Харківський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису Гуславський Володимир Станіславович icon

Харківський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису Гуславський Володимир Станіславович


Схожі
Харківський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису комаров володимир...
Харківський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису комаров володимир...
Харківський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису веприцький роман...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ На...
Харківський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Книженко Світлана...
Харківський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису пономаренко ганна...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ на...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ на...
Харківський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису войно-данчишина ольга...
Міністерство внутрішніх справ України Київський національний університет внутрішніх справ На...
Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису заїка сергій олегович...
Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Марценюк Олександр...Загрузка...
страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
повернутися в початок
скачать
^

3.2. Організація співробітництва у сфері попередження та боротьби з організованою злочинністю й тероризмом в країнах СНДМіжнародне співробітництво у розв’язанні проблем, що стосуються прав та інтересів усіх держав і народів, боротьби зі злочинністю та її попередження, є об’єктивною необхідністю. Організована злочинність має дуже тяжкі наслідки для суспільства та держави. Нові реалії сьогодення – прагнення України вступити до Європейського Союзу, участь України у такій міжнародній регіональній організації, як СНД, виникнення та розвиток організованої транснаціональної злочинності, поява нових видів злочинів – вимагають створення відповідних дієвих механізмів боротьби з організованою злочинністю та тероризмом і їх попередження [270; 271].

Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю відбувається або в рамках міжнародних правоохоронних організацій, або на рівні двосторонніх договорів і угод. Необхідно відзначити, що відповідно до Статуту СНД від 22 січня 1993 р. [26], Співдружність є не тільки міжнародною організацією, яка вирішує питання взаємодії країн-учасниць у правоохоронній сфері, але й організацією, однією із сфер діяльності якої є боротьба з організованою злочинністю, а також питання соціальної та міграційної політики, що вирішуються на рівноправних засадах (ст. 5 Статуту).

Якісна реалізація концепції управління єдиним правоохоронним простором СНД вимагає активізації діяльності усіх суб’єктів управління, у тому числі узгодженої взаємодії щодо підтримання стабільності та безпеки об’єкта управління. Виходячи із широкого тлумачення терміну «охорона» та відповідної диференціації об’єкта управління (підрозділ 2.1), вважаємо за необхідне дослідити роль ОВС України у реалізації концепції управління у одній із важливих складових об’єкта управління – сфері попередження та боротьби з організованою злочинністю й тероризмом, а також визначитися із організаційно-правовими заходами ОВС України щодо узгодженої взаємодії з іншими суб’єктами управління й належного функціонування єдиного правоохоронного простору СНД.

Сфера попередження та боротьби з організованою транснаціональною злочинністю й тероризмом потребує дієвого управлінського впливу усієї системи суб’єктів управління, інтегративний ефект якої виникає, серед іншого, і завдяки організації якісної взаємодії її складових. На нашу думку, євроінтеграційні прагнення України зумовлюють активізацію діяльності ОВС України щодо належного виконання європейських принципів співробітництва з країнами СНД. Отже, є усі підстави вважати, що ОВС України може поставати ініціатором організаційно-правового трансформування усієї системи суб’єктів управління в єдиному правоохоронному просторі СНД. Вважаємо за необхідне з’ясувати значення управлінської діяльності ОВС України для удосконалення статутних й галузевих органів СНД як суб’єктів управління.

Перш за все необхідно дослідити етапи формування, становлення та розвитку БКБОЗ (далі також – Бюро), в діяльності якого безпосередню участь беруть і представники МВС України. Як вже було відзначено вище (підрозділ 2.2), Бюро було створено рішенням Ради голів урядів держав-учасниць СНД від 24 вересня 1993 р. [158]. Це було зроблено Радою голів урядів на виконання Рішення щодо спільних заходів у боротьбі з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території СНД від 12 березня 1993 р. [69]. У той же час було затверджено перше Положення про Бюро [158]. У 1997 р. набрало чинності нове Положення [171], поява якого обумовлена необхідністю оперативно відреагувати на нові тенденції виникнення та розвитку організованої злочинності.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Вважаємо за необхідне зазначити, що Бюро здійснює переважно виконавчі функції, політичне керівництво покладено на Раду голів держав і голів урядів та Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць СНД. На прикладі діяльності Бюро переконливо доведено значення діяльності МВС України у прийнятті нового Положення про Бюро, створенні його нових структурних підрозділів з метою реалізації нових функцій Бюро, координації дій під час підготовки та проведення оперативно-розшукових заходів та комплексних операцій, формуванні спеціалізованого інформаційного банку даних про лідерів злочинного середовища, розробці різноманітних рекомендацій щодо удосконалення правової бази взаємодії ОВС держав-учасниць СНД тощо. Слід підкреслити, що організаційно-правові заходи ОВС України щодо посилення координаційної ролі Бюро у сфері боротьби з організованою злочинністю й тероризмом водночас сприяли виробленню з боку Ради голів держав СНД та Ради голів урядів СНД адекватної політики в означеній сфері, а також удосконалення діяльності Ради міністрів внутрішніх справ держав-учасниць СНД, яка відповідно до своєї компетенції керує діяльністю Бюро. Наголошуємо, що посилення ролі ОВС України як провідного суб’єкта управління у сфері боротьби з організованою злочинністю й тероризмом в межах СНД може бути забезпечено шляхом еволюційного та цілеспрямованого розвитку самих ОВС України як системного утворення.

На нашу думку, подальше розкриття управлінського потенціалу ОВС України має виявлятися і в ініціюванні розробки відповідних програм щодо врегулювання відносин у єдиному правоохоронному просторі СНД. Управлінський вплив таких програм може здійснюватись як на єдиний правоохоронний простір СНД загалом, так і на окремі складові цього об’єкта управління (наприклад, боротьба з організованою транснаціональною злочинністю, наркобізнесом, незаконною міграцією, тероризмом та ін.).

Вважаємо за необхідне детальніше зупинитися на аналізі Міждержавної програми спільних заходів боротьби зі злочинністю на 2005–2007 рр. від 16 квітня 2004 р. [278]. Метою Програми є: подальше вдосконалення співробітництва держав-учасниць СНД, статутних та галузевих органів СНД у боротьбі зі злочинністю. Основними завданнями означеної Програми є: розширення та зміцнення міжнародного співробітництва держав-учасниць; вдосконалення та гармонізація законодавства; проведення узгоджених міжвідомчих профілактичних, оперативно-розшукових та спеціальних операцій; інформаційне та наукове забезпечення; здійснення співробітництва з підвищення кваліфікації фахівців [278]. Комплекс заходів, передбачених Програмою, повинен базуватися на глибокому аналізі криміногенної ситуації та прогнозі тенденцій злочинності у державах-учасницях СНД, результатах наукових досліджень, практиці боротьби зі злочинністю, у тому числі досвіді спільних дій і результатах реалізації попередніх програм. Реалізація Програми повинна здійснюватися у відповідності з принципами та нормами міжнародного права та національним законодавством держав-учасниць.

Програмою [278] передбачається проведення певних основних заходів, спрямованих на попередження та боротьбу зі злочинністю. МВС України повинно, разом з іншими правоохоронними органами, звернути увагу на наступне: організаційно-правові питання; організаційно-практичні заходи; інформаційне та наукове забезпечення; кадрове забезпечення; матеріально-технічне та фінансове забезпечення; механізм контролю.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Прийняття Програми співробітництва держав-учасниць Співдружності у боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму на 2005–2007 рр. слід визнати досить важливим, оскільки саме в ній зафіксовані заходи, які необхідно вжити з метою ефективної боротьби з міжнародним тероризмом. Під час розробки Програми співробітництва держав-учасниць СНД у боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму на 2005–2007 рр. Виконавчий комітет СНД, а також усі правоохоронні органи країн-учасниць СНД (зокрема, МВС України) враховували норми Положення про порядок організації та проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав-учасниць СНД від 7 жовтня 2002 р. [282] та Положення про Антитерористичний центр держав-учасниць СНД від 1 грудня 2000 р. [30].

Згідно з останнім Положенням [30], Антитерористичний центр держав-учасниць СНД (далі – Центр) є постійно діючим спеціалізованим галузевим органом СНД та призначений для забезпечення координації взаємодії компетентних органів держав-учасниць СНД у галузі боротьби з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму. У своїй діяльності Центр взаємодіє з РМВС, Радою міністрів оборони держав-учасниць СНД, Координаційною радою генеральних прокурорів держав-учасниць СНД, а також БКБОЗ.

Аналіз основних завдань та функцій Центру дозволив дійти висновку, що МВС України зобов’язане сприяти виконанню наступних напрямків роботи Центру:

- вироблення пропозицій Раді голів держав СНД та іншим органам СНД про напрямки розвитку співробітництва держав-учасниць СНД у боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму;

- забезпечення координації взаємодії компетентних органів держав-учасниць СНД у боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму;

- аналіз інформації про стан, динаміку та тенденції розповсюдження міжнародного тероризму та інших проявів екстремізму в державах-учасницях СНД та інших державах;

- формування на базі Об’єднаного банку даних органів безпеки та спеціальних служб, банків даних інших компетентних органів держав-учасниць СНД спеціалізованого банку даних: про міжнародні терористичні та інші екстремістські організації, їх лідерів, а також причетних до них осіб; про стан, динаміку та тенденції розповсюдження міжнародного тероризму й інших проявів екстремізму в державах-учасницях СНД та інших державах; про неурядові структури та осіб, що здійснюють підтримку міжнародних терористів;

- участь у підготовці та проведенні антитерористичних командно-штабних та оперативно-тактичних навчань, що організуються за рішенням Ради голів держав СНД;

- допомога зацікавленим державам-учасницям у підготовці та проведенні оперативно-розшукових заходів та комплексних операцій по боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму;

- допомога зацікавленим державам-учасницям СНД у здійсненні міждержавного розшуку осіб, що вчинили злочини терористичного характеру та що переховуються від кримінального переслідування або виконання судового вироку;

- участь у підготовці модельних законодавчих актів, нормативних документів, а також міжнародних договорів, що стосуються питань боротьби з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму;

- участь у розробці міждержавних програм держав-учасниць СНД по боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму тощо.

Таким чином, вважаємо, що роль Центру в правоохоронній діяльності СНД є досить важливою. Центр є органом, який створений спеціально для боротьби з тероризмом та іншими проявами екстремізму на території держав-учасниць СНД, і ОВС України мають вносити пропозиції щодо удосконалення його діяльності.

На думку В.В. Дурдинця [283, с.18–19], наприкінці ХХ ст. поняття „тероризм” і „катастрофи” зійшлися як ніколи близько. Особливо, якщо вести мову про можливість терористичних актів із застосуванням засобів масового ураження. Саме такий тероризм може призвести суспільство до катастрофи. За висновками фахівців, у цілому слід очікувати, що тероризм:

- стане однією із найсерйозніших, наповнених значними небезпеками проблем;

- матиме ще більш багатосторонній, організований і хижацький характер;

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Необхідно зазначити, що реалізація зазначених програм [286–288] створює умови для комплексного співробітництва держав-учасниць СНД у практичній протидії сучасним викликам та загрозам безпеці держав-учасниць СНД. Цілеспрямовано проводилася робота з ратифікації та виконання внутрішньодержавних процедур щодо набрання чинності раніше прийнятими документами у рамках СНД, з приєднання держав-учасниць СНД до міжнародних угод і договорів, підписаних у рамках ООН та Ради Європи в галузі безпеки [289]. Отримала подальший розвиток міжнародно-правова база взаємодії держав-учасниць СНД у галузі боротьби зі злочинністю, закінчено підготовку Концепції співробітництва держав-учасниць СНД у протидії незаконній міграції, здійснювалася розробка проекту Концепції співробітництва держав-учасниць СНД у боротьбі з тероризмом та іншими проявами екстремізму. З’ясовано існування конструктивного внеску національних правоохоронних органів, у тому числі ОВС України, у зазначену діяльність.

МПА держав-учасниць СНД розроблено модельні законодавчі акти «Про реалізацію прав держави на об’єкти інтелектуальної власності», «Про поліцію (міліцію)», «Про недержавну (приватну) охоронну діяльність та недержавну (приватну) розшукову діяльність», «Основи законодавства про антикорупційну політику». У зв’язку з цим вважаємо за доцільне наголосити на необхідності використання цих модельних законодавчих актів парламентами держав-учасниць СНД у процесі підготовки національного законодавства. Пропонується здійснити розробку в новій редакції модельних законів «Про боротьбу з тероризмом», «Про боротьбу з корупцією», «Про протидію організаціям та особам, діяльність яких має на меті здійснення терористичних актів на території інших держав», «Про протидію наймитству», «Про контроль за обігом радіоактивних матеріалів». На нашу думку, МВС України покликане організовувати нормотворчу діяльність з метою якісного правого регулювання відносин у важливій складовій єдиного правоохоронного простору СНД – сфері боротьби з тероризмом.

У 2003–2004 рр. були проведені спільні цільові заходи та спеціальні операції, в яких активну участь брало і МВС України:

- з протидії актам тероризму, незаконному обігу наркотиків та незаконній міграції – «Вихор-Антитерор», «Канал 2003», «Кордон-Заслон», «Нелегал», «Трафік», «Постачальник», «Розшук»;

- з попередження контрабанди сировинних ресурсів, культурних цінностей, незаконного обігу алкогольної продукції – «Вантажі», «Рубіж – Захід – Схід»;

- з попередження незаконного обігу зброї – «Арсенал»;

- з виявлення та попередження міжнародних бандитських угрупувань на транспорті – «Автомобіль», «Караван - Авто».

Під час проведення вказаних заходів було розкрито більш ніж 70 тис. злочинів, затримано майже 16 тис. осіб, що перебували у розшуку, попереджено діяльність 571 організованого злочинного угрупування [289]. Необхідно зазначити, що у державах-учасницях СНД у 2003 р. у порівнянні з 2002 р. загальна кількість тяжких та особливо тяжких злочинів скоротилася на 2%, у тому числі умисних вбивств – на 3%, а також на 4% зменшилася кількість злочинів, пов’язаних з наркотиками [289]. Однак, разом із тим, стан злочинності у державах-учасницях СНД за рядом небезпечних кримінальних проявів зберігає тенденцію до подальшого ускладнення. У 2003 р. у державах-учасницях СНД загальна кількість зареєстрованих злочинів у порівнянні з 2002 р. збільшилася у середньому на 10% та склала близько 3,7 млн. Відзначено збільшення на 22% кількості злочинів проти власності, кількість грабежів та розбійних нападів зросла на 18%. Більше ніж половину зареєстрованих злочинів у цілому по Співдружності складають злочини проти майна (до них включені крадіжки, грабежі, розбійні напади та шахрайство).

  • Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

  • прискорити ратифікацію міжнародних угод і договорів та виконання інших внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності документами про співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом, незаконним обігом наркотиків, прийнятих у рамках СНД;

  • розробити та реалізувати якісний механізм контролю для забезпечення неухильного виконання міжнародних договорів у сфері боротьби з організованою злочинністю й тероризмом.

У роботі відстоюється позиція, що наведені вище організаційно-правові засади щодо організації попередження та боротьби з організованою злочинністю й тероризмом спираються на активну позицію правоохоронних органів країн СНД, у тому числі МВС України. Запропоновані у роботі пропозиції та рекомендації базуються як на нашій власній науковій концепції, так і на аналізі політики МВС України щодо протидії організованій транснаціональній злочинності та тероризму на сучасному етапі. Існуючі статистичні дані переконливо свідчать про активізацію управлінської діяльності ОВС України в аналізуємій сфері. На нашу думку, є підстави стверджувати, що у ОВС України є можливості і потенціал претендувати на особливе місце у складі суб’єктів управління – стати провідником ідей щодо необхідності правоохоронного забезпечення безпеки країн ЄС та СНД.
залишити коментар
Сторінка9/17
Дата конвертації30.11.2011
Розмір1.96 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх