План роботи школи педагогічного досвіду вчителя початкових класів Демчук Тетяни Володимирівни 2011 icon

План роботи школи педагогічного досвіду вчителя початкових класів Демчук Тетяни Володимирівни 2011


Схожі
План роботи школи молодого вчителя на 2008-2009 навчальний рік...
Програма вивчення та узагальнення досвіду вчителя Виявлення...
План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи з молодими вчителями...
План роботи районних методичних структур вчителів початкових класів 2010...
План роботи майстер-класу «Застосування ікт на уроках математики» на 2010-2011 навчальний рік...
Довідник вчителя початкових класів ( математика, "Я І Україна")...
Досвіду: «Методика І техніка авторського фронтального експерименту з фізики»...
Факультативний курс 6, 7, 8, 9 класи «Ті...
Відділ освіти Богуславської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Методичний бюлетень...
Аналіз авторської регіональної програми з художньої культури...
Опис досвіду роботи вчителя...
Психолого-педагогічний семінар – одна з основних форм методичної роботи...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать
Тема. Роль методичного об’єднання в організації безперервної самоосвітньої діяльності педагога.


^ Мета. Презентувати досвід роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів Теслугівської ЗОШ І-ІІІ ст.


Завдання.

1.Представити досвід роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів щодо створення системи роботи безперервної самоосвітньої діяльності вчителів.

2. Активізувати проблему щодо самоосвітньої діяльності педагога у підвищення професійної майстерності.

3. Надати методичні рекомендації керівникам шкільних методичних об’єднань з цієї проблеми.

4. Одержати зворотний зв'язок за результатами семінару.


Теоретична частина.

 1. Виступ. Планування самоосвітньої діяльності вчителя.

Атрасевич О.А., Радивилівський НВК

 1. Інформація. Шляхи, форми і методи самоосвіти.

Мельничук Т.М., Підзамчівська ЗОШІ-ІІІ ст.

3. Асоціативний кущ. Класифікація методико-педагогічних заходів для стимулювання самоосвіти педагогів

Члени м/о

 1. Інформація. Про систему методичної роботи Теслугівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Гришковець С.О., заступник директора з НВР

 1. Знайомство з шкільним методичним об’єднанням вчителів початкових класів.

Сова Л.Д., керівник МО вчителів початкових класів Теслугівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Практична частина.

 1. Презентація системи роботи методичного об’єднання «Роль методичного об’єднання в організації безперервної самоосвітньої діяльності педагога».

Мацько З.М., керівник МО

 1. Засідання методичного об’єднання з теми « Професійна компетентність вчителя у формуванні інформаційної компетентності учнів».

Сова Л.Д., Теслугівська ЗОШ І-ІІІ ст.,

 1. Обмін досвідом. Захист планів м\о. Координація планів методичної роботи

Члени м/о

 1. Підсумки засідання. Вироблення рекомендацій.

Мацько З.М., керівник м\о


Робота між засіданнями

 1. Опрацювати літературу з теми засідання.

 2. Створити модель портфоліо.


Література

1. ВознюкЛ., Козловська О., Харлаш Л. Методичний порадник для керівників шкіл. — Дніпропет­ровськ: Провесінь, 2002.

2. Гребенкина Л. К., Анциферова Н. С. Технология управленческой деятельности заместителя директора школи. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2002.

3. Державний стандарт початкової загальної середньої освіти. Інформаційній збірник МОН Ук­раїни. — 2011.—№ 1.

4. Національна доктрина розвитку освіти України / Джерело. — 2002. - № 9, 10.

5. Нікітіна І. П., Нікітін Ю. О., Шеліхова В. В. Шкільне методич­не об'єднання. — X.: Основа, 2005.

6. Сиротенко Г. О. Шляхи оновлен­ня освіти. Науково-методичний аспект. — X.: Основа, 2003.

7. Леонова Г. Г. Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами. // Мате­матика в школах України.

8. Створення ефективного освітнього простору, --ПО, №32, 2010 р. Методичний порадник, випуск 8.

9. Булавіна С.К.Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів. --


Засідання 2


26.01.2012р Рудня-Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.


Тема. Портфоліо як засіб оцінки особистих досягнень вчителя та учня.


Мета. Ознайомити педагогів із технологією портфоліо учня початкової школи.


Завдання. Допомогти учителю розібратися у технології, організувати зібрання, систематизацію та укладання портфоліо учня.


^ Теоретична частина

 1. Інформація. Коротка історія ідеї портфоліо в освіті.

Романович Г.І., методист НМЦ

 1. Виступ. Портфоліо як засіб оцінки особистих досягнень учня.

Бабич Л.В., Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст.

 1. Виступ. Вимоги до оформлення портфоліо.

Гонтар Т.В., Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст.


 1. Повідомлення. Види та функції портфоліо.

Дорощенкова М.П., Сестрятинська ЗОШ І-ІІ ст.

Практична частина

 1. Презентація портфоліо учня.

Перетятко Р.Я., Рудня-Почоївська ЗОШ І-ІІІ ст.

 1. Портфоліо педагога, який атестується. Творчий звіт вчителів.

Вчителі, які атестуються

 1. Портфоліо «Пізнай себе» як засіб формування процесуального компоненту (контрольно-оцінні та рефлексивно – оцінні вміння та навички ключової компетентності початкової школи – уміння вчитися).

Братащук Л.А., Козинський колегіум

Побережник Р.В., Дружбівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Касянчук Л.М., Ситненська ЗОШ І-ІІІ ст.

 1. Групова робота. Створення портфоліо вчителя та учня.

Члени м\о

 1. Підсумки засідання. Вироблення рекомендацій.

Мацько З.М., керівник м\о

Робота між засіданнями

 1. Опрацювати літературу з теми засідання.

 2. Розробити зразки тестових завдань з української мови,математики.ЛІТЕРАТУРА


 1. Балыкина Е.Н. Оценочное электронное портфолио студента по предмету// http://www.school.holm.ru/studyabroad

 2. Бекузарова Н.В., Бордуков М.И., Галкина Е.А., Ивкина Л.М., Ларионова Л.Ю., Сафонова М.В., Тесленко В.И. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева http://www.kspu.ru/folders/

 3. Ворошилова Н.Н. Создание портфолио ученика с помощью программы Microsoft PowerPoint — программа курса по выбору для предпрофильной подготовки//: http://www.teacher.fio.ru/

 4. Центр проблем развития образования Белорусского государственного университета // www.charko.narod.ru

 5. http://www.ug.ru/issue/?action=topic&toid=4389

 6. http://www.ug.ru/issue/?action=topic&toid=5829

 7. Мультимедиа в образовании. // Специальный учебный курс. / Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании// http://www.osi.ru/

 8. http://www.imsglobal.org/ep/index.html

 9. Золотов Д.В. Использование информационных технологий в педагогической диагностике с применением технологии «Портфолио» // http://edu.of.ru/ftip/default.asp?ob_no=9148

 10. Васильченко Л. Технологія портфоліо в освіті //Управління школою № 13. 2007 р.

 11. Лаптева В. Портфолио для педагога//мережа Інтернет.

 12. Коновалова Е.А. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при внедрении в практику портфолио как метода оценивания//Практика административной работы в школе. – 2005. -№ 5. С. 20-22

 13. http://www.portfolio32.ru

 14. Калмыкова И.Р. Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития личности//Образование в современной школе. – 2002. - № 5. – С. 23-27

 15. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році.//Інформаційний збірник міністерства освіти і науки України, №14-15, 2009 р.Засідання 3


^ 22.03.2012 р. Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2


Тема. Методична підтримка з підвищення рівня готовності педагогів до ДПА.


Мета. Надати методичну допомогу вчителям у підготовці до ДПА.

Теоретична частина.

1. Аналіз результатів ДПА за попередній рік, аналіз типових помилок.

Романович Г.І., методист НМЦ

3. Виступ. Особливості ДПА в початкових класах.

Власик Л.П., Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

2. Тренінг «Оцінка та оцінювання».

Савчук Л.В.,психолог навчального закладу

Практична частина.

3. Групова робота. Складання та розв’язування тестових завдання - школа складання тестів:

- читання;

- українська мова;

- математика;

- природознавство.

Члени м\о

4. Відвідування та обговорення уроків в 4-х класах.

Мета відвідування. Підготовка учнів до ДПА.

5. Анкетування членів методичного об’єднання.

Романович Г.І., методист НМЦ

6. Підсумки роботи за рік. Вироблення рекомендацій.

Мацько З.М., керівник м\о

Література.

 1. ПО №32, 2009.

 2. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки обучения школьников: Экспериментальное педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1984. – 296 с.

 3. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка.–М.:Знание,1980.–150с.

 4. Андрощук А.О. Рейтингова технологія оцінки знань в навчально-виховному закладі // Педагогіка і психологія – 1996. – №3. – С.86-96

 5. . Близнюк С.Л. Роль оцінки в удосконаленні знань, умінь і навичок учнів. – К.: т-во “Знання”, 1983.

 6. Богданова Г.А. Тематический зачёт как одна из форм ориентации учебного процесса на конечный результат // Русский язык в школе. – 1994. – №6. – С.35-38.

 7. Лисенко Л.В. Модульне навчання і рейтингова система оцінювання знань учнів // Початкова школа. –1995. –№3. –С.27-29.

 8. Педагогіка. Частина І. Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика): Навчальний посібник для студентів педагогічних закладів / В.Л. Омельченко, С.В. Омельченко, С.Г. Мельничук. – Кіровоград. – 1997. – С.121-123.

 9. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.3.– К.:Рад. школа. – 1977. – С.167.Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації

Навчально-методичний центр


Затверджено

методичною радою

навчально-методичного центру

протокол №3 від 05.09.2011 р.


^ План

роботи школи педагогічного досвіду вчителя початкових класів Попович Наталії Петрівни

2011-2012 н. р.

Керівник Попович Н.П..


Радивилів 2011

Вступ

Серед важливих педагогічних проблем, які поставила перед нами школа, є використання альтернативних форм організації навчання молодших школярів.

Урок у системі освіти і нині виступає як основна форма організації навчально-виховного процесу. Істотно поліпшити якість навчання, виховання та розвитку учнів можливо лише за рахунок систематичного і послідовного удосконалення уроку, пошуку нових його видів. За словами В.О.Сухомлинського, урок є головною сферою інтелектуального життя вихованців, у якій повсякденно відбувається духовне спілкування навченого життя наставника і його вихованців.

Навчання – ключ до успіху. Настала пора вносити зміни, переводити навчання в режим активного, більш того – інтерактивного, тобто “взаємного” простору. Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, що забезпечує взаємодію педагога та учня, де учень і вчитель рівноправні, рівнозначні суб’єкти. Педагог є лідером групи, організатором процесу інтерактивного навчання, яке передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Це ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок, створенню атмосфери співробітництва, дозволяє педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.


Список слухачів школи педагогічного досвіду

1. Попович Н.П., керівник школи;

2. Правник М.В., Козинський НВК

3. Кошицька І.В., Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст.

4. Хомин І.П., Радивилівський НВК

5. Чуздюк О.М., Срібненська ЗОШ І-ІІ ст.

6. Данилюк І.М., Ситненська ЗОШ І-ІІІ ст.

7. Войтишин В.В., Рідківська ЗОШ І-ІІ ст.


І ЗАСІДАННЯ


Дата проведення : 01.12.2011р.

Місце проведення: Радивилівський НВК «Школа№1-гімназія»


Тема засідання: Завдання, зміст і методи інноваційної діяльності.


^ Форма проведення: Педагогічна вітальня
з/п

Зміст роботи

Термін

Хто

виконує

Форми

1.

Інноваційні технології в школі.


01.12.2011р.

Заступник директора з НВР Радивилівського НВК «Школа№1-гімназія» Юрковська О.М.

Повідомлен-ня

2.

Розвивальне навчання – основа формування творчої особистості.
Керівник школи ПД Попович Н.П.

Діалог

3.

Перегляд відеозапису уроку математики у 1 класі.
Лаборант кабінету інформатики

Слухачі

Практична робота

4.

Обмін враженнями після перегляду
Керівник

школи ПД

Слухачі

Круглий стіл


Робота між засіданнями:

 • опрацювати фахову літературу;

 • підготувати «Скриньку запитань».

Література


 1. Химинець В., Кірик М. Інновації в початковій школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 402с.

 2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К.,2004. – 192 с.


ІІ ЗАСІДАННЯ

Дата проведення: 01.03.2012р.

Місце проведення: Радивилівський НВК «Школа№1-гімназія»


Тема. Майстерня «Групова робота»


Мета. Виробити рекомендації педагогам щодо організації групової роботи на уроці.
з/п

Зміст роботи

Термін

Хто

виконує

Форми

1.

 Задоволення потреб дітей у спілкуванні та співпраці.

 Підготовка вчителя до роботи в групах.

 Аналіз результату та ефективності роботи груп.


01.03.

2012 р.

Попович Н.П.Дискусія.

2.

Рівноцінні партнери у творчій взаємодії
Керівник

школи ПД

Слухачі

Майстер-клас«Ділимось по щирості»

.

3.

Відвідування уроку математики в 4 класі.

Мета відвідування. Стилі спілкування з партнерами в групі.
Керівник

школи ПД

учні 4-Вкласу

Практична робота

4.

Підсумки роботи школи ПД: рекомендації для подальшої реалізації завдань по використанню новітніх освітніх технологій на уроках
Керівник

школи ПД,

методист

Круглий стіл з про-позиціями

та зауваже-ннями
Робота між засіданнями:

 • опрацювати фахову літературу;

 • підготувати рекомендації щодо використання новітніх освітніх технологій на уроках

Література

 1. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителя до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод. Посіб. / Панченков, Пометун, Т. Ремех. – К.: А.П.Н. – 72 с.Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації

Навчально-методичний центр


Затверджено

методичною радою

навчально-методичного центру

протокол №3 від 05.09.2011 р.


Вчителю! Нехай аж за обрій сягає зима,
А в душі твоїй квітне посмішка-весна,
Щедрі промені сонця зігрівають теплом
І приносять до серця вдячність, щастя, добро.


^ План

роботи клубу педагогічної майстерності вчителів початкових класів "Творчий неспокій"


2011-2012 н. р.

Керівник Перетятко Н.Г., Срібненська ЗОШ І-ІІ ст.


Радивилів 2011


Девіз клубу «Досвід кожного - багатство всіх»

Статут

1. Загальні положення

1.1 Клуб любителів поезії є добровільним об’єднанням вчителів початкових класів;

1.2 Членом клубу може бути кожний педагог, який стоїть на передньому краю шкільної освіти, розділяє ідеї педагогіки співробітництва, шукає нові форми спілкування з учнями, пробує, експериментує, помиляється і не здається, горить бажанням спілкуватися з колегами, виступає активним пропагандистом новаторських ідей у вчительських колективах, утілює у практику все нове, доцільне, прогресивне.

1.3 Засідання клубу проводяться на базі навчально-методичного центру, або в навчальному закладі, в залежності від тематики;

1.4 На засідання клубу можуть запрошуватись педагоги-новатори, цікаві люди відповідно до запитів членів клубу.

2. Обов’язки членів клубу

2.1 Члени клубу обов’язково повинні бути вчителями початкових класів;

2.2 Члени клубу повинні приймати активну участь у його засіданнях;

2.3 Члени клубу вносять пропозиції щодо тематики засідань та бажаних запрошень цікавих людей;

3. Організаційні питання

3.1 Клуб працює згідно свого річного плану;

3.2 Засідання клубу проводяться 1 раз в семестр, або в інший термін в залежності від рішення членів клубу;

3.3 Протоколи засідань веде відповідальний секретар, який обирається разом з президентом членами клубу;

3.4 Засідання клубу можуть проводитись у розширеному форматі із запрошенням інших категорій читачів;

3.5 Клуб може висвітлювати свою роботу в ЗМІ та Інтернеті.

Завдання.

• Сприяти поліпшенню якості навчання та виховання;

• боротися за реальне оновлення школи, оновлення вчителя, усього навчально-виховного процесу;

• творити інноваційні методики шкільної освіти, нестандартні проекти тощо;

• творчо працювати.


ПІП

Навчальний заклад

1

Перетятко Н.Г.

Срібненська ЗОШ І-ІІ ст.

2

Шаула Л.В.

Пляшевська ЗОШ І-ІІІ ст.

3

Швора Ж.Я.

Радивилівський НВК

4

Пекарська О.А.

Пляшевська ЗОШ І-ІІІ ст.

5

Жолнович Г.О.

Радивилівський НВК

6

Ковальчук О.Р.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

7

Петруля Л.В.

Крупецька ЗОШ І-ІІІ ст.

8

Пастух Є.С.

Радивилівський НВК

9

Павлович Г.М.

Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст.

10

Ковальчук В.М.

Радивилівський НВК

11

Ставникович Т.Д.

Крупецька ЗОШ І-ІІІ ст.

12

Куленич Р.В.

Радивилівський НВК


Засідання 1

17.11.2011 р. НМЦ


Тема. Сучасний урок – творчий.

Форма проведення. Міні-конференція, презентація, обмін досвідом, КТС.

• Міні-конференція «Мистецтво й майстерність Великого Педагога» (Творчість В. О. Сухомлинського в практиці роботи членів клубу. До дня народження В. О. Сухомлинського).

Члени клубу

• Обмін думками «Проблеми початкової школи».

Члени клубу

• Проектування занять творчості в початковій школі.

Пастух Є.С, Петруля Л.В.

• Презентація творчих робіт учнів, учасників конкурсів .

Швора Ж.Я., Ковальчук О.Р

• КТС «Жива газета» (колективна творча справа).

Члени клубу

Примітка. Початок роботи засідання о 14 годині.


Засідання 2


^ 23.02.2012 р. Срібненська ЗОШ І-ІІ ст.


Тема. Сердечна вчительська любов.

Форма проведення: презентація, обмін досвідом, ток-шоу.

 • Доля дитини – сенс мого життя. Обговорення статті.

 • Ток шоу „Заглянь у своє серце”

 • КТС «Жива газета» (колективна творча справа).

Члени клубу


Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації

Навчально-методичний центр


Затверджено

методичною радою

навчально-методичного центру

протокол №3 від 05.09.2011 р.


Ми помиляємося лише двічі:
коли оцінюємо себе й коли оцінюємо інших.
Л. Балцан

^ План

роботи семінару-практикуму

вчителів початкових класів


2011-2012 н. р.

Керівник Козіцька Т.К..


Радивилів 2011

Тема. Моніторинг як інструмент організації навчально-виховного процесу у початкових класах.

Погодьтеся, що в повсякденній практичній діяльності вчителя проблема діагностування навчальних досягнень є однією з найактуальніших. Недаремно в деяких західних країнах перед тим, як між учнем і викладачем підписується контракт, ставиться питання, як проходитиме навчання — з оцінками чи без. Навчання із суворим контролем коштує набагато дорожче.
На жаль, на сторінках періодичних видань, методичної літератури можна зустріти зовсім різне розуміння авторами завдань за чотирма рівнями. Згадайте, як часто Ви сперечаєтеся з колегами про підходи до оцінювання, коли непорозуміння з цього питання виникають зі школярами або їх батьками.
Якщо Ви хочете розв’язати ці проблеми — наш семінар саме для Вас!
Мета.

- визначити моніторинг як інструмент організації початкової освіти та презентувати орієнтовну модель методичного супроводу моніторингових досліджень якості початкової освіти в школах району;

- презентувати досвід роботи з впровадження моніторингових досліджень у школах району.

Завдання.
• Чітко розрізняти поняття «діагностування», «моніторинг» та «контроль», знати різні класифікації контролю.
• Обгрунтувати теоретичні засади оцінювання за 12-бальною шкалою та чотирма рівнями складності.
• Накреслити шляхи раціональної організації контрольного-корекційного етапу уроку.
• Грамотно на практиці складати (або обирати із запропонованих) завдання за чотирма рівнями складності.
• Здійснювати моніторинг якості освіти.


^ Список членів семінару
ПІП

Навчальний заклад

1

Козіцька Т.К.

Радивилівський НВК

2

Бояр Н.О.

Радивилівський НВК

3

Зайцева Л.Б.

Радивилівський НВК

4

Мащук Л.П.

Радивилівський НВК

5

Хомин І.А.

Радивилівський НВК

6

Денисюк Т.М.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

7

Чучак Л.Л.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

8

Романюк С.А.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

9

Пархута Л.В.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

10

Чуздюк О.М.

Срібненька ЗОШ І-ІІ ст.

11

П”янкова Л.М.

Крупецька ЗОШ І-ІІІ ст.

12

Демчина Г.В.

Дружбівська ЗОШ І-ІІІ ст.

13

Романюк Г.Д.

Пляшівська ЗОШ І-ІІІ ст.

14

Петлюк Л.М.

ПідзамчівськаЗОШ І-ІІІ ст.

15

Німчук В.В.

Острівська ЗОШ І-ІІ ст.

16

Гурман Л.П.

ІващуківськаЗОШ І-ІІ ст.

17

Хмара К.П.

Козинський НВК

18

Ногачевська Є.М.

Гранівська ЗОШ І-ІІ ст.

19

Братащук Л.В.

Сестрятинська ЗОШ І-ІІ ст.

20

Бугайкіна В.В.

Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст.

21

Швора Ж.Я.

Ситненська ЗОШ І-ІІІ ст.

22

Кузьмич М.М.

Баратинська ЗОШ І-ІІІ ст..^ 24.11.2011 року Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст..


1. Виступ. Моніторинг як інструмент управління якістю освіти.

Романович Г.І., методист НМЦ

2. Інформація. Дані моніторингових досліджень як основа для прийняття рішень: педагогічних, методичних, управлінських.

Касян Г.М., Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст.

3. Практична робота з наступним обговоренням.

Складання асоціативного куща «Об′єкти моніторингових досліджень».

Члени семінару

4. Обговорення орієнтовних алгоритмів моніторингу деяких складових якості початкової освіти, а саме:

- стан викладання та рівень навчальних досягнень (з базових предметів);

- підготовка молодших школярів до ДПА за початкову школу.

- результати відслідкування рівня навчальних досягнень з математики та української мови учнів 4-х класів.

^ Юрковська О.М., заступник директора з НВР Радивилівського НВК, Савчук Г.Г., заступник директора з НВР Радивилівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

5. Презентація моделей методичного супроводу моніторингових досліджень якості початкової школи.

^ Моніторингові дослідження в 1 – ому класі.

Моніторинг готовності учителя до роботи в 1 класі.

Моніторинг готовності дітей до навчання в школі.

Моніторинг готовності батьків стати батьками першокласника.

Відслідкування навчальних досягнень першокласників (поетапне).

Відслідкування сформованості ключової компетентності молодшого школяра – уміння вчитися.

Денисюк Т.М., Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Моніторингові дослідження в 2 – ому класі .

Моніторинг творчого розвитку особистості молодшого школяра на другому році навчання:

- розвиток пізнавальних здібностей,

- динаміка потреб, мотивів, інтересів,

- переважаючі моральні цінності,

- емоції і почуття у різних справах,

- життєві плани на цей період та їх значущість.

Чуздюк О.М., Срібненька ЗОШ І-ІІ ст.

Соціалізація школяра:

- бажання і готовність брати участь у колективних творчих справах,

- взаємозв′язок, особливості взаємодії в колективі.

- рівень сформованості вміння організовувати спільну роботу з однолітками.

Петлюк Л.М., Підзамчівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Моніторинг навчальних досягнень та моделювання індивідуальної траєкторії розвитку.

Учень у сім′ї. Вплив дорослих, допомога і контроль дорослих.

Бояр Н.О., Радивилівський НВК

Моніторингові дослідження в 3 – ому класі.

Підготовка до Державної підсумкової атестації.

Хмара К.П., Козинський НВК

Моніторингові дослідження в 4 – ому класі .

Психолого – педагогічний супровід переходу молодших школярів до основної школи.

Кузьмич М.М., Баратинська ЗОШ І ст.

6. Відвідування та аналіз уроку в 4класі.

Мета відвідування. Відслідкування сформованості ключової компетентності молодшого школяра – уміння вчитися.

Бугайкіна В.В., Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст.

7. Підведення підсумків. Вироблення рекомендацій.

Козіцька Т.К., Радивилівський НВК

Література

Войтенко В.І. Моніторинг якості освіти: сутність, зміст, технологія.// Хмельницький. 2004.

Локшина О.І. Моніторинг якості освіти. Світові досягнення та українські перспективи. // К.-2004.

Касьянова О.М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом.// Харків.-2004.

Голубенко М. Моніторинг у ЗНЗ.//К. «Шкільний світ».-2007.

Ізотова А. Моніторинг якості навчання( аналіз успішності та результативності роботи вчителів за допомогою комп’ютера).// Завуч.-2006.-№7.

Шаулко В. Моніторингова діяльність методоб’єднання /|| Завуч/-2006/№13

Чернікова Н. Самоосвіта учнів. Алгоритм моніторингових досліджень.//Завуч.-2006.№ 32.

Приходько В.М. Парадигми моніторингу якості освіти і педагогічного процесу.

//Харків.-2010.

Грищенко Л.О. Застосування моніторингових досліджень в управлінні якістю освіти навчального закладу. // Управління школою.-2006.- № 6.

Шелакін В.І. Система планування роботи, управління та здійснення моніторингу діяльності закладу або з чого складається кейс керівника сучасного закладу.//Управління школою.-2006.- № 6.

Правий В.П. Сучасний моніторинг уроку.// Управління школою.-2007.- №1.

Перехейда О.М. Моніторинг діяльності гімназії. // Управління школою.-2007. №7.

Братко В.М. Моніторинг якості навчальної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл.// Управління школою. - 2007.- № 13.

Єльникова Г.В. Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою.

// Управління школою.- 2007.-№ 24.

Соліна А. Моніторинг якості освіти у загальноосвітньому навчальному закладі..

// Школа.-2008. № 8.

Радченко А.Є. Моніторингово –дослідницький центр- структурна одиниця методичного кабінету.// Завучу. Усе для роботи.-2009.- №3

Антоненко О.В. Моніторинг якості знань у школі . // Завучу. Усе для роботи.-2009.- № 11-12.

Діденко З.В. Положення про моніторинг якості освіти.// Завучу. Усе для роботи.- 2009.-№21

Волканова В.В. Моніторинг.// Завучу. Усе для роботи .- 2010. №3 .

Пліско О.В. Моніторинг виконання вчителями навчальних планів і програм.

// Завучу. Усе для роботи. - 2010.-№3.

Братко В.М. Моніторинг якості освітньої підготовки учнів загальноосвітніх шкіл.

// Завучу. Усе для роботи.- 2010. №3

Приходько В.М. До проблем підготовки вчителя до здійснення моніторингових досліджень.// Завучу. Усе для роботи.-2010.- № 15-16.

Рябкіна А.В. Моніторинг у роботі заступника директора школи.// Завучу. Усе для роботи.-2010-№ 15-16.

Кій Л.Г. Організація проблемного та наукового моніторингу освітнього процесу. // Завучу. Усе для роботи.-2010. №15-16.

Приходько В.М. Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу. –Харків.-2007.

Плохій Л. Моніторинг якості освіти.// Директор школи (газ.).-2009. -№23.

Лісова Н. Науково-методичний та психологічний супровід ЗНО і моніторингу якості освіти.// Сучасна школа України.-2009.№ 5.

Міков А. Моніторинг якості шкільної освіти.// Сучасна школа України.-2010.-№5

Стадник Л. Моніторингове дослідження предметних досягнень випускників початкової школи.// Сучасна школа України.-2010.-.№ 2.

Пальцев О. Місце моніторингу в управлінській діяльності.//Директор школи.-2010.-№ 29.

Борецька Т. Роль моніторингу в розвитку загально навчальних умінь та навичок учнів. Українська мова.9 клас.// Сучасна школа України. -2010.- №2

Порох Л. Система діагностики та моніторингу психологічного розвитку учнів як запорука успішної навчально-виховної роботи гімназії.// Рідна школа.-2010.- № 11.

Гулак І. Моніторинг управлінської діяльності керівників освітніх закладів району.

// Директор школи ( журнал «Шк. світ»).-2010. № 4

Моніторингові дослідження базової математичної підготовки учнів середніх класів.// Сучасна школа України.-2011. № 1

Рябікіна В. Моніторинг професійної компетентності вчителя.// Управління школою.-2011.-№4-6.

Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації

Навчально-методичний центр


Затверджено

методичною радою

навчально-методичного центру

протокол №3 від 05.09.2011 р.


^ План

роботи епізодичного семінару вчителів, які викладають фізичну культуру в початкових класів


2011-2012 н. р.

Керівник Гуцманюк О.І.


Радивилів 2011

Тема. Виховання ціннісного ставлення особистості до здорового способу життя.

Мета.

 • визначити пріоритетні підходи до формування свідомого ставлення особистості до свого здоров’я;

 • продемонструвати систему виховної роботи, спрямованої на формування здорового способу життя урахуванням вікових особливостей школяра та розраховану на дбайливе ставлення до себе, до довкілля;

 • ознайомитися з досвідом роботи педколективу Пляшівської ЗОШ І-ІІІ ст.


Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення умов для поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, необхідно сформувати у них, починаючи з молодшого шкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу „Я”, одним із компонентів якого є „Я – здоровий”.

Сучасними психологами і педагогами вивчаються умови, найбільш сприятливі для цілісного розвитку дитини як особистості, формування її психічного здоров’я (О.Л. Кононко, В.К. Котирло, С.Є. Кулачківська, С.О. Ладивір, Л.Д. Мельник, З.П. Плохій). Проблему фізичного розвитку дітей досліджують О.Л. Богініч, Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко, Л.А. Сварковську та ін. У працях І.І. Брехмана, О.Д. Дубогай, Р.З. Поташнюк та ін. значна увага приділяється питанням дотримання підростаючим поколінням здорового способу життя. Водночас залишається недостатньо вивченою проблема організації освітнього процесу з формування у молодших школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я. Мета – розкрити деякі підходи до організації навчально-виховного процесу з формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я, компетентності у фізичній, психічній і соціальній його сферах.

Педагогічний процес з формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей молодшого шкільного віку передбачає розкриття істотних зв’язків і залежностей, які існують між станом здоров’я людини та її способом життя, рівнем знань про здоров’я, настроєм, стосунками з іншими людьми. Пріоритети в загальній системі роботи мають бути віддані навчально-виховній діяльності. Основне її завдання – розвиток у дітей усвідомлення цінності здоров’я і здорового способу життя, що сприяють становленню активної особистості. Дитина, у якої буде сформоване сприйняття власного здоров’я як особистісної цінності, намагатиметься свідомо коригувати свою поведінку щодо здорового існування. Тобто, буде бережно ставитися до власного здоров’я і здоров’я оточуючих; прагнути до адекватного сприйняття знань і навичок по його охороні, їх втіленню у повсякденне життя. Для досягнення мети необхідно спрямувати освітній процес на виконання наступних завдань:

Систематизувати знання дітей про:

фізичну сферу здоров’я (будову тіла, функції органів тіла, засоби збереження здоров’я тощо);

психічну сферу здоров’я (почуття та емоції, керівництво ними);

соціальну сферу здоров’я (залежність стану здоров’я від умов життя; правила поведінки в суспільстві; негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я тощо).

Сформувати вміння (навички):

у фізичній сфері здоров’я: самостійно піклуватися про власне здоров’я, орієнтуватися у показниках свого фізичного стану, використовувати знання про функції органів тіла в різних видах діяльності;

у психічній сфері здоров’я: зосереджуватися на приємних спогадах, використовувати їх для покращання настрою, контролювати негативні емоції;

у соціальній сфері здоров’я: оцінювати життєві ситуації, прогнозувати результати діяльності, наслідки поведінки, безконфліктно спілкуватися, піклуватися про хворих, з повагою ставитися до здорових.

Розвинути установки до:

самостійного виконання оздоровчих процедур;

прояву позитивних емоцій у процесі здоров’я творчої діяльності;

дотримання здорового способу життя.


Список членів семінару

ПІП

Навчальний заклад

1

Гуцманюк О.І.

Рідківська ЗОШ І-ІІ ст., керівник

2

Куніцина Т.П.

Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст.

3

Климчук В.С.

Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст.

4

Нестерович Л.С.

Теслугівська ЗОШ І-ІІІ ст.

5

Коротун Л.А.

Копанівська ЗОШ І-ІІ ст.

6

Ткачук І.Ю.

Дружбівська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Коткудак О.А.

Довгалівська ЗОШ І-ІІІ ст.

8

Хільницька В.В.

Рудня-Почаївська ЗОШ І-ІІІІ ст.

9

Гудима І.А.

Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст.

10

Парійчук М.А.

Підзамчівська ЗОШ І-ІІІ ст.

11

Мирончук Г.О.

Боратинська ЗОШ І ст.

12

Іванов П.В.

Митницька ЗОШ І-ІІ ст.

13

Романович М.А.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2


15.12 2011 Пляшівська ЗОШ І-ІІІ ст.


Теоретична частина.

 1. Виступ. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів молодших класів.

Гудима І.А., Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст.

 1. Виступ. Виховання ціннісного ставлення особистості до здорового способу життя на уроках фізичної культури.

Мирончук Г.О., Боратинська ЗОШ І ст.

 1. З досвіду роботи. Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів засобами розвивального середовища «Школа сприяння здоров’ю».

Вижицька І.В., керівник МО вчителів початкових класів Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст.

Практична частина.

 1. Заняття з елементами тренінгу «Здоров'я – це життя».

Психолог навчального закладу

 1. «Круглий стіл» з теми «Практично орієнтовані умови розвитку компетентностей педагогічних працівників»

 • Критерії розподілу учнів на медичні групи для занять фізичною культурою;

 • Шляхи залучення учнів до систематичних самостійних занять фізичними вправами з метою зміцнення здоров’я

 • Проблеми формування в учнів переконань щодо необхідності систематичних занять фізичною культурою, ведення здорового способу життя.

Члени семінару

 1. Відвідування та обговорення уроку фізичної культури.

Мета відвідування. Виховання ціннісного ставлення особистості до здорового способу життя.

Климчук В.С., Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст.

 1. Підсумки семінару. Вироблення рекомендацій

Гуцманюк О.І., керівник семінару


Література

 1. Корнієнко С. Корекція фізичного розвитку молодших школярів у системі школа-родина (ПШ №5, 2000 р.)

 2. Лапаєнко Т. Виховуємо дітей здоровими. (ПШ №5,2000 р.)

 3. Полька Н. Гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері (ПШ № 6, 2000 р.)

 4. Ткаченко В. Національні традиції у фізичному вихованні молодших школярів. (ПШ №4, 2000 р.)

 5. Ващенко О. Цілющі властивості овочів та фруктів. (ПШ №7,10, 2001 р.)

 6. Ващенко О. Формування у молодших школярів навичок здорового способу життя (ПШ № 2,3, 2001 р.)

 7. Ващенко О. Профілактика весняного гіповітамінозу. (ПШ № 5, 2001 р.)

 8. Бутелько М. Вплив природних факторів на здоров’я людей. (ПО № 2, 2002 р.)

 9. Бутелько М. Гігієна харчування. Зв’язок календарних свят в Україні зі здоров’ям людей (ПО №6, 2002 р.)

 10. Андрійчук Г. Збірник інтелектуальних завдань з ОБЖ у початковій школі (ПО №36, 2002 р.)

 11. Зубалій М. Ефективна форма підвищення рухової активності учнів початкових класів. (ПШ №6, 2003 р.)

 12. Остапенко О. Виховання у молодших школярів інтересу до фізичної культури (ПШ №5, 2003 р.)

 13. Титаренко Н. Роль сім’ї і школи у фізичному вихованні дітей. (ПШ №3, 2003 р.)

 14. Єрмолова В. Виховання фізично здорових дітей природними факторами загартування (ПШ №5, 2004 р.)

 15. Леонов О. Оздоровчі засоби загартовування (ПШ №6, 2004 р.)

 16. Леонов О. Це має знати кожен (ПШ №7, 2004 р.)

 17. Леонов О. Щоб бути здоровим (ПШ №1,2005 р.)

 18. Навроцька Г. Мірило успіху і самопочуття (ПШ №1,2005 р.)

 19. Єфімов А. Система оздоровчої роботи (ПО №10,2005 р.)

 20. Прикіна Л. Взаємозв’язок пізнавальної та рухової активності учнів (ПО №13, 2005 р.)

 21. Прикіна Л.Навчання в русі на уроках (ПО № 13, 2005 р.)Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації

Навчально-методичний центр


Затверджено

методичною радою

навчально-методичного центру

протокол №3 від 05.09.2011 р.


^ План

роботи творчої групи

вчителів початкових класів ,, Оберіг”


2011-2012 н. р.

Керівник Медвідь Є.В.


Радивилів 2011

Тема.

« Створення елетронного довідника – читанки для учнів початкових класів «Радивилівщина - земля моїх батьків».

Мета.

Сторення умов для творчого росту вчителів району

• Виховання громадянина України, як національно-свідомої, вільної, демократичної особистості;

• Відродження національних традицій рідного краю;

• Познайомити учасників ТГ із завданнями, пропозиціями, підходами щодо створення добірки народознавчих матеріалів «Радивилівщина – земля моїх батьків»;

• Упроваджувати елементи тренінгу з метою становлення умов ефективної співпраці в групі;

• Формувати творчу, соціально компетентну особистість шляхом впровадження інтерактивних форм і методів роботи.


Список членів творчої групи

ПІП

Навчальний заклад

1

Медвідь Є.В.

Крупецька ЗОШ І-ІІІ ст..

2

Кощук О.В

Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст..

3

Мацюк Н.М.

Пляшівська Зош і-ІІІ ст..

4

Малонос М.П.

Теслугівська ЗОШ І-ІІІ ст..

5

Довжик Р.М.

Підзамчівська Зош І-ІІІ ст..

6

Воронко О.В.

Іващуківська ЗОШ І-ІІ ст..

7

Рудишина С.Г.

Козинський НВК

8

Романюк О.М.

Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст.

9.

Казьмірук Л.Г.

Ситненська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Бойко А.Г.

Копанівська ЗОШ І-ІІ ст.

11

Серватович М.С.

Крупецька ЗОШ І-ІІІ ст.Засідання 1


29.09.2011 р. НМЦ

1. Вправа-знайомство ,, Моє імя”.

Медвідь Є.В., керівник групи

2. Вироблення правил групи.

Члени групи

3. Затвердження плану роботи творчої групи, визначення завдань.

Медвідь Є.В., керівник групи

4. Лист до самого себе ( пропонується написати листа до себе, де перелічити все, що маєте намір зробити, працюючи у творій групі).

Члени групи

5. Домашнє завдання: знаймство з літературою за темою, добір матералів краєзнавчого характеру.


Засідання 2


02.02.2012 р. НМЦ

1. Нагадування членам ТГ правил роботі у групі. Тренінг ,, ПІБ”.

Психолог Крупецької ЗОШ І-ІІІ ст.

2. Представлення членами групи добірок матералів, обговорення.

Члени групи

3. Надання пропозицій щодо оформлення сторінок читанки.

Члени групи

Медвідь Є.В., керівник групи

Примітка. Початок роботи о 14 годині.


Засідання 3


^ 29.03.2012 р. Крупецька ЗОШ І-ІІІ ст.

1. Представлення та захист членами ТГ власних проектів.

- Радивилівщина – козацький край.

- Легенди рідного краю.

- Заповідні об’єкти рідного краю

- Люди, які прославили район.

Члени групи

2. Експертна оцінка проектів.

Медвідь Є.В., керівник групи

^ Мацько З.М., керівник районного м/о

Романович Г.І., методист НМЦ

3. Підсумки роботи творчої групи. Узагальнення та оформлення матеріалів.

Медвідь Є.В., керівник групи


Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації

Навчально-методичний центр


Затверджено

методичною радою

навчально-методичного центру

протокол №3 від 05.09.2011 р.


^ План

роботи творчої лабораторії

вчителів початкових класів


2011-2012 н. р.


Дошка і крейда -- наші головні інструменти,

але хочеться чогось більшого…
Керівник Форемна В.В.


Радивилів 2011


Тема. Мультимедійна підтримка уроків у початковій школі.

Мета.

 • Створити умови для самореалізації та професійного росту вчителів району;

 • обмінятися досвідом застосування ІКТ на уроках в початкових класах;

 • розробити технологію підготовки та проведення мультимедійного уроку, визначити критерії його результативності;

 • зібрати кращі авторські розробки уроків з використанням мультимедіа;

 • апробація ППЗ для початкової школи;

 • створення електронного пакету документів, необхідних вчителю початкових класів для організації навчання молодших школярів на комп’ютері.

^ Актуальність теми


Комп’ютеризація   охопила всі сторони життя людини: виробництво і культуру, побут і науку, мистецтво та освіту. Обов’язок школи – підготовка дитини до життя в сучасному суспільстві, для якого характерні створення світової інформаційної структури, розвиток інформаційних технологій.

Одним з пріоритетів сучасної освіти є забезпечення комп’ютерної грамотності всіх учасників навчально-виховного процесу. Державним стандартом початкової загальної освіти передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів; в освітній галузі «Технології» виокремлено змістову лінію «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями», тому Базовим навчальним планом передбачено по 2 тижневі години у 2-4 класах на зазначену освітню галузь. Тому зрозумілі причини, які спонукають педагогів використовувати комп’ютерні технології в практиці роботи початкової школи.

Сформулюємо ці причини. По-перше, в інформаційному суспільстві, важливим соціальним завданням є формування нового стилю мислення. А найбільш інтенсивно розвивається інтелект у молодшому шкільному віці. Учні початкових класів легше і швидше, чим старшокласники, засвоюють нові технології. По-друге, з кожним роком збільшується кількість школярів, які мають власний комп’ютер. Учні початкових класів люблять комп’ютерні ігри, а відповідно і мотивація до вивчення азів комп’ютера зростає. По-третє, удосконалення навчально-виховного процесу та впровадження профільного навчання передбачають поглиблене вивчення окремих предметів шкільної програми. Роль комп’ютера, як засобу модернізації процесу навчання неухильно зростає, вимагає від учня бути грамотним його користувачем. По-четверте, запровадження інформаційних технологій у навчальний процес та об’єднання їх з традиційними методами навчання, вимагає від школярів готовності до нових форм навчання, до самостійного пошуку між предметних зв’язків.

^ Очікувані результати

- підвищення рівня якості навчання в початкових класах;

- розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних та творчих здібностей учнів шляхом освоєння та використання ІКТ в початковій школі;

- набуття учнями досвіду у використанні ІКТ в індивідуальній, колективній, пізнавальній та проектній діяльності.

^ Критерії оцінювання очікуваних результатів:

- створення і розробка власних програм, методик та посібників: електронний пакет документів, які необхідні вчителю початкової школи для організації навчання школярів на комп’ютері, який містить:

 поурочні розробки уроків;

 додаток у вигляді презентацій та тестів.


Список членів творчої лабораторії

ПІП

Навчальний заклад

1

Форемна В.В.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

2

Войтишин Т.М.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

3

Смолінська О.П.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

4

Олексієвець О.І.

Радивилівський НВК

5

Хом’як Л.В.

Пляшевська ЗОШ І-ІІІ ст.

6

Качан С.П.

Острівська ЗОШ І-ІІ ст.

7.

Бусь С.М.

Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст..

8

Братащук Н.С.

Боратинська ЗОШ І ст.

9

Шарун Л.А.

Хотинська ЗОШ І-ІІІ ст.
залишити коментар
Сторінка2/3
Дата конвертації22.11.2011
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх