Інформатика. (Тема-1-2) icon

Інформатика. (Тема-1-2)


Схожі
Методичні рекомендації щодо викладання предмету "Інформатика"...
Особливості навчальної програми для учнів 9...
Курс інформатики в може вивчатися за такими програмами...
Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-20 11 навчальному році....
Інформація для авторів журналу «Медична інформатика та інженерія»...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2009/10 навчальному році...
Тематичний план з дисципліни «Економічна інформатика» Тема...
Навчальна програма для студентів з економічних спеціальностей 03050901 “Бухгалтерський облік”...
Методичні рекомендації 2008р. Кишкан Л. Б. Гудак Е. П. Інформатика. Лабораторно практичні роботи...
Лекція 6 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Сервісні та прикладні програми Види пз...
Конспект лекцій (опорний конспект лекцій) з дисциплін Економічна інформатика для студентів...
Перелік проектів-переможців 7 конкурсу Державного фонду фундаментальних досліджень за першим...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать
Тема-6-1).


1. Як одержати довідку в редакторі Word?

2. Які відомості містить інформаційний рядок (рядок стану)?

3. У чому полягає макетування текстового документа?

4. У чому полягає форматування текстового документа?

5. У чому полягає редагування текстового документа?

6. У чому полягає набір і зберігання текстового документа?

7. Чим прапорець відрізняється перемикача?

8. Чим лічильник відрізняється від прапорця?

9. У якому меню і яке діалогове вікно викликати, щоб змінити встановлені поля?

10. У якому меню і яке діалогове вікно викликати, щоб змінити встановлений розмір паперу?

11. Який масштаб встановити, щоб надати документу найбільш сприятливого для роботи вигляду?

12. Які особливості діалогового вікна у порівнянні з вікном редактора Word?

13. Які особливості діалогового вікна у порівнянні з вікном редактора Word?

14. Які вкладки має діалогове вікно "Параметры страницы"?

15. Які розміри аркуша паперу найбільш поширені?

16. Які елементи може мати діалогове вікно?

17. Які елементи може мати діалогове вікно?

18. Коли з'являється діалогове вікно?

19. Як побачити назву кнопки на панелі інструментів?

20. Які дії виконують кнопками, що у верхньому правому куті вікна Word?

21. Які можливості для керування своєю роботою надає Word?

22. Де можуть знаходитись команди?

23. Що може бути поруч з командою, що знаходиться в меню?

24. Якими діями виконують команду із меню?

25. Які назви є у рядку меню вікна Word?

26. Як називається список, у якому можна вибирати потрібну команду?

27. Які елементи знаходяться у вікні текстового редактора Word?

28. Яким чином можна завантажити текстовий редактор Word?

29. Для чого використовують текстовий редактор Word?


Створення документа. (Тема-6-2).


1. Що необхідно зробити, щоб зберегти документ з потрібним іменем у власній папці?

2. Якою командою зберегти набраний текст у файл?

3. Що робити при повідомленні про помилку у слові?

4. Яку команду виконати, щоб при введенні тексту автоматично перевірялася його орфографія?

5. Як вилучити порожній рядок?

6. Як вставити порожній рядок?

7. За допомогою якої клавіші два рядки можна об'єднати в один?

8. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть праворуч від нього?

9. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть ліворуч від нього?

10. Які види помилок можуть бути в тексті?

11. Якими засобами користуватися для переміщення в тексті?

12. Яку клавішу натискати, щоб перейти в кінець рядка?

13. Яку клавішу натискати, щоб перейти на початок поточного рядка?

14. Яку клавішу натискати, щоб перейти на початок наступного рядка?

15. За допомогою якої клавіші можна розбити один рядок на два?

16. Вкажіть неправильний набір тексту

17. Які правила набору тексту?

18. Вкажіть правильний набір тексту.

19. Які правила набору тексту?

20. Як встановити потрібний розмір шрифту?

21. Вкажіть неправильний набір тексту.

22. Що таке параметри "з мовчазної згоди"?

23. Що з'явиться в заголовку редактора Word при створенні нового документа?

24. Які дії виконати для створення нового документа?

25. Які правила набору тексту?


Фрагменти тексту. (Тема-6-4).


1. Якими засобами користуються при роботі з фрагментами тексту?

2. Як у документі замінити один фрагмент на інший?

3. Яким чином знайти в документі потрібний фрагмент?

4. Яким чином перемістити фрагмент тексту за допомогою буксирування?

5. Щоб виконати переміщення виділеного фрагмента тексту, яку послідовність дій потрібно виконати?

6. Які дії можна виконати з виділеним фрагментом тексту?

7. Як називається спеціальна пам'ять, де тимчасово розміщується фрагмент тексту?

8. Якого виду набуває виділений фрагмент?

9. Як виділити абзац клацанням?

10. Як виділити речення клацанням?

11. Як виділити слово клацанням?

12. Як виділити кілька рядків тексту за допомогою стрілки на лівому полі тексту?

13. Якими способами можна виділити фрагмент тексту?

14. Що потрібно зробити з фрагментом тексту для його обробки?

15. Що не може бути фрагментом тексту?

16. Що може бути фрагментом тексту?

17. Як відмінити неправильну команду?

18. Як виділити ВЕСЬ абзац?

19. Як виділити ОДИН рядок тексту стрілочкою на лівому полі?

20. Як виділити ВЕСЬ текст документа?

21. Як виділити фрагмент тексту протягуванням?

22. За допомогою яких засобів переміщають курсор клавіатури по тексту?

23. Які правила набору тексту?

24. Які правила набору тексту?


Існуючий документ. (Тема-6-5).


1. Як створити новий документ на основі існуючого і зберегти обидва?

2. Які можливості дає виконання команди "Сохранить как..."?

3. Якою командою зберегти існуючий текст у новий файл і(або) нову папку?

4. Якою командою можна зберегти набраний текст у файл?

5. Як стерти порожній рядок?

6. Як вставити порожній рядок?

7. Яку команду потрібно виконати для багаторівневого списку, щоб перейти на нищий рівень нумерації?

8. Яку команду потрібно виконати для багаторівневого списку, щоб перейти на вищий рівень нумерації?

9. Що потрібно зробити для створення багаторівневого списку?

10. Що потрібно зробити для створення номерованого списку?

11. Що потрібно зробити для створення маркірованого списку?

12. Які види списків можна створити за допомогою текстового редактора Word?

13. Які помилки знаходяться при перевірці граматики?

14. Як виконати перевірку орфографії ВСЬОГО документа?

15. Як перейти від роботи з одним документом до роботи з іншим ВІДКРИТИМ документом?

16. При завантаженні кількох документів, де можна побачити їх список?

17. Що необхідно зробити при використанні чужого документа, щоб його не зіпсувати в місці зберігання?

18. Яка робота проводиться з існуючим документом?

19. Що буде у заголовку після відкриття існуючого документа?

20. Коли Word вже завантажено, як пройти шлях до потрібного існуючого документа?

21. Коли Word вже завантажено, як викликати для продовження роботи існуючий документ?

22. Поки Word ще не завантажено, як викликати для продовження роботи існуючий документ?

23. Де можуть зберігатися документи, створені за допомогою текстового редактора Word?

24. Які види помилок можуть бути в тексті?


Вибір шрифту. (Тема-6-7).


1. Які анімаційні ефекти можливі для оздоблення шрифту?

2. Яким може бути інтервал між символами?

3. Які спеціальні ефекти можливі для оздоблення шрифту?

4. Якими можуть бути розміри шрифту?

5. Яким може бути написання шрифту?

6. Які можливості для встановлення параметрів шрифту надає вкладка "Шрифт" діалогового вікна "Шрифт"?

7. Які вкладки має діалогове вікно "Шрифт"?

8. Якими способами можна викликати діалогове вікно "Шрифт"?

9. За допомогою якого засобу встановлюються всі можливі параметри шрифту?

10. Що потрібно зробити з фрагментом тексту для зміни параметрів шрифту?

11. Для яких окремих фрагментів документа можна встановлювати різні шрифти?

12. Які параметри має шрифт?

13. Яким чином зробити текст розтягнутим, не вставляючи пропуски між буквами?

14. Які дії потрібно виконати, щоб встановити в текст графічний символ?

15. Які спеціальні ефекти для тексту вам відомі?

16. Як встановити колір шрифту?

17. Які види шрифту вам відомі?

18. Яким може бути розмір шрифту?

19. Якою командою зберегти текст у новий файл і(або) нову папку?

20. Якою командою зберегти набраний текст у файл?

21. Яким може бути написання шрифту?

22. Які параметри має шрифт?


Форматування абзаців. (Тема-6-8).


1. Який параметр встановити, щоб абзац , що не поміщається в кінці сторінки, не мав одного рядка на попередній або наступній сторінці?

2. Який параметр встановити, щоб абзац , що не поміщається в кінці сторінки, не розривався, а повністю переносився на наступну сторінку?

3. Яким засобом скористатися, щоб текст без зміни розміру шрифта розтягнути на більшу кількість аркушів паперу?

4. Які параметри форматування дозволяє встановити діалогове вікно "Абзац" на вкладці "Положение на странице"?

5. Які параметри форматування дозволяє встановити діалогове вікно "Абзац" на вкладці "Отступы и интервалы"?

6. Яким засобом скористатися для встановлення інтервалу після абзацу?

7. Яким засобом скористатися для встановлення інтервалу перед абзацем?

8. Яким засобом скористатися для виконання відступу справа?

9. Яким засобом скористатися для виконання відступу зліва?

10. Яким засобом скористатися для виконання відступу першого рядка?

11. Які інтервали між рядками можуть бути?

12. Як встановити інтервал між абзацами?

13. Як відкрити діалогове вікно "Абзац"?

14. Які засоби використовують для встановлення відступів?

15. Які види виступів може мати абзац?

16. За допомогою яких засобів встановлюється вирівнювання абзаца?

17. Яке вирівнювання застосовується для абзаца?

18. У чому полягає форматування абзаців?

19. Якою командою зберегти текст у новий файл і(або) нову папку?

20. У чому полягає копіювання формату?

21. Які параметри можна встановити у діалоговому вікні "Колонки"?

  1. Для чого використовуються табулятори?


Таблиці в тексті. (Тема-6-10).


1. Які дії виконати, щоб вставити таблицю?

2. Яким чином перейти в потрібну комірку за допомогою миші?

3. Курсор клавіатури знаходиться в комірці. Що відбудеться, якщо натиснути клавішу Enter?

4. Як виділити всю таблицю?

5. Як виділити рядок таблиці?

6. Як виділити кілька рядків таблиці?

7. Як виділити кілька стовпчиків таблиці?

8. Як виділити стовпчик таблиці?

9. Яку клавішу натискати для переходу в наступну комірку справа?

10. Як змінити розміри стовпчика або рядка?

11. Як виділити фрагмент таблиці?

12. Що попередньо треба зробити для роботи з фрагментом таблиці?

13. Як видалити стовпчик таблиці?

14. Як видалити кілька рядків таблиці?

15. Як видалити рядок таблиці?

16. Як вставити в таблицю порожній стовпчик?

17. Як поділити комірку на кілька рядків або стовпчиків?

18. Як об'єднати кілька комірок таблиці?

19. Які види границь можливі для встановляння в таблиці?

20. Які кнопки-команди використовуються для встановлення границь і заливки?

21. Які кнопки-команди має "Панель границ"?

22. Як вставити в таблицю порожній рядок?


Редагування таблиць. (Тема-6-11).


1. Як виділити рядок таблиці?

2. Як виділити кілька рядків таблиці?

3. Як виділити кілька стовпчиків таблиці?

4. Як виділити стовпчик таблиці?

5. Як змінити розміри стовпчика або рядка?

6. Як виділити фрагмент таблиці?

7. Що попередньо треба зробити для роботи з фрагментом таблиці?

8. Як видалити стовпчик таблиці?

9. Як видалити кілька рядків таблиці?

10. Як видалити рядок таблиці?

11. Як вставити в таблицю порожній стовпчик?

12. Як поділити комірку на кілька рядків або стовпчиків?

13. Як об'єднати кілька комірок таблиці?

14. Які види границь можливі для встановляння в таблиці?

15. Які кнопки-команди використовуються для встановлення границь і заливки?

16. Які кнопки-команди має "Панель границ"?

17. Яким чином провести сортування таблиці?

18. У чому полягає сортування таблиці?

19. Як обчислити суму вмісту комірок?

20. Як встановити заголовок таблиці при її розташуванні на двох і більше аркушах?

21. Яким чином вилучити зміст комірки?

22. Як копіювати у нову комірку вміст іншої комірки?

23. У чому полягає редагування таблиць?

24. Як вставити в таблицю порожній рядок?


Малюнки в тексті. (Тема-6-13).


1. Яким чином можна відредагувати рамку напису?

2. Яким чином редагується вид, написання, розмір, колір шрифту текста напису?

3. Які особливості має напис?

4. Якими діями можна створити напис?

5. Що таке "напис у тексті"?

6. Яким чином можна створити буквицю?

7. Що таке "буквиця"?

8. Яке горизонтальне вирівнювання можливе при розташуванні малюнка в тексті?

9. Яким чином малюнок вставити в текстовий документ?

10. Як ввести в документ формулу?

11. Який формат (розширення) буде мати текстовий документ з малюнком?

12. Який формат (розширення) можуть мати малюнки?

13. Що зробити, щоб текст обтікав малюнок?

14. Яким чином пропорційно змінити розміри малюнка?

15. Яким чином перемістити малюнок на нове місце?

16. Які дії потрібно виконати для сумісного зображення малюнка і текста?

17. Яке положення може займати малюнок при сумісному відображенні в тексті?

18. Яким чином змінити горизонтальний або вертикальний розміри малюнка?

19. Яким чином копіювати малюнок?

20. Які дії можливі над малюнками?

21. Які малюнки можуть бути розташовані в тексті?


Формули і Word Art. (Тема-6-14).


1. Як поділити комірку таблиці на кілька рядків або стовпчиків?

2. Як об'єднати кілька комірок таблиці?

3. Які види границь можливі для встановляння в таблиці?

4. Які кнопки-команди використовуються для встановлення границь і заливки в таблиці?

5. Які кнопки-команди має "Панель границ" таблиці?

6. Яким чином провести сортування таблиці?

7. У чому полягає сортування таблиці?

8. Як обчислити суму вмісту комірок таблиці?

9. Як встановити заголовок таблиці при її розташуванні на двох і більше аркушах?

10. Яким чином можна відредагувати рамку напису?

11. Яким чином редагується вид, написання, розмір, колір шрифту текста напису?

12. Які особливості має напис?

13. Якими діями можна створити напис?

14. Що таке "напис у тексті"?

15. Яким чином можна створити буквицю?

16. Що таке "буквиця"?

17. Як ввести в документ формулу?

18. За допомогою якого інструмента можна вибрати дугову, хвилясту, кругову, трикутну тощо форму об'єкта Word Art?

19. Які засоби надаються для редагування объекта Word Art?

20. Де можна вибрати варіант оздоблення тексту Word Art?

21. Як викликати засіб Word Art?

22. Що таке Word Art?

23. Які дії можливі над малюнками?


Малювання. (Тема-6-15).


1. Як зняти малюнок з екрана монітора?

2. Які кнопки для створення малюнка є в правій частині панелі "Рисование"?

3. Як вибрати графічні об'єкти для групування?

4. Який набір фігур має список "Автофигуры"?

5. Які дії з малюнком стають можливі за допомогою команди "Повернуть/отразить"?

6. Для чого використовується команда "Разгруппировать"?

7. Для чого використовується команда "Группировать"?

8. Які команди є у списку "Рисование" (Малювання)?

9. Які кнопки для створення малюнка є в лівій частині панелі "Рисование"?

10. Що потрібно зробити, що мати можливість роботи з малюнками?

11. Яким чином можна відредагувати рамку напису?

12. Яким чином редагується вид, написання, розмір, колір шрифту текста напису?

13. Які особливості має напис?

14. Якими діями можна створити напис?

15. Що таке "напис у тексті"?

16. Яким чином можна створити буквицю?

17. Що таке "буквиця"?

18. Як ввести в документ формулу?

19. За допомогою якого інструмента можна вибрати дугову, хвилясту, кругову, трикутну тощо форму об'єкта Word Art?

20. Які засоби надаються для редагування объекта Word Art?

21. Як викликати засіб Word Art?

22. Які дії можливі над малюнками?


Обробка документів. (Тема-6-16).


1. Якими діями встановлюють колонтитули?

2. Що таке "Колонтитул"?

3. Якими діями створити сноску?

4. За дапомогою якого засобу показується першоджерело, на яке посилається в документі?

5. Як встановити потрібне положення абзацу на сторінці?

6. Яким може бути положення абзацу на сторінці?

7. Яке вирівнювання на аркуші можна задати для номера сторінки?

8. Яке положення може займати номер сторінки на аркуші?

9. Які параметри дозволяє встановити діалогове вікно "Номера страниц"?

10. Які дії виконати для автоматичної нумерації сторінок документа?

11. Що це таке: "форма, якій відповідають створювані текстові документи"?

12. Що це таке: "іменований набір параметрів оформлення тексту"?

13. Які стилі встановлює Word для нового документа?

14. Які параметри встановлює стиль?

15. Які стилі встановлювати, щоб автоматично зібрати зміст документа?

16. Які стилі потрібно встановлювати для назв розділів і підрозділів?

17. Як за допомогою стилів "Заголовок" побудувати зміст?

18. Як надрукувати кілька сторінок на вибір?

19. Як надрукувати документ?

20. Які стилі додадуться до списку стилів після побудови змісту?

21. Для яких фрагментів документа можна встановлювати стилі?


Вступ в Word. (Word1-1&2).


1. Як розповсюдити встановлені параметри на документи, що будуть далі створюватися?

2. Які розміри шрифту пропонує Word?

3. Чим прапорець відрізняється перемикача?

4. Чим лічильник відрізняється від прапорця?

5. У якому меню і яке діалогове вікно викликати, щоб змінити встановлені поля?

6. У якому меню і яке діалогове вікно викликати, щоб змінити встановлений розмір паперу?

7. Який масштаб встановити, щоб надати документу найбільш сприятливий для роботи вигляд?

8. Які особливості діалогового вікна у порівнянні з вікном редактора Word?

9. Які особливості діалогового вікна у порівнянні з вікном редактора Word?

10. Що таке параметри "з мовчазної згоди"?

11. Які вкладки має діалогове вікно "Параметры страницы"?

12. Які розміри аркуша паперу найбільш поширені?

13. Які елементи може мати діалогове вікно?

14. Які елементи може мати діалогове вікно?

15. Коли з'являється діалогове вікно?

16. Які режими роботи з документами забезпечує Word?

17. Як побачити назву кнопки на панелі інструментів?

18. Які дії виконують кнопками, що у верхньому правому куті вікна Word?

19. Які можливості для керування своєю роботою надає Word?

20. Де можуть знаходитись команди?

21. Що може бути поруч з командою, що знаходиться в меню?

22. Якими діями виконують команду із меню?

23. Які назви є у рядку меню вікна Word?

24. Як називається список, у якому можна вибирати потрібну команду?

25. Які елементи знаходяться у вікні текстового редактора Word?

26. Яким чином можна завантажити текстовий редактор Word?

27. Як можна перемкнути регістр клавіатури?

28. Які основні дії виконують мишею?

29. Для чого використовують текстовий редактор Word?


Створення документа. (Word2-1).


1. Як відмінити неправильну команду?

2. Як виділити ВЕСЬ абзац?

3. Як виділити ОДИН рядок тексту стрілочкою на лівому полі?

4. Як виділити ВЕСЬ текст документа?

5. Як виділити фрагмент тексту протягуванням?

6. За допомогою яких засобів переміщають курсор клавіатури по тексту?

7. Якою клавішею переміщають курсор клавіатури на 1,25 см праворуч?

8. Якою комбінацією клавіш примусово набрати "мінус"?

9. Якою комбінацією клавіш примусово набрати "тире"?

10. Що необхідно зробити, щоб зберегти документ з потрібним іменем у власній папці?

11. Якою командою зберегти набраний НОВИЙ текст у файл?

12. Як стерти порожній рядок?

13. Як вставити порожній рядок?

14. За допомогою якої клавіші два рядки можна об'єднати в один?

15. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть праворуч від нього?

16. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть ліворуч від нього?

17. Які види помилок можуть бути в тексті?

18. Якими засобами користуватися для переміщення в тексті?

19. Яку клавішу натискати, щоб перейти в кінець рядка?

20. Яку клавішу натискати, щоб перейти на початок рядка?

21. Яку клавішу натискати, щоб перейти на початок наступного рядка?

22. За допомогою якої клавіші можна розбити один рядок на два?

23. Вкажіть неправильний набір тексту

24. Які правила набору тексту?

25. Вкажіть правильний набір тексту.

26. Які правила набору тексту?

27. Вкажіть неправильний набір тексту.

28. Що з'явиться в заголовку редактора Word при створенні нового документа?

29. Які дії виконати для створення нового документа?

30. Які правила набору тексту?


Існуючий документ. (Word2-2&3).


1. Що необхідно зробити, щоб один фрагмент замінити на інший?

2. В документі знайдено вказаний фрагмент. Як продовжити пошук далі?

3. Які можливості надає засіб "Найти и заменить"

4. У чому полягає засіб автоматизації "Автотекст"?

5. У чому полягає засіб автоматизації "Автозамена"?

6. Які засоби автоматизації надає Word?

7. Як створити новий документ на основі існуючого і зберегти обидва?

8. Які можливості дає виконання команди "Сохранить как..."?

9. Якою командою зберегти текст у НОВИЙ файл і(або) НОВУ папку?

10. Якою командою можна зберегти набраний текст у файл?

11. Як стерти порожній рядок?

12. Як вставити порожній рядок?

13. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть праворуч від нього?

14. Якою клавішею вилучити зайвий символ, якщо курсор клавіатури стоїть ліворуч від нього?

15. Що зробити, щоб повернути відмінену команду?

16. Що зробити, щоб відмінити помилкову команду?

17. Які помилки знаходяться при перевірці граматики?

18. Як виконати перевірку орфографії ВСЬОГО документа?

19. Як перейти від роботи з одним документом до роботи з іншим ВІДКРИТИМ документом?

20. При завантаженні кількох документів, де можна побачити їх список?

21. Що необхідно зробити при використанні чужого документа, щоб його не зіпсувати в місці зберігання?

22. Яка робота проводиться з існуючим документом?

23. Що буде у заголовку після відкриття існуючого документа?

24. Коли Word вже завантажено, як пройти шлях до потрібного існуючого документа?

25. Коли Word вже завантажено, як викликати для продовження роботи існуючий документ?

26. Поки Word ще не завантажено, як викликати для продовження роботи існуючий документ?

27. Які види помилок можуть бути в тексті?


Створення списків. (Word2-4&5).


1. Чим скористатися, щоб не робити зайвої роботи при створенні багатосторінкових документів?

2. Як створити новий документ на основі існуючого і зберегти обидва?

3. Які можливості дає виконання команди "Сохранить как..."?

4. Як стерти порожній рядок?

5. Як вставити порожній рядок?

6. Що зробити, щоб повернути відмінену команду?

7. Що є ознакою некваліфікованого створення списків?

8. Як у багаторівневому списку перейти на нижчий рівень нумерації?

9. Як у багаторівневому списку перейти на вищий рівень нумерації?

10. Що зробити, щоб відмінити помилкову команду?

11. Що потрібно зробити для створення багаторівневого списку?

12. Що потрібно зробити для створення номерованого списку?

13. Як замінити маркер у списку?

14. Що потрібно зробити для створення маркірованого списку?

15. Які дії необхідно виконати, щоб маркірувати або нумерувати список?

16. Що таке маркірований і нумерований списки?

17. Які види списків можна створити за допомогою текстового редактора Word?

18. Як виконати перевірку орфографії ВСЬОГО документа?

19. Як перейти від роботи з одним документом до роботи з іншим ВІДКРИТИМ документом?

20. При завантаженні кількох документів, де можна побачити їх список?


Форматування тексту. (Word3-2).


1. Якою командою зберегти текст у новий файл і(або) нову папку?

2. Якою командою зберегти набраний текст у файл?

3. Яким може бути написання шрифту?

4. Які параметри має шрифт?


Комп’ютерна графіка. Графічний редактор PAINT.


Комп'ютерна графіка. (Тема-5-1).


1. Змішуванням у різних пропорціях яких трьох кольорів формується будь-який колір?

2. Які особливості має растровий малюнок?

3. Як складається зображення у расторовій графіці?

4. Які два види комп'ютерної графіки існують?

5. Що вибирають на панелі налагодження інструмента?

6. Який інструмент вибрати, щоб малювати довільну лінію?

7. Який інструмент вибрати, щоб малювати відрізки прямих ліній?

8. Яким інструментом можна стерти зображення, замінюючи його кольором фону?

9. Який інструмент вибрати, щоб малювати широку лінію?

10. Як залити вибраним кольором фігуру?

11. Скільки найбільше останніх команд можна відмінити?

12. Які основні інструменти має панель інструментів?

13. Як задати колір фону?

14. Як задати основний колір палітри?

15. Які швидкі клавіші натиснути, щоб відмінити помилкову дію?

16. Як називається комбінація двох клавіш, натискання яких приводить до виконання певної команди?

17. Які значки можуть бути поруч з командою?

18. Як виконати команду із меню?

19. Який склад має рядок меню графічного редактора Paint?

20. Що містить вікно графічного редактора Paint?

21. Як завантажити графічний редактор Paint?

22. Як називається простий і доступний графічний редактор?


Створення малюнків. (Тема-5-2).


1. Коли використовується клавіша Shift?

2. Що дає використання правої кнопки при виконанні малюнків?

3. Яким чином копіювати колір, що вже є на малюнку?

4. Які можливості надає палітра налагодження інструментів?

5. Які параметри можна встановити у діалоговому вікні "Атрибуты"?

6. Який чином очистити ВЕСЬ малюнок?

7. Який чином очистити ВЕЛИКУ область малюнка?

8. Який чином очистити НЕВЕЛИКУ область малюнка?

9. Яким інструмент вибрати, щоб малювати широку лінію?

10. Для заливки фігури вибрали інструмент "Заливка" і клацнули всередині контура фігури - фарба розлилася на весь екран. Чому?

11. Як залити вибраним кольором фігуру?

12. Яким чином в малюнок ввести текст?

13. Як намалювати багатокутник?

14. Як малювати еліпс або прямокутник?

15. Які можливості надаються при малюванні еліпса?

16. Як намалювати лінію строго горизонтальну, вертикальну або під кутом 45 градусів?

17. Як намалювати пряму лінію?

18. Якими швидкими клавішами викликати вікно "Атрибути" для встановлення розмірів робочої області?

19. Які основні інструменти має панель інструментів?

20. Як задати колір фону?

21. Як задати основний колір палітри?

22. Які швидкі клавіші натиснути, щоб відмінити помилкову дію?


Фрагменти малюнків. (Тема-5-3).


1. При введенні тексту як вивести на екран панель атрибутів тексту?

2. Яким чином зняти малюнок з екрана монітора?

3. Як змінити розміри фрагмента малюнка за допомогою маркерів?

4. Яким чином нахилити фрагмент малюнка?

5. Яким чином розтягнути фрагмент малюнка?

6. Яким чином повернути фрагмент малюнка?

7. Яким чином відобразити фрагмент малюнка?

8. Як надрукувати малюнок?

9. Як змінити масштаб малюнка?

10. Як зберегти фрагмент малюнка в окремому файлі?

11. Як копіювати фрагмент малюнка і вставити його в іншому місці?

12. Яким чином виділити фрагмент малюнка?

13. Який чином очистити ВЕСЬ малюнок?

14. Який чином очистити ВЕЛИКУ область малюнка?

15. Який чином очистити НЕВЕЛИКУ область малюнка?

16. Яким чином в малюнок ввести текст?

17. Що робити, щоб при малюванні еліпса одержати коло?

18. Як намалювати лінію строго горизонтальну, вертикальну або під кутом 45 градусів?

19. Які дії можливі над фрагментом малюнка?

20. Які два способи вставки можливі при переміщенні або копіюванні фрагмента малюнка?

21. Чим відрізняється копіювання фрагмента малюнка від його переміщення?

22. Яким чином можна виділити фрагмент малюнка?

23. Які основні інструменти має панель інструментів?


Електронні таблиці. Excel.


Вступ в Excel. (Excel1-1&3).


1. Що означає "галочка" ліворуч від команди?

2. Що означає ... праворуч від команди?

3. Як формує екран Excel досвідчений користувач?

4. Як помістити потрібну панель інструментів на екран Excel?

5. Які панелі інструментів має Excel?

6. Який режим вибирають, щоб подивитися, як таблиця розмішається на аркуші паперу?

7. Які режими показу докуметна забезпечує Excel?

8. На екрані Excel немає рядка формул. Як його включити?

9. Якими засобами можна керувати роботою Excel?

10. Як завантажити іншу програму, не закриваючи Excel?

11. Як припинити роботу з Excel?

12. Як дізнатися про назву кнопки-команди на панелі інструментів?

13. Як називається комірка, на якій встановлено курсор таблиці?

14. Як виглядає курсор миші в робочому полі Excel?

15. Як виглядає курсор електронної таблиці?

16. Чим відрізняється вікно Excel від вікна Word?

17. Яким чином можна завантажити Excel?

18. Із чого складається ім'я комірки?

19. Якi особливостi iнтерфейсу (взаємодія з користувачем) Excel?

20. Електроннi таблицi Excel призначенi для:

21. Скільки робочих листів може мати робоча книга?

22. Як називається файл, створюваний Excel?

23. Із чого складається робоче поле Excel?

24. Якими "швидкими" клавішами перемикають мови?

25. Які дії виконують мишею?

26. Комiрка може містити:


Створення таблиці. (Excel2-1&2)


1. Як зберегти таблицю у власну папку і з потрібним ім'ям?

2. Як вилучити порожній рядок або стовпчик?

3. Як вставити порожній рядок або стовпчик?

4. Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів іі вмісту?

5. Як змінити ширину стовпчика?

6. Яку клавішу натиснути, щоб курсор таблиці залишився в поточній комірці?

7. Яку клавішу натиснути, щоб перейти праворуч до наступньої комірки?

8. Яку клавішу натиснути, щоб перейти вниз до наступньої комірки?

9. Що зробити, щоб на екрані Excel був рядок формул?

10. Які правила набору десяткового дробу і дати?

11. Як значки з'являються в рядку формул при заповненні поточної комірки?

12. Як можна копіювати на нове місце ярлик робочого листа?

13. Як можна перемістити на нове місце ярлик робочого листа?

14. Як можна додати новий робочий лист?

15. Скільки символів і які може мати назва робочого листа?

16. Що можна виконати після подвійного клацання на назві робочого листа?

17. Вкажіть правильний за вимогами Excel запис десяткового числа?

18. Які дії можливі для виконання в поточній комірці?

19. Якою комбінацією клавіш можна перейти до останньої заповненої комірки таблиці?

20. Якою комбінацією клавіш можна перейти на початок таблиці у комірку А1?

21. Який вигляд має курсор миші в різних місцях таблиці?

22. Який вигляд має курсор клавіатури?

23. Який вигляд має курсор таблиці?

24. Які курсори знаходяться на екрані Excel?

25. Що зробити для створення НОВОГО документа?

26. Які два режими роботи з документами забезпечує Excel?

27. Для чого викорисовується команда " Сохранить как..."?

28. Для чого використовуються електронні таблиці?

29. Що таке електронна таблиця?


Редагування таблиці. (Excel2-3&4).


1. Що зробити для заміни в комірках таблиці одного тексту на інший?

2. Яку клавішу натиснути, щоб продовжити пошук в таблиці?

3. Як знайти потрібний фрагмент в таблиці?

4. Що належить зробити для перевірки орфографії?

5. Що належить до засобів редагування таблиць?

6. Де показується список відкритих документів?

7. Що треба зробити, щоб не пошкодити запозичений документ у місці його зберігання?

8. Як створити новий документ на основі запозиченого?

9. Якими засобами користуватися для перегляду великої таблиці?

10. Як знайти свою папку у діалоговому вікні "Открытие документа"?

11. Як викликати існуючий документ, якщо Excel вже завантажено?

12. Що відбудеться, якщо двічі клацнути на піктограмі або ярлику таблиці?

13. Як викликати існуючий документ, поки Excel ще не завантажено?

14. Як виділити рядок або стовпчик?

15. Як зберегти НОВУ таблицю у власну папку з потрібним ім'ям?

16. Як вилучити порожній рядок або стовпчик?

17. Коли з'являються і коли щезають знаки "червоний хрест" і "зелена галочка" зліва від рядка формул?

18. Як вставити порожній рядок або стовпчик?

19. Після заповнення комірки команди залишилися блідими і неможливими для виконання. Що потрібно зробити?

20. Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів іі вмісту?

21. Яку клавішу натиснути, щоб курсор таблиці залишився в поточній комірці?

22. Яку клавішу натиснути, щоб перейти праворуч до наступньої комірки?

23. Яку клавішу натиснути, щоб перейти вниз до наступньої комірки?

24. Як значки з'являються в рядку формул при заповненні поточної комірки?

25. Які два режими роботи з документами забезпечує Excel?

26. Для чого викорисовується команда " Сохранить как..."?


Операції в комірках. (Excel2-5&6).


1. Як об'єднати кілька комірок, щоб по центру розташувати в них текст?

2. В чому полягає операція автозаміни?

3. В чому полягає операція автозавершення?

4. В чому полягає операція автозаповнення?

5. Як ввести в комірки послідовну нумерацію чисел?

6. Як ввести дані, що повторюються?

7. Як перемістити буксировкою дані, що містяться в комірці або діапазоні комірок?

8. Де знаходиться і який вигляд має маркер заповнення?

9. Де у виділеній комірці і який вигляд приймає курсор миші?

10. Чим відрізняється операція вставки від додавання?

11. В чому полягає операція очистки?

12. В чому полягає операція додавання?

13. В чому полягає операція копіювання?

14. В чому полягає операція переміщення?

15. Якими "швидкими" клавішами вставити скопійований або вирізаний вміст комірки або діапазону комірок?

16. Якими "швидкими" клавішами копіювати вміст комірки або діапазону комірок?

17. Якими "швидкими" клавішами вирізати вміст комірки або діапазону комірок?

18. Як ввести однаковий текст одночасно в кілька комірок?

19. Які засоби надаються для операцій над вмістом комірок?

20. Які операції виконують над вмістом комірки?

21. Що треба зробити, щоб не пошкодити запозичений документ у місці його зберігання?

22. Як створити новий документ на основі запозиченого?

23. Як знайти свою папку у діалоговому вікні "Открытие документа"?

24. Як викликати існуючий документ, якщо Excel вже завантажено?

25. Що відбудеться, якщо двічі клацнути на піктограмі або ярлику таблиці?

26. Як викликати існуючий документ, поки Excel ще не завантажено?

27. Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів іі вмісту?

28. Як значки з'являються в рядку формул при заповненні поточної комірки?


Виконання обчислень. (Excel3-1-2).


1. Як встановити потрібний формат числа у виділеній комірці?

2. Які формати може мати число в комірці?

3. Як об'єднати кілька комірок, щоб по центру розташувати в них текст?

4. Як ввести в комірки послідовну нумерацію чисел?

5. Як ввести дані, що повторюються?

6. Де знаходиться і який вигляд має маркер заповнення?

7. Де у виділеній комірці і який вигляд приймає курсор миші?

8. Які операції виконують над вмістом комірки?

9. Що треба зробити, щоб не пошкодити запозичений документ у місці його зберігання?

10. Як створити новий документ на основі запозиченого?

11. Як знайти свою папку у діалоговому вікні "Открытие документа"?

12. Як викликати існуючий документ, якщо Excel вже завантажено?

13. Як викликати існуючий документ, поки Excel ще не завантажено?

14. Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів іі вмісту?


Створення таблиці. (Тема-7-1).


1. Як перейти вниз від активної комірки?

2. Коли комірка стає активною?

3. Скільки найбільше листів може мати робоча книга?

4. Які найбільші розміри може мати робочий лист електронної таблиці?

5. Вкажіть правильні назви комірок.

6. Вкажіть неправильні назви комірок.

7. Що є стовпчиком в електронній таблиці?

8. Що є рядком в електронній таблиці?

9. Чим відрізняється електронна таблиця від текстового документа?

10. Яке застосування мають електронні таблиці?

11. Із яких елементів складається електронна таблиця?

12. Яким чином позначаються рядки і стовпчики електронної таблиці?

13. Скільки робочих листів може мати робоча книга?

14. Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпчика Т і рядка 26?

15. Що можна записати в комірку електронної таблиці?

16. Якими способами можна завантажити програму Excel?

17. З чого складається робоче поле програми Excel?

18. Що необхідно зробити після введення даних в комірку?

19. Коли з'являється і коли щезає курсор клавіатури?

20. Які курсори можуть знаходитися на полі програми Excel?

21. Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів її змісту?

22. Як значки з'являються в рядку формул при заповненні поточної комірки?


Робота з таблицею. (Тема-7-2).


1. Як вилучити рядок або стовпчик?

2. Як можна вирівняти записи в комірках?

3. Як змінити ширину стовпчика?

4. Як створити нову таблицю на основі існуючої?

5. Як у робочій книзі вилучити один робочий лист?

6. Як у робочу книгу додати ще один робочий лист?

7. Як перейменувати лист?

8. Як у вікні "Открытие документа" відкрити файл потрібної таблиці?

9. Що містить список "Папка", який відкривається із вікна "Открытие документа"?

10. Яке застосування мають електронні таблиці?

11. Із яких елементів складається електронна таблиця?

12. Яким чином позначаються рядки і стовпчики електронної таблиці?

13. Скільки робочих листів може мати робоча книга?

14. Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпчика Т і рядка 26?

15. Що можна записати в комірку електронної таблиці?

16. Якими способами можна завантажити програму Excel?

17. З чого складається робоче поле програми Excel?

18. Що необхідно зробити після введення даних в комірку?

19. Коли з'являється і коли щезає курсор клавіатури?

20. Які курсори можуть знаходитися на полі програми Excel?

21. Як викликати існуючий документ, якщо Excel вже завантажено?

22. Що відбудеться, якщо двічі клацнути на піктограмі або ярлику таблиці?

23. Як викликати існуючий документ, поки Excel ще не завантажено?


Дії над комірками. (Тема-7-3).


1. Як ввести в комірку текст в кілька рядків?

2. Що зробити для відміни об'єднання комірок?

3. Як встановити потрібний розмір рядків?

4. Як встановити потрібний розмір стовпчиків?

5. Як поновити помилково стертий вміст комірки або діапазону комірок?

6. Як виконати операцію копіювання вмісту комірки (діапазону комірок) за допомогою контекстного меню?

7. Як виконати операцію переміщення вмісту комірки (діапазону комірок) за допомогою контекстного меню?

8. Як створюється діапазон довільних комірок?

9. Як створюється діапазон послідовних комірок?

10. Як об'єднати кілька комірок, щоб по центру розташувати в них текст?

11. В чому полягає операція автозаміни?

12. В чому полягає операція автозавершення?

13. В чому полягає операція автозаповнення?

14. Як ввести в комірки послідовну нумерацію чисел?

15. Де знаходиться і який вигляд має маркер заповнення?

16. Де у виділеній комірці і якого вигляду набуває курсор миші?

17. Чим відрізняється операція вставки від додавання?

18. В чому суть операції очистки?

19. В чому суть операції додавання?

20. В чому суть операції копіювання?

21. В чому суть операції переміщення?

22. Які засоби надаються для операцій над вмістом комірок?

23. Які операції виконують над вмістом комірок?


Обчислення в таблиці. (Тема-7-5).


1. Що використовується в формулах для проведення обчислень?

2. Які знаки арифметичних дій використовуються у формулах?

3. Який знак потрібно записувати перед формулою?

4. Які правила запису формули?

5. Яку формулу записати у комірку F6, щоб обчислити суму чисел, що знаходяться в комірках D6 і E6?

6. Вкажіть правильні записи формули.

7. Нехай в комірці В5 знаходиться число 87, в комірці С5 число 0,97. За якою формулою знайти добуток вмісту комірок?

8. Як копіювати формулу з одної комірки в одному стовпчику з автоматичною зміною номера рядка?

9. Вкажіть неправильні записи формули.

10. Який загальний вигляд має формула електронної таблиці?

11. Як записати формулу: суму вмісту комірок А1 і А2 поділити на вміст комірки А3, результат округлити до 2-х знаків після десяткової коми?

12. Які формули складаються з однієї функції без аргумента?

13. Як краще записати суму вмісту комірок F3, F4, F5, F6, F7?

14. Як скористатися послугами рядка формул для побудови формули?

15. Як встановити ім'я комірці або діапазону комірок?

16. Які курсори можуть знаходитися на полі програми Excel?

17. Як ввести в комірки послідовну нумерацію чисел?

18. Де знаходиться і який вигляд має маркер заповнення?

19. Де у виділеній комірці і якого вигляду набуває курсор миші?

20. Чим відрізняється операція вставки від додавання?

21. В чому суть операції очистки?

22. В чому суть операції додавання?


Рядок формул. (Тема-7-6).


1. Що використовується в формулах для проведення обчислень?

2. Які знаки арифметичних дій використовуються у формулах?

3. Який знак потрібно записувати перед формулою?

4. Які правила запису формули?

5. Яку формулу записати у комірку F6, щоб обчислити суму чисел, що знаходяться в комірках D6 і E6?

6. Вкажіть правильні записи формули.

7. Нехай в комірці В5 знаходиться число 87, в комірці С5 число 0,97. За якою формулою знайти добуток вмісту комірок?

8. Як копіювати формулу з одної комірки в одному стовпчику з автоматичною зміною номера рядка?

9. Вкажіть неправильні записи формули.

10. Працівнику нарахували заробітну плату в комірці В7. За якою формулою нарахувати суму до видачі з урахуванням прибуткового податку 13%?

11. Який загальний вигляд має формула електронної таблиці?

12. Як записати формулу: суму вмісту комірок А1 і А2 поділити на вміст комірки А3, результат округлити до 2-х знаків після десяткової коми?

13. Які формули складаються з однієї функції без аргумента?

14. Як краще записати суму вмісту комірок F3, F4, F5, F6, F7?

15. Нехай в комірці Т6 знаходиться значення першого катета, в комірці С6 - значення гіпотенузи. За якою формулою знайти значення другого катета?

16. Як скористатися послугами рядка формул для побудови формули?

17. Нехай в шкільній порції млинців повинно бути 123 гр. сиру. За якою формулою обчислити вагу сиру у кг. з округленням до 2-х знаків для приготування кількості порцій, що записана в комірку Р15?

18. Як встановити ім'я комірці або діапазону комірок?

19. Які курсори можуть знаходитися на полі програми Excel?

20. Як об'єднати кілька комірок, щоб по центру розташувати в них текст?

21. Як ввести в комірки послідовну нумерацію чисел?

22. Де знаходиться і який вигляд має маркер заповнення?


Логічні функції. (Тема-7-8).


1. Які логічні команди Excel вам відомі?

2. Які знаки використовуються в логічній умові?

3. Яке значення має логічна умова, яка виконується?

4. Нехай в комірці В6 знаходиться число 348. Яке значення буде мати логічна умова В6>200?

5. Нехай в комірці В6 знаходиться число 348. Яке значення буде мати логічна умова В6<200?

6. Яке значення має логічна умова, яка не виконується?

7. Який формат має логічна команда ЕСЛИ?

8. Нехай прибутковий податок 13% вираховується із суми заробітку (комірка Н7) за таких умов: менше 185 грн. - 8%; більше 185 грн. - 13 % з усієї суми. Якою має бути формула для цього випадку?

9. Нехай прибутковий податок 13% вираховується із суми заробітку (комірка Н7) понад 185 грн. Якою має бути формула для цього випадку?

10. Якою логічною умовою записати вимоги жінки "бальзаківського віку", щоб ХОЧА Б ОДНА З НИХ виконувалися?

11. Якою логічною умовою записати вимоги хлопця, щоб вік нареченої (комірка А5) був старшим за 17, але не більшим за 19 років?

12. Якою логічною умовою записати вимоги молодої нареченої, щоб вони ВСІ виконувалися?

13. Який формат може мати логічна команда И?

14. Який формат може мати логічна команда ИЛИ?

15. Коли логічна команда И має значення ИСТИНА?

16. Коли логічна команда ИЛИ має значення ИСТИНА?

17. Нехай за вислугу років (комірка Р7) менше 5 років нараховують 15% суми заробітку (комірка Н7), більше 5 років - 30%. Якою має бути формула для цього випадку?

18. Вкажіть правильні записи формули.

19. Як копіювати формулу з одної комірки в одному стовпчику з автоматичною зміною номера рядка?

20. Працівнику нарахували заробітну плату в комірці В7. За якою формулою нарахувати суму до видачі з урахуванням прибуткового податку 13%?

21. Який загальний вигляд має формула електронної таблиці?

22. Які формули складаються з однієї функції без аргумента?


Ділова графіка. (Тема-7-10).


1. Для чого використовуються діаграми?

2. Які види стандартних діаграм і графіків вам відомі?

3. На який вид діаграми краще виводити СПІВВІДНОШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ?

4. На який вид діаграми краще виводити КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ?

5. На який вид діаграми краще виводити зображення ЗМІН ПОКАЗНИКІВ протягом часу?

6. Який засіб для побудови діаграм надає програма Excel?

7. У скільки кроків "Майстер діаграм" будує діаграму?

8. Що виконується 3-м кроком роботи з "Майстром діаграм"?

9. Що виконується 1-м кроком роботи з "Майстром діаграм"?

10. Що виконується 2-м кроком роботи з "Майстром діаграм"?

11. Де може зберігатися створена діаграма?

12. Як перетягти діаграму на нове місце?

13. Яким чином змінити розміри діаграми?

14. Що слід враховувати при роботі з діаграмою?

15. Нехай в комірці В6 знаходиться число 348. Яке значення буде мати логічна умова В6>200?

16. Нехай в комірці В6 знаходиться число 348. Яке значення буде мати логічна умова В6<200?

17. Яку формулу записати у комірку F6, щоб обчислити суму чисел, що знаходяться в комірках D6 і E6?

18. Нехай в комірці В5 знаходиться число 87, в комірці С5 число 0,97. За якою формулою знайти добуток вмісту комірок?

19. Як копіювати формулу з одної комірки в одному стовпчику з автоматичною зміною номера рядка?

20. Як записати формулу: суму вмісту комірок А1 і А2 поділити на вміст комірки А3, результат округлити до 2-х знаків після десяткової коми?

21. Які формули складаються з однієї функції без аргумента?

22. Як краще записати суму вмісту комірок F3, F4, F5, F6, F7?


Підтримка баз даних. (Тема-7-12).


1. Що є основною одиницею інформації в табличній базі даних?

2. На які елементи поділяється запис в табличній базі даних?

3. Як називаються окремі елементи інформації про об'єкт бази даних?

4. Що містить запис табличної бази даних?

5. Які дві можливості обробки рівнозначної інформації надає комп'ютер?

6. Які засоби для роботи з табличними базами даних має Excel?

7. Яке співвідношення між записом і полями в табличній базі даних?

8. Що відбувається при консолідації робочих листів?

9. У чому полягає впорядкування даних?

10. Як називається зміна відносного положення даних у списку відповідно із значенням або типом даних?

11. Які дії потрібно виконати для впорядкування всієї таблиці?

12. Як відмінити виконане впорядкування?

13. Яким чином провести впорядкування за двома параметрами?

14. В чому полягає фільтрація даних?

15. Які дії виконати для використання простого фільтра?

16. Як провести пошук інформації в табличній базі даних?

17. Для чого використовуються діаграми?

18. Які види стандартних діаграм і графіків вам відомі?

19. На який вид діаграми краще виводити СПІВВІДНОШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ?

20. На який вид діаграми краще виводити КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ?

21. На який вид діаграми краще виводити зображення ЗМІН ПОКАЗНИКІВ протягом часу?

22. Який засіб для побудови діаграм надає програма Excel?


Форматування комірок. (Тема-7-13).


1. У чому полягає форматування комірок електронної таблиці?

2. Як можна відкрити діалогове вікно "Формат ячеек"?

3. Які вкладки має діалогове вікно "Формат ячеек"?

4. Яку вкладку вибрати для встановлення горизонтального і вертикального вирівнювань комірок тощо?

5. Яку вкладку вибрати для встановлення внутрішніх і зовнішніх границь комірок?

6. Яку вкладку вибрати для встановлення кольору і візерунку фону комірок?

7. Які можливості для вирівнювання вмісту комірок надає діалогове вікно "Формат ячеек"?

8. Які можливості для встановлення шрифтів вмісту комірок надає діалогове вікно "Формат ячеек"?

9. Які можливості для встановлення границь комірок надає діалогове вікно "Формат ячеек"?

10. Які можливості для виду комірок надає діалогове вікно "Формат ячеек"?

11. Які дії виконати, щоб копіювати формат з одної комірки в інші?

12. Що входить у поняття "формат комірки"?

13. Що необхідно зробити, щоб встановити однаковий формат для діапазону комірок?

14. Що є основною одиницею інформації в табличній базі даних?

15. На які елементи поділяється запис в табличній базі даних?

16. Як називаються окремі елементи інформації про об'єкт бази даних?

17. Що містить запис табличної бази даних?

18. Які дві можливості обробки рівнозначної інформації надає комп'ютер?

19. Які засоби для роботи з табличними базами даних має Excel?

20. У чому полягає впорядкування даних?

21. Для чого використовуються діаграми?

22. Які види стандартних діаграм і графіків вам відомі?


Операції в комірках. (Тема-6-18).


1. Як об'єднати кілька комірок, щоб по центру розташувати в них текст?

2. В чому полягає операція автозаміни?

3. В чому полягає операція автозавершення?

4. В чому полягає операція автозаповнення?

5. Як ввести в комірки послідовну нумерацію чисел?

6. Як ввести дані, що повторюються?

7. Як перемістити буксировкою дані, що містяться в комірці або діапазоні комірок?

8. Де знаходиться і який вигляд має маркер заповнення?

9. Де у виділеній комірці і який вигляд приймає курсор миші?

10. Чим відрізняється операція вставки від додавання?

11. В чому полягає операція очистки?

12. В чому полягає операція додавання?

13. В чому полягає операція копіювання?

14. В чому полягає операція переміщення?

15. Якими "швидкими" клавішами вставити скопійований або вирізаний вміст комірки або діапазону комірок?

16. Якими "швидкими" клавішами копіювати вміст комірки або діапазону комірок?

17. Якими "швидкими" клавішами вирізати вміст комірки або діапазону комірок?

18. Як ввести однаковий текст одночасно в кілька комірок?

19. Які засоби надаються для операцій над вмістом комірок?

20. Які операції виконують над вмістом комірки?

21. Що треба зробити, щоб не пошкодити запозичений документ у місці його зберігання?

22. Як створити новий документ на основі запозиченого?

23. Як знайти свою папку у діалоговому вікні "Открытие документа"?

24. Як викликати існуючий документ, якщо Excel вже завантажено?

25. Що відбудеться, якщо двічі клацнути на піктограмі або ярлику таблиці?

26. Як викликати існуючий документ, поки Excel ще не завантажено?

27. Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів іі вмісту?

28. Як значки з'являються в рядку формул при заповненні поточної комірки?


Виконання обчислень. (Тема-6-20).


1. Як встановити потрібний формат числа у виділеній комірці?

2. Які формати може мати число в комірці?

3. Як об'єднати кілька комірок, щоб по центру розташувати в них текст?

4. Як ввести в комірки послідовну нумерацію чисел?

5. Як ввести дані, що повторюються?

6. Де знаходиться і який вигляд має маркер заповнення?

7. Де у виділеній комірці і який вигляд приймає курсор миші?

8. Які операції виконують над вмістом комірки?

9. Що треба зробити, щоб не пошкодити запозичений документ у місці його зберігання?

10. Як створити новий документ на основі запозиченого?

11. Як знайти свою папку у діалоговому вікні "Открытие документа"?

12. Як викликати існуючий документ, якщо Excel вже завантажено?

13. Як викликати існуючий документ, поки Excel ще не завантажено?

14. Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів іі вмісту?


Бази даних. СУБД Access.


залишити коментар
Сторінка2/3
Дата конвертації02.12.2011
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
плохо
  4
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх