Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України Суми icon

Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України Суми


Схожі
Порівняльна типологія англійської та української мов...
Зальні інструменти рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством Освіти І науки України для студентів вищих...
Х V ііі   ст. Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Суми...
Х V ііі   ст. Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Суми...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник...
Сергієнко Л. П. Практикум з психології спорту: навч посібник...
Нормування праці...
І. О. Анісімов коливання та хвилі...
М.І. Панченко цивільне право україни Навчальний посібник...
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7
повернутися в початок
скачать

Вправа 35. Проаналізуйте наведені нижче приклади з англійської та української мов і назвіть морфологічні способи вираження семи «компаративність» у тій або іншій мові.


Англ.: 1. The farther she went, the bigger and the redder were the strawberries. 2. I am the prettiest girl in all Sweden. 3. Now I am the most beautiful wolf in the whole big forest. 4. She was even more surprised when Little Lisa told her all that had happened to her in the big forest. 5. She is a most efficient publisher. 6. Isn’t she a most beautiful woman?


Укр.: 1. Осінь танула, як воскова свічка, ставала все прозорішою й легшою. 2. Єднання найкраща сила. 3. Літак щонайшвидший спосіб подорожування. 4. Це найбільш зручний розклад для студентів. 5. Микола менш здібний, ніж Петро. 6. До старої дідусь повернувся, бачить: царський палац препишний.


Вправа 36. Утворіть вищий та найвищий ступені порівняння від наведених нижче прикметників в англійській та українській мовах.


Англійська мова

Українська мова

Long, small, ugly, happy, narrow, severe, beautiful, important

Довгий, маленький, жахливий, щасливий, вузький, суворий, прекрасний, важливий


Чи можна розглядати синонімію форм ступенів порівняння в англійській мові? (Для ілюстрації цього положення вкажіть на можливість / неможливість утворення вищого та найвищого ступенів таких англійських прикметників, як small, big, red, fast, quick, deep, wide аналітичним способом, і таких, як wonderful, important, extensive, sensible, picturesque, transparent, синтетичним способом). Чи становлять способи утворення ступенів порівняння прикметників певні труднощі для перекладу?

Вправа 37. Як подані в кількісному відношенні відносні прикметники в обох мовах? Наведені приклади дають уявлення про тематичні групи відносних прикметників в англійській та українській мовах. В якій із них ця група представлена ширше і різноманітніше? До якої тематичної групи належить більшість прикметників у англійській мові? Порівняйте:


Англійська мова

Українська мова

Woolen, wooden, silken, music, economical, astrologic, astronomic, symmetric, athletic, biological, arithmetical, architectural, archaeological, commercial

Дерев’яний, сталевий, магнітний, літній, демократичний, київський, яблуневий, вишневий, обідній, юнацький, пластиковий, хімічний, ораторський, вечірній


Вправа 38. Яким способом англійська мова заповнює відсутність повноцінного розряду відносних прикметників? Для ілюстрації своєї відповіді скористайтеся перекладом українських атрибутивних словосполучень на англійську мову:

залізні ворота, осіння погода, танцювальний зал, пластикова пляшка, ораторське мистецтво, підлітковий вік, вишневий садок, київські вулиці, літній вечір, кам’яна стіна, газетна стаття, срібні ковзани, лондонський банк.


Вправа 39. Чи існує в англійській мові група присвійних прикметників? Яким чином англійська мова компенсує повну відсутність цієї групи прикметників у своїй синтаксичній структурі? Для ілюстрації до своєї відповіді скористайтеся перекладом наведених нижче атрибутивних словосполучень на англійську мову:

материна сумка, дядькова колекція, Оксанина професія, чоловікова краватка, батькова порада, лисяча нора, орлине перо.


Вправа 40. У поданих реченнях визначте розряди прикметників та їх синтаксичну роль. З’ясуйте їх морфологічні ознаки: які граматичні значення виражають їх закінчення; чим зумовлюються граматичні значення прикметників. Які особливості перекладу англійських прикметників на українську мову?


1. Трохи далі росла сизувата тополина памолодь, пломеніла червона шелюга, стовбурчилася колюча акація, маленькі берізки, що вже встигли зодягти на себе білі сорочечки... (І. Цюпа). 2. Віками еволюції витворились спеціальні роди словесної творчості, які орудують спеціальними формами для цього ефекту (М. Грушевський). 3. На Лисій горі догоряє багаття нічне, і листя осіннє на Лисій горі догоряє (В. Стус). 4. Я беру з татових рук поливяний глек, стернями виходжу: на дорогу (В. Стус). 5. Біля школи він помітив високого русявого чоловіка в пальті з каракулевим коміром, у хутряній шапці (І. Світличний). 6. Казали, що Захаркового запаху боялись навіть риби і тому погано клювали (О. Довженко). 7. І дрібнесенькі світляні блиски грали, як леліточки, по темній бронзовій правій щоці (Леся Українка). 8. У всі віки на всіх перепуттях історії хліб був найбільшим з багатств. 9. Ранок мудріший від вечора.


Вправа 41. У поданих нижче реченнях знайдіть прикметники, визначте їх розряди й синтаксичну функцію та проаналізуйте їхні граматичні категорії.


1. They were only five years younger than I was which made them forty-five. 2. Ann was certainly being bravely cheerful in a way which both exasperated Hugh and half compelled his administration (I. Murdoch). 3. The electric light had been burning all night (E. Hemingway). 4. He is stopping at one of the best hotels in town (W. Saroyan). 5. His hair was grey and he was short and fat (E. Hemingway). 6. There were several small losses: a spoon used for the baby’s feeding, a pair of scissors (D. Lessing). 7. For four months, since in the canteen she saw John’s tired smile, he had been one long thought in her mind (J. Galsworthy). 8. That early morning he had already done a good two hours’ work (J. Galsworthy).


Займенник


Займенник – це частина мови, яка вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. За значенням та граматичними особливостями займенники поділяють на особові, присвійні, зворотні, взаємні, вказівні, питальні, відносні, заперечні, неозначені, означальні, кількісні.


Вправа 42. Прочитайте текст, визначте розряди займенників та їхню синтаксичну роль у реченні. Охарактеризуйте морфологічні ознаки займенників.


а) Любов до рідної мови найприродніше й найглибинніше духовне начало людського життя. Його потрібно збагачувати, розвивати, воно повинно мати простір для свого росту, щоб не нагадувало скривленого дерева, яке піднімається під низькою стелею теплиці чи дендрарію. Чим глибше людина вживається в рідну мову, тим дальше вона пускає корінь у національний ґрунт, але ж настає хвилина, коли той корінь переходить у братню землю, бо ж усі мови пов’язані між собою чи спільністю походження, чи багатим запозиченням, чи історичною долею.

Любов до рідної мови не тільки не заперечує любові й пошани до інших мов, а навпаки народжує, плекає, вирощує інтернаціоналістські почування.

(Д. Павличко)


б) 1. Безсмертя хто поставить на коліна? Хто згасить сонце темрявою хмар? (М. Рильський). 2. Подивись на мене. Я Катруся твоя люба (Г. Шевченко). 3. Й були такі, що тікали в печери, озера, ліси. 4. Хвала тому, що росте, хвала усьому, що існує! (М. Драй-Хмара). 5. Щось незвичайне було у вигляді й заводського подвір’я, яке насторожено причаїлося у пітьмі (Яків Баш). 6. Нічим пошта дівчину не порадувала (О. Гончар).


Вправа 43. Визначте розряди займенників у наведених нижче англійських реченнях, з’ясуйте їх морфологічні категорії та синтаксичну роль.


1. There’s nothing for any of us to do (Ch. P. Snow). 2. I have made myself perfectly pleasant here (B. Shaw). 3. But I can’t do anything for him (J. Galsworthy). 4. “Who is that girl with yellow hair and dark eyes”, he asked. 5. She rises with an air of one who waits and is almost at the end of her patience (B. Shaw). 6. Your nerves are as bad as mine (G. Greene). 7. He seemed to get prouder and prouder over each item of his own deficiency (S. Leacock).


Вправа 44. Перекладіть текст на українську мову. З’ясуйте ізоморфні та аломорфні риси англійських та українських слів: а) прикметників; б) займенників?


^ Звичай скарб українського народу

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.

Звичаї народу це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а й в його історичному минулому.

Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Звичаї це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних й найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а також мова це ті найміцніші елементи, що обєднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї, як і мова, виробилися протягом усього довгого життя і розвитку кожного нарду.

В усіх народів існує повір’я, що той, хто забув батькові звичаї, карається людьми і Богом.

(За Олексою Воропаєм)


Числівник


Характерною рисою числівників є високий ступінь абстрактності їх семантики. Числівники називають «чисту» кількість предметів або, якщо йдеться про число, абстраговану від предметів кількість узагалі. Центральне місце кількісних числівників у лексико-семантичному полі кількості зумовлене їх регулярною співвіднесеністю з натуральним рядом чисел, субституцією лічильних слів, масовістю вживання, залученням у пряму та непряму лічбу, здатністю позначати точні, приблизні та невизначені кількісні характеристики (С. О. Швачко). Числівник – це частина мови, яка виражає всією сукупністю слів, що в неї входять та розміщуються в чіткій послідовності, систему лічби, прийняту в даному людському суспільстві, а кожен окремий числівник називає елемент цієї системи – числове поняття (число, кількість предметів, порядок при лічбі) (Л. Д. Чеснокова). Усі компоненти ряду як кількісних, так і порядкових числівників (one, two, three,…; the first, the second, the third,...) займають чітко визначене місце в ньому. Вони семантично залежні один від одного, тобто кожен числівник зумовлює своєю семантикою наявність у мові цілого ряду інших. Так, існування в мові слів four; the fourth означає, що в мові є й слова one, two, three; the first, the second, the third.

Кореляція із загальнокатегоріальними характеристиками словотвірних баз (кількісних числівників) призводить до наявності в семантиці порядкових числівників сем кількості. Словотворчий формант -th у комплексі з конституентами лічильного ряду іменує регулярний факт, який може стати статичною ознакою предмета. В даному випадку – це ознака специфічного розміщення одиничних об’єктів у часі та / чи в просторі (С. О. Жаботинська). Елементи the first, the second, the third, the fourth, the fifth,... відріз­ня­ють­ся один від одного тим (якісна визначеність), що співвідносяться з різним місцем у ряді лічби. Між ними існують відмінності, ідентич­ні семантичним відмінностям кількісних числівників відповідного лічильного ряду (кількісна визначеність) (С. В. Кабанова). Порядкові числівники подібно до відносних прикметників номінують якісну характеристику предмета через відношення до числа. Відповідно до лінгвістичної традиції тлумачення мовного поля, яка полягає в тому, що різні поля частково нашаровуються одне на одне, утворюючи зони поступових переходів, порядкові слова знаходяться на одній з ділянок на перетині функціонально-семантичних полів квантитативності та квалiтативності.


Вправа 45. Знайдіть у наведених нижче реченнях кількісні й порядкові числівники, поділивши кількісні на власне кількісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні. З’ясуйте відмінність між ними в лексичному значенні, морфологічних ознаках та синтаксичній ролі у реченні.

Перекладіть числівники на англійську мову. До яких груп належать ці числівники в англійській мові та які граматичні категорії вони мають?


1. Не існує половини, трьох чвертей, дев’яти десятих правди, в такому випадку одна десята буде брехнею і вся правда рушиться в прірву (Л. Первомайський). 2. Багато ж тих корінців страх як багато. Один, два, три... десять, ціла жменя, ціла купа (М. Коцюбинський). 3. Вона виринула перед нами за кільканадцять кроків (Олесь Досвітній). 4. У мене не одно ваше діло, а може десятеро (Панас Мирний). 5. Біля одного весла стояли двоє хлопців, а другим вправлявся сам дідусь (Ю. Смолич). 6. Боюсь, що я не перелічив і четвертої частини того, що тут росте (М. Коцюбинський). 7. А Настя вже шістнадцятий рочок починає (Марко Вовчок).


Проаналізуйте когнітивні складники поняття числа.


Вправа 46. Перекладіть текст на англійську мову. Визначте типологічно спільні та відмінні риси числівників англійської та української мов, порівнюючи їх у текстах оригіналу та перекладу.


На початку XIX cт. про запорізькі землі писав французький маркіз де Кастельно:

«У цій країні, не захищеній від холоду, зима буває суворішою, ніж у захищених місцевостях на однаковій з нею широті... Весна починається у квітні і вже за 1015 днів земля буває вкрита зеленню. В цю пору року тисячі різноманітних квітів укривають степ барвистим килимом; чудові пахощі витають у повітрі, й мандрівник міг би захоплюватися всім навколо, аби його не гнітила думка про брак робочих рук для цього розкішного ґрунту.

...Влітку в Новоросії спека буває сильніша, ніж у всіх інших точках земної кулі, розташованих на однаковому градусі. Часто кілька днів підряд буває 1720° спеки; але я ніколи не бачив, щоб термометр піднімався вище 26° і така температура трималася не більше одного дня, 25° звичайно найвища температура. Зміни бувають щотижня».

(За Д. І. Яворницьким)


Вправа 47. Охарактеризуйте англійські числівники щодо їх розряду, граматичних категорій та синтаксичної функції у реченні.


1. Where’s the cedar I planted when I was five? (J. Galsworthy). 2. All this triumphal business, these people coming and going, those two talking so readily and quickly: the clear and sparkling morning! (J. Galsworthy). 3. On the fourth evening Brander came... (Th. Dreiser). 4. Three fourths of the book was read yesterday. 5. I have a passion for white people, I used to own three. But two are dead and the third is sickly (G. Vidal). 6. Page 258 here you are, my dear (J. Galsworthy). 7. The Maintenon wore blue stockings, and ministered to Louis the XIVth (J. Galsworthy).


Прислівник


Прислівники виражають ознаку дії, її спосіб. Іншими компонентами значення цієї частини мови є ступінь або міра властивості, час, місце, умови проходження процесу. Прислівники способу дії та деякі прислівники міри (кількісні) відзначаються градуальністю і мають граматичну категорію ступеня якості.


Вправа 48. Запишіть речення, розкриваючи дужки і поставивши прислівники в один зі ступенів порівняння.


1. Then the bus ... began to run, ________ still, through a long avenue (fast) (W. Faulkner). 2. Moreover, he was ________ educated than the others (well) (P. Buck). 3. She was the one who was being hurt ___________ (deeply) (A. Wilson). 4. Driving _________ now, she arrived between four and five (slowly) (J. Galsworthy). 5. However, I must bear my cross as _______ I may (well) (B. Shaw).


Перекладіть речення на українську мову та порівняйте засоби вираження компаративності у двох мовах.


Вправа 49. а) У поданих нижче реченнях знайдіть прислівники та розподіліть їх за розрядами.

б) Чи збігаються розряди прислівників у англійській та українській мовах?

в) З’ясуйте морфологічні ознаки, сполучуваність та синтаксичну роль прислівників у порівнюваних мовах.


Англ..: 1. She talked to them naturally, sang a little song to them... (P. Buck). 2. Patients insist on having microbes nowadays (B. Shaw). 3. As soon as Annette found herself outside, she began to run (I. Murdoch). 4. I never felt better in my life (W. Saroyan). 5. A week later I am visited by a very stylishly dressed young woman (W. Saroyan). 6. The only thing is to cut the knot for good (J. Galsworthy). 7. In another moment Adyl was leading the way downstairs (H. Wells). 8. The driver was ordered to take the car to the pool, and dates and Karen went afoot (S. Heym).


Укр.: 1. Повітря в горах дуже прозоре, отже, і видимість тут стала набагато краща, ніж на рівнині (О. Гончар). 2. Стоїш високо не будь гордим, стоїш низько не гнися (Народна творчість). 3. На тихім озері, де мріють верболози, давно приборкані, і влітку, і восени то плюскоталися, то плавали вони (лебеді), і шиї гнулися у них, як буйні лози (І. Драй-Хмара). 4. Кажуть, люди жили табунами, спали покотом в імлі печер, цілувались при зорях ночами на крутих узбережжях озер (В. Симоненко). 5. Зопалу я звівся на ноги (Ю. Збанацький). 6. Ви якось чудно поводитесь зі мною останнього часу (Леся Українка). 7. Тоді й вона, відставши, подалася слідом. І не назирці, з одвічної своєї жіночої цікавості, а тому, що по-іншому просто не могла (Є. Гуцало).


Лексеми зі значенням тимчасового стану (психічного, фізичного), в якому перебуває людина або предмет, відносять до слів категорії стану. Семантика зближує їх із прикметниками.


Вправа 50. У наведених нижче англійських реченнях знайдіть слова категорії стану. Перекладіть речення на українську мову. Якими засобами виражені в тексті перекладу слова категорії стану?


1. The afternoon was full of transfiguring sunshine, some Judas trees were abloom in the villa gardens (H. Wells). 2. I did not mind for myself. I should not have cared if had been alone (Du Maurier). 3. His soul was all ablaze with bliss (M. Twain). 4. We are not afraid of the truth (Yow and D’Usseau). 5. The rest of his costume were the things he had worn at the funeral, of his father. So nearly akin are human joy and sorrow (H. Wells). 6. The lieutenant lay asleep on the other bed (E. Hemingway). 7. He lit a pool of paraffin on the scullery floor and instantly a nest of wavering blue flame became agog for prey (H. Wells). 8. He [Mr. Polly] rattled and stormed and left the parlour already ablaze behind him (H. Wells). 9. But Mr. Polly’s establishment looked more like a house afire than most houses on fire contrive to look from start to finish (H. Wells). 10. You know everything there is to know about me. There’s not much, because I have not been alive for very long (Du Maurier). 11. He did not answer. I was aware again of that feeling of discomfort (Du Maurier).


Питання для самоперевірки


 1. Типологія прикметника:

 • розбіжності в лексико-граматичних підкласах прикметника в англійській та українській мовах;

 • категорія ступеня якості, синтетичні та аналітичні засоби її вираження в порівнюваних мовах;

 • ізоморфізм та аломорфізм у системі граматичних категорій прикметника в українській та англійській мовах.

 1. Типологія займенника:

 • подібність і розбіжність у розрядах англійських та українських займенників;

 • граматичні категорії займенника в порівнюваних мовах, ізоморфні та аломорфні риси.

 1. Типологія числівника:

 • поділ числівників на класи в англійській та українській мовах;

 • граматичні категорії числівника в українській мові.

 1. Типологія прислівника, етимологічні, семантичні, морфологічні й синтаксичні ознаки в англійській та українській мовах.

 2. Слова категорії стану в порівнюваних мовах.Список рекомендованої літератури


Обов’язкова

 1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – С. 213–231, 248–256.

 2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Радянська школа, 1960. – С. 51–69.

 3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Янукян, С. А. Швачко. – К. : Вища школа, 1977. – С. 94–96.


Додаткова

 1. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – М. : Просвещение, 1989. – С. 118–120.

 2. Кошевая И. Г. Сравнительная типология английского и русского языков / И. Г. Кошевая, Ю. А. Дубовский. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – С. 66–87.

 3. Аракин В. Д. Типология языков и проблема методического прогнозирования / В. Д. Аракин. – М. : Высшая школа, 1989. – С. 74–78.

 4. Баскевич В. М. Про чинники, які зумовлюють широту лексичної сполучуваностi прикметника / В. М. Баскевич // Iноземна фiлологiя. – 1990. – Вип. 100. – С.67–71.

 5. Садирова Г. В. Посессивный фрейм в семантике относительных прилагательтных (на материале английского языка) / Г. В. Садирова // Вісник ХНУ. – 2003.– № 609. – С. 177–180.

 6. Старикова Е. Н. Функционально-семантическое поле посессивности в современном английском языке / Е. Н. Старикова, И. В. Тропинова // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 372. – С. 88–96.

 7. Жовтобрюх М. А. Займенник у системі частин мови / М. А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 18–22.

 8. Бродская Е. Л. Функции личных местоимений / Е. Л. Бродская // Вісник ХНУ. – 2003. – № 609. – С. 124– 127.

 9. Болюх О. В. Морфолого-синтаксичні особливості прислівника / О. В. Болюх // Мовознавство. – 1994. – № 6.– С. 34–39.

 10. Татаринцева И. А. Проблема наречия как части речи / И. А. Татаринцева // Вестник Харьковского университета. – 1988. – № 322. – С. 98–101.^ РОЗДІЛ 3. ДІЄСЛОВО В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ


Дієслово – граматично найскладніша частина мови, оскільки відіграє головну роль у вираженні предикативної функції речення. Його складність полягає й у різноманітних класифікаціях та представленості у двох формах – особовій та неособовій. Загальне категоріальне значення усіх форм дієслова – динамічний процес, дія. Дієслово має більше граматичних категорій, ніж будь-яка інша частина мови. У складі синтаксичних одиниць воно сполучується з іменником, займенником, прислівником.


Вправа 51. Які семантичні ознаки притаманні дієслову як частині мови?

Розподіліть наведені нижче українські та англійські дієслова за чотирма групами залежно від їх здатності позначати: а) дію; б) процес; в) стан; г) ставлення.

Укр.: бігти, мати, стати, любити, продовжувати, хотіти, прагнути, могти, вважати, читати, міркувати.

Англ.: play, sit, let, carve, think, wish, buy, last, be, get, lie, bring, engage, swim.


Значення слів flight, asleep теж пов’язані з дією та процесом. Чому не можна їх віднести до дієслів? Чи достатній лише семантичний критерій для визначення тієї чи іншої частини мови?


Вправа 52. Виділіть дієслова у реченні, що являє собою певний вигаданий зміст.


Woggles ugged diggles.


а) Завдяки яким критеріям ви зробили вибір?

б) Уявіть собі у відриві від контексту англійське слово «palaver» та українське слово «фальцювати». Які типологічні особливості української та англійської мов роблять у першому випадку неможливим, а у другому випадку елементарно простим визначення частини мови? На основі яких ознак ідентифікували друге слово як дієслово?


Вправа 53. Проаналізуйте наведені нижче речення і з’ясуйте основні синтаксичні функції, характерні для англійського дієслова як частини мови.


1. Pat led the way into the library.

2. I have come to speak about that poor girl.

3. Whom do you want to see?

4. I have a problem for you to solve.

5. I have never heard her complain.

6. She is her own enemy.


Перекладіть речення на українську мову. Чи збігаються синтаксичні функції дієслова в українській та англійській мовах?


Вправа 54. На основі наведених нижче прикладів визначте, які комбінаторні особливості характерні для англійського та українського дієслів.


Англ.: 1. The doctor turned his head when the missionary came back. 2. It was not like our soft English rain that drops gently on the earth. 3. Tell him I can get work in London. 4. You look fine today. 5. I usually take breakfast at nine. 6. Youll never see me cry.


Укр.: 1. Розмовляли довго. 2. До воріт підійшла листоноша і віддала листа. 3. Я не змогла вчинити інакше. 4. Ви сьогодні маєте чудовий вигляд! 5. Він багато розповідав мені про вас.


Які з наведених вище англійських речень можуть викликати труднощі в україномовних студентів під час перекладу внаслідок розбіжностей у комбінаториці дієслова в порівнюваних мовах?

залишити коментар
Сторінка3/7
Дата конвертації23.01.2012
Розмір1.86 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх