Право знати право icon

Право знати право


Схожі
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису...
Історія І сучасність...
Договір на створення та розповсюдження реклами...
Зміст
Одеська національна юридична академія на правах рукопису латковська тамара анатоліївна...
Транспортний університет На правах рукопису Томкіна Олена Олексіївна...
Нститут законодавства верховної ради україни на правах рукопису Маруженко Олексій Петрович...
Одеська національна юридична академія на правах рукопису міщенко ілона володимирівна...
Національний університет державної податкової служби україни на правах рукопису Ониськів Михайло...
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах рукопису Трофімов Сергій...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА


ПРАВО ЗНАТИ ПРАВО


Досвід бібліотек області

з правового виховання юнацтва

Випуск 3

Луганськ, 2008


Право знати право: Досвід бібліотек області з правового виховання юнацтва. Вип. 3 / О.В. Люблянська, С.А Сидоренко.- Луганськ, 2008.- 112 с.Укладачі та редактори

Люблянська О.В., завідуюча проблемно-аналітичним відділом Луганської обласної бібліотеки для юнацтва;


Сидоренко С.А., головний спеціаліст Головного управління юстиції у Луганській області


Відповідальний

за випуск

Аладжальян С.О., директор Луганської обласної бібліотеки для юнацтваНаклад – 150 прим.


Передмова


Шановні колеги!


Зараз Ви тримаєте в руках третій методичний посібник „Право знати право”, випуск якого здійснюється Луганською обласною бібліотекою, Головним управлінням юстиції у Луганській області та управлінням культури і туризму облдержадміністрації.

Всі ці випуски отримали життя лише завдяки плідній співпраці органів юстиції з бібліотечною системою області та розумінню працівниками цих установ необхідності та важливості виховання молодого покоління наших громадян в дусі поваги до Права, Закону, один до одного, здатних жити в Мирі й Злагоді, бути достойними Громадянами цивілізованого Суспільства.

З моменту виходу другого збірника „Право знати право” було напрацьовано багато нових форм та методів правоосвітньої та правовиховної роботи. Укладачі збірника мали на меті узагальнити всі ці напрацювання та поділитися ними зі своїми колегами.

Сподіваємося, що цей обмін досвідом стане підґрунтям не лише для активізації правоосвітньої та правовиховної роботи або співпраці всіх зацікавлених установ та організацій, а й своєрідною настольною книгою для всіх працюючих в цій галузі.

Ми висловлюємо щиру вдячність всім, хто узагальнив та надав свої матеріали та напрацювання для включення до цього збірника, всім тим, хто буде використовувати його в своїй повсякденній роботі, а також всім небайдужим та зацікавленим людям, хто працює разом з нами в галузі правової освіти населення та молоді в першу чергу.

^ Бажаємо всім творчого натхнення, наснаги, успіхів в роботі та всього самого найкращого.


З повагою та вдячністю – укладачі збірника.


РОЗДІЛ І
^

Інформація про правоосвітню діяльність


публічних бібліотек Луганської області


Алчевська ЦБС


Життя в умовах різноманіття стає однією з причин важливих проблем для суспільства, де підростає наша молодь. В світі, де взаємопроникнення різних культур приймає все більші масштаби, навчання цінностям і навичкам «жити разом» стало першочерговою задачею. Необхідно виховувати юнацтво та молодь за допомогою книги в дусі терплячості до індивідуальних, культурних та національних відмінностей інших людей.

З метою популяризації правових знань та матеріалів з профорієнтації; проведення заходів з інвалідами та користувачами з обмеженими можливостями; організації роботи з багатодітними сім’ями, дітьми з неблагонадійних сімей та міським притулком для безпритульних дітей; формування у користувачів духовних, моральних, етичних цінностей, виховання шани та поваги до оточуючих; виховання дружби між людьми різних націй, віросповідань, культури та життєвих уподобань була розроблена Програма реалізації соціальних прав і соціальної підтримки окремих категорій читачів «Турбота про всіх і кожного». Основні заходи Програми було поділено на цикли: «Абетка права та здоров’я», «У кожного є шанс», «Почуття пробуджуючі душу», «Пошук покликання», організаційні та методичні заходи. До проведення заходів активно долучалися представники міських та громадських установ: педагоги, лікарі, юристи, інспектори центру зайнятості населення, священики та інші. Цілі Програми передбачають надання основ правових знань, превентивне та естетичне виховання, профорієнтаційні заходи, виховання толерантної поведінки у користувачів, передусім, юнацького віку. Проводились заходи з пошуку та накопичення матеріалів в електронних базах даних та тематичних теках; робота з бібліотечним фондом, поліпшення складу ДБА бібліотек, проведення заходів з підвищення кваліфікації та розповсюдження методико-бібліографічних матеріалів.

Серед форм реалізації програми можна виділити: правовий лабіринт «Не помились у виборі шляху», правознавчий альманах «Закон і підліток», урок милосердя «Чужого горя не буває», година духовності «Етика християнської моралі», урок етики «Добро не терпит промедленья», вікторина про професійні наміри юнацтва «На пороге взрослой жизни», інформаційно-правова панорама «Гідне життя кожної людини», правова прес-мозаїка до Дня прав людини «Рівні права та можливості в Україні – реалії та перспективи», тематичні закладки про шкідливі звички, виставки-поради, тематичні полиці, методико-бібліографічна розробка «Виховання толерантної поведінки» та інші. Специфіка таких заходів передбачає вплив на емоції, волю, поведінку молодих людей, сприяє розумовій активності, більш глибокому усвідомленню питань, що обговорюються. Молодь залучається до творчої праці, їм надається можливість брати участь у пошуку знань, включитися в різні види багатогранної практичної діяльності, яка формує активне ставлення молоді до соціальних питань, ефективно активізує їхнє уміння у боротьбі з помилковими думками, поглядами і діями.

Розуміння громадянськості як сукупності високорозвинених моральних якостей суб’єкта передбачає: зрілість політичної та правової свідомості; почуття патріотизму, причетності до історичної долі Вітчизни та народу, усвідомлення себе як повноправного громадянина соціальної спільності, своєї країни. Сьогодення ставить перед бібліотечними працівниками важливе і невідкладне завдання – виховання свідомого громадянина, патріота рідної землі. Основним завданням правовиховної роботи бібліотек з молоддю є формування шанобливого ставлення до закону, нетерпимість до порушень законності та правопорядку, систематична профілактика правопорушень, викорінення шкідливих звичок. Кожен громадянин повинен володіти хоча б необхідним мінімумом правових знань: знати свої права і обов’язки, які покладає на нього законодавство, куди і як звернутися за захистом.

Всі бажаючі мали змогу скористуватися електронними документами бази «Законодавство України», матеріалами, що накопичуються у теках Довідкового бюро («Сімейний кодекс», «Працевлаштування», «По обидві сторони закону»), інформацією адресно-фактографічної картотеки для молоді «Факт» (молодіжні установи міста, формальні молодіжні організації, курси – гуртки, школи з поглибленим вивченням предметів, освіта в Україні, рейтинг професій, ринок праці молоді, молодь і СНІД). Враховуючи інтереси користувачів юнацького віку, накопичується матеріал для виконання довідок на теми: «Що очікує студентів в новому учбовому році?», «Статус дитини – сироти» тощо. В базі даних «Соціально-побутова інформація» виділено розділи «Трудове право. Зайнятість населення» (правове врегулювання праці неповнолітніх), «Діти – інваліди» (соціальна реабілітація підлітків з особливими потребами), «Військові. Призив. Відстрочка» (все про армію).

Координуючи свою роботу з міськими установами, проводилися соціально-правові панорами, теми яких були цікавими і для молоді: «Соціальні права громадян», «Своєчасно про актуальне» (ЦБ). Такі заходи як правовий моніторинг «Пропуск в мир закона» та правовий лікнеп «Перше і останнє знайомство» (БФ № 4) допомогли старшокласникам підвищити свою правову та юридичну грамотність, навчили, як уникати непорозумінь з законом, завжди осмислювати свої вчинки та відповідати за їх наслідки.

Юність – це вік, в якому особистість утверджується в суспільстві. Юність – час вчинків, найчастіше зв’язаних з підвищеним ризиком, і відповідно до цього на молодих людей, як правило, приходиться непропорційно велика частка проявів нетерпимості та екстремізму, що інколи обертаються правопорушеннями. Особливу стурбованість сьогодні викликає зростання бездоглядності та безпритульності неповнолітніх, що є поживчою середою для правопорушень, наркоманії, алкоголізму.

Значна частина заходів спрямована на комплексне вирішення проблем бездоглядності, профілактику правопорушень серед неповнолітніх, забезпечення їхніх прав та законних інтересів.

З цією метою було відкрито в читальному залі ЦБ книжково-ілюстративні перегляди-застереження «Покарання – розплата за легковажність» та «Цікаве і важливе поряд з нами: як берегти здоров’я» до Всесвітнього дня здоров’я.

У звітному році учнями соціально-економічної гімназії була продовжена робота клубу за інтересами «Молодь і закон» (абонемент для юнацтва ЦБ). Були проведені засідання за темами «Закон у моєму житті», «Сходи до сімейного щастя», «Як не стати жертвою злочину». На зустріч з молоддю запрошувалися спеціалісти міського управління юстиції, відділу РАГС, відділу внутрішніх справ.

Важливими та актуальними є і заходи з превентивного виховання юнацтва. Зусилля нашої бібліотеки направлені на профілактику та подолання агресивної поведінки в молодіжному середовищі; на подолання різноманітних форм забобонів, ксенофобії, націоналізму, расизму; на розвиток навичок конструктивного вирішення конфліктів, подолання протиріч та пошуки компромісу.

Спеціалісти міських установ охоче беруть участь у бібліотечних заходах і надають користувачам консультації та роз’яснення за темою заходу: соціально-правова панорама «Гідне життя кожної людини», година цікавих фактів і повідомлень «Православні моральні чесноти» (ЦБ).

Читачі бібліотек є учасниками заходів, що проводяться у рамках медіа-акції «Світ без насильства». Матеріали про подолання насильства, жорстокості стосовно дітей, жінок, насильства та злочинності на вулицях були презентовані на книжково-ілюстративному перегляді-застереженні «16 днів проти гендерного насильства» (ЦБ). Схожі питання підіймалися педагогами, психологами, правозахисниками, молоддю під час проведення діалогу-перестороги «Ми проти насильства. А ви?» (читальний зал ЦБ). Результати проведеного міні-опитування показали стурбованість молоді піднятою проблемою. До Міжнародного дня боротьби за скасування рабства було проведено урок милосердя «Чужого горя не буває» (ЦБ), а до Дня захисту прав людини правову прес-мозаїку «Рівні права та можливості в Україні: реалії та перспективи» (ЦБ).

Беручи до уваги те, що тема толерантності ще недостатньо висвітлена у професійній періодиці, а сучасність вимагає виховання толерантної поведінки у користувачів, організацію роботи бібліотек згідно програми «Турбота про всіх і кожного», було складено методичну розробку «Толерантность: объединяем усилия». Для її складання було використано матеріали Обласної бібліотеки для юнацтва, статті з періодики, підбірки з Інтернету, де пояснювалися поняття та принципи толерантності та надавались приклади масових заходів.

Робота бібліотек системи за цими Програмами не припиняється. На наступний рік буде їх оновлено та доповнено. Проведена робота висвітлила надбання та недоліки, розширила межі співпраці з установами міста.


^ Біловодська ЦБС


Одним з провідних напрямків роботи є просвітницька робота з правознавства, яка включає в себе уроки правознавства, дискусії, тематичні перегляди, брейн–ринги та інші цікаві заходи, які ставлять собі за мету інформування та консультування молодих людей про їх права та обов’язки, знайомства з законодавчими документами України. В районній бібліотеці проведений юридичний діалог “Я – громадянин”, правові дебати “Прошу слова”, консультація фахівця “Адвокат – захисник”, година спілкування “Діти і алкоголь”. Всі ці заходи відображені у місцевій пресі – газеті “ Вісті Біловодщини”.

У ЦРБ діє правознавчий клуб “Закон”, де бібліотека співпрацює з органами юстиції, відділом внутрішні справ, відділом у справах сім’ї та молоді, медичними закладами, будинком культури та відділом освіти.


^ Брянківська ЦБС


Кожному громадянину країни з дитинства держава гарантує права, які викладені у Конституції України, Конвенції ООН про права дитини. Але чи знають вони їх? Надати інформацію, навчити жити і діяти, керуючись своїми переконаннями у відповідності до закону - задача багатьох людей і установ, що опікуються правовим вихованням, яке передбачає рівень знань з основ держави і права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, адекватного ставлення до порушень законності та правопорядку.

Успіх правового виховання залежить від того, які правові знання та моральні якості діти і молодь отримають не тільки під час навчання, але й у позаурочний час. В сучасних умовах правове виховання здійснюється не тільки в учбових закладах, але й за їх межами, коли молодь бере участь в диспутах, опитуваннях, ділових та рольових іграх, бесідах, під час яких пробуджується інтерес до права, приходить усвідомлення того, що право - це загальнолюдська цінність, без якої не може існувати жодне цивілізоване суспільство, що охорона таких цінностей, як життя, власність, здоров’я - найголовніші стержні правових норм.

Саме на це спрямовані заходи у межах традиційного міського тижня правових знань, які здійснюються у бібліотеках ЦБС спільно з міським управлінням юстиції, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, учбовими закладами міста.

У День права в ЦБ «Курс выживания для подростков» підлітки ознайомилися з документами, представленими на бібліотечній виставці «Україна. Молодь. Закон», отримали від бібліотекаря Цимбаленко О.В. інформацію про історію права, про значення законів у житті людей, про основні положення Декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, ознайомилися з «Твоей правовой лестницей», яка дає уяву про права дитини від народження до повноліття, брали участь у вікторині на знання юридичних термінів. Запрошена на захід провідний спеціаліст Брянківського міського управління юстиції Заблоцька С.О. розповіла про функції органів юстиції у правовому вихованні, про правову відповідальність підлітків за порушення закону, про правильний вихід із складних ситуацій на конкретних прикладах, відповіла на запитання під час бесіди-діалогу «Знать права - готовить себя к жизни». Знання своїх прав та обов'язків підлітки демонстрували під час вікторини «Правильно ли ты поступаешь?»

У цікавій формі про свої права та обов’язки підлітки дізналися із актуального діалогу «Нет прав без обязанностей», який підготували для них фахівці центральної бібліотеки для дітей. Інформаційну підтримку здійснювали спеціалісти ЦСССДМ, кримінальної міліції.

У межах тижня правових знань пройшло у бібліотеці-філії №5 засідання правового юнацького клубу «На весах Фемиды» на тему «Мир неприкаянных: три волны беспризорности» у формі години-роздуму про сучасний соціально-політичний стан в Україні, який призводить до того, що тисячі малих громадян країни не потрібні не тільки їй, а й своїм батькам, про жахливі умови їх існування, що призводить до фізичного знищення, морального зубожіння, смертельно небезпечних хвороб, порушень закону.

Правовий юнацький клуб працює у філії № 5 з 2003 року. На його засіданнях старшокласники поглиблюють свої знання законодавства України, знайомляться із своїми правами, усвідомлюють свої обов’язки. Тематика та форми засідань різноманітні: морально-правовий лікнеп «Краска стыда и укоры совести», історико-правовий екскурс «До витоків права», години-роздумів, морального вибору «Преступление и наказание». Бібліотекарі не стоять осторонь від проблем підлітків, допомагають юнакам та дівчатам зберегти особистість, адаптуватися у складному світі людських відносин, знайти своє місце у житті.

Відповіді на такі злободенні питання підлітки можуть знайти у документах та бібліографічних посібниках, представлених на виставці-консультації «Молодь: ідеали, сумніви» (Ф.№ 5), у рекомендаційному списку літератури «Закон існує одвічно», укладеному Лобановою Н.А.

Розглядати найбільш актуальні проблеми морального вибору, превентивного виховання юнацтва, профілактики асоціальної поведінки молоді, планується у новому юнацькому клубі філії №5 «Преодоление» - переборення спокуси спробувати (алкоголь, нікотин, наркотики), перейти межу дозволеного, порушити закон. Мета клубу - дати знання про наслідки такої поведінки. Тому що знання - це сила. Рятівна.


^ Краснодонська МЦБС


На виконання «Національної програми правової освіти населення» щорічно поводяться Тижні правових знань. Так, в березні минулого року проводився тиждень правових знань на тему: «Школа+сім’я = правова освіта + правове виховання». В зв’язку з цим в учбових закладах, на підприємствах, в установах та організаціях міста проводили заходи. Під час Тижня особлива увага приділялася вивченню Конституції України зі змінами та доповненнями, сімейного та цивільного законодавства, ознайомленню з політикою держави в галузі ювенальної юстиції, питанням попередження та профілактиці правопорушень серед неповнолітніх, відповідальності батьків за виховання дітей тощо. З цією метою було проведено: брен-ринг «Символи моєї держави», бесіди «Конституційні основи незалежності держави»(БФ № 9), «Герб, прапор, гімн  державні символи України» (БФ № 7), правові години «Конституція  оберіг нашої держави», «Закон для всіх» (ПВ ЦМБ), правовий лекторій «Основи правознавства» (БФ № 2, ДЮК «Аист»), театралізована гра «Без прав немає обов’язків» (Центральна діяча бібліотека), урок-мислення «Його величність  закон» (БФ № 2), правова година «Місцеве самоврядування  гарант демократії суспільства» (БФ № 3), година спілкування «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки» (БФ № 1). Безпосередньо тема прав дитини була розгорнута під час усного журналу «Всі діти мають право на любов та піклування», гри «Захист прав дітей у нашій державі» (БФ № 9).

Зазвичай такі заходи проходять за участю представників правоохоронних органів та органів юстиції, адже саме спеціалісти зможуть розкрити дану тематику в доступній для читацької аудиторії формі. Так, на день інформації «Я  майбутнє твоє, Україно», який організували бібліотекарі БФ № 4 для учнів ліцею № 14 були запрошені провідні спеціалісти Краснодонського міськрайонного управління юстиції та спеціаліст міської служби зайнятості. В своїх інформаціях вони торкнулись однієї з найболючіших тем сьогодення  безробіття, дали поради, як її розв’язати та надали консультації з питань працевлаштування.

В рамках «Року рівних можливостей» в жовтні минулого року в нашому місті проводився тиждень правових знань «Правовий аспект гендерної політики», в ході якого особлива увага приділялась вивченню спеціальних норм права, що регламентують забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, з урахуванням норм сімейного та цивільного законодавства, питаннями попередження та профілактики торгівлі людьми, будь-яких проявів насильства за гендерною ознакою тощо. З цією метою в бібліотеках були проведені прес-огляди «Індустрія рабства. Шокуючи факти», «Ми з тобою однієї крові: молодь проти расизму й ксенофобії», а також представлено інформаційне досьє «Сім'я  це простір без насильства» (Центральна міська бібліотека), інформаційна година «Торгівля людьми  міжнародний бізнес» (БФ № 4), гра-вікорина «Запитання від Феміди» (БФ № 6), правовий турнір «Ми і закон» (Центральна дитяча бібліотека), бесіди «Знай, у тебе є права», «Захист прав дитини», правова година «Підліток і закон» (БФ № 3, ОШ № 7), увага цій темі приділялась на пізнавальному уроці «Гарант нашого життя» (БФ № 7 для членів клубу «Сучасник»), мета якого - ознайомлення дітей з тими загальними правилами і положеннями, які захищають честь і гідність кожного громадянина нашої держави. В БФ № 2 відбулася юридична година «Допоможи собі сам» та круглий стіл «Живий товар». Всі заходи були спрямовані на активізацію інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства.


^ Лисичанська ЦБС


У сучасних умовах загальновизнано, що правова культура населення відіграє велику роль у формуванні правового суспільства, побудові цивілізованих правовідносин між громадянами та установами, підприємцями, роботодавцями, державою. Тому бібліотеки Лисичанської ЦБС одним з основних напрямків своєї діяльності обрали правову просвіту підлітків та молоді.

Працівники бібліотек не залишаються осторонь негативних явищ, особливо помітних серед юнаків, допомагають юним читачам зберегти особистість, адаптуватися у складному світі людських відносин, знайти своє місце у житті. З цією метою проводились заходи з виховання моральності та етики спілкування, профілактики шкідливих звичок. Помітними стали заходи з виховання правової культури: вікторина „Життя під захистом законів України” (ЦМБ), диспут „Знай свої права” (ЦМБ), виставки „Знаємо права – виконуємо обов’язки” (ф. № 7), „Юридичний компас” (ф. № 3), „Закон і ми” (ф. № 9). Інтерес серед молоді викликали і такі заходи: „Податки й податківці”, „Поведемо розмову про службу податкову”. Під час них учні мали змогу дізнатися про податкову систему кожної країни, що треба знати щоб стати підприємцем, як отримати ліцензію та багато іншого.

Людство ніколи не жило у світі, який був би байдужим до статі, і боротьба за соціальну рівність полягала у тому, щоб можливості людини якомога менше визначалися статтю. Був період, коли здавалось, що цього можна досягти на законодавчому рівні, закріпити за жінками та чоловіками рівні права на освіту, участь у політичному житті, на рівну оплату за рівну працю і таке інше. Коли ж у середині ХХ століття цей егалітарний шаблон був досягнутий, виявилось, що він залишає місце фактичної нерівності в усіх сферах життя. І цю прогалину потрібно заповнювати.

В літературі на фактичну нерівність жінок в Україні звертає увагу більшість дослідників проблеми рівності прав жінок і чоловіків. Не можна не погодитись з тим, що сучасний рівень правового регулювання в Україні не забезпечує ліквідації соціальної фактичної нерівності по статі, не може гарантувати чоловікам і жінкам рівні можливості. Саме тому одним з головних напрямів державної політики щодо забезпечення рівноправ’я жінок в Україні є розроблення та удосконалення законодавства з питань становища сім’ї та жінок відповідно до міжнародних стандартів прав людини.

У Лисичанську прийнято ^ Міську програму гендерної рівності в українському суспільстві. Строк реалізації програми – з 2007 до 2010 р. Програма має на меті виховання поваги до прав та основних свобод людини, підвищення рівня знань щодо проблем торгівлі жінками, формування правової культури шляхом ознайомлення населення з правовими документами (Загальна Декларація прав людини; міжнародний пакет про економічні, соціальні і культурні права; міжнародний пакет про громадянські і політичні права, Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та інші). Бібліотекарі Лисичанської ЦБС активно приймають участь у реалізації даної програми. Ними було проведено діалог для читачів юнацького віку „Обличчя українського фемінізму”, де присутніх ознайомили з законодавчими актами та міжнародними правовими документами, кожен з яких жваво обговорювався. У різних бібліотеках системи постійно діють інформаційний стенд „Тенета небезпеки”, цикл виставок „Жінки України - митці”, тематична полиця „Щоб не потрапити до рабства”, було проведено бесіду-роздум „А що за звір такий – гендер?”, усний журнал „Торгівля жінками як проблема праці” [Див. РОЗДІЛ ІІІ], урок-роздум „Прощавай навіки, рабство”, інформаційний дайджест „Ділова жінка”.

Під час правоосвітніх заходів, що проходять у бібліотеках системи присутнім роз’яснюються основні права людини, визначаються терміни „права” та „свободи”, ознаки основних прав людини. При проведенні заходів з права молоді перш за все демонструються джерела права, нормативно - правові акти, що регулюють ті чи інші взаємовідносини, дають молоді відповіді на питання, що їх цікавлять.


^ Лутугинська ЦБС


Правове виховання дітей та юнацтва  цілеспрямований постійний вплив на об’єкти виховання з метою формування у них правової культури та позитивної правової позиції.

Основна мета, яку ставлять перед собою бібліотеки Лутугинської ЦБС в роботі з популяризації правових знань серед юнацтва,  надавати необхідні в житті юридичні знання та спонукати молодь поважати і дотримуватись законів нашої Держави, адже кожна молода людина, знаючи свої права та обов’язки, зможе уникнути правопорушень, а також зуміє грамотно себе захистити від незаконних дій з боку органів, що застосовують право.

Сукупність правовиховних заходів, які проводять бібліотеки Лутугинської ЦБС, спрямована на підвищення правової освіти молоді та підлітків, на популяризацію права, співробітництво з правоохоронними органами (міліцією, прокуратурою), а також районним управлінням юстиції.

В означеній діяльності дуже ефективними є співробітництво бібліотекарів з вчителями шкіл та співробітниками кримінальної міліції у справах дітей. Не відмовляються від співпраці і дільничні міліціонери сіл, селищ.

У 2006 році для бібліотекарів системи, що працюють з підлітками та юнацтвом, методична служба ЦБ і районної бібліотеки для дітей організувала та провела семінарське заняття на тему: «Роль бібліотек у формуванні світогляду нового покоління незалежної Держави». Серед інших питань, які обговорювались на занятті, значну увагу було приділено проблемі формування у підлітків та юнацтва глибокої поваги до законів України, правоохоронних органів, формування почуття власного обов’язку і відповідальності перед суспільством.

Для тематичної доповіді, а також для ведення засідань «круглого столу» була запрошена спеціаліст районного управління юстиції О.В. Супрун, яка зробила наголос на необхідності співробітництва бібліотекарів зі спеціалістами районного управління юстиції в справі формування правової культури молоді. В подальшому була укладена угода про співпрацю, якою і керуються бібліотечні працівники в своїй діяльності з популяції права. Значно проблематичніше запросити до дієвої дискусійної зустрічі чи тематичної години співробітників суду, прокуратури. Але на рівні приватних зв’язків все ж вдається запрошувати для консультативно-профілактичної роботи компетентних працівників прокуратури, карного розшуку, відділу по боротьбі з поширенням наркотиків.

Прикладом такої співдружності можуть бути декілька засідань клубу «Співрозмовник» при ЦБ, спрямованих на виховання молоді. Серед них - дискусійні години «Лабіринтами права»; навчально-пізнавальні тренінги безперечної поведінки «Я хочу і можу» з проблем алкоголізму, наркоманії, токсикоманії; уроки права «Злочин і кара», під час яких співробітники міліції наводили яскраві приклади зі своєї практики.

Багато бібліотек-філій через брак спеціальної літератури з правознавства означену діяльність ведуть в режимі суто пізнавальних зустрічей молоді з дільничними міліціонерами чи іншими співробітниками райвідділу міліції, які проводять цілеспрямовані правові лекторії чи години права «Іменем Закону» (Успенські бібліотеки-філії), «Право як цінність» (Іллірійська, Н-Павлівська та Ушуківська сільські бібліотеки), «Правовий камертон» (Першозванівська та Петримиколаївська сільські бібліотеки). У Розкішнянській бібліотеці працює «Детективне агентство», яке один раз на два місяця збирає підлітків та юнацтво на правознавчий марафон, під час якого проходять термін-лото «Я  правомен», брейн-ринги чи конкурси «Я і мої права», зустрічі зі співробітниками міліції, лікарями, людьми, що позбавилися згубних звичок або депресивних станів із наслідками тощо. Білоріченська бібліотека-філія № 2 з успіхом проводить в комплексі правознавчих заходів ситуативні ігри «Повсякденний екстрим», в ході яких розглядаються і вирішуються екстремальні проблеми, що виникають з молоддю у повсякденному житті, навчають зібраності, кмітливості та логічному мисленню.

Центральна бібліотека довгий час в діяльності з правознавства співпрацює з бібліотекою Лутугинського технічного ліцею № 20. В бібліотеці ліцею створено банк даних учнів ліцею з девіантною поведінкою. Юнаки цієї групи - часті гості центральної бібліотеки. На кафедрі юнацтва вони користуються послугами індивідуальної інформації про літературу, що відповідає їх запитам та інтересам. В літературно-музичній вітальні центральної бібліотеки для них проводяться різноманітні ігрові та пізнавальні заходи, в тому числі і правознавчого напрямку: «Основа нашої держави», ігрове лото за статтями Конституції [Див. РОЗДІЛ ІІІ], дискусійна зустріч «Що візьмемо з собою в століття нове?», тематичний вечір «Звинувачується зелений змій», екстрим-комунікативна гра «Я», конкурс плакатів «Наркотики Stop» тощо.


^ Новопсковська ЦБС

Центральна районна бібліотека


Розбудова в Україні демократичної правової держави потребує підвищення правосвідомості молоді, її правової культури.

Правова освіта як складова частина системи освіти має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості молодої особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Центр правового виховання молоді створений з метою підвищення рівня правової культури молоді у 2004 році. Він працює згідно з «Положенням про Центр правового виховання» та щорічним планом роботи. Заняття проводяться 1 раз на місяць.

Центр працює у тісній співпраці з органами юстиції, службою у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Аудиторія молодь, учні Новопсковського професійно-аграрного ліцею з 1-го по 3-й курс.

Своєю діяльністю центр правового виховання сприяє виконанню інформаційної, навчально-виховної та пізнавально-комунікативної функції.

Основними завданнями і напрямками роботи Центру є:

 • створення сприятливих умов для задоволення потреб молоді у змістовному дозвіллі;

 • організація системи заходів, спрямованих на виховання інтересу до правових знань;

 • сприяння соціалізації юнацтва та молоді, оволодінню соціальним досвідом, використанню правових знань у різноманітних життєвих ситуаціях, виховання почуття відповідальності за свої вчинки, інтересу до проблем життя суспільства.

На заняттях іде процес засвоєння знань про основи держави і права, виховання у молоді поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку.

На заняття Центру правового виховання запрошується учнівська молодь, фахівці з юриспруденції, спеціалісти райдержадміністрації. Так, круглий стіл «Закон: злочин і кара» відбувся за участю спеціаліста служби у справах дітей районної державної адміністрації та учнів Новопсковського професійного аграрного ліцею. Пропонувалася ситуаційна гра «Молодь і протиправна поведінка».

Щорічно бібліотека приймає участь у обласній акції «Торгівлі людьми  ні», мета якої  підвищення рівня інформованості молоді, підлітків про засоби і методи, які використовуються торговцями людьми, надається інформаційна допомога тим, хто знаходиться у кризовій ситуації.

З 25 листопада по 10 грудня бібліотека включається до щорічної Всеукраїнської правозахисної акції «16 днів проти насилля». В рамках акції пройшли бібліотечні заходи  правова година «Тенета безпеки», уроки громадянської освіти «Права людини», тренінг «Обов’язки батьків, права дітей», правовий урок «Гендерна рівність в Україні», які були спрямовані на підвищення інформованості молоді у питаннях домашнього насильства та торгівлі людьми.

В рамках Центру правового виховання молоді цікаво пройшов вечір  зустріч молоді з представниками соціальних служб під назвою «Домашнє насильство в сім’ї: Проблеми та їх рішення». Питання домашнього насильства висвітлив головний спеціаліст Новопсковського РЦСССДМ.

Джерелом правової інформації є Конституція України. Проведені інформаційні години «Конституція України: традиційне і нове», «Історія утвердження прав людини». З метою виховання поваги молоді до одного з найголовніших символів держави до Дня державного прапора України відбулися правові години «Прапор нашої держави», урок громадянської освіти «Право в нашому житті», інформаційно-пізнавальна година «Українська національна символіка».

На заняттях іде процес засвоєння знань про основи держави і права, виховання у молоді поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушення законності та правопорядку. Пріоритетну роль у правовому вихованні відіграють активні форми, що стимулюють ініціативу, самостійність та критичне мислення юнацтва. Разом з органами юстиції проведена ситуаційна гра: «Як ми знаємо закон?», інформаційно-пізнавальна гра «Правовий всеобуч», правові ринги «Права молоді», «Знай свої права», усний правовий журнал «Юридичний мінімум». Таким чином, участь юнацтва у масових заходах формує у молодих членів суспільства правову культуру, почуття патріотизму, усвідомлення себе як повноправного громадянина, негативне ставлення до насильства.

З метою популяризації правової літератури Центр правового виховання запросив молодь на правовий ринг «Шляхами права», урок громадянської освіти «Право у нашому житті», правову годину «Трудове законодавство». Інформаційно-правові години «Безпека дорожнього руху», «Права дітей», «Закон. Право. Мораль» надали зацікавленим особам інформацію про права дітей за віковим рівнем. Правова година «Мораль і право» розширила знання про законодавство, особливості девіантної поведінки, засудила соціальну байдужість молоді. У літній період на заняттях оздоровчого табору «Прометей» при професійному аграрному ліцеї відбулася правова година «Право і я». На заняттях комплексно-оздоровчого табору «Відродження» «трудних» підлітків відбувся круглий стіл «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».

Вагомим є те, що на заняттях Центру правового виховання використовуються інтерактивні форми роботи: правові ігри, рольові ігри, юридичні міні-вікторини, діалоги. Питання, які виникали у учнівської молоді, заносилися до картотеки «Юридична пошта» для подальшої відповіді, видавалися бібліографічні довідки з правових питаннь, складалися попереджувальні довідки.

Значне місце у вихованні молоді займає рекламна діяльність бібліотеки, постійнодіючі правові виставки книжкових та періодичних видань: «Лабіринтами права», «Юридичний мінімум», інформаційний стенд «Національна символіка України», а також «Україна та Євросоюз», де зокрема висвітлені теми «Співпраця Євросоюзу у сфері свободи, безпеки й правосуддя», «Боротьба ЄС із насильством проти жінок» та ін.

Інформаційно-роз’яснювальна робота з правового виховання проходить також через друковані засоби масової інформації. У районній газеті «Перемога» розміщються статті з правової тематики, в т.ч. стаття І.Вінник «Участь у правозахисних акціях».

На сучасному етапі Центр правового виховання молоді сприяє соціалізації юнацтва, тобто оволодінню системою суспільних зв’язків, соціальним досвідом, одержанню правових знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті.

Центр правового виховання молоді піднімає питання формування правової культури молоді, прищеплення поваги до законів України, формування активної життєвої позиції, громадянської свідомості, самовизначення молоді, виховання інтересу до проблем життя суспільства, запобігання правопорушень, протистояння негативним соціальним явищам.


^ Первомайская ЦБС


В помощь формированию правовой сознательности молодых пользователей в библиотеках Первомайской ЦБС используются разные формы работы, исходя из возможностей каждой конкретной библиотеки.

В библиотеках проводились уроки права, выставки-просмотры, юридические консультации, конкурсы рисунков, рефератов. Ребята из школ и лицеев города приняли участие в викторинах, правовом турнире, ситуационных играх, правовой лотерее и т.п. Работу в этом направлении библиотеки проводят совместно со специалистами ЦССДМ, правоведами школ, профессиональных лицеев, студентами юридических учебных заведений, являющимися читателями наших библиотек. Так, например, для учащихся гр. 2Б Золотовского профессионального лицея библиотека-филиал № 1 повела час права «Без прав нет обязанностей», на котором акцент был сделан на взаимосвязи прав и обязанностей, на защите основных прав и свобод человека и гражданина. Вниманию участников была предложена книжная выставка «Знание законов - знание жизни».

В центральной городской библиотеке прошло мероприятие ко Дню Конституции Украины «Конституція України - втілення національної ідеології державотворення» [Див. РОЗДІЛ ІІІ]. Чтобы разобраться в лабиринте юридических понятий, терминов, законов, юношам и девушкам пришлось поучаствовать в викторине, в разборе жизненных ситуаций, конкурсе эрудитов. С 20 по 30 ноября 2007 года в Первомайском профессиональном лицее проходила декада правовых знаний, организованная преподавателем Подольской Н.А. и центральной городской библиотекой. Каждый день декады был наполнен интересными, познавательными мероприятиями. Учащиеся Чичканов Дмитрий (гр. ТУ-3), Яковлева Таня (гр. ЗК), Милорава Диана (гр. ЗА) подготовили рефераты на темы «Права человека и гражданина», «Политические права свободы граждан Украины», «Права и обязанности учащихся ПТУЗ» и на уроках права зачитали их для своих сокурсников.

В конкурсе-выставке «Правовая охрана природы» красной нитью прошла статья Конституции Украины «Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду...» Лучшими были творческие работы учащихся Коломийцева А. (гр. ЗС), Юшкевича И. (гр. 2К). С большим азартом учащиеся принимали участие в викторине «Лучший правовед». Ее победителями стали учащиеся гр. 1В, 2Б, 1К. Учащиеся группы ЗВ (оператор компьютерного набора) были консультантами «Школы юных правоведов». К ним обращались за консультациями с различными вопросами о брачном договоре, предпринимательской деятельности, семейной жизни и т.п. Консультанты перелистали много юридической литературы, чтобы дать квалифицированные ответы.

Нешуточные страсти разгорелись на правовом турнире «В королевстве Фемиды», который был проведен между учащимися групп 2К и ЗК (каменщики, печники). Ребята вспоминали героев сказок и подошли к их проблемам с правовой стороны: они сумели доказать правоту трех поросят и неправомерность действий Волка, защитить Золушку и Колобка, осудить действия Лисы. Продолжили турнир капитаны команд. Завершился правовой турнир рассмотрением различных жизненных ситуаций. И вот жюри подводит итоги турнира: победителями стали учащиеся группы 2К.

30 ноября были подведены итоги декады на конференции, где выступили специалист ЦССДМ Андриянов Сергей Ильич, ведущий библиотекарь ЦГБ Покляцкая Тамара Васильевна, заместитель директора по УВР Лымарь Светлана Ивановна, которые подчеркнули, что важно не только знать, но необходимо соблюдать законы, и напомнили еще раз, что незнание законов не освобождает от ответственности.

Центральная городская библиотека, библиотеки - филиалы №№ 1, 2 имеют довольно неплохой выбор юридической литературы, которой вполне достаточно для знакомства учащейся молодежи с разными отраслями права. Библиотечные работники систематически оформляют книжные просмотры и внутриполочные выставки юридической тематики: «Свою Україну любіть» - о государственных символах, «Быть гражданином - это ответственно» - по страницам Конституции Украины, «Молодь i закон», «Вітаємо з днем народження, рідна державо!» ко Дню независимости Украины.

Также в библиотеках оформлены тематические папки «Конвенция ООН по правам ребенка», «Пенсионное обеспечение», «Субсидии и льготы».

Пользователям центральная городская библиотека предлагает периодические издания «Законы Украины», «Право України», «Праця i зарплата», «Урядовий кур’єр», «Відомості Верховної Ради».


^ Ровеньківська ЦБС


Правова грамотність – важливий показник духовної культури і людини, і суспільства. Тому всі ми усвідомлюємо значущість правової освіти. За останні роки у нас сформувалася цілісна система правового виховання: виявлені основні категорії користувачів, налагоджені зв’язки з фахівцями, накопичений довідково-інформаційний матеріал.

У минулому році бібліотеки в цьому напрямку проводили серйозну роботу. У центрі уваги, як завжди, була молодь.

Читачі упродовж року мали можливість познайомитись з книжковими виставками: „Конституція України: новий відлік часу” (ЦМБ), „Право – искусство добра и справедливости” (ЦМБ), „Феміда з безміном” (ЦДБ), що користується великим попитом у користувачів бібліотеки, „Мозаика законов” (ф.6, для усіх категорій), „Опираясь на законы” (ф.2,4), „Жизнь без наркотиков” (ф.3,8), „Ти і закон” (ф.1,7,14), „Наркомания – дорога в бездну” (ф.10,11).

Бібліотечні працівники готували огляди літератури: „Обманутые судьбы: проблемы наркомании” (ЦМБ), „Сколько стоит преступление” (ф.3), „Где смыкаются железные двери” (ф.1,2), „Шлях до злочину – що це?” (ф.9)

Для молоді та юнацтва були проведені наступні заходи: правова година „Ты не прав, если не знаешь своих прав” (ЦМБ), уроки права „Злочин і покарання: види та особливості» (ЦМБ), „Здоровый образ жизни – путь выживания нации” (ф.12), „Твої права, твої обов’язки” (ф.10,8), „На параллельных дорогах прав и обязанностей” (ф.1), „Законность и дисциплина” (ф.9); тиждень здорового образу життя „Добрые советы для вашего здоровья” (ЦМБ. 11 кл.), а також різноманітні конкурси та вікторини: „Чи знаєш ти про вплив тютюнового диму?” (ЦМБ), правовий турнір „Знавці права” (юн., ф.5), експрес- гра „Пропуск в мир права и закона” (ф.2,4), брейн – ринг „На терезах Феміди” (ф.2).

Ровеньківська ЦБС плідно співпрацює з усіма установами, що опікуються проблемами правового виховання юнацтва. Багато масових заходів цієї тематики проходять за участю спеціалістів – правознавців, лікарів, психологів тощо. На урок громадянства „Чтоб жизнь была, как ровная дорожка” (ЦМБ) були запрошені представники ЦСССМ, психолог, лікар – нарколог, молоді люди, які раніше вживали наркотики. Присутні висловили думку про те, що неможливо відгородити підлітків від шкідливих звичок, що дорослі зобов’язані відповідно готувати їх до того, аби якесь підступне пропонування спробувати смертоносне зілля не застигло їх несподівано. Підлітки не дуже вірять простим затвердженням, їх необхідно закріпляти всілякими аргументами та фактами, тому на завершення заходу були продемонстровані фрагменти документального фільму про те, як руйнується організм людини, яка вживає наркотики.

^ Урок права „Закон. Преступник. Ответственность” (ф.13.), бесіди „Партнерство школи, сім’ї та бібліотеки в ім’я дитини” (ф.1), „Формування правової культури серед учнівської молоді” (ф.5.), „О вреде наркотиков” (ф.7,12,14), „Мы выбираем жизнь” (ф.10), „Шлях до злочину”, „Шаг в мир закона” (ф.6.) проводив дільничний інспектор. На виховну годину „Злочин, який не розголошується” (ЦДБ, ф. №.1,2,10,12) запрошена лікар – гінеколог, що консультувала молодь з багатьох медичних питань.

Такі заходи формують погляди на закон як обов’язкове правило поведінки, допомагають молоді не спіткнутися на початку життєвого шляху, уникнути конфлікту с законом.

Щорічно бібліотечні працівники приймають участь в місячниках правових знань, у міжнародній акції „16 дней против гендерного насилия”, які відбуваються наприкінці року. Проблема насильства у нашому суспільстві дуже актуальна. Вона складна і небезпечна, тому що часто агресія стає нормою життя. Як захистити себе і своїх близьких від болю та приниження? Як пристойно вийти з ситуації? Як досягти покарання за образи?

Цій темі були присвячені наступні заходи: круглий стіл „Насилие и жестокость – с книг и телеэкрана” (ЦДБ), уроки права „Як не стати жертвою злочину” (ЦДБ), проведені огляди літератури: „Индустрия рабства” (ЦМБ), ділова гра „Знати закон, відповідати перед законом” ( ЦМБ).

Також на прохання педагогів шкіл міста з різними віковими категоріями були проведені незаплановані заходи по таким темам: „Торговля детьми – современное проявление рабства”, „Насилие в семье, рабство, торговля детьми – про это должен знать каждый” (ЦМБ, ЦДБ)


^ Рубіжанська ЦБС


Забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізація її конституційних прав та свобод потребує посилення координації, зусиль держави і громадськості в цьому напрямку, що обумовило необхідність прийняття міської Програми підтримки молоді на 2004-2008 роки. Мета Програми - створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді міста, розв'язання її нагальних проблем.

Нові потреби часу, нові інформаційні технології пред'являють все більш складні вимоги до організації молоді. У молодіжному середовищі поширені негативні явища: шкідливі звички, девіантна та протиправна поведінка; відчувається низький рівень культури і толерантності.

Головним завданням бібліотек Рубіжанської ЦБС є всебічне розкриття інформаційно-культурного, освітнього потенціалу, розвиток у молодих користувачів здібності орієнтуватися в світі на основі моральних критеріїв, формування почуття високої правосвідомості, відповідальності за свою поведінку.

Структура бібліотечного обслуговування юнацтва в ЦБС: абонемент ЦМБ, бібліотека-філія № 2 - кафедри, бібліотека-філія № 1 - група. З даною категорією користувачів працюють досвідчені фахівці.

Робота з молоддю об'єднана різними циклами заходів, де популяризація правових знань, підвищення рівня правової культури займає одне з провідних місць.

Організація і проведення заходів правової тематики проводиться в координації і співпраці з громадськістю і партнерськими організаціями, що займаються молодіжними програмами в місті. Це відділи міськвиконкому, міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, міське управління освіти, навчальні, правоохоронні, медичні заклади, центр зайнятості населення.

Бібліотеки здійснюють інформаційне забезпечення представників громадських молодіжних організацій, робітників правоохоронних органів, використовують індивідуальну та колективну інформацію. Рекомендаційний покажчик „Молодь: статус, права, пільги” складено для працівників центру соціальних служб для молоді, вчителів шкіл, викладачів професійних ліцеїв, коледжу, технікуму, психологів, вихователів, учнів. Його основні розділи:

 • законодавчі матеріали;

 • молодь: права і пільги;

 • соціальна психологія молоді;

 • діяльність молоді в країні, області, місті.

Для молоді було проведено Дні інформації:

 • “Права і демократичні свободи в Україні” - ЦМБ для учнів 11-А кл. ССШ№10;

 • “Наркоманія - подорож в нікуди” - ЦМБ для учнів 10-11 кл. ССШ №2, 10, багатопрофільного ліцею;

 • “Абетка правових знань” - БФ №1 для учнів 9-х кл. НСШ №1,5;

 • “Про закони зі знанням справи” - БФ №2 для учнів 11-А кл. ССШ №3.

При недостатньому надходженні в книжковий фонд літератури по даній тематиці через функціонуючий в ЦМБ Інтернет-центр надається широкий доступ молоді до правової інформації. Використовуючи електронні правові довідники, електронні версії юридичного характеру і інші інформаційні продукти на компакт-дисках і інших електронних носіях було виконано бібліографічні довідки:

 • міжнародне законодавство про права дітей, молоді;

 • діяльність молодіжного парламенту в Україні;

 • пільгове навчання інвалідів у вищих навчальних закладах;

 • правове забезпечення трудової діяльності учнів;

 • підліткова злочинність в Луганській області;

 • злочин против здоров'я та інші.

На абонементі ЦМБ, в бібліотеці-філії №2 функціонує „Молодіжно-довідкове бюро”, в читальному залі ЦМБ - „Публічний центр регіональної інформації”.

Доповненням до розділів СК і СКС є тематичні рубрики „Молоді про законодавство”, „Знати і дотримуватися закону", „Неповнолітні”, „Шкідливі звички і злочинність”.

За допомогою різних форм і методів роботи бібліотечні працівники спрямовують юних користувачів на вірні життєві орієнтири, формують почуття людської гідності, честі, справедливості; показують, до чого можуть привести романтика „красивого” життя, нестійкі моральні переконання. Підтвердженням тому є факти цікавої практики масової роботи :

 • ^ Літературно-поетична композиція „Берем на себя величайшее право Отчизну воспеть” (до Дня Конституції України) - АБ ЦМБ, літ. об`єднання „Райдуга”.

 • Проблемний діалог „Якби я знав закон” - ЧЗ ЦМБ, клуб „Ровесник” за участю дільничного інспектора С.Зубкова.

 • Турнір правознавців „Правова культура особистості” - БФ №1, НСШ№1, 9кл.

 • Юридичний калейдоскоп „По лабіринтам права” - БФ №1, студенти політехнічного коледжу.

 • Тиждень правової освіти „Знаємо та реалізуємо свої права” - БФ №2, ССШ №3, 6, 7, 8 - 9-11 кл.

Системно працює по правовому вихованню з учнівською молоддю абонемент ЦМБ. Кафедра по обслуговуванню юнацтва проводить заняття юридичного факультету („ЮФ”) з учнями старших класів ССШ №10 у формі цікавих зустрічей з профільними фахівцями [Див. РОЗДІЛ ІІ]. Працівники правоохоронних органів, міськвійськкомату, центру зайнятості населення, лікарі, психологи, екологи охоче приймали участь у таких заходах, як правовий діалог „Права молоді в статтях законів”, інформаційно-пізнавальна година „Правові питання служби в армії”, дискусійне інтерв'ю „Екологія і право", презентація професій „Професії сьогодення: право на вільний вибір”, урок-крик „Не станьте жертвою злочину”, вільний мікрофон „Наркотики і молодь: розплата неминуча”, підсумкова гра „Твоя правовая лестница”, суд над шкідливими звичками „Пристрастия, уносящее жизнь”, тренінг „Как я понимаю права гражданина”.

Інформаційно-правова година „Преступление и наказание: виды и особенности” пройшла в 11 кл. ССШ №10 (кл. керівник Кузьміна Н.Й.) за участю дільничних інспекторів С.В.Зубкова і І.О.Кулішова. Вони розповіли учням про кримінальні обставини в місті, особливу увагу приділили злочинам у молодіжному середовищі: наркоманія, пияцтво, бійки, крадіжки мобільних телефонів, скутерів, нецензурна лайка. Працівники міліції вдало і ненав’язливо підвели присутніх до висновку: за будь-яке правопорушення треба нести адміністративну або кримінальну відповідальність. Бібліотекарі АБ ЦМБ своєчасно запропонували рекомендаційний огляд літератури „Книга на орбите закона”. Тема заходу нікого не залишила байдужим, численні запитання членів клубу - тому підтвердження.

Чергове заняття юридичного факультету у формі вільного мікрофону провів з учнями 10 кл. ССШ №10 (кл. керівник Нескородєва Н.О.) відомий у місті лікар-нарколог з 40-річним стажем практичної діяльності Фрончко Р.А. „Наркотики і молодь: розплата неминуча” - це не просто фраза-застереження. Було розглянуто психологічні і правові аспекти застереження від наркотичних речовин, зроблено акцент на вікових особливостях підлітків, які вживають їх, на механізм виникнення залежності. Присутні дізналися, як поводити себе, коли знайомі чи друзі мають пристрасть до наркотиків, як розпізнати перші ознаки наркоманії і як, нарешті, допомогти товаришу, який потрапив в біду. Конкретні факти, численні випадки з життя мешканців міста, що вживають наркотики, особливо однолітків, нікого не залишили байдужими. Розповідь лікаря перейшла в жваву дискусію. Широким попитом користувалася книжково-ілюстративна виставка-роздум „Наркотики: реальність чи світ ілюзій”. Підсумок заняття: цікаве повноцінне життя і наркотики несумісні.

^ Правовою пам'яткою водію і пішоходу стало заняття юридичного факультету в 11 кл. ССШ №10 під назвою „Цена беспечности – жизнь”. На зустріч з учнями цього разу прийшов працівник ДАІ, інспектор по дізнанню, старший лейтенант М.М.Бондар. Він розповів присутнім про роботу ДАІ, про функції, які на неї покладаються, навів численні факти і приклади в порівнянні з аналогічними службами Європи, окремо зупинився на проблемах дорожньої безпеки в області і нашому місті. Інспектор одержав багато запитань, на які охоче дав вичерпні відповіді; розповів майбутнім випускникам про факультет безпеки дорожнього руху Донецького юридичного інституту ЛДУВС, який готує фахівців-юристів для роботи в сфері правоохоронної діяльності на приоритетних посадах в підрозділах ДАІ і дорожньо-патрульної служби. Доповненням до розповіді був наочний матеріал по схемі „Автомобіль – дорога – пішохід”.

Слухачі юридичного факультету учні 11 кл. ССШ №10 стали активними учасниками ситуаційної гри „Если вы попали в милицию”, котру провів з ними дільничний інспектор Д.С.Шабля. Спочатку він розповів присутнім, якими правами вони можуть користуватися у випадку затримання працівниками міліції, потім поділив клас на дві команди для гри. Учням було запропоновано картки з описанням різних ситуацій, які потребують знань на дану тему, що дозволило закріпити одержані знання, як то:

 • Ви - неповнолітні, вас затримав працівник міліції. Ваша перша вимога?

 • Вас затримали, склали протокол. При знайомстві з ним на що треба звернути увагу?

 • Вас допитують. Ваші права при проведенні допиту?

 • Ви в слідчому ізоляторі. Ваші права? та інші.

За кожну вірну відповідь команди одержували відповідні бали, а по підсумкам - невеличкі заохочуючі призи.

Форма цікавих зустрічей, яка використовується на заняттях юридичного факультету, дуже вдала. Зустрічі не залишають байдужими учнів, контингент яких протягом п’яти років змінюється, а актуальність заходів, інтерес і участь в них молоді зростає. Матеріали засідань висвітлюються у засобах масової інформації міста.

В річних планах індивідуального керівництва читанням групи юнацтва в бібліотеках ЦБС правове виховання займає одне з провідних місць. Складено рекомендаційні списки літератури „Майбутньому юристу”, „Молодь і трудове право”, „Громадянин України XXI сторіччя”, „Права молоді в статтях законів”. Проводяться індивідуальні бесіди „Захисти себе”, „Чи знаєш ти закон?”, „Шкідливі звички: як їх уникнути?” та інші.

Методична діяльність та керівництво в даному питанні здійснюється на відповідному рівні. На засіданнях ради при директорі розглядалися теми:

 • популяризація літератури про здоровий спосіб життя;

 • координаційний зв’язок бібліотек ЦБС з правоохоронними органами;

 • бібліотеки і правове виховання в учбових закладах;

 • підсумки занять юридичного факультету.

Складено досвід роботи ЦБС „Правове виховання і правова культура".

Проводилися тематичні перевірки в бібліотеках-філіях і відділах ЦМБ з наступним аналізуванням роботи по питанням права.

Підводячи підсумки роботи в даному напрямку, слід відмітити, що за участю бібліотек ЦБС правове виховання здійснюється в школах, професійних ліцеях, технікумах, де ефективно вирішуються питання правової освіти і підвищення правової культури. Бібліотеки традиційно виконують важливі функції, пов’язані з правовим вихованням.

Слід і надалі активізувати і координувати всю роботу, використовуючи нові зв’язки і партнерські відносини на шляху підвищення правової культури молоді; поширювати сферу послуг учням, батькам, педагогам, іншим наставникам юнацтва, збагачуючи їх друкованими, електронними джерелами міжнародного та українського законодавства; використовуючи різні джерела фінансування, в достатній кількості комплектувати бібліотечний фонд новою правовою літературою.


^ Свердловська ЦБС


Велике значення в діяльності ЦБС м. Свердловська приділяється вихованню почуття ідентифікації себе з українським народом, готовності жити в цій країні, пов'язувати з нею свою долю, любити свій народ, Україну, уміння служити Вітчизні на шляху її становлення суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою, трудитися на її благо, захищати її, поважати Конституцію і виконувати норми закону, бережливо ставитися до етно-етичної культури народу України, до рідної та державної мов, визнавати пріоритет прав людини, поважати такі цінності, як свобода, рівність, справедливість.

Створення демократичного суспільства неможливе без правової культури громадян, їх активної життєвої позиції. Тому просвітницька робота бібліотек з правознавства набуває особливого значення.

Бібліотеки використовують усі виховні заходи таким чином, щоб молодь розвивалась на засадах поваги до людської гідності та прав людини, активно цікавилась проблемами світу, що змінюється, та була готова до суспільного життя.

На допомогу формуванню правової свідомості молодих користувачів в бібліотеках використовуються різні форми роботи, це:

 • довідково-бібліографічна;

 • інформаційна;

 • наочна пропаганда літератури;

 • масова робота.

Запроваджено цілий ряд правоосвітніх заходів, які користуються особливою популярністю серед молоді:

урок державності

 • «Слово, що кличе здобути волю» - центральна бібліотека;

уроки права:

 • «Конституція України - новий відлік часу» - бібліотека сімейного читання,

 • «З кого починається громадянин?» - центральна бібліотека,

 • «Підліток і закон» - Курячанська сільська бібліотека,

 • «Злочин і покарання» - Довжанська сільська бібліотека.

При проведенні масових заходів перевага надається активним, дискусійним формам роботи, таким як: брейн-ринг, диспут, юридичний діалог, ділова гра, експрес-гра, вікторина, конкурс. Наприклад, диспути «Наш закон - наша сила» (Астахівська сільська бібліотека), «Обраним шляхом» (Бірюківська селищна бібліотека), експрес-гра «Подорож до країни Закону» (центральна бібліотека), ділова гра «Чи ти знаєш свій закон?» (Довжанська сільська бібліотека), правовий ринг «Знайди вихід із ситуації» (Панченківська сільська бібліотека), зустріч з психологом: «Твои способности в твоих руках» (центральна бібліотека).

Для проведення заходів правоосвітньої тематики запрошуються юристи, психологи, працівники кримінальної міліції та служби у справах дітей, працівники Свердловського міського управління юстиції.

Центральна міська бібліотека має тісний зв'язок з міським управлінням юстиції. Розроблений спільний план проведення правоосвітніх заходів Свердловського міського управління юстиції з бібліотекою. Наприклад: спеціалістом Свердловського міського управління юстиції Чуменко І.В. у читальній залі бібліотеки була проведена лекція на тему: «Цивільні права малолітніх та їх цивільно-правова відповідальність», на яку були запрошені учні 9-х класів ЗОШ № 7; вечір запитань та відповідей: «На вістрі закону» у читальній залі бібліотеки з учнями 10-х класів ЗОШ № 10 за участю старшого державного виконавця Свердловського міського управління юстиції Сміткиної Ю.М.

Наочна пропаганда літератури також займає важливе місце. Бібліотечними працівниками системи систематично оформлюються книжкові виставки і тематичні полиці юридичної тематики: «Закони України - громадянам України», «Його величність Закон», «Незнання законів нікого не виправдовує». Бібліотекарі проводять огляди, перегляди юридичної літератури «Юридичні знання - кожному». ЦБ поповнює картотеку «Зібрання законів України» та тематичні папки «Юрист разьясняет, консультирует», «Коррупция, организованная преступность». В бібліотеці користувачі постійно знайомляться з новою юридичною літературою.

Отже, значну увагу в бібліотеках ЦБС було сконцентровано на поширенні правових знань, засвоєнні основ держави, вихованні у користувачів поваги до закону, до прав людини.


^ Северодонецька ЦМБ для юнацтва


Становлення в Україні демократичної правої держави потребує від її громадян оволодіння необхідним мінімумом правових знань. Особливо важливим це завдання є для сучасної молоді - майбутніх повноправних громадян своєї країни. Та ycпix правового виховання залежить багато в чому від того, які праві знання та моральні принципи учень або студент отримає не тільки в процесі вивчання правового курсу, але й в позакласні години.

Вже третій рік при Центральній міській бібліотеці для юнацтва функціонує правовий клуб під назвою «Право знати право». Тренери клубу реалізовують програму «Правознавство: уроки права - уроки життя» серед молоді та юнацтва міста. Учасниками цих занять стають старшокласники загальноосвітніх шкіл та ліцею, учні професійно-технічних освітніх закладів, хіміко-механічного технікуму, студенти вузів. З метою підвищення їх правової культури широко використовуються інноваційні способи навчання, зокрема інтерактивні методи. Окрім тренінг - семінарів, ток-шоу, дискусій, юридичних діалогів, круглих столів, ролевих ігор, проводяться брейн-ринги та правові аукціони. На заходи запрошуються представники правоохоронних органів у справах дітей, управління юстиції, психологи. Відеофрагменти, фільми, що використовуються під час презентації на черговому засіданні клубу, надають органи юстиції, обласна бібліотека для юнацтва і Северодонецьке телебачення.

Правовий клуб «Право знати право» при міській бібліотеці для юнацтва активно співпрацює з органами юстиції, правоохоронними органами з метою підвищення правових знань і придбання навичок їх застосування. При цьому використовуються інноваційні методи навчання.

За результатами досліджень лише 5-10% знань засвоюються учнями за таких форм навчання, як лекції або читання (саме вони використовуються в школах). У шість разів збільшується засвоєння матеріалу порівняно з лекцією, бесідою, якщо при розборі теми можна продемонструвати відеофрагмент, кіноролик.

Піраміда навчання

лекція

5% засвоєння знань

читання

10% засвоєння знань

відео/аудіо

20% засвоєння знань

демонстрація

30% засвоєння знань

дискусія

50% засвоєння знань

практика

76% засвоєння знаньНещодавно проект, поданий правовим клубом, виграв малий грант на відкритому конкурсі за Програмою технічної допомоги Міністерства Великобританії з питань міжнародного розвитку «Соціально-економічний розвиток Донбасу». Були придбані телевізор і відеоплеєр, що дозволить проводити заняття з використанням відеоматеріалів. В процесі перегляду відеоматеріалів виникає дуже стійка мимовільна увага. Це обумовлено барвистістю, динамічністю, звуковим супроводом. Саме це і пояснює добре запам'ятовування хай окремих, але емоційних кадрів, що і є умовою для стійкого засвоєння знань. Тепер програма роботи клубу буде скоректована з урахуванням використання відеотехніки.

Ефективними і привабливими для молоді є дискусійні форми навчання, які дозволяють сперечатися, піддавати сумніву, доводити свої аргументи, відстоювати власну точку зору. Одна з таких форм - ток-шоу. Нещодавно в актовому залі ССШ № 17 було проведено правове ток-шоу «Захисти себе сам». У ньому взяли участь учні 10-А та 11-Б класів разом із класними керівниками В.М.Огіріною і Т.В. Суворовою. Сценарій розробила бібліотекар Центральної міської бібліотеки для юнацтва Т.М. Забірко. Вона запропонувала розглянути типову життєву ситуацію, що вимагає правових знань та рішень, на прикладі відомого фільму С. Говорухіна «Ворошиловский стрелок». Переглянувши декілька окремих фрагментів, учні висловлювали власні думки з приводу побаченого, визначали правомірність подальших дій головних героїв, і пропонували свої варіанти виходу зі складних ситуацій, які бувають не лише в кіно, але, на жаль, і в реальному житті.

Правову грамотність учнів оцінював начальник міського управління юстиції В.П. Зуєнков. Він же надав свої коментарії та поради щодо різноманітних ситуацій, в які може потрапити сучасна молодь, корегував учнівські знання (якщо вони цього потребували) згідно з законодавством України.

Головна мета подібних заходів - сформувати в молоді сталу традицію правової культури, активну життєву позицію. Не останнім є й завдання профілактики правопорушень, які все частіше здійснюються неповнолітніми особами. Щоб переконати старшокласників та студентів звертатися до правоохоронних органів, необхідно переконати їх у власній захищеності та потрібності державі. А права допоможуть лише тим, хто їх знає.


^ Слов’яносербська ЦБС


У зв'язку із зміною підходів до обслуговування читачів змінюється відношення до читацької аудиторії, і скоріше всього - юнацтва, яка сприймається як рівноправний учасник комунікативного процесу і діалогу, що здійснюється в бібліотечному середовищі.

З'являються різноманітні інтерактивні форми для інтенсивного навчання в масовій роботі бібліотеки. Ігрові форми сприяють розвитку мислення і пізнавальної активності, творчих і комунікативних здібностей читачів, будять інтерес до знань.

Прикладом ігрової форми інтенсивного навчання є правовий брейн-ринг [Див. РОЗДІЛ ІІІ], який був складовою частиною інформаційно-правового дня «Право знати право», організованого центральною районною бібліотекою до міжнародного Дня захисту прав людини. Мета проведення: популяризація правових знань серед учнівської молоді, виховання у юнацтва правової культури і правового мислення. У рингу брали участь учні старших класів Слов’яносербської гімназії. Ця форма роботи вимагає тривалої підготовки. Спочатку визначається тема і коло питань, які стануть предметом гри. Бібліотекар з учасниками робить підбір літератури на задану тему, при цьому учить їх користуватися систематичним каталогом і картотекою, бібліографічними списками літератури. Визначається склад журі, який складається з викладача - предметника, найкомпетентніших учнів класів, які змагаються. Очолює журі і веде протокол гри представник органів юстиції, в даному випадку - начальник районного управління юстиції Налетова О.В. Журі з бібліотекарем проводить підготовчу роботу до гри, розробляє її програму. Разом організовують книжкову виставку, розробляють завдання і питання до конкурсів, використовуючи довідкові і учбові видання, матеріали періодики і офіційних джерел, готують необхідний роздатковий матеріал. Функції журі полягають в тому, щоб спостерігати за дотриманням правил ведення брейн-рингу, часом, відведеним на питання і відповіді, оцінці правильності і повноти відповідей. У брейн-рингу взяли участь 2 команди «Юристи» і «Адвокати». Активну участь в грі беруть уболівальники.

Гра проводиться в декілька турів. Перший тур - розминка „Сказка ложь, да в ней намёк”. Другий тур „Буква закону” безпосередньо включав блок питань за Конституцією України. Пропонується учасникам і правовий тайм-аут „Оціни ситуацію”, або „Перехрестя думок”. Основу IV туру брейн-рингу «Дешифровщик» склала вікторина з прав дітей з використанням матеріалів «Конвенції про права дитини». Уболівальники стали активними учасниками конкурсу «Знаємо, знаємо, знаємо...», їм також були запропоновані «Загадки у віршах».


^ Стахановська ЦБС


Співпраця Стахановського міського управління юстиції Луганської області та Стахановської централізованої бібліотечної системи з напрямку правової освіти та правового виховання населення здійснюється на підставі сумісних планів роботи, що, як правило, укладаються на один рік до 15 січня. Планування роботи здійснюється на підставі пропозицій навчальних закладів, інших органів та установ міста, а також читачів закладів бібліотечної системи. Відповідний план на 2008 рік затверджено сумісним наказом Стахановського міського управління юстиції Луганської області та Стахановської централізованої бібліотечної системи від 10.01.2008 року № 24/1.

Зазначеним планом роботи, зокрема, передбачається проведення тижнів правових знань на підприємствах установах, організаціях, а також в учбових закладах міст Стаханов, Алмазна, Теплогірськ [Див. РОЗДІЛ ІІ]; робота правового клубу "ЮЛА – Юридична Літературна Академія"; проведення інформаційних бесід, днів правового інформування, тематичних та дискусійних годин, прес-дайджестів, "круглих столів" тощо; підготовка бібліографічних списків, оглядів літератури, столів показу з правових питань.

Всі заходи проводяться комплексно: за участю правознавця, з відповідною правовою вікториною чи тестом, неодноразово проводилося анкетування, дебати, а також традиційні форми бібліотечної роботи (до більшості занять оформлюється книжкова виставка, організовуються відкриті перегляди літератури, експрес-інформації, бібліографічні огляди), які допомагали бібліотечним працівникам детальніше розкрити бібліотечні фонди з обговорюваних питань. До послуг читачів, які детальніше зацікавилися темою, надаються ресурси довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: словники, довідники, енциклопедії, а також каталоги і картотеки, в яких відкриті спеціальні рубрики, всі матеріали по темі з періодичних видань описуються, а відповідні картки додаються у каталоги і картотеки.

З 15.06.2007 року по 30.06.2007 року в приміщення центральної бібліотеки міста функціонувала інформаційна полиця "Ти – громадянин України". Протягом ІІ кварталу 2007 року на базі філії Стахановської централізованої бібліотечної системи № 2 завідуючою філії та провідним спеціалістом Стахановського міського управління юстиції Луганської області було проведено 6 ігор ерудит-лото "Правова абетка" на різноманітну правову тематику.

07.05.2007 року на базі філії № 4 Стахановської централізованої бібліотечної системи було проведено годину консультування "Правовий захист ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни", в ході якої було висвітлено інформацію про пільги, передбачені для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, для інвалідів та учасників війни, сімей загиблих військовослужбовців, порядку виплати цільової грошової допомоги тощо. В цей же день в центральній бібліотеці міста було проведено усний історично-правовий альманах "Нюрнберзький процес: історична та правова цінність".

Крім того, протягом ІІ кварталу 2007 року на базі філій Стахановської централізованої бібліотечної системи № 1 та № 4 для різних категорій населення проводилися правові тренінги "Процесуальні засади захисту прав людини" та інформаційні бесіди "Законодавство України про права дитини".

22.08.2007 року в приміщенні центральної бібліотеки відбувся історично-інформаційний дайджест до Дня Незалежності України "Історичний шлях України до здобуття незалежності"; до Дня юриста було приурочено проведення юридичного диспуту "Правові дилеми в сучасному законодавстві України", до Дня прав людини – урок права "Закон завжди тебе захистить". Крім того, протягом IV кварталу 2007 року за участю спеціалістів Стахановського міського управління юстиції Луганської області в установах бібліотечної системи міста було проведено цикл бесід-повідомлень "Захисти свої права сам", організовано книжкову виставку "Знай свої права", а в Центральній дитячій бібліотеці було проведено серію правових інформаційно-виховних годин "Абетка права".

Стахановським міським управлінням юстиції Луганської області та Стахановською централізованою бібліотечною системою продовжено роботу у напрямку реалізації програми "ЮЛА – Юридична Літературна Академія". Програма реалізується на базі правознавчого відділення Стахановського промислово-економічного технікуму серед студентів 1 та 2 курсів. Програма "ЮЛА" здійснюється за допомогою бесід, діалогів, тренінгів, рольових та ситуаційних ігор, психологічних тестів, консультацій фахівців та ін. У 2008 році запроваджено нові форми роботи клубу "ЮЛА", а саме дебати у формі судового процесу на теми "Громадська непокора – вагома форма протесту", "Цензура підриває основи закону", "Евтаназію можна оправдати", "Фемінізм – шкідлива ідеологія", "Злочини на ґрунті ненависті виправдані", "Релігійні культи небезпечні для суспільства", "Смертна кара не виправдана", "Смертна кара суперечить нормам моралі". Завданнями зазначених заходів було навчити студентів самостійно працювати з правовими ресурсами, прищепити учасникам потяг до самоосвіти та вміння застосовувати отримані знання на практиці, підвищити рівень їх комунікативної компетенції, сприяти формуванню навичок аналітичного та логічного мислення у правовій галузі, популяризувати інтелектуальні ігри серед молоді.

З 2003 року згідно сумісного плану Стахановської централізованої бібліотечної системи та виконавчого комітету Стахановської міської ради працює клуб "Резерв", до роботи якого регулярно залучаються працівники Стахановського міського управління юстиції Луганської області. Мета діяльності клубу – забезпечення належного рівня підготовки кваліфікованого кадрового резерву на посади службовців органів місцевого самоврядування. На засіданнях клубу розглядаються питання правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування, порядку прийняття на службу та її припинення в органах місцевого самоврядування, матеріального та соціально-побутового забезпечення посадових осіб, їх відповідальності.

Значну допомогу в підвищення рівня поінформованості населення міста з правових питань надає організований в бібліотеці інформаційно-ресурсний центр з доступом до мережі Інтернет. Відвідувачі бібліотеки завжди мають можливість отримувати актуальну інформацію з правових питань, а також відстежувати будь-які зміни у діючому законодавстві України, скориставшись офіційними сайтами відповідних органів державної влади.

У січні 2008 року в центральній бібліотеці міста Стаханова було організовано екскурсію по сайтам "Правова інформація в мережі Інтернет". Метою зазначеного заходу було надання інформації про те, як пересічний громадянин може використовувати мережу Інтернет для ознайомлення з передбаченими міжнародним та вітчизняним законодавством правами, а також порядком їх захисту.

В приміщенні центральної бібліотеки міста Стаханова розташовано громадську приймальню по наданню безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення та молоді міста Стаханова. Прийом громадян здійснюється кожну середу та п’ятницю з 1300 до 1600. Розміщення приймальні в приміщенні бібліотеки має ряд суттєвих переваг: легкодоступність центральної бібліотеки, поінформованість переважної більшості населення про її місцезнаходження; розміщення бібліотеки на першому поверсі будівлі, що має значення для зручності відвідування людей похилого віку, які складають переважну частину заявників; наявність інформаційно-ресурсного центру з доступом до мережі Інтернет, що дає можливість отримувати найактуальнішу правову інформацію; наявність великої кількості систематизованої допоміжної літератури, тощо. Стахановським міським управлінням юстиції Луганської області сумісно з Стахановською централізованою бібліотечною системою підготовлено зразки процесуальних документів у питаннях, з якими найчастіше звертаються користувачі до громадської приймальні. З зазначеними документами громадяни мають змогу ознайомитися самостійно у будь-який зручний для них час.

Крім того, в центральній бібліотеці міста Стаханова здійснюється облік, підтримання в належному стані та зберігання текстів нормативно-правових актів. Зберігаються в центральній бібліотеці міста і копії нормативно-правових актів Стахановської міської ради, які стосуються прав та законних інтересів громадян. Зі змістом зазначених актів має змогу ознайомитися кожен мешканець міста Стаханова.

Директора Стахановської централізованої бібліотечної системи Кочеткову В.М. рішенням виконавчого комітету Стахановської міської ради від 05.09.2007 року № 420 включено до складу Стахановської міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Відповідно до рекомендацій Стахановської міської МКМР з правової освіти населення в Стахановській централізованій бібліотечній системі організовуються тематичні виставки, лекторії, проводяться заходи для ознайомлення громадян з діючим законодавством України; заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації кадрів бібліотечної системи з напрямку основ держави і права; було організовано інформаційні експозиції, які містять роз’яснення правил набуття та реалізації права власності на земельні ділянки та умов його захисту, а також відповідальності за порушення земельного законодавства; проводилися виставкові заходи з електоральної тематики та історії виборів "Права виборців", "Твій громадянський вибір", "Вибори в Україні"; проведено заходи, спрямовані на забезпечення мешканцям міста доступ до правових, бібліографічних та інших інформаційних джерел з питань звернень громадян та ін.


^ РОЗДІЛ ІІ.

Зразки планів діяльності з правового виховання.


Краснолуцька ЦБС


ПЛАН

проведення заходів з правового інформування та виховання молоді Краснолуцького міського управління юстиції

з Краснолуцькою ЦБС на 2007 рік
з/п

Найменування заходів та їх тематика

Термін

^ Місце

проведення

1.

Скласти спільні плани роботи з питань правового виховання. Відповідно до розроблених навчально-тематичних планів і програм проводити заходи щодо правового виховання дітей та молоді міста.

січень

МУЮ, ЦБС

2.

До проведення правоосвітніх та правовиховних заходів залучати працівників правоохоронних органів, відділу сім'ї та молоді, ЦСССДМ, а також усіх зацікавлених організацій, що працюють з молоддю.

постійно протягом року

Навчальні заклади, заклади культури та бібліотеки міста, МУЮ

3.

Організовувати та приймати участь в проведенні «Круглих столів», науково-практичних конференцій, інформаційних калейдоскопів, уроків правознавства, інформаційно-просвітницьких днів, тематичних переглядів, дискусій, уроків державності, вікторин та інших заходів правового виховання серед молоді міста, що проводяться установами та організаціями, в тому числі громадськими, з метою різнопланового інформування та консультування молодих людей про їх права та обов'язки, знайомства їх з законодавчими документами України.

постійно протягом року

Навчальні заклади, заклади культури та бібліотеки міста, МУЮ

4.

Проводити вивчення попиту населення на юридичну літературу у ЦБС міста.

1 раз на квартал

ЦБС, МУЮ

5.

Прийняти участь у проведенні Тижня правових знань спільно з управлінням освіти, працівниками правоохоронних органів, відділів міськвиконкому, з залученням членів міської МКМР. Під час проведення організувати конкурс малюнків з правової тематики та виставку юридичної літератури в бібліотеках міста.

березень, лютий

Навчальні заклади, заклади культури та бібліотеки міста, МУЮ

6.

Організовувати та приймати участь у проведенні міських культурно-масових заходів, науково-практичних, читацьких конференцій, тематичних вечорів, літературних вікторин, виховних годин щодо історичних подій, народних свят, знаменних дат.

постійно протягом року

Навчальні заклади, заклади культури та бібліотеки міста, МУЮ

7.

Провести уроки державності «День соборності України»

січень

ЦБС, МУЮ

8.

Провести правовий аукціон «Кожна дитина має право...»

лютий, листопад

ф. 9, НСШ

№27

9.

Провести години спілкування «Конституція держави чи суспільства».

квітень

ф.№ 8, ЦМБ

10.

Провести урок здорового образу життя: «Коли розрісся цигарковий дим».

травень

ЦГБ, СШ

№1

11.

Провести години спілкування «Основний Закон України», «Конституція незалежної України».

червень

ЦБС, МУЮ

12.

Провести години спілкування «Наркоманія – проблема особистості чи проблема людства?»

липень

Ф. № 3,

13.

Провести тематичний вечір «Рідний край, де ми живемо Україною зовемо» (до Дня Незалежності).

серпень

Ф.№8

14.

Провести правовий брейн-ринг: «Право знати право».

вересень

СІП № 10, ЦМБ, ф.2, НСШ6

15.

Провести правовий урок: «Твої права, твої обов’язки».

жовтень

НСШ № 33, ЦМБ

16.

Провести вікторину «Світлофор Моргайко».

жовтень

ЦДБ, Ф. № 1,7

17.

Провести правовий брейн-ринг «Ваші думки про торгівлю людьми».

листопад

СШ№№ 1, 10 ЦМБ

18.

Провести День скорботи по жертвах Голодомору. Моральна проповідь «Їм дісталась гірка доля».

листопад

ЦБС, ЦДБ, МУЮ

19.

Провести книжкові виставки «16 днів проти гендерного насильства».

грудень

ф. № 3, СШ № 20

20.

Провести цикл бесід: «Правда про алкоголь та алкоголізм».

листопад

ЦБС, МУЮ

21.

Провести урок здорового образу життя: «На краю бездни. Наркоманія - путь в нікуди».

грудень

ЦМБ, СШ №10

22.

Приймати участь в обласних та міських семінарах з питань співпраці закладів культури та органів юстиції з правової освіти різних верств населення.

за

окремим

планом

заклади культури та бібліотеки, МУЮ

23.

Висвітлювати проведення правовиховних заходів в засобах масової інформації: газетах "Красний Луч", "Прес-шанс", "Експрес-інформ", ТРК "Луч".

постійно протягом року

МУЮ, ЦБС^ Рубежанская ЦБС


Программа

юридического факультета («ЮФ»)

в форме интересных встреч


Дорогие юные друзья!

Приобрести необходимые правовые знания, изучить и осознать права и обязанности гражданина и овладеть практическими навыками их применения вы сможете на занятиях юридического факультета.

Специалисты различных профессий помогут вам понять проблемы реализации прав человека и найти пути их разрешения, предоставят возможность проявить самостоятельность в суждениях, научат находить правильные решения.

В активном обсуждении проблемных ситуаций, пополнении полученных знаний вам помогут книги.

Девиз «ЮФ»: «Право есть искусство добра и справедливости».

Встречи будут проводиться ежемесячно на протяжении всего учебного года.

Наш адрес: ул. Ленина,51 центральная городская библиотека, абонемент. Тел.5-77-33, 5-98-41

***

Сентябрь 2004г.

«Новое поколение выбирает здоровье»: Дискуссионное интервью (с участием врача медицинского центра просвещения).

Октябрь 2004г.

«Молодежь за демократию»: Трибуна молодого избирателя (с участием депутата городского Совета)

Ноябрь 2004г.

«Верьте молодым»: Откровенная беседа (с участковым ГО УМВД)

Декабрь 2004г.

«Профессия юриста и не только...»: Урок профориентации (с участием старшего следователя ГО УМВД)

Январь 2005г.

«Будущему рабочему о правах на трудоустройство»: Диагностический опрос (с участием зав. отделом городского центра занятости)

Февраль 2005г.

«Знать, чтобы не оступиться»: Диалог (с инспектором комиссии по делам несовершеннолетних)

Март 2005г.

«Век заменил нам тайну детективом»: Панорама детективного жанра

Апрель 2005г.

«Право в твоей жизни»: День правовых знаний

Май 2005г.

«Приходилось ли вам нарушать закон?»: Тренинг (с участием психолога центра социальных служб для молодежи)


***

Сентябрь 2005г.

«Юность в зоне риска.»: Дискуссионное интервью (с участием врача медицинского центра просвещения)

Октябрь 2005г.

«Граждане Украины XXI столетия»: Конкурс на знание норм права.

Ноябрь 2005г.

«Сам себе адвокат...»: Урок правоведения (с участием юриста)

Декабрь 2005г.

«Сделай свой выбор »: Бизнес - игра (с участием зав. отделом городского центра занятости)

Январь 2006г.

«Это не должно случиться с тобой»: Откровенная беседа (с участковым ГОУМВД)

Февраль 2006г.

«Не стать живым товаром!»: Информационно - познавательный урок (с участием старшего следователя ГОУМВД)

Март 2006г.

«Коментуємо Конституцію України»: Урок державності

Апрель 2006г.

«Правовые и социальные основы дорожного движения»: Беседа-диалог (с участием инспектора ГАИ)

Май 2006г.

«Если вы стали жертвой насилия»: Круглый стол (с участием юриста, врача, психолога)


***

Сентябрь 2006г.

«Права молодежи в статьях законов»: Беседа – консультация (с участием юриста)

Октябрь 2006г.

«Правонарушения в цифрах и фактах»: Правовой диалог (со специалистом службы по делам несовершеннолетних)

Ноябрь 2006г.

«Правовые вопросы службы в армии»: Информационно-познавательный час (с участием работника горвоенкомата)

Декабрь 2006г.

«Экология и право»: Дискуссионное интервью (с участием эколога)

Январь 2007г.

«Профессии сегодняшнего дня: ваш выбор»: Презентация профессий (с участием молодых специалистов)

Февраль 2007г.

«Не станьте жертвой преступлений»: Урок – предупреждение (с участием сотрудников ГО УМВД)

Март 2007г.

«Наркотики и молодежь - расплата неизбежна»: Свободный микрофон (с участием врача, психолога, работника правоохранительных органов)

Апрель 2007г.

«Книга на орбите закона»: Панорама правовой литературы (с участием библиотечных работников)

Май 2007г.

«Твоя правовая возрастная лестница»: Итоговая правовая игра (с участием социальных служб для молодежи)


***

Сентябрь 2007г.

«Украина выбирает достойных: демократия глазами молодежи»: Откровенный диалог (с участием специалиста по делам семьи, молодежи, спорта)

Октябрь 2007г.

«Правовое государство: история и современность»: Калейдоскоп интересных фактов (с участием библиотечных работников)

Ноябрь 2007г.

«Вы имеете право...»: Беседа - разъяснение (с участием юриста)

Декабрь 2007г.

«Преступление и наказание: виды и особенности»: Информационно-правовой час (с участием специалиста службы по делам детей)

Январь 2008г.

«Тебя встретили работники милиции - твои гражданские права?»: Ситуационная игра (с участием психолога, работника милиции)

Февраль 2008г.

«Документы, которые нас защищают»: Правовая консультация (с участием юриста)

Март 2008г.

«Пристрастия, уносящие жизнь»: Суд над вредными привычками (с участием врача, психолога, работника правоохранительных органов)

Апрель 2008г.

«Чрезвычайные ситуации: ваши действия»: Дискуссионное интервью (с участием специалиста МЧС)

Май 2007г.

«Как я понимаю права гражданина»: Тренинг (с участием психолога)


^ Стахановська ЦБС

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Стахановського міського управління юстиції

Луганської області та управління освіти і виховання

Стахановської міської ради

20 лютого 2007 р. № 35/42-0


^ ГРАФІК ЛЕКЦІЙ

для проведення тижня правових знань на тему

„Школа + Сім'я = Правова освіта + Правове виховання"

на підприємствах, установах та організаціях

міст Стаханов, Алмазна, Теплогірськ

з 12.03.2007 року по 17.03.2007 року


з/п

Найменування учбового закладу

Дата проведення

^ Тема лекції

Відповідальна особа

1

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступені № 1 м. Алмазна, вул. Ілліча, 17

12.03.2007 р.

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

О/у ВКМСН Степенко С.Л.

13.03.2007 р.

Законодавство України про кримінальну відповідальність

Ст. о/у ВБНОН Гордієнко В.Ю.

14.03.2007р.

Підстави та порядок позбавлення батьківських прав

В.о. нач. служби у справах неповн. Трепетун М.М.

15.03.2007 р.

Судимість: правові наслідки

Дільничний інспектор ВДІМ Богданов В.В.

16.03.2007 р.

Як попередити насильство в сім'ї

Пров. спец. ЦСССДМ

Ілюхіна Н.В.
2

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступені № 2 м. Стаханов, вул. Островського, 8

12.03.2007 р.

Сім'я - основа суспільства та міць держави

Пров. спец. ЦСССДМ

Єфанова І.О.

13.03.2007 р.

Відшкодування громадянину моральної шкоди

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

14.03.2007р.

Обставини, що виключають злочинність діяння за КК України

Ст. о/у ВКМСН

Іова В.М.

15.03.2007 р.

Одна людина плюс закон: не завжди більшість

Головний бібліотекар ЦБС Зайцева О.Ю.

16.03.2007 р.

Злочини у сфері обігу наркотичних речовин

Ст. о/у ВБНОН Гордієнко В.Ю.

3.

Спеціалізована загальноосвітня середня школа І-Ш ступені № 3 м.Стаханов, вул. Леніна, 4

12.03.2007 р.

Запитуйте - відповідаємо. Юридичні консультації

Начальник СМУЮ Жученко О.В.


13.03.2007 р.

Обов'язки батьків по вихованню дітей

Пров. спец. ЦСССДМ

Ілюхіна Н.В.

14.03.2007р.

Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність

Дільничний інспектор ВДІМ Богданов В.В.

15.03.2007 р.

Основні види договорів за Цивільним кодексом України

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

16.03.2007 р.

Політична реформа в дії

Бібліограф Стахановської ЦБС Петренко Г.В.

4.

Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступені № 6 м. Стаханов, вул. Інтернаціональна, 24

12.03.2007 р.

Як захистити себе від насильства

В.о. нач. служби справах неповн.

Трепетун М.М.

13.03.2007 р.

Кодекс законів про працю України щодо праці молоді

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

14.03.2007р.

Наркоманія: багатолітнє насолодження смертю

Пров. спец. ЦСССДМ

Ілюхіна Н.В.

15.03.2007 р.

Захист державою прав неповнолітніх

Гол. спец. ССН Фіміна Н.О.

16.03.2007 р.

Злочинність серед неповнолітніх: причини та наслідки

О/у ВКМСН Степенко С.Л.

5.


Стахановська міська гімназія № 7 м.Стаханов, вул. К.Лібкнехта, 61

12.03.2007 р.

Права неповнолітніх в Україні: твої правові сходинки

Пров. спец. СМУЮ

Холодняк М.В


13.03.2007 р.

Біле рабство: не потрап на гачок

Пров. спец. ЦСССДМ

Єфанова І.О.

14.03.2007р.

Відвертість: душа подружньої згоди

Спец. І категорії РАЦС СМУЮ Проскуріна А.

15.03.2007 р.

Президент України як гарант прав і свобод людини та громадянина

Бібліограф Стахановської ЦБС Петренко Г.В.

16.03.2007 р.

Звернення до правоохоронних органів та суду за захистом своїх прав

В. о. нач. служби у справах неповн. Трепетун М.М.

6.

Середня загальноосвітня школа І-Ш ступені № 8 м.Стаханов, вул. Бурбело, 28

12.03.2007 р.

Твої права порушено: хто допоможе?

Пров. спец. ЦСССДМ

Ілюхіна Н.В.

13.03.2007 р.

Права водія - неповнолітньому: міф чи реальність

Пров. спец. СМУЮ Новіков М.С.

14.03.2007р.

Неповнолітня особа - суб'єкт цивільних правовідносин

Пров. спец. СМУЮ

Холодняк М.В

І5.03.2007 р.

Закон про кримінальну відповідальність

О/у ВБНОН Пархоменко М.Д.

16.03.2007 р.

Державна охорона сім'ї та дитинства

Гол. спец. ССН Фіміна Н.О.

7.

Спеціалізована школа І-Ш ступені № 9 ім. А.Стаханова м.Стаханов, вул. Макерова 8-А


12.03.2007 р.

Відповідальність підлітків за скоєння злочинів та правопорушень

Заст. нач. ВДІМ Бобровицький С.В.

13.03.2007 р.

"Цивільний шлюб": правові наслідки перебування у фактичних шлюбних відносинах

Спец. І категорії РАЦС СМУЮ Перцева О.А.

14.03.2007р.

Нова формація державного устрою за Конституцією України

Бібліограф Стахановської ЦБС Петренко Г.В.

15.03.2007 р.

Батьки та діти: конфлікт поглядів. Як уникнути непорозумінь?

Пров. спец. ЦСССДМ

Єфанова І.О.

16.03.2007 р.

Проблеми взаємовідносин громадянина з владою

Начальник СМУЮ Жученко О.В.

8.


Спеціалізована загальноосвітня середня школа І-Ш ступені № 10 м. Стаханов, вул. 70 років Жовтня


12.03.2007 р.

Якщо порушили твої права...

Дільничний інспектор ВДІМ Богданов В.В.


13.03.2007 р.

Захист прав неповнолітніх: чий це обов'язок?

Пров. спец. СМУЮ Новіков М.С.

14.03.2007р.

Особливості правового статусу неповнолітніх

Головний бібліотекар ЦБС Зайцева О.Ю.

15.03.2007 р.

Компроміс як головний шлях вирішення конфліктів у підлітковому середовищі

Гол. спец. ССН Фіміна Н.О.

16.03.2007 р.

Заборона продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім

О/у ВБНОН Пархоменко М.Д.

9.


Стахановська гімназія № 11 м.Стаханов, вул.

Олімпійська, 23


12.03.2007 р.

Цивільні права та обов'язки неповнолітніх - обмеження чи захист

Пров. спец. СМУЮ Новіков М.С.

13.03.2007 р.

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Головний бібліотекар ЦБС Зайцева О.Ю.

14.03.2007р.


Шлюб та сім'я в Україні: законодавче врегулювання

Провідний спеціаліст відділу РАЦС СМУЮ Ревуновська Л.В.

15.03.2007 р.

Проблеми становлення правової держави в Україні

Начальник СМУЮ Жученко О.В.

16.03.2007 р.

Відповідальність за співучасть у скоєнні злочину

О/у ВБНОН Пархоменко М.Д.

10.

Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступені №12 м. Теплогірськ, вул. Юності, 4

12.03.2007 р.

Як захистити свої права

О/у ВБНОН Пархоменко М.Д.

13.03.2007 р.

Громадська безпека як запорука суспільної стабільності

Дільничний інспектор ВДІМ Богданов В.І.

14.03.2007р.

Обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей

Пров. спец. – юрист Теплогір. Міськради Василевська В.Є.

15.03.2007 р.

Особливості допиту неповнолітнього свідка у суді при розгляді кримінальних справ

Провід. спец. РМУЮ

Новіков М.С.

16.03.2007 р.

Куріння - звичка чи хвороба

Пров. спец. ЦСССДМ

Єфанова І.О.

11


Середня загальноосвітня школа І-ПІ ступені №13 м. Теплогірськ, вул. II Липневська, 2

12.03.2007 р.

Що таке сім'я та шлюб

Пров. спец. - юрист Теплогір. міськради Василевська В.Є.


13.03.2007 р.

Необхідна оборона. Межі необхідної оборони

Ст. о/у ВКМСН

Іова В.М.

14.03.2007р.

Відповідальність неповнолітніх за чинним Кримінальним кодексом України

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

15.03.2007 р.

Наркоман - злочинець чи жертва

Пров. спец. ЦСССДМ

Ілюхіна Н.В.

16.03.2007 р.

Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі неповнолітніми

Провід. спец. РМУЮ

Новіков М.С.

12.


Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступені № 14 м. Стаханов, вул. Пархоменко, 4

12.03.2007 р.

Відшкодування завданої шкоди: правовий аспект

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

13.03.2007 р.

Законодавство України про адміністративні правопорушення

О/у ВБНОН Пархоменко М.Д.

14.03.2007р.

Обставини, що звільняють особу від юридичної відповідальності

О/у ВКМСН

Степенко С.Л.

15.03.2007 р.

Органи реєстрації актів цивільного стану в Україні

Спец. І категорії РАЦС СМУЮ Карпова Т.Ю.

16.03.2007 р.

Протокол про адміністративне правопорушення відносно неповнолітнього - чи законно?

Провід. спец. РМУЮ

Новіков М.С.

13.

Стахановська багатопрофільна гімназія м. Стаханов вул. Орджонікідзе, 1

12.03.2007 р.

Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності

Дільничний інспектор ВДІМ Богданов В.В.

13.03.2007 р.

Конфлікти серед підлітків та шляхи їх вирішення

Пров. спец. ЦСССДМ

Єфанова І.О.

16.03.2007 р.

Твої права закінчуються там, де починаються права іншого

Головний бібліотекар ЦБС

Зайцева О.Ю.

14.

Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступені № 16, м. Стаханов, вул. Луганська, 1

12.03.2007 р.

Шляхи здійснення народного волевиявлення в Україні

Юрисконсульт УЖКГ

Козачок С.М.

14.03.2007р.

Покарання та його види за діючим Кримінальним кодексом

Ст. о/у ВБНОН Гордієнко В.Ю.

15.03.2007 р.

Захищай закон і він захистить тебе

В.о. нач. служби у справах неповн. Трепетун М.М.


16.03.2007 р.

Основні види угод. Сутність та законодавчі вимоги

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

15.


Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступені № 17, м.Стаханов, вул. Гагарина, 13

12.03.2007 р.

Деякі особливості юридичної відповідальності неповнолітніх

Пров. спец. СМУЮ Новіков М.С.

13.03.2007 р.

Якщо ти став свідком злочину...

Заст. нач. ВДІМ Бобровицький С.В.

14.03.2007р.

Державна охорона сім'ї та дитинства

Гол. спец. ССН Фіміна Н.О.

15.03.2007 р.

Адміністративне затримання та особистий огляд

Ст. о/у ВБНОН Гордієнко В.Ю.

16.03.2007 р.

Відповідальність неповнолітніх за заподіяну шкоду

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

16.


Середня загальноосвітня школа І-ПІ ступені № 18, м. Стаханов, вул. Макерова, 8

12.03.2007 р.

Державний устрій України відповідно до Конституції

Бібліограф Стахановської ЦБС Петренко Г.В.

13.03.2007 р.

Правові засади захисту прав споживачів в Україні

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

14.03.2007р.

Державний захист неповнолітніх

Пров. спец. ЦСССДМ

Єфанова І.О.

15.03.2007 р.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Пров. спец. СМУЮ Новіков М.С.

16.03.2007 р.

Відповідальність за порушення кримінального законодавства України

Ст. о/у ВКМСН

Іова В.М.

17.


Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступені № 25 м. Алмазна, вул. Серго, 13

12.03.2007 р.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Ст. о/у ВКМСН

Іова В.М.

13.03.2007 р.

Карати не можна виховувати. Де і коли поставити кому?

Гол. спец. ССН Фіміна Н.О.

14.03.2007р.

Неповнолітній як учасник кримінального провадження

Пров. спец. СМУЮ Новіков М.С.

15.03.2007 р.

Міжнародна Конвенція „Про права дитини"

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

16.03.2007 р.

Обов'язки дільничних інспекторів міліції

Заст. нач. ВДІМ Бобровицький С.В.
18.

Стахановська міська гімназія № 26 м. Стаханов, вул. Руднєва, 3

12.03.2007 р.

Політична реформа в Україні як гарантія стабільності в державі

Юрисконсульт УЖКГ

Козачок С.М.

13.03.2007 р.

Демографічна криза в Україні: причини та наслідки

Бібліограф Стахановської ЦБС Петренко Г.В.

14.03.2007р.

Молодіжна громадська колегія

Пров. спец. СМУЮ Новіков М.С.

15.03.2007 р.

Ти маєш право знати свої права...

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

19.

Середня загальноосвітня школа І-Ш ступені № 28 м. Стаханов, вул. Дзержинського,20

12.03.2007 р.

Бережи порядок та він збереже тебе

Головний бібліотекар ЦБС

Зайцева О.Ю.

13.03.2007 р.

Розгляд питань поставлених учнями з правової тематики

Начальник СМУЮ Жученко О.В.

14.03.2007р.

Що ми знаємо про СНІД?

Пров. спец. ЦСССДМ

Ілюхіна Н.В.

15.03.2007 р.

Найбільш поширені злочини серед неповнолітніх

О/у ВКМСН Степенко С.Л.

16.03.2007 р.

Шляхи захисту сімейних прав та інтересів в Україні

Нач. відділу РАЦС СМУЮ

Рибак С.Г.

20.

Середня загальноосвітня школа І-Ш ступені № 29 м. Стаханов, вул. Днепровська, 13

12.03.2007 р.

Якщо порушуються твої права
13.03.2007 р.

Окремі види злочинів за Кримінальним кодексом України

Ст. о/у ВБНОН Гордієнко В.Ю.

14.03.2007 р.

Неповнолітній як суб'єкт трудових правовідносин

Пров. спец. СМУЮ Холодняк М.В.

15.03.2007 р.

Злочин та правопорушення за законодавством України: особливості юридичної відповідальності

Заст. нач. ВДІМ Бобровицький С.В.

16.03.2007 р.

Чим загрожує неявка за повісткою у військкомат

Провід. спец. СМУЮ

Новіков М.С.

21.

Стахановська середня загальноосвітня школа І-Ш ступені № 32 м.Теплогірськ, вул. Багата, 19

12.03.2007 р.

Статус неповнолітніх за діючим Цивільним кодексом України

Пров. спец. - юрист Теплогір. міськради Василевська В.Є.

13.03.2007 р.

Законодавчий процес на Україні

Юрисконсульт Козачок С.Н.


14.03.2007р.

Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх

О/у ВКМСН Степенко С.Л..

15.03.2007 р.

Найбільш поширені злочини проти життя і здоров'я особи

Заст. нач. ВДІМ Бобровицький С.В.

16.03.2007 р.

Батьки та діти: правовий аспект

Спец. І категорії РАЦС СМУЮ Калінова Л.С.
залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації22.11.2011
Розмір1.98 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх