [наук. кер. Бурма Г. В.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Курсор, 2004. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 назв).

 128. Татаринова, С. Апробація технології формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку / Світлана Татаринова // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 299 : Педагогіка та психологія. – С. 197–203.

 129. Ткачук, Т. Радість пізнання : [розв. пізнав. активності] / Таїсія Ткачук // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 9. – С. 10–11.

 130. Трофимова, О. Весняні пригоди : [конспект підсумк. заняття з екол. виховання] / Олена Трофимова // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 4. – С. 14–15.

 131. Туник, І. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільнят / І. Туник // Палітра педагога. – 2004. – № 3. – С. 24–29 ; № 4. – С. 26–29.

 132. Туник, І. Таємниці весняної природи : комплекс. заняття з природознавства, розв. мовлення та аплікації для старш. групи / Ірина Туник // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 5. – С. 14–15 : іл.

 133. Улькіна, Т. В. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Улькіна Тетяна Володимирівна ; [наук. кер. Пов'якель Н. І.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Автореферат, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (14 назв).

 134. Фунтікова, О. О. Використання моделей у формуванні знань про час у дошкільників 5–7 років : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Фунтікова Ольга Олександрівна ; наук. кер. К. Й. Щербакова ; НДІ педагогіки України. – Київ : [б. в.], 1993. – 23 с. – Бібліогр.: с. 22–23 (4 назви).

 135. Фунтікова, О. О. Педагогічні основи розумового розвитку дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Фунтікова Ольга Олександрівна ; [наук. консультант Приходько М. І.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 1999. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29–32 (37 назв).

 136. Фунтікова, О. Педагогічні основи формування початкових математичних уявлень у дітей 4–5-го року життя / О. Фунтікова // Палітра педагога. – 1999. – № 4. – С. 10–13.

 137. Хало, З. Зміст та шляхи реалізації завдань інтелектуального розвитку дитини у системі дошкільного виховання / Зоряна Хало // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 167–171. – Бібліогр. в кінці ст.

 138. Харченко, Н. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Харченко Наталія Валентинівна ; [наук. кер. Калмикова Л. О.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Інформ.-видавн. центр т-ва "Знання" України, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

 139. Ходатенко, Н. Екологічна стежина : [створення екол.-розвив. предмет. середовища] / Наталя Ходатенко // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 9. – С. 12–13 : іл.

 140. Чупахіна, С. Актуальні аспекти досліджень у методиці навчання дітей математики / Світлана Чупахіна // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2003. – Вип. 179 : Педагогіка та психологія. – С. 185–190.– Бібліогр.: с. 190 (6 назв).

 141. Шевченко, І. Батьківська педагогіка В. Сухомлинського та розумове виховання особистості дошкільника / І. Шевченко // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 224–225.

 142. Шецкін, Г. Математичні таємниці : [дидакт. матеріал з математики] / Геннадій Шецкін // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 5. – С. 26–27 : мал.

 143. Шийко, Е. Розвиток пізнавальної сфери на третьому році життя / Емілія Шийко // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 9. – С. 14–17 : іл.

 144. Щербакова, К. Й. Деякі аспекти проблеми організації навчання і математичного розвитку дітей дошкільного віку / К. Й. Щербакова // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ін-ту ім. П. Д. Осипенко. (Пед. науки). – Бердянськ, 2000. – № 2 : Матеріали наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми дошкіл. освіти та підготов. фахівців на сучас. етапі". – С. 45–51. – Бібліогр.: с. 51 (9 назв).

 145. Щербакова, К. Розв'язування математичних задач: компетентнісний підхід / К. Щербакова, Л. Зайцева // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 11. – С. 20–21 : іл.

 146. Я і всесвіт : запрошуємо ознайомитись з досвідом роботи дошкіл. установ : [конспекти занять з народознавства, ознайомлення з довкіллям] // Б-чка вихователя дит. садка. – 2004. – Лют. (№ 3/4). – С. 1–119.

 147. Яловська, О. Використання народних загадок при формуванні математичних уявлень у дітей дошкільного віку / О. Яловська // Вища освіта України. – 2003. – № 4. – С. 85–87.

 148. Яришева, Н. Ф. Екологічне виховання дошкільників : посіб. для вихователів дит. садків / Надія Федорівна Яришева ; [за заг. ред. В. В. Вербицького] ; Нац. екол.-натураліст. центр учн. молоді. – Київ : Грамота, 2001. – 55 с. – (Екологія і здоров'я).

 149. Яришева, Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : навч. посіб. / Надія Федорівна Яришева. – Київ : Вища школа, 1993. – 255 с. : іл.

 150. Яришева, Н. Цільові прогулянки до парків та скверів / Надія Яришева // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 3. – С. 16–18 : іл. ; № 4. – С. 14–15 : іл. ; № 5. – С. 12–13 : іл. ; № 6. – С. 8–9 : іл. ; № 7. – С. 20–21 : іл. ; № 9. – С. 20–21 : іл. ; № 12. – С. 18–19 : іл.

залишити коментар
Сторінка6/15
Дата конвертації28.09.2011
Розмір3.5 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх